zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
łódzkie
Biała
Brąszewice
Buczek
Kiernozia
Kleszczów
Łowicz
Ozorków
Piątek
Poświętne
Przedbórz
Sędziejowice
Świnice Warckie
Wolbórz
Zduńska Wola
Buczek

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Gmina Buczek leży we wschodniej części powiatu łaskiego na Wysoczyźnie Łaskiej. Od strony południowej i wschodniej sąsiaduje z Gminą Zelów, od północnej z gminą Łask, a od zachodu z gminą Sedziejowice. W skład gminy wchodzi 21 miejscowości skupionych w 16 sołectwach. 

Gmina zajmuje powierzchnię 91 km2 i liczy ok.5 tys. mieszkańców. Główną miejscowością gminy jest Buczek położony w odległości 10 km od Łasku u źródeł rzeki Końska, wpadającej do Grabi. Głównymi miejscowościami regionu Wysoczyzny Łaskiej są: Pabianice, Zgierz, Sieradz, Zduńska Wola, Łask, Szadek, Poddębice i Zelów.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Gminy nie omijały ważne wydarzenia historyczne. Świadczą o tym znajdujące się na miejscowym cmentarzu groby: księdza Stanisława Rutkiewicza, uczestnika Powstania Styczniowego, żołnierzy polskich, niemieckich i austriackich z okresu I wojny światowej oraz grób Tomasza Słomiana. Żołnierza polskiego, który zginał 3 września 1939 r. oraz mogiły kilku polskich żołnierzy z 10 Dywizji Piechoty Armii „Łódź”, poległych również we wrześniu 1939 r. W czasie Powstania Styczniowego w dniu 5 marca 1863 r. pod Brodnią doszło do potyczki pomiędzy oddziałem powstańczym pod dowództwem J. Oxińskiego, a wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez majora Pietrowa. W wyniku walk poległo 9 powstańców, a 12 zostało rannych. W lipcu 1863 r. pułkownik Edmund Callier z rodziny polsko-francuskiej, stoczył wraz z oddziałem powstańczym potyczkę pod Buczkiem z oddziałami rosyjskimi. Polegli powstancy wg. ustnych przekazów zostali pochowani  w lesie przy szosie prowadzącej do Łasku. Do czasu II wojny na pagórku stał krzyż. W 1991r. w 200-rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyło się poświęcenie nowego krzyża-pomnika.

Parafia rzymsko-katolicka oraz kościół parafialny św. Jana Chrzciciela w Buczku

Parafia w Buczku powstała już w XIV w. na początku znajdowała się w dekanacie szadkowskim archidiakonatu uniejowskiego w archidiecezji gnieżnieńskiej. W 1386 r. pojawia się po raz pierwszy w źródłach pisanych wiadomość o kościele. Powstanie parafii wiązane jest z osobą Jarosława Bogorii ze Skotnik, zasiadającego na stolcu arcybiskupim w latach 1342-1374. Fundatorem murowanego kościoła parafialnego był najprawdopodobniej Paul Buczkovsky- XVI wieczny właściciel dóbr. Późnogotycki kościół parafialny z 2. poł. XV i 1. poł. XVI stulecia jest najciekawszym zabytkiem gminy Buczek. Znajduje się on w centrum miejscowości na niewielkim wzniesieniu. Ta kilkakrotnie przebudowywana i rozbudowywana świątynia jest budowlą jednonawową z węższym, prostokątnym prezbiterium. Posiada późnorenesansowe kaplice z początku XVII wieku zbudowane na planie kwadratu: od południa Wawelskich, a od północy Gomulinskich. Pod kaplicą Wawelskich w sklepionym grobowcu pochowano fundatora kaplicy Jana Franciszka Wawelskiego. W 1779 r. w czasie wizyty biskupiej odnotowano także kryptę Gomulińskich pod kaplicą św. Trójcy i kryptę w nawie przed ołtarzem głównym, gdzie spoczywają prawdopodobnie fundatorzy kościoła. Obecnie krypty te są niedostępne. Zakrystia, sklepiona, przylega od strony północnej do prezbiterium, które wraz z nawą pokrywa płaski sufit. W ścianie nawy widoczny jest ostrołukowy portal. Okna świątyni zamknięte są półkoliście. Ściany w górnej części obiega podwójny gzyms z cegieł. Ściana wschodnia jest oszkarpowana, z wnękami na osi i dwoma barokowymi okienkami, zwieńczonymi trójkątnym szczytem z wieżyczką na sygnaturkę z dzwonkiem z ok. połowy XVI wieku. Na ramie okna prezbiterium zachowała się  data 1712. Kaplica południowa w stylu renesansowym z początku XVII wieku, sklepiona ośmiopolową kopułą zdobioną dekoracją stiukową. Kaplica północna pokryta jest płaskim sufitem. Na osi fasady stoi oszkarpowana, czworoboczna wieża, przechodząca u góry w ośmioboczną, z XIX - wiecznym szczytem. Kościół pokrywa dwuspadowy dach, na kaplicy namiotowy. Ciekawy ołtarz główny z ok. 1620 r. wypełniają : obraz Madonny z Dzieciątkiem, św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem, a w szczycie scena chrztu Chrystusa w Jordanie(początek XVII wieku). Ołtarze boczne pochodzą z początku XVII wieku z obrazami św. Andrzeja i Józefa z XVII wieku. W kaplicy południowej ołtarz św. Anny z XVII wieku. W kaplicy północnej umiejscowiono barokowy ołtarz z rzeźbą Matki Boskiej z grupy Ukrzyżowania z XVII wieku. Z tego samego wieku pochodzi ambona, oraz obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem adorowanej przez świętych, a także Feretron w stylu regencji i barokowy krzyż procesyjny. Wnętrze kościoła wraz ołtarzem  głównym, kryje więc wyposażenie pochodzące głównie z XVII i XVIII stulecia. Zachowała się też dokumentacja fotograficzna kościoła wykonana przez prof. Juliusza Kłosa z Politechniki Warszawskiej. W 1815 r.parafia weszła w skład diecezji włocławskiej. Do diecezji łódzkiej należy od początku jej istnienia tj. od 1920 r. Dookoła kościoła rośnie zabytkowy starodrzew - w tym lipa drobnolistna o krótkim pniu, obwodzie 5.5 metra i wypróchniałym wnętrzu oraz wiąz szypułkowy o obwodzie 4.8 metra i wysokości 25 metrów.

do góry

INNE ATRAKCJE

Nazwa Buczek wywodzi się najprawdopodobniej od lasów otaczających wieś od południa i południowego wschodu. Buczek jest miejscowością o metryce wczesnośredniowiecznej. O wcześniejszym, trwałym zasiedleniu tego terenu świadczą m.in. wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w czasie budowy szkoły w latach 1949-1950. Na terenie szkoły w Buczku, w południowej części wsi, odkryto cmentarzysko szkieletowe z XI stulecia. W wyniku prac archeologicznych odkryto tu ułożone rzędami groby mężczyzn (z głowami skierowanymi na wschód) i kobiet (z głowami na zachód). Przy zmarłych odnaleziono m.in. groty włóczni, topór, kabłączki skroniowe, zawieszki, paciorki z bursztynu, szkła, krwawnika i złotej blachy. W pewnej odległości od cmentarzyska odkryto również grób zawierający szkielet kobiety przebity zwęglonym kołkiem (grób tzw. strzygi).

do góry

NA WYCIECZKI

Nie posiadamy informacji na temat żadnych tras turystycznych na terenie gminy.

do góry

PRZYDATNE INFO

Buczek leży na skrzyżowaniu dróg nr 483 (z Łasku przez Szczerców do Częstochowy) i biorącej właśnie tutaj swój początek drogi nr 484 do Bełchatowa i Kamieńska.

Do Buczka można dojechać komunikacją PKS, korzystając z połączeń lokalnych oraz wybranych kursów dalekobieżnych (np. z Łodzi przez Łask do Częstochowy).

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, godz. pracy 7:30 – 18:00, tel. (0-43) 677-40-29, 98-113 Buczek, ul Prosta 3

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urząd Gminy w Buczku
Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Doroty Krysiak.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone