zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
łódzkie
Biała
Brąszewice
Buczek
Kiernozia
Kleszczów
Łowicz
Ozorków
Piątek
Poświętne
Przedbórz
Sędziejowice
Świnice Warckie
Wolbórz
Zduńska Wola
Piątek

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Gmina Piątek leży w województwie łódzkim na skrzyżowaniu drogi nr 702 Łódź - Piątek - Kutno z drogą nr 703 Łęczyca - Piątek - Łowicz. Przez gminę Piątek przebiegała będzie autostrada Północ - Południe A1. Gmina Piątek zajmuje wschodnią część powiatu łęczyckiego. Obszar gminy od północy oparty jest na pradolinie warszawsko-berlińskiej. Na południu tereny gminy obejmują fragmenty płatów wysoczyzny, przeciętych dolinami rzek: Bzury, Maliny, Strugi i Moszczennicy. Miejscowość Piątek położona jest w geometrycznym środku Polski, w widłach rzek Moszczennicy i Maliny.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Piątek leży przy skrzyżowaniu średniowiecznego traktu Łęczyca - Łowicz z drogą Zgierz - Kutno, leży dokładnie w środku geometrycznym Polski, w widłach rzek Moszczenicy i Maliny. Powierzchnia gminy wynosi 133,3 km2. Zamieszkuje w niej 6628 osób. Najstarsze wiadomości o Piątku pochodzą z 1241 r. i 1247 r. z okazji pobytu ks. Konrada Mazowieckiego z rodziną. Już wcześniej istniała tu osada, prawdopodobnie o funkcjach państwowych, czego dowodem jest nazwa miejscowości. Początkowo Piątek był własnością książęcą, później przeszedł w ręce arcybiskupów gnieźnieńskich. Dzięki korzystnemu położeniu handlowo - komunikacyjnemu Piątek rozwijał się dość dobrze. Jeśli chodzi o nazwę osady, to według ogólnie przyjętego tłumaczenia pochodzi ona od dnia tygodnia, w którym to dniu odbywały się targi. Prawa miejskie Piątek otrzymał w 1339 r. Pod koniec XVI w. ukształtował się układ przestrzenny miasta, którego ślady zachowały się do dnia dzisiejszego. Wojny oraz pożary, które odbyły się w XVII wieku zrujnowały całkowicie miasteczko. W 1870 r. Piątek utracił przywilej miejski. Duże straty przyniosła I i II wojna światowa. W 1939 r. Piątek znalazł się w centrum słynnej Bitwy nad Bzurą, czego świadectwem są obecne dwa pomniki, jeden nad Maliną, a drugi przy szkole średniej w Piątku.

Jedynymi zabytkami z przeszłości, jakie Piątek dziś posiada są kościoły. Kościół parafialny św. Trójcy został wzniesiony w 1460 r., a przebudowany w 1740 r. i kościół p.w. św. Wawrzyńca na cmentarzu parafialnym.

Kościół parafialny św. Trójcy
kościółzostał wzniesiony w 1460r., a przebudowany w 1740r. Gotycki, murowany z cegły o regularnym układzie polskim, orientowany. Na zewnątrz potężne oskarpowanie charakterystyczne dla architektury gotyckiej. We wschodniej ścianie prezbiterium wnęka w obramowaniu kamiennym z napisem łacińskim z 1584r. Ołtarz główny, z obrazem św. Trójcy z początku XIX w. Ołtarz wg opisu z 1860r. jest „pięknej struktury z drewna cały pozłacany”. Klasycystyczny mały ołtarzyk przenośny z rzeźbioną w kości sceną „zdjęcie z krzyża”, według znanego obrazu Rubensa oraz ambona rokokowa z rzeźbą Dobrego Pasterza. Przykościelna, klasycystyczna dzwonnica pochodzi z początku XIXw. Całość utrzymana jest w bardzo dobrym stanie.

Kościół p. w. św. Wawrzyńca,
na cmentarzu parafialnym został zbudowany w 1753r., na miejscu poprzedniego, rozebranego wskutek zestarzenia się konstrukcji zrębowej. Nawa na planie prostokąta, z węższym, prostokątnym prezbiterium. Ołtarz i ambona rokokowa. Kościół pod wezwaniem MB Łaskawej w Ciechosławicach, jeśli wierzyć przekazom, wybudowany został w roku 1521 i tym samym należałby do jednego z najstarszych zabytków drewnianego budownictwa sakralnego w Polsce. Świątynia parafialna Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Piątku - wybudowana ze składek wiernych w 1907 roku. Kościół powstał pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Kapitalne prace remontowe przeprowadzono w 1996 roku.

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ
Pomnik „Krzyż” wzniesiony w miejscu zamordowania przez Wehrmacht 14.09.1939r. mieszkańców Piątku. Żołnierze Wehrmachtu spędzili 44 osoby do pracy przy naprawie mostu na rzece Malina. Gdy most został naprawiony wszystkich rozstrzelano. Zwłoki zakopano w leju po bombie obok rzeki. Pomnik został zbudowany w 1957r.

Pomnik Chwały 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej dla upamiętnienia Żołnierzy Września poległych w bitwie n/ Bzurą w 1939 roku. W murze pomnika widnieje wizerunek gen. bryg. Franciszka Włada, dowódcy 14 DP. Znajduje się tam również umieszczona w łuskach pocisków artyleryjskich ziemia zebrana z okolicznych pól bitewnych: Mąkolic, Łęczycy, Piątku i Bielaw. Dla uczczenia pamięci poległych żołnierzy corocznie przed pomnikiem odbywają się uroczystości wrześniowe upamiętniające Bitwę n/ Bzurą.

Pomnik Ofiar Faszyzmu ufundowany przez społeczeństwo dla uczczenia rozstrzelanych przez Wehrmacht 6 mieszkańców w Janowicach w 1939r. Ciała ofiar zostały przeniesione na cmentarz parafialny po zakończeniu okupacji. Patronat nad Pomnikiem przejęli uczniowie Szk. Podst. w Piątku.

do góry

INNE ATRAKCJE

DWORY I PAŁACE OKOLIC PIĄTKU
Pozostałości dworu w Janowicach. Dwór powstał w 2 połowie XIX., murowany, parterowy, wzniesiony na planie prostokąta, z dwuspadowym dachem. Na ścianie wschodniej otwarta kolumnada. Nad wejściem balkon w pomieszczeniach strop płaski. Na kolumnadach wsparty jest architraw.

Murowany dworek w Piekarach pochodzi z XIX w. Otoczony jest 12-hektarowym parkiem dworskim z czterema stawami oraz 150-letnimi okazami drzew.

Klasycystyczny pałac w Goślubiu z 2 połowy XVIII w., przebudowany został w końcu XIX w. Jego ozdobą jest ciekawy 4-kolumnowy ganek w fasadzie głównej. Pałac otoczony jest zabytkowym parkiem z końca XIX w., w którym spotkać można okazy drzew osiągające 150 lat.

do góry

NA WYCIECZKI

„Silne Błota” leżą na terenie leśnictwa Witów. Jest to torfowisko z wydmami porośniętymi lasem o powierzchni 20 ha. W szuwarach można spotkać gniazda ptaków jak: łabędzia niemego, kokoszki wodnej, błotniaka, gęgawy i bociana czarnego.

Z uroczyskiem Silne Błota - łączą się wydmy. Piasek pokrywa warstwa opadających z drzew igieł, ale wystarczy odrobina trudu, aby zobaczyć leśną „plażę”. Zimą witowskie
wydmy to doskonałe miejsce na zabawy saneczkowe.

„Łysa Góra” położona nad rzeką - Malina. Kopiec został wzniesiony w XIII-XIV wieku.

Szlak turystyczny: Łęczyca - Tum - Piątek, Walewice - Łowicz - Arkadia - Nieborów

 

do góry

PRZYDATNE INFO

Punkt Informacji Turystycznej mieszczący się przy Gminnej Bibliotece w Piątku

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Piątek. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Jacka A. Michalskiego.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone