zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
opolskie
Brzeg
Głogówek
Kędzierzyn-Koźle
Namysłów
Powiat Kluczborski
Powiat Prudnicki
Strzelce Opolskie
Brzeg

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Położone w połowie drogi pomiędzy Wrocławiem a Opolem miasto Brzeg jest jednym z najstarszych i piękniejszych miast Śląska. Pierwszy zapis o istniejącej niegdyś w miejscu Brzegu osadzie rybacko-handlowej Wissoke Brzegh zamieszczono w dokumencie z 1234 r. Powstaniu miasta sprzyjało dogodne położenie na skrzyżowaniu szlaków lądowych i wodnego, łączących największe ośrodki średniowiecznego Śląska z państwami ościennymi.

Po reformie administracyjnej w 1975 r. zlikwidowano powiat brzeski. W 1997 r. północna część miasta ucierpiała wskutek powodzi jaka dotknęła południe Polski. Od stycznia 1999 r. Brzeg ponownie jest siedzibą powiatu.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Zamek Piastów Śląskich

zamek Piastówzwany Śląskim Wawelem - wzniesiony na miejscu gotyckiego zamku warownego. Obecny kształt nadała mu renesansowa przebudowa prowadzona przez architektów włoskich - Jakuba Parra, Franciszka Parra, Bernarda Niurona. Zniszczony podczas oblężenia miasta w 1741 r., odbudowany w latach 1966 - 1990. Zachowana bogato rzeźbiona fasada budynku bramnego zaliczana do najznakomitszych zabytków renesansu w Europie Środkowej. Dziedziniec ze zrekonstruowanymi trójkondygnacyjnymi krużgankami. Na parterze skrzydła wschodniego zachowana część sal. Obiekt mieści Muzeum Piastów Śląskich. W ramach ekspozycji stałej muzeum prezentuje historie miasta, dzieje Piastów Śląskich oraz rzeźbę i malarstwo śląskie, od XV do XVIII w. ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w tym obrazy najwybitniejszego malarza śląskiego doby baroku Michała Leopolda Willmanna. Wśród zbiorów muzeum znajdują się m.in. sarkofagi książąt legnicko-brzeskich oraz jedyny w Polsce zachowany w całości średniowieczny łuk myśliwski (XIV w.), odnaleziony podczas wykopalisk na ul. Mlecznej w Brzegu.

Kościół zamkowy św. Jadwigi

-prezbiterium dawnego kościoła kolegiackiego wybudowanego w XIV w., przebudowywanego w XVI w. na mauzoleum legnicko-brzeskiej linii Piastów. Po zniszczeniu kościoła i zabudowań kolegiaty w roku 1741, w 1783 r. miała miejsce kolejna przebudowa. W okresie odbudowy zamku w XX w. Kościół poddano regotyzacji. W krypcie kościelnej zachowały się 22 miedziane i cynowe sarkofagi ze szczątkami Piastów legnicko-brzeskich. Sarkofagi powstały w wiekach XVI i XVII i są wysoko cenionymi zabytkami sztuki sepulkralnej. Część z nich eksponowana jest w muzeum.

Kościół św. Mikołaja

Gotycka trzynawowa bazylika, wzniesiona w latach 1370 - 1417 w miejscu wcześniejszego kościoła parafialnego. W latach 1884 - 1885 nadbudowano wieże i przebudowano kruchty kościoła. Zniszczony w 1945 r, odbudowany w latach 60-tych. Posiada jedną z najwyższych na Śląsku naw głównych (ok. 30m). Z dawnego, bogatego wystroju wnętrza zachowały się epitafia mieszczańskie od renesansowych po barokowe. W prezbiterium gotycki tryptyk z 1500 r. Podczas odbudowy w zakrystii odkryto gotyckie polichromie, datowane na lata 1418 - 1428. W kościele św. Mikołaja bierze swój początek Szlak średniowiecznych Polichromii (szlak niebieski). W oknach prezbiterium oraz za organami i w nawach bocznych współczesne witraże.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

-jednonawowy kościół barokowy, wzniesiony na miejscu zburzonego w 1545 r. klasztoru i kościoła dominikanów. Inicjatywę budowy kościoła w miejscu dawnej świątyni podjęli jezuici, przybyli do Brzegu w 1681 r. Budowę kościoła według projektu Józefa Frischa prowadzono w latach 1734 - 1739. W latach 1739-1745 jezuita Jan Kuben przyozdobił wnętrze kościoła bogatymi iluzjonistycznymi polichromiami. W latach 1856 - 1857 nadbudowano wieże kościoła według projektu barona von Wilczka oraz otynkowano fasadę.

Ratusz

renesansowy, dzieło Jakuba Parra i Bernarda Niurona z lat 1570 - 1577, wybudowany w miejscu spalonego w 1569 r. ratusza gotyckiego. We wnętrzu Wielka Sala Stropowa z modrzewiowym stropem z 1648 r. W skrzydle północnym wczesnorokokowa Sala Rajców z 1746 r. W ścianie południowej wmurowany renesansowy portal przeniesiony tu z rozebranej w 1926 r. kamienicy z ul. Zamkowej 6.

Gimnazjum Piastowskie

dawne Gymnasium Illustre Bregense, wybudowane w latach 1564 - 1596 przez Jakuba Parra, zniszczone w 1741 r., kilkakrotnie przebudowywane. Po zniszczeniu w 1945 r. odbudowane w latach 1963 - 1967. Zachowana renesansowa brama ze sklepieniem i portal bramy. Kościół pofranciszkański św. Piotra i Pawła, pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1285 r., rozbudowywany do 1338 r. Przebudowany po przebudowany na arsenał. Od 1930 r. pełnił funkcje magazynu. We wnętrzu zachowane sklepienie sieciowe nawy głównej z ok.1500 r. Wieża kościoła runęła po powodzi w 1997 r.

Pomnik św. Trójcy

ufundowany w 1731 r. przez budowniczego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - Jana Krzysztofa Melchera z Prudnika - prawdopodobnie dzieło Karola Schleina z Nysy.

Cenniejsze domy mieszczańskie:

- Kamienica Rynek 2 z odsłoniętymi fragmentami gotyckimi;
- Renesansowa kamienica przy ul. Chopina 4 z 1597 r., restaurowana w latach 1883, 1929;
- Osiemnastowieczne kamienice przy ul. Jabłkowej nr 5 i 7.

Brama Odrzańska

ratuszfragment dawnych renesansowych fortyfikacji miejskich, wybudowana w 1595 r. przez Bernarda Niurona, przeniesiona do Parku Nadodrzańskiego w 1895 r.

Zabytki materialne kultury żydowskiej

cmentarz przy ul. ks. K. Makarskiego oraz budynek dawnej synagogi (róg ul. Długiej i Jagiełły).

Stalowy most kratownicowy na Odrze

z 1891 r., przeniesiony do Brzegu w 1954 r. z miejscowości Fordon k. Bydgoszczy.

 

 

do góry

INNE ATRAKCJE

Kryta Pływalnia, ul. Wrocławska 11, tel. (077) 404-55-85
Aquapark w Brzegu jest obiektem rekreacyjnym, w którym zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Gwarantuje ona wysoką jakość usług w zakresie pływania rekreacyjnego oraz małej hydroterapii. Obiekt wyposażony jest w nowoczesny system klimatyzacji zapewniający odpowiednią wilgotność i stałą temperaturę powietrza. Własna oczyszczalnia wody gwarantuje, że jakość jej odpowiada czystości wody pitnej. Atrakcją obiektu jest zjeżdżalnia wodna o długości 64 metrów, która cieszy się dużym powodzeniem zarówno wśród dzieci jak też osób dorosłych. Dla najmłodszych gości udostępniony jest brodzik z wodą o temperaturze 31°C, małą zjeżdżalnią i parasolem wodnym. Użytkownikom, którzy oczekują relaksu polecamy whirlpool, w którym naprzemiennie ma miejsce masaż powietrzny i wodny. Tutaj siedząc, goście poddają się rozluźniającemu masażowi całego ciała w wodzie o temperaturze 34°C.

do góry

NA WYCIECZKI

Proponowana trasa spaceru po mieście (patrz mapa)

do góry

PRZYDATNE INFO

Urząd Miasta
ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
tel. (0 77) 416 99 70 (centrala), (077) 416 99 50 (sekretariat)

Brzeskie Centrum Medyczne
ul. Mossora 1,
tel. (077) 444-66-66

Całodobowa Pomoc Lekarska
ul. Herberta 1,
tel. (077) 416-11-11; 411-73-32

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Armii Krajowej 22,
tel. (077) 444-18-50

Komenda Powiatowa Policji
ul. Robotnicza 10, 49-300 Brzeg
tel. 077 424 00 03

Urząd Pocztowy
ul. Piastowska 6,  49-300 Brzeg
tel. (077) 404 54 15, 404 54 05

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów (tekst i zdjęcia) zgromadzonych na www.brzeg.pl – oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Brzegu.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone