zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
warmińsko-mazurskie
Frombork
Giżycko
Miasto i Gmina Ostróda
Miłomłyn
Węgorzewo
Miasto i Gmina Ostróda

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

panoramaMazury zachodnie, ze względu na swoje położenie geograficzne, tradycje historyczno-kulturowe i atrakcje turystyczne, utożsamia się z terytoriami administracyjnymi obecnego powiatu ostródzkiego oraz niektórymi gminami powiatów: iławskiego, olsztyńskiego,  a także elbląskiego. Geograficznie pokrywają dużą część Pojezierza Iławskiego, łańcucha wzniesień, zwanego Garbem Lubawskim oraz południową część Pojezierza Olsztyńskiego. Jest to obszar bardzo atrakcyjny turystycznie, idealny do uprawiania turystyki aktywnej, a zwłaszcza rowerowej, pieszej i kajakowej.

Centralnym i najsilniejszym turystycznie ośrodkiem Mazur Zachodnich jest miasto Ostróda. Ostróda stanowi znakomity punkt wypadowy do zwiedzania innych miejscowości i atrakcji regionu. Nie da się nudzić w miejscu, w którego bezpośredniej bliskości znajduje się 15 jezior, w tym 5 w obrębie samego miasta. Tutaj też jest centralny port trzech kanałów – Ostróda-Elbląg, Ostróda-Stare Jabłonki, Ostróda-Iława, a przez Jez. Drwęckie przepływa rzeka Drwęca. Takie położenie stwarza wielkie możliwości miłośnikom sportów i turystyki wodnej.

 

do góry

ZABYTKI I MUZEA

zamekZamek krzyżacki, ul. Mickiewicza.
XIV - wieczny zamek, którego budowę rozpoczął w 1349 r. komtur Günther von Hohenstein, założono na planie czworoboku o wymiarach 44,7 x 45,2 m. Od strony północnej zamek wyposażony był w wysunięty dansker (wieża ustępowa, pełniąca funkcję latryny; w systemie obronnym zamku spełniała też często funkcję donjonu czyli ostatniego punktu obrony), zaś  południowo-wschodni narożnik budowli wieńczyła wieża. Zamek w Ostródzie swoją sylwetką zbliżony był do zamku zbudowanego w Lochstadt. Licząc od wschodu w warowni mieściły się: kaplica, mieszkanie komtura i refektarz (czyli jadalnia). Pozostałe części czworoboku musiały pomieścić: kapitularz (salę zebrań), infirmerię (salę chorych), dormitoria dla braci zakonnych i komnaty gościnne. Do dziś zachowały się ceramiczne, profilowane portale na wewnętrznych elewacjach. Komunikację w obrębie zamku zapewniały drewniane krużganki dostawione do elewacji. Gotycki charakter budowli do dziś zachowały piwnice, gdzie przetrwały sklepienia krzyżowe na gurtach. Natomiast w przyziemiach skrzydła północnego i południowego zastosowano sklepienia krzyżowo - żebrowe. Pomieszczenia te przeznaczone były na cele gospodarcze.
Po bitwie pod Grunwaldem ostródzkim zamkiem na krótko władał książę Janusz Mazowiecki, który otrzymał go od króla Władysława Jagiełły. Jego rządy skończyły się 19 września 1410 roku, kiedy to zamek ponownie przejęli Krzyżacy.
W 1629 roku w ostródzkim zamku kwaterował król szwedzki Gustaw Adolf.
W latach 1633-1639 zamkiem zarządzał książę Jan Chrystian śląski Piast, książę na Brzegu i Legnicy. W Ostródzie zmarła jego żona księżna Jadwiga, którą pochowano  w krypcie ostródzkiego kościoła - dziś pod wezwaniem św. Dominika Savio.
W 1788 roku, w czasie pożaru miasta, płomienie przedostały się do zamku, gdzie we wschodniej części magazynowane były zapasy prochu. Wybuch spowodował zniszczenie wschodniego skrzydła.
Od 21 lutego do 1 kwietnia 1807 roku w ostródzkim zamku kwaterował Napoleon Bonaparte.
Zamek w XIX wieku pełnił funkcję siedziby starostwa, sądu oraz służył jako mieszkanie dla urzędników. W 1945 roku, po wkroczeniu wojsk Armii Czerwonej zamek został spalony. Odbudowę rozpoczęto w 1974 roku. W chwili obecnej mieści się w nim Centrum Kultury, Galeria, Biblioteka oraz Muzeum. Obok murów zamkowych znajdują się fundamenty danskera.

Kościół pw. Św. Dominika Savio, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Kościół pochodzi z XIV wieku. Dokumenty lokacyjne Ostródy już w 1335 roku wymieniają murowany kościół w Ostródzie. Do średniowiecznego kościoła przylegał cmentarz miejski. Możniejszych mieszkańców grzebano w kryptach kościelnych. W 1639 roku spoczęło tu ciało księżnej Jadwigi, żony Jana Chrystiana z Brzegu, który w latach 1633-1639 był starostą Ostródy. W latach 1835-1848 pastorem polskiej gminy ewangelickiej przy ostródzkim kościele był Gustaw Gizewiusz. W 1788 roku kościół spłonął w czasie wielkiego pożaru miasta. Drugi raz średniowieczny kościół spłonął podpalony przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945. Kościół znajdował się w ruinie do 1980 roku. Odbudowę zabytku rozpoczęto w 1981 roku i dziś jest on siedzibą parafii pod wezwaniem św. Dominika Savio. Z dawnego wyposażenia kościoła nie zachowało się nic poza kamiennymi chrzcielnicami pochodzącymi z XIV wieku. Na uwagę zasługuje architektura bryły kościoła, w tym szczególnie gotycki portal drzwi wejściowych.

miastoFragmenty murów obronnych zbudowanych wokół Starego Miasta.
Średniowieczny fragment muru obronnego zachował się tuż przy kościele pw. Św. Dominika Savio od strony ul. Drwęckiej. U zbiegu ulic Mickiewicza i Wyspiańskiego stoi zrekonstruowana baszta obronna.

Pomnik Jedności Europejskiej, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Pierwotnie odsłonięcie tego pomnika nastąpiło 19 sierpnia1907 roku. Granitowy pomnik poświęcony był trzem cesarzom Niemiec, którzy w 1888 roku rządzili państwem niemieckim: Wilhelmowi I, Fryderykowi III i Wilhelmowi III. W latach sześćdziesiątych XX wieku granitowy obelisk zdemontowano  W miejsce kilkutonowej iglicy wstawiono betonową rzeźbę Trzech Syren. W dniu 1 maja 2004 r. – wejścia Polski do Unii Europejskiej – przywrócony został pierwotny wygląd fontanny. Od tego momentu nosi ona nazwę Pomnika Jedności Europejskiej, a zamiast wizerunku trzech cesarzy widnieją na niej herby Ostródy, Osterode am Harz (miasta partnerskiego Ostródy) oraz Unii Europejskiej.

Kamień plebiscytowy, ul. 3 Maja.
Kamień plebiscytowy poświęcony plebiscytowi na Warmii i Mazurach w 1920 roku. Na kamieniu znajduje się data 11.07.1920. Jest to jeden z niewielu pamiątkowych głazów z tego okresu, które przetrwały do naszych czasów.

Urządzenia Kanału Ostródzko-Elbląskiego, ul. Szosa Elbląska.
28 października 1844 roku w Ostródzie inżynier Jacob Georg Steenke uroczyście rozpoczął budowę kanału Ostródzko - Elbląskiego. Jedną z odnóg tego kanału jest Kanał Ostródzki prowadzący do Starych Jabłonek. Śluza "Ostróda" jest jedną z czterech czynnych śluz Kanału Ostródzko-Elbląskiego. Długość śluzy "Ostróda" mierzy 29,3 m, szerokość wrót: 3,25m, różnica poziomów wody wynosi 1,6 m.

Budynek Liceum Ogólnokształcącego, ul. Drwęcka.
Budynek Liceum Ogólnokształcącego został zbudowany w latach 1905-1907, jako nowa siedziba Kaiser-Wilhelm Gymnasium. Na uwagę zasługują interesujące detale architektoniczne.

Pomnik Tadeusza Kościuszki, ul. Mickiewicza.
Przed rokiem 1945, na zachowanym do dziś postumencie znajdował się pomnik, poświęcony żołnierzom poległym w wojnach austriacko - pruskich w latach 1864, 1866 i wojnie francusko- pruskiej 1870-71. Po II Wojnie Światowej na oryginalnym postumencie ustawiono Pomnik Tadeusza Kościuszki, Naczelnika Insurekcji z 1794 roku, wykonany przez pracowników P.K.P.

Cmentarz Polska Górka, ul. Olsztyńska.
Najstarszy cmentarz Ostródy z XVIII wieku. Niektóre zachowane nagrobki pochodzą z XIX wieku. Wśród szczególnie wartościowych można zobaczyć macewy żydowskie, nagrobek masoński, pomnik ostródzkiego pastora Gustawa Gizewiusza oraz bramę cmentarną z 1834 roku.
Cmentarze ostródzkie objęte ochroną konserwatorską:

 • Cmentarz komunalny przy ul. Spokojnej,
 • Cmentarz katolicki z XIX  wieku przy ul. Czarnieckiego, nieczynny,
 • Cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich z II Wojny Światowej przy ul. Jagiełły,
 • Zespół cmentarzy nad jeziorem Sajmino przy ul. Chrobrego,
 • Stary cmentarz ewangelicki z XVIII wieku przy ul Olsztyńskiej, nieczynny,
 • Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich z I Wojny Światowej,
 • Dawny cmentarz wiejski, obecnie na terenie tuczarni przy ul. 11-go Listopada.

Wieża Bismarcka, ul. 3 Maja (teren Park Hotelu).
Wieża Bismarcka była pierwszą tego typu budowlą w Prusach Wschodnich poświęconą kanclerzowi Niemiec Otto von Bismarckowi. Została zbudowana 1902 roku z ciosanych kamieni narzutowych. Wysokość około 10 m.

Zabytkowe kamienice.
Zespół zabytkowych kamienic w Ostródzie m.in. ulice: Mickiewicza, Sienkiewicza, Jana Pawła II, Czarnieckiego, Słowackiego, 11-go Listopada, Armii Krajowej.

Wieża Ciśnień, ul. Drwęcka
Zbudowana w 1904r przez berlińską firmę Grove, wykonawcę systemu ostródzkich wodociągów w latach 1903-1904.

Zespoły koszarowe:
Zespół koszarowy w kwartale ulic Czarnieckiego, Jagiełły, Pieniężnego i  Kościuszki.
Koszary oddano do użytku w 1913 roku. Budowę całkowicie ukończono w 1927 roku. W związku z restrukturyzacją Sił Zbrojnych RP rozformowano stacjonującą tu Jednostkę Wojskową. 7 czerwca 2001 roku odbyła się uroczystość pożegnania sztandaru JW. 3732.
Zespół koszarowy przy ulicach Grunwaldzkiej i  Demokracji. Zbudowany w latach 1890-1898. Pierwszym patronem koszar był gen. von Grollman, bohater wojny wyzwoleńczej 1813r. Przy budowie koszar zniwelowano średniowieczny kopiec graniczny tzw. "Ślimaczą Górę".

Obiekty PKP, ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada.
Historyczne obiekty znajdujące się na terenie P.K.P., związane z obsługą ruchu i naprawą taboru kolejowego (budynek dworca, wieża ciśnień, nastawnie). Budowę linii kolejowej z Torunia do Insterburga przez Ostródę zakończono w 1873 roku. Pierwszy pociąg do Ostródy wjechał w 1872 roku.

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, ul. Sienkiewicza.
Zbudowany w latach 1856 -1857, pierwotnie bez wieży. Wieżę kościoła dobudowano w latach 1910 -1913. Kościół od początku służył gminie katolickiej. Na uwagę zasługuje architektura bryły kościoła, a także zabytki: okna witrażowe przedstawiające postacie świętych z początku XX wieku wykonane przez Georga Schneidera z Ratyzbony, pieta nieznanego artysty pochodząca z XIV wieku, rzeźby ołtarzy i ambony, organy oraz obrazy przedstawiające drogę krzyżową.

Zespół zabudowań kościoła ewangelicko – metodystyczny i ewangelicko-augsburskiego, ul. Sienkiewicza.
Kościół zbudowano w latach 1907-1909. Na wieży kościoła możemy podziwiać mechanizm zegara wahadłowego, wykonanego przez firmę J.L. Wenele z Bockenem w 1909 roku. Społeczeństwo miasta Bochum ufundowało trzy dzwony, z których największy waży 3.200 kg. Warto zobaczyć również zabytkowe organy wykonane przez firmę Orgelbauanstalt A. Terlezki z Elbląga. W kościele ponadto znajdują się interesujące tablice zawierające nazwiska poległych parafian oraz piękne witraże.

Kaplica Batystów, ul. Nadrzeczna.
Zbudowana w 1910 roku w stylu neogotyckim. W 1899 zbór baptystów w Ostródzie liczył 171 wyznawców. Na czele zboru stał w tym czasie kaznodzieja C.A. Schellans.

do góry

INNE ATRAKCJE

pochylniaA MOŻE SPACER STATKIEM PO TRAWIE?
Dla większości osób rejs statkiem „białej floty” jest jedynym sposobem na poznanie największej atrakcji turystycznej Ostródy i Mazur Zachodnich, Kanału Ostródzko-Elbląskiego, najbardziej interesującego pod względem technicznym, unikalnego w skali światowej kanałowego szlaku wodnego. Składa się on z trzech odcinków zasadniczych o łącznej długości 129,8 km oraz z wielu odgałęzień bocznych. Kanał zaprojektowany został przez holenderskiego inżyniera Georga Jakoba Steenke i wybudowany w latach 1848-1872. Największym problemem technicznym było pokonanie 99 metrowej różnicy poziomu wód między jeziorami Drużno pod Elblągiem, a jeziorem Piniewo na odcinku 11 km. Steenke opracował niezwykle oryginalną koncepcję, która funkcjonuje do dziś w niezmienionej formie zadziwiając kunsztem XIX wiecznej wiedzy inżynierskiej. Genialne rozwiązanie polegało na wybudowaniu na trasie tego atrakcyjnego zabytku sztuki hydrograficznej dwóch śluz (Miłomłyn i Zielona) oraz pięciu pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny). Statki pokonują pochylnie na specjalnych wózkach. Z całą pewnością podobnie jak 100 lat temu, tak i dziś, tylko u nas statki pływają po trawie. To trzeba koniecznie zobaczyć. Szczegółową ofertę uzyskacie Państwo na przystani Żeglugi Ostródzko-Elblaskiej, przy nabrzeżu jez. Drwęckiego w Ostródzie. Żegluga Ostródzko-Elbląska jest częścią przedsiębiorstwa Zakładów Komunikacji Miejskiej w Ostródzie, a oferta rejsów po kanale otrzymała w 2004 r specjalną nagrodę i certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Żegluga Ostródzko-Elbląska, Punkt Informacji Turystycznej, ul. Mickiewicza 9a, tel.  + 48 89 646 38 71

ZABAWMY SIĘ W OSTRÓDZIE!
Ostróda jest miastem, w którym ciągle coś się dzieje – koncerty, wystawy, odczyty, imprezy plenerowe są na porządku dziennym, zwłaszcza w sezonie letnim. Doroczny  cykl imprez ogólnomiejskich otwierają – uwaga, uwaga – Dni Morza! Tak, właśnie Dni Morza, gdyż Ostróda ma połączenie wodne z Bałtykiem. W lipcu miasto rozbrzmiewa rykiem potężnych silników – miłośników maszyn z pewnością przyciągnie do Ostródy Międzynarodowy Zlot Motocykli, którego uczestnicy niezwykle barwnym korowodem przejeżdżają przez miasto z dumą prezentując swoje pojazdy. Zlotowi towarzyszy Festiwal Blues w Ostródzie W lipcu także można wziąć udział w obchodach Dni Ostródy oraz zobaczyć Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dance. Warto wspomnieć o imprezach odbywających się w pobliżu Ostródy - największa inscenizacja historyczna w tej części Europy – bitwa pod Grunwaldem oraz Mistrzostwa Świata w Siatkówce Plażowej w Starych Jabłonkach.
Sierpień upływa pod znakiem Ostróda Summer Hot Days oraz największego w Europie Wschodniej Festiwalu Reggae. OSHD jest bardzo gorąca i mocno przyprawiona ogniem, bo właśnie w te dni odbywa się Festiwal Ognia w Ostródzie. Kolejną imprezą w tym cyklu jest techno party na zamku oraz Wyścigu Pokoju w Kapsle. Ostróda Reggae Festiwal zaś ściąga do naszego miasta tysiące fanów  tego gatunku muzyki.

do góry

NA WYCIECZKI

moloOKOLICE OSTRÓDY
Okolice Ostródy to teren niezwykle atrakcyjny – obfitość wód i lasów, czyste powietrze, piękne krajobrazy i dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna z roku na rok przyciągają coraz więcej gości. Jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc są Stare Jabłonki - położone nad dwoma jeziorami: Szeląg Wielki i Mały, z ogromnym kompleksem leśnym. Atrakcyjne położenie i infrastruktura noclegowo-gastronomiczna to również wizytówka miejscowości Mała Ruś nad jeziorem Pauzeńskim. Wyciąg narciarski na Górze Dylewskiej ucieszy z pewnością amatorów białego szaleństwa, luksusowy ośrodek SPA w Wygodzie – dbających o zdrowie i urodę. Godne obejrzenia obiekty zabytkowe to:

 • gotycki kościół pw. Narodzenia NMP z XIV wieku w Glaznotach,
 • barokowy kościół pw. Św. Piotra w Ornowie z XVI w.,
 • barokowy kościół z XVI wieku w Durągu,
 • drewniana dzwonnica z XIX wieku w Kraplewie,
 • Zabytkowy cmentarz w okolicy Glaznot,
 • XIX-wieczne dworki z zespołami folwarcznymi między innymi w Szyldaku i Grabinie
 • zabytkowe mosty i wiadukty dawnej linii kolejowej - szczególne wrażenie robi wiadukt w Glaznotach.

Pole bitwy pod Grunwaldem
15 lipca 1410 r., między Stębarkiem, Grunwaldem, Łodwigowem, Ulnowem i Zybułtowem rozegrała się jedna z największych bitew średniowiecznej Europy. Starcie dwóch potęg – zjednoczonych sił polsko-litewskich i zakonu krzyżackiego przyniosło śmierć prawie 20 000 rycerzy krzyżackich, w tym wielkiemu mistrzowi – Ulrichowi von Jungingen. 14 000 dostało się do niewoli. Wzgórze Zwycięstwa i znajdujący się na nim zespół pomnikowy z 1960 r. to nie wszystko, co należy odwiedzić, aby należycie zapoznać się z terenem bitwy i zrozumieć strategię jej dowódców. Wokół pola bitwy oznakowane są miejsca obozowania wojsk polskich i litewskich, a także stanowiska dowodzenia króla Jagiełły (na jednym z nich znajduje się kopiec Jagiełły usypany przez harcerzy w 1959 r.) i księcia Witolda. W pobliżu zespołu pomnikowego znajdują się ruiny kapliczki, o której są wzmianki w źródłach krzyżackich i bulli papieskiej Jana XXII z 1412 r. Obok ruin kapliczki znajduje się kamień, zwany Kamieniem Królewskim lub Kamieniem Jagiełły. W 1901 r. Niemcy zrobili z niego pomnik z napisem „W walce o niemieckie istnienie, niemieckie prawo zmarł tu wielki mistrz Ulrich von Jungingen 15 VII 1410 śmiercią bohatera”. Napis został zatarty po II wojnie światowej i zastąpiony polskimi słowami, upamiętniającymi zwycięstwo w bitwie.

Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich – utworzony w 1994 r., o powierzchni 7 782 ha i strefie ochronnej zajmującej 14 525 ha. Wzgórza stanowią zachodnią część większego łańcucha wzniesień, zwanego Garbem Lubawskim. Najwyższym szczytem Wzgórz jest Góra Dylewska (312 m n.p.m.), jednocześnie najwyższy szczyt północno-wschodniej Polski. Inne wzniesienia o znacznej wysokości to Góra Bukowa (287 m n.p.m.) i Góra Francuska (283 m n.p.m.). Na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich znajduje się 5 rezerwatów przyrody:
Dylewo – rezerwat leśny o powierzchni 10 ha, porośnięty 120 – letnią buczyną
molo nocJezioro Francuskie – rezerwat torfowiskowy o powierzchni 15 ha, obejmujący śródleśne jezioro położone w pobliżu Góry Dylewskiej. Jest najwyżej położonym na Pojezierzu Mazurskim jeziorem (247,7 m n.p.m.). Z nazwą Jeziora Francuskiego, jak głosi ponura legenda, związane są losy paru nieszczęśników z armii Napoleona, którzy dopuścili się gwałtu na okolicznej ludności. Pohańbione dziewczęta zostały srogo pomszczone. Losy ich oprawców znane są tylko milczącym wodom jeziora… Dotrzeć tam można kierując się na wschód od północnego krańca Wysokiej Wsi (gmina Ostróda).
Rzeka Drwęca – rezerwat wodny o powierzchni 804 ha, obejmujący rzekę Drwęcę z fragmentami jej dopływów i jeziorami przepływowymi.
Pozostałe rezerwaty leśne na obszarze Wzgórz Dylewskich to Uroczysko Dylewo –o powierzchni 113,8 ha, na terenie którego znajduje się zespół żyznej buczyny pomorskiej oraz Uroczysko Klonowo – o powierzchni 134,67 ha, którego celem ochrony jest zachowanie fragmentu doskonale wykształconego lasu klonowo-lipowego, porośniętego również jaworami, wiązami górskimi, jesionami wyniosłymi, klonami zwyczajnymi i grabami.
Inne rezerwaty znajdujące się w pobliżu Ostródy to:
Sosny Taborskie – rezerwat leśny (96 ha), chroniący 230-letni drzewostan, głównie sosny zwyczajnej odmiany taborskiej. Drewno z tych lasów było szeroko znane na świecie, jako najlepszy materiał szkutniczy. Z tej właśnie przyczyny kupowała je królowa duńska w 1576 r. Na światowej wystawie w Paryżu w 1900 r. wystawiano je pod nazwą „Bois de Tabore” i reklamowano jako najlepszy surowiec sosnowy świata.
Jezioro Czarne – rezerwat torfowiskowy (9 ha) – dystroficzne jezioro, w którym znajduje się stanowisko poryblina jeziornego. Położone ok. 2 km na północny-zachód od stacji PKP Ostróda, pomiędzy Jeziorem Drwęckim a nieczynnymi torami do Miłomłyna.
Jezioro Iłgi – rezerwat faunistyczny o powierzchni 75 ha, ostoja ptactwa wodno-błotnego. Położony w gminie Miłomłyn, między jeziorami Gil Wielki a Drwęckim, ok. 1,5 km od wsi Gil Mały.

MIŁOMŁYN
Miłomłyn położony jest przy trasie E-7, w odległości 12 km od Ostródy. Na terenie gminy znajdują się liczne pomniki przyrody, z których na szczególną uwagę zasługują: unikalna sosna taborska, 120-letni drzewostan bukowo-modrzewiowy, kasztanowce. Liczne ostoje ptaków chronionych. 10 % powierzchni gminy pokryte jest wodą, głównie jeziorami, z których największe to: Bartężek, Ilińsk, Gil Wielki, Kocioł, Gil Mały oraz Jaśkowskie i Drwęckie.
Pola biwakowe w ośrodkach wypoczynkowych w Tardzie, Piławkach, Liksajnach. W Miłomłynie znajduje się śluza komorowa na rozgałęziającym się w kierunku Elbląga, Iławy i Ostródy kanale.
Zabytki
Neogotycki kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja z przełomu XIX i XX w. Godne uwagi elementy wystroju kościoła to cenny późnobarokowy ołtarz główny z rzeźbami przedstawiającymi  Ostatnią Wieczerzę, Zmartwychwstanie, Złożenie do Grobu oraz  późnobarokowa rzeźbiona ambona pochodząca z 1715 r.
Fragment muru obronnego zachowany z pochodzących z XIV wieku obwarowań miejskich, wzniesionych z kamienia polnego i czerwonej cegły.
W Miłomłynie znajdują się także zabytkowe domy murowane z przełomu wieków XVIII – XIX, zaś na miejscowym cmentarzu - nagrobki z XIX i początku XX wieku.

DĄBRÓWNO
Dąbrówno jest malowniczą, niewielką miejscowością położone nad jeziorem Dąbrowa Wielka, które łączy się z ciągnącym się równolegle jeziorem Dąbrowa Mała, z którego z kolei wypływa rzeka Wel – dopływ Drwęcy.
Zabytki:
Ruiny dawnego zamku krzyżackiego z 1319 r. nad jez. Dąbrowa Wielka. W 1945 r. zamek spalony i zrujnowany – obecnie zachował się w postaci resztek ścian i piwnic.

Przy ul. Kościelnej kościół ewangelicki (obecnie metodystyczny), zbudowany w latach 1325-1350. Nad wejściem do zakrystii znajduje się barokowa, bogato polichromowana loża rodu Finckensteinów z 1724 r., płyty nagrobne Olesnitzów i Finckensteinów z XVI i XVII w. późnobarokowy ołtarz kazalny z 1726 r., konfesjonał, z ok. 1730 r.
Przy kościele fragment muru obronnego z kamieni polnych oraz gotycka baszta, pełniąca rolę dzwonnicy.
Przy ul Ostródzkiej neogotycki kościół katolicki pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z 1865 r.,
Bożnica żydowska (obecnie budynek w stanie zniszczenia, znajdujący się 100 m od rynku, w kierunku Działdowa)
Warto także zobaczyć: aleję lipową - pozostałość fragmentu parku przypałacowego z oranżerią  budynek szkoły przy ul. Ostródzkiej, budynki stacji kolejowej stojące po lewej stronie drogi do Ostródy, z 1910 r., park w Elgnowie, dwie kapliczki przydrożne (jedna z nich w Saminie), park w Saminie, dwór z 1890 r. w Saminie, kościół św. Józefa w Gardynach, grodzisko i ślady osady w Gardynach, kościół w Leszczu, dwór z II połowy XIX w. w Leszczu, grodzisko w Leszczu, kościół w Marwałdzie, grodzisko w Starym Mieście, park dworski w Wierzbicach, dwór w Jankowicach z przełomu XIX i XX w.

ŁUKTA
Łukta to niewielka miejscowość nad rzeką o tej samej nazwie, przy szosie Olsztyn – Morąg. Położona wśród licznych jezior (kilka dużych, rynnowych takich jak: Isąg, Marąg, Gil, Długie, Łoby, Tabórz, Ruskie i Szeląg) i dużych kompleksów leśnych.
W obrębie gminy znajdują się 3 rezerwaty przyrody: "Sosny Taborskiej" (w pobliżu wsi Tabórz, z rosnącymi tam wspaniałymi sosnami "masztowymi" o wysokości 40 metrów, liczącymi często 250 lat. Ich smukłe gładkie pnie, bez guzów i sęków, w epoce żaglowców uznawane były za najdoskonalszy materiał na maszty. Ponoć pomysł budowy Kanału Ostródzko-Elbląskiego zrodził się z potrzeby szybszego transportu sosen do nadmorskich stoczni), "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce i Jeziorze Isąg", "Wyspa Lipowa" (na jeziorze Marąg - to rezerwat krajobrazowy ze starymi lipami drobnolistnymi, i kolonią kormoranów i czapli siwych).

Do najciekawszych zabytków w Łukcie należy gotycki kościół Zbudowany przez krzyżaków, ok. 1525 r. przeszedł w posiadanie ewangelików.. Po 1945 r. kościół przejęty został przez katolików. Przed zachodnią fasadą stoi wieża – w górnej części drewniana, o pochyłych ścianach, zwieńczona pękatym hełmem dzwonowym. Wewnątrz kościoła warto zobaczyć renesansowy ołtarz, XVII – wieczną płytę nagrobną i barokowy plafon na stropie.

przystańZALEWO
Zalewo to małe miasteczko, które leży  w bezpośrednim  sąsiedztwie jeziora Ewingi. Niewątpliwą atrakcją jest połączenie kanałem kajakowym i żeglarskim z jeziorem Jeziorak i dalej z kanałem Ostródzko – Elbląskim. W gminie Zalewo, w obrębie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego oraz jego otuliny, która nie jest chroniona, znajduje się pradolina byłego jeziora Trupen. Występują tu takie gatunki drzew jak dąb, lipa, buk. Całość okala trasa spacerowa. 
Zabytki:
Kościół pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Zalewie został zbudowany w latach 1320 - 1351.
Godne uwagi w Zalewie i okolicach są także: baszta gotycka z XIV/XV wieku, w której znajduje się Izba Pamięci, kościół i cmentarz żydowski przy ul. Sienkiewicza, budynek szkoły podstawowej, pozostałości murów obronnych, pałac w Pozortach (z 1925 r.), pałac w Bądkach (z XIX w.), pałac w Gubławkach (z pocz. XX w.), barokowy kościół w Jaśkowie, kościoły w Borecznie i Dobrzykach (z XIV w.)

MAŁDYTY
to niewielka gminapołożona przy trasie Warszawa – Gdańsk (E-7). Na terenie 21 czystych jezior o łącznej powierzchni 1050 ha, największe obszary leśne położone są nad jeziorami Ruda Woda i Sambród, znaleźć w nich można ciekawe okazy fauny i flory. Na terenie gminy przyrodnicy ustanowili trzy rezerwaty, w których chronione są karłowate sosny, 150-letnie modrzewie europejskie oraz wspaniałe lasy bukowe.
Najbardziej okazały pałac z końca XVII wieku uległ niestety zniszczeniu w czasie II wojny światowej, do naszych czasów zachował się budynek administracji, w którym mieści się Zajazd "Pod Kłobukiem". W budynku tym mieszkał budowniczy kanału Steenke.
Ważniejsze obiekty zabytkowe to: XVIII wieczne kościoły w: Zajezierzu, Jarnołtowie, Wilamowie, Szymonowie (tutaj też można odwiedzić hodowlę strusi), XIX wieczny kościół w Sambrodzie, pałac rodziny Domhardów w Dobrocinie zaadaptowany dla potrzeb Zespołu Szkół Rolniczych, chata mazurska w Leśnicy, pałac w Plękitach z początku XIX w., w którym znajduje się stadnina koni ze zbiorem powozów i bryczek

MORĄG
Morąg to pięknie położone 15-tysięczne miasto w połowie drogi pomiędzy Olsztynem i Elblągiem. W pobliżu przepiękne jezioro Narie o wysokiej klasie czystości i urozmaiconej linii brzegowej, posiada liczne zatoki, półwyspy i aż 19 wysp. Największymi ośrodkami wypoczynkowymi nad tym jeziorem są Kretowiny i Bogaczewo.
Miasto od zachodu otoczone jest rozlewiskiem o powierzchni 121,7 ha, na którym gniazduje mnóstwo gatunków ptaków, z czego aż osiemnaście znajduje się na liście "polskiej czerwonej księgi zwierząt".
Zabytki
W samym Morągu na uwagę zasługuje XV-wieczny ratusz gotycki z ok. 1444 r. Przed gmachem ratusza stoją francuskie armaty zdobyte przez Niemców podczas wojny prusko-francuskiej w latach 1870-1871.

Gotycki kościół parafialny pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, wzniesiony w latach 1303 – 1331. W kościele znajdują się XV-wieczne malowidła ścienne, imponujących rozmiarów XIV-wieczny krucyfiks, ołtarz główny z ok. 1690 r. Szczególnym obiektem w kościele są wspaniałe bogato rzeźbione XVIII-wieczne organy.
Gotyckie fortyfikacje miejskie z XIV i XV w. – zachował się pierścień murów obronnych z basztami, odcinki fosy i północno-wschodnie skrzydło zamku krzyżackiego z XIV wieku, odbudowanego w 1584 roku, przebudowanego w 1815, piwnice pod dawnymi nie istniejącymi już skrzydłami zamku.
Godnym polecenia jest też odrestaurowany po zniszczeniach wojennych pałac Dohnów z lat 1562 – 1571. Mieści się w nim oddział Muzeum Warmii i Mazur z bogatą ekspozycją malarstwa holenderskiego z przełomu XVII i XVIII wieku, która stanowi unikalny zbiór w tej części Polski oraz siedziba Muzeum Johanna Gottfrieda Herdera (1744-1803) - najbardziej znanego mieszkańca Morąga  - wybitnego myśliciela, pisarza, filozofa.

OLSZTYNEK
Niewielkie miasto (ok. 7,8 tys. mieszkańców), położone we wschodniej części Mazur Zachodnich, jest jednocześnie ważnym węzłem drogowym (to tutaj z trasy Warszawa - Gdańsk zjeżdża się na Olsztyn) i ośrodkiem przemysłu spożywczego. Na terenie gminy Olsztynek jest około 40 jezior. Łączna powierzchnia 29 największych z nich zajmuje około 1447 ha, co stanowi 4% powierzchni omawianego obszaru; pozostałe to niewielkie oczka o powierzchni poniżej 5 ha.
Absolwentem olsztyneckiego gimnazjum był Emil Behring (1854-1917) – lekarz. W 1901 r. był pierwszym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny.
Zabytki:
Dom Mrongowiusza z II połowy XVI w. - miejsce urodzenia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza  (1764-1855).

Mury miejskie z XIV w. Do dziś zachowały się fragmenty murów oraz baszty obronne.

Budynek kościoła z ok. 1350 r. pierwotnie w stylu gotyckim.

Zamek wzniesiony w latach 1350-1366 na polecenie komtura ostródzkiego, Günthera von Hohenstein, na planie regularnego czworoboku.

Skansen, zajmu­je obszar 39 ha. Obiekty budownictwa ludowego po­chodzą z Warmii, Mazur, Powiśla, Barcji, Sambii i Małej Litwy. Wśród zabudowań są zarówno domy mieszkalne, jak i obiekty inwen­tarskie i gospodarcze, sakralne i „prze­mysłowe" - młyn wodny, wiatraki, olejarnia, kuźnia, wędzarnia, garncarnia.
Warto zobaczyć w okolicy
Kościoły:  z XVI w. w Mańkach, z XVIII w. w Kurkach, z XIX w. w Waplewie i Wigwałdzie. Ponadto znajdziemy tu stare cmentarze wiejskie w 30 miejscowościach, 7 zespołów parkowo-dworskich z pozostałością dworów lub tylko samych parków.
Tannenberg
Były gigantyczny zespół pomnikowy powstały dla uczczenia bity pod Tanennbergiem podczas I Wojny Światowej. Z dawnej świetności pomnika w Olsztynku pozostał jedynie potężny 7-tonowy kamienny lew wykuty w jednej bryle granitu, stojący przed ratuszem.

do góry

PRZYDATNE INFO

Centrum Informacji Turystycznej
14-100 Ostróda, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1A
informacja +48 89 642 30 00

Żegluga Ostródzko-Elbląska, Punkt Informacji Turystycznej,
ul. Mickiewicza 9a, tel.  + 48 89 646 38 71

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Artura Munje.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone