zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
mazowieckie
Garwolin
Góra Kalwaria
Grodzisk Mazowiecki
Konstancin-Jeziorna
Kozienice
Michałowice
Nadarzyn
Płock
Powiat Białobrzeski
Powiat Ciechanowski
Powiat Gostyniński
Powiat Grodziski
Powiat Lipski
Powiat Miński
Powiat Otwocki
Powiat Przasnyski
Powiat Radomski
Powiat Sierpecki
Powiat Warszawski Zach.
Powiat Węgrowski
Powiat Żuromiński
Przasnysz
Radom
Milanówek
Mińsk Mazowiecki
Kozienice

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Kozienice usytuowane są w południowej części woj. mazowieckiego, między Warszawą a Radomiem.

Miasto położone jest w dolinie Wisły (od wsch. i płn.-wsch.) ostatniej już, jeszcze nie uregulowanej wielkiej rzeki europejskiej o naturalnym charakterze i na skraju jednego z najbogatszych przyrodniczo, największych kompleksów leśnych w centralnej Polsce – Puszczy Kozienickiej (płd.-zach.). Stanowi ona część dawnej Puszczy Radomskiej, rozciągającej się niegdyś pomiędzy rzekami: Wisłą, Pilicą i Kamienną i łączącą się z Puszczą Świętokrzyską.

Miasto jest jednym z najstarszych w Polsce, które ze względu na swoje związki z polskimi królami i ciekawej historii zasługuje na zwiedzenie. To tu miał postoje na trakcie z Krakowa do Wilna król Władysław Jagiełło. Bliskość doskonałych terenów łowieckich spowodowała, że królowie polscy chętnie się tu zatrzymywali, polowali i dlatego został wybudowany w XIV w. dwór myśliwski zwany zameczkiem. Tu było także miejsce narodzin króla Zygmunta I Starego oraz siedziba króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a Zygmunt August w 1549 r. nadał Kozienicom prawa miejskie. Spacerując ulicami miasta, których układ przestrzenny stworzył w XVIII w. architekt królewski Jan Kanty Fontana, dojdziemy do największej chluby Kozienic - zespołu pałacowo-parkowego wpisanego obecnie do głównego rejestru zabytków.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Aby umożliwić Państwu poznanie zabytków Kozienic przygotowana jest trasa spacerowa – Szlak „Kozienickie zabytki architektury”. Trasa obejmuje kilka najcenniejszych obiektów zabytkowych i w trakcie wędrówki postaramy się wskazać Państwu inne ciekawe miejsca.

Zespół pałacowo-parkowy

Król Stanisław August Poniatowski wybudował w Kozienicach swoją wypoczynkową rezydencję. W miejscu dawnego drewnianego dworu, który pamiętał jeszcze czasy saskie i chylił się ku upadkowi architekt królewski Franciszek Placidi wykonał projekt murowanego pałacu, z osiowo założonym dziedzińcem i ogrodem. Prace zrealizowano w latach 1776-1778 wraz z oficyną prawą (1778-1781). Ogrodem przypałacowym zajął się w późniejszych latach Jan Fontana (autor odbudowy miasta po pożarze w 1782 r.).
Dokonano niwelacji terenu między pałacem i rzeką, spiętrzenia rzeki wraz z wykonaniem śluzy i kaskady. Oś widokową podkreślono mostem na rzece oraz drogą biegnącą w kierunku Wisły wysadzaną drzewami.
Pałac był w stylu baroku ale wystrój dekoracyjny budowli nosił już cechy klasycyzmu, były też bogato zdobione wnętrza. Król – wielki kolekcjoner stworzył dużą galerię obrazów i trzecią co do wielkości bibliotekę (prawdopodobnie z literaturą piękną) po Zamku Królewskim w Warszawie i Łazienkach. Przed pałacem ustawiono dwie rzeźby nawiązujące do królewskich polowań: polowanie na dzika i niedźwiedzia (zniszczone podczas II wojny światowej).
Król długo nie mieszkał w swojej kozienickiej rezydencji. Kiedy budowlę całkowicie ukończono, wkrótce nastąpił kres istnienia Rzeczypospolitej i panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wywiezionego przez zaborców do Rosji.
Po powstaniu listopadowym losy pałacu wiążą się z rodziną Dehnów. Generał –lejtnant Iwan Iwanowicz Dehn (1785-1859) otrzymał majątek Kozienice w 1835 r. jako dobra dziedziczne za zasługi dla cesarstwa rosyjskiego (m.in. udział w szturmie Woli w 1831 r., ale także projektowanie cytadeli w Warszawie, twierdzy w Dęblinie oraz przebudowy twierdz w Modlinie i Brześciu).
W latach 1839-1865 nastąpiła rozbudowa pałacu. Zbudowano symetrycznie ustawioną lewą oficynę mieszczącą kuchnie, w parku wystawiono kolumny na cokołach, zbudowano basen na dziedzińcu i schody z tarasu do ogrodu oraz bramę wjazdową. Największe przeobrażenie pałacu nastąpiło pod koniec XIX w. kiedy to córka Iwana Dehna – Olga sprowadziła do Kozienic modnego wówczas architekta francuskiego Franciszka Arveufa, który w latach 1896-1900 przebudował pałac w stylu francuskiego renesansu.
Piękne elementy dekoracyjne, ukształtowanie dachów dotrwały tylko do wybuchu II wojny. Niestety z podpalonego i zniszczonego przez Niemców w 1939 r. pałacu zachowała się do dzisiejszych czasów oficyna kuchenna z lat 1839-1865 przebudowana w 1869-1900 roku wraz z wozownią i stajnią oraz z czterokondygnacyjną wieżą na podwórzu gospodarczym. Zachowały się też fragmenty z otoczenia dawnego pałacu: oryginalne kamienne schody przed elewacją ogrodową ( z poł. XIX w.), dwa cokoły pod rzeźby myśliwskie z końca XVIII w. oraz cokoły z XIX-wiecznymi wazonami z zaprawy cementowej.
W latach 50-tych odbudowano główny korpus pałacu niestety bez dekoracyjnych detali, który dziś jest budynkiem Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Została po wojnie odbudowana także prawa oficyna, która do zachowanej nawiązuje bryłą i kolorystyką – obecnie Urząd Skarbowy, ale najbardziej zabytkową, pamiętającą jeszcze XIX czasy jest lewe skrzydło pałacowe, w którym mieści się siedziba Muzeum Regionalnego.

Najstarszy świecki polski pomnik

Jeden z Jagiellonów, Zygmunt, syn Elżbiety i Kazimierza Jagiellończyka, późniejszy król Polski Zygmunt I Stary urodził się w Kozienicach w 1467 r.
Królewskie urodziny upamiętniono w XVI w. postawieniem kamiennego słupa z płytami, z których jedna przedstawia króla klęczącego przed krucyfiksem.
Pomnik ten został odrestaurowany jeszcze w 1702 r. przez Hieronima Lubomirskiego i znajduje się blisko długiej dojazdowej alei w parku przypałacowym, nie zmieniwszy swojego położenia od czasu jego postawienia.
Istnieje błędne przekonanie, że kolumna króla Zygmunta w Warszawie jest najstarszym świeckim pomnikiem w Polsce. Ale ta w Kozienicach stanęła o ponad 100 lat wcześniej, jeszcze za czasów życia króla Zygmunta I Starego.

Cmentarz rodziny Dehnów

We wschodniej części parku Dehnowie pozostawili po sobie cmentarz rodzinny.
Historyk Włodzimierz Kuźma zajmujący się biografią rodziny Dehnów odczytał wszystkie napisy na płytach nagrobnych i ustalił, że na cmentarzyku pochowani są: gen. Iwan Dehn, jego żona Katarzyna (zm. 1845), ich córka Olga (zm. 1851), syn Iwan (zm. 1874), a także rodzina ich zięcia barona Konstantego Mengdena (zm. 1887), w sumie 9 grobów. Włodzimierz Dehn (zm. 1888) został pochowany w prawosławnej kaplicy, niestety już nieistniejacej, po której pozostał jedynie pagórek.

Hamernia czyli walcownia miedzi z XVIII w.

Po pożarze w 1782 r. odbudową Kozienic był zainteresowany sam król Stanisław August Poniatowski, który aprobował plan odbudowy miasta, udzielał pomocy finansowej i był zwolennikiem rozwoju przemysłu. Pod koniec XVIII w. powstaje więc fabryka broni palnej z własną hamernią czyli walcownią, w której przekuwa się miedź. Ta powstała manufaktura królewska produkowała nowoczesne, gwintowane sztucery w ilości ok. 500 szt. Broni rocznie, w które uzbrajano kompanie strzeleckie. W czasie powstania kościuszkowskiego (1794 r.) wojska rosyjskie obrabowały miasto i zniszczyły manufakturę. Do dzisiejszych czasów przy ul. Hamernickiej ocalał tylko drewniany budynek dawnej walcowni miedzi.

Kramy kupieckie z XIX w.

Do pożaru miasta w 1782 r. zabudowa Kozienic była w całości drewniana.
Najstarsze murowane domy powstały pod koniec XVIII w. i I poł. XIX w. w wyniku odbudowy miasta na podstawie planu regulacyjnego. Z tego okresu zachowało się kilka domów przy ul. Kochanowskiego i Radomskiej.
Kramy kupieckie znajdujące się przy ul. Radomskiej wybudowano
ok. 1820 r. Odbudowane w latach 90-tych są długim, wąskim, parterowym budynkiem, z podcieniem na drewnianych słupach – jeden z nielicznych tego typu obiektów w Polsce.

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Krzyża z 1869 r.

Już król Władysław Jagiełło, zapalony myśliwy często przebywający w Kozienicach funduje osadzie w 1394 r. kościół. Obecny murowany kościół wzniesiono na nowym miejscu w 1868-69 r. Wewnątrz znajdują się dwa rokokowe ołtarze z figuralną dekoracją rzeźbiarską i obrazami: Matki Boskiej z Dzieciątkiem - XVII wiek oraz św. Antoniego - XVIII/XIX w. Obraz „Święta Rodzina” namalował Wojciech Gerson - XIX wiek. W kościele jest także dzwon datowany na 1564 rok.

Cmentarz rzymsko-katolicki

Zaczął być użytkowany ok. 1850 roku i z tego okresu datują się pierwsze pomniki nagrobne. Pochowani są tu  m.in. weterani powstania listopadowego i styczniowego. W okresie I wojny światowej powstała duża kwatera mieszcząca groby Legionistów poległych pod Laskami-Anielinem biorących udział w bitwie o twierdzę Dęblin. Na cmentarzu są groby ułanów Wileńskiej Brygady Kawalerii poległych we wrześniu 1939 r. Po powstaniu styczniowym Rosjanie wprowadzili do miasta 25 Smoleński Pułk Piechoty. Jeszcze do niedawna można było na cmentarzu spotkać mogiły z prawosławnym krzyżem.

Cmentarz żydowski - Kirkut powstał ok. 1620 r.

Kozienice jak wiekszość polskich maisteczek zamieszkiwane były prze Żydów. Z XVII w. pochodzą pierwsze zapisy o pochówkach na piaszczystym wzgórzu na płd. od ul. Radomskiej i Wójcików. W latach 1927-35 Gmina Żydowska ogrodziła cmentarz wysokim murem. Na Kirkucie było niewielkie mauzoleum, w którym spoczywał słynny cadyk. W czasie II wojny św. mauzoleum zniszczyli Niemcy. Nie zachowały się żadne macewy, stoi jedynie ohel czyli dom poświęcony cadykowi – Izraelicie z Kozienic.

Pałacyk p. rejenta Bezego – obecnie Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice

Na ul. Kochanowskiego 22 znajduje się wybudowany w 1923 r. w stylu modernizmu pałacyk, który ostatnio został wyremontowany, unowoczesniony i jest jednym z najładniejszych zabytkowych budynków w mieście. Pełni rolę placówki kulturalnej o bogatym zbiorze bibliotecznym.

Muzeum Regionalne w Kozienicach

Ul. Parkowa 5b, tel. 048 614 35 75

Muzeum zaprasza codziennie z wyjątkiem poniedziałków  i świąt w godz.9-16

Wtorki dzień bezpłatny. Muzeum Regionalne w Kozienicach zaistniało jako dar społeczny, w efekcie osobistego zaangażowania mieszkańców Kozienic i regionu. Zgromadzone zbiory liczące obecnie 4250 eksponatów znalazły swoje miejsce w jednej z dwóch ocalałych zabytkowych oficyn dawnego zespołu pałacowego. Muzeum posiada zbiory etnograficzne zgromadzone w dwóch działach: kultury materialnej i sztuki ludowej. Zbiory pamiątek historycznych, to w głównej mierze dokumenty archiwalne, fotografie, widokówki, druki ulotne dotyczące Kozienic i najbliższego regionu. W muzealnym zbiorze sztuki na szczególne uwzględnienie zasługuje kolekcja dzieł powstałych w kręgu artystów Legionów Polskich J.Piłsudskiego. Składają się nań grafiki (także teki grafik) przykłady ówczesnej typografii, obrazy i rysunki (J.Fałat, K.Sichulski).
Wystawienniczy fundament stanowią ekspozycje etnograficzne: „Dawne prace i rzemiosła” oraz „Modlitwa i praca w kozienickiej rzeźbie ludowej”. Uzupełnienie oferty wystawienniczej stanowią prezentacje okresowe o zróżnicowanej tematyce: archeologicznej, historycznej, wystawy sztuki współczesnej, prezentacje elementów tradycyjnych kultur naszego kontynentu i pozaeuropejskich.
W muzeum już od kilku lat funkcjonuje pracownia ceramiki i plastyki obrzędowej „OPŁOTKI”. Realizowane są w niej cykliczne zajęcia związane z polskim rokiem obrzędowym i uwzględniają te tradycje ludowe, które jeszcze niedawno były żywotne w regionie Puszczy Kozienickiej. Chlubą pracowni jest także działalność ceramiczna. W trakcie zajęć wykonywane są wszelkie prace ceramiczne: modelowanie, zdobienie, szkliwienie, wypalanie.

do góry

INNE ATRAKCJE

Walorem Kozienic obok przeszłości i cennych zabytków jest ich malownicze usytuowanie. Położenie miasta przy drodze krajowej nr 79 z Warszawy, drodze powiatowej nr 737 z Radomia umożliwia dogodny dojazd mieszkańcom dużych miast i wszystkim turystom, którzy z pewnością docenią walory turystyczno-krajoznawcze tego obszaru.

Kozienice stanowią nowoczesne centrum wypoczynkowo-rekreacyjne.
Nie brakuje tu miejsc do czynnego wypoczynku.
Wszystkich, którzy lubią sport i preferują aktywnie spędzać czas zaprasza Kozienickie Centrum Kultury Rekreacji i Sportu. Oprócz hali sportowej i stadionu na którym odbywają się liczne zawody krajowe i międzynarodowe,
doskonałą formę relaksu przede wszystkim gwarantuje znajdująca się w Kozienicach kryta pływalnia „DELFIN”. 
Nowoczesny obiekt sportowy posiada:
- basen sportowy przystosowany do zawodów 25x16 m
- basen rekreacyjny ze 104-metrową rurą do zjeżdżania
- stacje do masażu podwodnego i nadwodnego
- mały basen i zjeżdżalnia dla dzieci
Oprócz części basenowej w obiekcie przy ul. Legionów jest strefa odnowy biologicznej z sauną, masażem, fitness club z siłownią i salą do areobiku.
Poza częścią basenową na krytej pływalni znajduje się strefa usługowa: restauracja, sklep sportowy.
Można korzystać także z usytuowanych obok pływalni  dwóch boisk do plażowej piłki siatkowej.
 
W okresie letnim na wczasowiczów czeka dobrze wyposażony Ośrodek Wypoczynku Świątecznego z dużą bazą noclegową. Warto skorzystać przy ładnej pogodzie z wypożyczalni sprzętu wodnego i rowerem wodnym lub kajakiem popływać po Jez. Kozienickim nad którym zlokalizowany jest ośrodek. Do dyspozycji są także korty tenisowe a w letnie wieczory można uczestniczyć w imprezach i koncertach organizowanych w amfiteatrze.
W nim to każdego roku w lipcu organizowany jest w Kozienicach Ogólnopolski Festiwal Piosenki Bogusława Klimczuka, który przypomina jego twórczość i promuje młode talenty.
Bogusław Klimczuk – muzyk, dyrygent rozsławił Kozienice jako miejsce swojego urodzenia, a piosenki kompozytora, takie jak „Jabłuszko pełne snu” czy „Rudy rydz”, były przebojami lat 60 i 70-tych i weszły do kanonu muzyki rozrywkowej.

W strukturach Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej działa Kozienicka Grupa Rekonstrukcji Historycznej, która bierze udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym oraz w przedstawia żywe lekcje historii w postaci inscenizacji historycznych.
Zostały już zobrazowane: potyczka pod Wolą Chodkowską (2007 r.) i Przedmoście Maciejowickie (2008 r.)

 

Stadnina koni w Kozienicach

W roku 1919 rozpoczęła się w Polsce odbudowa hodowli koni pełnej krwi, niemal doszczętnie zniszczonej w czasie działań wojennych 1914-1918. W 1918  r. powróciła część polskich koni ewakuowanych w 1915 r. w głąb Rosji. Materiał hodowlany stanowiący własność państwową zgrupowano w jedynej w owym czasie państwowej stadninie Janów Podlaski, ale szukano nowego obiektu rolnego, mającego właściwe warunki do hodowli konia pełnej krwi. Wybór padł na majątek państwowy Kozienice i stadnina zaczęła tu działać od 1924 r.
Po II wojnie światowej odrodziła się i obecnie nadal zajmuje się hodowlą koni pełnej krwi angielskiej.

Tradycyjnie już w ostatni weekend lipca na hipodromie w Kozienicach odbywają się widowiskowe i popularne zawody konne w skokach przez przeszkody. Bierze w nich udział kilkudziesięciu zawodników z kilkunastu klubów jeździeckich z całej Polski.

Stadninę można zwiedzać. Pracownicy organizują dla grup zwiedzanie stadniny z przewodnikiem (historia, stajnie, opowieści o hodowli koni). Działa tu także Klub Jeździecki "Skarb".

Centrum Promocji Sztuki

Od 2003 r. działa Galeria na parterze wieży zespołu pałacowo-parkowego w Kozienicach. Jest to stała ekspozycja twórczości ludowej. Kilkudziesięciu  twórców Ziemi Kozienickiej prezentuje na licznych wystawach, spotkaniach artystycznych różne dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę. Swoje miejsce w Centrum Promocji Sztuki mają także twórcy zajmujący się koronkarstwem, haftem krzyżykowym, rękodziełem artystycznym, lokalni poeci. Od początku głównymi celami działalności placówki jest zapoznawanie mieszkańców miasta i turystów z lokalnym dorobkiem artystycznym, kultywowanie tradycji ludowych regionu kozienickiego, a także umożliwienie prezentacji dorobku twórczego wszystkim osobom o zdolnościach artystycznych.

do góry

NA WYCIECZKI

Kozienice są dogodną bazą wypadową, z której wyruszyć można do wielu atrakcyjnych miejsc ziemi kozienickiej. W Kozienicach swój początek ma wiele szlaków rowerowych i pieszych, które rozgałęziają się w kierunku północnym do Wisły, a na południu łączą się  z ciekawymi krajobrazowo i historycznie szlakami w Puszczy Kozienickiej. Szlaki ułatwiają wędrówkę tym wszystkim, którzy kochają przyrodę i przygodę oraz stawiają na aktywny wypoczynek w ciszy, z dala od cywilizacyjnego pośpiechu.

Czarny szlak rowerowy zaczynający się w Kozienicach w miejscowości Przewóz łączy się ze szlakiem niebieskim i biegnie dalej do szlaku zielonego. Oba szlaki biegną przez zalewowy taras łąkowy, chroniony wałami przeciwpowodziowymi.
Dolina Środkowej Wisły jest obszarem specjalnej ochrony ptaków sieci NATURA 2000.
Planuje się utworzenie parku krajobrazowego Doliny Środkowej Wisły ze względu na konieczność ochrony nadzwyczajnych walorów krajobrazowych tej wielkiej rzeki o naturalnym charakterze. Jest to już ostatnia z dużych rzek europejskich, która nie została jeszcze uregulowana i ma wciąż wiele naturalnego piękna, a wycieczka nad rzekę z lornetką w ręku w celu obserwacji ptaków, należy do najpiękniejszych jakie można odbyć na ziemi kozienickiej. Szczególnie od lipca do września można obserwować przeloty bardzo rzadkich wodnobłotnych ptaków. W okresie lęgowym spotkać można m.in.: siweczkę obrożną i rzeczną, rybitwę rzeczną i białoczelną. W trzcinach i łowiskach słychać brzęczkę i strumieniówkę.

Po stronie południowej i zachodniej miasta rozpościerają się już granice Kozienickiego Parku Krajobrazowego, który również zaliczony został do systemu europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 jako obszar o wysokich wartościach przyrodniczych z rzadkimi gatunkami zwierząt i roślin. Niebieski szlak pieszy i czarny rowerowy wychodzące z Kozienic docierają już do terenów, na których zachowało się wiele krajobrazów naturalno-harmonijnych: stare drzewostany, zabagnienia, urokliwe doliny rzek.
Przez gminę Kozienice i miasto przepływa największa i najpiękniejsza rzeka Puszczy Kozienickiej – Zagożdżonka, która ma swe źródło na płd. Od Pionek i płynie poprzez Pionki, Kociołki i Kozienice, a na 42 km długości wpada do Wisły w Świerżach Górnych. Przyjmuje ona po drodze kilka małych potoczków, łącząc się poniżej Kozienic z dawnym korytem Wisły, zwanym Łachą.

Szlaki rowerowe prowadzą do tych najcenniejszych zakątków lasów Puszczy Kozienickiej, w której utworzono leśne rezerwaty przyrody w celu ochrony najpiękniejszych siedlisk przyrodniczych. Rezerwaty chronią dobrze zachowane drzewostany puszczańskie, charakteryzujące się bogatym i dużym stopniem naturalności.
Najstarszym w gminie Kozienice jest rez. „Zagożdżon” utworzony w 1962 r. Zlokalizowany jest ok. 1200 m od szosy Radom-Kozienice. Chronione są w nim zbiorowiska lesne, typowe dla Puszczy Kozienickiej, tj. bory jodłowe, grądy i bór mieszany wilgotny. Drzewostany są różnogatunkowe i różnowiekowe (80-160 lat). Rośnie w nim najwspanialszy okaz dęba szypułkowego w wieku ok. 350 lat o pierśnicy 102 cm i wys. 28 m nazwany „Zygmunt August”(dziś pomnik przyrody).

Rezerwat „Guść” utworzony został w 2002 r dla zachowania krajobrazów borów świeżych na lokalnych wydmach i borów mieszanych wilgotnych.

Trzecim rezerwatem częściowo występującym na terenie gminy Kozienice jest
rezerwat krajobrazowy „Krępiec”. Celem utworzenia tego rezerwatu jest zachowanie w stanie możliwie najmniej zmienionym fragmentu puszczy z 200-300-letnimi dębami, 100-letnimi klonami i 160-letnimi sosnami. Ciekawa jest także roślinność na skarpach potoków Brzeźniczka i Krępiec.

Odkrywając uroki ziemi kozienickiej, jeżdżąc trasami rowerowymi trudno nie zwrócić uwagi na urokliwie płynącą rzekę Radomkę, która w powiecie kozienickim stanowi naturalną granicę pomiędzy lasami Puszczy Kozienickiej i Puszczy Stromeckiej.
Radomka to propozycja dla tych, którzy chcą „na chwilę” odpocząć od cywilizacyjnego pośpiechu i przeżyć prawdziwą przygodę z wiosłem w ręku.
Radomka to rzeka nizinna, silnie meandrująca, o słabym nurcie, płytka, pięknie wkomponowana w krajobraz lasów i terenów rolniczych, która płynie w szerokiej pradolinie będącej pozostałością po lądolodzie.

Start rozpocząć możemy w miejscowości Brzóza za mostem a skończyć na łąkach w Ryczywole bądź można dopłynąć do samego ujścia rzeki do Wisły w miejscowości Kłoda. W powiecie kozienickim, na granicy gmin Kozienice, Głowaczów, Magnuszew rzeka ma ok. 20 km i doskonale nadaje się do organizowania jednodniowych spływów kajakowych.
Szlak jest łatwy i bezpieczny. Należy również do niezbyt uciążliwych, ale wymaga od płynących doświadczenia i jak każdy szlak wodny uważnego obserwowania wody.
W czasie spływu Radomką nie sposób się nudzić. Miejscami przepłynąć trzeba pod drewnianym mostkiem, ominąć przeszkody w postaci zwalonych do wody drzew bądź wystających z dna pni, a liczne trawiaste wysepki wymagają podejmowania decyzji, którą stroną najlepiej opłynąć.

Spływ rzeką czy wędrówka wzdłuż jej brzegówdostarcza możliwości podziwiania dużej różnorodności siedlisk przyrodniczych, w których zachowało się wiele naturalnych krajobrazów i bogactwo faunistyczne.
Rzeka ma szczególnie dużo uroku w okresie kwitnienia łąk pokrywajacych jej dolinę oraz tam gdzie lasy dochodzą do jej brzegów. Przed Ryczywołem na lewym brzegu z rzeką graniczy urokliwy rezerwat przyrody „Dęby Biesiadne" z licznymi starymi , dziuplastymi pomnikowymi dębami.

Płynąc kajakiem w ciszy, zaobserwować można świat zwierząt. Wśród przybrzeżnej roślinności mienią się w słońcu ważki, na wystających rzecznych kamieniach i piaszczystych mieliznach być może będziemy mogli napotkać bawiące się wydry, pliszki siwe i żółte, zimorodki. Przy odrobinie szczęścia zobaczymy piżmaki, krzyżówki, nurogęsi czy piskliwce, a w ujściowym odcinku rzeki szybujące nad głowami bieliki.
Przepływając szlak napotkamy liczne dowody żerowania bobrów.
Próba wyjścia na pokryty dużymi zaroślami brzeg może zakończyć się wypłoszeniem tego zwierzęcia z siedliska.

Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze rzeka Radomka w obrębie Puszczy Kozienickiej objęta jest zasięgiem Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.
Szlak kajakowy Radomka to nie tylko walory przyrodnicze, to także dziedzictwo historyczne i kulturowe. Mijamy miejscowości, które zapisały się na kartach naszej historii. Warto zrobić sobie odpoczynek na szlaku m.in. w miejscowości Chodków.
Po 17 września 1939 r. kiedy wojska sowieckie wkroczyły do Polski i padła Warszawa, major Henryk Dobrzański nie złożył broni. We wsi Kraski Nowe przeprawił się ze swoim oddziałem przez Wisłę. Po dwóch godzinach odpoczynku w wiosce Kłoda ruszyli wzdłuż rz. Radomki w kierunku Chodkowa i Woli Chodkowskiej. Tutaj 1 października 1939 r. rozegrała się potyczka z Niemcami. Oddział zniszczył niemiecką ciężarówkę, która utknęła na piaszczystej drodze. W Chodkowie niedaleko miejsca bitwy, stanął kamień z tablicą przypominający wszystkim o walce pierwszego partyzanta II wojny światowej na ziemi kozienickiej.

do góry

PRZYDATNE INFO

Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
centrala tel. (-48) 611 71 00
sekretariat tel. (-48) 614 27 06

INFORMACJA TURYSTYCZNA KOZIENICE
ul. Piękna / róg Warszawskiej 19, 26-900 Kozienice
tel./fax: +48 48 614 36 99
e-mail: it-kozienice@wp.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. Ks. Franciszka Siarczyńskiego
Ul. Kochanowskiego 22, tel/fax. 048 614 21 58
Biblioteka oferuje m.in. sprzedaż wydawnictw dot. Kozienic, zaprasza na wystawy. Czytelnia internetowa: pon-pt. godz.10-18, sob. Godz. 9-15

Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Ul. Aleja 1 Maja 8, tel. 048 611 07 50, 048 611 07 51, fax. 048 614 26 25
Organizuje imprezy młodzieżowe i dla dorosłych, koncerty, wystawy, prezentacje, wernisaże, spotkania z interesującymi ludźmi, warsztaty, kłka zainteresowań.

Ogród Jordanowski
Ul. Kochanowskiego 1, tel. 048 614 25 56
Nowocześnie urządzony plac zabaw dla dzieci, liczne imprezy i wystawy, propozycje spędzania wolnego czasu dla najmłodszych

Centrum Promocji Sztuki
Zespół pałacowo-parkowy w wieży, ul. Parkowa
Placówka ma na celu zapoznanie mieszkańców miasta i turystów z dorobkiem artystycznym lokalnych twórców

Nowoczesna kryta pływalnia „Delfin”, czynna pn-ndz. Godz. 6-22
Ul. Legionów 4, tel. (kasa) 048 611 72 03
Odnowa biologiczna – siłownia, masaż, aerobik, aqua aerobik, sauna, fizykoterapia – pn-pt. 10-22, sob. 10-22, ndz. 10-18, tel. 048 611 72 27

do góry

Materiały (tekst i zdjęcia) zostały zredagowane i udostępnione nam dzięki ogromnej życzliwości i  uprzejmości Pani Renaty Maj reprezentującej Informację Turystyczną w Kozienicach. Zdjęcia: Renata Maj. Bardzo dziękujemy za współpracę.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone