zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
śląskie
Bielsko-Biała
Brenna
Chorzów
Cieszyn
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Goczałkowice-Zdrój
Katowice
Milówka
Ogrodzieniec
Powiat Bielski
Powiat Gliwicki
Powiat Kłobucki
Powiat Mikołowski
Powiat Wodzisławski
Pszczyna
Skoczów
Szczyrk
Tarnowskie Góry
Ustroń
Węgierska Górka
Wisła
Żywiec
Częstochowa

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO

 

KRÓTKI OPIS

Częstochowa - to miasto znane na całym świecie, dzięki obecności w klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze obrazu Matki Boskiej - ikony Czarnej Madonny. Do niej pielgrzymują rzesze ludzi z dziękczynieniem i prośbą, w chwilach radosnych i trudnych. Pielgrzymi czynią z Częstochowy jeden z głównych ośrodków pielgrzymkowych świata. Sanktuarium odwiedza rocznie średnio 4 do 5 milionów pątników z 80 krajów świata. Swoistym fenomenem w skali ogólnoświatowej są pielgrzymki piesze, z którymi przybywa ponad 200 000 pątników. Najdłuższe szlaki liczą ponad 600 kilometrów i ich pokonanie zajmuje do 20 dni wędrówki.

Pierwsze wzmianki o Częstochowie pojawiły się w 1220 roku. W XIV wieku było to miasto lokowane na prawie niemieckim przez Kazimierza Wielkiego - ważny ośrodek handlowy na szlaku wiodącym z Rusi i Wołoszczyzny na Dolny Śląsk i Saksonię. Kolejny nurt rozwoju miasta wyznaczył przywilej wydobywania rudy i przetapiania jej w żelazo. Korzystne położenie nad rzeką Wartą i obecność pobliskiego klasztoru niewątpliwie sprzyjały rozwojowi miasta, tym bardziej, że wokół klasztoru również rozwijała się osada, która w 1717 roku otrzymała prawa miejskie.

Obecnie powierzchnia miasta to 160 km2, liczba ludności: 246 890 (2005 r.)

Częstochowa

powrót do menu

ZABYTKI I MUZEA

Jasna Góra (A/B-4) - zasiedlona została w 1382 roku przez OO. Paulinów, którym książę Władysław Opolczyk przekazał parafialny kościół Najświętszej Marii Panny. Dzięki darowiznom i fundacji Władysława II Jagiełły i jego żony Jadwigi w tym miejscu w 1393 wzniesiono klasztor. Zbudowane w latach 1620-1644 przez Władysława IV Wazę fortyfikacje uczyniły klasztor znaczącym ośrodkiem obronnym. W 1655 roku twierdza stawiła skuteczny opór wojskom szwedzkim Karola X Gustawa. Obrona kierowana przez przeora O. Augustyna Kordeckiego posiadała duże znaczenie moralne i polityczne. Z pielgrzymkami przybywali tutaj monarchowie i coraz liczniejsze rzesze wiernych.

Król Jan Kazimierz w Ślubach Lwowskich ogłosił Matkę Boską Królową Polski. Fortyfikacja wytrzymała oblężenia szwedzkie w okresie wojny północnej w 1702, 1704 i 1705 roku. W 1717 roku przeprowadzono pierwszą na ziemiach Polski koronację obrazu Czarnej Madonny.

Swoją militarną potęgę klasztor potwierdził, gdy konfederaci barscy pod dowództwem Kazimierza Pułaskiego przez trzy lata stawiali w twierdzy skuteczny opór wojskom rosyjskim. W czasach Napoleona I Jasna Góra ostatni raz spełniła rolę twierdzy - broniąc wolności Polaków odpierała ataki wojsk austriackich. Po klęsce Napoleona twierdzę zajęły wojska rosyjskie. Mury obronne rozebrano. W 1910 roku obraz został ponownie koronowany, a w 1920 roku, w Polsce niepodległej, Episkopat ponownie obrał Matkę Boską Częstochowską Królową Polski.

W 1956 roku Kardynał Stefan Wyszyński odnowił Jasnogórskie Śluby Narodu - akt przyrzeczeń Episkopatu i wiernych - w 300 rocznicę Ślubów Jana Kazimierza. Natomiast w 1979 roku pierwszy w historii kościoła papież Polak Jan Paweł II przybył na Jasną Górę.

Obecny zespół architektoniczny, powstały na przestrzeni ponad pięciu wieków, przedstawia się jako zwarty kompleks klasztorny. W murach fortecznych zgromadzono ważne dla Polski budowle i pamiątki. Są one świadectwem epok i ludzi oraz dziedzictwem kulturowym Polski.

Kaplica Matki Bożej - gotycka, w barokowym hebanowym ołtarzu umieszczony jest wsławiony wieloma cudami obraz Matki Boskiej Częstochowskiej - cel pielgrzymek z całego świata. Wypowiedziane tutaj prośby i dziękczynienia upamiętniają pozostawione na ścianach wota wiernych. W latach 1662-1664 dołączono do Kaplicy trójnawową budowlę barokową, będącą dziś czołowym dziełem polskiego budownictwa doby kontrreformacji. Trzecia część Kaplicy została dobudowana w 1929 roku. Do niej przylega Bazylika pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - monumentalne dzieło sztuki barokowej. Sklepienia pokrywają freski z końca XVII w. Ołtarz główny jest wspaniałym, późnobarokowym dziełem. Kształt świątyni dopełniają kaplice: św. Pawła I Pustelnika, Relikwii Świętych, Serca Jezusowego; wszystkie z XVII w. Na chórze, nad głównym wejściem do Bazyliki, znajdują się jedne z największych w Polsce, wspaniałe organy, posiadające 105 głosów, 4 klawiatury i dwa kontuary.

Sala Rycerska - reprezentacyjna sala Klasztoru, renesansowa, wypełniona jest cyklem XVII wiecznych obrazów dokumentujących ważne dla zakonu wydarzenia.

Wały - teren wzdłuż murów obronnych, na zakończeniu których znajdują się bastiony dawnych fortyfikacji czworokątnej twierdzy jasnogórskiej: św. Barbary, św. Rocha, św. Trójcy oraz św. Jakuba.

Wieża - jedna z najwyższych w kraju, 106 m i 30 cm, na szczyt której prowadzi 519 stopni. Taras widokowy jest wspaniałym punktem do obserwacji całej panoramy Częstochowy. Na drugiej kondygnacji wieży umieszczony jest zegar kurantowy, który na 36 dzwonkach wygrywa melodie Maryjne.

muzea paulinówMuzea Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze
Zbiory OO. Paulinów przechowywane w Klasztorze to ogromne dziedzictwo narodowe, podróż przez ważne wydarzenia w dziejach Polski. Dotknięcie wartości, które przeszłość niesie nam - współcześnie żyjącym. Zbiory poznać można zwiedzając:

Skarbiec - zawierający najcenniejsze wota ofiarowane przez stulecia przed cudownym obrazem. Wśród nich wyróżnić należy: XV-wieczny ornat węgierski, monstrancję z 1542 roku, krzyż relikwiarzowy z 1510 roku, dary ślubne Habsburgów oraz dary królewskie Michała Korybuta Wiśniowieckiego, królowej Bony, Augusta III Sasa, Stefana Batorego, królowej Eleonory oraz Jana III Sobieskiego. Wota prezentowane w Skarbcu to także dary od Mikołaja Radziwiłła, Tadeusza Kościuszki, O. Augustyna Kardynała Kordeckiego, Melchiora Wańkowicza, prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego oraz dary papieskie.

Kaplica Pamięci Narodu znajduje się w XVII – wiecznej dzwonnicy usytuowanej pomiędzy południową ścianą bazyliki a północnym skrzydłem krużganków komunijnych. Obecnie jest to mauzoleum mieszczące narodowe relikwie u pamiątki: urny z prochami zmarłych i tych, którzy zginęli, oddając swoje życie w obronie Ojczyzny. Znajdują się też tam tablice pamięci narodowej. Mauzoleum to zostało poświecone 3 maja 1989 r.

Muzeum 600-lecia - znajdujące się w budynku dawnej drukarni klasztornej prezentuje ekspozycję podzieloną tematycznie na trzy części: historię zakonu, kult obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej oraz rzemiosło artystyczne i instrumenty muzyczne; w tym ryngrafy, portrety trumienne i epitafijne.

Sala Rycerska , zwana Salą Dysput, wypełniona jest cyklem XVII-wiecznych obrazów dokumentujących ważne dla zakonu wydarzenia. Za panowania Jana Kazimierza obradował tu Sejm, a król udzielał publicznych audiencji.

Biblioteka podzielona jest na dwie części - starą i nową. W starej bibliotece zgromadzono ok. 8 tysięcy starodruków oraz średniowieczne rękopisy iluminowane, w tym unikalne egzemplarze z królewskich zbiorów Jagiellonów. Sklepienie biblioteki zdobią freski z I połowy XVIII wieku, natomiast księgi przechowywane są w drewnianych futerałach oprawionych w skórę ze złoconymi wytłoczeniami. Ozdobą biblioteki są również wspaniałe szafy biblioteczne i intarsjowane stoły - dzieło paulina, brata Grzegorza Woźniakowica.

Jasnogórskie Centrum Informacji
ul. Kordeckiego 2, tel.+48 34 365 38 88
http://www.jasnagora.pl/, e-mail: jci@jasnagora.pl

 

kościół Andzeja i BarbaryKościół św. Andrzeja i św. Barbary - zbudowany w I połowie XVII wieku dla potrzeb nowicjatu Klasztoru Jasnogórskiego. O lokalizacji zadecydowało prawdopodobnie źródełko, w którym według legendy obmyto sprofanowany w 1430 roku obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, skradziony na Jasnej Górze. Pod koniec XIX w. kościół stał się parafią. Gmach kościelny utrzymany jest w stylu barokowym ze śladami gotyku, pierwotnie jednonawowy, a przy rozbudowie wzbogacony o boczne nawy w postaci kaplic. Zwieńczeniem wieży jest barokowy hełm. Za kościołem znajduje się kaplica św. Barbary z cudownym źródełkiem.

Kościół pw. Najświętszego Imienia Maryi - wzniesiony wraz z klasztorem dla ss. Mariawitek w latach 1859-1862. Neogotyckie, jednonawowe, bez wydzielonego prezbiterium wnętrze pokrywa strop kasetonowy z rozetami, a ściany pokryte są secesyjnymi malowidłami o motywach kwiatowych. Kościół, początkowo klasztorny, obecnie przemianowany został na kościół rektoralny. Wewnątrz znajdują się obrazy znanych malarzy - między innymi w ołtarzu głównym obraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny pędzla Rafała Hodziewicza oraz prace Januarego Suchodolskiego i Piotra Le Brin'a. Na drewnianym chórze znajdują się organy z ok. 1935 roku, pod chórem natomiast umieszczone są kropielnice o cechach barokowych.

Ratusz - symbol miasta, pamiątka powstania dzisiejszej Częstochowy. Wzniesiony na siedzibę władz nowego miasta w 1828 roku, w dwa lata po formalnym połączeniu Starej i Nowej Częstochowy. Rzadki przykład przestrzennego ulokowania władz miejskich wzdłuż poprzecznej osi centralnego placu miasta. Rozbudowany w 1908 roku, dwukondygnacyjny budynek Ratusza, z okrągłą wieżą pośrodku i dwoma bocznymi pawilonami, otoczony był z trzech stron - z wyjątkiem frontowej - dużym ogrodem. Na parterze znajdowały się urzędy, a piętro przeznaczone było na mieszkania prezydenta miasta. W prawym pawilonie mieściło się więzienie, w lewym odwach wojskowy i mieszkania oficerskie. Obecnie Ratusz jest główną siedzibą Muzeum Częstochowskiego.

Kościół św. Zygmunta - najstarszy kościół w Częstochowie, powstały w XIV wieku, trójnawowy z wydłużonym prezbiterium i jedną gotycką wieżą. Późniejsze przebudowy to: dobudowa kaplicy św. Grzegorza w latach 1625-1643; dobudowa od strony północnej zakrystii (usuniętej w XIX w.) oraz likwidacja otaczającego kościół cmentarza parafii staromiejskiej. Obecny, barokowy kształt kościoła, od 1783 roku posiada fasadę z dwiema wieżami. Obok kościoła znajdują się budynki dwukondygnacyjnej plebanii i dawnego murowanego klasztoru z pierwszej połowy XVII wieku, połączonego na wysokości I piętra z kościołem. W miejscu dzisiejszej ulicy Mirowskiej, biegnącej w sąsiedztwie kościoła znajdowała się dzwonnica, obok której przebiegały dawne mury i baszta miejska. Archikatedra pw. św. Rodziny (F-5) - budowana etapami w latach 1901-1927, jest jednym z największych kościołów w Polsce. Murowana z cegły, a w detalu architektonicznym z kamienia i piaskowca, w stylu neogotyckim, trójnawowa, o wydłużonym prezbiterium i fasadzie zwieńczonej dwiema wieżami. Wnętrze Archikatedry wykończone jest granitem skandynawskim, a okna i rozety zdobione witrażami przedstawiającymi ważniejsze wydarzenia w dziejach narodu oraz Sakramenty Święte. W latach 30 - tych XX wieku przed trzema ołtarzami wykonano balustrady komunijne z maswerkami i płaskorzeźbami. Pod kaplicą Matki Boskiej Częstochowskiej znajdują się krypty biskupów częstochowskich.
kościół ZygmuntaPlac Daszyńskiego - Plac usytuowany przed kościołem św. Zygmunta. W tle, po stronie wlotu w ulicę Krakowską, widoczna Archikatedra św. Rodziny.

Archikatedra św. Rodziny - Jeden z największych w Polsce, neogotycki kościół z początku XX w., usytuowany na Placu Jana Pawła II. Trójnawowy, bazylikowy budynek, z dwiema wieżami w elewacji frontowej oraz wieżyczką na sygnaturkę, ma 100 m długości.

Kościół i cmentarz św. Rocha i św. Sebastiana - najstarszy z istniejących częstochowskich cmentarzy, położony pomiędzy ulicami św. Rocha i św. Sebastiana, w sąsiedztwie kościoła pod tym samym wezwaniem. Powstały w latach 40-tych XVII wieku. W połowie XIX wieku wydzielono tam część ewangelicką, a 30 lat później - część prawosławną. Najstarszy zachowany nagrobek na cmentarzu pochodzi z 1849 roku. Na cmentarzu tym spoczywają m.in. powstańcy III Powstania Śląskiego, poetka Halina Poświatowska, Ignacy Kozielewski. Historia kościoła pw. św. Rocha i św. Sebastiana datuje się na połowę wieku XVII, kiedy to została wzniesiona murowana kaplica. Czas potopu szwedzkiego unicestwił kaplicę, lecz w roku 1680 w miejscu zniszczonej kaplicy konsekrowano wybudowany z kamienia i cegły kościół. Pierwotnie był on jednonawowy, w stylu barokowym, o sklepieniu kolebkowym, ale po przebudowie zyskał trójdzielną fasadę z dwiema wieżami w barokowych hełmach.

Dom Frankego - Eklektyczna kamienica, zwana Domem Frankego, wzorowana na architekturze wielkomiejskiej Berlina i Wiednia, przez wiele lat łączyła i łączy nadal funkcje mieszkalne i handlowo-usługowe.

Stary Rynek - Stary Rynek był centralnym punktem dawnego miasta - Starej Częstochowy. W średniowieczu skupiały się tu liczne szlaki handlowe. Na rynku stał w okresie XV-XIX wieku ratusz, spalony w 1812 r. (lokalizacja ratusza zaznaczona konturem obrysu fundamentów na powierzchni rynku). Zachowany układ północnej i wschodniej pierzei rynku. Na uwagę zasługują: XVIII-wieczne kamienice pod numerami 21 i 23, wzniesiona w początkach XX w. kamienica pod numerem 14 oraz budynek dawnej karczmy z XVII w. (obecnie ul. Mirowska 4).

Złota Góra - wzniesienie na Szlaku Orlich Gniazd, ulokowane przeciwlegle do Jasnej Góry. Zbudowane z wapienia, w swoich białych stokach i wyrobiskach odbija złotem promienie zachodzącego nad miastem słońca. Z tego miejsca rozciąga się niezapomniany widok - panorama na całą Częstochowę. Wapień był swego czasu bardzo popularnym materiałem budowlanym, a z wydobytego tutaj kamienia powstało wiele częstochowskich budynków. Obecnie wyrobiska są już nieczynne i stanowią swoistą atrakcję turystyczną.

Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej
Zbiory muzeum stanowią zabytki sztuki sakralnej z Częstochowy i okolic powstałe w różnym czasie, mające wartość nie tylko artystyczną, ale także historyczną i kulturową. Wśród rzeźb wyróżnić należy Matkę Bożą z Dzieciątkiem z ok. 1430 r., figury Chrystusa czy postacie świętych takie jak: św. Marcin z Mstowa z ok. 1500 r., czy św. Joachim z połowy XVIII w.Kompozycje malarskie to w większości obrazy przedstawiające świętych bliskich polskiej duchowości religijnej, m.in. św. Annę, św. Antoniego Padewskiego, św. Rocha i św Sebastiana, św. Pawła Pustelnika oraz sceny z życia Chrystusa i wizerunki Matki Bożej. Ciekawą częścią zbiorów są numizmaty oraz medale wydawane z okazji różnych wydarzeń kościelnych i uroczystości religijnych - stanowiące swoistą historię Kościoła. ul. Św. Barbary 41, tel. +48 34 368 33 61
czynne: wtorek - sobota 9.00 - 13.00

Muzeum Częstochowskie
To blisko sto lat działalności. Jedna z najstarszych instytucji kultury w Częstochowie. Istnieje od 1905 roku. Dokumentuje dziedzictwo dotyczące przeszłości Częstochowy i z całej Polski. Posiada wspaniałe zbiory polskiego i regionalnego malarstwa, a wśród nich obrazy Jacka Malczewskiego, Wojciecha Weissa, Jana Cybisa, Teodora Axentowicza oraz bogaty i reprezenta-cyjny dla polskiej sztuki zbiór grafiki. W zakresie etnografii na szczególną uwagę zasługuje kolekcja polskiej sztuki dewocyjnej, zbiory z zakresu regionalnej kultury ludowej z niepowtarzalną kolekcją rzeźby ludowej. Muzeum gromadzi bogate zbiory z zakresu historii: broni, monet i medali; z zakresu przyrody z ważną kolekcją owadów oraz archeologii ze specjalną i unikatową ekspozycją w Rezerwacie Archeologicznym - części cmentarza z okresu nazywanego kulturą łużycką. Muzeum swoje wystawy prezentuje w czterech obiektach:

Ratusz, (D-5) Aleja Najświętszej Maryi Panny 45a
tel. +48 34 366 80 50
www.muzeumczestochowa.pl

Dom Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej, ul. Jasnogórska 23
tel. +48 34 368 16 17

Galeria Malarstwa i Rzeźby, ul. Katedralna 8
tel. +48 34 324 99 93

Muzeum Pielgrzymowania, Aleja Najświętszej Maryi Panny 47
tel. +48 34 368 21 64

Pawilon Wystawowy, Park Staszica
tel. +48 34 360 56 33

Rezerwat Archeologiczny, ul. Łukasińskiego 2
tel. +48 34 323 19 51

Zagroda Włościańska, ul. 7 Kamienic 4
tel. +48 34 360 56 33

Muzeum Produkcji Zapałek
Pracująca zabytkowa linia technologiczna z lat 30-tych ubiegłego stulecia, w połączeniu z zabudowaniami fabrycznymi z XIX wieku, czyni Muzeum unikatem na skalę europejską. Częstochowskie Muzeum jest bowiem jedyną tego typu placówką w Europie. Muzeum Produkcji Zapałek działa w czynnym, powstałym w 1882 roku zakładzie, co pozwala zwiedzającym na wędrówkę w czasie oraz przeniesienie się w rzeczywistość między-wojennego przemysłu poruszanego parą. Główną atrakcją jest zwiedzanie pracującego zabytkowego parku maszynowego oraz możliwość zapoznania się z niezwykle ciekawym procesem powstawania zapałek. Działa tu też galeria ze stałą ekspozycją rzeźb z jednej zapałki.
ul. Ogrodowa 68, tel./fax: +48 34 365 12 69
e-mail:
czpzsa@zapalki.cz.pl
czynne: poniedziałek - piątek 8.00 - 13.00

miejska galeriaMiejska Galeria Sztuki zaprezentowała już ponad 600 wystaw: indywidualnych artystów z kraju i ze świata oraz z Częstochowy; zbiorowych i tematycznych. Istotną rolę mają wystawy problemowe, o charakterze cyklicznym, powracające w kolejnych edycjach. Założenia programowe kolejnych prezentacji realizowane są w nowy sposób poprzez inne dzieła, tym samym pozwalają odkryć nowe regiony myśli i skojarzeń tych samych pozornie zagadnień. Wśród głównych cyklów realizowanych przez Galerię polecić należy coroczne plenery: Jurajska Jesień i Plener Miejski, Międzynarodowe Triennale Sztuki SACRUM, Triennale Malarstwa Młodych. Galeria posiada bogate zbiory malarstwa, grafiki i rysunku. Przedstawia także kolekcję dzieł Zdzisława Beksińskiego ze zbiorów Piotra Dmochowskiego. Przy Galerii działa Ośrodek Kultury Filmowej, prezentujący ambitny repertuar dla koneserów kina.
Aleja Najświętszej Maryi Panny 64
tel/fax: +48 34 324 60 57
czynne: wtorek - niedziela 10.30 - 18.00
http://www.galeria.czest.pl/

Galeria OPK GAUDE MATER
Prezentuje twórców wszystkich dyscyplin artystycznych: malarstwa, grafiki, rysunku i fotografii - poprzez ekspozycje indywidualne i zbiorowe. Organizuje wystawy zarówno środowiska artystycznego Częstochowy, jak również wybranych autorów z Polski i z zagranicy. Jest miejscem spotkania ze sztuką współczesną, często promocją nowych twórców i kierunków oraz miejscem ich konfrontacji z uznanymi artystami. Kameralny klimat Galerii sprzyja bezpośredniemu odbiorowi sztuki i koncentruje uwagę na prezentowanych dziełach. Galeria organizuje również Międzynarodowe Biennale Miniatury - jedyną tego rodzaju konfrontację prac o maksymalnych formatach 10 x 10 cm. Również tutaj, corocznie, odbywa się "otwarta" obrona prac dyplomowych powstałych w pracowniach malarstwa i grafiki Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz wystawa absolwentów "Dyplom" Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Jest to przegląd najwartościowszych dokonań młodych twórców, ich pierwsze spotkanie z publicznością poprzez profesjonalnie przygotowaną ekspozycję.
ul. Dąbrowskiego 1; tel. +48 34 324 36 38
czynne: poniedziałek - piątek 9.00 - 18.00
http://gaudemater.pl/

Galeria Sztuki Odlewniczej im. profesora Wacława Sakwy
Galeria gromadzi odlewy artystyczne i dekoracyjne; historyczne i współczesne. Najcenniejszym eksponatem jest spiżowy dzwon gotycki "Maria" odlany w 1482 roku. Najstarszymi w kolekcji są chińskie i indyjskie naczynia do spalania kadzideł i wonności, dzwoneczki kultowe i pasterskie, posążki bóstw. W zbiorach znajduje się również rzeźba portretowa i rzeźba gabinetowa. Liczną grupę stanowią medale. Wystawiane dzieła prezentują zarówno dorobek twórczy rzeźbiarzy, jak również mistrzowskie opanowanie różnorodnych technik odlewniczych, które przedstawione są w grupach tematycznych bądź autorskich.
Aleja Armii Krajowej 19, tel. +48 34 315 07 47
zwiedzanie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym

Muzeum Historii Kolei
Ekspozycja stała zabytkowego sprzętu i wyposażenia kolejowego. Dworzec PKP Częstochowa Stradom
ul. Pułaskiego 100/120, tel. +48 34 363 59 31
www.tpkww.one.pl
czynne: soboty 9.00 - 13.00;
inne terminy po wcześniejszym ustaleniu

Galeria LONTY - PETRY
Ekspozycja stała: malarstwo Sabiny Lonty
ul. Św. Rocha 206, tel. +48 34 362 04 45
czynna codziennie 15.00 - 18.00
lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu

ART - FOTO Galeria
Regionalnego Ośrodka Kultury
ul. Ogińskiego 13a, tel. +48 34 324 46 51,
czynne: poniedziałki, środy, piątki 8.00 - 19.00
wtorki, czwartki 8.00 - 15.00
http://www.rok.czestochowa.pl/

powrót do menu

INNE ATRAKCJE

Planetarium otwarte dla grup zorganizowanych (powyżej 30 osób)w następujących godzinach:

Wtorek, środa, czwartek: 10.30, 12.00 dla każdego piątek: 18.00, sobota:10.30, 12.00

Istnieje również możliwość rezerwacji dodatkowych terminów dla grup zorganizowanych.
Ceny biletów 7zł ulgowy i 12 zł dla osób dorosłych

Planetarium położone jest na czwartym piętrze budynku Instytutu Fizyki Akademii Jana Długosza w Częstochowie przy alei Armii Krajowej 13/15.

powrót do menu

NA WYCIECZKI

Parki podjasnogórskie:
Park ks. Stanisława Staszica
(B/C-4/5) - utworzony w 1826 roku na wschodnim stoku Jasnej Góry w 1909 roku był miejscem organizacji Krajowej Wystawy Przemysłu i Rolnictwa. Z tego okresu pochodzą: secesyjny Pawilon Wystawowy Muzeum Częstochowskiego; unikalna, jedyna w Polsce zagroda włościańska; drewniana, stylowa altana oraz Obserwatorium Astronomiczne. Przestrzeń Parku urozmaicają dwa baseny połączone wąskim kanalikiem i ubarwione tryskającą fontanną. Wśród zieleni występują rzadkie gatunki drzew i krzewów, m.in. sosna czarna, jałowiec chiński, jesion pensylwański i daglezja zielona.

parki jasnogórskiePark 3 Maja (B/C-4) - założony w 1938 roku, usytuowany na wschodnim zboczu Jasnej Góry. Mieszczą się tu korty tenisowe ze stylowym pawilonem. Obok pomnika Stanisława Moniuszki gromadzą się zapaleni szachiści, rozgrywając partie tej królewskiej gry.W parku rośnie 1581 okazów drzew i krzewów, należących do 83 gatunków i odmian. Gatunki obce pochodzą głównie z Ameryki Południowej i Azji.

Aleje Najświętszej Maryi Panny (C/F-4/5) - reprezentacyjna ulica Częstochowy, wiedzie od Kościoła św. Zygmunta do parków podjasnogórskich, łącząc tereny dawnych Starej i Nowej Częstochowy. Od połowy wieku XIX właśnie tutaj powstawały reprezentacyjne gmachy przeznaczone dla instytucji publicznych i rezydencje miejscowych fabrykantów, których fasady bogato zdobione są wykuszami, balkonami i innymi detalami architektonicznymi. Tutaj znajdują się też kamieniczki mieszczańskie. Zabudowa Alei - poza modernizacją i uzupełnieniami - zachowała się do czasów współczesnych.

Dworek Krasińskich
Złoty Potok, ul. Kościuszki 11,
tel. +48 34 327 81 91
Ekspozycja stała - Wystawa biograficzna poświęcona
Zygmuntowi Krasińskiemu.

powrót do menu

PRZYDATNE INFO

W MIEŚCIE OBOWIĄZUJE PŁATNA STREFA PARKOWANIA
Karty postojowe jednorazowe dostępne są w kioskach „RUCH” i innych punktach sprzedaży detalicznej, oraz  w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg, Częstochowa, ul. Ks. J. Popiełuszki 4/6 w godz. od 8 do 14.

 

Pomocą i dodatkowymi informacjami służy także Miejskie Centrum Informacji

Aleja Najświętszej Maryi Panny 65
tel. (34) 368 22 50, fax (34) 368 22 60
e-mail:mci@czestochowa.um.gov.pl
Zaprasza: poniedziałek – sobota
w godz. 9:00 – 17:00

W Miejskim Centrum Informacji można uzyskać następujące informacje: zaktualizowaną bazę teleadresową obiektów noclegowych, bazę teleadresową ośrodków szkoleniowych, obiektów konferencyjnych, wykaz biur podróży, adresy gospodarstw agroturystycznych w okolicach Częstochowy
Z myślą o turystach w siedzibie MCI znajduje się miejski infomat, w którym można wyszukać większość informacji o mieście i z którego  wysłać można wiadomość elektroniczną.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10,
tel. sekretariat (34) 378-52-33, tel. alarmowy 999 lub 112

powrót do menu

 

 

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w Częstochowie. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Ireneusza Leśnikowskiego.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone