zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
podlaskie
Białystok
Powiat Augustowski
Powiat Hajnówka
Powiat Łomżyński
Powiat Moniecki
Powiat Sejneński
P. Wysokomazowiecki
Suwałki
Suwałki

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Suwałki to najlepsza baza wypadowa do najpiękniejszych zakątków północno-wschodniej Polski. Stąd można dojechać ścieżkami rowerowymi do Wigierskiego Parku Narodowego oraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego, z niespotykanymi nigdzie indziej w Polsce dziewiczymi, leśnymi ostępami i urokliwymi jeziorami, których w okolicach Suwałk jest ponad 70.

To drugie, co do wielkości miasto województwa podlaskiego, liczy 69,1 tys. mieszkańców. Położone jest na północnych krańcach województwa podlaskiego. Przepływa przez nie Czarna Hańcza. Ta część kraju nazwana jest Suwalszczyzną a jako kraina geograficzna- Pojezierzem Suwalskim

Miasto zlokalizowane jest na ważnych szlakach transportowych – z Berlina przez Warszawę do Sankt Petersburga oraz z Warszawy do Helsinek. W pół godziny można dojechać na Litwę, w godzinę do Rosji, w dwie na Białoruś.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

klasztorKlasztor
Ongiś wyspa Wigry miała naturalny charakter obronny, toteż była zamieszkiwana przez któryś ze szczepów Jaćwingów, być może przez Wingran. Po zniknięciu z areny dziejowej Jaćwieży, tereny te znalazły się w obrębie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na wyspie książęta litewscy pobudowali dwór myśliwski. Gościł on polujących w tych stronach księcia Witolda, królów Władysława Jagiełłę i Zygmunta Augusta, a zapewne i jego matkę, królową Bonę - właścicielkę pojaćwieskich puszcz i ich pierwszą kolonizatorkę. Z inicjatywy króla Władyslawa IV, wielkiego myśliwego, wspomniany dwór został gruntownie przebudowany, nabierając cech pałacu myśliwskiego. Sama zaś wyspa, już za czasów kamedulskich, została połączona z lądem szeroką groblą, tworząc Półwysep Klasztorny. Ma on charakter rolniczy i niskie położenie. Jedyne większe na nim wzniesienie to wzgórze klasztorne, częściowo sztucznie nadsypane i zabezpieczone murami oporowymi. Nie miały one, jak niektórzy sądzą, funkcji obronnych. Ponad wzgórze wznosi się wspaniała sylweta zespołu poklasztornego kamedułów wigierskich. W 1667 r. Jan Kazimierz królewskim przywilejem ofiarował wyspę Wigry zakonowi kamedułów, którzy z Włoch się wywodząc, mieli już kilka klasztorów w Polsce. Od wyspy pustelnia przyjęła swą nazwę: Eremus Insulae Wigrensis (erem wyspy wigierskiej). Wprowadzenie zakonników do Wigier z ich pierwszym superiorem (przeorem) ojcem Franciszkiem Wilgą przypadło na połowę 1668 roku. lntrodukcji dokonał biskup wileński. Zakonnicy zamieszkali w pałacu myśliwskim i przystąpili natychmiast do budowy kościoła, budynków klasztornych i zabudowań gospodarczych, zakładając jednocześnie ogród warzywny i sad owocowy. Wnet powstały oficyny dla służby klasztornej, stajnie, wozownie, młyn, tartak i browar. Na koniec obwarowano wyspę kanałem (przekopanym przez nowo usypaną groblę), na którym zbudowano most zwodzony. Eksploatacja puszczy (bartnictwo, rybołówstwo, smolarnie, potasznie, rudnictwo, hutnictwo) przynosiła kamedułom wielkie dochody, co wnet uczyniło ten klasztor najbogatszym w Polsce. I chociaż w 1710 r. August II część dóbr kamedulskich włączył z powrotem do królewszczyzn, to i tak dobra, które zostały przy tym zakonie, przynosiły ogromne profity. W rękach kamedułów wigierskich w XVIII w. znajdowało się miasto Suwałki, 11 folwarków, 56 wsi, kilkanaście dużych jezior, 60 łąk kośnych, 6 młynów, 404 barcie oraz liczne gorzelnie, browary, rodnie, smolarnie, popielarnie. Na kamedułów pracowało 8452 poddanych.
klaswztor 2W prawdziwą ruinę zamieniły kościół działania frontowe podczas I wojny światowej. Został zbombardowany. W latach międzywojennych już prawie odbudowany (podług projektów Oskara Sosnowskiego), uległ ponownie zniszczeniom podczas ostatniej wojny.
Ogromnym wysiłkiem finansowym i konserwatorskim została przywrócona świetność architektoniczna i artystyczno-kompozycyjna świątyni. Wartość poklasztornego zespołu podkreśla nadto jego wyjątkowo atrakcyjne położenie na tle rozległej panoramy lasów i wód wigierskich. Jest to perła suwalskiego pejzażu i architektury, mająca niemałe znaczenie dla ruchu turystycznego w tej części kraju. Od ponad dwu dziesiątków lat część poklasztornych zabudowań znajduje się pod zarządem Ministerstwa Kultury i Sztuki, pełniąc funkcję komfortowego ośrodka konferencyjnego i wypoczynkowego (ogólnie dostępnego) o statusie Domu Pracy Twórczej.

Dowspuda z resztkami pałacu neogotyckiego Ludwika Michała Paca, reformatora gospodarczego z pierwszej połowy XIX wieku, wielkiego patrioty i miłośnika sztuki (pamiątki po nim – także w sąsiednich Raczkach);

Sejny (renesansowo-barokowy zespół podominikański, konsulat litewski) i okolice ze starymi dworkami (m.in. związana z Czesławem Miłoszem Krasnogruda) oraz licznymi przykładami tradycyjnego budownictwa wiejskiego (zachowane elementy zdobnictwa, budynki z glinobitki) i izbą regionalną w Zelwie;

Puńsk – stolica polskich Litwinów z muzeum etnograficznym, skansenem i żywymi wciąż tradycjami sztuki ludowej i folkloru oraz kuchni litewskiej;

Słynne mosty kolejowe w Stańczykach i Puszcza Romincka (od niedawna park krajobrazowy) z ciekawymi rezerwatami przyrody.

do góry

INNE ATRAKCJE

Oferta edukacyjna i turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego

Wystawa przyrodniczaNad Wigrami”
mieści się w siedzibie dyrekcji parku we wsi Krzywe 4 km od Suwałk w kierunku Sejn. Zgromadzono tu  wypreparowane okazy zwierząt – ssaków, ptaków i ryb, na ścianach umieszczone zostały gabloty z owadami, tablice prezentujące gatunki chronione, mapy i postery. Zainteresowani geomorfologią mogą zapoznać się z modelem lodowca oraz formami rzeźby terenu, a miłośników historii na pewno zainteresują krzemienne narzędzia oraz opis kultury łowców reniferów i model jaćwieskiego grodziska a także „oś czasu” – plansza prezentująca najważniejsze wydarzenia od ustąpienia lodowca po czasy współczesne .W części wystawy dotyczącej ekosystemów wodnych znajduje się akwarium z rodzimymi gatunkami ryb. W Sali znajdują się także urządzenia  do aktywnej edukacji ekologicznej – gry edukacyjne, 2 stacjonarne kioski multimedialne. Zwiedzanie wystawy warto uzupełnić prelekcją, pokazem slajdów, filmów, bądź prezentacją multimedialną. Można się w ten sposób zapoznać z przyrodą i historią parku, poznać dokładniej faunę oraz nauczyć się rozpoznawania odgłosów ptaków i ssaków. Wystawa została przystosowana przez osoby niepełnosprawne.

parkWystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”
znajduje się w pobliżu siedziby parku, przy leśniczówce w Krzywem, w budynku gospodarczym pochodzącym z lat 20-tych XX wieku. Zgromadzono tu ponad 800 eksponatów. Są to stare  przedmioty i urządzenia, jakie przed laty wykorzystywano w gospodarstwach rolnych. Poznając je można się zapoznać z historią i życiem mieszkańców nadwigierskich wsi. Prawie wszystkie eksponaty ofiarowali mieszkańcy parku w ramach konkursu „Ocalić od zapomnienia”.

Wystawa rybactwa
mieści się w Czerwonym Folwarku. Została ona zlokalizowana w magazynach bazy rybackiej. Wystawę adresujemy do wszystkich, którym bliskie sercu są walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe okolic jeziora Wigry, w szczególności osób zainteresowanych wędkarstwem i rybactwem. Poza licznymi posterami zobaczymy wiele ciekawych eksponatów, m. in. dłubankę, łódź, kuter, kruszarkę do lodu, model aparatu inkubacyjnego ikry oraz liczny sprzęt rybacki stosowany do połowu ryb i raków. Na wystawie można obejrzeć wypreparowane okazy niektórych gatunków ryb oraz filmy o tematyce rybackiej. 

Ścieżki edukacyjne
na terenie Wigierskiego Parku Narodowego wiodą przez tereny bardzo atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo. Nazwy ścieżek są następujące „Las” (1,5 km), „Suchary” (2,5 km), „Płazy” (0,5 km), „Jeziora” (6,2 km), „Puszcza” (3,3 km) i „Eksploatacja Dóbr Puszczańskich”.  Wzdłuż ścieżek umieszczone zostały tablice informacyjne, kładki, platformy widokowe i miejsca odpoczynku. Grupom szkolnym polecamy zajęcia terenowe pod okiem pracowników edukacyjnych parku. Zapewniamy materiały do zajęć i pomoce dydaktyczne. Szczegółową ofertę tematów zajęć można otrzymać w Sekcji Edukacji WPN, bezpośredni telefon: +48 87 5632552.

Ośrodek Edukacji Środowiskowej
Wigierskiego Parku Narodowego jest położony w niezwykle atrakcyjnym miejscu – w lesie, bezpośrednio nad Zatoką Słupiańską jeziora Wigry, około 3 km od wsi Gawrych Ruda. W ośrodku prowadzimy “Zieloną Szkołę”, będącą doskonałym uzupełnieniem zajęć lekcyjnych prowadzonych w szkołach. W programie edukacyjnym Ośrodka znajdują się m.in. zajęcia z zakresu metod monitoringu przyrody i środowiska, ogólnej ekologii ekosystemów wodnych, zgrupowań fauny bezkręgowej w różnych typach jezior, ekologii bobrów, funkcjonowania ekosystemów leśnych i ochrony przyrody w parkach narodowych. Zajęcia odbywają się w cyklu czterogodzinnym. Ośrodek nie dysponuje bazą noclegową, służymy jednak informacją o możliwościach rezerwacji noclegów na terenie parku. Ośrodek Edukacji Środowiskowej jest czynny od 1.V do 15.X, dodatkowych informacji udziela Sekcja Edukacji WPN.

krajobrazWycieczki piesze z przewodnikiem 
- w  Centrum Informacji Turystycznej po wcześniejszej rezerwacji można skorzystać z usług przewodnickich (50osób), które świadczone są przez pracowników Wigierskiego Parku Narodowego. Są oni przygotowani do obsługi grup specjalistycznych, szkolnych, wycieczek zorganizowanych oraz turystów indywidualnych. Licencjonowani przewodnicy oprowadzają grupy po całej Suwalszczyźnie. Turyści zagraniczni mogą skorzystać z usług w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.Trasa i czas trwania wycieczki do uzgodnienia. tel. (+87) 5632562, e-mail: turystyka@wigry.org.pl Opłata: 1 godzina pracy przewodnika w jęz. polskim 30 zł, w jęz. obcym 40 zł oraz karta wstępu do parku.  Przykładowy program wycieczki z przewodnikiem (ok. 3 godzin)
·  zwiedzanie wystawy przyrodniczej „Nad Wigrami”
·  projekcja filmu o Wigierskim Parku Narodowym w sali multimedialnej
·  zwiedzanie wystawy etnograficznej „Ocalić od zapomnienia”
·  przejście ścieżką edukacyjną „Las”
·  zwiedzanie zespołu pokamedulskiego w Wigrach

Wycieczki rowerowe z przewodnikiem
dla grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych odbywają się w każdy wakacyjny czwartek. Wycieczka trwa około 4 godzin, a trasy prowadzą ścieżkami i szlakami turystycznymi parku w ciekawe miejsca. Ze względu na ograniczoną liczebność grupy zgłoszenia przyjmowane są do środy poprzedzającej dzień wycieczki: tel. (+87) 5632562, e-mail:turystyka@wigry.org.pl

Warsztaty  „ginące zawody”
aktualnie odbywają się w dwóch grupach tematycznych: warsztaty ceramiczne i zajęcia  z tkactwa artystycznego (plecionkarstwa). Warsztaty ceramiczne obejmują naukę ręcznego formowania przedmiotów z gliny (również na kole garncarskim), techniki zdobienia i sposobów wypalania. Uczestnicy uczą się wykonywania miseczek, biżuterii, kubków, glinianych domków, listków itp. Warsztaty tkackie obejmują swoim zakresem prezentację sposobu posługiwania się warsztatem tkackim oraz naukę wykonywania tradycyjnej plecionki w formie tak zwanej krajki. Warsztaty są prowadzone przez instruktorów, a mogą w nich uczestniczyć szkoły, grupy zorganizowane i indywidualni turyści.

do góry

NA WYCIECZKI

Wokół Suwałk leżą atrakcyjne i szczególnie cenne tereny i obiekty – zarówno pod względem przyrodniczym (parki, rezerwaty, pomniki przyrody), jak i krajoznawczym (zespoły poklasztorne, ruiny pałaców i dworków, ozdobne budownictwo drewniane, zabytki sakralne, w tym molenny staroobrzędowców) oraz turystyczno-rekreacyjnym (jeziora, rzeki, lasy, w tym dwie puszcze). Wymieńmy najważniejsze z nich:

widokWigierski Park Narodowy o pow. 15 085,5 ha, utworzony w 1989 roku dla zachowania bardzo cennego przyrodniczo i krajobrazowo terenu, z jednym z największych (dziesiąte) i najpiękniejszych w kraju jeziorem Wigry, głównym obiektem ochrony ze względu na bogactwo gatunków (w tym rzadkich) flory i fauny, włączonym ponadto do międzynarodowego projektu „Aqua”; z górującym nad nim pokamedulskim zespołem klasztornym (wypoczywał tu w 1999 r. Jan Paweł II), który – przede wszystkim barokowy kościół z rokokowym wnętrzem i kryptą podziemną oraz eremy i wieżę zegarową – trzeba koniecznie zwiedzić, a w sezonie letnim odbyć rejs statkiem po jeziorze;

Puszcza Augustowska z licznymi jeziorami, rzekami i strumieniami; rezerwatami przyrody i pamiątkami historycznymi, zwłaszcza po powstańcach styczniowych i partyzantach z ostatniej wojny; świeżym powietrzem i bogactwem runa leśnego (grzyby, jagody, żurawiny); i frajdą dla turystów – Wigierską Kolejką Wąskotorową w Płocicznie;

Czarna Hańcza i Rospuda, herbowe rzeki Suwalszczyzny, popularne, atrakcyjne szlaki wodne, chętnie wykorzystywane przez turystów kajakarzy z kraju i zagranicy;

Suwalski Park Krajobrazowy jest jednym z najciekawszych i najpiękniejszych miejsc Suwalszczyzny obejmującym 3 rezerwaty. To na jego terenie znajduje się najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza (108,5 m n. p. m.), którego niemal granatowe wody wraz z pobrzeżem podlegają ścisłej ochronie rezerwatowej. Rośnie tu wiele rzadkich roślin takich jak fiołek błotny, storczyk krwisty, rosiczki, czermień błotna czy żurawina błotna. Z pewnoscią mieszkają tu bobry, które zostawiaja liczne ślady swojej obecności w postaci ścinek i żeremi. Inne jeziora znajdujące się w obrębie Suwalskiego Parku Krajobrazowego to Kojle, Perty, Jaczno, Okrągłe, Kamenduł, Sumowo czy jezioro Gulbin. Inną ciekawostką Suwalskiego Parku Krajobrazowego są głazowiska naniesione przez lodowiec zlodowacenia bałtyckiego. Warte zobaczenia jest zwłaszcza Głazowisko Bachanowo stanowiące rezerwat geologiczny. Znajdują się tu tysiące głazów narzutowych o obwodzie do 3 m. Mniejsze głazowiska to Rutka czy Łopuchowskie. Geologów i turystów zainteresuje też "wisząca dolina" pomiędzy wsiami Bachanowo a Malesowizna. Piękno Suwalskiego Parku Krajobrazowego można podziwiać stojąc na szczytach gór tu się znajdujących. Góra Leszczynowa, Góra Zamkowa, Góra Kościelna i najpopularniejsza Góra Cisowa stanowią swoistą atrakcję turystyczną. Zwłaszcza ta ostatnia, Góra Cisowa (256 m n. p. m.) jest jednym z najciekawszych punktów widokowych z którego widać niemal cały obszar parku. Jeszcze jedna baza wypadowa na szlaki piesze to wieś Smolniki. Z okolicznych wzgórz roztaczają sie malownicze, barwne widoki na jeziora Jaczno i Kamenduł. Tu Andrzej Wajda kręcił wiele scen do "Pana Tadeusza". Zaplecze turystyczne tego regionu tworzą schroniska młodzieżowe w Jeleniewie, Smolnikach i Błaskowiźnie, baza noclegowa w Turtulu i kwatery prywatne.

do góry

PRZYDATNE INFO

Centrum Międzynarodowej Informacji w Suwałkach
  W budynku muszli koncertowej w parku Konstytucji 3 Maja  utworzono Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno-Turystycznej.  Jest ono jedynym ośrodkiem w Polsce posiadającym pełną bazę informacji kulturalnych, artystycznych i turystycznych obejmującą Euroregion Niemen. Służy mieszkańcom Suwałk i regionu oraz turystom. Każdy odwiedzający CMIKT:
- otrzyma kompletną i szczegółową informację na temat każdego kraju w obrębie Euroregionu Niemen, wydarzeń kulturalnych oraz turystyki,
- obejrzy dzieła artystów profesjonalnych i amatorów,
- spróbuje regionalnych przysmaków,
- kupi regionalną pamiątkę,
- zostanie skierowany w malownicze zakątki pogranicza polsko-litewsko- białorusko-rosyjskiego na wypoczynek w kwaterach agroturystycznych lub hotelach.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
ul. Szpitalna 60, sekretariat: (87) 562 94 21,
Szpitalny Oddział Ratownictwa
Tel. 087 56 29 400, 087 56 29 263

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Pułaskiego 26
tel.(087) 5641503

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Suwałkach. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Joanny Renda.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone