zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
pomorskie
Chmielno
Czarna Woda
Czersk
Człuchów
Gdańsk
Gdynia
Miasto i Gmina Puck
Nowy Dwór Gdański
Parchowo
Przechlewo
Przechlewo

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Gmina Przechlewo to 33 wsie o bogatej tradycji, przepięknie położone wśród pól, lasów jezior. Bogactwem gminy są nie tylko przyroda, historia i zabytki, ale przede wszystkim jej mieszkańcy, których aktywność sprawia, że Przechlewo należy do najprężniej rozwijających się gmin na Pomorzu. Dba się tutaj jednocześnie o środowisko naturalne i wspiera powstawanie nowych firm.

Gmina Przechlewo położona jest w południowo - zachodniej części województwa pomorskiego. Część północna i zachodnia to fragment sandrowej Równiny Charzykowskiej, a część centralna i południowa leży na Pojezierzu Krajeńskim. Według kryteriów podziału przyrodniczo - leśnego prawie cały obszar gminy należy do dzielnicy borów tucholskich. Cała nasza gmina leży w górnym odcinku dorzecza rzeki Brdy (50 km).

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Z każdego niemal zakątka gminy tchnie historią, i to najdawniejszą. W okolicy znajduje się wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego np:

  • grodzisko wczesnośredniowieczne (połowa X – połowa XII wieku) – półwysep Jeziora Długiego,
  • grodzisko późnośredniowieczne i siedziba kasztelani szczycieńskiej (XII – XIV wiek) – wyspa na Jeziorze Szczytno,
  • cmentarzysko kurhanowe ludności kultury wielbarskiej (0 – 375 r. n.e.).

zespół pałacowo-dworkowy Wsie Gminy Przechlewo to w głównej mierze małe lub średnie ulicówki rozciągające się przy majątkach ziemskich lub odrębne wsie – majątki (np. Jemielno, Płaszczyca). Wyjątek stanowi Przechlewo, duża wieś o charakterze małomiasteczkowym. Spośród zespołów płacowo (lub dworsko) parkowych występujących przed wojną w ok. 15 miejscowościach obecnej gminy, do dziś zachowało się tylko pięć: w Dabrowie Czł., Imielnie, Wandzinie oraz mocno przebudowane w Sąpolnie i Pakotolsku. W większości pozostałych wsi zachowały się jedynie parki. Dwory głównie z połowy XIX wieku zniknęły już po wojnie. Z zachowanych rezydencji na szczególna uwagę zasługuje późnobarokowy dwór w Imielnie jako jedna z nielicznych na terenie województwa XVIII – wiecznych tego typu budowli.

Budownictwo sakralne jest reprezentowane przez niewiele obiektów. Najcenniejszy jest parafialny kościół pw. Św. Anny w Przechlewie o konstrukcji szachulcowej, pochodzący z 1720 roku, rozbudowany w XIX wieku o część murowaną. Kościół ten posiada prawie w całości zachowane XVIII – wieczne wyposażenie i wystrój: m. in. malowidła na stropie, ołtarz główny i ołtarze boczne, ambonę, prospekt i emporę organową, a także gotycki dzwon i XVII – wieczną chrzcielnicę. Grupę XX – wiecznych kościołów tworzą: Kościół Filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej i późniejszy Kościół parafialny pw. Św. Wawrzyńca w Sąpolnie.

 

ŻOŁNA – wieś sołecka dla dwóch osad: Lipczynka i Szyszki. Wszystkie trzy są typowymi osadami leśnymi. Na terenie wsi obejrzeć możemy kilka starych dębów. Wytrwali mogą pod nimi poszukać resztek szkła z dawnej huty. To z Żołny bardzo często kajakarze rozpoczynają swoje spływy leżącą nieopodal Brdą. Stąd można rozpocząć niezwykle atrakcyjne spacery po lesie i nad Jezioro Lipczyno Małe.

NOWA BRDA – niewielka przemysłowa osada nad Brdą w dawnej Puszczy Człuchowskiej. W roku 1696 powstała tu papiernia, przebudowana w XIX wieku na tartak. Od lat jest dogodnym miejscem rozpoczynania spływów kajakowych. We wsi  zachowany cmentarz z grobami rodziny papierników Nehringów (z XVIII w.).

dworekRUDNIKI – stara wieś królewska położona nad rzeka Brdą. Działała tu hamernia (kuźnica), w której przetwarzano miejscową rudę darniową (limonit). Dawnych mieszkańców przypominają nagrobki na cmentarzu ewangelickim (koniec XIX w.) i katolickim (początek XX w.). Dzisiaj Rudniki są wsią sołecką, którą bogactwo przyrody otacza ze wszystkich stron. Piękne, grzybne lasy i Ruda czekają wciąż na amatorów kajakarskich spływów, sprawiają że warto tutaj zajrzeć zbaczając nieco z głównych turystycznych szlaków.

PAKOTULSKO – to dawny majątek nad Jeziorem Szczytno, przed wojną największy majątek w powiecie człuchowskim (1445 ha). 2 km od wsi, nad Jeziorem Długim, znajduje się rezerwat „Osiedle Kormoranów”.

GRÓDEK SZCZYTNO – wyspa na Jeziorze Szczytno, w średniowieczu siedziba książęcego kasztelana administrującego południowo – wschodnimi rubieżami księstwa gdańskiego. Przepływająca przez jezioro Brda łączy je z jeziorami Krępsko i Końskie. Dawne grodzisko otaczają wały o wysokości ponad 4 metrów.

SZCZYTNO -Nazwa topograficzna pochodząca od rzeczownika „szczyt”, czyli wierzchołek wzgórza. Tym szczytem jest prawdopodobnie wzgórze leżące na wschodnim brzegu jeziora Szczytno. Dawna siedziba kasztelańska, założona i należąca do książąt gdańskich w XII w. Pierwszy raz „Stitno” wzmiankowane jest w 1198 roku. Siedziba kasztelanii szczycieńskiej znajdowała się na wyspie Schlosswerder (Zamkowej, Gródek) na jeziorze Szczytno( Stytene). Zamek, kasztel był drewniany, częściowo otoczony murem. Na zamku zasiadali kasztelanowie: Racław (Ratzlaus) w latach 1275-79, Mikołaj Jankowicz Zaręba – 1284 – 87 (od 1287 r. wojewoda tczewski) oraz Myślibor (Myslibój) – 1287-91. Niedaleko od Szczytna, na lewym brzegu Brdy, znajduje się tzw. Góra Szubiennicza. Jak głosi legenda było to pierwotnie miejsce kultu religijnego, a w średniowieczu miejsce straceń.

kościółPRZECHLEWO – to gminna wieś położona 17 km od Człuchowa, wzmiankowana w roku 1341 jako osada rycerska. Od XVII wieku była siedzibą parafii. Rozbiory i przejście majątku Pradzyńskich w ręce niemieckie przyśpieszyło procesy germanizacyjne i pod koniec XIX stulecia uchodziła już za czysto niemiecką. Po roku 1918 powstała w Niemczech. Rosjanie zdobyli Przechlewo 28 lutego 1945 niszcząc niewielką część zabudowy. Dzisiejsze Przechlewo to zasobna wieś, o charakterze małego miasteczka. Zabytki: kościół Św. Anny z roku 1720 r. z XVIII wiecznym wyposażeniem, polichromią oaz płytą nagrobną Prądzyńskich; kościół poewangelicki z 1910 roku oraz zabudowa centrum wsi.

IMIELNO – dawne dobra rycerskie nad Brdą, 3 km na południe od Sąpólna. Od XVII do XIX wieku własność rodu Tuchołków. Nad rzeką Brdą zachowany barokowy dwórz roku 1745.

SĄPOLNO – duża wieś przy drodze z Przechlewa do Konarzyn, dawniej część klucza dóbr Konarskich. W okresie międzywojennym na wschód od wsi przebiegała granica polsko – niemiecka. Zachowany park i dwór z XIX wieku.

 

do góry

INNE ATRAKCJE

Znajdujące się na terenie Gminy Przechlewo wspomniane 33 jeziora zajmują łącznie powierzchnię 11,25 km2, tj. ponad 5% terenu gminy. Większość z nich to jeziora rynnowe, o długim i wąskim kształcie. Do największych i najpiękniejszych należą:

  • kompleks Jezior Szczytno Wielkie  i Szczytno Małe – 645,2 ha
  • Jezioro Lipczyno – 155 ha
  • Jezioro Końskie – 55 ha
  • Jezioro Długie – 33 ha
  • Jezioro Krasne – 28 ha.

Wody przechlewskich jezior i rzek należą do najczystszych na Pomorzu, a ich stan ciągle ulega poprawie.

JEZIORO SZCZYTNO WIELKIE
(kaszb. Jezoro Szczëtno) - jezioro rynnowe położone na północnym skraju Pojezierza Krajeńskiego ("Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Krępsko i Szczytno"), na obszarze Przechlewo, o ogólnej powierzchni 615,77 ha i rozwiniętej linii brzegowej z kilkoma wyspami (m.in. Wyspa Zamkowa ze średniowiecznym grodem obronnym Szczytno). W pobliżu jeziora znajduje się rezerwat Osiedle Kormoranów. Przez jezioro przepływa rzeka stanowiąca szlak kajakowy. Akwen jeziora jest połączony Brdą i mniejszymi ciekami z jeziorami Końskim, Krępsko (przesmykiem lądowym przebiega trasa drogi krajowej nr 25) i Szczytno Małe stanowiąc zespół jezior Szczycieńskich.

jezioroJEZIORO LIPCZYNO WIELKIE
(kaszb. Wiôldżé Lipczińsczé) - śródleśne jezioro wytopiskowe położone na Równinie Charzykowskiej, na obszarze gminy Przechlewo, o ogólnej powierzchni 154,66 ha. W pobliżu jeziora znajdują się rezerwaty Bagnisko Niedźwiady i Jezioro Krasne.

JEZIORO KOŃSKIE
(kaszb. Jezoro Końsczé) - jezioro rynnowe położone na północnym skraju Pojezierza Krajeńskiego ("Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Krępsko i Szczytno"), na obszarze gminyn Przechlewo, o ogólnej powierzchni 55 ha. Przez jezioro przepływa rzeka Brda stanowiąca szlak kajakowy i łącząca zarazem akwen jeziora poprzez jezioro Szczytno Małe z pozostałymi jeziorami zespołu Szczycieńskiego.

JEZIORO DŁUGIE
(kaszb. Jezoro Dłudżé) – przepływowe jezioro wytopiskowe położone na Równinie Charzykowskiej na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego i gminy Lipnica o powierzchni 25,5 ha). Jezioro znajduje się na szlaku wodnym rzeki Zbrzycy poprzez którą łączy się z sąsiednimi jeziorami (Parszczenica i Księże).

JEZIORO KRASNE
Rezerwat wodno - florystyczny o powierzchni 28 ha utworzony 1976 roku, położony w głębokim rowie polodowcowym, wśród boru iglastego, o głębokości 5,5 m na wysokości 140 m n.p.m., o wydłużonym kształcie i czystej, klarownej wodzie.
Jezioro nie ma odpływu ani dopływu.
Jezioro należy do grupy zbiorników skąpożywnych, a więc ubogich w składniki odżywcze. W takich warunkach żyje niewiele gatunków, ale za to specyficznych i godnych uwagi. Najbardziej charakterystyczny jest zespół lobelii i porybinu jeziornego; ponadto rosną brzeżyca jednokwiatowa oraz na obrzeżach typowa roślinność bagienna, jak żurawina błotna, mech torfowiec, rosiczka okrągłolistna, pałka szerokolistna i pałka wąskolistna. Znaczną część dna porasta mech.
Otulina jeziora Krasne to prawie w całości lasy i torfowiska przejściowe. Roślinność w otulinie jest słabo zróżnicowana. Można wśród niej wyróżnić bór świeży oraz różne stadia regeneracyjne brzeziny bagiennej. W siedlisku boru świeżego występują nasadzenia sosny w różnym wieku. Bór sosnowy jest tu typowym lasem gospodarczym, a wiek drzewostanu waha się od 20 do 150 lat. Brzezina bagienna występuje wokół jeziora Krasne między borem świeżym a falezą, która wyznacza dawną linię brzegową. W przeszłości brzezina została zmeliorowana i dziś są to niewielkie fragmenty dość dobrze zachowane. Celem ochrony w rezerwacie "Jezioro Krasne" jest zachowanie jeziora lobeliowego z charakterystyczną roślinnością. Atrakcyjność turystyczna tego rezerwatu polega nie tylko na obecności tych interesujących zespołów roślin, lecz także na możliwości podziwiania prawdziwie urokliwego krajobrazu leśnego i nadwodnego.

do góry

NA WYCIECZKI

Położona na obrzeżach Borów Tucholskich gmina ma cztery atrakcyjne rezerwaty przyrody. Wśród nich „Przytoń – Wąwóz Brdy” z ostoja bobrów i lobeliowe jezioro Krasne z unikalną roslinnością, Bagnisko Niedźwiady (rezerwat leśno – torfowiskowy), Osiedle Kormoranów (rezerwat ornitologiczno – leśny). Na obszarze gminy znajdują się również 2 obszary chronionego krajobrazu (Fragment Borów Tucholskich i Okolice Jezior Krępsko i Szczytno) oraz siedem pomników przyrody.

„Bagnisko Niedźwiady” – rezerwat leśno – torfowiskowy, utworzony w 1981 roku na obszarze 47,76 ha. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu boru bagiennego oraz torfowisk z rzadkimi roślinami, a także obszaru naturalnej retencji.

„Jezioro Krasne” – rezerwat wodno – florystyczny o powierzchni 28 ha, utworzony w 1976 roku. Jezioro należy do grupy zbiorników skąpospożywczych, a więc ubogich w składniki odżywcze. W takich warunkach żyje niewiele gatunków, ale za to specyficznych i godnych uwagi. Najbardziej charakterystyczny jest zespół lobelii (tu lobelia jeziorna) i poryblinu jeziornego. Atrakcyjność turystyczna tego rezerwatu polega nie tylko na obecności tych interesujących zespołów roślin, lecz także na możliwości podziwiania prawdziwie urokliwego krajobrazu leśnego i nadwodnego.

„Przytoń – Wąwóz Brdy” – rezerwat leśny, utworzony w 1984 roku. Bagno, zajmuje powierzchnię 18,05 ha. Chroni się w nim naturalne zbiorowiska leśne z udziałem buka, charakterystyczne dla terenów morenowych, a w szczególności dobrze wykształcone płaty buczyny nizowej z wieloma drzewami pomnikowymi oraz przelomowy odcinek Brdy.

„Osiedle Kormoranów” – rezerwat ornitologiczno – leśny, utworzony w 1956 roku. Powierzchnię rezerwatu wynoszącą 22,3 ha, pokrywał pierwotnie drzewostan bukowy z pojedynczymi drzewami powyżej 250 lat.

Warunki wypoczynku należą tu do jednych z najlepszych w województwie pomorskim. Piękna, czysta Brda, jakby specjalnie stworzona do spływów to jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych południowych Kaszub. Niezwykle urozmaicony, kręty bieg rzeki, rozległe lasy, malownicze jeziora, pierwotna przyroda, liczne boczne szlaki, od lat ściągają nad Brdę licznych amatorów spływów kajakowych i wędkarzy. Turyści mogą przyjemnie spędzić czas nad czystymi wodami licznych jezior (w gminie znajdują się 33 jeziora) oraz podziwiać piękno Ziemi Przechlewskiej przemierzając ją pieszymi lub rowerowymi szlakami turystycznymi, które uzupełniają ofertę turystyczną. Trasy te biegną przez lasy, wzniesienia, wzdłuż rzek i dookoła jezior. Bezsporne uroczysko natury. Takie było między innymi odczucie...Jana Pawła II, by przywołać zwierzenia Ojca Świętego z młodzieńczych (1953), chociaż nie tylko (1966 – osiem lat po sakrze biskupiej i trzy po mianowaniu arcybiskupem metropolitą krakowskim, 1972 – pięć lat po desygnowaniu na kardynała i zaledwie sześć przed historycznym zwłaszcza dla Polski „Habemus Papam” z 16 października 1978), spływów kajakowych Brdą, którymi podzielił się w trakcie odwiedzin pelplińskiego Seminarium Duchownego i Kurii Biskupiej w 1999 r. A’propos: 23 sierpnia 2003 roku został odsłonięty obelisk upamiętniający 50. rocznicę pierwszego pobytu Papieża Polaka na ziemi przechlewskiej w Nowej Brdzie.

Oprócz wspaniałej, fascynującej wręcz rzeki koronne atuty prezentowanej krainy to także rozległe obszary leśne, wiele akwenów w przeważającej mierze z piaszczystym brzegiem, piękno i bogactwo przyrody, przeurocze – na ogół nizinne i z lekka pagórkowate krajobrazy, nieskazitelna doprawdy czystość środowiska, świat wszechobecnej ciszy i spokoju oraz wyjątkowo bliskiej sercu fauny i flory. Bliskiej tzn. darzącej mnóstwo zwierząt łownych, ryb, grzybów, jagód, runa.

Szlaki piesze

nazwa szlaku

nr

przebieg

długość (w km)

kolor

Sz. „Kormoranów”

Sł 165 c

Gwda-Rudniki-Pakotulsko-Płaszczyce-Babilon

75

czerwony

Sz. „Doliną Brdy”

Sł 1844 y

Miastko - Przechlewo

51

żółty

Szlaki i ścieżki rowerowe

nazwa ścieżki/szlaku

nr

przebieg

długość (w km)

kolor

b/n

 

Przechlewo-jez.Konskie

1,622

 

„Jelenia”

4

Koczała-Przechlewo

35,3

 

„Chrobotkowa”

5

Przechlewo-Człuchów

20,3

 

„Głazów narzutowych”

6

Przechlewo-Człuchów”

37,2

 

„Ornitologiczna”

7

Przechlewo-Przechlewo

16,0

 

„Jagodowa”

10

Człuchów..Wandzin-Płaszczyca-Lisewo-Dobrzyń...Człuchów”

41,5

 

„Wokół jezior”

11

Człuchów..Rybakówka-Szczytno-Dolinka-Koprzywnica..Człuchów”

51,2

 

„Morenowa”

14

Czarne..Pakotulsko-Przechlewo

34,0

 

„Szlakiem dzika Maćka”

15

Lipczynek –Przechlewko- Lipczynek

16,5

 

„Wokół jeziora Lipczyno Wielkie”

16

Lipczynek-Żołna-N.Brda-Lipczynek

16,0

KAJAKOWY SZLAK GÓRNEJ BRDY

Brda, której źródła znajdują się koło Miastka, a ujście do Wisły pod Bydgoszczą należy do najpiękniejszych szlaków kajakowych południowych Kaszub. Niezwykle urozmaicony, kręty bieg rzeki, rozległe lasy, malownicze jeziora, pierwotna przyroda, liczne boczne szlaki, od lat ściągają na Brdę licznych turystów wodnych Rzeka dostępna jest dla kajakarzy na odcinku od Jeziora Głębockiego do Fordonu. Szlak ten liczy 233 km, ale ze względów komunikacyjnych zazwyczaj spływy rozpoczynają się od 8 km biegu rzeki – od wsi Nowa Brda. Górna Brda jest szczególnie urokliwa ze względu na kręty bieg oraz towarzyszące jej rozległe lasy dawnej Puszczy Człuchowskiej i malownicze jeziora Szczytno, Szczycienko i Końskie.

222,0 STARA BRDA
Leśnictwo Stara Brda. Rzeka przypominająca górski strumień płynie pięknym lasem, szybki prąd i liczne płycizny przy dużym spadku. Jaz na rzece. Wodowanie na wschodnim brzegu. Obok leśniczówki biwak.

219,0 PUSTOWO
Leśnictwo Pustowo. Most drogowy, liczne powalone drzewa w nurcie rzeki, kładka tuż nad lustrem wody. Dawniej w zakolu rzeki huta szkła (do 1859 r.).
                                                   
214,0 ŻOŁNA
Liczne ślady pobytu bobrów. Starodrzew z obficie występującym ptactwem różnych gatunków. 3 mosty drogowe. Miejsce biwakowania za ostatnim z mostów.

208,0 NOWA BRDA
Osada leśna, dogodne miejsce do rozpoczynania spływów. Pod mostami drogowym i kolejowym kamienie i bystrza. Tuż za mostem kolejowym pole biwakowe. Rzeka płynie między łąkami, wąskim tunelem trzcin, dalej rozlewisko i płycizny. Dogodne miejsce wodowania kajaków. W okolicy ślady bobrów.

203,0
Od strony zachodniej (prawej) do Brdy uchodzi rzeka Ruda.

202,5 RUDNIKI
Most drogowy szosy Lipczynek – Sporysz. Przed mostem pole biwakowe. Pod i poniżej mostu bystrza i kamienie w nurcie rzeki. 500 m w dół biegu Brdy rezerwat „Przytoń”. Rezerwat „Przytoń". Las (18,05 ha) z udziałem buka. Malowniczy odcinek rzeki, tworzącej przełom z licznymi bystrzami.

199,5 GARBATY MOST
Most drogowy z Przechlewa do Koczały. Wygodne miejsce na odpoczynek. Brda w podmokłej dolinie tworzy rozlewisko.

199,0
Od strony zachodniej (prawej) do Brdy uchodzi rzeka Ruda.

195,0 PAKOTULSKO
Most drogowy Przechlewo – Rzeczenica. Brda wpływa do jeziora Szczytno (pow. 643 ha, głęb. 22 m), łączącego się z jeziorem Krępsko (pow. 355 ha, głęb. 31 m). Po prawej, w zatoczce, pole biwakowe w Pakotulsku (woda pitna ze źródełka).

188,5 JEZIORO SZCZYTNO
Na przewężeniu szlak skręca na Jezioro Szczycienko. Z prawej wyspa Grodowa. Jezioro Szczycienko. Uwaga! Trudny do odnalezienia przesmyk pomiędzy jeziorami Szczytno i Szczycienko. Łatwo pomylić trasę spływu.

185,0
Most drogowy miedzy Zawadą a Szczytnem. Za mostem przesmyk do Jeziora Końskiego (pow. 44 ha, głęb. 22 m).

182,5 PRZECHLEWO
Brda uchodzi do Jeziora Końskiego. Na końcu Jeziora Końskiego, po lewej stronie, duże pole biwakowe i camping OSiR-u w Przechlewie, wypożyczalnia kajaków, bar. Poniżej most drogowy Przechlewo – Człuchów, dalej zaś ślady bobrów. Na najbliższym, 3-4 km odcinku, koryto rzeki mocno zarośnięte wodorostami wymaga od płynących dużego wysiłku fizycznego.

176,0 IMIELNO
Most drogowy między wsiami Płaszczyca i Imielno. Nad rzeką dwór. Bobry.

171,5
Most kolejowy linii Człuchów – Miastko. Poniżej z lewej strony tuż za mostem nieczynnej linii kolejowej (tylko pociągi towarowe), wśród łąk ujście rzeki Lipczynki.

170,5 SĄPOLNO
Wieś na północ od rzeki. Zaraz po ujściu rzeki Lipczynki most drogowy we wsi Sapolno. Przy moście, z prawej strony, możliwość biwakowania na prywatnej łące, po uzgodnieniu z właścicielem. Ok. 200 m dalej, w lesie piękne, o kryształowo czystej wodzie, Jezioro Sosnowe z plażą i pomostem.

168,5 KONARZYNY
Gminna wieś na północ od rzeki. Nad Brdą drewniany „Kozi Most”.

165,0
Most drogowy szosy Bytów – Chojnice we wsi Ciecholewy. Wpływamy w przepiękny kompleks leśny Borów Tucholskich i przekraczamy granice Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

159,0
Drewniany most drogowy między leśnymi osadami Chociński Młyn – Babilon. Po lewek stronie prywatne pole biwakowe.

158,5 JEZIORO CHARZYKOWSKI
Jezioro Charzykowskie, zwane też tukomie (pow. 1384 ha, dł. 9,5 km, głęb. 31 m). Największe i najpiękniejsze jezioro na Równinie Charzykowskiej, posiada niewysokie, zalesione brzegi. Na pd. zach. brzegu dwa grodziska wczesnośredniowieczne.

do góry

PRZYDATNE INFO

Urząd Gminy
ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, Telefon: 059 83 34 301

Posterunek Policji
Przechlewo, ul. Człuchowska 25, tel/fax : 059 83 34 607

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap”
ul. Człuchowska 12 A, 77 – 320 Przechlewo, tel. (059) 833 43 08

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Przechlewo. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Dariusza Szopińskiego.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone