zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
łódzkie
Biała
Brąszewice
Buczek
Kiernozia
Kleszczów
Łowicz
Ozorków
Piątek
Poświętne
Przedbórz
Sędziejowice
Świnice Warckie
Wolbórz
Zduńska Wola
Sędziejowice

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Gmina leży na trasie drogi wojewódzkiej nr 481 oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty. Posiada dogodne połączenie drogowe z miastami: Łódź (43 km), Łask (13 km), Zduńska Wola (15 km), Wieluń (50 km), a także dogodne połączenie kolejowe ze Śląskiem i Wybrzeżem.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

-odkryte w 1992 r. w kościele parafialnym w Marzeninie freski w prezbiterium z początku XVI w., przedstawiające sceny z życia św. Anny, NMP i Chrystusa;

-murowany kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Marzeninie, wzniesiony w 1372 r. z funduszy arcybiskupa Jarosława Skotnickiego lub archidiakona gnieźnieńskiego Bronisława. Skutkiem licznych przebudów obecnie bezstylowy. Wzniesiony na miejscu starszej świątyni drewnianej (wzmiankowanej w 1331 r.). Wyposażenie wnętrza głównie XVII – XVIII- wieczne. Na cmentarzu przykościelnym cenne nagrobki. Przy kościele pomnik Tadeusza Kościuszki;

-relikty zespołu dworsko – parkowego w Sędziejowicach – z murowanym dworem klasycystycznym z poł. XIX w. (ok. 1840r.?) wzniesionym na planie prostokąta. Od strony frontowej znajduje się ganek z dwiema parami kolumn. Niegdyś dwór pokryty był dachówką, po remoncie wykonanym w 1978 r. zastąpiono ją blachą ocynkowaną. Obecnie znajdują się tu pomieszczenia internatu Zespołu Szkół Rolniczych. Kontynuuje on tradycję Sejmikowej Szkoły Rolniczej, funkcjonującej w tej miejscowości od 1927 r.. Zachował się również park, w którym podziwiać można aleję grabową, pomnikowe okazy dębów;

-na cmentarzu w Sędziejowicach mogiła powstańców styczniowych z oddziału gen. E. Taczanowskiego i piaskowcowy pomnik z 1874 r., wzniesiony przez Rosjan przedstawiający rannego rotmistrza Grabbego wydającego rozkazy dla upamiętnienia Kozaków poległych w bitwie stoczonej pod Sędziejowicami w dniu 26 sierpnia 1863 roku;

-ruiny XVI – wiecznego, renesansowego dworu murowanego – niegdyś głównej siedziby rodu Wężyków Widawskich (właścicieli wsi od XV w.) w Woli Wężykowej, wzniesionego zapewne ok. połowy tegoż stulecia. W pobliskim parku znajduje się dawny dwór, który do 1939 r. należał do Rogowskich;

-w Zamościu, przy trasie Łask – Wieluń, przed wsią Wola Wężykowa (od strony Widawy), przy drodze do Grabna mieści się duży cmentarz (200 na 200 m) wojennyz czasów I wojny światowej. Pochowano tu żołnierzy niemieckich, poległych późną jesienią 1914 r. w tzw. „bitwie pod Zamościem”, w której rosyjska 7 DP dowodzona przez płka Józefa Dowbor – Muśnickiego (późniejszego słynnego generała Wojska Polskiego) zadała klęskę znacznie silniejszym wojskom niemieckim.

do góry

INNE ATRAKCJE

-park podworski z XIX w. w Pruszkowie;
-w Woli Marzeńskiej - relikty folwarku z parkiem podworskim, drewniany młyn wodny z końca XIX w. (obecnie o napędzie elektrycznym) oraz kapliczka, wewnątrz której umieszczona jest rzeźba św. Jana Nepomucena z XVIII w. ;

do góry

NA WYCIECZKI

- Gmina jest bardzo atrakcyjna pod względem krajobrazowym. Rzeka Grabia, która przepływa przez teren gminy z północy na południe, powoduje, że krajobraz tego obszaru jest bardzo urozmaicony. Znajdują się tutaj dość duże kompleksy leśne, kompleksy łąk naturalnych, starorzecza.
- W rejonie sołectwa Pruszków znajduje się rezerwat przyrody „Jodły Łaskie” ze ścieżką edukacyjną, w którym chroniony jest zróżnicowany fitocenotycznie las mieszany z udziałem jodły. Do cenniejszych form przyrodniczych należą również pomniki przyrody – dęby Pruszkowskie, a także pojedyncze drzewa pomniki na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, oraz terenach parafialnych w Grabnie i w Marzeninie. W Woli Wężykowej jest rezerwat torfowiskowy „Grabica”.
- Niemal dziesiąta część powierzchni gminy to obszar chronionego krajobrazu „Środkowej Grabi”, w którym znajduje się Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki. Na terenie gminy zajmuje on powierzchnię 1026 ha, co stanowi 8,5 % obszaru gminy. Tędy wiedzie urokliwy szlak turystyczny, „Młyny nad Grabią”, który ciągnie się na odcinku 22 km. Oznaczony jest kolorem żółtym. Prowadzi przez miejscowości: Wola Marzeńska, Emilianów, Brzeski, Kozuby. Wędrując nim można podziwiać – oprócz zabytków techniki – jakimi są młyny – osobliwości szaty roślinnej: murawy i zarośla kserotermiczne przypominające kwitnący step. Malownicza i czyściutka Grabia zachęca do kąpieli i wędkowania, a okoliczne lasy do grzybobrania i spacerów.

do góry

PRZYDATNE INFO

Urząd Gminy – Sędziejowice, Wieluńska 6, telefon 043 67-711-46, sedziejowice@zgwrp.org.pl

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Sędziejowice. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Renaty Gawryszuk.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone