zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
świętokrzyskie
Gmina Busko-Zdrój
Kielce
Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat Jędrzejowski
Powiat Kazimierski
Powiat Konecki
Powiat Włoszczowski
Sandomierz
Skarżysko-Kamienna
Starachowice
Skarżysko-Kamienna

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Skarżysko-Kamienna to 50-tysięczne miasto położone w centralnej Polsce, w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Od 1999 r. jest siedzibą władz powiatu, w którego skład wchodzą gminy: Bliżyn, Łączna, Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kościelne i Suchedniów.

Skarżysko-Kamienna posiada wyjątkową dostępność komunikacyjną bowiem tutaj przecinają się główne szlaki drogowe i kolejowe prowadzące z północy na południe i ze wschodu na zachód kraju.
Największe znaczenie dla miasta ma droga ekspresowa Nr 7 wiodąca z Gdańska przez Warszawę, Skarżysko-Kamienną i Kraków do granicy ze Słowacją oraz droga Nr 42 na kierunku Łódź – Skarżysko-Kamienna – Rzeszów, łącząca równocześnie największe przemysłowe miasta północy województwa świętokrzyskiego. Zakończona modernizacja węzła komunikacyjnego drogi nr 7 oraz drogi nr 42, umożliwia bezkolizyjną komunikację w w/w kierunkach.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

sanktuariumSanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej
Każdy Polak zna słowa wypowiedziane przez Adama Miciekwicza: ".......Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej święcisz Bramie". Poeta wskazał nimi na dwa Sanktuaria, które są najbliższymi sercom Polaków. Na Jasną Górę królującą Polsce od przeszło 600 lat i na Ostrą Bramę z ponad 300-letnim kultem Matki Bożej Ostrobramskiej. Jasna Góra i Ostra Brama wywołują w każdym Polaku wiele wspomnień religijnych, historycznych i patriotycznych.
OBRAZ MATKI BOŻEJ
Wykonany jest przez byłą Wilniankę, artystkę Izabelę Borowską, a ufundowany przez Księdza Biskupa Edwarda Materskiego, Ordynariusza diecezji radomskiej, który włożył dużo serca w powstanie i rozwój tego Sanktuarium.
Obraz ukazuje jak wiele starań trzeba dokonać, aby Maryi nie zgubić na drogach swojego życia. Od Niej możemy uczyć się wielu wartości. Spoglądając na dwie korony nad głową Ostrobramskiej Pani, przypominamy sobie, że człowiek stworzony jest dla Boga, dla nieba i dla wieczności. Korona z gwiazd dwunastu i księżyc u Jej stóp uświadamiają nam mocne zakotwiczenie w Biblii - "....wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu". (Ap. 12,1)
WOTA I WITRAŻE
W kaplicy jest ponad 2000 wotów złożonych Matce Bożej w podziękowaniu za otrzymane łaski i serduszka od grup pielgrzymkowych. Najdroższym i najcenniejszym jest Różaniec od Ojca Świętego. Można ujrzeć dwie świece przekazane przez Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza i Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka, a także różę poświęconą przez Papieża. W Skarżyskiej Ostrej Bramie znajdują się piękne witraże ukazujące Polskich Świętych, będących chlubą naszego narodu. Od nich uczymy się kochać Boga i drugiego człowieka. Uczymy się rozmowy z Bogiem i zawierzania Mu swoich spraw. W górnych oknach kościoła umieszczone są witraże przedstawiające sceny z życia Matki Bożej. Umożliwiają one przybywającym tu pątnikom kontemplowanie życia Maryi, uczenie się od Niej właściwego i odpowiedzialnego postępowania. Jest to zarazem szkoła miłosierdzia i wypełniania woli Bożej. Witraże są darem Polaków z Anglii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Polski. Wszystkim Ofiarodawcom składamy bardzo serdeczne Bóg zapłać.

Ważnym elementem kultury miasta są również jego zabytki. Rozwój obecnego miasta Skarżyska-Kamiennej datuje się już od XII wieku, a zabudowa w sposób zorganizowany rozpoczęła się na początku obecnego stulecia. Na terenie miasta znajduje się szereg obiektów ujętych w Ewidencji Zabytków Architektury i Budownictwa, do których należą:

Rejów
- pozostałości wielkiego pieca z XVIII/XIX w.: fundamenty, mur oporowy, kanał przepustowy (jedyny zachowany gar wielkiego pieca w Staropolskim Okręgu Przemysłowym)

Domek "fabrykanta" staszicowskiej huty "Rejów"
- wybudowany w latach 1836-38 przy ul. Słonecznej 112

Dróżniczówka z XIX/XX w.
- przy ul. Krakowskiej 171

Kościół parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
- z 1923r. przy Al. Niepodległo�ci

Kościół p.w. św. Józefa z 1928r.
- przy ul. Legionów 64

Cmentarz rzymsko-katolicki z ok. 1885r.
- przy ul. Cmentarnej

Budynek administracyjny huty "Rejów" z XIX/XX w.
- w stylu klasycystycznym, przy ul. Słonecznej 90 (siedziba Muzeum im. Orła Białego)

MUZEUM im. ORŁA BIAŁEGO
zaprasza do zwiedzania swoich ekspozycji 7 dni w tygodniu od godziny 8.00 do zmierzchu.
Dojazd:

  • 500 m od drogi E7
  • autobusami 3, 7, 19, 20 od dworca PKP

Kielecczyznajest regionem szczególniebogatym w wydarzenia historyczne o znaczeniu ogólnonarodowym, które zarówno w zakresie dziejów gospodarczych, kultury narodowej jak również zmagań zbrojnych w walce narodu o niepodległość, stanowią znaczący element ogólnej historii narodu. To tutaj, na Ziemi Kieleckiej, tworzone były w oparciu o wielowiekową tradycję podstawy polskiego przemysłu metalowego. Tutaj działał wielki Polak i reformator Stanisław Staszic tworząc Staropolski Okręg Przemysłowy, na bazie którego powstał w latach trzydziestych naszego stulecia Centralny Okręg Przemysłowy- nowoczesne centrum przemysłowe II- giej Rzeczypospolitej. Muzeum zostało zorganizowane z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Skarżyska- Kamiennej jako Społeczne Muzeum Miejskie w 1969 roku. W roku 1982 zarząd nad Muzeum przejęły władze samorządowe, nadano mu wtedy też imię Generała Zygmunta Berlinga. W roku 1991, z inicjatywy pracowników Muzeum otrzymało ono swoje obecne imię. Ma ono upamiętniać bohaterstwo i poświęcenie członków niepodległościowej, konspiracyjnej organizacji „Orzeł Biały”, rozstrzelanych w 1940 r. w egzekucjach na Borze i Brzasku. Siedzibą Muzeum jest zabytkowy budynek Zawiadowcy Huty „ Rejów” wybudowany w latach 30-tych XIX wieku.

 

do góry

INNE ATRAKCJE

zamek KrzyżtopórZamek Krzyżtopór
Wzniesiony w latach 1624-44 pałac Krzyżtopór nazwę swą zapewne zawdzięcza umieszczonym przy wejściu płaskorzeźbom krzyża i topora. Symbole te są ściśle związane z herbem Iwanisk oraz z herbem, którym posługiwali się Ossolińscy. Fundatorem zamku był Krzysztof Ossoliński-wojewoda sandomierski, poseł na sejm, starosta stopnicki. Budowla pełniąca również funkcje obronne, symbolizuje kalendarz: 4 baszty-kwartały, 12 sal-miesiące, 52 pokoje-tygodnie, 365 okien-dni w roku. Dodatkowo stropem ośmiobocznej wieży było podobno olbrzymie akwarium z rybami.  Obecnie to jedne z największych ruin zamku w Polsce. Dojazd do zamku jest słabo oznakowany i łatwo można się zgubić. Najlepiej dojechać przez: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Opatów, drogą nr 13 na Iwaniska i nr 3 na Ujazd. Informacja o zamku: 0-15-860-11-33, zwiedzanie: godz. 8.30 - do zmroku, bilety: 5-6zł.

 

 

do góry

 

 

NA WYCIECZKI

W mieście funkcjonuje ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy "Rejów". Ośrodek Rejów położony jest w lesie, nad dużym zalewem, na rzece Kamionce. Posiada wodny tor wyścigowy, wieżę do skoków, sprzęt pływający, plażę strzeżoną, solarium, saunę oraz specjalne miejsce wodnych zabaw dla dzieci.

Szlaki turystyczne

SW-7504-Starachowice - Łączna, 36 km (szlak im. J. Głowackiego)
Starachowice Zachodnie PKP. Przystanek na linii kolejowej: Skarżysko - Sandomierz - Rozwadów, dworzec PKS. Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura - Zabytkowy Zakład Wielkopiecowy, Muzeum Regionalne PTTK, zabytkowe osiedla przemysłowe, rekreacyjne zbiorniki wodne.(11,0 km) Bronkowice. PKS do Starachowic. (12,0 km) Radkowice. PKS do Starachowic. Zabytkowy drewniany kościół, starodrzew parku podworskigo.(15,0 km) Tarczek. PKS do Starachowic i Kielc. Zabytkowy kościół, przy kościele i w parku podworskim pomniki przyrody. (20,0 km) Bodzentyn. PKS do: Starachowic, Kielc, Skarżyska. Połączenie ze szlakiem niebieskim: Wąchock - Cedzyna. Zabytkowy układ urbanistyczny z dwoma rynkami i częściowo zachowanymi obwarowaniami d. miasta, ruiny zamku biskupów krakowskich, kościół parafialny z cennym wyposażeniem, zagroda świętokrzyska - punkt etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej. (23,0 km) Psary Stara Wieś. PKS do Kielc. (25,0 km). Psary Podlesie. Pomnik w miejscu rozstrzelania mieszkańców. (29,0 km) Bukowa Góra (482m n.p.m.) - najwyższy szczyt pasma Klonowskiego. Początek szlaku żółtego do Barczy. Skałki - pomnik przyrody nieożywionej. (36,0 km) Łączna PKP, przystanek na linii kolejowej: Kielce - Skarżysko Kamienna.

SW-7505-Bliżyn - Zagnańsk, 24,5 km
Bliżyn PKP, zabytkowy drewniany kościół pw. Św Zofii - pomnik przyrody nieożywionej "Piekło Dalejowskie" (3,7) - pomnik przyrody "Brama Piekielna", nawiązujący do wierzeń ludności o działaniu diabelskich mocy (5,0) - rezerwat "Dalejów", utworzony w 1978 roku dla ochrony drzewostanów charakterystycznych dla Puszczy Świętokrzyskiej, połączenie ze szlakiem czarnym, (7,5) - Świnia Góra, miejsce bitwy stoczonej w dniach 16-19.IX.1944 przez oddziały AL z wojskami hitlerowskimi, (12,0) - Janaszów PKS,MZK (21,5) - Dąb "Bartek" MZK, legendarny, przeszło 1200 - letni dąb, pomnik przyrody ożywionej (22,5) - Zagnańsk PKP, Zespół Szkół Leśnych (24,5).

SW-7512-Skarżysko - Kamienna - Wąchock - Starachowice - Kałków, 41 km (Milenijny)
Skarżysko - Kamienna, PTTK - Michałów Stary Młyn, gospodarstwo agroturystyczne - Marcinów - Wąchock PKP, ruiny zabytkowego zespołu przemysłowego z XIX w., pozostałości kanału wodnego, Pałac Schoenberga (w remoncie), ruiny przepustu na rzece Kamiennej, rynek MZK i PKS, zabytkowy zespół klasztorny oo. cystersów - muzeum, miejsca pamięci narodowej związane z Powstaniem Styczniowym 1863r. i udziałem Armii Krajowej w II Wojnie Światowej - Starachowice ul. Bema - Starachowice Zachodnie PKP,PKS, połączenie ze szlakami: czarnym, zielonym i żółtym, Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura - Zabytkowy Zespół Wielkopiecowy, Muzeum Regionalne PTTK, zabytkowe osiedla przemysłowe, rekreacyjne zbiorniki wodne - Starachowice Rynek - Michałów MZK, zabytki techniki związane ze Staropolskim Zagłębiem Przemysłowym - Ruda MZK - Zalew Brodzki - Brody, tama i zabytki techniki związane ze Staropolskim Zagłębiem Przemysłowym - Godów - Kałków, Sanktuarium Maryjne - dom pielgrzyma, Golgota - kaplica męczeństwa narodu Polskiego.

do góry

PRZYDATNE INFO

W promieniu 150 km od Skarżyska-Kamiennej znajdują się dwa lotniska międzynarodowe w Warszawie i Krakowie, natomiast niespełna 40 km na północ od Skarżyska-Kamiennej , w Radomiu zlokalizowane jest lotnisko obsługujące w ruchu cywilnym: loty krajowe i międzynarodowe dużych samolotów transportowych oraz loty krajowe, nierejsowe samolotów pasażerskich.

Powiatowa Komenda Policji
ul. Krasińskiego 11
tel. 041 395-12-00

Pogotowie Ratunkowe
ul. Szpitalna 1, tel. 041 253-18-17 lub 999

Szpital Miejski
ul. Szpitalna 1, tel. 041 253-14-43

Poczta Polska - Urzędy Pocztowe
Nr 1 - ul. Czerwonego Krzyża 20, tel. 041 251-37-42
Nr 2 - ul. Niepodległości 90, tel. 041 251-23-33
Nr 3 - ul. Legionów 104, tel. 041 252-94-80
Nr 4 - ul. Norwida 12, tel. 041 252-03-73
Nr 5 - ul. Okrzei 13, tel. 041 253-03-90

PKP – Informacja kasy biletowe, 041 253-53-05
PKS – Informacja, 041 253-27-95
MKS – Informacja, 041 251-34-13

 

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Doroty Chołuj.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone