zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
mazowieckie
Garwolin
Góra Kalwaria
Grodzisk Mazowiecki
Konstancin-Jeziorna
Kozienice
Michałowice
Nadarzyn
Płock
Powiat Białobrzeski
Powiat Ciechanowski
Powiat Gostyniński
Powiat Grodziski
Powiat Lipski
Powiat Miński
Powiat Otwocki
Powiat Przasnyski
Powiat Radomski
Powiat Sierpecki
Powiat Warszawski Zach.
Powiat Węgrowski
Powiat Żuromiński
Przasnysz
Radom
Milanówek
Mińsk Mazowiecki
Michałowice

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Gmina Michałowice jest zlokalizowana w centralnej części Niziny Mazowieckiej. Wchodzi w skład powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego. Położona w zachodniej części strefy podmiejskiej stolicy, graniczy z miastami: Warszawą, Piastowem i Pruszkowem oraz gminami: Brwinów, Nadarzyn i Raszyn. Odległość z poszczególnych miejscowości gminy do centrum Warszawy wynosi od 10 do 19 kilometrów.

Obszar gminy podzielony jest na 12 jednostek pomocniczych: 2 osiedla Komorów (Komorów - Granica) i Michałowice oraz 10 sołectw (Komorów, Michałowice, Nowa Wieś, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów i Suchy Las.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

MichałowiceZespół pałacowo - parkowy w Pęcicach, zlokalizowany w Pęcicach, w dolinie rzeki Utraty. Pałac został zbudowany w latach 1808 - 1809 na podstawie projektu architekta Fryderyka Alberta Lessela. Budynek jest murowany; został uszkodzony w czasie I wojny światowej - odbudowany przez ówczesnego właściciela, a następnie znowu zniszczony w 1944 r. W 1950 roku został odbudowany. W tym okresie nazwano go "Dworem Polskim''. Na attyce budynku nad wejściem znajduje się napis: "Jam Dwór Polski. Co Walczy Mężnie i Strzeże Wiernie''. Park pałacowy zaprojektowany przez ogrodnika Jana Chrystiana Schucha został założony na 24 ha. Znajduje się w nim wiele cennych okazów drzew, a między innymi: 250-letnie wiązy szypułkowe, oraz lipa drobnolistna o obwodzie 7 m. oceniana na 400 lat i należąca do najstarszych okazów tego gatunku na Mazowszu. Teren parku łączy się z 50 hektarowym obszarem stawów, na których gnieździ się wiele gatunków ptactwa wodnego.

Zespół pałacowo - parkowy w Helenowie jest jednym z nielicznych, zachowanych w doskonałym stanie podwarszawskich zespołów architektonicznych. Początki jego historii według niepotwierdzonych źródeł sięgają drugiej połowy XVII wieku. W "Złotej Księdze Szlachty Polskiej" (tom II), zapisano bowiem, iż "...dobra znajdujące się w powiecie pruszkowskim w obwodzie warszawskim województwa mazowieckiego należały do Hetmana Koronnego Michała Ogińskiego". Od 1807 do 1855 roku dobra Helenów były własnością Tomasza Adama Ostrowskiego Podskarbiego Koronnego i jego syna. Pałac murowany został wzniesiony w 1807 roku według projektu architekta Jakuba Kulickiego, a następnie w latach 1858 - 60 rozbudowany przez architekta Henryka Markoniego. W parku znajdują się liczne rzeźby, a wśród nich obelisk poświęcony pamięci poległych w czasie I wojny światowej. W bogatym drzewostanie parku występują okazy zaliczone do zabytków przyrody: 14 dębów szypułkowych, 2 białe topole oraz jesion wyniosły.

Michałowice 2Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła, zlokalizowany w Pęcicach w sąsiedztwie zespołu pałacowo - parkowego. Kościół jest murowany; został zbudowany w latach 1825 - 1832 według projektu Ch.P. Aignera. Obok kościoła znajduje się cmentarz parafialny założony w pierwszej połowie XIX wieku.

Osiedle Komorów ze względu na oryginalny układ urbanistyczny i istniejące domy z okresu międzywojennego jest objęte ochroną konserwatorską. Do obiektów podlegających ochronie konserwatora zabytków w Komorowie zaliczono:

Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny

Zespół dworsko - parkowy przy ul. Sanatoryjnej 3. Z zespołu zachował się jedynie pałac, który stracił swoje oblicze po "modernizacji" przeprowadzonej po 1945 roku i mały obszar parku z urozmaiconym drzewostanem złożonym z jaworów, jesionów, kasztanowców i klonów.

Dworki, wille, rezydencje przy ulicach: Akacjowej, Bankowej, Leszczynowej, Lipowej, Klonowej i wiele innych.

 

do góry

INNE ATRAKCJE

Kolejnym, bardzo cennym walorem środowiska przyrodniczego są dwa stosunkowo duże kompleksy leśne na południu gminy: uroczysko Chlebów (po wschodniej stronie Utraty) oraz przyległa część uroczyska Popówek. Jak już wspomnieliśmy, są one częścią głównego obszaru zasilania przyrody żywej i regeneracji powietrza w południowo - zachodniej skrajnie odlesionej części aglomeracji warszawskiej. Do obszarów o dużym stopniu naturalności i różnorodności biologicznej należą również tereny starej zabudowy jednorodzinnej wśród zieleni, przede wszystkim osiedle leśne Komorów oraz - w mniejszym stopniu - znacznie młodsze osiedle Michałowice. Długotrwała i pieczołowita pielęgnacja zieleni doprowadziła tutaj do wykształcenia się ekosystemów zbliżonych do naturalnych. Występuje tu kilka cennych fragmentów starodrzewu (m.in. zabytkowy park z dorodnymi jesio-nami, klonami, kasztanowcami ijaworami) oraz liczne pomniki przyrody (w samym Komorowie objęto ochroną blisko 300 drzew, w tym dwie zabytkowe aleje, w większości lipowe).

do góry

NA WYCIECZKI

Kompleksy leśne i łąkowe w południowej części gminy, oraz połączone doliny rzek Raszynki i Utraty odgrywają istotną rolę w systemie przyrodniczym aglomeracji warszawskiej. System ten składa się z dwóch podzespołów tworzących osłonę ekologiczną Warszawy. Pierwszy z nich to podsystem zasilania i odnowy przyrody (biologiczny), który tworzą obszary zasilania przyrody żywej, oraz ciągi przyrodnicze (korytarze ekologiczne). Właśnie kompleksy leśne uroczysk Popówek i Chlebów oraz obszary łąkowe w dolinie Zimnej Wody i Utraty wchodzą w skład podsystemu zasilania i odnowy przyrody aglomeracji warszawskiej. Jednocześnie z zielenią Podkowy Leśnej i lasami uroczyska Zaborów, lasami Sękocina i Magdalenki stanowią ważny element korytarza ekologicznego łączącego Kampinoski Park Narodowy z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym.

Do obszarów o znaczących walorach przyrodniczych w gminie należy zaliczyć półnaturalne łąki w dolinach Zimnej Wody, Raszynki i Utraty, łącznie z mniej lub bardziej przekształconymi odcinkami rzek, a także utworzonymi na nich dużymi zestawami stawów rybnych. Największe kompleksy zbiorowisk łąkowych, o wielkiej wartości przyrodniczej dla mieszkańców Gminy, szerokości dochodzącej do 900 metrów, występują w dolinach Zimnej Wody (w zachodniej części gminy) i Raszynki (w części centralnej). Z kolei bardziej naturalne i silniej zróżnicowane pod względem ekologicznym są łąki w dolinach Utraty i Zimnej Wody. Występują tu m.in. fragmenty naturalnych lasów, liczne kępy i szpalery drzew, a także zarośla wierzbowe i szuwary, towarzyszące drobnym zbiornikom wodnym i samym rzekom.

Dodatkowym walorem przyrodniczym dolin rzecznych są dwa duże zespoły stawów rybnych (w Pęcicach oraz w Helenowie), a także znacznie mniejszy zbiornik retencyjny wKomorowie, które oprócz funkcji użytkowych spełniają ważną rolę klimatyczną i hydrologiczną (retencja wód), co jest szczególnie cenne ze względu na brak jezior w tej części województwa warszawskiego.

Ważnym składnikiem ekosystemów dolinnych są wreszcie same rzeki: przede wszystkim Utrata (najdłuższa i odznaczająca się najbardziej naturalnym korytem) oraz Zimna Woda i uregulowana Raszynka.

do góry

PRZYDATNE INFO

"RES-MED"
ul. Ludowa 7, Michałowice, (022) 723-83-06, 753-04-04

"Przychodnia Lekarska - ZDROWIA"
ul. Turkusowa 5, Komorów, (0-22) 759-16-57

Urząd Gminy Michałowice
ul.Raszyńska 34, Michałowice, (0-22) 723-81-78

Komisariat Policji w Michałowicach
ul. Graniczna 4, Reguły, tel. 0- 22 723- 41- 70, 0- 22 604- 62- 68

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Michałowice. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Roman Lawrence – Wójta Gminy.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone