zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
nowości w serwisie
informacje drogowe
parki narodowe
serwis narciarski
galerie zdjęć
rozrywka - sudoku
słownik turystyczny
Regulamin serwisu

Właścicielem serwisu zwiedzajmy.pl – adresu internetowego, szaty graficznej, rozwiązań informatycznych i zawartości merytorycznej jest GRUPA 2G (2G Production). Serwis jest chroniony prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub kopiowanie części lub całości serwisu bez zgody właściciela jest zabronione.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zasad umieszczania tekstów w serwisie udzielamy zawsze na indywidualne zapytanie. Jeżeli chcielibyście Państwo zamieścić materiał informacyjny na temat Waszego regionu lub jakiejś konkretnej atrakcji turystycznej, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wiedząc, na czym Państwu zależy, przygotujemy właściwe informacje i prześlemy propozycję współpracy odpowiednio dopasowaną do Waszych potrzeb.

 

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA WPISÓW REKLAMOWYCH
W KATALOGU NOCLEGÓW SERWISU ZWIEDZAJMY.PL

 

ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

 • KATALOG NOCLEGÓW służy publikacji informacji o turystycznej ofercie noclegowej w Polsce.
 • Do zgłaszania nowych informacji do KATALOGU NOCLEGÓW uprawnieni są wyłącznie właściciele lub zarządcy obiektów oferujących miejsca noclegowe dla turystów (hoteli, moteli, pensjonatów, apartamentów, schronisk, gospodarstw agroturystycznych, kwater prywatnych).
 • Redakcja zwiedzajmy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych w KATALOGU NOCLEGÓW. Firmy i instytucje przesyłające swoje zgłoszenia zobowiązują się do publikacji danych aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym, mieszczących się w granicach dobrego smaku i obyczaju oraz nienaruszających niczyich praw.
 • Każde zgłoszenie przed opublikowaniem w naszym serwisie podlega akceptacji Redakcji zwiedzajmy.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub usuwania w każdym czasie, bez podania przyczyny, zgłoszeń, co do których istnieje podejrzenie niezgodności z prawem, istotnej niezgodności ze stanem faktycznym lub zasadami współżycia społecznego, a także w przypadku stwierdzenia nierzetelności reklamowanych usług. W takim przypadku zgłaszającemu nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu poniesionych nakładów.
 • Redakcja, przed dokonaniem akceptacji zgłoszenia, zastrzega sobie prawo do weryfikacji zawartych w nim informacji – w szczególności danych zgłaszającego, danych teleadresowych obiektu, zakresu oferty.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji zgłoszeń, w szczególności w zakresie niezbędnym do dopasowania ich do przyjętego szablonu oraz usunięcia ewentualnych błędów i niezgodności z zamówionym zakresem reklamy.
 • Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez zgłaszającego.

 

KOSZTY UMIESZCZANIA WPISÓW W KATALOGU NOCLEGÓW

 1. W KATALOGU NOCLEGÓW umieszczać można dwa rodzaje wpisów reklamowych – wpisy PŁATNE oraz BEZPŁATNE. Osoba dokonująca zgłoszenia samodzielnie wybiera dogodną dla siebie formę i zakres reklamy.
 1. Wpis BEZPŁATNY zawiera podstawowe informacje o ofercie – dane teleadresowe, informacje o cenach, pojemności obiektu, wyposażeniu pokoi.
 1. Wpis PŁATNY zawierać może szereg informacji dodatkowych: adres własnej strony internetowej obiektu, e-mail, współrzędne GPS, szczegółowe informacje o ofercie obiektu i atrakcjach znajdujących się w okolicy oraz zdjęcia obiektu.
 1. Każda informacja dodatkowa, którą osoba zgłaszająca umieszcza w swoim wpisie wiąże się z określoną opłatą (jej wysokość jest sprecyzowana dla każdego rodzaju informacji indywidualnie i widoczna w formularzu zgłoszeniowym). Dzięki temu nie posługujemy się sztywnym cennikiem, ponieważ każdy ma możliwość wyboru tego, co dla niego istotne i rezygnacji z umieszczania informacji zbędnych – NIE PŁACISZ ZA TO, CO CI NIEPOTRZEBNE I MOŻESZ OBNIŻYĆ KOSZTY REKLAMY!
 1. Wszystkie podane w formularzu kwoty są wartościami brutto – zawierają podatek VAT. Do każdego zgłoszenia płatnego wystawiamy fakturę VAT.
 1. Jeżeli osoba zgłaszająca wybierze rozwiązanie płatne, to po zatwierdzeniu zgłoszenia zobowiązana jest do dokonania odpowiedniej wpłaty na podany przez nas rachunek bankowy w terminie 7 dni od dokonania zgłoszenia. Faktura VAT jest wystawiana po otrzymaniu przez nas wpłaty. ZGŁOSZENIA PŁATNE SĄ PUBLIKOWANE W NASZYM SERWISIE DOPIERO PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY NA NASZYM RACHUNKU.
 1. Dokonując wpłaty należy w formularzu przelewu wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT:
 • nazwę firmy/instytucji,
 • pełny adres wraz z kodem pocztowym,
 • numer NIP,
 • jeżeli nazwa firmy różni się od nazwy zgłoszonego obiektu należy dopisać też którego obiektu dotyczy wpłata.
 1. W przypadku braku wpłaty za wpis płatny w terminie 10 dni od dokonania zgłoszenia zostanie ono anulowane przez administratora serwisu.
 1. W przypadku wpłaty części kwoty za wpis płatny redakcja zwiedzajmy.pl ma prawo skrócić wpis wg własnego uznania w taki sposób, aby zakres reklamy odpowiadał wpłaconej kwocie.
 1. Wszystkie wpisy (płatne i bezpłatne) publikowane są w KATALOGU NOCLEGÓW przez okres 12 miesięcy. Po tym terminie należy zgłosić chęć przedłużenia publikacji wpisu na kolejne 12 miesięcy, a w przypadku wpisów płatnych wnieść stosowną, wynikającą z aktualnego w danym momencie cennika, opłatę.
 1. W przypadku braku informacji o chęci przedłużenia okresu publikacji przez zgłaszającego na kolejny okres oraz brakiem wpłaty za wpis płatny, po upływie 12 miesięcy publikacji zostanie on usunięty przez administratora zwiedzajmy.pl z KATALOGU NOCLEGÓW.
 1. Nie ma możliwości zamówienia wpisu na okres krótszy niż 12 miesięcy.
 1. Jeżeli zgłaszający zdecyduje o rezygnacji z dalszej publikacji już opublikowanego w KATALOGU NOCLEGÓW ogłoszenia przed upływem 12 miesięcy, jest zobowiązany poinformować o tym redakcję zwiedzajmy.pl na piśmie. W przypadku wpisów płatnych nie przysługuje jednak możliwość otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części kwoty wpłaconej z tytułu zamówienia wpisu.
 1. Istnieje możliwość dokonania aktualizacji danych zawartych we wpisie w trakcie okresu publikacji na życzenie  zgłaszającego, jednakże zarówno w wypadku wpisów płatnych, jak i bezpłatnych wiąże się to z koniecznością wniesienia opłaty zgodnej z aktualnym w danej chwili cennikiem.
 1. Dozwolone jest umieszczenie tylko jednego wpisu dla każdego obiektu. Powtarzające się zgłoszenia tego samego obiektu będą odrzucane lub usuwane z serwisu. Jeżeli zgłaszający jest właścicielem/ zarządcą większej liczby obiektów, może zgłosić każdy z nich osobno.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualny cennik umieszczania wpisów płatnych zawsze jest publikowany w formularzu zgłoszeniowym oraz w zakładce „oferta reklamy” w naszym serwisie. Redakcja ma prawo do dowolnego kształtowania cennika i dokonywania zmian w każdym czasie. Zgłaszający lub przedłużający okres publikacji wpisu płatnego ponosi koszty wynikające z aktualnego w danym momencie cennika. Ewentualne zmiany cennika w trakcie trwania umowy nie uprawniają Zgłaszającego do uzyskiwania jakichkolwiek zwrotów kosztów, ani nie wymagają dokonywania żadnych dopłat.
 1. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie podanych w formularzu informacji w celu wykonania i prezentacji wpisu w serwisie zwiedzajmy.pl oraz na potrzeby redakcji serwisu. Dotyczy to także zgody na przetwarzanie danych i otrzymywanie informacji  marketingowych i handlowych.
 1. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Ewentualne zmiany uważa się za opublikowane i przekazane do wiadomości wszystkich zainteresowanych stron w momencie umieszczenia ich w serwisie.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających ze stosowania niniejszego Regulaminu uprawniony jest Sąd właściwy dla siedziby 2G Production – właściciela serwisu zwiedzajmy.pl.
 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
CZY WIESZ, ŻE...

Ryki (woj. lubelskie) są miastem powiatowym, mimo że nie są największym miastem w powiecie - więcej mieszkańców ma Dęblin. Jest to jeden z dwóch takich przypadków w Polsce.

|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone