zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
łódzkie
Biała
Brąszewice
Buczek
Kiernozia
Kleszczów
Łowicz
Ozorków
Piątek
Poświętne
Przedbórz
Sędziejowice
Świnice Warckie
Wolbórz
Zduńska Wola
Świnice Warckie

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Gmina Świnice Warckie położona jest w centralnej części Polski (woj. łódzkie) w makroregionie Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej i Niziny Wielkopolskiej, w widłach rzeki Warty i jej prawego dopływu - Neru. Graniczy ona od północy z ginami Dąbie i Grabów, od zachodu z gminą Uniejów, od południa z gminą Wartkowice oraz od wschodu z gminą Łęczyca.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Grodzisko - kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
Parafia Grodzisko została założona na przełomie XIV i XV w. Pierwszy drewniany kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła istniał od początku funkcjonowania parafii. Jego fundatorami była rodzina Chebdów z Niewiedza Niewieskiego. Obecny kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła jest najstarszym zabytkiem architektury sakralnej na terenie gminy Świnice Warckie. Wzniesiony w 1612 r. przez Jana Rudnickiego, kasztelana sieradzkiego, konsekrowany w 1620 r. przez biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego, odnawiany w latach 1909-1911,1920,1979. Obiekt położony na niewielkim wzniesieniu, wśród podmokłych łąk, oddalony o około 500 m od głównej drogi wiejskiej i przystanku autobusowego w miejscowości Grodzisko. Jest to budynek późnorenesansowy, murowany, jednonawowy z prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą, nakrytym eliptyczną konchą. Nawa rozczłonkowana jest płytkimi wnękami arkadowymi, między którymi ustawione są parzyste pilastry podtrzymujące gzyms. Nad kapitelami znajdują się skromne kartusze herbowe: na ścianie północnej Paparona i Rola, na południowej Lis i Grzymała. Na tęczowym łuku półkolistym widnieje napis: "Boże zbaw Polskę" wraz z wizerunkiem orła w koronie. W kalenicy pośrodku nawy wieżyczka na sygnaturkę, zwieńczona hełmem. Kościół wyposażony jest w stylu rokokowym i barokowym. W ołtarzu głównym - barokowym (z końca XVII w.) umieszczony jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1902 r. Natomiast w bocznych ołtarzach rokokowych: w prawym widnieje obraz Matki Bożej Różańcowej i św. Apostołów Piotra i Pawła oraz w lewym obraz Ukrzyżowania i Najświętszego Serca Jezusa. Dodatkowo ołtarze boczne przyozdabiają rzeźby św. Izydora, św. Walentego, św. Rocha i św. Kazimierza. Na dwóch portretach z 1620 r., przemalowanych w 1793 r. przedstawieni: Jan Rudnicki - fundator kościoła i Szymon Rudnicki - biskup warmiński. Przyścienna chrzcielnica ze sceną Chrztu Chrystusa usytuowana jest tuż obok wejścia do zakrystii. Nad kruchtą znajduje się drewniany rokokowy chór muzyczny wsparty na kolumnach, a na nim organy z 1928 r., remontowane w 2000 r. Żyrandol elektryczny (dawny świecznik) z połowy XIX w. wypełnia wystrój wnętrza. Okna w świątyni przedstawiają witraże: św. Piotra, św. Pawła, "Jezu Ufam Tobie", Matki Bożej z Lourdes, św. Andrzeja, Jana Pawła II. Ich projekt sporządziła Anna Wadowska z Torunia, a wykonała pracownia witraży Leona Jędrzejowskiego również z Torunia. Obiekt pokryty jest wysokim dwuspadowym dachem. Od strony północnej na zewnętrznej ścianie kościoła umieszczona jest klasycystyczna płyta nagrobna Franciszka Gorzkowskiego (1822 r.). Na placu kościelnym znajdują się figury: św. Józefa i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz pomnik Jana Pawła II, które w dniu 23 września 2002 r. poświęcone zostały przez pomocniczego biskupa włocławskiego Romana Andrzejewskiego.

Kozanki Podleśne - dwór z parkiem
Dwór w stylu klasycystycznym z I poł. XIX w. Jest to budynek murowany, z kamienia wapiennego. Obiekt jednokondygnacyjny, na planie prostokąta o wymiarach 11,9 m x 25,5 m. W parku znajdują się drzewa rodzime. Obiekt jest ogrodzony parkanem z kamienia i cegły. Posiadłość jest bardzo zaniedbana, dwór nie remontowany jest w złym stanie, park nie jest pielęgnowany. Na terenie podworskim zachowała się w pierwotnym kształcie stodoła oraz ruiny po budynku gospodarczym.

Parski - dwór z parkiem
W centralnej części wsi, w otoczeniu parku dworskiego z I poł. XIX w. zlokalizowany jest dwór klasycystyczny, wzniesiony w 1809 r. przez ówczesnego właściciela Stefana Olszowskiego. Po Olszowskim, następnym właścicielem dóbr dworskich była córka Joanna, która wyszła za Antoniego Kretkowskiego. Budynek murowany z cegły ceramicznej na planie prostokąta z płytkim ryzalitem na osi od strony frontu, na którym znajduje się balkon wsparty na dwóch kolumnach. Obiekt jest jednokondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, przykryty wysokim dachem naczółkowym. Majątek posiadał gorzelnię, która przed wojną miała największy kontyngent w byłej guberni kaliskiej. Na jej terenie znajdowała się waga wozowa i spichrz. Do Parsk należał przyległy folwark Łyków, położony podobnie jak Parski nad rzeką Ner. Po wojnie była tu jeszcze stajnia cugowa, stodoła i oficyna. Obecnie pozostał dwór, będący własnością Pań Kretkowskich, działająca nadal gorzelnia, która jest własnością prywatną. Spichrz natomiast został przekształcony na budynek mieszkalny i użytkowany jest przez właściciela gorzelni. Dawniej elementem ogrodzenia dworu były słupki z cegły. Aktualnie posiadłość otacza betonowy płot. Park ma kształt nieregularny i zajmuje powierzchnię ponad 3 ha. Na jego terenie rozmieszczonych jest wiele dróg i ścieżek. Z dawnych czasów zachowała się niemalże nienaruszona aleja grabowa oraz część alei kasztanowej, które prowadzą do rzeki Ner. Pozostała również wyspa, na której niegdyś znajdował się młyn.

Zbylczyce - dwór z parkiem
Dwór wybudowany został przez właściciela majątku Huissona w 1850 r. w stylu nawiązującym do klasycystycznego. Zabytkowy obiekt jest dwukondygnacyjny, wzniesiony na planie z kilku prostokątów, jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony, o długości 36 m. Całość, poza segmentem wschodnim, przykryta jest dachem wielopołaciowym o jednakowych spadkach poddasza. Dach pokryty jest papą. Obecny stan budynku można uznać za mało zadowalający. Od strony elewacji północno - zachodniej znajdują się pozostałości parku dworskiego z II poł. XIX w. z pomnikami przyrody: z okazami kasztanowców, klonów, topoli białych. Cennym elementem dawnego parku są szpalery grabowe, ograniczające park od strony południowej i zachodniej. Słynna aleja grabowa zajmuje długość około 400 m i składa się z około 360 drzew.

do góry

INNE ATRAKCJE

We wsi Gusin w latach 1872-1877 w istniejącym do chwili obecnej dworze mieszkała i tworzyła Maria Konopnicka. Tu również wychowała sześcioro dzieci oraz rozwijała swoją twórczość. To tutaj powstały takie dzieła jak: wiersze "Po burzy" i "Jaskółka" oraz zbiór "Z łąk i pól". W trosce o dobro swoich potomków, rezygnując z uroków wsi, jesienią 1877 r. wyjechała do wielkiego miasta.

Sanktuarium Urodzin i Chrztu Św. S. Faustyny
Kościół, w którym w dniu 27 sierpnia 1905 roku została ochrzczona Helenka Kowalska, znajduje się w centrum Świnic Warckich. Od dnia 25 września 2002 r. na mocy dekretu biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego stał się Sanktuarium Urodzin i Chrztu Świętej Siostry Faustyny. Chrzest to nie jedyne ważne wydarzenie związane z kościołem w Świnicach Warckich. Tu, w wieku 9 lat Helenka przeżyła pierwszą spowiedź (pamiątką tego wydarzenia jest konfesjonał z XIX w.) i przyjęła I Komunię świętą. Tu również miały miejsce dwa niezwykle ważne doznania duchowe. Pierwsze przeżyła w wieku 7 lat na niedzielnych nieszporach, gdy jeszcze mieszkała w Głogowcu. Drugie objawienie miało miejsce w lutym 1935 r., gdy już jako siostra Faustyna przyjechała do domu rodzinnego, by odwiedzić ciężko chorą matkę. W 16 roku życia Helenka Kowalska wyjechała z Głogowca na służbę do zamożnych rodzin najpierw w Aleksandrowie Łódzkim, a potem w Łodzi. Po wizji cierpiącego Chrystusa na balu w łódzkim parku, mimo wcześniejszego sprzeciwu rodziców, zdecydowała się wstąpić do klasztoru. Nim została przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia  (1 sierpnia 1925) rok jeszcze pracowała w Ostrówku gmina Klombów, by zarobić na skromną wyprawkę. W Zgromadzeniu przyjęła zakonne imię Maria Faustyna (wszystkie siostry tego zgromadzenia noszą pierwsze imię Maria, dlatego podaje się najczęściej tylko drugie imię), i odtąd znana była jako siostra Faustyna. Przebywała w wielu klasztorach Zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Płocku, Wilnie i Warszawie pełniąc obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Na zewnątrz nic nie zdradzało jej niezwykłego życia mistycznego, była naturalna, pogodna i życzliwa. Siostra Faustyna wyniszczona ciężką chorobą i cierpieniem zmarła 5 października 1938 r. mając zaledwie 33 lata. Po dwudziestu siedmiu latach od śmierci, 21 października 1965 r., biskup Julian Groblicki rozpoczął w krakowskiej Kurii Metropolitarnej formalny Proces Informacyjny odnośnie życia i cnót Faustyny Kowalskiej. Na podstawie dowodów i przeprowadzonych badań rozpoczęto proces wyniesienia na ołtarze. Siostra Faustyna została beatyfikowana w dniu 18 kwietnia 1993 r. przez papieża Jana Pawła II. Natomiast w dniu 30 kwietnia 2000 r. Ojciec Święty dokonał kanonizacji, która włączyła Faustynę w poczet świętych. Przez Siostrę Faustynę Pan Jezus przekazał światu nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego: obraz z podpisem „Jezu, ufam Tobie”, Święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, „Koronkę do Miłosierdzia Bożego” i modlitwę w Godzinie Miłosierdzia (15.00). Jezus wybrał ją na proroka naszych czasów, by przekazać Kościołowi i światu wielkie orędzie o miłości miłosiernej Boga do człowieka. Orędzie to nie tylko przybliża tajemnicę miłosierdzia Bożego, ale także wzywa do głoszenia jej światu świadectwem życia w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich, czynem, słowem i modlitwą. Imię Świętej z miłością wymawiane jest na wszystkich kontynentach, a teologowie zaliczają ją do grona wybitnych mistyków Kościoła. Kościół parafialny, obecne sanktuarium - jest miejscem, w którym Helena jako młoda dziewczyna, a później jako siostra zakonna wpatrywała się w Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Wnętrze kościoła poprzez fakt chrztu, I Komunii św., powołania i objawienia oraz słów Świętej zapisanych w Dzienniczku: „Jak bardzo się mogłam modlić w tym kościółku(…)” kryje swój nadzwyczajny majestat.

 

do góry

NA WYCIECZKI

Turystyczna atrakcyjność gminy wynika z wyjątkowego położenia i zróżnicowania przyrodniczego oraz faktu zamieszkiwania na jej terenie poetki Marii Konopnickiej i Heleny Kowalskiej, późniejszej św. Faustyny. Dziesiątki kilometrów ciekawych szlaków pieszych, tras rowerowych, położenie w pobliżu rzeki Ner oraz liczne oczka wodne i rozlewiska mniejszych rzek dają możliwość miłego spędzenia wolnego czasu. Dogodne połączenia komunikacyjne (drogowe i kolejowe) umożliwiają szybki i łatwy dostęp podróżnych do atrakcyjnych miejsc tego regionu. Na terenie gminy istnieje łącznie 5 oznakowanych szlaków turystycznych, w tym 3 rowerowe i dwa piesze. Ich atrakcyjność wzbogacają rozmieszczone na terenie gminy obiekty zabytkowe.

Wyjątkowe walory przyrodniczo - wypoczynkowe, jakie posiada dolina rzeki Ner wpłynęły na inicjatywę Związku Gmin Nadnerzańskich zorganizowania spływów kajakowych. Ich intencją jest promocja urokliwych krajobrazów, utrzymanie środowiska zgodnego z naturą oraz zachęcenie do uprawiania tego typu sportu na rzece Ner.

SZLAK ROWEROWY "W CENTRUM POLSKI" - długość 24,5 km; przebieg: granica z gminą Łęczyca - Podłęże; Droga powiatowa 2523 do skrzyżowania z drogą gminną do wsi Podłęże; Droga powiatowa 2523 most na rzece Ner do skrzyżowania z drogą gminną Parski - Drozdów; Droga gminna wzdłuż doliny Neru do wioski Łyków; Droga gminna do wsi Drozdów (skrzyżowanie); Droga gminna przez wieś Rogów do skrzyżowania z drogą powiatową 2531; Odcinek trasy 2531 przez Wolę Świniecką Starą do skrzyżowania z drogą gminną; Droga gminna Wola Świniecka do lasu; Głogowiec na odcinku do domu św. Faustyny; Głogowiec - Pustki - Świnice Warckie do skrzyżowania z drogą powiatową 2523; Odcinek drogi powiatowej 2523 - Świnice Warckie - Stawiszynek do skrzyżowania; Droga gminna prowadząca przez wioskę Gusin; Dalsza część drogi gminnej do skrzyżowania z drogą powiatową 2544 - Piaski - Podgórze; Droga powiatowa 2544 na odcinku Grodzisko - Podgórze do skrzyżowania z drogą powiatową 2543 - Świnice Warckie - Leszno; Droga powiatowa 2543 - Zbylczyce do koryta Neru; Granica z gminą Grabów

SZLAK ROWEROWY "GORĄCE ŹRÓDŁA" - długość 3,6 km; przebieg: granica z gminą Wartkowice - Ładawy; Droga powiatowa 2540 do skrzyżowania z drogą gminną do wsi Tolów; Droga powiatowa 2540 do skrzyżowania z drogą powiatową 2530 Stemplew; Droga powiatowa 2530 prowadząca przez wieś Stemplew; Granica z gminą Uniejów

SZLAK ROWEROWY "ŁĄCZNIKOWY" - długość 3,6 km; przebieg: skrzyżowanie drogi powiatowej 2540 z drogą powiatową 2530 Stemplew; Stary Stemplew wzdłuż drogi powiatowej 2530; Przejście dla pieszych przez tory kolejowe Świnice Warckie; Droga gminna przez las do Świnic Warckich - ul. Stemplewska - ul. Św. Faustyny; Świnice Warckie - plac przy kościele

SZLAK PIESZY "MARII KONOPNICKIEJ" - długość 12 km; przebieg: granica z gminą Wartkowice - Wola Świniecka; Droga powiatowa 2531 do skrzyżowania z drogą gminną do wsi Olesin; Droga powiatowa 2531 do skrzyżowania z drogą powiatową 2523 Stawiszynek; Droga gminna prowadząca przez wioskę Gusin; Skrzyżowanie z drogą powiatową 2544 - Grodzisko - Bielawy; Grodzisko cmentarz; Skrzyżowanie z drogą gminną Grodzisko (do kościoła 600 m); Grodzisko wzdłuż drogi gminnej do wsi Holendry; Droga gminna Świnice Warckie Kolonia do skrzyżowania z drogą powiatową 2543 Świnice Warckie Kolonia; Droga powiatowa 2543 do skrzyżowania z drogą powiatową 2523 Świnice Warckie; Świnice Warckie cmentarz; Świnice Warckie - plac przy kościele

SZLAK PIESZY "ŚWIĘTEJ FAUSTYNY KOWALSKIEJ" - długość 8,9 km; przebieg: granica z gminą Uniejów - Kraski; Droga gminna wzdłuż lasu; Skrzyżowanie z drogą powiatową 2530; Przejście dla pieszych przez tory kolejowe Świnice Warckie; Droga gminna przez las do Świnic Warckich; Świnice Warckie - ul. Stemplewska - ul. Św. Faustyny; Świnice Warckie - plac przy kościele; Świnice Warckie - ul. Św. Faustyny - Głogowiec; Skrzyżowanie z drogą gminną do wsi Głogowiec; Droga gminna do wsi Wola Świniecka - przejazd przez autostradę A2; Las; Granica z gminą Wartkowice

do góry

PRZYDATNE INFO

Urząd Gminy w Świnicach Warckich
ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie
urzadswinice.w@wp.pl

Punkt Informacji Turystycznej,
PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNY
WTOREK - 8.00 - 16.00
ŚRODA - 11.00 - 19.00
CZWARTEK (w dni nauki szkolnej) - 8.00 - 19.00
PIĄTEK - 11.00 - 19.00

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Świnice Warckie (www.swinicewarckie.com.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Tadeusza Bednarka.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone