zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
parki narodowe
Babiogórski PN
Biebrzański PN
Bieszczadzki PN
Bory Tucholskie PN
Drawieński PN
Gorczański PN
Gór Stołowych PN
Kampinoski PN
Karkonoski PN
Magurski PN
Narwiański PN
Ojcowski PN
Poleski PN
Słowiński PN
Świętokrzyski PN
Tatrzański PN
Ujście Warty PN
Wielkopolski PN
Woliński PN
Narwiański Park Narodowy

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Narwiański Park Narodowy jest położony w województwie podlaskim w powiatach: wysokomazowieckim (gminy Sokoły i Kobylin Borzymy) i białostockim (gminy: Łapy, Turośń Kościelna, Suraż, Tykocin i Choroszcz). Powierzchnia parku wynosi 6 810 ha, powierzchnia otuliny 15 408 ha.

Park obejmuje swoim zasięgiem bagienną dolinę Górnej Narwi na odcinku Suraż - Rzędziany. Najważniejszym walorem przyrodniczym jest unikatowy charakter rzeki, która została zakwalifikowana do systemu rzek anastomozujących. Narew w granicach Parku płynie wieloma korytami, które rozdzielając się i łącząc tworzą nieregularną, skomplikowaną sieć.

Wielkim bogactwem Parku i skraju doliny jest awifauna. Stwierdzono tu występowanie 203 gatunków ptaków, wśród nich 28 zagrożonych w skali światowej lub europejskiej. Symbolem parku jest sylwetka błotniaka stawowego.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

MUZEA I GALERIE

Choroszcz, Muzeum Wnętrz Pałacowych, tel. (85) 719 12 33
Suraż, ul. Białostocka 6, Muzeum Archeologiczno – Etnograficzne, tel. (85) 650 3116
Tykocin, ul. Kozia 3, Synagoga, Oddział Muzeum Podlaskiego, tel. (85) 718 16 26
Uhowo, ul. Kościelna 42, Galeria Narwiańska WDK, tel. (85) 715 27 26

 

do góry

INNE ATRAKCJE

ŁODZIE "PYCHÓWKI"

"Pychówka" to tradycyjna płaskodenna łódź rzeczna o długości około 4 m. Była używana przez mieszkańców doliny Narwi do prac gospodarczych takich jak: przewóz siana z łąk położonych pomiędzy korytami rzeki oraz połowów ryb. Łódź zawdzięcza swoją nazwę technice pływania, która polega na odpychaniu się od dna długim wiosłem lub tyczką. Obecnie przewozy tymi łodziami są jedna z atrakcji przyrodniczych Parku.

 

OFERTA EDUKACYJNA NARWIAŃSKIEGO PN

Dyrekcja NPN w Kurowie:

 • Zmodyfikowana ekspozycja przyrodnicza prezentująca walory przyrodnicze i kulturowe doliny Narwi,
 • Wystawy czasowe plastyczne i fotograficzne,
 • Ścieżka przyrodnicza „Kładka wśród bagien” 1 km,
 • Ścieżka przyrodnicza „Park przydworski w Kurowie” - 800 m,
 • Sala edukacyjna przeznaczona do prowadzenie prelekcji i zajęć edukacyjnych oraz projekcji filmów przyrodniczych (ok. 30 osób),
 • Pracownia do badań hydrobiologicznych wyposażona m.in. w binokulary (10 osób),
 • Wieża widokowa,
 • Kajaki,
 • Od lipca 2008 roku powinna zostać udostępniona kładka edukacyjna o długości 1050 m pomiędzy miejscowościami Waniewo i Śliwno.

 

Zajęcia terenowe i laboratoryjne:

 • „Narew nasza rzeka” - uczestnicy zajęć poznają cechy charakterystyczne systemu rzeki anastomozującej, oznaczają jakość wody na podstawie składników fizykochemicznych wody i indeksu biotycznego, realizacja maj – październik,
 • „Roślinność Narwiańskiego Parku Narodowego” - zajęcia na ścieżce dydaktycznej, zapoznanie ze zbiorowiskami roślinności występującej na terenie NPN, oznaczanie gatunków, porównanie budowy morfologicznej traw i turzyc, realizacja maj-wrzesień,
 • „Drzewa i krzewy” - zajęcia, w których uczestnicy uczą się rozpoznawania gatunków drzew i krzewów w parku przydworskim w Kurowie, realizacja kwiecień – listopad,
 • „Gleba naszym bogactwem” - uczestnicy zajęć poznają znaczenie i funkcje gleby w przyrodzie, określają zawartość azotu i pH, realizacja kwiecień – listopad,
 • „Obserwujemy pogodę” - uczestnicy zajmują się obserwacją zjawisk meteorologicznych oraz dokonują obserwacji przyrodniczych, cały rok,
 • „Rośliny kwitnące wczesną wiosną” - zapoznanie z roślinnością tzw. aspektu wiosennego oraz kwitnieniem drzew, realizacja kwiecień – maj,
 • „Drzewo” - zajęcia w parku przydworskim dla klas I - III, realizacja cały rok,
 • „Ptaki wokół nas” - zapoznanie z różnorodnością gatunkową ptaków, realizacja cały rok.

Zajęcia terenowe i laboratoryjne w przystępny i ciekawy sposób przybliżają zjawiska zachodzące w przyrodzie. Odbywają się one w większości w oparciu o ścieżkę dydaktyczną, park przydworski w Kurowie oraz rzekę. Cieszą się dużą popularnością,  stale zwiększa się ich atrakcyjność poprzez zakup nowych pomocy dydaktycznych. Osoby biorące udział w zajęciach mają możliwość korzystania min. z zestawów odczynników do badania wody i gleby, mikroskopu, binokularu, lup, lornetek, kluczy do oznaczania roślin i zwierząt.

 

Prelekcje i zajęcia dydaktyczne: 

 • „Poznajemy ssaki Narwiańskiego Parku Narodowego” - zajęcia realizowane w ramach nauczania zintegrowanego, prezentacja fotografii omawianych gatunków i ćwiczenia wykonywane przez dzieci,
 • „Bocian Biały” - zajęcia realizowane w ramach nauczania zintegrowanego i blokowego, podczas których omawiane są ciekawostki z życia tych ptaków.

 

Prezentacje multimedialne:

 • „Narwiański Park Narodowy” prezentacje walorów przyrodniczych i kulturowych Parku dostosowane do różnych grup wiekowych,
 • „Różnorodność świata ptaków” prezentacja ważniejszych gatunków zamieszkujących dolinę Narwi, dostosowana do różnych grup wiekowych,
 • „Poznajemy zbiorowiska roślinne NPN”,
 • „Kto zamieszkuje dolinę Narwi”,
 • „Przyroda województwa podlaskiego”,
 • „Polskie Parki Narodowe”,
 • „Bioindykatory - zwierzęta i rośliny wskaźnikami czystości wód Narwi”,
 • „Obserwujemy roślinność w pobliżu siedziby dyrekcji Parku”,
 • „Obserwujemy zwierzęta w pobliżu siedziby dyrekcji Parku”.

do góry

NA WYCIECZKI

SZLAKI PIESZE

Szlak im. Zygmunta Glogera, oznaczony kolorem zielonym, długość ok. 45 km.
Szlak nawiązuje do miejsc związanych z działalnością Z. Glogera, pierwszego prezesa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Po drodze zabytki Tykocina i Choroszczy, bardzo ciekawy fragment szlaku prowadzi północną granicą NPN. Szlak prowadzi przez miejscowości: Białystok, Krupniki, Choroszcz, Rogowo, Rzędziany, Leśniki, Tykocin, Sierki, Stare Jeżewo.

Szlak im. Łukasza Górnickiego, znaki żółte, 20 km.
Łączy on szlaki doliny Narwi ze szlakami doliny Biebrzy. Poświęcony jest pamięci Łukasz Górnickiego, sekretarza czterech królów, wybitnego humanisty okresu Odrodzenia. Prowadzi przez tereny ciekawe pod względem przyrodniczym jak i krajobrazowym: Tykocin, Piaski, Łazy Duże, Zajki, Laskowiec.

Szlak Kolejarzy, znaki zielone, 25 km.
Szlak łączy zabytkowe osiedle kolejowe w Łapach ze schroniskiem PTTK "Kolejarz" w Surażu i biegnie przez miejscowości: Łapy Osse, Grochy Stare, Pietkowo, Suraż.

Szlak Nadnarwiański, znaki żółte, 30 km.
Szlak łączy Białystok ze wschodnimi terenami Narwiańskiego Parku Narodowego. Prowadzi przez miejscowości: Białystok, Turczyn, Niewodnica, Trypucie, Topilec, Izbiszcze, Kruszewo, Pańki.

Szlak im. Włodzimierza Puchalskiego, znaki czerwone, 53 km.
Szlak jest poświęcony pamięci Włodzimierza Puchalskiego - propagatora przyrody narwiańskiej, ojca polskiej fotografii i filmu przyrodniczego. Puchalski w latach 60- 70 XX w. miał swoją chatę w Morusach koło Tykocina. Miejscowości: Łapy Osse, Płonka Kościelna, Łupianka Stara, Bokiny, Waniewo, Kurowo, Stelmachowo, Tykocin, Morusy, Góra.

Szlak Włókniarzy, znaki niebieskie, 75 km.
Nawiązuje do miejsc związanych z powstaniem przemysłu włókienniczego na ziemi białostockiej. Na trasie dużo osobliwości archeologicznych oraz cztery ośrodki jeździeckie. Biegnie przez: Fasty, Dzikie, Choroszcz, Niewodnica Kościelna, Dobrowoda, Borowskie Żaki, Suraż, Zawyki, Doktorce, Strabla, Plutycze, Rajsk, Haćki.

 

SZLAKI ROWEROWE

Podlaski Szlak Bociani, oznaczony kolorem czerwonym, długość około 200 km.
Szlak łączy trzy Parki Narodowe: Białowieski, Narwiański i Biebrzański. Można go podzielić na etapy, zgodnie z własnymi możliwościami i preferencjami. Biegnie wzdłuż dolin rzek: Narewki, Narwi i Biebrzy. Motywem przewodnim szlaku są gniazda bociana białego (na trasie kilkaset gniazd oraz Europejska Wieś Bociania w Pentowie pod Tykocinem). Przechodzi on przez miejscowości: Białowieża, Narewka, Odrynki , Wojszki , Suraż , Baciuty, Kurowo, Tykocin , Laskowiec - 164, Dobarz, Goniądz.

Obwodnica rowerowa NPN, kolor niebieski, 90 km.
Szlak prowadzi dookoła Narwiańskiego Parku Narodowego, po granicy otuliny. Łączy walory kulturowe otoczenia Parku z możliwością kontemplacji walorów przyrodniczych. Po drodze ciekawe zabytki miasteczek: Choroszczy, Suraża, Tykocina, a także siedziba Parku w Kurowie. Obwodnicę przecinają szlaki piesze, co daje możliwość dotarcia do innych ciekawych obiektów. Prowadzi ona przez miejscowości: Choroszcz, Baciuty, Suraż, Łapy, Kurowo, Tykocin, Złotoria, Choroszcz.

Szlak Podmiejskich Rezydencji, kolor żółty, 50 km.
Szlak prowadzi od doliny Narwi po Puszczę Knyszyńską. Na trasie można obejrzeć kilka dworów i pałaców, pozostałych po dawnych właścicielach tych ziem. Miejscowości: Bokiny, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Bobrowa Dolina, Supraśl.

Szlak Światowida, kolor zielony, 20 km.
Szlak łączy Białystok z Narwiańskim Parkiem Narodowym. Na trasie pomnik 1863 r. "Szubienica", Babia Góra z repliką Światowida, widok na NPN z "zerwanego mostu". Trasa szlaku: Białystok, Krupniki, Choroszcz "Szubienica", Konowały, Kruszewo "zerwany most".

 

SZLAKI WODNE

„Narwiański Labirynt” o długości 45 km. Prowadzi przez cały Narwiański Park Narodowy. Do pokonania w 2 - 3 dni. Szlak stanowi ostatni etap 150 km spływu Narwią od zbiornika Siemianówka lub z Narewki. Płynąc Narwią widoczne są miejscowości: Suraż, Uhowo, Bokiny, Topilec, Izbiszcze, Waniewo, Kurowo, Rzędziany.

„Kajakiem wokół Kurowa”, długość 10 km.
Szlak umożliwia zwiedzenie w ciągu kilku godzin jednego z najciekawszych fragmentów Parku z XVI w. redutą "Koziołek" położoną na bagnach oraz obejrzenie panoramy doliny z "zerwanego mostu" pod Kruszewem.

 

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

Kurowo, "Kładka wśród bagien", długość ok.1 km.
Ścieżka znajduje się przy siedzibie NPN. Prowadzi drewnianymi kładkami i łąką. Mimo, iż trasa nie jest długa, to przechodzi przez różnorodne ekosystemy Parku: trzcinowisko, turzycowisko, rzekę, łąkę i zarośla wierzbowe. Tym samym pozwala na zapoznanie się z przyrodą Parku. Przy ścieżce umieszczone są tablice opisujące napotkane zbiorowiska, opracowano również przewodnik po ścieżce.

Ścieżki dydaktyczne znajdują się również w otulinie NPN i zostały opracowane przez szkoły.

Kruszewo, znaki żółte, 6 km.
Trasa rozpoczyna się i kończy w Szkole Podstawowej w Kruszewie. Prowadzi wschodnim skrajem Narwiańskiego Parku Narodowego. Skierowana jest głównie do młodzieży szkolnej. Na trasie znajduje się osiem tablic dydaktycznych do prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie wg przyjętego scenariusza. Opracowano również przewodnik po ścieżce.

Rogowo, ścieżka „Narew” 8 km.
Ścieżka skierowana do młodzieży szkolnej. Na trasie znajdują się przystanki poświęcone zarówno walorom przyrodniczym okolicy (starorzecze, nowe koryto rzeki, podmokła łąka) jak i wartościom kulturowym (średniowieczny cmentarz Pańki, cmentarzysko w Rogowie). Do ścieżki opracowano przewodnik oraz scenariusze zajęć terenowych.

Bokiny, ścieżka „Wędrując brzegiem Narwi” 2,5 km na prawym brzegu rzeki.
Zapoznaje z walorami przyrodniczymi doliny (roślinność, ptaki, płazy) oraz historią i zabytkami wsi.

do góry

PRZYDATNE INFO

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10, 18 - 204 Kobylin Borzymy
tel./fax (085) 718 14 17, (086) 476 48 11, 476 48 12

Punkty informacji turystycznej

 • Białystok, ul. Malmeda 6, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, tel. (85) 732 68 31  
 • Białystok, ul. Kolejowa 9 lok. 10 (Dworzec PKP), tel. (085) 675 3635  
 • Choroszcz, ul. Sienkiewicza 29, Centrum Inf. Turystycznej i Kulturalnej, tel. (85) 719 14 31
 • Kurowo 10, siedziba NPN, tel./fax (85) 718 14 17, (86) 476 48 11, (86) 476 48 12
 • Łapy, ul. Sikorskiego 18 (Urząd Stanu Cywilnego), Punkt Inf. NPN, tel. (85) 715 63 03
 • Suraż, ul. Białostocka 6, Muzeum Archeologiczno - Etnograficzne, tel. (85) 650 31 16
 • Tykocin, ul. Złota 2, Urząd Miejski, tel. (85) 718 16 27

 

wyciąg z zarządzenia Dyrektora Narwiańskiego Paru Narodowego z dnia 8.07.2005 r.
w sprawie regulaminu ruchu turystycznego na terenie Narwiańskiego PN

§ 1
Ruch turystyczny na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego może odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu.

§ 2
1. Ruch turystyczny na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem i opieką osób uprawnionych do prowadzenia obsługi ruchu turystycznego.
2. Zapis ust.1 nie dotyczy grup liczących mniej niż 10 osób.
3. Zabronione jest dzielenie grup zwierzających Narwiański Park Narodowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ust.1.

§ 3
Osobami uprawnionymi do prowadzenia obsługi ruchu turystycznego, o którym mowa w § 2 ust. 1, są pracownicy Narwiańskiego Parku Narodowego oraz osoby posiadające upoważnienie Dyrektora Narwiańskiego PN.

§ 4
Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz zaleceń służb Narwiańskiego Parku Narodowego.

§ 5
Za wstęp oraz udostępnianie Narwiańskiego Parku Narodowego należy uiścić opłaty na zasadach i w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Dyrektora NPN.

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów (tekst i zdjęcia) zgromadzonych na www.npn.pl – oficjalnej stronie Narwiańskiego Parku Narodowego.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone