zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
łódzkie
Biała
Brąszewice
Buczek
Kiernozia
Kleszczów
Łowicz
Ozorków
Piątek
Poświętne
Przedbórz
Sędziejowice
Świnice Warckie
Wolbórz
Zduńska Wola
Poświętne

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Gmina Poświętne położona jest w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim.Gmina liczy 15 sołectw, w których skupione jest 17 miejscowości.

W sąsiedztwie gminy znajdują się dwa duże ośrodki miejskie: Tomaszów Mazowiecki w odległości 25 km, Opoczno 18 km. Odległość gminy od Łodzi wynosi 87 km, a od Warszawy 107 km. Przez teren gminy przebiegają drogi: krajowa nr 48 oraz wojewódzka nr 726.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Sanktuarium w Studziannie – Poświętnem
Największą uwagę wśród zabytków w naszej gminie przyciąga Sanktuarium w Studziannie – Poświętnem. Trudne jest ustalenie daty rozpoczęcia budowy Jest bardzo prawdopodobne, że już w 1688 r. przystąpiono do zakładania fundamentów pod sam kościół. Założenie fun­damentów ustaliło następujące jej parametry: długość - 44 m, szerokość w "ramionach krzyżowych" - 29,3 m. Wkrótce zaczęto wznosić na fundamentach mury. Podanie miejscowe głosi, że przygotowując wapno do wiązania cegieł, zabito 9 wołów, które wrzucono do niego, aby podnieść jakość materiału. Surowe mury stanęły w pierwszym 20-leciu XVIII w. Powstały na podmurowaniu z ciosów piaskowca, z cegły o wymiarach 27,6 x 14,3 x 6,8 cm, mając tylko niektóre elementy kamiennej. Kościół w kształcie krzyża posiada jednej wysokości: nawę główną i poprzeczną prezbiterium. Na przecięciu nawy głównej z poprzeczną mieści się duża kopuła, a na dwóch bocznych, przyfrontowych kap­licach dwie kopuły małe identycznego kształtu. sanktuariumWysokość nawy głównej wynosi 18 m, wysokość do krzyża na głównej kopule - 45 m. Ściany zewnętrzne podzielono pilastrami bez żadnych ozdób, natomiast fron­ton obficie nimi urozmaicono /m.in są tam nisze z posągami duchow­nych, dwie figury świętych, anioł z krzyżem na szczycie/. Z frontonu wybudowano trzy wejścia. Świątynia może pomieścić około 3 tysiące stojących osób. Posiada dwie zakrystie: północną (właściwą) i połu­dniową, oraz chór muzyczny z organami (z pierwszej połowy XIX w., ale potem przerabiane). Obok kościoła od strony południowo - zachodniej stanęła dzwonnica, w której już w 1711 r. umieszczono dzwon o wysokości 55 cm i dolnej średnicy 73 cm - z napisem "Laudate Dominum im cymbalis et campanis benesonantibus. Anno Dni 1711 mem/re/ Decembris". Na kloszu odlane zostały obrazy Matki Boskiej Studziańskiej i Pana Jezusa na krzyżu. Natomiast po stronie północno - zachodniej świątyni wystawiono tzw. wieżę (basztę) zegarową, podobną nieco do dzwonnicy; miała służyć do umieszczenia na niej zegara.
Fundamenty nowego kościoła powstały z funduszów Zofii Anny Starołęskiej, przyrodniej siostry ks. Jana Stanisława Zbąskiego, współwłaścicielki dóbr studziańskich. Ta hojna dobrodziejka przekazała Filipinom cały swój majątek. Konsekracja odbyła się  w dniu 23 czerwca 1748 r, jak świadczy i o tym "tablica-dokument" ze skarbca kościelnego o niniejszej treści:  "Na bezpośrednie polecenie Jego Wysokości Krzysztofa Antoniego na Słupowie Szembeka, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, Stałego Legata Papieskiego etc, niniejszy kościół studziański, pokonsekrowany pod wezwaniem św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela został wraz z trzema ołtarzami, a mianowicie: Wielkim , Pana Jezusa Ukrzyżowanego i św. Filipa Neri w dniu 23 czerwca w Roku Pańskim 1748, przez Najświetniejszego i Najczcigodniejszego ks. Franciszka Antoniego na Dmeninie Kobielskiego, Biskupa Łuckiego i Brzeskiego, a rocznica poświęcenia tegoż kościoła będzie obchodzoną stale w najbliższą niedzielę przed uroczystością św. Jana Chrzciciela”. Barokowa budowla w dojrzałym stylu, wykonana z cegły, z podmurowaniem z piaskowca. Ma dwie nawy boczne nieco niższe od nawy głównej. Sklepienie jej jest żaglowe. Wnętrze odznacza się bogatym wystrojem, świadczącym o wysokim kunszcie artystycznym. Dobór ołtarzy posiada charakter Maryjny, filipiński i pokutniczo-pątniczy. Wskazują na to: trzy ołtarze Bogarodzicy: główny z cudownym Obrazem M.B. Bolesnej i M.BJ Różańcowej; ołtarz św. Filipina Neri; ołtarz Chrystusa Ukrzyżowane­go, św. Jana Chrzciciela, kaznodziei pokuty, św. Piotra i św. Marii Magdaleny; ołtarz św. Michała, patrona pątników - rycerzy, św. Walentego, patrona chorych, i św. Antoniego z Padwy.

Kościół św. Józefa
Kościółek pod wezwaniem św. Józefa został wybudowany przez Filipinów na miejscu dworu Starołęskich – Zbąskich lub tuż obok niego. Wzniesiony w latach 1696 – 1698, murowany, w stylu barokowym o wymiarach 10 m długości, 7,5 szerokości i 7,2 m wysokości, został konsekrowany w 1699 r. przez sufragana gnieźnieńskiego, Andrzeja Albinowskiego. Służył on do lokalnych celów duszpasterskich, zwłaszcza dla pogrzebów, których odprawianie w głównej świątyni napotykało na trudności, a było ich dużo jak na małe środowisko, bo 23, nie biorąc pod uwagę panującej zarazy. Owym środowiskiem było zasadniczo miasteczko Poświętne – Studzianna z przytułkami dla starców i chorych, gdyż wioski okoliczne posiadały własny cmentarz w Brudzewicach. Wiadomo o tym z „Ksiąg Zmarłych”, które datują się z drugiej połowy XVIII w., gdy chodzi o parafię brudzewicką, lub – w przypadku Sanktuarium – od początku jego istnienia. Do dziś w niszach fasady tej świątyńki stoją figury św. Joachima i św. Anny. A wokoło niej jest dziedziniec, dawny cmentarz grzebalny, obok zaś kostnica, stanowiąca relikt przeszłości, od dawna nie używana. Na uwagę zasługuje „studzienka św. Józefa”, pamiętająca pierwsze lata Sanktuarium. Jest obmurowana ciosem, posiada sklepienie, na którym widnieje obraz Pana Jezusa rozmawiającego z samarytanką. Jak wiadomo woda czerpana z owej studni, już w XVII w. uchodziła za cudowną.

Kościół św. Anny
Dokłada data wybudowania kościoła św. Anny nie jest znana. Prawdopodobnie był to koniec XVIII w. lub początek XIX w. Wzniesiono go tuż obok starych fundamentów po pierwszym kościele na Dziewiczej Górze. Obiekt jest murowany, posiada wewnątrz kopię cudownego obrazu, a nad jedynym ołtarzem – wizerunek św. Anny z Maryją. Tytuł kościoła może wywodzić się stąd, że fundatorka Sanktuarium nosiła imię Zofia –Anna, już stąd, że imię św. Anny było bardzo częste w rodzinie Starołęskich  - Zbąskich, na pewno zaś na jego przydanie wywarł kult św. Anny, promieniujący z Sanktuarium w Smardzewicach, skąd pochodził ród Zbąskich.

do góry

INNE ATRAKCJE

Szlak wiejskich kapliczek
Na terenie naszej gminy znajduje się wiele przydrożnych kapliczek. Są one świadectwem chrześcijaństwa na tych ziemia, ale są też pamiątkami historycznymi i patriotycznymi. Najczęściej stoją przy drodze lub w leśnej gęstwinie przeważnie znajdują się w nich wizerunki Chrystusa Frasobliwego, Matki Boskiej, Jana Nepomucena, Wszystkie one skłaniają do zadumy, refleksji o ludzkim przemijaniu, o niewzruszoności przyrody i krajobrazu, którego stały się cząstką. Są jednocześnie wartościowymi zabytkami naszej lokalnej kultury.

Prawie w ogóle nie spotyka się tu kapliczek bez opieki. Mieszkający w pobliżu kapliczek ludzie zmieniają kwiaty, naprawiają ogrodzenia, czyszczą figurki. Kiedyś chroniły społeczność całej wsi, dawały nadzieję i otuchę. Obecnie przy wielu z nich w majowe wieczory zbierają się gromady ludzi, by wspólnie oddawać kult Matce Boskiej modląc się i śpiewając pieśni maryjne. Szkoda tylko, że zapomniana jest historia ich powstania, która przybliżyłaby nam historię tych okolic.

do góry

NA WYCIECZKI

Spalski Park Krajobrazowy powstał w 1995 roku. Zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części Niziny Mazowieckiej, w środkowym biegu Pilicy. Wchodzi w skład Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Powierzchnia parku wynosi 12,8 tys. ha, a jego otulina 23,2 tys. ha. Prawie cała powierzchnia gminy Poświętne leży w granicach parku lub jego otuliny. Utworzenie parku miało na celu ochronę najbardziej wartościowych zasobów krajobrazowych i kulturowych dawnej Puszczy Pilickiej. Na obszarze parku i otuliny znajduje się 116 drzew będących pomnikami przyrody (wśród nich gatunki aklimatyzowane: klon srebrzysty, dąb błotny, dąb czerwony, orzech szary, brzoza papierowa), użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 30 ha. Obecnie stwierdzono występowanie ponad 800 gatunków roślin występujących w parku, w tym kilka gatunków rzadkich i objętych ochroną. Zmniejszające się zanieczyszczenie wód a szczególności rzeki Pilicy sprzyja faunie ryb, których stwierdzono tutaj 33 gatunki. Występujące miejscami stare lasy dębowo-sosnowe, rozległe łęgi i olsy są ostoją dla wielu rzadkich gatunków ptaków W obrębie parku gnieździ się 139 gatunków ptaków, z których 136 podlega ochronie lub są to ptaki łowne.

do góry

PRZYDATNE INFO

Urząd Poczty, Poświętne ul. Główna, tel: (044) 645 – 17 – 25,
czynny: poniedziałek – piątek, 8 – 15

Gminny Ośrodek Zdrowia, Poświętne ul. Akacjowa 3, tel: (044) 754-47-16
czas pracy: poniedziałek – piątek, 7:30 – 15:00

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Poświętne.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone