zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
śląskie
Bielsko-Biała
Brenna
Chorzów
Cieszyn
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Goczałkowice-Zdrój
Katowice
Milówka
Ogrodzieniec
Powiat Bielski
Powiat Gliwicki
Powiat Kłobucki
Powiat Mikołowski
Powiat Wodzisławski
Pszczyna
Skoczów
Szczyrk
Tarnowskie Góry
Ustroń
Węgierska Górka
Wisła
Żywiec
Katowice

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Miasto Katowice zamieszkuje 325 tys. osób i zajmuje obszar 164,5 km2. Jest dziesiątym co do wielkości miastem w kraju po: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Lublinie. Katowice graniczą z: Siemianowicami, Czeladzią, Sosnowcem, Mysłowicami, Lędzinami, Tychami, Mikołowem, Rudą Śląską i Chorzowem, tworzącymi sąsiedzki zespół miejski liczący 1,15 mln mieszkańców.

Katowice są miastem na prawach powiatu, stolicą regionu oraz siedzibą władz samorządu wojewódzkiego i rządowej administracji ogólnej.
urząd wojewódzki Wraz z 13 miastami na prawach powiatu (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) tworzą ponad dwumilionowe, unikatowe w przestrzeni polskiej i europejskiej skupisko ludności nazywane Aglomeracją Górnośląską. Potencjał ludnościowy Aglomeracji szacowany jest na 2,175 mln mieszkańców. Aglomeracja Górnośląska należy do najbardziej zurbanizowanych i uprzemysłowionych obszarów Europy Środkowej. Na obszarze Aglomeracji wytwarza się 50% produktu krajowego brutto województwa śląskiego oraz 7% produktu krajowego brutto Polski. Do miast centralnych Aglomeracji Górnośląskiej – obok Katowic jako metropolii regionu – zaliczają się Gliwice i Sosnowiec. Miasta centralne Aglomeracji Górnośląskiej liczą łącznie ponad 750 tys. mieszkańców. Aglomeracja stanowi obszar rdzeniowy największego w Polsce obszaru metropolitalnego liczącego około 3 mln ludności, o gęstości zaludnienia sięgającej 520 osób na km2. Pomimo wewnętrznych zróżnicowań kulturowych Aglomeracja Górnośląska stanowi zwartą całość funkcjonalno – przestrzenną o charakterze policentrycznym.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Neoromański zespół klasztorny i kościół Franciszkanów p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wybudowany w latach 1905 ÷ 1907.Katowice-Panewniki.

Kościół drewniany pw. św. Michała Archanioła z 1510 roku, przeniesiony w 1938 roku z Syrynii (powiat rybnicki) do Parku im. Tadeusza Kościuszki. Ostatnio odrestaurowany.

Neoromański kościół ewangelicko-augsburski pw. Zmartwychwstania Pańskiego z 1858 roku. Pierwszy murowany obiekt sakralny w Katowicach (ul. Warszawska 18).

Cmentarz Żydowski przy ul. Kozielskiej 16 - jedna z najstarszych nekropolii w mieście. Założona w 1868 roku.

Neogotycki kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny wzniesiony w latach 1862-1870 z dolomitu śląskiego.

Najstarszy zachowany kościół parafialny w Katowicach (pl.ks.Emila Szramka 1).
Neorenesansowy pałac przemysłowców - braci Goldsteinów. Reprezentacyjna budowla z drugiej połowy lat siedemdziesiątych XIX wieku, dwukondygnacyjna, ma ciekawą architekturę zewnętrzną i bogato zdobione - sztukaterią oraz polichromią - wnętrza.

Secesyjny budynek starego: dworca kolejowego -wzniesiony w latach 1896-1906 Od 1972 roku nie pełni swojej funkcji (ul. Dworcowa 2-10).

Neogotycki kościół pw. św. Szczepana w Bogucicach, wzniesiony z czerwonej cegły w latach 1892-1894 (ul. Markiefki).

Neogotycki kościół pw. św.Apostołów Piotra i Pawła a z 1902 roku (ul. Mikołowska 32-34).

Unikatowy w skali europejskiej zespół osiedla-ogrodu, przeznaczony dla 600 rodzin górniczych - Giszowiec - wzniesiony w latach 1906-1910. W większości są to parterowe domy dwurodzinne.
Oryginalne osiedla górnicze - Nikiszowiec. Wybudowane w latach 1908-1915 i 1920-1924. Zespół 9 zwartych bloków trzykondygnacyjnych dla 7000 osób.

Archikatedra pw. Chrystusa Króla - wzniesiona w latach 1927-1954 z dolomitu śląskiego,historyzująca jeden z najbardziej monumentalnych obiektów sakralnych w Polsce.

do góry

INNE ATRAKCJE

Dolina Trzech stawów:
Tereny rekreacyjne gdzie można spotkać, znajdujący się pod ochroną, grążel żółty atrakcyjnie kwitnącą roślinę wodną, a także bociana białego oraz różne gatunki żab.

Lotnisko Muchowiec:
Zielone tereny Katowic traktowane przez mieszkańców, jako tereny wypoczynkowe, często odwiedzane w dni wolne od pracy.

Lasy Ochojeckie:
Źródliska rzeki Kłodnicy
Osobliwości przyrodnicze w postaci łęgu jesionowo - olszowego
Rezerwat Florystyczny Ochojec

Lasy w okolicach Kostuchny:
Źródliska rzeki Ślepiotki
Licznie występujące sosny, buki, dęby.
Zwierzęta występujące w okolicy: łosie, daniele i wiele gatunków gadów i płazów.

Podlesie:
W lesie często spotkać można dziki a w okolicy rzeki Mlecznej -  bociana białego.
Zabytkowy most zbudowany z kamienia

podlesie

do góry

NA WYCIECZKI

Trasy wycieczkowe:

Szlak 25-lecia PTTK (znaki zielone) zatacza pętlę, prowadząc przez kilka miast: Chorzów, Siemianowice Śl., Będzin, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Jaworzno, Katowice, Chorzów. Na terenie Katowic przecina lasy murckowskie i panewnickie.

Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego (znaki żółte) - to szlak prowadzący od Łubianek przez Siemianowice Śl., Katowice, Mikołów, Orzesze do Rybnika. W Katowicach rozpoczyna się w północnej części miasta w Wełnowcu.

Katowicki Szlak Spacerowy (znaki niebieskie). Szlak biegnie przez Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, Wełnowiec, centrum Katowic, Muchowiec, Dolinkę Murckowską (obok rezerwatu "Las Murckowski") do Hamerli zwanej też Trutowiskiem.

Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej (znaki czerwone). Prowadzi od pomnika Powstańców Śląskich przy rondzie im. Gen. Ziętka, ulicą Mikołowską do parku Kościuszki pod wieżę spadochronową i dalej przez Brynów do Ligoty. Tu lasami panewnickimi biegnie od Parku Zadole do Stargańca, dalej prowadząc przez dolinę Jamny do Mikołowa.

Szlak Ochojski (znaki czarne). Trasa szlaku prowadzi granicą lasu obok rezerwatu "Ochojec" z Ochojca do Kostuchny.

Szlak im. Mariana Kantora-Mirskiego (znaki czerwone). Szlak rozpoczyna się w Giszowcu obok ośrodka wypoczynkowego Janina-Barbara, dalej prowadzi przez Giszowiec, Dolinkę Murckowską (obok rezerwatu "Las Murckowski") do zabytkowego centrum Mysłowic.

Szlak Hołdunowski (znaki niebieskie) Giszowiec - Holdunów - Jaworzno - Jeleń.

Szlak Parkowy łączący park Kościuszki z Katowickim Parkiem Leśnym

Trasa rowerowa 1
Trasa na terenie Katowic stanowi, zgodnie z projektem ramowym "Rowerem po Śląsku" fragment trasy Katowice - Tychy - Pszczyna - Bielsko Biała - Milówka. Początek trasy znajduje się w centrum Katowic przy Pomniku Powstańców Śląskich, zakończenie w Podlesiu w rejonie oczyszczalni ścieków, przy granicy z Tychami. Trasa w granicach administracyjnych Katowic przebiega przez dzielnice: Śródmieście, Muchowiec, Brynów, Piotrowice, Kostuchnę, Podlesie. Podstawowy przebieg trasy jest następujący:
Pomnik Powstańców Śląskich
ul. Piastowska, ul. Uniwersytecka, ul. Bankowa
bulwar wzdłuż rzeki Rawy
ul. Murckowska
Dolina Trzech Stawów
Lotnisko Muchowiec
Lasy Ochojeckie
ul. Jaronia, ul Krasińskiego
Lasy w Podlesiu
ul. Saska, ul. Zaopusta
rejon oczyszczalni ścieków, granica z Tychami
Długość trasy wynosi 26 km.

Trasa rowerowa nr 2
Trasa na terenie Katowic stanowi, zgodnie z projektem ramowym "Rowerem po Śląsku", fragment tras Katowice - Orzesze - Rybnik - Racibórz - Krnow. Początek trasy znajduje się w Parku Kościuszki przy Wieży Spadochronowej, zakończenie przy granicy z Mikołowem, w rejonie ośrodka wypoczynkowego "Starganiec". Trasa w granicach administracyjnych Katowic przebiega przez dzielnice: Brynów, Ligotę i Panewniki. Podstawowy przebieg trasy jest następujący:
Park im. Tadeusza Kościuszki
ul. Kościuszki
ul. Jasieńskiego
ul. Brynowska
ul. Lubiny, ul. Św. Teresy, ul. Kępowa, ul. Ligocka
ul. Zgody, ul. Ligocka, ulica łącząca ul. Ligocką z Kijowską
ul. Kijowska, ul. Medyków
ul. Śląska, ul. Wczasowa, Park Zadole
ul. Studencka
ul. Śląska
Lasy Panewnickie, ul. Owsiana - granica z Mikołowem
Długość trasy wynosi 12,355 km

Trasa rowerowa nr 101
Początek trasy przy ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Jankego w Ochojcu, przy skrzyżowaniu ul. Jankego z ul. Szenwalda, koniec trasy na granicy z miastem Lędziny. Cała trasa przebiega w granicach Katowic, przez jednostki administracyjne: Ochojec, Giszowiec, Murcki. Trasa ma kontynuację w Lędzinach, doprowadzając przez Zamoście i Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy ‑Zalew do osiedla ‑Centrum.
skrzyżowanie ulic Jankego i Szenwalda
ul. Szenwalda
ul. Macierzanki
Ochojec las
skrzyżowanie z trasą nr 1
Giszowiec las
ośrodek wypoczynkowy Janina - Barbara
Giszowiec las
Murcki ul. Bielska
Dolina Murckowska
Rezerwat Murcki
Hamerla
granica miasta
Długość trasy wynosi 18,8 km.

Trasa rowerowa nr 153
Trasa nr 153 w granicach Katowic stanowi na odcinku kompleksu lasów Murckowskich alternatywę dla trasy nr 101 - prowadząc przez Kamienną Górę zamiast przez Hamerlę. Początek - odgałęzienie od trasy nr 101 w pobliżu ul. Beskidzkiej, koniec przy granicy miasta. Całość trasy na terenie Katowic przebiega przez dzielnicę Murcki. Trasa ma kontynuację w Lędzinach, doprowadzając przez Zamoście, Ratusz, Świniewy, oś. Centrum, KWK ‑Ziemowit do Górek.
Długość trasy wynosi 5,3 km.

Trasa rowerowa nr 122
Trasa stanowi rozwinięcie trasy nr 2. Początek trasy przy skrzyżowaniu ul. Szadoka z ul. Załęską w Brynowie, koniec przy ul. Medyków w pobliżu szpitala kolejowego w Ligocie. Cała trasa przebiega w granicach administracyjnych Katowic, przez jednostki administracyjne: Brynów, Załęską Hałdę, Kokociniec, Panewniki.
ul. Szadoka włączenie do trasy nr 2
ul. Przodowników
ul. Kombajnistów
ul. Brygadzistów
ul. Upadowa
ul. Ogrodowa
ul. Krucza
ul. Panewnicka
ul. Smoleńska
trakt na granicy terenów Akademii Medycznej
ul. Medyków - włączenie do trasy nr 2

Długość trasy wynosi 5,8 km.

do góry

PRZYDATNE INFO

Centrum Informacji Turystycznej
40-098 Katowice ul. Rynek 13, poniedziałek- piątek 9.00-17.00, tel. (+48 32) 259 38 08,
tel/fax (+48 32) 259 33 69, e-mail: ciom@um.katowice.pl

Komenda Miejska Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, telefony interwencyjne do oficera dyżurnego : tel. 200 26 66, 200 25 55, 251 15 78,
W przypadku awarii linii telefonicznych: 0 602 700 997

Szpital im. L. Rydygiera, ul. Markiefki 87, tel. (32) 2584-321

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, tel. 998, 0 602 700 998, 251 00 82

Straż Miejska, tel. 986, 0 602 700 986, 253 82 75, 259 33 29

 

W odległości ok. 30 km od Katowic w Pyrzowicach funkcjonuje nowoczesny Międzynarodowy Port Lotniczy.

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Katowice. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Marcina Iwana. Fotografie - Alodia Ostroch.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone