zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
parki narodowe
Babiogórski PN
Biebrzański PN
Bieszczadzki PN
Bory Tucholskie PN
Drawieński PN
Gorczański PN
Gór Stołowych PN
Kampinoski PN
Karkonoski PN
Magurski PN
Narwiański PN
Ojcowski PN
Poleski PN
Słowiński PN
Świętokrzyski PN
Tatrzański PN
Ujście Warty PN
Wielkopolski PN
Woliński PN
Woliński Park Narodowy

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Woliński Park Narodowy utworzony w 1960 roku obejmuje ochroną część największej polskiej wyspy – Wolin (woj. zachodniopomorskie). Szczególne walory Parku to: najpiękniejszy odcinek polskiego wybrzeża klifowego, dobrze zachowane lasy bukowe, unikalna - wyspiarska delta Świny, przybrzeżny pas wód Bałtyku. Do roku 1996 Park zajmował powierzchnię 4844 ha, kiedy to udało się włączyć w jego granice obszar 1 mili morskiej wód przybrzeżnych Bałtyku, archipelag wysp we wstecznej delcie Świny wraz z otaczającymi je wodami Zalewu Szczecińskiego. Od tego momentu Woliński Park Narodowy stał się pierwszym w Polsce parkiem morskim. Obecna powierzchnia Parku wynosi 10937 ha, w tym ekosystemy leśne zajmują 4648,53 ha (42,50 % powierzchni Parku), ekosystemy wodne 4681,41 ha (42,80%) i ekosystemy lądowe nieleśne 1607,46 ha ( 14,70 %). Ochroną ścisłą objęto obszary o łącznej powierzchni 498,72 ha ( 4,56 %).

Burzliwe dzieje wyspy Wolin są przyczynkiem do jej kulturowego zróżnicowania jednak zawsze bardzo silnie związanego z morzem (rybactwo, handel, przemysł). Turystyka stanowi istotną część działalności parku. Park posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę zagospodarowania turystycznego. Szczególnie licznie odwiedzane miejsca to: jezioro Turkusowe o specyficznym zabarwieniu wody, Zagroda Pokazowa Żubrów oraz w pobliżu Międzyzdrojów punkty widokowe „Gosań" i „Kawcza Góra". Na rozległą panoramę rozlewisk delty Świny oraz Zalewu Szczecińskiego malowniczy widok roztacza się ze wzgórza Zielonka koło Lubinia.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Na obszarze Parku (i w sąsiedztwie jego granic) znajdują się ślady pozostałości grodzisk i miejsc związanych z osadnictwem z czasów historycznych. Szczególnie liczne są ślady związane z czasami ostatniej wojny: okopy, bunkry oraz pozostałości fundamentów broni V-3 w Wicku. W okolicach Wapnicy znajdują się pozostałości po odkrywkowych kopalniach kredy (Jezioro Turkusowe) oraz ruiny przerabiającej je cementowni. Obiekty te są przedmiotem zarówno badań naukowych jak i zainteresowania turystów. Więcej szczegółowych informacji o najciekawszych obiektach znajduje się w opisach tras turystycznych.

Najstarsze drzewostany to:

 • Najstarszy drzewostan dębowy – na terenie Obwodu Ochronnego Wisełka – wiek 353 lat
 • Najstarsza buczyna – na terenie Obwodu Ochronnego Wicko – wiek 212 lat (119c)
 • Najstarszy drzewostan sosnowy na terenie OO. Międzyzdroje – wiek 220 lat. (62n)
 • Najwięcej drewna na 1 hektarze – 864m3 zaewidencjonowano na terenie OO. Warnowo – w drzewostanie 120-letniej daglezji.

Największe drzewa rosnące w parku to:

 • Buk zwyczajny, rośnie na stoku w pobliżu wsi Wicko. Ma ok. 200lat, 455cm obwodu pnia i ok. 20m wysokości
 • Daglezja rośnie przy granicy wioski Wisełka obok niewielkiego bagienka, ma około 120lat, 324cm obwodu pnia i 33m wysokości
 • Dąb szypułkowy rośnie na Mierzei Przytorskiej, na krawędzi wydm i obszarów bagiennych. Ma ok.250 lat, 657cm obwodu pnia i 19 m wysokości
 • Dąb bezszypułkowy rośnie nad Zalewem Szczecińskim przy niebieskim szlaku turystycznym. Ma 640cm obwodu pnia, 18 m wysokości. W roku 1996 silny wiatr rozłamał go – aktualnie pozostał jeden (z 3) żywy konar
 • Sosna pospolita rośnie na terenie OO. Wicko. Ma około 190 lat, 321cm obwodu pnia i 30 m wysokości
 • Żywotnik zachodni rośnie na wzniesieniu w pobliżu wioski Wicko. Ma około 120 lat, 233cm obwodu pnia i 29m wysokości. Jest to jedno z najokazalszych drzew tego gatunku w Polsce.
 • Żywotnik olbrzymi rośnie na polance przed siedzibą OO. Warnowo. Ma około 110 lat, 448cm obwodu pnia i 25m wysokości.
 • Świerk pospolity rośnie na terenie OO. Wisełka. Ma około 140lat, 290 cm obwodu pnia, 36 m wysokości.

Muzeum przyrodnicze

Trzon Muzeum Przyrodniczego stanowi 5 sal wystawienniczych. Ekspozycje stałe prezentują piękno i niepowtarzalność przyrody Parku, bogactwo fauny i flory (między innymi ptactwo Wstecznej Delty Świny z największą w polskich muzeach kolekcją samców batalionów w szacie godowej, reprezentatywne dla fauny Wolina ssaki leśne, a także zwierzęta wodnych ekosystemów Parku), budowę geologiczną wyspy oraz bursztyn bałtycki. Wystawa "Przyroda Wolińskiego PN" to realistyczne dioramy, przedstawiające zwierzęta w ich naturalnych środowiskach.

do góry

INNE ATRAKCJE

Zagroda Pokazowa Żubrów

Miejsce cieszące się olbrzymim zainteresowaniem ze strony zwiedzających, rocznie odwiedzane jest przez ponad 160.000 osób. Stanowi ona cel prawie wszystkich osób odwiedzających wyspę Wolin i jej okolicę. Nic w tym dziwnego zważywszy chociażby na bardzo oryginalny charakter tego miejsca. Zagroda Pokazowa Żubrów to „ekspozycja” żywej fauny, gustownie wkomponowana w leśne otoczenie Parku. Ma ona powierzchnię ok. 28 ha, przy czym większą jej część tworzy wybieg wolnościowy dla żubrów. W ramach zagospodarowania turystycznego tego miejsca zostały wybudowane podesty widokowe, przystosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacje o każdym obecnym tam gatunku przedstawione są na tablicach poglądowych. Jednak Zagroda Pokazowa to nie tylko atrakcja turystyczna, to przede wszystkim ośrodek hodowli żubra oraz miejsce rehabilitacji dla szeregu zwierząt leśnych, którym pomoc człowieka jest niezbędna. Odwiedzający, oprócz stadka żubrów, mają możliwość obejrzenia tam również dzików, saren, jelenia, oraz bielików. Wszystkie obecne zwierzęta znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną. Każde z nich posiada własne imię, na które często reaguje, i tak przykładowe imiona bielików to Kuba, Jurand, Maćko i Zbyszko, natomiast dziki to Dosia, Gucio i Filip. Z kolei nazwy żubrów tworzących stado w Wolińskim Parku Narodowym (wszystkie zaczynają się od sylaby Po) to Pozyton, Pogodny, Podziw, Powiew II, Poisaura, Powizyta, Pokemonka, Popitka, Pocahontas i Pojawinka. Imiona „wolińskich olbrzymów” nadawane są ramach konkursu ogłaszanego wspólnie z lokalnym radiem. Średnia wielkość tutejszego stada waha się od 8-12 szt. W Zagrodzie Pokazowej Wolińskiego Parku Narodowego częsta jest rotacja osobników pomiędzy innymi stadami hodowlanymi Polski. Ma to na celu, uniknięcia zjawiska tzw. kojarzenia w pokrewieństwie. Takie postępowanie ogranicza znacznie ryzyko wystąpienia różnego rodzaju nieprawidłowości genetycznych. Wejście na teren Zagrody Pokazowej Żubrów jest płatne. Koszt biletu wstępu (maj 2004 r.) wynosi 3 zł za bilet ulgowy i 5 zł za bilet normalny.
Więcej informacji na temat Zagrody Pokazowej Żubrów znajdą Państwo tutaj.

 

Muzeum Przyrodnicze

Muzeum Przyrodnicze to nowoczesne centrum, które oprócz swojej podstawowej funkcji muzealno – wystawienniczej pełni ponadto rolę edukacyjno – konferencyjną.  Dolna cześć obiektu oferuje odwiedzającym gustownie urządzone sale wystawiennicze, w których zobaczyć można bogatą ekspozycję szeregu przedstawicieli miejscowej flory i fauny. Zgromadzone tam zbiory liczą bowiem nawet kilka tysięcy eksponatów i ciągle, na bieżąco, zostają wzbogacane. Warte podkreślenia jest fakt, iż w okolicy muzeum funkcjonuje własna preparatornia. Z kolei górna cześć obiektu, głównie dzięki nowoczesnemu wyposażeniu audiowizualnemu, pozwala na organizację wielu, różnorodnych form edukacji ekologicznej czy też działalności naukowo – badawczej (sympozja, prelekcje, konferencje). Doskonałym uzupełnieniem zwiedzania muzeum są również obecne w jego pobliżu woliery z ptakami drapieżnymi (puchacze, bieliki).Wejście do Muzeum Przyrodniczego jest płatne.

 

Punkty widokowe

Dużą atrakcją turystyczną Parku, są obecne na jego terenie punkty widokowe. Pozwalają one na pokazanie turyście najcenniejszych walorów Parku, przy jednoczesnej, minimalnej ingerencji człowieka w przyrodę Parku. Na terenie WPN znajduje się 4 punkty widokowe. Cieszą się one bardzo dużą popularnością.

 

Góra Gosań 93 4 km na północny wschód od Międzyzdrojów
Punkt widokowy „Góra Gosań” jest najwyższym wzniesieniem polskiego wybrzeża i jednym z ładniejszych krajobrazowo jego fragmentów. Wejście na punkt widokowy znajduje się przy szosie nr 102, relacji Międzyzdroje - Kołobrzeg, skąd po ok. 300 metrowym spacerze, (malowniczy odcinek leśny buczyny pomorskiej), turyści docierają do punktu widokowego. Tam czeka na nich zadziwiający widok ukazujący m.in: rozległą panoramę Zatoki Pomorskiej, zarysy miasta Międzyzdroje; Świnoujście i niemieckiego miasta Alhbeck. To wysokie wzniesienie pozwala ponadto na dokładniejsze obejrzenie tutejszego wybrzeża klifowego. Wyjątkowym przeżyciem i wspaniałym materiałem na zdjęcia jest również zachód słońca oglądany z Gosania.

 

Kawcza Góra 61 północno-wschodnia część Międzyzdrojów, SZLAK CZERWONY WPN
Punkt widokowy „Kawcza Góra” ukazuje piękno nadmorskiego krajobrazu. Dotarcie do tego miejsca umożliwia 700 metrowa trasa leśna, mająca swój początek w końcowej, wschodniej części promenady. Droga prowadzi przez urocze starodrzewia dębowo - bukowe. Z 61 metrowego wzgórza, turyści mogą podziwiać panoramę Zatoki Pomorskiej oraz Mierzei Przytorskiej wraz z widocznymi zabudowaniami protowymi Świnoujścia, Alhbecku, Herinsdorfu i Bansinu (Niemcy). Kolejne dwa punkty widokowe zlokalizowane są w zachodniej części Parku, a dokładniej we wsiach Wapnica i Lubin.

 

Piaskowa Góra 53 W pobliżu jeziora Turkusowego, Wapnica, SZLAK NIEBIESKI WPN
Punkt widokowy „Piaskowa Góra” znajduje się na zboczu stromego, piaszczysto-kredowego urwiska istniejącego na południowym brzegu Jeziora Turkusowego. Miejsce te stwarza niepowtarzalną okazję obejrzenia różności krajobrazowej Parku. Na pierwszym planie widzimy szmaragdową toń wody oraz zabudowania wiejskie Wapnicy. Dalej ukazuje się nam rozszerzające się ku Zalewowi obniżenie tzw. Doliny Trzciągowskiej, pasmo wzniesień góry Wyżnicy, a po jej zachodniej stronie jezioro Wicko Małe i fragment delty wstecznej Świny.

 

Wzgórze Zielonka 52 W pobliżu miejscowości Lubin, SZLAK NIEBIESKI WPN
We wsi Lubin zlokalizowany jest punkt widokowy o nazwie „Zielonka”. O jego niezwykłości i atrakcyjności świadczy chociażby fakt, iż widok jak się z niej rozpościera, został uznany przez Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciół Przyrody, „Krajobrazem roku 1993/94 ”.Zwiedzający mogą podziwiać rozległą, bardzo malowniczą panoramę części Zalewu Szczecińskiego wraz z rozlewiskami wstecznej Delty Świny oraz wodami jeziora Wicko Wielkie. Warte podkreślenia jest to, iż obszary wyspiarskie Świny zaliczane są do tzw. „ europejskich ostoi ptakow”, stanowiąc tym samym jeden z ważniejszych faunistycznie obszarów Wolińskiego Parku Narodowego. Sama geneza powstania wysp jest również niezwykle zajmująca, dlatego też punkt widokowy Zielonka wyposażono w tablicę informacyjno – dydaktyczną.

do góry

NA WYCIECZKI

Szlaki turystyczne WPN

Szlak czerwony (Brzegiem morza Bałtyckiego)

Szlak czerwony zwany potocznie „szlakiem brzegiem Bałtyku”, liczy 19 km. Główną jego atrakcją jest oczywiście wędrówka brzegiem morza, choć warte są zobaczenia także: punkt widokowy Kawcza Góra oraz latarnia morska Kikut. Trasa szlaku jest dosyć długa, turysta nie musi jednak przejść całej jej długości, istnieje możliwość skrócenia wędrówki, omijając niektóre jej etapy.

Przebieg trasy:

brama przy dyrekcji WPN – punkt widokowy Kawcza Góra -1,50 km
plaża w Międzyzdrojach – plaża w miejscowości Wisełka – 10,00 km
plaża, Wisełka – latarnia morska Kikut – 3, 50 km
latarnia morska Kikut – Jezioro Koprowo – 3, 50 km
Jezioro Koprowo – Kołczewo – 1,00 km

Brama dyrekcji WPN
Trasa wędrówki rozpoczyna się w centrum Międzyzdrojów, od bramy dyrekcji WPN, skąd wychodzą zresztą wszystkie szlaki piesze wiodące przez teren Parku. Brama ta otwiera jednocześnie wejście na „posesję” Parku, na której znajduje się warte odwiedzenia Muzeum Przyrodnicze WPN oraz woliera z bielikami i puchaczami.

Punkt widokowy Kawcza Góra
Wejście na wzgórze rozpoczyna kolejna, ozdobna brama WPN, zlokalizowana w końcowej, wschodniej części promenady. Swoim kształtem przypomina ona rybacki kuter. Następnie poprzez uroczy fragment lasu bukowego turysta dociera do wzgórza Kawcza Góra, na której to zlokalizowany jest punkt widokowy.

Spacer brzegiem morza
Kolejnym etapem szlaku jest spacer brzegiem Bałtyku w kierunku wschodnim. Ta część wędrówki rozpoczyna się wejściem na plażę w rejonie bazy rybackiej w Międzyzdrojach, a kończy wyjściem z niej we wsi Wisełka. Wycieczka jest o tyle przyjemna, iż prowadząc przez cały czas wybrzeżem, daje możliwość spacerowania w bliskim sąsiedztwie tutejszych wysoczyzn klifowych czy też zobaczenia urokliwego głazowiska. Podążając tą drogą mijamy również malowniczą górę Gosań, (93 m n.p.m.), która jest jednocześnie najwyższym punktem wolińskich klifów. Na jej szczycie zlokalizowany jest punkt widokowy, do którego dojście znajduje się przy szosie głównej relacji Świnoujście – Kołobrzeg (miejsce postojowe). Szlak czerwony prowadzi również w pobliżu wzgórza Świdna Kępa - w okolicy którego, znajduje się rezerwat im. prof. dr Z. Czubińskiego (fragment buczyny pomorskiej z licznymi gatunkami storczyków).

Miejscowość letniskowa Wisełka
Wisełka jest to wieś turystyczno- letniskowa, która dzięki malowniczemu położeniu i obecności morza posiada wiele kwater prywatnych, ośrodków turystycznych oraz punktów gastronomicznych. Jednak aby wejść do ww. miejscowości należy zboczyć ze szlaku, na ok. 200 m. Tam też napotykamy ciekawą architektonicznie leśniczówkę WPN. Po drugiej stronie wioski malownicze i warte obejrzenia Jeziora: Wisełka i Zatorek. Cześć turystów kończy tutaj wędrówkę (przystanek PKS).

Latarnia morska Kikut
Dużą atrakcją turystyczną szlaku czerwonego jest latarnia morska „Kikut”. Obiekt ten wybudowany został w 1960 r. na fundamencie dawnej wieży widokowej. Nie jest on niestety udostępniony do zwiedzania. Latarnia jest w pełni zautomatyzowana, a wysyłane przez nią sygnały świetlne docierają na odległość 12 mil morskich. W pobliżu latarni znajduje się rezerwat ścisły im dr S. Jarosza, tworzący najdalej wysunięty na wschód fragment buczyny pomorskiej otoczony borem sosnowym.

Kołczewo
Dalej szlak wiedzie się w kierunku wsi Kołczewo. W okolicach tych znajduje się ponadto J. Koprowo - największe jezioro wyspy Wolin. W pobliżu miejscowości duże, nowoczesne pole golfowe - własność hotelu Amber Baltic tel. (091-3265110). Świetouść, Międzywodzie, Dziwnów Kamień Pomorski, to kolejne miejscowości obecne podczas realizacji tej trasy.

 

Szlak niebieski (Nad Zalewem Szczecińskim)

Niebieski szlak turystyczny liczy 26 km. Przejście całej trasy w ciągu jednego dnia jest bardzo forsowne, dlatego można rozłożyć drogę „na raty” dochodząc np. pierwszego dnia do Wapnicy lub Lubinia, gdzie po spędzeniu noclegu możemy rozpocząć kolejny dzień wędrówki. Do największych atrakcji szlaku należy z pewnością: wyrzutnia pocisków V-3 w miejscowości Zalesie, Jezioro Turkusowe, punkty widokowe: Piaskowa Góra i Zielonka oraz wybrzeże klifowe nad Zalewem Szczecińskim. Trasa ta jest bardzo atrakcyjna, gdyż pozwala turyście na spacerowanie w bliskim sąsiedztwie wód Zalewu Szczecińskiego oraz na obserwowanie wielu gatunków ptaków charakterystycznych dla tamtejszych biotopów.

Przebieg trasy:

Brama dyrekcji WPN – wyrzutnia pocisków V3 - 5,5 km
Wyrzutnia pocisków V3 – Jezioro Turkusowe – 2, 9 km
Jezioro Turkusowe – punkt widokowy Zielonka – 1,5 km
punkt widokowy Zielonka – kościół w Lubiniu – 0,3 km
kościół w Lubiniu – dąb Wolinian 4,3 km
dąb Wolinian (wybrzeże klifowe) - Karnocice – 2,5 km
Karnocice – Dargobądź – 2,0 km
Dargobądź – Mokrzyca Mała – 4,5 km
Mokrzyca Mała – Wolin – 3, 5 km

Największą popularnością cieszą się odcinki szlaku:
- brama Dyrekcji WPN - Jezioro Turkusowe (samochód)
- Jezioro Turkusowe – punkt widokowy Zielonka - kościół w Lubiniu (pieszo).

Z kolei przy chęci zobaczenia wybrzeża klifowego nad Zalewem Szczecińskim istnieje konieczność zakończenia wędrówki w bardziej odległych miejscowościach tj. Dargobądz, (przystanek PKS) Mokrzyca Mała (przystanek PKP) lub Wolin (przystanek PKS, stacja PKP).

 

Brama dyrekcji WPN

Wyrzutnia pocisków V3
Wyrzutnia V3 ma postać betonowej konstrukcji, umiejscowionej na wysokim stoku, naprzeciw Jeziora Wicko Małe w okolicy wsi Zalesie. Jest ona dobrze widoczna od strony drogi asfaltowej prowadzącej do wsi Wapnica (Jezioro Turkusowe) i Lubin (punkt widokowy Zielonka). Od roku 2005 obok wyrzutni istnieje mini muzeum, zlokalizowane w bunkrze amunicyjnym.

Zapraszamy zatem do zwiedzenia jedynej w Polsce ekspozycji tajnej broni niemieckiej V-3, z okresu II wojny światowej. Określenie "tajna broń Hitlera" przywodzi na myśl projekty V-1 i V-2, które w 1944 roku spadały na Londyn. Inne konstrukcje takie jak V-3 i V-4, Schmetlerling, pocisk Röchlinga, bomba Kurta ,Hs 293 - są znane jedynie garstce specjalistów. Dziś - wiele lat po wojnie, celem ekspozycji zlokalizowanej na byłym tajnym poligonie doświadczalnym w Międzyzdrojach - Zalesiu, jest ukazanie ciekawostek militarnych, które miały zmienić tok wojny. Ekspozycja jest niezwykła , gdyż jest umiejscowiona w bunkrze, gdzie były składowane pociski V-3. W pobliżu bunkra znajdują się pozostałości stanowisk ogniowych tych pocisków. Ekspozycja jest prezentowana w ścisłej współpracy Piotrem Laskowskim - autorem książki "Śladami niemieckich tajnych broni na wyspach Wolin i Uznam". Obok mini - muzeum znajduje się Punkt Informacji Turystycznej Wolińskiego Parku Narodowego, gdzie prezentowana jest oferta i ciekawostki przyrodnicze Parku.

Jezioro Turkusowe
Jezioro Turkusowe zaliczane jest do najpiękniejszych jezior WPN i cieszy się rekordową popularnością. O jego pięknie decyduje w głównej mierze turkusowa barwa wody, która jest niczym innym jak efektem świetlnym powstałym na skutek odbicia wiązki świetlnej od białego kredowego dna jeziora. Akwen powstał na skutek zalania działającej niegdyś w tym miejscu kopalni węglanu wapnia. Zbiornik otoczony jest malowniczymi wzniesieniami, na jednym z nich znajduje się punkt widokowy Piaskowa Góra.

Punkt widokowy Piaskowa Góra
znajduje się na zboczu stromego, piaszczysto-kredowego urwiska istniejącego na południowym brzegu Jeziora Turkusowego. Miejsce te stwarza niepowtarzalną okazję obejrzenia różności krajobrazowej Parku. Na pierwszym planie widzimy szmaragdową toń wody oraz zabudowania wiejskie Wapnicy. Dalej ukazuje się nam rozszerzające się ku Zalewowi obniżenie tzw. Doliny Trzciągowskiej, pasmo wzniesień góry Wyżnicy, a po jej zachodniej stronie jezioro Wicko Małe i fragment delty wstecznej Świny.

Punkt widokowy Zielonka
O jego niezwykłości i atrakcyjności świadczy chociażby fakt, iż widok jak się z niej rozpościera, został uznany przez Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciół Przyrody, „Krajobrazem roku 1993/94 ”.Zwiedzający mogą podziwiać rozległą, bardzo malowniczą panoramę części Zalewu Szczecińskiego wraz z rozlewiskami wstecznej Delty Świny oraz wodami jeziora Wicko Wielkie. Warte podkreślenia jest to, iż obszary wyspiarskie Świny zaliczane są do tzw. „ europejskich ostoi ptaków”, stanowiąc tym samym jeden z ważniejszych faunistycznie obszarów Wolińskiego Parku Narodowego. Sama geneza powstania wysp jest również niezwykle zajmująca, dlatego też punkt widokowy Zielonka wyposażono w tablicę informacyjno – dydaktyczną.

Kościół w Lubiniu
Jest to ładny, neogotycki kościółek zbudowany na miejscu istniejącego niegdyś kościoła św. Mikołaja, patrona kupców i żeglarzy. W XII w. znaleziono tam skarb monet arabskich z 2 połowy X w. Przy wejściu do kościoła obecna chrzcielnica wykonana z neolitycznych żaren z czasów misji biskupa bamberskiego Św. Ottona oraz fragmenty dawnego przykościelnego cmentarza niemieckiego. W okolicach kościoła stare okazałe lipy tzw. „Babki Proszalne” oraz słabo już widoczne fragmenty słowiańskiego grodziska. W dolnej części wioski pozostałości ”portlandzemmentfabrik” – jednej z największych cementowni czynnej do 1945r.

Dąb Wolinian
Jedno z najstarszych drzew WPN. W ostatnim czasie mocno uszkodzone na skutek sztormu. Przy drzewie głaz informujący, iż znajduje się przy obszarze ochrony ścisłej im. Adama Wodziczki. W pobliżu dębu bierze swój początek trasa ścieżki dydaktycznej „ Nad Zalewem Szczecińskim”, której głównym celem jest przybliżenie bioróżnorodności gatunkowej Parku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na awifaunę tych terenów.

Wybrzeże klifowe Zalewu Szczecińskiego
Wybrzeże klifowe Zalewu Szczecińskiego jest z pewnością mniej znane aniżeli wybrzeże nadmorskiego klifu, chociaż swoją urodą z pewnością mu dorównuje. Podczas wędrówki tą częścią szlaku, turysta zyskuje bowiem jedyną okazję zobaczenia interesujących i malowniczych wysoczyzn klifowych. Jest to również miejsce występowania wielu interesujących przedstawicieli rodzimej fauny i flory.

Karnocice
Aby dojść do Karnocic należy pokonać ładną krajobrazowo, ok. 2 kilometrową trasę, w sąsiedztwie wód Zalewu, podczas której warto zwrócić uwagę na pięknie prezentujące się kępy oczeretów jeziornych i trzciny oraz malownicze widoki Zalewu Szczecińskiego.

Dargobądz, Mokrzyca Wielka, Wolin
Z Karnocic trasa wiedzie w kierunku wsi Dargobądz i dalej do Mokrzycy. Jest to krajobraz typowo wiejski. Tam też w pobliskim lesie porastającym jedno ze zboczy, znajdują się ruiny, słabo już niestety widocznego zamku Żurawice (Apenburg), wysadzonego w czasie II Wojny Światowej. Dookoła zachowały się resztki parku, w którym rosły niegdyś okazałe tuje, cisy, platany, buki, świerki i modrzewie. Obecnie pozostały tylko fragmenty szpalerów i alej. Dalej za wsią trasa wiedzie w kierunku miasta Wolin (droga polna). Wolin to miejscowość mająca do zaoferowania szereg atrakcji o charakterze historycznym. Są nimi m.in. cmentarzysko całopalne na wzgórzu Młynówka, grodzisko wczesnośredniowieczne na Srebrnym Wzgórzu, Rezerwat archeologiczny na Wzgórzu Wisielców, kaplica cmentarna z początku XX w., neogotycki ratusz z XIX w. czy też Muzeum archeologiczne oraz wiatrak holenderski. W Wolinie szlak niebieski kończy swój bieg.

 

Szlak zielony (leśny)

Szlak zielony jest szlakiem cieszącym się największym zainteresowaniem ze strony turystów. Fakt ten wynika głównie z obecnej na jego trasie Zagrody Pokazowej Żubrów jak również przepięknego kompleksu jezior w okolicach wsi Warnowo, Domysłów i Wisełka. Łączna jego długość to 15 km, choć istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia wędrówki poprzez częściową realizację szlaku.

Propozycje podziału szlaku na etapy:

Brama dyrekcji WPN – Rezerwat Pokazowy Żubrów – 2,0 km
Rezerwat Pokazowy Żubrów – wieś Warnowo – 4, 0 km
Warnowo – Jezioro Czajcze (półwysep) – 2,0 km
Jezioro Czajcze (półwysep) – Jezioro Kołczewo – 5,8 km
Jezioro Kołczewo – wieś Kołczewo(przystanek PKS) – 1, 5 km

Trasą cieszącą się największą popularnością jest bez wątpienia odcinek szlaku prowadzący do Zagrody Pokazowej Żubrów. Dla nieco wytrwalszych wędrowców atrakcyjna jest także trasa biegnąca w pobliżu jezior WPN. Turyści zmotoryzowani preferują z kolei dojazd do miejscowości Wisełka lub w bezpośrednie sąsiedztwo Jeziora Czajczego (niewielki parking WPN), a następnie spacer tylko wokół samego jeziora.

Przebieg trasy:

Brama dyrekcji WPN

Zagroda Pokazowa Żubrów
Jest to bez wątpienia największa atrakcja turystyczna WPN. Ośrodek ten usytuowany jest w lesie, w odległości 2 km od centrum miasta. Już ponad 27 lat przyciąga on rzesze turystów dochodzącą nawet do 160.000 osób rocznie. Szczególnie dużą popularnością cieszy się wśród dzieci i młodzieży oraz grup zorganizowanych. Dojście do "Żubrów" możliwe jest z trzech stron:
- od ul. Leśnej w Międzyzdrojach
- od ul. Zwycięstwa w Międzyzdrojach
- od drogi głównej nr 102 relacji Kołobrzeg – Świnoujście, przy której znajduję się parking WPN „ Kwasowo” (jedyna możliwość zaparkowania pojazdu w pobliżu zagrody).
Więcej na temat Zagrody Pokazowej mogą Państwo dowiedzieć się tutaj

Warnowo
Warnowo to niewielka wieś, zlokalizowana w otoczeniu leśnym, w której zachowały się liczne ślady budownictwa ludowego. Warta zobaczenia jest ponadto ciekawa architektonicznie leśniczówka WPN oraz okazały Żywotnik olbrzymi (wys. 15 m., obw. 400 km). W pobliżu J. Warnowskie oraz J. Rabiąż.

Jezioro Czajcze
Jezioro Czajcze to jedno z najpiękniejszych jezior WPN. Swoją urodę zawdzięcza ono głównie malowniczemu położeniu oraz bogatej roślinności brzegowej. Na tafli z prawej stronie widoczne zbiorowiska roślinnej nawodnej w postaci grążeli żółtych oraz grzybieni białych. Posiada ciekawy kształt (rogal), na środku jeziora znajduje się niewielki półwysep na którym wznoszą się resztki obwarowań wczesnośredniowiecznego grodziska. W pobliżu półwyspu olbrzymi polodowcowy głaz zwany „Wydrzym Głazem”.

Jezioro Żółwinowskie
Kolejnym jeziorem opisywanej trasy jest Jezioro Żółwinowskie, umiejscowione przy miejscowości Żółwino. Tam prace archeologiczne pozwoliły na odnalezienie śladów cmentarzyska kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i żelaza.

Jezioro Kołczewo
Jest to nieduży, uroczy akwen na którym istnieje możliwość wędkowania. W pobliżu miejscowość Kołczewo (przystanek PKS), tam tez zielony szlak turystyczny kończy się.

 

Turystyka rowerowa

Na terenie wyspy Wolin, a przede wszystkim Wolińskiego Parku Narodowego istnieje wiele uwarunkowań pozwalających na uprawianie tego typu aktywności ruchowej. Na terenie Wolińskiego Parku Narodowego brak jest niestety specjalistycznych ścieżek rowerowych, ich rolą pełnią natomiast częściowo szlaki turystyczne (czerwony, niebieski i zielony). Istnieją jednak dwie trasy rowerowe zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje. Pierwsza z nich, mająca długość 10 km, biegnie kolejno przez obręb leśny Karsibór, Kołczewo i Warnowo. Druga z kolei prowadzi głównie terenami Nadleśnictwa Międzyzdroje, przechodząc częściowo na teren WPN. Opisana trasa prowadzi w pobliżu J. Warnowskiego, J. Czajczego, miejscowości Wisełka oraz J. Zatorek, J. Domysłowskiego i J. Żółwinowskiego. Długość ścieżki to 15 km. Obie ścieżki cieszą się dużą popularnością. W najbliższej przyszłości oddział PTTK w Świnoujściu planuje otwarcie nowego szlaku rowerowego „ Wokół Zalewu Szczecińskiego”, który również będzie przebiegał przez obszary WPN.

 

Turystyka wodna

Sąsiedztwo Wolińskiego Parku Narodowego to oczywiście olbrzymia różnorodność i obfitość zbiorników wodnych. Pamiętać należy oczywiście o Morzu Bałtyckim, Zalewie Szczecińskim, rozlewiskach wstecznej Delty Świny, kompleksie tutejszych jezior i rzece Dziwnej. Większość z tych akwenów posiada bardzo korzystne warunki do uprawiania turystyki o charakterze wodnym. Mowa tutaj m.in. o warunkach klimatycznych, niskim zanieczyszczeniu wód oraz dużej atrakcyjności przyrodniczej sąsiadujących z wodą terenach.

Zadowolenie znajdą tutaj na pewno zwolennicy kajakarstwa. W obrębie WPN i wód sąsiednich wytyczony został szlak kajakowy. Ruch kajakowy odbywa się głównie torami wodnymi cieśniny Świny i Zalewu Szczecińskiego. Kajakarze mają możliwość podziwiania malowniczych fragmentów Parku, wchodzącego głównie w skład kompleksu wstecznej Delty Świny. Osoby nieposiadające własnych kajaków, mogą wypożyczyć je w niewielkiej przystani w miejscowości Karsibór. Bardziej odważni uczestnicy opisywanej formy wypoczynku, mogą pływać wodami Bałtyku, jednak do takiego przedsięwzięcia, zaleca się jednak posiadanie specjalistycznego sprzętu i doświadczenia.

Dla miłośników żeglowania szczególnie atrakcyjny jest akwen Zalewu Szczecińskiego, gdzie oprócz ładnych widoków mogą oni liczyć na niezbyt łatwe warunki techniczne. Przystań żeglarska znajduje się w okolicach wsi Łunowo. Żeglowanie po Zalewie stwarza niepowtarzalną okazję do bliższego „poznania” wysp Wstecznej Delty Świny oraz wybrzeża klifowego w okolicach wsi Lubin. Istnieje również możliwość poznania niemieckiej części akwenu. Poprzez Świnoujście i Dziwnów można wpłynąć na wody Morza Bałtyckiego. Zbiornikami znajdującymi się w granicach Parku udostępnionymi do żeglowania są: J. Wicko Wielkie i J. Wicko Małe.

W okresie letnim kursują liczne statki pasażerskie, odbywające regularne rejsy po wodach Zalewu Szczecińskiego. Bazą wypadową jest terminal w Świnoujściu. Rowery wodne, łódki, deski surfingowe, kajaki można wypożyczyć przy Jeziorach Wisełka i Koprowo.

 

Wędkarstwo

W opinii wędkarzy tutejsze akweny to bardzo atrakcyjne łowiska. Występuje tu ponad 30 gatunków ryb, zarówno o charakterze morskim, słodkowodnym jak i wędrownym. Gromadnie występuje tutaj okoń, płoć, leszcz, śledź i flądra. Rzadkością nie są również gatunki takie jak: węgorz, szczupak, sandacz, miętus, troć, a nawet łosoś. W bliskim sąsiedztwie Parku wędkarze mogą korzystać z wód Bałtyku, Zalewu Szczecińskiego, rzeki Dziwny, rzeki Świny, Kanału Piastowskiego oraz Jeziora Wicko Wielkie. Jednak wszystkie jeziora należące terytorialnie do WPN objęte są ochroną i istnieje tam całkowity zakaz wędkowania (Jeziora: Warnowskie, Rabiąż, Czajcze, Domysłowskie, Gardno, Turkusowe). W najbliższej okolicy wędkowanie możliwe jest natomiast na Jeziorach: Wisełkowskim, Zatorek, Raczym, Żółwinowskim, Kołczewskim, Koprowskim i Wicko Wielkie. Aktualnie Inspektorat Rybołóstwa w Szczecinie wprowadził zakaz dotyczący Jeziora Wicko Małe. Jednakże, aby wędkowanie było legalne należy posiadać aktualne „zezwolenie na sportowy połów ryb”. Zezwolenia takie wydawane są przez Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie tel. (091) 488 38 79, dostępne są natomiast w sprzedaży w oddziałach terenowych w Świnoujściu tel. (091) 322 32 54, w Dziwnowie tel. (091) 381 35 01 i w Wolinie tel. (091) 326 24 66.

do góry

PRZYDATNE INFO

Oferta edukacyjno - turystyczna

Woliński Park Narodowy prowadzi różnego typu zajęcia edukacyjno – turystyczne. Istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z ww. usług. UWAGA !! Prosimy jednak o wcześniejsze dokonanie rezerwacji. (minimalny czas oczekiwania na przewodnictwo – 4 - 6 tygodnie). Osoba wyznaczona do kontaktu w tej sprawie: Jolanta Katarzyna Dylawerska tel. 091- 32 – 80 – 727 wew. 61.

 

Woliński Park Narodowy - siedziba

ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje
Telefony (0-91) 32-80-727, (0-91) 32-80-737

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów zgromadzonych na www.wolinpn.pl – oficjalnej stronie Wolińskiego Parku Narodowego. Autorka tekstów źródłowych: Aleksandra Kudej, Marek Dylawerski.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone