zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
łódzkie
Biała
Brąszewice
Buczek
Kiernozia
Kleszczów
Łowicz
Ozorków
Piątek
Poświętne
Przedbórz
Sędziejowice
Świnice Warckie
Wolbórz
Zduńska Wola
Ozorków

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Gmina Ozorków jest zapleczem olbrzymiej aglomeracji łódzkiej i leży ona w północno zachodniej  części województwa łódzkiego, w dolinie rzeki Bzury. Jest to Gmina typowo rolnicza. Gmina Ozorków sąsiaduje na granicy południowej i zachodniej z miastem Ozorków oraz od północy z gminami rolniczymi Łęczyca, Piątek, Góra Świętej Małgorzaty. Od wschodu z gminą Ozorków graniczy  gmina Zgierz i a od zachodu gmina Parzęczew. Gmina Ozorków jest jedną z 9 jednostek samorządowych Powiatu Zgierskiego, oddalona niespełna 30 km na północny – zachód od stolicy województwa łódzkiego – Łodzi.

Pod względem położenia geograficznego teren gminy zaliczany jest do Wyżyny Łódzkiej wchodzącej w skład Krainy Wielkich Dolin. W podziale Wyżyny Łódzkiej gmina Ozorków rozdzielona jest między Garb Łódzki i Nieckę Łęczycką.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Na terenie Gminy znajduje się kilka zabytków architektury sakralnej są to: Drewniany kościół w Modlnej z VII wieku  - po dziś dzień utrzymany w doskonałym stanie technicznym. Kościół w Solcy Wielkiej, który jest połączeniem stylu romańskiego z gotykiem oraz gotycki kościół w Leśmierzu wybudowany w stylu augsburskim z dębowym gotyckim ołtarzem i figurą Św. Józefa naturalnej wielkości. Należy odwiedzić również  cmentarze wojskowe w Modlnej i Solcy Wielkiej, gdzie pochowani są żołnierze polscy i niemieccy polegli podczas II Wojny Światowej we wrześniu 1939 podczas bitwy pod Kutnem w której wojska hitlerowskie poniosły na tym terenie klęskę.
Na terenie Gminy znajdują się również parki , które zostały uznane za parki zabytkowe  wpisane do rejestru zabytków.

Parafialny kościół p.w. Bożego Ciała w Modlnej należy do najcenniejszych zabytków województwa łódzkiego. Zbudowany z drewna w XVII w. , na miejscu wcześniejszego (pamiątka po nim jest gotycka kropielnica z XV w.), połączony jest z murowaną , późno renesansową kaplicą grobowa M. Warszyckiego. Jego kamienny nagrobek i stiukowa dekoracja sklepienia są atrakcyjną ozdoba kaplicy. Wśród wyposażenia kościoła wyróżnia się barokowy ołtarz główny z ażurowymi skrzydłami, rzeźbami i obrazami.

kościół

Park w Sokolnikach Parceli o powierzchni 11 ha o charakterze krajobrazowym, znajduje się tam zabytkowa oficyna dworska z początku XIX wieku i pięć stawów. Park posiada w swoim drzewostanie jesiony, topole czarne, tulipanowca amerykańskiego , wiąz szypułkowy, lipy, buki i sosnę wejmutkę.

Park w Leśmierzu zaprojektowany przez Waleriana Kronenberga w 1895 roku. Park  o powierzchni 7,6 ha ma charakter krajobrazowy z dwoma atrakcyjnymi stawami rybnymi z wyspami. Wśród drzewostanu znajdują się platany, jesiony, miłorząb dwuklapowy i kasztanowce.

park

Park wiejski w Modlnej około 2 ha powierzchni podlega ochronie prawnej  i opiece ze względu na stary drzewostan robinii akacjowej , lipy, brzozy, wiązu, grabu i pojedynczych kasztanowców.

Park wiejski w Skotnikach o powierzchni 6,2 ha założony prawdopodobnie w połowie XIX wieku na terenie parku znajduje się 21 gatunków drzew wśród których dominują drzewa liściaste : klon pospolity, jawor, jesion, lipa i dąb.

Park wiejski w Tkaczewie o powierzchni 3,21 ha . Park podworski w Tkaczewie posiada typowe założenie parkowe, jest w charakterze zespołu zieleni wysokiej o bezcennych walorach florystycznych. Wśród drzewostanu znajdują się jesiony, lipy, klony, świerki, graby, świerki srebrzyste, wiązy, jawory i robinie akacjowe.

do góry

INNE ATRAKCJE

Czerchów
wieś położona na płn. wschód od Ozorkowa. Badania archeologiczne ustaliły, że w pobliżu wsi, na polach przy drodze do Ostrowa, istnieją ślady grodziska z VIII – IX wieku. Jeszcze 60 lat temu wały obronne wyrastały do 3 m ponad pola, obecnie zniwelowane przez rolników, zachowały się w postaci nikłego wzniesienia. Zdjęcia lotnicze wykazały, że gród miał kształt wydłużonego prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Otaczała go fosa szer. 3 m, bagna i moczary, a od wschodu dodatkowy półkolisty wał. Wewnątrz grodu znajdowały się półziemianki 3,5 x 6 m, nadbudowane drewnem, z glinianym klepiskiem i piwniczka- spiżarnią. Wśród odnalezionych przedmiotów przeważa broń przy ograniczonej ilości narzędzi. Wskazuje to na przeznaczenie grodu na czasowe miejsce schronienia w czasie najazdu wroga. Jeden z napadów miał miejsce w IX w. – nastąpił od strony wschodniej i spowodował częściowe spalenie grodu, który został potem odbudowany.

Wiatrak w Solcy Wielkiej  
wiatrak w Solcy Wielkiejna terenie naszego województwa jest jedynym tego typu obiektem. Dzisiaj mało kto zwraca uwagę, przejeżdżając pobliską trasą. Dopiero z bliska można dostrzec jego okazałe gabaryty. Stan zachowania wiatraka jest zły. Części nośne są spróchniałe, dach i ściany nieszczelne, brak śmig i zniszczone koło waleczne. Wiatrak ten, należący do typu koźlaków, został zbudowany w połowie XVIII wieku. Do roku 1911 był własnością folwarku Tkaczew i stał obok skrzyżowania dróg w Borszynie, na polu będącym obecnie własnością osoby fizycznej. Podczas II Wojny Światowej Niemcy zabronili jego użytkowania, po wojnie pracował zaledwie kilka lat, nie zdołał zarobić na podatki. Od 1949 roku wiatrak jest nieczynny i od tego czasu nie przeprowadzono w nim poważniejszego remontu. 15 grudnia 1957 roku został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Od 1958 roku Tadeusz Pietras – obecny właściciel, zwracał się wielokrotnie do władz z prośba o sfinansowanie remontu, lecz pieniędzy nigdy nie przyznano. Trudno powiedzieć jak długo trwał będzie w tym opłakanym stanie. Należy ostrzec wszystkich zwiedzających, bo może się zdarzyć, że wiatrak zostanie przewrócony przez silny wiatr.

Sokolniki Las
Do 1939 roku powstaje w Sokolnikach 360 domów dzięki rozparcelowaniu w 1928 roku przez barona Aleksandra Rozstockiego  części swojego lasu na działki. Akcja ta była projektem powstania w Sokolnikach miasta – ogrodu w oparci o założenia urbanistyczne Ebenzera Howarda, twórcy koncepcji miast – ogrodów w Anglii, Francji, Niemczech i Holandii. On też wystąpił do władz z propozycją założenia osiedla. W roku 1930 w prasie łódzkiej i warszawskiej pojawiają się ogłoszenia zachęcające do kupowania działek letniskowych w Sokolnikach koło Ozorkowa ( cena 1000 metrowej działki wynosi od 600 do 850 zł ). Obecnie obszar Miasta – Ogrodu Sokolniki wynosi 574 ha i złożony jest z ok. 3,5 tysiąca działek. Osiedle ma 118 ulic, Sanatorium, Kościół Parafialny, Ośrodek Wypoczynkowy, Urząd Pocztowy, ośrodek MONAR, bibliotekę, park osiedlowy, plac targowy i sieć sklepów oraz punktów gastronomicznych.

 

 

do góry

NA WYCIECZKI

lasGmina Ozorków jest  atrakcyjnym terenem wypoczynkowo – uzdrowiskowym i turystycznym. Posiada na swoim terenie kilka kompleksów leśnych. Stanowią one miejsca aktywnej rekreacji, przybywają do nich grzybiarze, amatorzy runa leśnego a także poszukiwacze niezwykłych okazów drzewostanu. Największy kompleks leśny to Sokolniki Las o klimacie leczniczym (sosnowy drzewostan wytwarza wyjątkowy mikroklimat, działający leczniczo na organizm człowieka) wspaniałe warunki do wypoczynku stwarza las mieszany z kilkudziesięcio letnim drzewostanem.  Okolice stwarzają wspaniałe warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. W okolicy można również powędrować i pobrać lekcję nauki jazdy konnej. Miejscowość Sokolniki Las posiada bardzo dobre zaplecze wypoczynkowe i sanatoryjne. Znajduje się tam około 3500 tysiąca działek rekreacyjnych, ośrodek wypoczynkowy, hotel na 65 miejsc noclegowych z zapleczem restauracyjnym oraz sanatorium dla dzieci ze schorzeniami  dróg oddechowych. W okresie letnim Sokolniki Las zapewniają zaplecze gastronomiczne i noclegowe dla wszystkich odwiedzających.

 

do góry

PRZYDATNE INFO

Ważne adresy i telefony
kierunkowy 0 42
Posterunek Policji – 613 13 60
Straż Pożarna – 718 10 08
Pogotowie Ratunkowe Ozorków – 718 21 41, Zgierz – 716 28 57
Poczta Polska – 718 10 40
Ośrodek Zdrowia w Sokolnikach Parceli – 710 12 24
Ośrodek Zdrowia w Leśmierzu – 718 05 96
Ośrodek Zdrowia w Solcy Wielkiej – 718 63 21

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Ozorków. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Barbary Krawczyk.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone