zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
dolnośląskie
Bolesławiec
Dzierżoniów
Góra
Jawor
Jelenia Góra
Kłodzko
Legnica
Lubań
Oleśnica
Oława
Polanica Zdrój
Wałbrzych
Wrocław
Ząbkowice Śląskie
Bolesławiec

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Bolesławiec położony jest w północno-zachodniej części woj. Dolnoślaskiego, na północnym skraju Pogórza Kaczawskiego, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, prowadzących ze Zgorzelca do Wrocławia oraz z Jakuszyc do Zielonej Góry. W bliskim sąsiedztwie miasta przebiega istniejąca autostrada A12 oraz projektowana A4 z węzłami autostradowymi krzyżującymi się z droga Nr 297.

W odległości ok. 40 km przebiega granica państwa z przejściami granicznymi w Jędrzychowicach i Zgorzelcu, znajdującymi się przy historycznym szlaku handlowym Wrocław-Drezno. Miasto położone jest nad rzeką Bóbr, będącą dopływem Odry, na pograniczu dwóch makroregionów Sudetów Zachodnich i Niziny Śląsko-Łużyckiej. Południowa część miasta rozkłada się w obrębie Pogórza Bolesławieckiego, jednostki w randze mikroregionu wchodzącego w skład Pogórza Kaczawskiego, będącego mezoregionem Sudetów Zachodnich.

Północna i wschodnia część miasta zaliczana jest do Równiny Wizowskiej - mikroregionu będącego częścią Borów Dolnośląskich (największego kompleksu leśnego w pd.-zach. Polsce) stanowiących mezoregion w obrębie Niziny Śląsko-Łużyckiej. Wysokość terenu nad poziomem morza zawiera się w przedziale od 170 m (dno doliny Bobru przy ujściu z miasta) do ok. 240 m w Lesie Sztolniska na południowym skraju miasta.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Miejska trasa spacerowa
Zwiedzanie proponujemy zacząć od centralnego punktu miasta, położonego między hotelem "PIAST", okrągłym budynkiem Starostwa Powiatowego a Bankiem Gospodarki żywnościowej. Tutaj u wylotu ul. Sierpnia 80 znajdowała się Brama Górna - jedna z trzech bram miejskich w obrębie zamkniętego murami Starego Miasta. Pierwsze pasmo murów zbudowano przed rokiem 1316, a umocniono w 1344. W latach 1479-1480 powstało drugie pasmo murów z licznymi basztami obronnymi. Mury rozebrano w czasie wojen napoleońskich w r. 1813. Zachowały się jednak liczne fragmenty częściowo odrestaurowane, wzdłuż których wiedzie historyczna trasa spacerowa.

Bolesławiec5Idąc wzdłuż murów przechodzimy przez ulicę Kościelną i dochodzimy do baszty, w której mieści się Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne. Po lewej stronie znajduje się staw (dawny staw osadowy miejskich urządzeń wodnych), a nieopodal - budynek wzniesiony w 1862 r. jako restauracja "Odeon". W XIX w. odbywały się tutaj koncerty i przedstawienia teatralne. Na skwerku, po drugiej stronie budynku usytuowano głaz narzutowy z wyrytą datą 1531, na pamiątkę wybudowania sieci kanalizacyjnej i wodociągów miejskich.

Idąc wzdłuż murów obronnych dochodzimy do pomnika Kutuzowa wystawionego przez króla Prus Fryderyka Wilhelma III na cześć Michaiła Kutuzowa, dowódcy wojsk rosyjskich w kampanii napoleońskiej 1812-1813. Autorzy pomnika Kutuzowa - F. Schinkl i G. Schadow. Pomnik, początkowo stojący w Rynku, na obecne miejsce został przeniesiony w 1893 r. U wylotu ulicy Kutuzowa znajdowała się druga brama miejska zwana Mikołajską. Po lewej stronie (patrząc w kierunku Rynku), stoi budynek, w którym w 1813 r. zmarł Michaił Kutuzow i w którym mieściło się muzeum jego imienia. Obecnie znajduje się tu Filia Muzeum Ceramiki.

Ulicą 1 Maja docieramy do placu Zamkowego. W tym miejscu stał zamek książęcy, po którego rozebraniu wzniesiono w latach 1752-56 kościół ewangelicki, a obok w 1767 r. dom pastora. Z placu Zamkowego ulicą Partyzantów dochodzimy do wylotu ulicy Bolesława Prusa. Tutaj znajdowała się trzecia brama miejska zwana Dolną. Po prawej stronie stoi najstarsza zachowana sala gimnastyczna Bolesławca, która należała do dawnego gimnazjum dla dziewcząt. Mijając zespół kąpielisk miejskich wmontowany w jedną ze starych baszt obronnych dochodzimy do ulicy Armii Krajowej. U jej wylotu w kierunku rynku znajduje się fragment budynku dawnego klasztoru Dominikanów z lat 1670-1676 z zachowanymi wenątrz fragmentami późnobarokowych sklepień.

Za klasztorem stoi neorenesansowa bryła budynku dawnego arsenału miejskiego z roku 1822 przebudowanego w roku 1886 na teatr miejski. Była to znacząca scena teatralna na Śląsku i wielu późniejszych znanych aktorów niemieckich informuje w swoich życiorysach o pierwszych krokach scenicznych w tym właśnie teatrze. Obok tetaru widoczny jest wielki gmach w stylu neogotyckim zbudowany w XIX w. dla celów gimnazjum. Obecnie mieści się tu Sąd Powiatowy. U

Bolesławieclicą Sądową dochodzimy do ulicy A. Mickiewicza, przy której znajduje się budynek Muzeum Ceramiki z roku 1908 wkomponowany w starą basztę obronną. Po zwiedzeniu muzeum z pięknymi zbiorami kamionki bolesławieckiej, przechodzimy na Rynek Starego Miasta.

Centralnym punktem Rynku jest Ratusz Miejski, odbudowany po zniszczeniach w 1522 r. przez architekta Wendela Roskopfa. Po wielu przebudowach i renowacjach ratusz w 1776 r. uzyskał dzisiejszy kształt. Obecnie jest siedzibš władz miejskich. Wokół strzelistej wieży z przybudówkami znajduje się najstarsza część ratusza, którą zdobią dwa późnogotyckie portale z XV w. umieszczone na bocznej scianie. Najpiękniejszą częścią Ratusza jest sala ze sklepieniami późnogotyckimi z 1530 r. - obecny Pałac Ślubów, obok którego zachowały się dwa portale późnorenesansowe z 1572 i 1580 r. Na ścianie wschodniej obok tablic upamietniających daty renowacji jest wmurowana płaskorzeźba odsłonięta w 1913 r., na setną rocznicę bitwy narodów pod Lipskiem. Przedstawia scenę, w której Pani Bonin rozbraja francuskiego generała Bruna.

Rynek Starego Miasta, otoczony kamieniczkami zbudowanymi w stylu późnego gotyku ("Pod Złotym Aniołem"), renesansu, baroku (kamieniczka obok bramy kutuzowa) stanowi piękną zmknietą całość. Nieodłączną częścią Starego Miasta jest kosciół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja, który obecny, póxnogotycki kształt uzyskał w roku 1492. W roku 1928 dobudowano doń wieżę zakończoną ozdobnym hełmem. Wokół kościoła stoją barokowe rzexby Jerzego Leonarda Webera, a wewnątrz znajduje się piękny ołtarz tegoż twórcy z lat 1723-25. Barokowy wystrój kościoła jest dziełem osiadłego w Bolesławcu włoskiego malarza i rzeźbiarza Giulio Simonetiego. Na szczególną uwagę zasługuje piękna chrzcielnica z 1727 r. i barokowa ambona z lat 1707-22. Najwspanialszym zabytkiem malarstwa jest obraz "Chrystus ukrzyżowany" zroku 1736 namalowany przez słynnego malarza J. W. Neunhertza, wnuka największego malarza śląskiego baroku Willmana - twórcy wielu dzieł sakralnych na Śląsku, w tym fresków w kościele św. Józefa w zespole Klasztornym w Krzeszowie.

do góry

INNE ATRAKCJE

ceramikaBolesławiec jest miastem pod każdym względem atrakcyjnym, ale wyróżnia go trwająca od kilku stuleci tradycja wyrobu ceramicznych naczyń. Źródła podają, że już w XIV wieku istniały tu warsztaty garncarskie, a naczynia z Bolesławca wędrowały w odległe zakątki Europy. Tak też jest i dzisiaj. Ceramika bolesławiecka trafia na światowe stoły i cieszy się niesłabnącą popularnością wśród klientów, którzy doceniają jej artyzm i tradycyjne rękodzieło z charakterystycznym motywem stempelków. Bolesławieckie Święto Ceramiki jest symbolem uznania dla tradycji. Obchodzone jest co roku i przypada zawsze w przedostatni weekend sierpnia. Przez trzy dni odbywają się liczne kiermasze, targi, pokazy, w trakcie których można kupić, podziwiać i samemu zrobić ceramiczne naczynia. Towarzyszą temu atrakcje muzyczne, występy, dobra kuchnia, a przede wszystkim wspaniała atmosfera, która przyciąga tłumy turystów. Wartość i możliwości bolesławieckiej ceramiki kryją się także w tworzonych z niej dziełach sztuki, powstających w miejscowych zakładach i podczas Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego. Wysoki poziom artystyczny pleneru zapewnia udział profesjonalnych artystów ceramików i rzeźbiarzy z niemal całego świata, którzy w miejscowych zakładach tworzą unikatowe prace ceramiczne. Podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki artyści wychodzą z warsztatów i aranżują happeningi. W trakcie imprezy prowadzone są na szeroką skalę warsztaty ceramiki dla dzieci i dorosłych, profesjonalne pokazy powstawania wyrobów a także interaktywne działania. W Bolesławcu każdy może lepić w glinie, malować biskwity, tworzyć własne dzieła. Bolesławieckie Święto Ceramiki to impreza uznana i lubiana nie tylko przez bolesławian, ale również przez turystów i miłośników kamionki.

do góry

NA WYCIECZKI

Szlak: "Miedzi i kamienia"
Kolor: czerwony, długość: 64,4 km.

Bolesławiec, skrzyżowanie ulic Chrobrego i Piastów. Jazda ul Piastów w kierunku lasu komunalnego razem z niebieskim szlakiem pieszym. Mijamy po prawej stronie ogródki działkowe Gwarek i wjeżdżamy do lasu, a następnie na teren otwarty. Z prawej strony dochodzi rowerowy szlak koloru niebieskiego i razem wiodą drogą polna do miejscowości Łaziska, gdzie skręcamy w prawo w drogę asfaltową. Po przejechaniu 600 m skręcamy w lewo, w drogę gruntową, którą dojeżdżamy do fermy, skręcamy w prawo i dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej nr 363. W prawo prowadzi ona do Bolesławca, a w lewo do Złotoryi. Uważnie przecinamy drogę i wjeżdżamy na drogę powiatową, obsadzoną topolami. Jedziemy do Wartowic, ostatni odcinek w lesie. W Wartowicach spotykamy szlaki piesze niebieski i żółty. Skręcamy w prawo, razem z pieszym szlakiem niebieskim, jadąc obok ciekawego domu zbudowanego z kamieni, po lewej stronie i następnego domu z elementami neogotyckimi. Przy ostatnich zabudowaniach kończy się asfalt a zaczyna droga gruntowa. Po lewej stronie widać nieczynny zbiornik poflotacyjny kopalni ZG Konrad. Następnie mijamy po prawej stronie kopalnię piaskowca ZKM bolesławiec1Wartowice. Wyjeżdżamy z lasu na otwartą przestrzeń łagodnie do góry. Z lewej strony widoczne wzniesienie z zamkiem Grodziec. Przejeżdżamy pod linią energetyczną i dalej w dół drogą polną. Droga ta nie jest polecana do korzystania po deszczach - duże kałuże. Dojeżdżamy do drogi powiatowej. W prawo droga prowadzi do Ustronia, a w lewo do Raciborowic. Nasz szlak skręca w lewo, droga asfaltowa wysadzona grubymi drzewami - jesiony i klony. Po drodze mijamy powierzchniową stację transformatorową po prawej stronie i dojeżdżamy do Raciborowic Dolnych. Przez most na strumieniu, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w kierunku Pielgrzymki. Mijamy po prawej bar restauracyjny i zaraz skręcamy w lewo w kierunku miejscowości Jurków. Przejeżdżamy pod tunelem, drogą asfaltową i mijamy po prawej dawne wyrobisko po wydobyciu margli. Po prawej stronie w oddali widoczne wzniesienie z zamkiem Grodziec. Po lewej stronie widzimy kaplicę i dalej po prawej stronie świetlicę miejską. Przy ostatnich zabudowaniach wsi kończy się droga asfaltowa a zaczyna gruntowa. Wjeżdżamy do lasu. Tu krzyżówka pięciu dróg leśnych. Jedziemy prosto, przez las. Droga z wybojami i koleinami. Jedziemy razem z czarnym szlakiem pieszym. Po wyjeździe z lasu jazda drogą wysadzoną czereśniami. Mijamy folwark będący w ruinie i dojeżdżamy do miejscowości Grodziec. Dojście na zamek w prawo. Nasz szlak skręca w lewo, obok baru znajdującego się po prawej stronie drogi. Jedziemy drogą asfaltową, razem z pieszym szlakiem żółtym i niebieskim do skrzyżowania z drogą powiatową. W prawo prowadzi do Sędzimirowa, na wprost do Zagrodna, a w lewo do Olszanicy. Skręcamy w lewo i po 200 m skręcamy znów w lewo. Po prawej zostawiamy pałac z parkiem w Grodźcu. Za ogrodzeniem pałacowym skręcamy w prawo w drogę gruntową, która wyprowadza nas na otwarty teren. Po lewej stronie mijamy zabudowania dawnej kopalni miedzi i wyjeżdżamy pomiędzy pola uprawne. Dobrą, utwardzoną drogą rolniczą dojeżdżamy do Olszanicy, mijając po lewej stronie zespól zabudowań dawnego PGR. Dojeżdżamy do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 363. W prawo prowadzi ona do Złotoryi, a w lewo do Bolesławca. Skręcamy w lewo. Po lewej stronie mijamy kościół p.w. Serca Pana Jezusa. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą na Radziechów. Skręcamy w prawo i jadąc łagodnie pod górę, mijamy cmentarz po prawej stronie. Na szczycie wzniesienia skręcamy w lewo w drogę gruntową. Jadąc na zachód widzimy po lewej stronie wyniosłość z górującym zamkiem Grodziec. Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg polnych, skręcamy w lewo, dokładnie w kierunku na zamek Grodziec. Dojazd do drogi asfaltowej, wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Olszanica - Kolonia Garnczary. Skręcamy wprawo. Drogą wojewódzką dojeżdżamy do Iwin. Po lewej stronie hałda dawnej kopalni ZG Konrad, dalej zabudowania dawnej kopalni, obecnie zakładów "Aqua Konrad" produkującej wodę mineralną. Z prawej strony restauracja "Małgorzatka". Po lewej stronie kościół p.w. św. Marcina. Na skrzyżowaniu przy szkole skręcamy w prawo, w kierunku Lubkowa. Mijamy po lewej kopalnię anhydrytu - filię kopalni "Nowy Ląd" z Niwnic. W centrum wsi, obok sklepu ABC skręcamy w lewo. Dalej wiedzie wąska asfaltowa droga wśród pól do Tomaszowa Bolesławieckiego. Wśród zabudowań droga staje się ulicą jednokierunkową, wiodąca w dół, obok ruin kościoła poewangelickiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 4. Przy drodze plac parkingowy, sklepy i bar. Skrzyżowanie drogi krajowej z droga powiatową. Przeprowadzamy rower przez przejście dla pieszych i jedziemy w kierunku Krzyżowej. Dojeżdżamy do sklepu na Osiedlu Młodych. Przed barem "Hit", skręcamy w lewo i dojeżdżamy do nasypu kolejowego. Przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym i gminną drogą asfaltową dojeżdżamy do Kraśnika Górnego i do skrzyżowania z droga powiatowa. W prawo wiodącą do Dabrowy Bolesławieckiej, a w lewo do Tomaszowa Bolesławieckiego. Skręcamy w prawo i drogą wśród pól dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą powiatową wiodąca w prawo do Krzyżowej, a w lewo do Bolesławca. My jedziemy na skrzyżowaniu prosto. Jedziemy wzdłuż rzeki Bobrzycy, którą mamy po prawej stronie. Drogą wśród pól uprawnych dojeżdżamy do Dabrowy Bolesławieckiej i skrzyżowania z rondem z droga wojewódzka nr 297. W prawo wiedzie ona do Szprotawy, a w lewo do Bolesławca. Na wprost droga prowadzi do Krępnicy. Przeprowadzamy rower na drugą stronę drogi wojewódzkiej po pasach dla pieszych i jedziemy w kierunku Krępnicy. Przekraczamy most na Bobrze i skręcamy w lewo jadąc na południe wzdłuż zabudowań wioski, mając po prawej stronie las, a po lewej łąki i wyrobiska żwirowni zalane woda. Piękny relaksowy płaski odcinek. Przy odgałęzieniu drogi leśnej spotykamy szlaki rowerowe niebieski i żółty prowadzące z Kliczkowa w kierunku Bolesławca. Razem z nimi dojeżdżamy do pierwszych zabudowań wsi Bolesławice i następnie do Bolesławca, do ul. Ceramicznej i do skrzyżowania z ul. Widok. Zbliżamy się do ul. II Armii Wojska Polskiego. Przeprowadzamy rower chodnikiem po moście na Bobrze do ronda na ul. Zgorzeleckiej. Tu zaczyna się droga rowerowa biegnąca wzdłuż ul. Wróblewskiego i Cieszkowskiego. Jedziemy tą drogą rowerowa do skrzyżowania z ul. Modłową. Skręcamy w prawo w ul. Modłowa i dojeżdżamy do ul. Polnej i następnie do skrzyżowania z ul. Chrobrego. Dalej prowadzimy rower chodnikiem do skrzyżowania z ul. Piastów, gdzie obwodnica zamyka się. Od drogi rowerowej jest możliwość przejechać do obwodnicy wewnętrznej skręcając pod wiaduktem w prawo, razem z szlakiem rowerowym czarnym. Początkowo ul. Dolne Młyny, następnie ul. Bohaterów Getta i dalej chodnikiem, razem z pieszym szlakiem niebieskim do skrzyżowani ze światłami z ul. Grunwaldzką, gdzie przeprowadzamy rower po przejściu dla pieszych i dalej jadąc obok Sądu Powiatowego dostajemy się na Obwodnicę Wewnętrzną.

Szlak "Południowy"
Kolor: niebieski, długość: 34,3 km

Bolesławiec skrzyżowanie ul. Leśnej i ul. Matejki, jazda ul Matejki, po prawej ogródki działkowe POD "Malwa", i zaraz Zakład Energetyczny, dalej wśród domków jednorodzinnych. Dojazd od Bożejowic, przejazd przez miejscowość. Na końcu wsi, przy ostatnich zabudowaniach koniec asfaltu, a zaczyna się droga gruntowa, wjeżdżamy do lasu, razem z pieszym szlakiem zielonym. Jazda wzdłuż linii energetycznej. Wyjazd z lasu i jazda drogą polną wśród łąk. Dojazd do zabudowań fermy, która mijamy po lewej stronie szlaku jadąc po bruku. Jazda przy ogrodzeniu fermy drogą szutrową, dalej polną, wysadzoną drzewami. Zjazd w dół drogą polną o niezbyt dobrej nawierzchni z koleinami Bolesławiec2i kałużami wody. Dojazd do zabudowań Nowych Jaroszowic, gdzie przy pierwszym domu zaczyna się asfalt. Dojazd do skrzyżowania dróg gminnych, skręt w prawo (wieś po lewej). Przejazd obok figury Matki Boskiej po prawej stronie. Asfaltowa droga biegnie łagodnie pod górę do lasu. Przejazd przez las, tu znów spotykamy pieszy szlak zielony i dalej łagodny zjazd do Kraszowic. Na skrzyżowaniu dróg, nieopodal zapory wodnej na Bobrze spotykamy euroregionalny szlak ER-6. Tu wysepka z krzyżem oraz głaz piaskowcowy poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II. Drogi odchodzące od skrzyżowania: w prawo do Bolesławca, na wprost do Ocic, w lewo do Włodzic Wielkich. Nasz szlak skręca w lewo razem z szlakiem ER-6 i pieszym szlakiem zielonym. Po lewej stronie na wzniesieniu kościół p.w. Św. Jadwigi. Dalej szlak wiedzie drogą powiatową przez miejscowość, na wysokim brzegu rzeki Bóbr, po prawej stronie drogi. Przy końcu wsi, po lewej stronie ruiny pałacu oraz stadnina koni. Przy drodze okazałe buki i dęby. Dojazd do skrzyżowania dróg. Drga na wprost wiedzie do Suszek, w prawo gruntowa do Włodzic Wielkich. Szlak ER-6 skręca w prawo a nasz szlak w lewo. Jazda łagodnie pod górę w terenie otwartym drogą wysadzoną drzewami. Dojazd do miejscowości Suszki i do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 297. Droga wojewódzka w prawo wiedzie do Lwówka Śląskiego, w lewo do Bolesławca, a na wprost droga powiatowa do Żeliszowa. Tu sklep spożywczy i automat telefoniczny. Uważany przejazd przez skrzyżowanie na wprost. Drogą przez wieś, mijając po lewej ruiny starego wapiennika dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą powiatową w Starych Jaroszewicach. W prawo droga wiedzie do Żeliszowa a w lewo do Bolesławca. Skręcamy w lewo i po minięciu Domu Ludowego "Pod Dębem" po prawej stronie, skręcamy w prawo. Drogą asfaltową wśród pół uprawnych dojazd do Wartowic. Tu sklep po lewej stronie, tu spotykamy szlak rowerowy koloru czerwonego biegnący od Raciborowic do Bolesławca. Skręt w lewo, razem z niebieskim szlakiem pieszym i czerwonym rowerowym, drogą asfaltową w dół. Dojazd do lasu i dalej droga przez las i następnie w otwartym terenie wśród pól uprawnych, droga wysadzona topolami, dojazd do skrzyżowania z drogą wojewódzką 363 w Łaziskach. Droga wojewódzka w prawo prowadzi do Złotoryi, a w lewo do Bolesławca. Uważanie przekraczamy drogę i wjeżdżamy na drogę gruntową w kierunku fermy, ciągle razem z pieszym szlakiem niebieskim. Przed fermą skręcamy w lewo i drogą polną dojeżdżamy do Łazisk, do skrzyżowania naszej drogi gruntowej z drogą powiatową. Droga powiatowa w lewo prowadzi do drogi wojewódzkiej nr 363, a w prawo do Kruszyna. Skręt w prawo, następnie za fermą po lewej stronie skręt w lewo i polną drogą dojazd do lasu komunalnego w Bolesławcu. Na granicy lasu skręcamy w drogę gruntową w lewo, mijając po prawej stronie wieżę widokową. Zbliżamy się do zabudowań folwarku "Próg". Omijamy folwark ścieżka gruntową z zostawiając go po prawej stronie. Dojazd od drogi gruntowej, obok hurtowni napojów, do ul. Konradowskiej, dalej do góry do ul. Kosiby. Jest to droga wojewódzka nr 363. Tu przy sklepie spożywczym przeprowadzenie roweru przez przejście dla pieszych przez drogę, obok pętli autobusów. Skręt w prawo i ścieżką gruntową dojazd do skrzyżowania ul. Jeleniogórskiej z ul. Zwycięstwa i ul. Leśną. Przeprowadzamy rower po przejściu dla pieszych i osiągamy ul. Leśną. Stąd do centrum odcinek łącznikowy koloru czarnego wiodący ul. Willową i dalej ul. Komuny Paryskiej.

Szlak: "Śląsko-Łużycki"
Kolor: żółty, długość: 70 km

Bolesławiec, skrzyżowanie ul. Widok i ul. Ceramicznej. Po lewej stronie na wzniesieniu kościół Matki Bożej Różańcowej. Jedziemy ul. Ceramiczną do góry, razem z żółtym szlakiem pieszym, lewym brzegiem rzeki Bóbr, podziwiając po prawej stronie panoramę miasta i zabytkowy wiadukt kolejowy, pod którym przejeżdżamy. Wjeżdżamy do WSI Bolesławice, mijając domki jednorodzinne i zbiorniki wodne po dawnych żwirowniach po prawej stronie oraz ośrodek agroturystyczny po lewej stronie, ok. 60 metrów od szlaku. Po prawej stronie ostatnia pętla autobusowa, skręcamy w lewo w drogę leśną. Uwaga: na obszarze leśnym należy zachować szczególną ostrożność w obchodzeniu się z ogniem. Jedziemy droga leśną, szutrową, wzmocniona kawałkami dachówek ceramicznych. Las sosnowy i mieszany. Dojeżdżamy do zabudowań leśniczówki. Skręcamy w prawo i zaraz w lewo, zostawiając zabudowania po lewej stronie, jedziemy w kierunku wskazanym na tabliczce: "droga pożarowa nr 10". Mijamy zabytkowy kamienny słupek drogowskazowy po prawej stronie. Dalej prosto. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą leśną w miejscu, nad którym przebiega napowietrzna linia energetyczna. Skręcamy w prawo za linią, tak że linię mamy po prawej stronie. Za chwilę droga prowadzi nas w prawo, mając linię po lewej stronie. Przez dłuższy odcinek jedziemy wzdłuż linii energetycznej prostą piaszczystą drogą. Kilkakrotnie przejeżdżamy pod linia, ale ciągle wzdłuż niej. Dojeżdżamy do skrzyżowania, przy którym linia energetyczna zmienia nieco kierunek - skręca w prawo. My zaś skręcamy w lewo i dalej prostą drogą, mijając po lewej stronie ruiny budynków wojskowych dojeżdżamy do pierwszych zabudowań Kliczkowa. Tu zaczyna się droga asfaltowa. Po 400 metrach mijamy po lewej stronie pałac Kliczków i w głębi XV wieczny kościół. Jedziemy prosto dojeżdżając do drogi wojewódzkiej nr 350. W prawo prowadzi ona do Zgorzelca przez most na Kwisie, a w lewo do Bolesławca. Skręcamy w lewo i po przejechaniu 200 m, przy posesji nr 55 skręcamy w prawo, w drogę szutrową, następnie leśną. Dojeżdżamy do zabudowań tartaku, gdzie skręcamy w lewo. Jadąc drogą leśną zbliżamy się do brzegu rzeki Kwisa. Bolesławiec3Dojeżdżamy do pierwszych zabudowań Osieczowa i droga gruntowa zamienia się w asfaltową. Nasz szlak biegnie razem z pieszym szlakiem niebieskim. Jadąc po prawym brzegu rzeki dojeżdżamy do Kierżna. Po lewej stronie kościół p.w. św. Józefa. Mijamy odgałęzienie drogi w prawo na most na Kwisie i następnie przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym. Po prawej stronie szeroka płaskodenna dolina Kwisy. W Kierżnie zauważamy domy licowane kolorową cegła klinkierową. Dojeżdżamy do Nowogrodźca ul. Młyńską, widząc po lewej stronie na wzniesieniu kościół p.w. św. Piotra i Pawła. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Strzelecką i jednocześnie drogą wojewódzką nr 357. W prawo droga wojewódzka wiedzie do Osiecznicy, a w lewo do Lubania. Skręcamy w lewo, do góry, dojeżdżamy do skrzyżowani z ul. Kościelną, skręcamy w prawo, następnie w ul. Szpitalną, obok zespołu opieki zdrowotnej, przy ul. Cichej, dojeżdżamy do ul. Lubańskiej. Wjazd oznakowany znakiem "stop", przejeżdżamy uważnie ul. Lubańską i wjeżdżamy w ul. Kolejową, następnie ul. Mickiewicza. Obok wieży wodociągowej po lewej stronie, następnie obok wysypiska śmieci p prawej, dojeżdżamy do drewnianego mostu nad torami kolejowymi. Tu kończy się asfalt. Przeprowadzamy rower przez most, po prawej stronie wyrobisko zapełnione zielonkawą wodą. Jedziemy dalej drogą leśną utwardzoną, z wybojami i z dużymi kałużami. Mijamy po prawej stronie ławki z daszkiem - miejsce odpoczynkowe. Dojazd do skrzyżowania leśnego w kształcie litery "T". Skręcamy w prawo i drogą utwardzoną kamieniem bazaltowym, miejscami z kałużami, dojeżdżamy do drogi asfaltowej przy pierwszych zabudowaniach Radostowa Dolnego - posesja nr 32. Droga w prawo prowadzi do Nawojowa, a w lewo do Radostowa Średniego. Skręcamy w lewo i przez wieś dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą powiatową. W prawo prowadzi ona do Lubania, a w lewo do Bolesławca. Skręcamy w lewo, mijając po prawej stronie świetlicę wiejską i sklep. Przejeżdżamy przez most, widząc po lewej stronie żwirownię. Łagodnym podjazdem wyjeżdżamy ze wsi drogą asfaltową pomiędzy polami uprawnymi. Wjeżdżamy do Mściszowa, widząc po lewej stronie bezwieżowy kościół poewangelicki, a po prawej ruinę kościoła św. Jerzego. We wsi kilkanaście stawów rybnych oraz po lewej stronie smażalnia ryb "Zajazd nad wodą" z pomostem i parkingiem. Przy kapliczce poświęconej Marii Boskiej, po lewej stronie krzyż pokutny. Jedziemy dalej drogą asfaltową dojeżdżając do Gościszowa. Na skrzyżowaniu jedziemy prosto w kierunku Bolesławca. Droga w prawo prowadzi do Lwówka Śląskiego, a w lewo do Nowogrodźca. W Gościszowie godny odwiedzenia późnoromański kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. We wsi też ruina renesansowego zespołu zamkowego. Wyjeżdżamy w Gościszowa mijając po prawej stronie ruinę folwarku. Dojeżdżamy do lasu, a następnie jedziemy w terenie otwartym. Wjeżdżamy do Ocic. Dojeżdżamy do skrzyżowania. Droga w prawo prowadzi do Lwówka Śląskiego, a w lewo do Bolesławca i Brzeźnika. Jedziemy w lewo przez Ocice, dojeżdżając do skrzyżowania w centrum wsi. Skręcamy w prawo do góry w kierunku Bolesławca. Osiągamy Kraszowice. Przejeżdżamy przez kanał do elektrowni, następnie przez most kratownicowy przez rzekę Bóbr, dojeżdżając do skrzyżowania. Droga w lewo prowadzi do Bolesławca, w prawo do Lwówka Śląskiego, a prosto do Nowych Jaroszowic. Tu spotykamy szlaki rowerowe: ER-6 i niebieski "Południowy" oraz szlak pieszy zielony. Razem z szlakiem ER-6 "Dolina Bobru" jedziemy przez Otok, Rakowice do Bolesławca dojeżdżając do ronda na ul. Zgorzeleckiej. Tu przejeżdżamy skrzyżowanie wyznaczoną drogą rowerową. Przeprowadzamy rower po chodniku przez most na Bobrze w kierunku Zgorzelca. Na skrzyżowaniu ul. Widok i Ceramicznej szlak "Śląsko-Łużycki" zamyka się. Od ronda jest możliwość połączyć się drogą rowerową biegnąca wzdłuż ulic Wróblewskiego i Cieszkowskiego z innymi szlakami okolic Bolesławca.

Szlak: "Bory Dolnośląskie"
Kolor: niebieski, długość: 31.3 km

Bolesławiec, skrzyżowanie ul. Widok i ul. Ceramicznej. Po lewej stronie na wzniesieniu kościół Matki Bożej Różańcowej. Jedziemy ul. Ceramiczną do góry, razem z żółtym szlakiem pieszym, lewym brzegiem rzeki Bóbr, podziwiając po prawej stronie panoramę miasta i zabytkowy wiadukt kolejowy, pod którym przejeżdżamy. Wjeżdżamy do Bolesławic, mijając domki jednorodzinne i zbiorniki wodne po dawnych żwirowniach po prawej stronie oraz ośrodek agroturystyczny po lewej stronie ok. 60 metrów od szlaku. Mijamy ostatnią pętlę autobusową i skręcamy w lewo w drogę leśną. Uwaga: na obszarze leśnym należy zachować szczególna ostrożność w obchodzeniu się z ogniem. Jedziemy droga leśną, szutrową, wzmocnioną kawałkami dachówek ceramicznych. Las sosnowy i mieszany. Dojeżdżamy do zabudowań leśniczówki. Skręcamy w prawo i zaraz w lewo, zostawiając zabudowania po lewej stronie, w kierunku wskazanym na tabliczce: "droga pożarowa nr 10". Mijamy zabytkowy kamienny słupek drogowskazowy po prawej stronie. Dalej prosto. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą leśną w miejscu, nad którym przebiega napowietrzna linia energetyczna. Skręcamy w prawo za linią, tak że linię mamy po prawej stronie. Za chwilę droga prowadzi nas w prawo, mając linię po lewej stronie. Przez dłuższy odcinek jedziemy wzdłuż linii energetycznej prostą piaszczystą drogą. Kilkakrotnie przejeżdżamy pod linią, ale ciągle wzdłuż niej. Dojeżdżamy do skrzyżowania, przy którym linia energetyczna zmienia nieco kierunek - skręca w prawo. My zaś skręcamy w lewo i dalej prostą drogą, mijając po lewej stronie ruiny budynków wojskowych dojeżdżamy do pierwszych zabudowań Kliczkowa. Tu zaczyna się droga asfaltowa. Po 400 metrach mijamy po lewej stronie pałac Kliczków i w głębi XV wieczny kościół. Jedziemy prosto dojeżdżając do drogi wojewódzkiej nr 350. W prawo prowadzi ona do Zgorzelca przez most na Kwisie, a w lewo do Bolesławca. Skręcamy w lewo i po przejechaniu 200 m, przy posesji nr 55 skręcamy w prawo, w drogę szutrową, następnie leśną. Dojeżdżamy do zabudowań tartaku, gdzie skręcamy w lewo. Jadąc drogą leśną zbliżamy się do brzegu rzeki Kwisa. Dojeżdżamy do pierwszych zabudowań Osieczowa i droga gruntowa zamienia się asfaltową, a nasz szlak biegnie razem z pieszym szlakiem niebieskim. Dojeżdżamy do skrzyżowania z kamiennym zabytkowym słupkiem drogowskazowym o przekroju kwadratowym, przy zabudowaniu nr 45 skręcamy w lewo. Jedziemy droga asfaltową, a przy ostatnich zabudowaniach Osieczowa drogą gruntową do lasu. Drogą leśną o dobrej nawierzchni prosto aż do skrzyżowania z drogą asfaltową. Wjeżdżamy na drogę asfaltowa i po 50 m. skręcamy w prawo i dalej jedziemy drogą leśną, gruntową z koleinami i kałużami. Wyjeżdżamy z lasu i jedziemy po terenie otwartym. Dojeżdżamy do pierwszego zabudowania wsi Dobra. Jest tu stadnina koni. Dalej drogą gruntową dojeżdżamy do drogi asfaltowej i osiedla nowych domków jednorodzinnych. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo przez podwójne tory kolejowe i za torami skręcamy w lewo. Jedziemy prosto i dojeżdżamy do osiedla Przylesie. Tu spotykamy pieszy szlak niebieski, z którym jedziemy ul. Modrzewiową, następnie skręcamy w lewo razem z szlakiem pieszym na drogę gruntowa wiodąca wśród łąk. Wjeżdżamy w ul. Ptasią i zjeżdżamy w dół do skrzyżowania z ul. Widok.

do góry

PRZYDATNE INFO

URZĄD MIASTA
Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, tel. : (0-75) 645 64 00, 645 64 01

SZPITAL MIEJSKI NR 1 ZOZ
ul. Jeleniogórska 4, 59-704 Bolesławiec, tel. : (0-75) 738 00 00
RATOWNICTWO MEDYCZNE BOLESŁAWIEC
tel. 075 738 02 30 lub 999

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w Bolesławcu, ul. Zygmunta Augusta 20, tel: 075 64 96 260

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Bolesławiec. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Agnieszki Gergont.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone