zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
małopolskie
Andrychów
Bochnia
Brzesko
Czarny Dunajec
Gmina Czorsztyn
Kalwaria Zebrzydowska
Kraków
Krynica-Zdrój
Limanowa
Nowy Sącz
Nowy Targ
Olkusz
Oświęcim
Powiat Krakowski
Powiat Myślenicki
Rabka-Zdrój
Sucha Beskidzka
Szczawnica
Wadowice
Wieliczka
Oświęcim

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Oświęcim to ponad 43 tys. miasto o powierzchni 30,3 km2, położone po obydwu brzegach Soły, u jej ujścia do Wisły, w centrum Kotliny Oświęcimskiej. Sąsiaduje z trzema ważnymi regionami gospodarczymi - Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, aglomeracją krakowską i regionem podbeskidzkim z miastem Bielsko-Białą na czele. Obszar ten zamieszkany jest przez około 5 mln ludzi. Koncentruje się tu ogromny potencjał ekonomiczny i naukowy.

Oświęcim znajduje się w pobliżu znanych miejscowości turystycznych: Krakowa, Wieliczki, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Pszczyny. W niewielkiej odległości od miasta znajdują się niezwykle atrakcyjne tereny Beskidu Małego i Jury Krakowsko-Wieluńskiej.

Oświęcim można scharakteryzować jako miasto głównie przemysłowe, z dobrze wykształconym sektorem usług i handlu. Dzisiejsza struktura przemysłowa miasta przeważnie kontynuuje tradycje przemysłu mechanicznego i produkcji materiałów budowlanych oraz powiązania gospodarcze z przemysłem znajdującym się w rejonie Oświęcimia. Elementem, który zdecydował o przemysłowym charakterze miasta było powstanie na jego wschodnich obrzeżach potężnych zakładów chemicznych, które zapoczątkowały rozwój przemysłu chemicznego w Oświęcimiu.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Zamek w Oświęcimiu
należy do czołowych zabytków średniowiecznej architektury obronnej, zachowuje średniowieczną wieżę z przełomu XIII i XIV wieku należącą do najwcześniejszych budowli ceglanych w Małopolsce. Do zabytków należy również średniowieczna wieża wraz przylegającym kompleksem zabudowy z XV - XX wieku oraz teren wzgórza zamkowego. Wraz z kompleksem pozostałych budowli, pochodzących z XV - XX w. oraz konfiguracją wzgórza zamkowego - stanowi dobry przykład powiązania architektury obronnej z miastem. Zamek książęcy zlokalizowany jest na wzgórzu, które w czasach pogańskich miało być miejscem kultowym. Wieża ceglana gotycka pochodzi z drugiej poł. XIII w.; część południowa zamku z XVI w. , część środkowa z lat 20. XXI wieku. Zamek niszczony był wieloma pożarami i przebudowywany. Był siedzibą kasztelana, później książąt oświęcimskich, starostów królewskich, władz powiatowych i miejskich. Obecnie w jego części południowej znajdują się Zbiory Historyczno - Etnograficzne Ziemi Oświęcimskiej.

Cmentarz rzymsko-katolicki parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Założony w I poł. XIX wieku ma powierzchnię około 3 ha. Na cmentarzu znajduje się 210 nagrobków zabytkowych powstałych w 2 poł. XIX w. i 1 poł. XX w., które otacza się ochroną. Ochronie podlega także istniejący starodrzew w granicach w/w parcel. Najstarsze i najistotniejsze obiekty zabytkowe cmentarza to:

 • Kaplica murowana o cechach neogotyckich, fundowana w II poł. XIX w. z epitafiami na zewnętrznych ścianach i jedną tablicą wewnątrz;
 • Mur ogrodzeniowy z 1 poł. XX w;
 • Zabytkowe grobowce: księży oświęcimskiej parafii, Księży Salezjanów i Sióstr Serafitek oraz obywateli miasta m.in. burmistrzów, radnych i właścicieli Oświęcimia, lekarzy, nauczycieli i artystów. Najstarszy istniejący nagrobek z 1842 r., liczne nagrobki z 2 poł. XIX w. i 1 poł. XX w.
 • Pamiątkowe tablice: m.in. z nazwiskami osób, które zginęły w obozach zagłady w czasie II wojny światowej.
 • Grobowiec wzniesiony w 1980 r. na miejscu b. kwatery żołnierskiej z lat 1914 - 1918 (rew. 1989).
 • Symboliczny pomnik wzniesiony w 1985 r. ku czci żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej.
 • Mogiły żołnierskie z obeliskami upamiętniającymi tych, którzy zginęli na polu bitwy austriacko-pruskiej w czerwcu 1866 r., obeliski obok miejsca spoczynku 11 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 r., pomnik - nagrobek na zbiorowej mogile żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli w styczniu 1945 r.

Zespół kościoła i kaplicy Salezjanów w Oświęcimiu
Kościół p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych - Kościół klasztorny oo Dominikanów p.w. świętego Krzyża w Oświęcimiu powstał w pierwszej połowie XIV w. W wieku XVI niszczony był dwoma pożarami (w 1519 i 1564). Prawdopodobnie w tym okresie, przez pewien czas, znajdował się w rękach innowierców. Z początkiem XVII w. został przez dominikanów częściowo odremontowany. W lutym 1656 r. wojska szwedzkie spaliły miasto i zniszczyły zamek oświęcimski, ponownie został poważnie zniszczony pożarem kościół i klasztor oświęcimskich dominikanów. Na mocy dekretu z 12 stycznia 1782 r. dokonana kasacja zakonów, w tym i dominikańskiego w Oświęcimiu przeznaczająca opuszczone obiekty na sprzedaż. Pozostawione bez opieki budynki popadły w ruinę. Ks. Andrzej Knycz oddał zakupione dobra na założenie w mieście instytucji wychowawczej. W 1898 r. przybyli z Turynu do Oświęcimia pierwsi salezjanie - Polacy, którzy rozpoczęli odbudowę kościoła, który zmienił swój dotychczasowy tytuł, z kościoła p.w. świętego Krzyża, na kościół p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W latach 1901 - 1902 nastąpiła budowa zakładu wychowawczego, które obecnie nosi imię św. Jana Bosko. W roku 1906 prace budowlane przerwano. Prowadzono natomiast prace wewnątrz kościoła. Wybudowano osiem ołtarzy pod galeriami, które były dziełem włoskiego profesora Minghetiego. W okresie międzywojennym, w 1921 r. zbudowano w kościele chór, a w 1923 r. (1 lipca) zostały poświęcone kościelne dzwony, zabrane później przez okupanta niemieckiego w 1942 r. W 1953 r. przeprowadzono generalny remont kościoła, a w 1958 r. zbudowano 37- głosowe organy, gruntownie odremontowane w latach 1971 - 1976. W latach 1962-1964 zbudowano nowy główny ołtarz, w którym umieszczono dawny obraz Wspomożycielki. W kolejnych latach kościół otrzymał w miejsce drewnianej podłogi marmurową posadzkę, dębowe ławki oraz wspaniałe witraże. W latach 1975 - 1984 od strony zachodniej dobudowano nową, trzecią część świątyni i w ten sposób została ostatecznie ukształtowana architektoniczna sylweta kościoła.

Kaplica - mauzoleum
Wzniesiona pod koniec XVIII wieku wraz z parkiem krajobrazowym i ogrodem założonym w końcu XVIII i początku wieku XIX stanowiące część założenia dworsko-parkowego w Dworach k/ Oświęcimia przy ul.Zwycięstwa. Kaplica związana jest z datą śmierci Barbary z Hallerów Rottmanowej (1805 r.) Jest to okrągły obiekt murowany wzniesiony na rzucie centralnym, nakryty półkolistą kopułą. ściany zewnętrzne kaplicy podzielone są ośmioma pilastrami jońskimi, podpierającymi belkowanie, na którym wsparta jest kopuła. Dach pokryty blachą. Wejście do kaplicy zamknięte jest klasycystyczną żelazną kratą. Przez całe dziesięciolecia w ołtarzu był posąg św. Barbary (patronki Barbary Rotmanowej), o obecnie miejsce to zajmuje lżejsza figura NMP, a posąg św. Barbary stoi obok ołtarza. Na wyposażeniu kaplicy są cztery drewniane, również klasycystyczne lichtarze. Przy drzwiach wejściowych w kamiennej posadzce jest płyta przykrywająca wejście do krypty, gdzie znajdują się trumny z prochami rodziny Hallerów. Ostatnim pochowanym tam członkiem tej rodziny jest Cezary Antoni Haller. (8.07.1972 r.), syn majora Cezarego Hallera. Na ścianach kaplicy, po obu stronach ołtarza, wmurowane są dwie tablice. Jedna z nich poświęcona jest Cezaremu Hallerowi de Hallenburg - kapitanowi WP, od 6 listopada 1918 r. komendantowi powiatowemu na powiat oświęcimski, który w czasie najazdu czeskiego na Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 r. brał czynny udział w licznych bitwach. Poległ w bitwie pod Kończycami Małymi w dniu 26 stycznia 1919 r. Za zasługi położone w obronie południowych granic Polski został pośmiertnie mianowany majorem Wojska Polskiego.

Teren byłego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu i Brzezince.
Były obóz koncentracyjny Auschwitz - Birkenau to jeden z największych hitlerowskich obozów zagłady. W czasie jego funkcjonowania w latach 1940 - 1944 pochłonął ponad milion ofiar wielu narodowości. Składał się z głównych obozów Auschwitz I, Auschwitz II- Birkenau, Auschwitz III- Monowotz oraz z ponad 40 podobozów. Na terenie byłego obozu znajdują się liczne obiekty stanowiące dowód hitlerowskiego ludobójstwa: komora gazowa i krematorium I, ruiny komór gazowych i krematoriów II, III, IV, V, Ściana Straceń, rampa, masowe groby, baraki murowane i drewniane, bloki więźniarskie, ogrodzenia, wieżyczki wartownicze. Kl Auschwitz - Birkenau jest symbolem zagłady ludzkości w okresie okupacji niemieckiej. Uchwałą Sejmu Polskiego z dnia 2 lipca 1947 rok na obszarze dwóch zachowanych obozów utworzono Państwowe Muzeum Auischwitz - Birkenau. W 1979 r. miejsca te wpisano na Listę Obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO.

do góry

INNE ATRAKCJE

Edukacyjne Centrum Żydowskie
Będąc w Oświęcimiu trudno nie zwiedzić Edukacyjnego Centrum Żydowskiego a właściwie jednej z jego części -synagogi Chewra Lomdei Mishnajot (na zdjęciu po prawej). W budynku przylegającym do synagogi, Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie przygotowuje sale wystawowe, konferencyjne, miejsca noclegowe i kawiarnię koszerną. Działalność Centrum skierowana będzie na przybliżanie zwiedzającym historii Żydów w Oświęcimiu i Europie Środkowej.
Fundacja chce również zmienić wygląd placu ks. Skarbka i przywrócić mu dawny wygląd. Zamierza w centralnym punkcie placu odtworzyć przedwojenną studnię oraz przygotować sadzawkę.

Ciekawe obiekty:
"Pałac Ślubów" - z początku XX w. - ul. Jagiełły 25 - willa wzniesiona w latach 1903-1912 o historycznych cechach stylowych z przewagą elementów neorenesansu i neobaroku (do 1935r. własność dr Antoniego Ślosarczyka). Wszczęto postępowanie w sprawie wspisu do rejestru zabytków.

 • Budynek dawnej karczmy ul. Górnickiego - budynek wzniesiony na przełomie XVIII/XIX w. lub w 1 poł. XIX w., wielokrotnie przebudowywany. Wystąpiono z wnioskiem o opinię konserwatorską.
 • Bocznica Kolejowa biegnąca wzdłuż ul. Leszczyńskiej
 • Rynek Gł - Kamienica Nr 12 - kamienica wzniesiona z końcem XIXw., przebudowana w latach 40-tych obecnego stulecia w duchu "Heimatstilu"
 • Rynek Gł. - Kamienica Nr 9 - kamienica wzniesiona w latach 80-tych XIXw. o historycznych cechach stylowych, na ryzalicie sztukateria.
 • Plac Tadeusza Kościuszki 10 - dom "Caritas" - aktualnie Dom Pomocy Społecznej. Budynek wzniesiony w latach 1905-1910, o secesyjno-modernistycznych cechach stylowych.

do góry

NA WYCIECZKI

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Rzeki Soły”
Zespół ten ma powierzchnię 143 ha i zajmuje całe międzywale rzeki Soły w granicach miasta Oświęcimia, w województwie małopolskim. W jego obrębie wyznaczono 4 użytki ekologiczne (o łącznej powierzchni 49,29 ha), chroniące najlepiej zachowane lasy wierzbowo-topolowe. Są to: "Łęg Stare Stawy", (o powierzchni 4,45 ha), "Łęg Kamieniec" (23,84 ha), "Łęg Błonie" (6 ha) i "Łęg Za Torami" (15 ha).

do góry

PRZYDATNE INFO

Miasto lezy na skrzyzowaniu tranzytowych ciagów komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim przebiegajacych na kierunkach:
droga nr 44 Tychy - Oswiecim - Zator - Skawina
droga nr 933 Chrzanów - Oswiecim - Pszczyna
droga nr 948 Oswiecim - Kety
nalezy zaznaczyc, ze w najblizszej okolicy przebiegaja realizowane i planowane do realizacji autostrady A-4 i A-1.
Od wielu lat jest waznym wezlem kolejowym z dostepem do polaczen inter-city i euro-city. Ma stosunkowo dobre powiazania krajowe, a takze miedzynarodowe z Wiedniem, Praga i Bratyslawa.
W stosunkowo niewielkiej odleglosci znajduja sie dwa najwieksze porty lotnicze w Polsce poludniowej:
Kraków - Balice - ok.55 km
Katowice - Pyrzowice - ok. 70 km

Centrum Informacji Turystycznej
Tel. 033 843 00 91, mpit@um.oswiecim.pl

Pogotowie ratunkowe 999
Ul. Wysokie brzegi 2, tel. 033 842 22 72

Policja 997
Ul. Wyspianskiego 2, tel. 033 842 40 31</p>

do góry

 

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Wydziału Promocji Urząd Miasta Oświęcim. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Radosława Folga.  

 

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone