zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
mazowieckie
Garwolin
Góra Kalwaria
Grodzisk Mazowiecki
Konstancin-Jeziorna
Kozienice
Michałowice
Nadarzyn
Płock
Powiat Białobrzeski
Powiat Ciechanowski
Powiat Gostyniński
Powiat Grodziski
Powiat Lipski
Powiat Miński
Powiat Otwocki
Powiat Przasnyski
Powiat Radomski
Powiat Sierpecki
Powiat Warszawski Zach.
Powiat Węgrowski
Powiat Żuromiński
Przasnysz
Radom
Milanówek
Mińsk Mazowiecki
Przasnysz

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Przasnysz położony jest na skraju Wysoczyzny Ciechanowskiej wchodzącej w skład Nizin Środkowopolskich. Teren jest równinny, mało urozmaicony.
Miasto położone jest nad rzeką Węgierką, w północnej części województwa mazowieckiego, w odległości 106 km od Warszawy, 22 km od Ciechanowa i 56 km od Ostrołęki. Ma korzystne połączenia komunikacyjne. W Przasnyszu zbiegają się: droga krajowa oraz drogi wojewódzkie, łączące Przasnysz z Mławą, Ciechanowem, Ostrołęką, Pułtuskiem. Przez Miasto przebiega drogowy szlak tranzytowy z zachodu na wschód.

Jest jednym z najstarszych miast w województwie mazowieckim, prawa miejskie uzyskał w 1427 roku. Na jego terenie i w bliskim sąsiedztwie znajdują się liczne zabytki kultury materialnej. Miasto znane jest w Polsce jako ośrodek kultu Św. Stanisława Kostki, którego relikwie spoczywają w odległym o 5 km Rostkowie.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

kościółRatusz murowany, pochodzący z końca XVIII wieku, rozbudowany po 1920 roku, klasycystyczny, obecnie Urząd Stanu Cywilnego i Muzeum Historyczne

Zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (nr rejestru 10) - kościół późnogotycki, z lat 1474-1485, z neobarokowym wyposażeniem wnętrza. W 1550 r. odbył się tu chrzest św. Stanisława Kostki, dobudowa kruchty w I połowie XVI wieku, spalony w 1644 roku i odbudowany w roku następnym, ponownie spalony w 1792 r. i ponownie odbudowany w latach 1839-1852. Dzwonnica murowana z 4 ćwierci XV wieku, podwyższona na przełomie XVI-XVII wieku

Zespół Klasztorny Bernardynek (obecnie w posiadaniu sióstr kapucynek) - kościół p.w. św. Klary i Józefa, murowany, z lat 1609-1616, wielokrotnie niszczony i odbudowywany, klasztor wzniesiony w latach 1609 -15

Zespół Klasztorny Bernardynów (obecnie ojców Pasjonistów) fundacji Pawła Kostki: sanktuarium, kościół p.w. Św. Anny i Św. Jakuba, murowany, gotyk, z lat 1585-88, klasztor wczesnobarokowy, murowany, wzniesiony w latach 1637-71

Przestrzenny Układ Komunikacyjny Mławskiej Kolei Dojazdowej, wybudowanej podczas I wojny światowej i sukcesywnie rozbudowywanej do połowy XX wieku. Ochronie podlegają: układ torowiska wzdłuż ulic Kolejowej i Leszno oraz drewniany budynek stacyjny z ok. 1925 roku,

Most stalowy (łukowy) na rzece Węgierce w Przasnyszu jako pozostałość po nieistniejącym odcinku Mławskiej Kolei Dojazdowej

klasztorDom murowany, klasycystyczny (1807 r.) – dawne starostwo, obecnie siedziba banku BPH O/Przasnysz,

Zespół dawnej Szkoły Rolniczej (obecnie Dom Opieki Społecznej) przy ul. Ruda, położonej w parku krajobrazowym  - kompleks z przełomu XIX i XX wieku

Dom Pomocy Społecznej, wł. Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo, ul. Świerczewo 9, murowany, początek XX wieku,

Dom Sportu przy ul. 3 Maja  16,  wybudowany w latach 30-tych XX wieku, obecnie Dom Kultury,

Budynek Liceum Ogólnokształcącego, zbudowany w latach 1918 – 1923,

Pomnik (płyta z piaskowca) wzniesiony w 1966 r.  ku czci rozstrzelanych zakładników, mieszkańców powiatu przasnyskiego – ul. Zawodzie,

Miejsca pamięci zlokalizowane na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Ostrołęckiej:
- Grób Nieznanego Żołnierza – pomnik odsłonięty w 1945 r.,
- Grób Polaków rozstrzelanych w latach 1939-1944  (z 1948 r.),
- Grób Rozstrzelanych Przasnyszan w Jabłonkach Starych k/Ostródy  (z 1948 r.),
- Grób symboliczny 35 więźniów politycznych zamordowanych w obozach koncentracyjnych  (z 1948r.),
- Grób rozstrzelanych zakładników na grzebowisku końskim w Przasnyszu 17 czerwca 1942 r.  (z 1948r.),

Budynki zespołu koszarowego jednostki wojskowej przy ul. Makowskiej (budynki nr 3, 5, 6, 7 i 10).

do góry

INNE ATRAKCJE

Muzeum Historyczne w Przasnyszu , powołane po upaństwowieniu społecznego Muzeum Ziemi Przasnyskiej mieści się pośrodku Rynku, na parterze zabytkowego ratusza.
Muzeum gromadzi zbiory w dwóch podstawowych działach: archeologicznym i historycznym. Zabytki archeologiczne pochodzą zarówno z przypadkowych znalezisk jak też prac wykopaliskowych prowadzonych w Przasnyszu i okolicy. Są wśród nich neolityczne siekierki, toporki, groty krzemienne i kamienne, odłupki krzemienne, naczynia ceramiczne kultury łużyckiej i przeworskiej, średniowieczne topory bojowe i groty do włóczni oraz naczynia aptekarskie z XVII w. 
W dziale historycznym gromadzone są eksponaty i archiwalia dotyczące historii Przasnysza i regionu ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rzemiosła i handlu. Wśród zbiorów znajdują się monety, banknoty, odznaczenia i medale, militaria, wyroby rzemieślnicze. Do najcenniejszych zabytków zaliczyć należy sztandary cechów przasnyskich: kowali i złotników z 1866 r., stolarzy z 1925 r., szewców z 1923 r. Wśród zbiorów ikonograficznych znajdują się obrazy, grafiki, rzeźby i płaskorzeźby. Obrazy pochodzą głównie z plenerów malarskich organizowanych w Przasnyszu i okolicy w l. 1977, 1983, 1990, 1994, 1996 i 2002. W zbiorach muzeum znajdują się również obrazy olejne Olgierda Vetesco, płaskorzeźby Edmunda Majkowskiego i grafiki Wojciecha Ciesielskiego z cyklu "Stary Przasnysz". Bogato reprezentowane są archiwalia. Do najciekawszych należą dokumenty rzemieślnicze Karola Waltera z I połowy XIX w. Gromadzone są również dyplomy rzemieślników przasnyskich z okresu II RP, dokumenty wystawione przez różne instytucje w Przasnyszu na początku XX wieku i w dwudziestoleciu międzywojennym, zdjęcia szeroko obrazujące przejawy życia kulturalnego i społecznego oraz fotografie starego Przasnysza z I poł. XXw. Dużą grupę stanowią archiwalia związane z martyrologią mieszkańców Przasnysza (np. listy, karty z więzień i obozów). Istotne znaczenie przywiązuje się do dokumentowania przejawów kultu św. Stanisława Kostki, pochodzącego z pobliskiego Rostkowa oraz życia i działalności wybitnych przasnyszan: artysty plastyka Stanisława Ostoi-Kotkowskiego, pasjonisty o. Bernarda Kryszkiewicza i in. Do końca 2003 r. w dziale historycznym zgromadzono 2386 zabytków. 
Równolegle z gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów prowadzona jest działalność wystawiennicza i popularyzatorska. Ważną formą działalności Muzeum jest organizowanie wystaw czasowych (ze względów lokalowych nie ma ekspozycji stałej). Od czerwca 1983 r. do końca 2003 r. zaprezentowano w salach Muzeum Historycznego 86 wystaw ze zbiorów własnych, innych placówek muzealnych, instytucji działających na terenie Przasnysza i osób prywatnych. Odwiedziło je w tym czasie 67.5 tys. osób (w 2003 r. - 6353). W 2000 r. Muzeum zorganizowało w Rostkowie stałą Galerię Św. Stanisława Kostki i sprawuje nad nią pieczę merytoryczną. Obok wystaw Muzeum Historyczne organizuje spotkania autorskie i promocje książek, od 2002 r. odbywają się tu "Stragany z Poezją" - spotkania miejscowego środowiska literackiego. Przy Muzeum istnieje podręczna biblioteka, licząca ponad 1000 tomów, z której zasobów korzystają licznie nauczyciele, uczniowie i studenci.

do góry

NA WYCIECZKI

Przasnysz położony jest na obszarze "Zielonych Płuc Polski" . Walory środowiska, jakimi charakteryzują się te obszary, stanowią szansę rozwoju dla miast leżących na tym terenie. Walory środowiska takie jak: w małym stopniu zdegradowane tereny, dosyć duże połacie lasu oraz łąk i pól uprawnych są szansą rozwoju dla agroturystyki oraz stanowią zaplecze ekologiczne i badawcze.
 W 1988 roku zostało zawarte porozumienie w sprawie "Zielonych Płuc Polski". Obecnie teren "Zielonych Płuc Polski" obejmuje obszar dziewięciu byłych województw: białostockiego, ciechanowskiego, elbląskiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, siedleckiego, suwalskiego, toruńskiego i ostrołęckiego o powierzchni 60 tys. km2. Na obszarze tym, mają zostać wprowadzone zasady ekorozwoju, co w konsekwencji oznaczać będzie:
- maksymalne wykorzystanie odnawialnych zasobów naturalnych,
- efektywną eksploatację nieodnawialnych źródeł energii,
- utrzymanie równowagi ekosystemów, szeroko rozumianą ochronę przyrody (ochronę krajobrazu, unikatowych biocenoz, różnorodność zasobów genetycznych itp.).
 Na obszarze "Zielonych Płuc Polskich" występują tereny o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, stąd też założeniem jest rezygnacja z lokalizacji uciążliwych gałęzi przemysłu.
 Na terenie Przasnysza nie występują obszary przyrodniczo chronione, takie jak: lasy, czy parki ze starodrzewem. W parku miejskim występują pomniki przyrody - 5 dębów liczących po około 300 lat.

do góry

PRZYDATNE INFO

Numer kierunkowy - 029

Urząd Miasta
ul. J.Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, 756 49 00  

Powiatowa Komenda Policji
ul. Świerkowa 5, 06-300 Przasnysz, 752 22 61

Urząd Pocztowy 
ul. 3 Maja 11, 06-300 Przasnysz, 752 24 40 
ul. Sportowa 1, 06-300 Przasnysz, 752 46 01 

Informacja PKS
ul. Leszno 1, 06-300 Przasnysz, 752 27 05

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Przasnysz. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Burmistrza - pana Waldemara Trochimiuka.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone