zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
dolnośląskie
Bolesławiec
Dzierżoniów
Góra
Jawor
Jelenia Góra
Kłodzko
Legnica
Lubań
Oleśnica
Oława
Polanica Zdrój
Wałbrzych
Wrocław
Ząbkowice Śląskie
Legnica

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Legnica położona jest w południowo - zachodniej części Niziny Śląskiej na granicy dwóch krain geograficznych: południowej o glebach urodzajnych i północnej o gruntach piaszczystych - dzisiaj jeszcze obficie zalesionych. Położona jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na wysokości 113 -168 m n.p.m. Łagodny klimat i największa w roku liczba dni słonecznych sprawiają, że Legnica zyskała miano najcieplejszego miasta w Polsce.

Z tego miasta na Dolnym Śląsku jest wszędzie blisko, a odległości od dużych ośrodków miejskich nie przekraczają 100 km. Krzyżują się tutaj ważne drogi o znaczeniu europejskim: autostrada A4 (wschód - zachód) i droga krajowa nr 3 łącząca północ Polski z południem Europy. Przez Legnicę wiodą ważne szlaki komunikacji kolejowej, z zachodu na wschód i z północy na południe. Szczególne znaczenie posiada ten zachodnio-wschodni gdyż, stanowi część szlaku o znaczeniu międzynarodowym łączącym Ukrainę i Rosję ze środkową i zachodnią Europą. Dodatkowym atutem miasta jest położone w południowo - wschodniej części miasta lotnisko. Jego bardzo korzystna lokalizacja (w centralnym punkcie Dolnego Śląska) i świetne położenie w granicach miasta (do centrum miasta jest około 4,5 km) jest wielkim atutem miasta. Lotnisko zostało przejęte od Wojewody Legnickiego jako mienie poradzieckie. Obowiązki zarządzającego terenem pełni spółka gminna - Strefa Aktywności Gospodarczej w Legnicy.

Legnica jest trzecim co do wielkości miastem Dolnego Śląska, jest centrum gospodarczym, kulturalnym i edukacyjnym regionu, siedzibą władz powiatu grodzkiego i ziemskiego, a także diecezji kościoła rzymskokatolickiego.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Nowy Ratusz

Nowy Ratusz wzniesiony w lalach 1902-1905 jest efektem realizacji pierwszej części projektu, zakładającego docelowo powstanie czteroskrzydłowego zespołu z dwoma dziedzińcami wewnętrznymi oraz monumentalną wieżą. Budowa, zapewne z braku funduszy, nigdy nie została zakończona.

 

Stary Ratusz

Legnicki Stary Ratusz przypomina barokowy pałac i jest uznawany za najciekawszą na Dolnym Śląsku realizację tego typu architektury. Wybudowano go w latach 1737-1741 wg projektu miejscowego budowniczego Franza Michaela Scheerhofera Młodszego. Pierwsze posiedzenie rady miejskiej odbyło się tu 15 maja 1741 roku. Ostatnie - 164 lata później - 8 kwietnia 1905 roku.

Stary Ratusz jest obecnie integralnie połączony z przylegającym doń od północnej strony budynkiem teatru. Jego wnętrza zajmuje administracja Teatru Modrzejewskiej i garderoby aktorów. Siedzibą władz samorządowych jest jego "młodszy brat", czyli tzw. Nowy Ratusz, wybudowany w bliskim sąsiedztwie (po przeciwległej - południowej stronie kościoła Piotra i Pawła) w latach 1902-1905.

 

Teatr

Neorenesansowy budynek legnickiego teatru z wielu względów zasługuje na szczególną uwagę. Po pierwsze: wybudowany został (1841-1842) przez wybitnego projektanta niemieckiej architektury teatralnej XIX wieku - Karla Ferdynanda Langhansa Młodszego. Po drugie: w chwili otwarcia należał do najpiękniejszych i najnowocześniejszych scen Śląska, a jego wystrój i wyposażenie zachowały się do dzisiaj w stanie zbliżonym do pierwotnego. Po trzecie wreszcie: powstał wbrew życzeniom zarządu miasta, dzięki uporowi i konsekwencji legnickich radnych. Wyjątkowa jest nawet lokalizacja budynku - w samym rynku, na najbardziej eksponowanym miejscu w mieście, tuż pod bokiem ratusza.

 

Zamek

Zamek to jedna z najważniejszych budowli Legnicy. Przez ponad 750 lat (do 1945 r.) siedziba i symbol władzy terytorialnej: książąt piastowskich, starostów habsburskich, pruskich i niemieckich urzędów rejencyjnych. To również miejsce magiczne - ziemne usypisko wypiętrzające bryłę zamku ponad okoliczny teren kryje w sobie zalążek obecnego miasta. Ślady osadnictwa obronnego w tym miejscu sięgają końca VIII w. Tu, a dokładnie w zachodniej części dzisiejszego wzgórza zamkowego, w X w. istniał gród warowny z fosą, zapewne śląskiego plemienia Trzebowian. Badania archeologiczne prowadzone od 1958 r. odsłoniły w kilku miejscach przebieg i czytelne resztki wielokrotnie naprawianego wału drewniano-ziemnego, posiadającego u podstawy szerokość ponad 15 m.

Dziś w zamku mieszczą się instytucje oświatowe: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, gimnazjum i Wyższa Szkoła Menedżerska.

 

Mauzoleum Piastów

Mauzoleum Piastów w kościele św. Jana w Legnicy powstało w latach 1677-1679. Pierwsza na Śląsku barokowa kaplica grobowa należy do najwybitniejszych zabytków epoki łączących w harmonijną całość wszystkie dziedziny sztuki: architekturę, rzeźbę i malarstwo. Wyróżnia się układem przestrzennym, dekoracją wnętrza oraz programem ideowym.

Kościół św. Jana od połowy XVI w. pełnił, wraz z kolegiatą św. Jadwigi w Brzegu, funkcję nekropolii Piastów legnicko-brzeskich. W niewielkiej, wówczas jednonawowej, gotyckiej świątyni znajdowały się liczne książęce nagrobki, epitafia i trumny. Po wygaśnięciu dynastii, w prezbiterium kościoła usytuowano Mauzoleum Piastów. W początkach XVIII w. rozebrano gotycką nawę, niszcząc wyposażenie wnętrza, w tym także piastowskie pomniki. Zachowano jedynie dawny chór z mauzoleum, które jako boczną kaplicę włączono w bryłę nowego, barokowego kościoła. Układ ten, mimo dramatycznych losów obu budowli, przetrwał do dzisiaj.

 

Inne warte polecenia obiekty

 • Kamieniczka „Pod Przepiórczym Koszem” – kamienica patrycjuszowska z XIV w. z charakterystycznym cylindrycznym, dwupoziomowym wykuszem narożnym. 
 • Kościół Mariacki - pierwotny jednonawowy kościół katolicki zbudowany z piaskowca istniał już w XII w.
 • Renesansowa kamieniczka przy ul. NMP - obecnie siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
 • Katedra p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła - sięgająca założeniem XII w. Obecny kościół wzniesiony został w XIV w. W XV w. dobudowano kaplice. W XIX w. dokonano przebudowy kościoła w stylu neogotyckim. 
 • „Śledziówki” - zespół ośmiu renesansowych trójkondygnacyjnych kamieniczek. Najstarsza wzmianka o nich pochodzi z 1574r.
 • Gmach Akademii Rycerskiej z początku XVIII w. z wewnętrznym dziedzińcem zajmującym cały czworobok ulic. Pomyślana była jako szkoła dla młodzieży szlacheckiej w wieku powyżej 16 lat. Przysposabiała uczniów do służby dworskiej i nie była szkołą wyższą w dzisiejszym rozumieniu. W początkach XIX w. została przekształcona w szkołę średnią. Od końca II wojny światowej do 1978r. gmach wykorzystywany był na magazyny i warsztaty przez wojska ZSRR. Oddany władzom polskim po 1979r., jest sukcesywnie remontowany.
 • Dawny dwór opatów klasztoru cystersów w Lubiążu, wzniesiony ok. 1728r., stanowi przykład barokowej architektury o charakterze pałacowym. Obecnie siedziba Muzeum Miedzi.
 • Barokowy kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela - pierwotny gotycki kościół powstał w tym miejscu w końcu XIII w. Już jako świątynia ewangelicka służył za miejsce pochówku książąt legnicko-brzeskich.
 • Tarninów - stara, willowa dzielnica, której uroku dodaje bogaty i cenny drzewostan. W latach 1945-1993 był to tzw. Kwadrat zasiedlony przez oficerów dowództwa Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. 
 • Park Miejski o pow. 50 ha z ok. 130 odmianami gatunków drzew i krzewów. Jego zaczątkiem była aleja powstała pod koniec XVIII w. W XIX w. park rozbudowywał się i piękniał. Jego rozwój po 1860r. wiąże się z działalnością wybitnego architekta krajobrazu – E. Petzoldta-Muskaua. Świetność parku związana była ściśle z wystawami ogrodniczymi, organizowanymi tu od 1880r. Dzięki nim od schyłku XIX w. Legnicę określano mianem śląskiego miasta parków i ogrodów.

do góry

INNE ATRAKCJE

LEGNICKA PALMIARNIA

Przed z górą 100 laty, dzięki ofiarności legnickich obywateli wzniesiono konstrukcję z metalu i szkła, w której umieszczono liczne gatunki egzotycznej roślinności, w tym palmy, bananowce i figowce. Obiekt ten tworzył zwartą całość z gajem palmowym (część parku legnickiego koło  stawu i pergoli). W lecie, przez wiele lat wystawiane tam były okazy legnickich palm. Palmiarnia może pomieścić okazy  roślinności o wysokości do 12 metrów.

PARK GDAŃSKI I KĄPIELISKO "KORMORAN"

Kompleks położony w północno - zachodniej części miasta. Na uwagę zasługuje park Gdański, (1,3 ha powierzchni). Powstał on w latach 1884-1892 w wyniku zasypania tzw. Gęsiego Potoku i podwyższenia terenu o kilka metrów. W jego pobliżu znajduje się teren o powierzchni ok. 15 ha położony nad sztucznym zalewem zbudowanym na odnodze Czarnej Wody tzw. kąpielisko Północne założone w końcu XIX w. Kąpielisko jest zarządzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, który urządza na nim wiele ciekawych imprez rekreacyjnych.

"KWADRAT"

Południowa część zwartej zabudowy centrum miasta, pełna zieleni stara dzielnica willowa. Zabytkowej zabudowie towarzyszą interesujące okazy starych drzew i krzewów. Najciekawsze kompozycje zieleni spotykamy przy obiektach reprezentacyjnych, takich jak dawny "Dom Prijoma", czy też dawny "Sztab". Prawie wszystkie ulice KWADRATU obsadzone są drzewami. Najpiękniejszym i najcenniejszym zadrzewieniem przyulicznym jest aleja lipowa rosnąca wzdłuż ulicy Grabskiego. Aleja ta jest wyjątkowa ze względu na dobrą kondycję zdrowotną drzew. Nieco mniej efektowna, ale warta uwagi jest aleja lipowa przy ulicy Grunwaldzkiej.

do góry

NA WYCIECZKI

LASEK ZŁOTORYJSKI

Kompleks zieleni leżący na południowo zachodnim skraju miasta. Jego historia sięga końca XIX w., a zaczątkiem był Lasek Mieszczański, zagospodarowany jako założenie parkowe od 1890 r. Lasek jest bardzo bogaty w gatunki drzew, krzewów oraz roślin zielnych charakterystycznych dla zbiorowisk łąkowych, które występują na polanach pomiędzy grupami zadrzewień.

Ze względu na peryferyjne położenie oraz charakter strefy ochronnej Huty Miedzi "Legnica" (od 1988r. 450 ha lasu w strefie ochronnej tworzy znakomite warunki dla zadomowionych tam lisów, saren, zajęcy, borsuków i najróżniejszego gatunku ptaków), jaką dzisiaj pełni, jest miejscem stosunkowo rzadko uczęszczanym przez mieszkańców Legnicy. Celem lepszego wykorzystania rekreacyjnego tego obszaru oddano do użytku blisko 8 kilometrów ścieżek rowerowych z dodatkową funkcją spacerową. 

 

Ścieżki rowerowe w Legnicy ( oznakowane i nie oznakowane )

ulica

długość km

przebieg

nawierzchnia

Złotoryjska

2,200

od ul. Kilińskiego do ronda od ronda do Huty

wydzielona z chodnika asfaltowa, tłuczniowa

Chojnowska

0,300

od ul. Gładysza do Tarnopolskiej

gruntowa

Al. Józefa Piłsudskiego

3,200

0,320

na całej długości ulicy po obu stronach jezdni od Galileusza do wiaduktu po prawej stronie

betonowa i tłuczniowa
asfaltowa

Sudecka

4,500

od ul. Iwaszkiewicza, do ul. Koskowickiej po obu stronach jezdni

betonowa asfaltowa

gen. Władysława Sikorskiego

2,100

od Wrocławskiej do Iwaszkiewicza, Gałczyńskiego do Sudeckiej

betonowa

Jarosława Iwaszkiewicza

1,800

po obu stronach jezdni

betonowa tłuczniowa

Słubicka

0,400

po prawej stronie jezdni od ul. Poznańskiej do Chocianowskiej

bitumiczna

Bydgoska

0,500

po lewej stronie jezdni od wiaduktu do ulicy Szczytnickiej

gruntowa

Al. Rzeczypospolitej

2,700

od lotniska do WIOŚ po prawej stronie jezdni ,po lewej stronie od ul. Bielańskiej do ul. Kaczawskiej

bitumiczna

Grabskiego

1,000

pas rozdziału

kostka kamienna, asfalt

Obwodnica Zachodnia

6,000

od granicy miasta (wiadukt) do ronda po stronie lewej jezdni, od ronda do ul. Jaworzyńskiej po stronie lewej jezdni
za wiaduktem w kierunku ul.Chojnowskiej (poza granicami miasta), ul. Jaworzyńska, od Goździkowej do bud. Cobex dwustronna pieszo-rowerowa, od Cobexu do LSSE jednostronna pieszo - rowerowa

bitumiczna
bitumiczna kostka betonowa

Lotnicza

0,580

na nowo wybudowanym odcinku po obu stronach jezdni

kostka betonowa

razem długość

25,600

 

 

 

do góry

PRZYDATNE INFO

Urząd Miasta Legnica
Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica
kancelaria: tel. 076 721 21 99, 076 721 21 15

Centrum Informacji Miejskiej
ul. Najświętszej Marii Panny 1
tel. 076 852 54 56

Pogotowie Ratunkowe
ul. Cmentarna 9
tel. dyspozytornia 076 854 41 61, tel. alarmowy - 999

Opieka nocna i świąteczna z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Bracka 9, tel. 999
- w dni powszednia - od godz. 18.00-08.00
- w soboty, niedzielę i święta - całodobowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. J. Iwaszkiewicza 5
tel. centrala 076 721 10 00

Komenda Miejska Policji
ul. Asnyka 5
tel. centrala 076 876 19 13, tel. alarmowy - 997

Telefony informacyjne:

 • Informacja o komunikacji miejskiej, tel. 076 722 34 00;
 • Informacja autobusowa, tel. 93 16;
 • Informacja kolejowa, tel. 94 36;
 • Informacja turystyczna, tel. 076 851 22 80;
 • Informacja telefoniczna, tel. 118 913 (miejscowe) lub tel. 118 912 (zamiejscowe).

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów (tekst i zdjęcia) zgromadzonych na www.legnica.um.gov.pl – oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Legnicy.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone