zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
wielkopolskie
Kalisz
Poznań
P. Czarnkowsko-Trzcian.
Powiat Gnieźnieński
Powiat Gostyński
Powiat Kaliski
Powiat Kępiński
Powiat Kościański
Powiat Krotoszyński
Powiat Leszczyński
Powiat Ostrowski
Powiat Ostrzeszowski
Powiat Poznański
Powiat Słupecki
Powiat Średzki
Powiat Śremski
Powiat Turecki
Powiat Wągrowiecki
Powiat Wrzesiński
Powiat Słupecki

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Powiat słupecki położony jest w północno - wschodniej części województwa wielkopolskiego. Swym zasięgiem powiat słupecki obejmuje część terenów byłego województwa konińskiego. Od wschodu graniczy z powiatem konińskim, od południa - z powiatem pleszewskim, zachodu - powiatami wrzesińskim i gnieźnieńskim, a od północy - z powiatem mogileńskim.

Według podziału fizyczno - geograficznego powiat słupecki leży  w prowincji Niżu Środkowopolskiego, podprowincjach: Pojezierza Południowobałtyckie i Niziny Środkowopolskie. W skład podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie wchodzą częściowo Pojezierza Wielkopolskie obejmujące: Pojezierze Gnieźnieńskie i Równinę Wrzesińską. W skład Nizin Środkowopolskich wchodzi Nizina Środkowopolska obejmująca Dolinę Konińską i Równinę Rychwalską.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

gród1”LĘDZIANIE" PLEMIĘ ZNAD WARTY?

Na mapie osadnictwa Wielkopolski z czasów poprzedzających powstanie państwa polskiego wyróżnia się skupisko czterech grodów funkcjonujących nad środkową Wartą - Ląd, Samarzewo, Spławie-Wodzisko i Raszewy. Wszystkie zostały spalone około połowy X wieku podczas walk związanych z poszerzaniem domeny piastowskiej. Jedynie Ląd został odbudowany i włączony w struktury organizacyjne nowego państwa. Problem istnienia tu osobnego plemienia stanowi zagadkę, intrygującą licznych historyków i archeologów.

LĄD, KASZTELANIA LĄDZKA, SZLAK PIASTOWSKI

Gród w Lądzie był w X-XIII wieku ważnym ośrodkiem państwa piastowskiego oraz siedzibą własnej kasztelani. Jest też jednym z najbardziej znanych stanowisk archeologicznych w Polsce. W tej sytuacji za niezwykle pilne zadanie należy uznać włączenie Lądu do Szlaku Piastowskiego, który przechodzi już przez północną część naszego regionu (Orchowo).

GRODZISKA

W naszym regionie jest ich niewiele, ale za to są bardzo cenne. Występują tu dwa grodziska kultury łużyckiej (Słupca, Modlica) z wczesnej epoki żelaza oraz dwa z czasów średniowiecznych (Ląd, Samarzewo). Kilka takich obiektów znajdziemy w najbliższym sąsiedztwie (Spławie-Wodzisko, Raszewy, Ostrowite Prymasowskie).

CYSTERSI

Cystersi pojawili się tu w XII wieku dzięki inicjatywie księcia Mieszka III Starego. Przez kilkaset lat odgrywali ważną rolę w życiu duchowym i gospodarczym naszego regionu, a ich opactwo w Lądzie było jednym z najważniejszych w kraju.

SZLAK CYSTERSKI

Ląd leżący na Szlaku Cysterskim, obejmujący szereg miejscowości w Polsce i Europie, a także lokalne szlaki turystyczne wiodące przez dawne posiadłości tego zakonu (np. Lądek, Zagórów, Kowalewo, Jaroszyn, Wrąbczyn, Ratyń).

POGRANICZE

W latach 1815-1915 przez nasz region przechodziła granica dwóch państw zaborczych - Rosji i Prus. Granica ta żyje jeszcze w mentalności mieszkańców powiatu słupeckiego i wrzesińskiego, stanowiąc o lokalnym kolorycie tych stron, niemal niespotykanym w innych częściach kraju.

ZABYTKI LĄDU

Grodzisko na "Rydlowej Górze" i klasztor pocysterski są pomnikami dawnej świetności Lądu oraz cennymi zabytkami kultury polskiej i europejskiej. Atrakcyjność tej miejscowości może wzrosnąć po włączeniu jej do Szlaku Piastowskiego oraz Szlaku Cysterskiego.
Dwór w Lądzie, w którym mieści się Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, siedziba Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego oraz Towarzystwa Przyjaciół Lądu i Ziemi Nadwarciańskiej. To cenna baza noclegowa oraz punkt informacji turystycznej, popularyzujący walory naszego regionu. W jego sąsiedztwie wzniesiona zostanie rekonstrukcja grodu słowiańskiego.

CIĄŻEŃ

Ciążeń - wraz z dawnym pałacem biskupów poznańskich, a obecnie placówką UAM w Poznaniu i jednocześnie bazą noclegową stanowi kolejny ważny punkt informacji turystycznej.

klasztorPocysterski Klasztor oraz Kościół pw. Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja w Lądzie

Pamiątką po pobycie cystersów w Lądzie jest kościół i klasztor, dzieła wybitnego włoskiego architekta Pompeo Ferrariego, jedno z największych i najbardziej monumentalnych założeń architektonicznych w tej części kraju. Opactwo cystersów zostało jednak zlikwidowane w 1819 roku przez władze zaboru rosyjskiego. Potem na krótko (1850-1863) przebywali w klasztorze kapucyni. W 1921 roku zamieszkali w Lądzie salezjanie, którzy otworzyli Niższe Seminarium Duchowne, przekształcone w 1952 roku w Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego .
Pierwszy istniejący tu kościół z przełomu XII i XIII wieku przetrwał do 1651 roku, gdy architekt Tomasz Poncino podjął się na zlecenie lądzkiego opata Jana Zapolskiego jego przebudowy. Aktualnie istniejący kościół Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja Biskupa powstawał przez prawie 100 lat. Odnajdujemy tu wkład pracy: Jerzego Catenaci' ego, Jana Końskiego, królewskiego architekta Józefa Szymona Belloti'ego, ciekawostkami są obrazy Adama Swacha i fakt wzniesienia nawy głównej według projektu Pompeo Ferrariego (już w XVIII wieku).
Zarówno klasztor, jak i kościół zachwycają wspaniałą architekturą i wystrojem wnętrz. Uwagę zwracają bezcenne dzieła sztuki takie jak np.: manierystyczna polichromia w prezbiterium kościoła, XIV - wieczne freski znajdujące się na ścianach Oratorium Świętego Jakuba Apostoła zwanego Starszym we wnętrzu murów klasztornych, czy gotyckiego sklepienia gwiaździsto - trójdzielnego wspartego na jednym, centralnym filarze w dawnym kapitularzu pełniącym dziś funkcję kaplicy.

Pałac w Ciążeniu - filia biblioteki UAM i Dom Pracy Twórczej

Ciążeń to duża wieś położona około 7 kilometrów na zachód od Lądu przy trasie Golina - Pyzdry. Pierwsza wzmianka o jego istnieniu pochodzi z 1260 roku. W 1504 roku Ciążeń uzyskał na krótko prawa miejskie. Do 1818 roku wieś była własnością biskupów poznańskich. Już w średniowieczu była tu rezydencja biskupia, której budynek się nie zachował. W latach 1508 - 1510 przebywał tu na dworze biskupim wielki humanista, poeta, sekretarz Zygmunta I, biskup i prymas Andrzej Krzycki. Główny, dwupiętrowy budynek pałacu zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta wzniesiony został dla biskupa Teodora Czartoryskiego w latach 1760-68 i wykańczany do 1806 roku. Obecnie w pałacu mieści się Dom Pracy Twórczej i filia Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgromadzono tu największe w Europie Środkowej i Wschodniej zbiory masoników. Pałac otoczony jest ponad 9 hektarowym parkiem krajobrazowym pochodzącym z XVIII wieku i opadającym aż do doliny Warty. Dom Pracy Twórczej w Ciążeniu dysponuje 60 miejscami hotelowymi.
Kontakt: Alicja i Andrzej Bendzińscy tel. (063) 276 41 24

Kościółek pw. Wniebowzięcia NMP i św. Leonarda w Słupcy

Na szczególną uwagę zasługuje pochodzący z XVI wieku drewniany, pierwotnie szpitalny kościółek p.w. Wniebowzięcia NMP i Świętego Leonarda. Wnętrze kościoła zachwyca przepiękną XVIII-wieczną polichromią. W barokowym ołtarzu znajduje się słynący łaskami gotycki krucyfiks pochodzący z ok. 1500 roku. Warto też zatrzymać się przy kamiennej kropielnicy z 1521 roku.

Kościół pw. Świętego Wawrzyńca w Słupcy

W kościele gotyckim pw. Św. Wawrzyńca z połowy XV wieku można podziwiać umieszczony na tzw. belce tęczowej gotycki krucyfiks z ok. 1400-1420 roku, rzeźbę Matki Bolesnej oraz gotycką chrzcielnicę. W 1998 roku odnaleziono w tym kościele najstarszy mechanizm zegarowy w Polsce, którego miniaturkę podziwiać można w Muzeum Regionalnym.

Stadnina Koni w Mieczownicy

W eklektycznym pałacu z 1894 roku, otoczonym ponad czterohektarowym parkiem znajduje się stadnina koni. Prowadzona jest tu m.in. hodowla koni angloarabskich.
Turyści mogą skorzystać z nauki jazdy konnej, przejażdżek bryczkami, czy wypożyczyć konia pod siodło na przejażdżki po okolicy. Istnieją tu doskonałe warunki do prowadzania hipoterapii.

dworekDworek w Osówcu

Barokowy dwór zbudowany zapewne po 1717 roku. Pierwotnie drewniany zrekonstruowany w latach 1984-87 jako murowany.

Muzeum Regionalne w Słupcy

Powstało z inicjatywy słupeckiego regionalisty Wojciecha Sypniewskiego. Działalność swoją rozpoczęło w dniu 21 stycznia 1975 roku w kamienicy przy Pl. Wolności 16 (rynek).
Początkowo jako Muzeum Ziemi Słupeckiej stanowiło (w latach 1975-1983) filię Muzeum Okręgowego w Koninie. W roku 1984 uzyskało status samodzielnej placówki muzealnej przyjmując nazwę Muzeum Regionalnego. Od 1990 roku ma swoją siedzibę w willi z ok. 1923 roku.
Tematem wiodącym zbiorów są eksponaty ilustrujące historię i kulturę miasta oraz bogatą przeszłość ziemi słupeckiej. Są to przede wszystkim zbiory archeologiczne, etnograficzne oraz liczne eksponaty mówiące o dziejach miasta, regionu oraz losach mieszkańców tych terenów na przestrzeni wieków.
Kontakt: ul. Warszawska 53, 62-400 Słupca, tel. (063) 275 26 40
Muzeum czynne: od wtorku do piątku: 8.00-15.00, w niedzielę: 14.00-18.00

do góry

INNE ATRAKCJE

gródGród słowiański w Lądzie nad Warta
Dzięki środkom pozyskanym przez gminę Lądek w ramach programu „ Odnowa wsi oraz rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego” w Lądzie nad Wartą powstaje rekonstrukcja grodu sprzed ponad 1000 lat. W początkach średniowiecza, wokół grodu w Lądzie na tzw. Górze Rydlowej, skupiła się niewielka wspólnota plemienna, dla której Warta odgrywała pierwszorzędną rolę. W X wieku, po opanowaniu tego terenu przez Piastów, rozpoczęła wielka kariera lądu. Gród na „Rydlowej Górze” stał się jednym z ważniejszych ośrodków państwa polskiego, siedzibą kasztelani i miejscem krzewienia religii chrześcijańskiej.

Jezioro Nidzięgiel
nazywane także od pobliskiej wsi Skorzęcińskim, należy do największych jezior Wielkopolski. Jego powierzchnia wynosząca 638 ha daje mu w tej klasyfikacji trzecie miejsce. Jest jeziorem morenowym o urozmaiconej linii brzegowej, złożonej z kilku dużych zatok, w sporej części zalesionej. Urozmaicenie to podkreślają wyspy, których jest sześć. Długość linii brzegowej (bez wysp) wynosi około 25 km.
Jezioro można podzielić na trzy zasadnicze część. Część północono-zachodnia jest naturalnie wyodrębniona dużym półwyspem oraz dwiema malowniczymi wysepkami stanowiącymi zakończenie zalesionego obszaru, który od północy rozdziela wody jeziora. Ta część jeziora charakteryzuje się dnem o łagodnym spadku, licznymi płyciznami i wyspami. Brzegi mocno zarastające miejscami podmokłe, od północy okolone lasami. Tu na wschodnim brzegu zlokalizowany jest ośrodek wypoczynkowy Skorzęcin.
Część południowa z największą wyspą jeziora Znicz (3 ha) jest ładnie osłonięta od zachodu p południa nie zalesionymi wzniesieniami, które na blisko 20 m górują nad jeziorem.
W części północno-wschodniej na brzegu otoczona lasami położona jest wieś letniskowa Wylatkowo.
Z jeziora Nidzięgiel wypływa Noteć Zachodnia zwana także Kwieciszewicą.

Powierzchnia – 638 ha, długość – 4 400 m, szerokość – 2 800 m, głębokość – 21,6 m, linia brzegowa – ok. 25 km.

Jezioro Powidzkie
Położone na Pojezierzu Gnieźnieńskim Jezioro Powidzkie jest największym jeziorem Wielkopolski i wraz z pobliskimi jeziorami tworzą Zespół Jezior Powidzkich. Są one pozostałością zlodowacenia, w większości o charakterze rynnowym. Jeziora tego typu charakteryzują się wydłużonym kształtem i stosunkowo dużymi głębokościami. Takie też jest jezioro Powidzkie, które z głębokością dochodzącą do 46 metrów należy do najgłębszych w Wielkopolsce. Otoczone licznymi wzniesieniami z górującym nad Powidzem wzgórzem o wysokości ponad 130 metrów, z którego rozciąga się daleki widok na jezioro i najbliższą okolicę, z brzegami częściowo zalesionymi, tworzy malowniczy i urozmaicony krajobraz.
Wyjątkowo czysta woda, oraz unikalne walory przyrodnicze i kulturowe okolicy stały się powodem utworzenia w 1998 roku Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Poza bogactwem przyrody i jej dobrym stanem, znajdują się tu liczne zabytki pochodzące z różnych okresów, w tym z zakresu kultury łużyckiej i czasów początku Państwa Polskiego.
Teren Parku, w związku z powyższym, to miejsce do ciekawych i różnych form uprawiania turystyki.
Samo jezioro ze względu na ukształtowanie, położenie i czystość wód jest doskonałym miejscem dla sportów wodnych, nurkowania i wekowania.
Odbywają się tam m.in. Regaty Na powitanie Wakacji którym corocznie towarzyszy wiele atrakcji i niespodzianek.

Powierzchnia- 1 172 ha, długość – 11 300 m, szerokość – 2 100 m, głębokość – 46 m, linia brzegowa – ok. 30 km.

do góry

NA WYCIECZKI

Szlak Piastowski
Przez teren gminy Orchowo przebiega turystyczny Szlak Piastowski wiodący ze Strzelna i Kruszwicy przez Orchowo, Trzemeszno do Gniezna. Zainteresowanie turystów wzbudzają różnorodne obiekty zabytkowe np. "Gruby Dąb", pod którym - jak głosi legenda – odpocząć.
Pierwsze wzmianki o Orchowie pochodzą z 1369 roku. W 1506 roku otrzymało ono prawa miejskie z nadania właściciela Orchowa Jerzego Krupskiego, starosty bełżyckiego. Poszczególne części tej miejscowości otrzymały od zamieszkałej tu ludności swoje nazwy. Najstarsza część miejscowości zwana jest Orchówcem i Dolnym Orchowem. Tu znajduje się drewniany kościół p.w. Wszystkich Świętych postawiony w latach ok. 1790-1792 na miejscu wcześniej istniejącego XIV-wiecznego.

W nowszej części wsi zwanej Orchowem Górnym znajduje się poewangelicki, murowany, neogotycki kościół p.w. Niepokalanego Serca Jezusa. Do perełek sztuki sakralnej należy zaliczyć drewniany, położony na wzniesieniu kościół p.w. Świętego Marcina Biskupa w Linówcu (ok. 3 km. na północny - wschód od Orchowa - dojazd trasą w kierunku Strzelna). W kościółku tym na szczególną uwagę zasługuje główny ołtarz barokowy z początku XVIII wieku. Przy świątyni stoi drewniana dzwonnica w kształcie krosna skośnie szalowana w dolnej części z dwuspadowym dachem.
Warto również odwiedzić Osówiec (2 km. na wschód od Orchowa - dojazd w kierunku Słupcy), w którym znajduje się modrzewiowy dworek z pierwszej połowy XVIII wieku z murowanymi alkierzami w typie dworów staropolskich.

Trasy Rowerowe

jezioroDookoła Jeziora Powidzkiego
Powidz - Przybrodzin - Ostrowo - Anastazewo - Skrzynka Mała - Lipnica - Kosewo - Giewartów - Kochowo - Polanowo - Powidz
Długość: 35 km, stopień trudności: łatwa, nawierzchnia: asfalt (50%), szuter, grunt

Pzebieg trasy przez wszystkie najbardziej atrakcyjne miejscowości wypoczynkowe położone nad jeziorem sprawia, że można ją rozpocząć w wielu miejscowościach. By w pełni skorzystać z możliwości poznawczych jakie stwarza nie należy pominąć takich miejsc jak: widok spod "Hotelu Na Skarpie" w Przybrodzinie, brzeg w okolicach pól namiotowych w Ostrowie i Anastazewie, okazałe dęby w Kosewie i widok na Zatokę Kosewską. Nie można też ominąć pomnikowego dębu "Sokół" skrytego w parku ośrodka wypoczynkowego w Giewartowie oraz widoku jeziora od strony Kochowa i Zatoki Polanowskiej. Jedynym utrudnieniem na trasie są odcinki piaszczystej drogi w okolicach Anastazewa i Salamonowa, które tylko częściowo można ominąć jadąc odcinkiem zastępczym.
Ponadto trzeba zachować ostrożność pokonując odcinki drogi Powidz - Hutka i Kosewo - Giewartów, dość ruchliwe w sezonie.


Dookoła Jeziora Nidzięgiel
OW Skorzęcin - Wytatkowo - Powidz - Charbin - Wiekowo - Skorzęcin
Długość: 25 km, stopień trudności: łatwa, nawierzchnia: asfalt (55%), grunt, szuter

Tę trasę najdogodniej rozpocząć w ośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie lub w Powidzu co pozwoli zrobić przerwę na półmetku w miejscu pełnym punktów gastronomicznych i innych obiektów turystycznych. Pokonując na trasie najwyższe wzniesienia mamy możliwość podziwiania pięknych panoram jezior Nidzięgiel i Powidzkie. Jedynie podjazd w Wiekowie na krótkim odcinku może sprawić trudność. Z pamiątek historycznych na trasie wymienić należy dworki z pozostałością parków w Charbinie i Skorzęcinie. Najbogatszą przeszłość historyczną i liczne tego pamiątki ma Powidz.


Urokliwe Doliny
OW Skorzęcin - Skorzęcin Rybaki - Skorzęcin - Stary Gaj - Gaj Żelażnica - Gaj Brzozówka - Ostrowite Prymas. - Raszewo - Kinno - Skubarczewo - Piłka - OW Skorzęcin
Długość: 29 km, stopień trudności: trudna, nawierzchnia: grunt, szuter, asfalt (20%)

Trudność na tej trasie sprawia głównie stan dróg, gdyż w znacznej części przebiega ona po drogach polnych i leśnych z niewielkimi odcinkami podjazdów. Bogata rzeźba terenu tworzy wiele urokliwych i malowniczych zakątków. Zabytki na tej trasie to kościół w stylu neoromańskim z 1851 r. w Ostrowitym Prymasowskim oraz dom o konstrukcji szachulcowej w tej samej ładnie położonej nad J. Ostrowickim miejscowości. W osadzie leśnej Piłka znajduje się stary młyn wodny.


Leśny Ring
Wylatkowo - Zielątkowo -"Gruby Dąb" - Smolniki Powidzkie - Hutka - Wylatkowo
Długość: 16 km, stopień trudności: łatwa, nawierzchnia: grunt, asfalt (7%)

W upalny dzień nie chcąc rezygnować z dawki rowerowych zmagań warto skorzystać z tej leśnej trasy. Ocieniona leśna droga, lekko pofałdowany teren sprawiają iż można znaleźć tu wytchnienie jak i, zwiększając tempo, zażyć porcji sportowych wrażeń. Po drodze pomnikowy "Gruby Dąb" rosnący w sercu Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Trasy nieoznakowane

Wielka Orchowska
Orchowo Górne - Wólka Orchowska - Linówiec - Mlecze - Suszewo - Osówiec - Szydłówiec -"Gróby Dąb" - L. "Głucha Puszcza" - Gałczynek - Skubarczewo - Piłka - Kinno - Słowikowo - Rękawczyn - Myślątkowo - Orchowo Dolne
Długość: 50 km, stopień trudności: łatwa, nawierzchnia: asfalt (45%), grunt, szuter

Cztery Jeziora
Wilczogóra - Wilczyn - Mrówki - Świętne - Suszewo - Osówiec - Szydłówiec - Anastazewo - Tręby Stare - Zygmuntowo - Wilczyn - Wilczogóra
Długość: 30 km, stopień trudności: łatwa, nawierzchnia: asfalt (65%), grunt, szuter

do góry

PRZYDATNE INFO

Starostwo Powiatowe w Słupcy
ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, tel. (0 63) 275 86 00

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Słupcy. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Joanny Słowińskiej.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone