zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
mazowieckie
Garwolin
Góra Kalwaria
Grodzisk Mazowiecki
Konstancin-Jeziorna
Kozienice
Michałowice
Nadarzyn
Płock
Powiat Białobrzeski
Powiat Ciechanowski
Powiat Gostyniński
Powiat Grodziski
Powiat Lipski
Powiat Miński
Powiat Otwocki
Powiat Przasnyski
Powiat Radomski
Powiat Sierpecki
Powiat Warszawski Zach.
Powiat Węgrowski
Powiat Żuromiński
Przasnysz
Radom
Milanówek
Mińsk Mazowiecki
Powiat Gostyniński

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Powiat gostyniński położony jest w zachodniej części województwa mazowieckiego. W skład powiatu wchodzą cztery gminy wiejskie: Gostynin, Sanniki, Pacyna i Szczawin Kościelny oraz Miasto Gostynin. Powiat gostyniński graniczy z powiatami: płockim, włocławskim, kutnowskim, łowickim i sochaczewskim. Powiat gostyniński przecina droga krajowa nr 60 i drogi wojewódzkie nr 265, nr 581, nr 582 oraz nr 579.

Malowniczo położone tereny, czyste środowisko naturalne, bogactwo fauny i flory tworzą sprzyjające warunki dla turystów szukających odpoczynku i relaksu poprzez kontakt z przyrodą. Najważniejszymi walorami środowiska przyrodniczego są tereny leśne oraz doliny rzeczne Skrwy i Osetnicy z występującymi w ich obrębie naturalnymi i sztucznymi zbiornikami wodnymi.

W celu ochrony walorów przyrodniczych północną część powiatu włączono w system Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Jest to jeden z największych i najbardziej wartościowych parków krajobrazowych w kraju. Są tu idealne tereny do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej, w czasie której istnieje możliwość kontaktu z osobliwą przyrodą Parku.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

W Gostyninie:

 • układ urbanistyczny XIV i pierwszej połowy XIX w.
 • Zamek i wzgórze zamkowe z XIX wieczną i późniejszą zabudową zboru ewangelickiego, dolna część wieży zamkowej oryginalna z XIV wieku

Jednym z najważniejszych zabytków dla miasta Gostynina jest Zamek Gostyniński.
W drugiej połowie XIV wieku na skraju nadrzecznego stromego cypla na zachód od dzisiejszego miasta książęta mazowieccy wznieśli gotycki Zamek. Do dzisiaj nieustalony pozostaje jego fundator, wymieniany jest książę Siemowit III. Pierwotnie była to wieża, która prócz funkcji obronnych spełniała także funkcje mieszkalne. Na przełomie XIV i XV wieku budowlę rozebrano i przystąpiono do rozbudowy Zamku. Dziedziniec otoczono murem obwodowym oskarpowanym w narożnikach, który tworzył czworobok o wymiarach 37 m x 38 m. W narożniku N-E wzniesiono kwadratową murowaną wieżę o boku 7 m. Pozostała zabudowa zamkowego dziedzińca składała się z budynków drewnianych. Na północ od Zamku oddzielony suchą fosą znajdował się przygródek. Założony na planie kwadratu o boku 80 m otoczony był drewniano-ziemnym wałem. Spełniał rolę zaplecza gospodarczego dla Zamku.

 • Klasycystyczny Ratusz z XIX wieku – Plac Wolności 1; zbudowany wg. projektu H. Szpilowskiego, murowany, tynkowany, na rzucie kwadratu, piętrowy, zwieńczony wieżą zegarową z ażurową latarnią

Budynek ratusza, położony w centrum miasta, zbudowany w latach 1821 – 1824 w stylu klasycystycznym. Projekt architektoniczny opracował wybitny architekt tamtych czasów Hilary Szpilowski. Ratusz zbudowano na planie kwadratu z trzytraktowym układem wnętrz. Jego elewacje rozdzielono gzymsami kordonowymi, które zwieńczono belkowaniem. Ratusz posiada półkoliste wnęki arkadowe z półkolistymi otworami okiennymi, natomiast okna na piętrze są prostokątne. Budynek nad czterospadowym dachem po środku bryły zachował oryginalną czworoboczną wieżę zegarową ze ścianką attykową i ażurową zakończoną sygnaturką. Wieżyczka, o której mowa, powstała później niż sam ratusz, bo około XIX wieku, pierwotnie ratusz wybudowano bez wieży. Oryginalny wystrój zewnętrzny widoczny jest także w oknach parteru z nadprożami łukowymi w płytkich ”niszach” oraz prostokątnych ozdobnych piętrach w gzymsach. Obok ratusza zachowane zostały budynki dwóch oficyn. Obecnie ratusz jest siedzibą władz samorządowych, a od zakończenia kapitalnego remontu w 1997 roku stanowi wizytówkę miasta.

 • dom przy ul. Floriańskiej 14 z 3 ćw. XIX w.
 • Cmentarz parafialny powstały w końcu XIX z kilkoma ciekawymi przykładami sztuki 
  sepulkralnej końca XIX i początku   XX wieku

do góry

INNE ATRAKCJE

Wyjątkowe walory krajobrazowe, zwarta pokrywa leśna, atrakcyjna rzeźba i hydrografia zadecydowały o utworzeniu uchwałą Wojewódzkich Rad Narodowych w Płocku i we Włocławku 5 kwietnia 1979 r. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (GWPK).

Powierzchnia całego Parku wynosi 38950 ha, a w granicach powiatu znajduje się około 4780 ha. Szczególnie atrakcyjne krajobrazowe są liczne, piękne jeziora o różnych kształtach, bardzo zróżnicowanych wielkościach i głębokościach.

Park szczyci się jednymi z piękniejszych w Polsce, wydłużonymi, piaszczystymi wzgórzami wytworzonymi polodowcowo - ozami. Geomorfolodzy znajdują tu kemy, moreny czołowe i pola sandrowe. Jest to centralny obszar ochrony krajobrazu na Mazowszu. Do niego nawiązuje cała sieć obszarów krajobrazu chronionego wraz z Brudzeńskim Parkiem Krajobrazowym.

W granicach powiatu gostynińskiego leżą jeszcze 3 obszary krajobrazu chronionego powołane uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku. Są to:

 • Dolina Skrwy Lewej - pow. 3422 ha, leży na południe od GWPK, wzdłuż Skrwy Lewej;
 • Dolina Przysowy - pow. ogółem 7722 ha, przylega od strony wschodniej do obszaru GWPK, na terenie gminy Szczawiu Kościelny, obejmuje dolinę rzeki Przysowy;
 • Gostynińsko-Gąbiński - pow. ogółem 22520 ha, przylega od strony wschodniej do GWPK.


Na terenie powiatu gostynińskiego, w obrębie Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego znajduje się siedem rezerwatów przyrody. Wśród nich nie ma rezerwatów ścisłych tj. całkowicie eliminujących ingerencję człowieka. Wszystkie są rezerwatami częściowymi.

Istniejące rezerwaty przyrody na terenie powiatu gostynińskiego:

 • Drzewce - leśny, zbiorowiska gradowe i lęgowe z oczeretami na terenie pradoliny Skrwy Lewej,
 • Dolina Skrwy - krajobrazowo leśny, krajobraz przełomu Skrwy Lewej, różnorodnych zbiorowisk leśnych z przewagą grądów,
 • Komory - leśno jeziorowy, zbiorowisko boru mieszanego, grądu z pomnikowymi dębami i olsami w stanie naturalnym oraz nadbrzeżnymi szuwarami,
 • Lubaty - jeziorowo leśny, naturalny krajobraz jeziora Lubaty z otaczającymi je bagnami i lasami,
 • Lucień - jeziorowe - leśny, zbiorowiska boru mieszanego oraz fragmentu olsu ze znacznym udziałem jesionu,
 • Osetnica - krajobrazowy, unikatowy krajobraz przełomu rzeki Osetnicy,
 • Dybanka - przyrody nieożywionej, unikalna forma geologiczna wzgórza ozowego typu subglacjalnego.


Powiat gostyniński może poszczycić się licznymi pomnikami przyrody -aktualnie zarejestrowanych jest 47. W większości są to pojedyncze, okazałe i sędziwe drzewa: lipa drobnolistna, dęby szypułkowe, buki zwyczajne, sosny pospolite, świerk pospolity, grusza polna, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy, platan klonolistny. Wyglądem swym zachwycają również aleje: lipowa, modrzewiowa, klonów srebrzystych, stanowisko bluszczu pospolitego i olbrzymi głaz narzutowy.

do góry

NA WYCIECZKI

Teren powiatu gostynińskiego jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym. Urozmaicona rzeźba terenu została ukształtowana w okresie ostatniego zlodowacenia. Znajdują się tutaj liczne jeziora, przede wszystkim na terenie gminy Gostynin, o czystej wodzie oraz bogatej faunie i florze.

Otoczenie Gostynina to ponad 9000 ha lasów i ok. 60 jezior, których największe Jezioro Lucieńskie zajmuje 203 ha powierzchni, Jezioro Białe(150 ha). Są to jeziora rynnowe, długie i wąskie, na ogół dość głębokie.

Charakterystyczne dla gostynińskiego krajobrazu są też małe zbiorniki wodne w większości niezagospodarowane. Są tu idealne tereny do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej, w czasie której istnieje możliwość kontaktu z osobliwą przyrodą.

Atrakcyjna turystycznie jest również południowa część ziemi gostynińskiej. Występują tu dwie malownicze doliny rzeczne: Skrwy i Osetnicy, rozległe kompleksy leśne oraz zabytki kultury. Z turystycznego punktu widzenia istotne jest, że w obrębie ziemi gostynińskiej nie występują większe zagrożenia środowiska. Nie ma tu uciążliwego przemysłu i intesywnego rolnictwa. Władze samorządowe podjęły działania, które mają na celu zahamowanie degradacji środowiska oraz przywracanie go do stanu pierwotnego.

Niewątpliwą atrakcją ziemi gostynińskiej są tereny leśne, tworzące zwarte kompleksy w jej północnej, pojeziernej części. Dominującymi siedliskami leśnymi są, charakterystyczne dla Mazowsza, bory i lasy mieszane. W kompleksach tych mieści się szereg ośrodków wypoczynkowych.

do góry

PRZYDATNE INFO

STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNINIE
ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, tel. (24) 235 79 81

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GOSTYNINIE
ul. 3-go Maja 17, 09-500 Gostynin, tel.: 0-24 235-02-22, Sekretariat: (0-24) 235-0202

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej,
Gorzewo- Kruk, tel/ fax. 0-24 235 20 91, tel. 0-24 235 20 41 do 44

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin, tel. 024 236 00 01

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Gostyninie. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Ewy Świderskiej.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone