zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
świętokrzyskie
Gmina Busko-Zdrój
Kielce
Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat Jędrzejowski
Powiat Kazimierski
Powiat Konecki
Powiat Włoszczowski
Sandomierz
Skarżysko-Kamienna
Starachowice
Ostrowiec Świętokrzyski

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Ostrowiec Świętokrzyski to blisko 80 – tysięczne, drugie po Kielcach, pod względem obszaru i liczby ludności, miasto województwa świętokrzyskiego. Położenie miasta wyznaczają następujące współrzędne: 50° 56' N; 21° 23' E.

Ostrowiec znajduje się w odległości 170 km od Warszawy, 65 km od Radomia, 60 km od Kielc i 120 km od Lublina. W promieniu ok. 200 km leżą największe aglomeracje Polski: Kraków, Łódź oraz Górny Śląsk. Od granicy niemieckiej (Zgorzelec, Olszyna) miasto dzieli odległość około 500 km, ukraińskiej (Zosin, Dorohusk) – około 240, zaś słowackiej – około 220 km.

Przez miasto przebiega ważna droga krajowa nr 9 (E 371) z Radomia, przez Rzeszów do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Inna ważna droga – droga nr 42, przebiega przez trzy główne miasta przemysłowe północy województwa: Skarżysko Kamienną, Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski, łącząc równocześnie jego główne drogi tranzytowe – drogę krajową nr 7 (Kraków – Warszawa - Gdańsk) z drogą krajową nr 74 (Łódź-Kielce- przejście graniczne z Ukrainą). Dwutorowa linia kolejowa przebiegająca przez miasto łączy je z jednej strony z dużym węzłem kolejowym w Skarżysku-Kamiennej, a z drugiej z Tarnobrzegiem, Rzeszowem i Przemyślem.

Ostrowiec Świętokrzyski położony jest w obrębie trzech krain geograficznych zaliczanych do Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Są nimi: Wyżyna Opatowska, Dolina rzeki Kamiennej, Przedgórze Iłżeckie.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Na szczególną uwagę zasługują:

 • Układ urbanistyczny śródmieścia, rynek i sieć ulic biorących początek z jego naroży. Całość stanowi typowy przykład lokalizacji miasta z końca XVI wieku.
 • Kościół Św. Michała z początku XVII wieku, zniszczony podczas najazdu księcia Siedmiogrodu Rakoczego, konsekrowany ponownie po odbudowie w roku 1672. W latach międzywojennych XX wieku rozbudowany i przebudowany w stylu neobarokowym według projektu Stefana Szyllera.
 • Dawny zajazd pocztowy przy ul. Szerokiej 3, pochodzący z przełomu XVIII i XIX wieku, parterowy, murowany, dwutraktowy, z przejazdową sienią.
 • Pozostałość cmentarza żydowskiego (usytuowanego na wzgórzu na zachód od ul. Iłżeckiej). Kirkut czynny był od lat 30-tych XVIII wieku do końca II wojny światowej. Ocalałe po wojnie macewy, zgromadzone w lapidarium, ze złożoną symboliką religijną, są przykładem dobrej, artystycznej kamieniarki.
 • Dworki miejskie z przełomu XIX i XX wieku przy ul. Siennieńskiej 14 i 37 oraz ul. Wardyńskiego 26.
 • Budynek dworca kolejowego, wybudowany w latach 80-tych XIX wieku.
 • Gmach Poczty Polskiej z lat 20-tych XX wieku przy alei 3 Maja, wyróżniający się monumentalną kolumnadą w stylu palladiańskim.

 

W okolicach Ostrowca:

 • Układ urbanistyczny dawnego miasta Denkowa z połowy XVI wieku,
 • Kościół barokowy Św. Stanisława Biskupa z końca XVI wieku, przebudowywany w XVIII i XIX wieku (Denków). Obok stary cmentarz z klasycystyczną kaplicą rodziny Kotkowskich,
 • Ośrodek garncarski w dawnym mieście Denkowie,
 • Dawny pałac Wielopolskich w Częstocicach z II połowy XIX wieku, usytuowany w zabytkowym parku, prawdopodobnie XVIII- wiecznym. Siedziba Muzeum Historyczno-Archeologicznego,
 • Bory Puszczy Iłżeckiej z unikalnym w skali światowej zespołem neolitycznych kopalń krzemienia, zachowanym w rezerwacie archeologicznym im. Jana Samsonowicza w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego,
 • Bukowo-jodłowe lasy Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego i Świętokrzyskiego Parku Narodowego, z malowniczo położonym na Łyścu klasztorem pobenedyktyńskim z XII wieku
 • Starożytny z okresu późno lateńskiego i rzymskiego (I-IV wieku) ośrodek hutnictwa z centrum w rejonie Nowej Słupi, i gdzie podstawowe jego zagadnienia wyeksponowano w Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. Mieczysława Radwana,
 • Szachownica pól Wyżyny Sandomierskiej z prastarym Ośrodkiem Miejskim Opatowem, pod którym z labiryntu piwnic kupieckich utworzono podziemną trasę turystyczną oraz dominująca nad miastem romańska kolegiata św. Marcina z XII wieku,
 • Figurki i kapliczki przydrożne, dzieła miejscowych twórców, dokumentujące świetność ośrodka kamieniarskiego miasta Kunowa i jego okolic,
 • Zespół fabryczno-osadniczy w Nietulisku - monumentalne ruiny walcowni dającej produkcję do początku XX wieku, jako końcowe ogniwo fabryk żelaza na rzece Kamiennej - efekt programu sformułowanego w początkach XIX wieku przez ks. Stanisława Staszica,
 • Wytwórnia ceramiki użytkowej i artystycznej o dwustuletniej tradycji - fabryka porcelany w historycznym mieście Ćmielowie,
 • Malownicza dolina rzeki Kamiennej z wyjątkowo krajobrazowymi odcinkami w rejonie Podgrodzia, zwanego "małym Ojcowem" i Bałtowa oraz cennymi rezerwatami przyrody w Bodzechowie i Bałtowie.

do góry

INNE ATRAKCJE

Muzeum Historyczno-Archeologiczne
Muzeum odgrywa istotną rolę w krzewieniu kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Siedzibę muzeum stanowi budynek XIX wiecznego pałacu Wielopolskich. W zbiorach zwraca uwagę bogata kolekcja fajansów i porcelany ćmielowskiej. Kontakt: ul. Świętokrzyska 37, 27-400 Ostrowiec Św.
tel./fax (0-41) 265-36-51

Rezerwat Archeologiczny i Muzeum w Krzemionkach
Rezerwat i muzeum w Krzemionkach położone są około 9 kilometrów od Ostrowca Świętokrzyskiego. Do zwiedzania udostępnione są dwie podziemne trasy prehistorycznej kopalni krzemienia pasiastego o łącznej długości ponad 400 metrów. Zobaczyć można również rekonstrukcję szybu, obozowiska przyszybowego oraz wioski neolitycznej. Rezerwat jest jednym z największych tego typu w Europie. Kontakt: tel./fax (0-41) 262-09-78

Ostrowiecka pływalnia "Rawszczyzna" jest w tym momencie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, spełniającym wszystkie wymagania stawiane obiektom służącym do organizacji międzynarodowych zawodów pływackich. W jej skład wchodzą:

 • 50-metrowy basen z ruchomym pomostem i trybunami dla 1500 widzów,
 • 2 małe baseny (1 rozgrzewkowy i 1 do nauki pływania),
 • dział odnowy biologicznej i rehabilitacji, dostępna jest między innymi nowoczesna kriokomora
 • część rekreacyjna (2 zjeżdżalnie, sztuczna rzeka, „gejzery”),
 • sala konferencyjna,
 • zaplecze gastronomiczne,
 • kompleks szatni dla piłkarzy korzystających z boisk na terenie obiektu.

do góry

NA WYCIECZKI

TURYSTYKA ROWEROWA

Miejski, turystyczny szlak rowerowy im. Mieczysława Radwana

Kolor: czerwony, długość 28 km
Przebieg szlaku: Rynku d. miasta Denkowa (początek szlaku) ulicami: Topolową, Tomaszów, Ogrodową, 11. Listopada, Władysława Sikorskiego, os. Stawki, ulicami: Świerkową, Bałtowską, Zbożową, Gajową, duktem leśnym do ul. Malinowej, ulicami: Malinową, Siennieńską, duktem leśnym do ul. Gościniec, ulicami: Gościniec Miodową, duktem leśnym przez Las Rzeczki do ul. Kasztanowej, ulicami: Kasztanową, Kolonia Robotnicza, Henryka Sienkiewicza, Dobrą, Kuźnia, Stefana Żeromskiego, Szewieńską, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Zarzecze, osiedle Widok, Winnica, Opatowską, Stalową, przez Denkówek, ulicą Mostową, na Rynek Denkowski.

do góry

PRZYDATNE INFO

Urząd Miasta
ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Telefony: centrala (+48 41) 26 72 100 do 109

PTTK Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
tel. (0-41) 265-38-22

Pogotowie Ratunkowe
ul. Focha 5
tel. (0-41) 265-35-44

Szpital Powiatowy
Ul. Szymanowskiego 11
tel. (0-41) 247-80-00; (0-41) 247-80-50

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Ul. Smolna 3
tel. (0-41) 247-96-95 stacja, tel. (0-41) 247-96-66 dyrekcja

Komenda Powiatowa Policji
Al. 3 Maja 9
tel. (0-41) 265-21-50; (0-41) 267-12-00

Dworzec PKS
ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. informacja (0-41) 247-97-87; 265-11-21

Dworzec PKP
ul. Kolejowa 10, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. informacja (0-41) 265-23-95

 

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów (tekst i zdjęcia) zgromadzonych na www.um.ostrowiec.pl – oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone