zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
świętokrzyskie
Gmina Busko-Zdrój
Kielce
Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat Jędrzejowski
Powiat Kazimierski
Powiat Konecki
Powiat Włoszczowski
Sandomierz
Skarżysko-Kamienna
Starachowice
Sandomierz

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Sandomierz leży nad Wisłą, na skraju Wyżyny Kielecko - Sandomierskiej, u styku z Kotliną  Sandomierską, na południe od 51 równoleżnika i na wschód od 21 południka. Po ostatnim podziale administracyjnym kraju jest siedzibą powiatu w województwie świętokrzyskim, którego stolicą są Kielce.

Sandomierz nazywany był "Małym Rzymem". To podobieństwo podkreślają zwłaszcza starsi jego mieszkańcy. Rzym, jak również Sandomierz na siedmiu wzgórzach leży. Poza tym pod miastami ciągną się podziemne labirynty w Rzymie - katakumby, natomiast w Sandomierzu - dawne piwnice kupieckie i legendarne lochy. I na koniec miasta mogą poszczycić się równie burzliwą i piękną historią. Sandomierz wpisany jest do rejestru zabytków jako zespół urbanistyczno-architektoniczny i krajobrazowy, zaliczając go do zabytków o światowej randze. Wyznaczono również obszerną strefę ochronną, w granicach której znalazło się miasto lokacyjne, wzgórza staromiejskie, przedmieścia Opatowskie i Zawichojskie wraz z otaczającymi sadami i wąwozami.

Sandomierz jest miastem przyjaźnie nastawionym do zmotoryzowanych turystów. Dobrze  rozbudowana sieć parkingów umożliwia łatwy dostęp do każdego punktu w mieście.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Kościół św. Michała

wraz z zespołem dawnego klasztoru Benedyktynek - zbudowany w XVII / XVII wieku zachował w niezmienionej postaci barkowe formy. Kościół św. Michała i dawny klasztor panien benedyktynek wzniesiony został w ciągu XVII wieku z fundacji Zofii Sieniakowskiej według projektu Michała Linka. Kościół jest jednonawowy nakryty sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi podtrzymywanymi przez zdwojone, jońskie pilastry. Kościół poprzedza niewielki ogródek oddzielony od ulicy ogrodzeniem i kazalnicą. Zespół pobenedyktyński jest znakomitym przykładem sztuki barokowej architektury klasztornej w Polsce. Od 1903 roku mieści się tutaj Wyższe Seminarium Duchowne. Kamienne portale i szczyty zwieńczone posągami tworzą bogatą architekturę budowli. We wnętrzu, częściowo zniszczonym przez pożar w 1966 roku, zachowana piękna rzeźbiona ambona z XVII wieku. W klasztorze zachował się bardzo bogaty zespół tkanin z XVII-XVIII wieku.

Kościół św. Józefa

wraz z zespołem dawnego klasztoru Reformatów wzniesiony w XVII w.Kościół św. Józefa i dawny klasztor reformatów jest najmłodszym z zabytkowych kościołów Sandomierza. Zbudowany w latach 1679-89 z cegły pochodzącej z rozbiórki zamku w Zawichoście. Spalony w 1809 roku, wielokrotnie przebudowywany, zachował w skromnym, barokowym wnętrzu kilka epitafiów. Przed kościołem znajduje się prostokątny dziedziniec, otoczony barokowym murem z kaplicami Drogi Krzyżowej i bramką. Do południowej ściany kościoła przylegają zabudowania klasztorne oraz duży ogród, otoczony wysokim murem. Do osobliwości kościoła św. Józefa należą zmumifikowane zwłoki Morsztynówny, spoczywające w oszklonej trumnie w podziemiach kościoła.

Brama Opatowska

Brama OpatowskaZbudowana w XIV - XVI w. - jedna z najlepiej zachowanych bram miejskich w Polsce. Nieopodal pozostały fragmenty średniowiecznych murów obronnych oraz furta dominikańska tzw. "Ucho Igielne". Gotycka brama wjazdowa do miasta. Wzniesiona w XIV wieku z fundacji Kazimierza Wielkiego. Jedyna jaka zachowała się spośród czterech istniejących. Uznawana była za największą.

Kościół św. Ducha

wraz z Zespołem dawnego szpitala św. Ducha - fundowany w 1292 r. wzniesiony w XIV w. przebudowany w XIX. Kościół wraz z przyległymi budynkami dawnego szpitala tworzył zespół klasztorny prowadzony przez zakon szpitalników zwany Duchakami. Jest jednym z najstarszych obiektów instytucji dobroczynnych w Polsce, po Krakowie i Kaliszu. Pierwotnie drewniany zespół wzniesiony był z fundacji kasztelana krakowskiego Żegoty w 1303 roku, spłonął w czasie najazdu Litwinów w 1349 roku. Odbudowany został w końcu XIV w. Kościół św. Ducha - gotycki - pierwotnie należał do grupy kościołów pseudodwunawowych. Nawa nakryta była sklepieniami trójdzielno-gwiaździstymi, wspartymi na środkowym filarze. Obecne sklepienie pochodzi z XVIII wieku. Na utrzymanie zakonników, kościoła, zabudowań i podopiecznych darował wieś Żyć (obecnie Szewce). Zakonnicy zgodnie z regułą, opiekowali się biednymi, leczyli chorych i uczyli zawodu sieroty i podrzutki. To miejsce to także początek działalności dobroczynnej w Sandomierzu.

Dawna Synagoga

Powstała w XVII / XVIII w. - obecnie siedziba Archiwum Państwowego. Sandomierska gmina żydowska należała w średniowieczu do największych i najważniejszych w Małopolsce. Budynek wzniesiono w XVII w. W XVIII w. dobudowano od północy dom kahału. Obecnie mieści się tu Oddział Archiwum Państwowego. W jego zbiorach znajdują się akta miasta Sandomierza od XVI w. oraz bogate zbiory archiwaliów z XIX w., obejmujące obszar całego województwa. Obok synagogi, nad skarpą zachował się odcinek muru obronnego z pozostałością baszty.

Kamienice mieszczańskie

kamienice mieszczańskiewokół Rynku Starego Miasta wznoszone od XV w. zachowały w swoich murach wiele cennych detali architektonicznych, świadczących o bogatej przeszłości historycznej tych budynków.

Ratusz

Zbudowany w XIV w., rozbudowany w XVI w. (attyka), jeden z najpiękniejszych ratuszy renesansowych w Polsce. Najstarszą i najokazalszą budowlą na rynku jest Ratusz, jeden z najpiękniejszych ratuszy renesansowych w Polsce. Zbudowany został w XIV w. pierwotnie w kształcie wieży. Rozbudowany w XV w. uzyskał plan wydłużonego prostokąta, natomiast w XVI w. został zwieńczony attyką. Na początku XVII w. przybudowano od zachodu wieżę. Ratusz wielokrotnie ulegał pożarom, m.in. w 1623 roku i 1757. Ratusz jest budowlą ceglaną. Wysoka attyka zakrywa dach. Otynkowana wieża, z arkadowym wejściem do sal parteru pokryta jest blaszanym dachem i zwieńczona orłem z czasów Księstwa Warszawskiego. Ks. M. Buliński wspomina w "Monografii" o odkryciu pod Ratuszem w XIX wieku obszernej piwnicy, która służyła za więzienie. Torturowano w niej obwinionych. Świadczyć o tym miały haki i kółka w ścianach. W części zajmowanej przez muzeum prezentowana jest ekspozycja o charakterze historyczno-artystycznym. Klimat zabytkowych wnętrz podnoszą zestawy mebli w stylu późnorenesansowym, neorenesansowym i neobarokowym. Wystrój współtworzą dokumenty, pieczęcie miejskie, w tym między innymi dokument lokacyjny Leszka Czarnego z 1286 roku, a także komplet szachów sandomierskich, datowany ok. XII - XIII w. Na parterze Ratusza mieści się Dział Historyczny Muzeum Okręgowego, na piętrze Sala Ślubów i sale Rady Miasta, w piwnicach klub "Lapidarium " Sandomierskiego Stowarzyszenia Kulturalnego.ca z XVIIIw.

Katedra

katedraWzniesiona w XIV w., gotycka, zachowała pierwotny układ przestrzenny i bogatą dekorację rzeźbiarską we wnętrzu. Posiada wyposażenie wewnętrzne z XV - XVII wieku (freski bizantyjsko - ruskie, ołtarze rokokowe, obrazy i rzeźby). Bazylika Katedralna wzniesiona została w miejscu pierwotniej romańskiej kolegiaty, zniszczonej najazdami Tatarów w XIII wieku i Litwinów w 1349 roku. W 1360 roku król Kazimierz Wielki funduje nową kolegiatę, która wraz z powstaniem Diecezji Sandomierskiej w 1818 roku otrzymała godność Katedry, a w 1960 roku godność Bazyliki Katedralnej. Jest to gotycka budowla typu halowego z trójbocznie zamkniętym, wydłużonym prezbiterium, nakryta sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Na ścianach prezbiterium zachowały się polichromie wykonane ok. 1421 roku przez warsztat ruski, mistrza Hayla z Przemyśla. Freski odsłonięto i zakonserwowano w latach 1934-1936. Ołtarze i portale Katedry wykonane są z czarnego marmuru, a ozdobione marmurem różowym. Są to unikatowe przykłady wyrobów kamieniarskich warsztatów w Czarnej pod Krakowem w XVII i XVIII w. Wnętrze kościoła zdobi wspaniały zespół rokokowych ołtarzy (II poł. XVIII w.) przy międzynawowych filarach. Są one dziełem wybitnego warsztatu mistrza Macieja Polejowskiego ze Lwowa. Na ścianach naw widnieje zespół 16 obrazów, z których 12 tworzy cykl tzw. "Kalendarium", natomiast cztery obrazy pod chórem przedstawiają sceny z historii Sandomierza. Męczeństwo Sandomierzan w 1260 roku, męczeństwo dominikanów w 1260 roku, rytualny mord żydowski oraz wysadzenie zamku przez Szwedów w 1656 roku. Ten ostatni obraz przedstawia legendarny moment, kiedy to porwany podmuchem rycerz Bobola, został przerzucony wraz z koniem przez Wisłę, nie doznając żadnego uszczerbku na ciele. W skarbcu Katedry przechowywane są między innymi liczne inkunabuły i relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego podarowany Kolegiacie przez króla Władysława Jagiełłę w uznaniu zasług rycerstwa sandomierskiego w bitwie pod Grunwaldem.

Pałac Biskupi

pałac BiskupiWzniesiony w latach 1861-64 z materiałów pochodzących z rozbiórki kościołów Marii Magdaleny i św. Piotra. Klasyczny, zwieńczony niską attyką ma na piętrze podziały pilastrowe oraz fryz z popiersiem w medalionach. Narożnik północno-zachodni w formie półkolistego ryzalitu mieści na piętrze kaplicę. Od frontu pałac poprzedza niewielki ogródek otoczony metalowym parkanem, z tyłu większy ogród otacza wysoki mur.

Dzwonnica

Przy ul. Katedralnej stoi dzwonnica barokowa z XVIII w. z okazałym kamiennym portalem. Według średniowiecznego zwyczaju dla upamiętnienia poległych pod Warną, codziennie wieczorem o godz. 21 rozlega się dziewięciokrotne uderzenie dzwonu.

Pozostałości klasztoru Dominikanów (drugiego)

Przy nieistniejącym kościele św. Marii Magdaleny - XVII / XIX w. - obecnie siedziba Urzędu Miejskiego.

Dom Długosza

Zbudowany w 1476 r. z fundacji słynnego historyka - jeden z najlepiej zachowanych gotyckich domów mieszkalnych. Wewnątrz mieści bogate zbiory Muzeum Diecezjalnego. Ufundowany został w 1476 roku przez historyka Jana Długosza, kanonika sandomierskiego dla księży mansjonarzy, wikariuszy katedry. W 1864 roku dom oddano pod zarząd kapituły katedralnej. Jest to dwukondygnacyjna, ceglana budowla z wysokimi szczytami i dwuspadowym dachem. Nad południowym wejściem znajduje się kamienna tablica erekcyjna z herbem Wieniawa, napisem i datą 1476. Układ wnętrz z obszerną sienią pośrodku i belkowanymi stropami, został częściowo zmieniony dla potrzeb muzealnych. Od 1937 roku mieści się tu Muzeum Diecezjalne. Autorem ekspozycji był Karol Estreicher, historyk sztuki z Krakowa. Muzeum posiada bardzo cenne zbiory z zakresu malarstwa, rzeźby sakralnej, tkaniny, drobnej plastyki oraz elementów wystroju architektonicznego, jak również sztuki zdobniczej, ceramiki, kolekcji mebli, numizmatyki i archeologii.

Collegium Gostomianum

CollegiumWzniesione na początku XVII w., późnorenesansowe, zachowało pierwotny kształt architektoniczny i funkcję. Jest jedną z najstarszych szkół średnich w Polsce. Zachowało się "szkolne" skrzydło dawnego kolegium jezuitów ufundowanego w 1602 roku przez Hieronima Gostomskiego - wojewodę poznańskiego i kasztelana sandomierskiego. Zespół wznoszony był w latach 1604-1615 przez budowniczego jezuickiego Michała Hitza. Niszczony pożarami w 1656 i 1813 roku. W II połowie XIX w. rozebrano południowe skrzydło i kościół św. Piotra stojący na środku dziedzińca od XII wieku. Badania archeologiczne potwierdziły w tym miejscu istnienie wczesnośredniowiecznej osady, a później cmentarzyska. Sześciokondygnacyjny obiekt zachował oryginalny układ przestrzenny, dekorację sklepień, pierwotny system ogrzewania budynku oraz w dwóch kondygnacjach oryginalną, eliptyczną klatkę schodową, która jest odosobnioną konstrukcją tego rodzaju w Polsce. Pod tą budowlą znajdują się obszerne dwupiętrowe piwnice. Obecnie w budynku Collegium Gostomianum znów mieści się szkoła.

Spichlerz

Zbudowany w XVII w., przebudowany w XIX w., - jedyny zachowany spichlerz sandomierski. U stóp zamku i skarpy Wiślanej stoi jedyny, jaki dotrwał do naszych czasów spichlerz. Niegdyś pod mury tej budowli podchodziła Wisła. Teraz dzieli go od rzeki nasyp drogowy. Spichlerz powstał najprawdopodobniej w XV w. Budynek był wielokrotnie przebudowywany. W 1908 roku przebudowano go na cele mieszkalne.

Zamek

Wzniesiony w XIV w., na miejscu dawnego grodu, później przebudowany, jest w swojej obecnej postaci wyrazem przemian i nawarstwień historycznych - obecnie siedziba Muzeum Okręgowego. Niestety w 1656 roku został wysadzony w powietrze przez wycofujących się z miasta Szwedów. Ocalało jedynie skrzydło zachodnie. Od połowy XVII wieku w zamku nie rezydowali królowie, ani nawet starostowie sandomierscy. Zamek stał się przede wszystkim budynkiem użyteczności publicznej. Po 1795 roku Austriacy przeznaczyli zamek na sąd i więzienie. Natomiast dziedziniec zamkowy otoczono półkoliście biegnącym murem. Na dziedzińcu zamkowym zachowała się stara studnia, a pod powierzchnią fundamenty kazimierzowskiego zamku. Więzienie zlikwidowano w 1959 roku.

Zespół Klasztorny Dominikanów

zespół klasztornyPrzy kościele św. Jakuba - zbudowany w 1226r., późnoromański, zachował typowy układ przestrzenny budowli klasztornej i bogatą dekorację plastyczną z cegły formowanej i glazurowej. Jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem Sandomierza, jednocześnie jest to jeden z pierwszych w Polsce kościołów wzniesionych z cegły, zaliczany do wąskiej grupy zabytków najwyższej klasy. Wzgórze, na którym wzniesiono kościół, nazywane Świętojakubowskim bądź Staromiejskim, było od wielu wieków intensywnie zasiedlane. W okresie od X do XIII wieku rozwijała się tu prężnie osada z targiem. W końcu XII wieku księżna Adelajda, funduje świątynię. Na jej miejscu w latach 1226-1250 z fundacji Iwona Odrowąża dominikanie budują zachowaną dzisiejszą budowlę klasztorną i osiedlają się w Sandomierzu. Kościół wzniesiono jako trójnawową bazylikę z wydłużonym trójprzęsłowym prezbiterium. Do kościoła przylegają zachowane w części skrzydła klasztoru, dzwonnica z 1314 roku oraz kaplica poświęcona męczennikom sandomierskim z połowy XVII w. Na uwagę zasługuje późnoromańska dekoracja ceramiczna elewacji, a zwłaszcza portal północny, zaliczany do najpiękniejszych portali ceramicznych w kraju. Wnętrze kościoła zdobią cenne witraże z lat 1910-1918 projektu Karola Frycza, skrzydła dawnego ołtarza głównego z 1599 roku i sztukaterie sklepienia w prezbiterium i Kaplicy Męczenników z XVII w.

Zespół kościoła św. Pawła

Powstał w XV / XVII w., posiada bogatą dekorację sztukatorską i barokowe wyposażenie we wnętrzu. Kościół ufundowany został w 1226 roku przez biskupa Iwona Odrowąża. Pierwotnie była to drewniana świątynia, na miejscu której w wieku XV wzniesiono obecną, gotycką budowlę. Jednonawowa, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium budowla gotycka, została przebudowana w XVII wieku i XVIII wieku. Z barokową przebudową wiąże się sztukatorska dekoracja sklepień i snycerskie wyposażenie wnętrza - ołtarze, chór organowy, stalle w prezbiterium i ambona, polichromowane i złocone. Kościół otoczony jest starym murem, przy którym barokowa dzwonnica i bramka z piękną kutą kratą - z końca XVII wieku - plebanią w typie drewnianego dworku, tworzą bardzo malowniczy zespół.

do góry

INNE ATRAKCJE

Podziemna Trasa Turystyczna

Wejście od ul. Oleśnickich, długość trasy 470 m, zróżnicowana głębokość dochodząca do 12 m poniżej poziomu rynku, czas zwiedzania - 45 min. Trasa utworzona została w czasie prowadzenia górniczych prac zabezpieczających Stare Miasto przez połączenie dawnych piwnic i podziemnych składów kupieckich.

Szachy sandomierskie

W czasie badań archeologicznych przeprowadzonych w 1962 roku w pobliżu kościoła św. Jakuba znaleziono w odkopanej ziemiance szachy z XI lub XII wieku. Wykonane one są z rogu jelenia. Wysokość pionków i figur nie przekracza 2,5 cm. Do pełnego kompletu brakuje tylko trzech pionków. Szachy sandomierskie należą do najstarszych w Europie. Można je zobaczyć w Ratuszu, oddziale Muzeum Okręgowego.

Freski bizantyjskie

kościół św. JózefaŚciany boczne i sklepienia nad ołtarzem w Katedrze pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, ozdobione są polichromią bizantyjsko-ruską, jedną z czterech zachowanych tego typu w Polsce. Malowidła wykonane techniką fresku na świeżym tynku, fundował król Władysław Jagiełło ok. 1420 roku. Za głównego wykonawcę malowideł uznaje się nieznanej narodowości popa Hayla. W 1713 roku ściany pobielono i dopiero w 1887 roku przez przypadek odkryto zapomnianą polichromię. Gruntownej konserwacji została poddana w XX wieku. Treścią malowideł są sceny z życia Jezusa i Matki Boskiej.

Zmumifikowane zwłoki

Znakomicie zachowane zwłoki Teresy Izabeli Morsztynówny, spoczywają w oszklonej trumnie w kryptach kościoła św. Józefa. Była to sandomierska wojewodzianka. Słynęła z pobożności i urody. Uczyniwszy w dzieciństwie ślub czystości, nie poddała się presji rodziców swatających jej znakomitych kawalerów. Zmarła w opinii świętości w 1698 roku.

Kazimierzowska korona

Znaleziona w 1910 roku korona należała do Kazimierza Wielkiego. Wykopano ją razem z hełmem i grotem włóczni w czasie karczowania lipy w ogrodzie benedyktynek w pobliżu kościoła św. Michała. Jest to korona tzw. hełmowa, zakładana przez króla na zbroję, na czterech zawiasach, co umożliwiało jej szybkie złożenie. Wykonana jest z miedzi i wysadzana szkiełkami jako imitacja drogich kamieni. W Europie podobne korny znajdują się tylko w Hiszpanii oraz w Szwecji. Kopia wystawiona jest w Zamku Kazimierzowskim. Natomiast oryginał trafił do Krakowa, gdzie przechowywany jest w skarbcu królewskim na Wawelu. Król Kazimierz Wielki był z Sandomierzem i Ziemią Sandomierską związany jak mało który władca. Historycy obliczyli, że w latach 1333-1369 był tu aż 18 razy. Łącznie spędził tu 25 miesięcy.

do góry

NA WYCIECZKI

Szlaki turystyczne piesze

Szlak czerwony, Gołoszyce - Piotrowice, 99,0 km.
Gołoszyce PKS - Modliborzyce (3,5 km.) - Rudniki (5,0) - Planta (8,0) - Ujazd PKS (12,5) - Kujawy PKS (15,5) - Konary (20,0) - Górki Klimontowskie PKS (25,5) -Klimontów (28,0) [skrzyżowanie ze szlakiem zielonym] - Pęchów (29,0) - Ossolin (35,0) - Węgrce Szlacheckie(38,0) - Janowice PKS (41,0) - Chobrzany PKS (42,0) - Koprzywnica PKS (50,0) - Sandomierz (67,0) - Góry Pieprzowe (70,0) - Dwikozy PKS (80,0) [połączenie ze szlakiem niebieskim] - Zawichost PKS (93,0) - Piotrowice (99,0).

Szlak zielony, Chańcza - Pielaszów, 110 km.
Chańcza PKS - Korytnica PKS (5,0) - Kurozwęki PKS (10,0) - Staszów PKS (17,0) - Golejów (21,0) PKS - Rytwiany (24,0) - Połaniec (40,0) PKS - Ossala (53,0) -Niekrasów (55,0) - Osiek PKS (62,0) - Sulisławice PKS (71,0) - Klimontów PKS (81,0) [skrzyżowanie ze szlakiem czerwonym] - Góry Pęchowskie (86,0) - Goźlice ( 91,0) - Kleczanów (101,0) - Międzygórz (104,0) - Pielaszów PKS (110,0) skrzyżowanie ze szlakiem niebieskim.

Szlak niebieski, Gołoszyce - Dwikozy, 50 km
Gołoszyce PKS - Opatów PKS (14,0) - Karwów (21,0) -Malice Kościelne (25,0) - Pielaszów (29,0) [skrzyżowanie ze szlakiem zielonym] - Dacharzów (36,0) - Kichary Nowe (46,0) - Dwikozy PKS (50,0) [połączenie ze szlakiem czerwonym].

Szlak żółty, szlak doliny Sanu: Sandomierz-Leżajsk 107km
Sandomierz - Trześń - Wrzawy - Czekaj Pniowski -Radomyśl n. Sanem - Rozwadów, Stalowa Wola - Nisko - Ulanów - Krzeszów – Leżajsk

Szlak zielony, Sandomierz - Baranów Sandomierski - Nowa Dęba - Majdan Królewski 66,5km

 

Szlaki turystyczne rowerowe

Szlak rowerowy zielony: Sandomierz - Zawisełcze - Koćmierzów - Ostrołęka - Bogoria - Skotnicka - Skotniki - Błonie - Koprzywnica - Beszyce - Skwirzowa - Sulisławice - Bazów - Rybnica - Nawodzice - Szymanowice - Klimontów 40km -Górki Klimontowskie - Ujazd (53km); prowadzi dolinami dwóch rzek Wisły i Koprzywianki, na trasie wspaniałe zabytki: kościół gotycki i dwór z XVIII w Skotnikach, zespół kościoła i klasztoru cystersów z XII/XIIIw. w Koprzynicy, kościół z XIII w. w Sulisławicach, kościoły z XVII w. w Klimontowie, Pałac w Górkach Klimontowskich, Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

Szlaki rowerowe żółte:
Sandomierz - Chwałki - Radoszki- Dacharzów - Zagrody - Pęczyny – Dobrocice - Pielaszów - Męczenice - Malice Kościelne – Nikisiałka Mała - Karwów -Wąworków – Opatów(34,1km); na szlaku liczne zabytki, ruiny zamku w Międzygórzu i Tudorowie, kolegiata z XIIw. oraz trasa podziemna w Opatowie. Szlak prowadzi urokliwą doliną Opatówki.

Sandomierz (osiedle przy hucie) - Koćmierzów - Wielowieś -Furmany - Trześń - Sandomierz ul. Flisaków. Szlak udostępnia walory krajobrazowe i widokowe panoramy Starego Miasta Sandomierz i doliny Wisły. Szlak prowadzi drogami o małym natężeniu ruchu.

Szalki rowerowe niebieskie:
ratuszSandomierz - Rynek, ul.Mickiewicza (0,3km), ul.Żeromskiego, ul.Sienkiewicza, ul. Okrzei, ul. Energetyczna, ul. Kwiatkowskiego (2,55km), ul. Milberta, Rzeczyca Sucha (5,50km) Kichary Nowe, skrzyżowanie polnych dróg - Kapliczka z XVIIw. (6,50km), ruiny baszty dawnego folwarku p.p. Benedyktynek z XVII w.(7,60km),most na rzece Opatówce, Kichary Nowe z kapliczką po środku (8,04km), doliną Opatówki do Dwikóz, Doraz - Mściów (15,1km),Kamień Nowy (17,9km), Stacja PKP Metan (18,4km), Kamień Łukawski (19,5km) z tego miejsca możemy podjechać na najwyższe wzniesienie w Górach Pieprzowych - 201m n.p.m. urzekające widoki, z Kamienia Łukawskiego wąwozem do ul. Błonie ul.Przemysłowa (22,3km), ul. Browarna (22,9km), ul. Sokolnickiego, Sandomierz Rynek (23,5km).

Sandomierz - Rynek, ul. Mickiewicza (0,3km), ul. Żeromskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Okrzei, ul. Energetyczna, ul. Kwiatkowskiego (2,55km), ul. Milberta, Rzeczyca Sucha (5,50km) Kichary Nowe, skrzyżowanie polnych dróg - Kapliczka z XVIIw. (6,50km), ruiny baszty dawnego folwarku p.p. Benedyktynek z XVIIw. (7,60km), most na rzece Opatówce, Kichary Nowe z kapliczką po środku (8,04km), doliną Opatówki do Dwikóz, Doraz - Mściów (15,1km),Kamień Nowy (17,9km), Stacja PKP Metan (18,4km), Kamień Łukawski (19,5km) z tego miejsca możemy podjechać na najwyższe wzniesienie w Górach Pieprzowych - 201m n.p.m. urzekające widoki, z Kamienia Łukawskiego wąwozem do ul .Błonie ul. Przemysłowa (22,3km), ul. Browarna (22,9km), ul. Sokolnickiego, Sandomierz Rynek (23,5km). Szlak piękny krajobrazowo, prowadzi drogami o małym natężeniu ruchu. Góry Pieprzowe, rezerwat stepowy. Wychodnie skał kambryjskich (łupki ze środkowego kambru), pozostałości Gór Sandomierskich, które wypiętrzyły się w tym samym okresie co Sudety najstarsze góry w Polsce, Pieprzówki to również największe skupisko dzikich róż w Polsce pod względem występujących gatunków.

zamekSandomierz Rynek- ul. Browarna, most na Wiśle, ul. Mostowa Koćmierzów, Wielowieś, pl. M. Kolumby Białeckiej przed kościołami (7,5 km) zespół klasztoru i kościoła sióstr Dominikanek w Wielowsi, Most na Trześniówce (10,44km), Zabrody, Trześń, most na rzece Trześniówce (17,9km) ul. Flisaków (20,03km) most na Wiśle, ul. Browarna, Stare Miasto(22,20km). Szlak udostępnia walory krajobrazowe i widokowe panoramy Starego Miasta Sandomierzi doliny Wisły. Szlak prowadzi drogami o małym natężeniu ruchu.

Sandomierz Rynek, ul. Sokolnickiego, ul. Żeromskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Różana, ul. Sucharzowska ul. Chwałecka, Sucharzów (4,3km), Ocinek, Wysiadłów, Kolnia Lenarczyce (11,5km), Milczany, Kobierniki, Andruszkowie (18km), most na rzece Koprzywiańce (18,8km), Zawisełcze, ul. Krakowskaw Sandomierzu (22km), ul. Podwale, ul. Mickiewicza, Brama Opatowska (24km). Szlak piękny krajobrazowo, prowadzi drogami o małym natężeniu ruchu.

Sandomierz - Solec n. Wisłą. Sandomierz, Ocinek (8km), Kichary, Góry Wysokie, Garbów (rodzinna miejscowość Zawszy Czarnego), Zawichost (21,5km), Zawichost-Trójca (25km), Piotrowice (28km), Linów, Maruszów, Dębno, Biedrzychów, Nowe (40km), Słupia Nadbrzeżna, Mieczysławów, Julianów, Wólka Tarłowska (53km), Tarłów (54,7km), Janów, Zemborzyn, Pawłowice, Sadkowice, Raj, Solec n. Wisłą (74,3km). Szlak piękny krajobrazowo, liczne zabytki: ruiny folwarku benedyktynek w kucharach Nowych, zabytki Zawichostu - kościoły z XII i XIII w., kościół w Tarłowie – najwyższej klasy wystrój sztukatorski, w Solcu kościoły renesansowe i ruiny zamku.

do góry

PRZYDATNE INFO

Urząd Miejski w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel. 015 644 01 00, 015 644 01 01

Informacja Turystyczna
Ul. Oleśnickiego, 27-600 Sandomierz
tel. (0-15) 832-30-88

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 
ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz
tel./fax +48 15 832 26 82 

Pogotowie ratunkowe
Ul. Schinzla 51a/8, 27-600 Sandomierz
tel. 999, 015 832 22 22

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz
tel. 015 832 30 01 do 50

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Ul. Frankowskiego 8, 27-600 Sandomierz
tel. 015 832 22 63

Komenda Powiatowa Policji
Ul. Mickiewicza 30, 27-600 Sandomierz
tel. 015 833 42 05 015 833 42 03

Muzeum Okręgowe - Ratusz
Rynek 1, 27-600 Sandomierz
tel. 015 644 57 57

Muzeum Okręgowe
Ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
tel. 015 644 57 57

Muzeum Diecezjalne
Ul. Długosza 9, 27-600 Sandomierz
tel. 015 833 26 70

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Rynek 7/9, 27-600 Sandomierz
tel. 015 832 21 41

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów (tekst i zdjęcia) zgromadzonych na www.sandomierz.pl – oficjalnej stronie Urzędu Miasta Sandomierz.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone