zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
mazowieckie
Garwolin
Góra Kalwaria
Grodzisk Mazowiecki
Konstancin-Jeziorna
Kozienice
Michałowice
Nadarzyn
Płock
Powiat Białobrzeski
Powiat Ciechanowski
Powiat Gostyniński
Powiat Grodziski
Powiat Lipski
Powiat Miński
Powiat Otwocki
Powiat Przasnyski
Powiat Radomski
Powiat Sierpecki
Powiat Warszawski Zach.
Powiat Węgrowski
Powiat Żuromiński
Przasnysz
Radom
Milanówek
Mińsk Mazowiecki
Powiat Sierpecki

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Powiat sierpecki położony jest w północno - zachodniej części województwa mazowieckiego. Należy do najstarszych ziem północnego Mazowsza, leży w dolinie rzeki Sierpienicy, rozdzielając Ziemię Płocką i Dobrzyńską.

Przez rejon powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne - drogowe i kolejowe, dając połączenie z Warszawą, Toruniem, Bydgoszczą, Gdańskiem i Płockiem. Sierpc oddalony jest 40 km od Płocka, 125 km od Warszawy, 85 km od Torunia.

Jest to także powiat o niepowtarzalnych możliwościach turystycznych. Malownicze krajobrazy, piękne jeziora, ciekawe zabytki architektury sakralnej oraz wsi mazowieckiej, zachęcają do odpoczynku i rekreacji w tej okolicy. Specyfiką powiatu jest ciepła i przyjazna atmosfera stworzona przez jego mieszkańców. Wszyscy mogą liczyć na serdeczność i gościnność mieszkańców, na dobrze zorganizowaną administrację samorządową oraz na przychylność i pomoc władz powiatowych i gminnych.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Gmina Sierpc

Borkowo Kościelne
1. Młyn wodny murowany, lata 20 XX w.
2. Kościół św. Apolonii z 1923 r.
3. Cmentarz z XIX w. z zabytkowymi nagrobkami
4. Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej

Borkowo Wielkie
1. Pomniki przyrody:
- 3 klony zwyczajne
- altana z 8 lip drobnolistnych

wiatrakDziembakowo
1. Zespół dworski:
- dwór murowany, pierwsza połowa XIX w.
- park, połowa XIX w.
2. Pomniki przyrody
- park połowa XIX w.

Goleszyn
1. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Mateusza, drewniany wybudowany w latach 1762 - 1765, remontowany w 1940 r.
2. Rzeźba marmurowa z 1876 r.
3. Tablica pamiątkowa w kościele ku czci 3 żołnierzy z grupy partyzanckiej "Waśka" poległych w 1944 r.

Kwaśno
1. Zagroda młynarska
- młyn wodny, murowany, 3 ćwierćwiecze XIX w.
- dom murowany z drugiej połowy XIX w.
- kapliczka z Matką Boska Żurawieńską

Kręćkowo
1.Pomnik ku czci mieszkańców wsi zamordowanych w czasie okupacji hitlerowskiej

Miłobędzyn
1. Zespół dworski:
- dwór murowany, pierwsza połowa XIX w.
- park krajobrazowy, połowa XIX w.

Piastowo
Zespół dworski:
- dwór, obecnie dom mieszkalny, murowany, pierwsza połowa XIX w., przebudowany w 1914r.
- oficyna, murowana, pierwsza połowa XIX w.
- park krajobrazowy, pierwsza połowa XIX w.

Stare Piastowo
1. Zespół dworski
- dwór murowany z pierwszej połowy XIX w., przebudowany w 1914 r.
- oficyna murowana z pierwszej połowy XIX w.
2. Pomniki przyrody
- park krajobrazowy z pierwszej połowy XIX w.
- 5 lip drobnolistnych

Ponadto:
w Mieszczku znajdują sie pozostałości po obozie jenieckim z II wojny światowej, w którym przetrzymywano Włochów, Francuzów, Polaków. Pozostałości świadczą, iż jeńcy byli ewidencjonowani w największym obozie dla żołnierzy alianckich na terenie Polski - Czarne Człuchowskie. Być może była to filia tego obozu.
- w okolicach Borkowa Kościelnego znajdują się pozostałości po walkach z I wojny światowej - sieć okopów, jednak większość została zasypana
- Troska, Rachocin, Walerianowo - pozostałość umocnień obronnych armii hitlerowskiej - okopy, transzeja przeciwczołgowa

Gmina Rościszewo

Dworek w Rościszewie, Dworek w Łukomiu, Kościół Św. Katarzyny w Łukomiu, Kościół Św. Józefa w Rościszewie, dzwonnice przy kościołach.

Gmina Mochowo
Średniowieczny Kościół w Bożewie z drugiej połowy XV wieku. We wnęce kaplicy od strony południowej świątyni umieszczona została późnobarokowa figura Matki Boskiej Skępskiej. Świątynia wystawiona została kosztem Starosty Płońskiego i Stolnika Płockiego Andrzeja z Bożewa. Kościół w Bożewie stanowi piękny i rzadki przykład gotyku mazowieckiego. Obecne ołtarze pochodzą z XVIII wieku. Na wyróżnienie zasługuje Kaplica pod wezwaniem św. Anny, rzeźby Świętych, chrzcielnica, ambona konfesjonały, a ze starych i cennych sprzętów liturgicznych – rokokowa monstrancja z drugiej połowy XVIII wieku, kielich z końca XVIII stulecia oraz dwa cynowe lichtarze. Obecny, drewniany Kościół w Mochowie (pierwotna świątynia drewniana nie zachowała się do dzisiaj) pochodzi z 1684 roku. Świątynia posiada cenne barokowe wyposażenie wewnętrzne ze średniowiecznym obrazem Matki Boskiej Śnieżnej malowanym na desce w końcu XV stulecia.
Współczesna neogotycka bryła Kościoła w Ligowie nawiązuje do odległej przeszłości parafii. Erygowano ją tutaj już w 1388 roku. Dawne kościoły drewniane nie przetrwały. Obecna świątynia wybudowana została latem 1906-1913. Jej wnętrze stanowi między innymi kilka zabytkowych przedmiotów z XVII i XVIII wieku, głównie naczyń i szat liturgicznych. O jej wyglądzie świadczy jednak przede wszystkim polichromia znanego artysty Władysława Drapiewskiego oraz wspaniałe witraże z lat siedemdziesiątych nawiązujące do dziejów Rzymsko- Katolickiego Kościoła Polskiego.
W 1563 roku zbudowano drewniany Kościół na wzgórzu w Żurawinie. Obecny Kościół – murowany, zbudowany został w 1902 roku. W ołtarzu głównym znajduje się słynny z łask obraz Matki Boskiej Żurawińskiej malowany na desce z XVIII wieku. Żurawin jest miejscem pielgrzymkowym znanym z głównego odpustu w pierwszą niedzielę po 6 sierpnia, na który przybywają licznie wierni z okolicznych parafii. Otoczenie Kościoła i Kaplicy w Żurawinie należy do najbardziej malowniczych i ciekawych turystycznie zakątków Gminy Mochowo. Kult Matki Boskiej Żurawińskiej rozwinął się pod koniec XVIII wieku i związany był ze źródełkiem, które miejscowa ludność uznała za cudowne i wzniosła nad nim istniejącą do dziś Kaplicę.

Park i pałac dworski w Cieślinie powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Dziś oznaką jego dawnej świetności jest duży staw usytuowany w zachodniej części parku. Tędy przebiega ciekawy szlak turystyczny.

Pięknie usytuowany na lewym brzegu Skrwy dwór w Obrębie, wzniesiony został w początkach bieżącego stulecia. Jego otoczenie stanowią resztki dziewiętnastowiecznego parku z fragmentami dawnych zabudowań gospodarczych.

W przeszłości na rzece Skrwie posiadającej wartki nurt rozlokowanych było wiele młynów. Do dziś przetrwały nieliczne, z których pojedyncze są czynne. W Malanowie, w miejscu dawnego młyna wodnego, zbudowany został młyn elektryczny. Z przeszłości zachowały się tutaj wspaniałe kaskady spiętrzające wodę oraz elementy dawnych urządzeń.

Młyn w Choczeniu jest jakby żywcem wyjęty z siedemnastowiecznego krajobrazu. Drewniany obiekt młyna wodnego wchodzącego w skład całej zagrody, powstał w 1876 roku. Wewnątrz młyna zachował się komplet pierwotnych jego urządzeń. Zagroda młyńska w Choczeniu stanowi dużą osobliwość krajoznawczą i należy do najcenniejszych zabytków budownictwa przemysłowego w byłym województwie płockim. Tutejsze kaskady nie mają sobie równych w całym biegu rzeki Skrwy.
Formami ochrony przyrody objęte są na terenie gminy: dwa pomniki przyrody – kasztanowiec biały i lipa drobnolistna.

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku w 1988 roku został powołany obszar Krajobrazu Chronionego „Przyrzecze Skrwy Prawej” o powierzchni 33 338 ha, który ciągnie się wzdłuż Skrwy Prawej przez większość terenu gminy. Obszar ten graniczy na południu z otuliną Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, który wchodzi w skład krajowego węzła ekologicznego. Obszar stanowi krajowy korytarz ekologiczny

Gmina Zawidz

Kościół w Jeżewie z I płowy XVI wieku, późnogotycki, murowany, trzynawowy, w późniejszym okresie zbarokizowany
Kościół w Słupi z II połowy XIX wieku, neogotycki, murowany, wzniesiony w miejscu świątyń wcześniejszych
Kościół w Zawidzu Kościelnym z II połowy XIX wieku, drewniany, z bardzo interesującym wyposażeniem wewnętrznym
Parki podwarskie w Majkach Małych i Skoczkowie,

do góry

INNE ATRAKCJE

skansenNa obrzeżach miasta Sierpc znajduje się Muzeum Wsi Mazowieckiej zwane popularnie Skansenem. Jest to jedna z najpiękniejszych placówek w kraju. Skansen obejmuje obszar 60 ha ze zrealizowanym zespołem osadniczym rzędówką, zespołem karczemnym i odtworzonym zespołem dworskim. Prezentuje tradycyjną kulturę mieszkańców wsi mazowieckiej od drugiej połowy XIX wieku do lat 50-tych dwudziestego wieku. Do zwiedzania udostępnionych jest 11 zagród w układzie wiejskim, zespół karczemny oraz w zespole dworskim obiekt sakralny - XVII  wieczna kaplica przeniesiona z Dębska k/ Żuromina. Drewniane, bielone chaty kryte słomianymi strzechami stodoły, obory i budynki gospodarcze, roślinność w ogródkach, na polach i przy drogach przenoszą nas w przyszłość. Pełne wyposażenie wnętrz stwarza wrażenie życia i obecność ludzi. W najstarszych obiektach prawie wszystkie przedmioty wykonane są z tanich i powszechnie dostępnych surowców: z drewna, gliny oraz włókna roślinnego lub zwierzęcego. Późniejsze izby – kuchnie, alkierze i pokoje stają się coraz bardziej zróżnicowane w zależności od stanu zamożności, pojawia się coraz więcej przedmiotów produkcji fabrycznej. Istotnym elementem dekoracji wnętrz są liczne obrazy wiszące na ścianach oraz dekoracje papierowe: piękne ażurowe firanki w oknach, barwne bukiety kwiatów, pająki o różnorodnych formach. Pokazane są zajęcia i rzemiosło wiejskie: tkactwo, szewstwo, stolarstwo, plecionkarstwo, wypiek chleba, przerób mleka, miodu, itp.

skansenBardzo istotnym elementem zagospodarowania ekspozycji jest zieleń. Przy chałupach są ogródki kwiatowe z tradycyjną roślinnością, rosną tam malwy, piwonie, złota kula, bzy, jaśminy i inne. W oknach chałup stoją doniczki z pelargoniami i muszkatlem. W warzywnikach rośnie kapusta, marchew, brukiew i inne warzywa zgodne z okresem wyposażenia wnętrza chałupy. Między zagrodami znajdują się sady, łąki i poletka uprawne, gdzie można obejrzeć różne gatunki roślin uprawianych na wsi mazowieckiej: żyto, owies, proso, len, grykę i inne.  Kolejnym elementem ożywiającym wieś są hodowane zwierzęta: konie, kozy, owce, kury, kaczki, gęsi, itp.
Wystrój wnętrz związany jest z kalendarzem dorocznym. Stosownie do danych okresów prezentowane są wystawy: „Boże Narodzenie na Mazowszu”, „Wielkanoc na Mazowszu” oraz „Rok polski w tradycyjnych, codziennych zajęciach”. Na terenie skansenu znajdują się polany, które wykorzystywane są do celów rekreacyjnych. Jedna polana została ozdobiona wiatą na 400 miejsc siedzących, budynek gospodarczy oraz zadaszone ognisko. Warunki te sprzyjają do organizowania imprez plenerowych zarówno porą słoneczną jak i deszczową. Na drugiej można obejrzeć makietę z filmu „Ogniem i mieczem” – dwór w Rozłogach. W XVIII – wiecznej karczmie „Pohulance” mieści się sklepik z wyrobami sztuki oraz rękodzieła ludowego oraz część gastronomiczna serwująca potrawy kuchni regionalnej m.in.: wiejski chleb ze smalcem, kluski kartoflane z twarogiem, pierogi, żurek staropolski i wiele innych pyszności. Zwiedzający mogą również przejechać się bryczką, wozem i w siodle. Urok i klimat tego miejsca sprawiły, iż właśnie tutaj wielu reżyserów postanowiło nakręcić część zdjęć do swoich filmów, m.in.: „Kapitan Konrad”, „Szwadron", „Ogniem i mieczem", „Pan Tadeusz",  „Przeprowadzki”.

do góry

NA WYCIECZKI

Ciekawe położenie i czysty klimat sprawiają, iż powiat sierpecki jest atrakcyjnym regionem pod względem turystyki. Malownicze tereny wokół miasta Sierpca, przepiękna dolina wokół Sierpienicy, liczne obszary leśne stwarzają odpowiednie warunki w zakresie rekreacji.  Na terenie gminy Szczutowo znajduje się obszar chronionego krajobrazu z dwoma jeziorami: Urszulewskim i Szczutowskim. Czysta woda, pełne grzybów lasy, ośrodki wypoczynkowe oraz oddalenie od skupisk przemysłowych sprawiają, iż są to miejsca często odwiedzane przez turystów. Przez teren gmin Szczutowo i Mochowo przebiega szlak turystyczny prowadzący do jeziora Urszulewskiego. Gmina Zawidz wyróżnia się ciekawą florą i fauną, położona z dala od przemysłu stanowi teren ekologiczny. Na terenie północnym gminy istnieje znaczne zalesienie a w nich wolne obiekty szkolne z możliwością rozwoju turystycznego. Gmina posiada liczne tereny łowieckie, czemu sprzyjają łąki i lasy, zasobne w ptactwo wodne i zwierzynę łowną. Teren gminy Rościszewo znajdujący się w dorzeczu rzeki Skrwy oraz obszary leśne  przewidziane są dla wypoczynku i rekreacji. Możliwy jest spływ kajakowy po rzece Skrwie.

do góry

PRZYDATNE INFO

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 7, tel. / fax 024 275 01 14

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
09-200 Sierpc, Słowackiego 32, 024 275-26-01

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Renaty Będzikowskiej.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone