zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
łódzkie
Biała
Brąszewice
Buczek
Kiernozia
Kleszczów
Łowicz
Ozorków
Piątek
Poświętne
Przedbórz
Sędziejowice
Świnice Warckie
Wolbórz
Zduńska Wola
Biała

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Gmina Biała leży w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego w powiecie wieluńskim, w odległości około 53 km od Sieradza, 77 km od Częstochowy, 108 km od Łodzi, 112 km od Wrocławia i 235 km od Warszawy. Przez miejscowość Biała przebiega droga krajowa Nr 8 relacji Warszawa - Wrocław. Gmina jest położona w widłach dróg krajowych: Nr 14 Łódź - Wrocław, która łączy się z drogą krajową Nr 8 w miejscowości Walichnowy - gm. Sokolniki, która sąsiaduje od zachodu z gm. Biała) oraz Nr 45 Sieradz - Kluczbork, która przecina drogę Nr 8 w Wieluniu.

Gmina Biała położona jest na styku historycznych ziem Rzeczypospolitej: Wielkopolski, Ziemi Łęczycko - Sieradzkiej, Małopolski i Śląska Opolskiego. Kulturowo należąc do Ziemi Wieluńskiej, topograficznie stanowi część Wysoczyzny Wieruszowskiej. W zakresie topograficznym wykazuje cechy "graniczne", gdyż jej południowa część zalicza się do Wyżyny Krakowsko - Częstochowsko - Wieluńskiej. Znaczny fragment południowej granicy gminy stanowi pradolina rzeki Pysznej.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Park podworski w Kopydłowie, jak podają źródła, założony pod koniec XIX w. przez ówczesnych właścicieli Sobolewskich, miał za zadanie oddzielenie budynku dworu od obejścia gospodarczego i czworaków. Obszar parku dzieli się na dwie kwatery:
- pierwsza, obejmująca budynek dworu otoczony pozostałościami po klombach oraz okazy drzew, które osłaniały dwór od zabudowań gospodarskich,
- druga, ze stawem oraz jednolitym drzewostanem o charakterze leśnym.
W latach PRL-u obiekt ten był własnością Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kopydłowie - w tych czasach teren parku został "wzbogacony" o prowizoryczne zabudowania magazynowe oraz inne pomieszczenia typu szopki i zagrody. Obecnie teren, na którym znajduje się park podworski w Kopydłowie należy do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi. Park w Naramicach jest pozostałością po mieszczącej się tam posiadłości dworskiej. Powierzchnia parku wynosi 2,63 ha i na dzień dzisiejszy jest to własność Gminy Biała. Obiekt ten jest położony w zachodniej części miejscowości Naramice, ok 500 m od jej części centralnej. Cały teren parku porośnięty jest starodrzewem z wieloma drzewami o bardzo okazałych rozmiarach (ponad 200 cm obwodu pni). Drzewa rosną w małych i średnich grupach przetykane pojedynczymi okazami - przeważnie starszymi. W środkowej części parku widoczne jest wzniesienie terenu całkowicie zarosłe krzewami i bylinami - jest to gruzowisko rozebranego przed laty dworku. Teren parku w Naramicach nie jest objęty jakąkolwiek ochroną konserwatorską, jednakże pojedyncze egzemplarze drzew mają status pomnika przyrody (Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r.). Obecny właściciel parku - Gmina Biała, rokrocznie wykonuje podstawowe prace związane z utrzymaniem tego obiektu w czystości oraz zabiegi pielęgnacyjne polegające na wycinkach i regulacji poszycia.

do góry

INNE ATRAKCJE

Naramice - park podworski z drzewami pomnikowymi, pow. 2,63 ha, założony w XIX w.

Na terenie gminy istnieją cztery obwody łowieckie sklasyfikowane i oznaczone numerami (dane Zarządu Okręgu PZŁ w Sieradzu). Funkcjonujące w obrębie poszczególnych obwodów koła przedstawiają coroczne plany łowieckie, które są zatwierdzane między innymi przez wójta gminy i nadleśniczego Nadleśnictwa Wieluń.

do góry

NA WYCIECZKI

Gmina Biała posiada wiele walorów historycznych, przyrodniczych i turystycznych, które mogą mieć wpływ na wzrost zainteresowania turystycznego tym regionem. Na terenie gminy znajdują się pomniki przyrody oraz zabytki historyczne. Gmina leży w zasięgu występowania drewnianych kościółków typu wieluńskiego. Miejscowości mają charakter krajoznawczy i łączą je nie oznakowane szlaki turystyczne. Są to tereny, które stwarzają potencjalne warunki uprawiania turystyki i wypoczynku. Do innych atrakcji zaliczyć należy także obiekty sportowe usytuowane przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białej. Różnorodne cechy środowiska przyrodniczego, a więc występowanie rzek: Pysznej, Oleśnicy, Strugi Węglewskiej, bardzo dobre warunki klimatyczne, czystość powietrza predysponują obszar gminy do rozwijania turystyki pobytowej czy weekendowej w okresie całego roku.

do góry

PRZYDATNE INFO

Urząd Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała, tel. (43) 841-90-90.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 043 841 90 23

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Biała. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Marka Pluskota.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone