zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
dolnośląskie
Bolesławiec
Dzierżoniów
Góra
Jawor
Jelenia Góra
Kłodzko
Legnica
Lubań
Oleśnica
Oława
Polanica Zdrój
Wałbrzych
Wrocław
Ząbkowice Śląskie
Oleśnica

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Oleśnica leży w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, przy skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym (połączenie kolejowe z Górnym Śląskiem, Wrocławiem, szlak Praga-Łódź-Warszawa). W mieście znajduje się siedziba władz miejskich, gminy wiejskiej i powiatu oleśnickiego. Oleśnica to obszar około 21 km kw, który zamieszkuje prawie 40 tys. mieszkańców. Miasto jest ważnym ośrodkiem życia gospodarczego, administracyjnego, społecznego i kulturalnego w tej części Dolnego Śląska. Oleśnica posiada wyjątkowo interesującą i zróżnicowaną sylwetkę, jedną z najpiękniejszych z pośród miast nizinnych.

Jej niepowtarzalny charakter określają zabytki architektury, śląskie dziedzictwo kulturowe, akcentowana wysokimi wieżami panorama, a także malownicze położenie w Równinie Oleśnickiej u podnóża Wzgórz Trzebnickich. Do licznych atrakcji miasta można zaliczyć: unikalny zespół Zamku Książęcego, bazylikę św. Jana Apostoła, wieżę Bramy Wrocławskiej, Rynek po renowacji, kościół pw. Najświętszej Marii Panny i kolumnę Złotych Godów.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Brama Wrocławska
Zwiedzanie zabytków Oleśnicy rozpoczynamy od Bramy Wrocławskiej , skąd niegdyś prowadził trakt do Wrocławia i Trzebnicy (dawna nazwa: Trzebnicka). Wieża Bramy Wrocławskiej znajduje się na osi ul. Wrocławskiej u jej wylotu na skrzyżowanie z ulicami Rzemieślniczą i Wałową. Zbudowana została w pierwszej połowie XIV w. Jej parter jest ostrołukowym przejazdem, sklepionym w obrębie wieży kolebką. Na zewnątrz zachowały się prowadnice do spuszczania kraty zamykającej przejazd. Jedyna zachowana z czterech niegdyś wież bramnych.

Zamek Książąt Oleśnickich
Przechodzimy przez Bramę i ul. Bocianią idziemy w stronę zamku i bazyliki mniejszej pw. św. Jana Apostoła (dawniej kościoła Zamkowego). Od tej strony rozciąga się perspektywa na zamek, który warto obejść dookoła, wzdłuż suchych dziś fos i zniszczonych wałów. Ich tereny zajmuje nastrojowy park. Wzniesiony został w latach 1542-1616 za panowania w księstwie oleśnickim czeskich Podiebradów. Powstał w stylu renesansowym na murach gotyckich - z manierystycznymi uzupełnieniami i barokowym wystrojem części wnętrz. Zbudowali go prawdopodobnie włoscy i niemieccy artyści. Zdaniem prof. Mirosława Przyłęckiego, dziedziniec wewnętrzny naszego zamku, okolony tarasami i krużgankami, może wręcz konkurować z dziedzińcem Zamku Królewskiego na Wawelu. Krużganki nawiązują w formie do najokazalszych rezydencji renesansowych w Europie.
W narożniku dziedzińca wewnętrznego stoi wysoka, cylindryczna wieża. Wtopiona w dwa skrzydła zamku, znakomicie go akcentuje. Jej korpus jest gotycki. Zbudowana na planie koła, liczy sześć kondygnacji - ostatnia pochodzi z roku 1561. Na niej urządzona została galeria widokowa z kamienna balustradą. W narożnikach galerii stoją kamienne figury lwów, trzymające herb Śląska, nadto figury heraldyczne Podiebradów oraz dwie tablice z łacińskimi inskrypcjami, które przypominają, że wieżę nadbudował i udekorował figurami książę Jan z Podiebradu. Kuranty zegara umieszczonego na wieży wygrywają kilka taktów hymnu Unii Europejskiej - fragment Ody do radości Ludwika van Beethovena.
Przez stulecia zespół zamkowy był kilka razy modernizowany lub pieczołowicie restaurowany: w połowie XVII, w XVIII oraz na przełomie XIX i XX wieku. Obejmuje trzy części: czteroskrzydłowy zamek właściwy z dziedzińcem zewnętrznym, pałac z główną niegdyś bramą wjazdową oraz przedbramie, czyli barbakan. Obok zamku na pl. Książąt Śląskich stoi Kolumna Złotych Godów – najstarszy pomnik Oleśnicy. Wzniesiona w roku 1791 dla uczczenia złotych godów księcia Karola Chrystiana Erdmanna i jego żony z rodu von Solms–Laubach.

Bazylika Mniejsza p.w. św. Jana Apostoła
Bazylika Mniejsza pw. św. Jana Apostoła (dawniej kościół Zamkowy), trójnawowa z ośmioboczną wieżą i rzędem kaplic, powstała w drugiej połowie XIII wieku na miejscu wcześniejszej świątyni, wzmiankowanej w dokumencie z roku 1189. Przebudowana w XV w., a rozbudowana na przełomie XVI i XVII w. Główny ołtarz z roku 1708 reprezentuje bogaty, rozwinięty styl barokowy z charakterystycznymi kolumnami korynckimi i licznymi figuralnymi wyobrażeniami świętych i aniołów (w ruchu). Umieszczony jest w prezbiterium na wysokim cokole i ozdobiony dekoracją akantową - rzeźbionymi motywami w formie splotu liści akantu. Ołtarz uzupełniają obrazy: Opłakiwanie, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie. Na północnej ścianie prezbiterium wyróżnia się kamienna, renesansowa płyta nagrobna księcia Jerzego Podiebrada oraz manierystyczne epitafium księcia Karola Krzysztofa Podiebrada. Uwagę zwracają oryginalne bądź rekonstruowane sklepienia o formach gotyckich: gwiaździste (nawa główna i prezbiterium), krzyżowo żebrowe (nawy boczne, zakrystia, przedsionek i kaplice północne) oraz sieciowe (przedsionek południowy). Na uwagę zwracają również: drewniane, malowane empory (manierystyczna i barokowa), stalle, manierystyczna ambona, barokowa kaplica książąt wirtemberskich, w której stoi kamienny, renesansowy nagrobek księcia Jana Podiebrada i jego żony Krystyny z Szydłowieckich, krypta grobowa książąt wirtemberskich z barokowymi sarkofagami, gotycka chrzcielnica, biblioteka łańcuchowa (jedna z dwóch takich w Europie środkowowschodniej). Po wyjściu z bazyliki udajemy się do Rynku, na którym stoi ratusz – siedziba władz miejskich (Rady Miasta, Zarządu Miasta i burmistrza).

Ratusz
Wzniesiony prawdopodobnie około roku 1410, wielokrotnie ulegał zniszczeniom i przeróbkom, które zmieniały zasadniczo jego wygląd. W roku 1535 poważnie uszkodził go huragan. W roku 1730 i 1823 niszczyły go pożary. Odbudowany w roku 1826 przyjął formy klasycystyczne, a przebudowa z roku 1892 doprowadziła do połączenia w jeden istniejące wcześniej dwa odrębne budynki. W roku 1945 spłonął. Odbudowany w latach 1960–1964 jest czołową dominantą Rynku, którego położenie sygnalizuje dobrze widoczna wieża, stanowi też ciekawe zamknięcie widokowe ul. Matejki, a na końcowym odcinku – ul. Wrocławskiej.
Przed ratuszem znajduje się kolumna z uskrzydloną boginią zwycięstwa Nike , ustawiona w roku 1873 dla upamiętnienia zwycięstwa Niemiec nad Francją.

do góry

INNE ATRAKCJE

Kościoły Oleśnicy
Przechodzimy ul. św. Jadwigi do murów obronnych, a stamtąd ulicami Okrężną i Matejki do dawnego Domu Wdów po pastorach, zbudowanego w drugiej połowie XVII w. W roku 1945 spłonął. Odbudowany w latach 1960–1964 stał się siedzibą Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina. Dla kształtu północnej części Starego Miasta ma ważne znaczenie, ponieważ stoi na wyeksponowanym miejscu – u zbiegu ulic Matejki i Kościelnej, a więc na osi wjazdu do Starego Miasta, na której wraz z pobliskim kościołem p.w. Najświętszej Marii Panny i św. Jerzego (stojącym tuż przy murach obronnych) wyraźnie akcentuje zabytkowy charakter tej części układu przestrzennego miasta. Na małym skwerku przed tym obiektem znajduje się popiersie Fryderyka Chopina, ustawione na kamiennym cokole, pozostałym po pomniku kanclerza Niemiec Ottona von Bismarcka. Obok rośnie piękny okaz płaczącej wierzby.

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św.Jerzego powstał w wyniku połączenia dwóch świątyń. Wzniesiony w latach 1380–1390 trójnawowy gotycki kościół Najświętszej Marii Panny z klasztorem przeznaczony był dla sprowadzonych z Pragi zakonników benedyktyńskich. W XV w. stanął przy nim jednonawowy gotycki kościół pw. św. Jerzego. Kiedy klasztor praskich benedyktynów przejął zakon augustianów, wyburzono – w roku 1505 – otwory w ścianach lateralnych (na styku świątyń) i zaaranżowano wspólne wnętrze sakralne. Po opanowaniu Oleśnicy przez protestantów augustianie kościół opuścili. W roku 1799 w miejsce dawnego gotyckiego hełmu wieży zbudowano jej nowe zwieńczenie – na wzór zachowanego do dzisiaj hełmu kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Berlinie. Świątynia spłonęła w roku 1945. Odbudowana została w latach 1970-1972.

Ul. Kościelną dochodzimy do barokowego kościoła pw. św. Trójcy – do roku 1945 jedynej świątyni katolickiej Oleśnicy. Wzniesiony w latach 1739–1744 dla garnizonu austriackiego, spłonął w roku 1945. Odbudowany został w latach 1960-1962. Na uwagę zasługuje późnobarokowy, iluzjonistyczny ołtarz o bogatych formach architektonicznych, z Trójcą św. w polu głównym i aniołami przy kolumnach.

Między pobliską ul. Łużycką a murami obronnymi zachowała się dawna synagoga (bóżnica) zbudowana w XV w. w stylu gotyckim. Po wypędzeniu Żydów z miasta w roku 1535 zamieniona na magazyn, a potem na arsenał. W roku 1695 obiekt odnowiono, przekształcając na zbór protestancki pw. Zbawiciela (Salvatora). W roku 1730 spłonął. Po odbudowie w roku 1734 jego wieża otrzymała dach, naśladujący chińską pagodę. Odrestaurowany w roku 1968, stanowi filię wrocławskiej Parafii Ewangelicko–Augsburskiej oraz siedzibę Kościoła Zielonoświątkowców.

do góry

NA WYCIECZKI

Najdawniejsza osada w okresie wczesnohistorycznym leżała przy znanym już w starożytności szlaku bursztynowym. Leży w odległości 30 km na północny wschód od Wrocławia przy skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Malowniczo położona na Równinie Oleśnickiej, na lewym brzegu rzeki Oleśnicy, u podnóża Wzgórz Trzebnickich.

do góry

PRZYDATNE INFO

Urząd Miasta Oleśnica
Rynek Ratusz, 56-400 Oleśnica
Ratusz - Punkt Informacyjny
Centrala 071 79 821 00
Punkt Informacyjny 071 79 821 03

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. M. Reja 10, tel. 071 798 28 02

Powiatowy Zespół Szpitali im. Józefa Dietla
biuro: ul. Kilińskiego 2, tel. 314-90-81, fax. 314-37-47
szpital: ul. Armii Krajowej 1, tel. 314-30-81

Komenda Powiatowa Policji
ul. Hallera 3
tel. 071 314 20 31

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Oleśnicy. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Edyty Małys.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone