zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
parki narodowe
Babiogórski PN
Biebrzański PN
Bieszczadzki PN
Bory Tucholskie PN
Drawieński PN
Gorczański PN
Gór Stołowych PN
Kampinoski PN
Karkonoski PN
Magurski PN
Narwiański PN
Ojcowski PN
Poleski PN
Słowiński PN
Świętokrzyski PN
Tatrzański PN
Ujście Warty PN
Wielkopolski PN
Woliński PN
Świętokrzyski Park Narodowy

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Góry Świętokrzyskie są najstarszymi w Polsce. Wypiętrzone w trzech różnych okresach górotwórczych, rozłożyły się na Wyżynie Małopolskiej, pomiędzy Pilicą a Wisłą. Ich zarysy są łagodne, a wysokości niewielkie. Fascynują natomiast niezwykle oryginalną budową, urozmaiconą roślinnością i światem zwierzęcym.

Świętokrzyski Park Narodowy utworzono w 1950 roku. W 1996 roku powiększono obszar Parku o cześć Pasma Klonowskiego i kompleks Zapusty. Obecnie teren Parku zajmuje obszar 7626,45 ha, a jego otulina 20786,07 ha. W skład Parku wchodzą: Pasmo Łysogórskie z najwyższymi wzniesieniami w Górach Świętokrzyskich - Łysicą (612 m n.p.m.) i Łysą Górą (595 m n.p.m.), część Pasma Klonowskiego z górami: Psarską (412 m n.p.m.), Miejską (423 m n.p.m.) i Bukową (467 m n.p.m.), część Pasma Pokrzywiańskiego z Chełmową Górą (347 m n.p.m.), oraz część Doliny Wilkowskiej i Dębniańskiej.

W Świętokrzyskim Parku Narodowym wyodrębniono obszary podlegające ochronie krajobrazowej, czynnej oraz ścisłej. Na obszarze ochrony ścisłej zabroniono całkowicie ingerencji człowieka. Pozostawiono go swobodnemu oddziaływaniu sił przyrody. W Parku wydzielono pięć takich obszarów: „Chełmowa Góra", "Święty Krzyż", "Łysica", "Czarny Las", "Mokry Bór".

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Bieliny

 • Kościół barokowy z XVII w. z klasycystyczną fasadą z 1838 r.,
 • kapliczki i pomnik ku czci mieszkańców pomordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Miejsce akcji na posterunek żandarmerii niemieckiej przeprowadzonej przez oddział "Barabasza" 7.03.1944 r.
 • Ośrodek świętokrzyskiej kultury ludowej (obrzędy, pieśni, tkactwo).

   
Bodzentyn

 • resztki murów obronnych,
 • średniowieczny układ architektoniczny z dwoma rynkami,
 • ruiny zamku biskupiego wzniesionego w XIV w.,
 • kościół gotycki z XV w. (gotyckie: tablica erekcyjna, chrzcielnica, tryptyk bodzentyński z XVI wieku; renesansowe: nagrobek biskupa Krasińskiego, ołtarz główny z XVI wieku, drewniana fundacja Zygmunta Starego dla Katedry Wawelskiej, przeniesiona do Bodzentyna w XVIII wieku ; barokowe: "pieta" - rzeźba Matki Boskiej Bolejącej; ołtarze boczne; stalle; obramienie tęczy),
 • ruiny gotyckiego kościółka Św. Ducha, który pierwotnie był szpitalem,
 • pomnik ku czci pomordowanych w czasie drugiej wojny światowej,
 • Stary kirkut żydowski,
 • Drewniana zagroda Czernikiewiczów z XIX wieku. Mieści się tam ekspozycja narzędzi i wyposażenia. Jest to przykład architektury małych miasteczek rolniczych - punkt etnograficzny Muzeum Ziemi Kieleckiej w Tokarni. Siedziba Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Góra Św. Barbary

 • Punkt widokowy niedaleko miejscowości Wzdół Rządowy. Rozciąga się z niego wspaniały widok na pasma Klonowskie, Łysogórskie, Jeleniowskie i Pokrzywiańskie.
 • Zabytkowa kapliczka z XIX wieku wzniesiona przez górników.

 
Huta Szklana
Pomnik Ofiar Katynia, Charkowa i Miednoje., nazywany "Golgotą Wschodu". Trzy stalowe krzyże oznaczone są nazwami miejscowości będących dla Polaków symbolem tragedii, jaka rozegrała się w 1940 r. Trzy Krzyże zostały 12 lutego 1999 przekazane jako Pomnik Katyński Trzech Krzyży Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu. Lokalizacja pomnika właśnie w tym miejscu ma uzasadnienie historyczne - to właśnie w tym miejscu zginęli mieszkańcy gminy Bieliny

Kakonin
Drewniana chałupa pochodząca z połowy XIX w., wyposażona w zabytkowe eksponaty, udostępniona do zwiedzania.

Michnów
Wieś, symbol martyrologii wsi polskiej. Michniów w dniach 12 i 13 lipca 1943 został spacyfikowany przez niemieckie oddziały. Niemcy zamordowali 203 bezbronne osoby, w tym kobiety i dzieci. Wieś całkowicie spalono.

 • Mauzoleum ogólnopolskie walki i męczeństwa wsi polskiej w okresie II wojny światowej,
 • Dom Pamieci mieszczący stała wystawę. W 1993 roku odsłonięto pomnik "Pieta Michniowska".

Nowa Słupia
Osadnictwo na tym terenie sięga II w. p.n.e. i jest związane z rozwijającym się do VII w. n.e. hutnictwem żelaza. Corocznie organizowane są tu "Dymarki Świętokrzyskie", impreza, której główną atrakcją jest pokaz wytopu żelaza w piecu dymarskim-metodą stosowaną 2 tys. lat temu.

 • Kościół z XVII w. z pomnikami i tablicami upamiętniającymi ludzi walczących o wyzwolenie Polski spod zaborów i okupacji.
 • Muzeum Starożytnego Hutnictwa, figura "pielgrzyma świętokrzyskiego" zwanego Św. Emerykiem.
 • Szkolne schronisko wybudowane w latach 1936-1939. Dom opata, zwany potocznie "Opatówką" z XVI wieku.

Święta Katarzyna
Miejscowość położona u podnóża Łysicy (612m n.p.m.) najwyższego wzniesienia Gór Świętokrzyskich.

 • Zespół klasztorny sióstr Bernardynek (do XIX w. Bernardynów) z kościołem z XV w. W kościele m.in. renesansowy obraz Madonny z Dzieciątkiem z XVI w. i rzeźba św. Katarzyny z drzewa cyprysowego.
 • Zabytkowe kapliczki,
 • pomnik i kamień poświęcone Stefanowi Żeromskiemu,
 • mogiły poległych w 1863 r., pojedyncze i zbiorowe mogiły pomordowanych w czasie II wojny światowej przez Niemców.

Święty Krzyż
Miejscowość położona na Łysej Górze (najwyższy zamieszkały punkt w Górach Świętokrzyskich - 593 m n.p.m.). Jedno z najbardziej interesujących krajoznawczo miejsc w Polsce. Przed wiekami ośrodek kultu pogańskiego, potem, do dziś chrześcijańskiego.

 • Pobenedyktyński zespół klasztorny, wzniesiony wg różnych informacji w XII w., rozbudowany w XV i XVII w.,
 • kaplica Oleśnickich z późnobarokowym nagrobkiem i relikwiarzem Św. Krzyża. W krypcie pod kaplicą trumny m.in. Oleśnickich i Jeremiego Wiśniowieckiego, gotyckie krużganki okalające wirydarz zbudowane w XV w. w stylu gotyckim oraz zabudowania mieszkalne zakonne,
 • Muzeum Misyjne prowadzone przez Ojców Oblatów,
 • Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Tarczek

 • Kościół św. Idziego z początków XIII wieku, romański, z portalem późnogotyckim, w ołtarzu głównym renesansowy tryptyk z 1540 roku, dwa boczne ołtarze późnorenesansowe, barokowa ambona, chrzcielnica romańska z XIV wieku,
 • Wśród pól drewniana, słupowa kaplica, wg tradycji zbudowana na miejscu bitwy z Tatarami w 1241 roku,
 • Pomniki przyrody, zabytkowe topole i lipy na cmentarzu, dęby i wiązy w resztkach parku podworskiego.

Wykus
Leśny rezerwat przyrody gdzie ochroną objęto fragment lasów i borów mieszanych o charakterze naturalnym. Teren uroczyska położonego wśród rozległych lasów był miejscem obozowania i walk zgrupowania AK pod dowództwem Jana Piwnika "Ponurego". Na miejscu obozu postawiono w 1957 roku Kapliczkę Świętokrzyską z wyrytymi pseudonimami poległych partyzantów.

do góry

INNE ATRAKCJE

Wał kultowy na Łyścu
Szczyt Łysej Góry otacza kamienny wał, ułożony z głazów piaskowca kwarcytowego. Jego długość wynosi około 1,5 km, a wysokość dochodzi do ponad 2 m. Podobne budowle występują na Ślęży, Raduni i Górze Kościuszki w województwie dolnośląskim. Prawdopodobnie wały te nie były wałami obronnymi. Choć do dziś nie ma wśród archeologów i historyków jednomyślności w tej kwestii. Powszechnie uważa się, że pełniły one funkcje religijnych kręgów kultowych wyodrębniających od otoczenia miejsca uznane za święte; przeznaczone do spełniania w ich obrębie obrzędów religijnych. Są dowodem istnienia we wczesnym średniowieczu na Łysej Górze ośrodka kultu pogańskiego.

Czeskie zapiski benedyktyńskie z XVI wieku podają, że Łysa Góra poświecona była trzem bóstwom o nazwach: Łada, Boda i Leli (Świst, Poświst i Pogoda). W pobliżu wału ludność w okresie początku wiosny gromadziła się w celu odprawienia modłów i składania ofiar wspomnianym wyżej bóstwom.

Wnętrze wału zbudowano z głazów, których ciężar dochodzi do 100 kilogramów. Zewnętrzne warstwy ukończonych części wału zostały obłożone drobniejszym tłuczniem.

Wał kultowy o kształcie wydłużonej elipsy otaczający szczyt Łysej Góry podzielić można na część wschodnią i zachodnią. Pierwotne wejście na teren otoczony wałem, znajduje się po wschodniej stronie szczytu Łysej Góry. Odcinek ten posiada największą wysokość i charakteryzuje się bardzo starannym wykonaniem, co może świadczyć o całkowitym ukończeniu budowy. Zupełnie odmienny stan przedstawia część zachodnia. Wał jest tutaj wyraźnie niedokończony - brakuje okładziny z drobno potłuczonych kamieni. Przyczyną przerwania budowy mogło być prawdopodobnie wydanie przez Bolesława Chrobrego zakazu stosowania praktyk pogańskich.

do góry

NA WYCIECZKI

SZLAKI PIESZE

Kolor szlaku

 

 

 

Nazwa szlaku

PTTK Nowa Słupia - Szczytniak

Długość

16 km

Odcinek w granicach ŚPN

Podchełmie - Chełmowa Góra - Pokrzywianka Górna

Długość odcinka
i czas przejścia

2 km,
0,5 h.

Rodzaj szlaku

Pieszy

Informacja o cenach

Szlak bezpłatny

Szlak w granicach ŚPN pozwala nam na obserwację bardzo rzadkiego na ziemiach polskich podgatunku modrzewia europejskiego.

Początkowo udajemy się skrajem lasu w stronę szczytu mijając wiele okazałych drzew o charakterze pomnikowym. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście modrzew polski, ale dość często zauważamy okazałe buki, dęby i sosny. Liczba drzew spełniających wymiary drzew pomnikowych szacowana jest na tym obszarze na około 280 sztuk. Na Górze Chełmowej stanowiącej najwyższy szczyt pasma Pokrzywiańskiego (351 m n.p.m.) Polskie Towarzystwo Leśne wzniosło pomnik ku czci prof. Mariana Raciborskiego.

Schodząc w kierunku miejscowości Pokrzywianka Górna mijamy ogromną ilość mrowisk. Na obszarze Chełmowej Góry naliczono ich około 500. Tak duża ilość mrowisk związana jest z obecnością mszyc występujących na modrzewiu, które produkują spadź, ulubiony pokarm mrówek. Ogromnym bogactwem zadziwiają również ptaki. Ornitolodzy stwierdzili tu około 88 gatunków ze 150 występujących w regionie Świętokrzyskim. Dochodząc do brzegu lasu schodzimy pięknym wąwozem lessowym do łąk otaczających enklawę Chełmowej Góry.

 

Kolor szlaku

 

 

 

Nazwa szlaku

PTTK Barcza - Bukowa Góra

Długość

11 km

Odcinek w granicach ŚPN

Klonów - Bukowa Góra

Długość odcinka
i czas przejścia

2 km,
0,4 h.

Rodzaj szlaku

Pieszy

Informacja o cenach

Szlak bezpłatny

Przez obszar ŚPN szlak ten przebiega na niewielkim odcinku. Wędrując nim można zaobserwować jak dzięki działalności służb Parku oraz naturalnym procesom przyrodniczym przywracana jest naturalna różnorodność i struktura tego lasu.

Dochodząc do grzbietu Pasma Klonowskiego widzimy wśród drzew po lewej stronie jego najwyższe wzniesienie, Bukową Górę (483 m n. p. m.). Nazwa szczytu pochodzi od dominującego udziału buka w drzewostanie. Buduje on tutaj zespół żyzne buczyny karpackiej. Po osiągnięciu "grani", nasz szlak łączy się ze szlakiem zielonym, Łączna - Starachowice by wkrótce zakończyć się na imponującej wychodni skalnej piaskowca dewońskiego.

 

Kolor szlaku

 

 

 

Nazwa szlaku

PTTK Łączna - Starachowice

Długość

36 km

Odcinek w granicach ŚPN

Zagórze (Pomarańczowy Stok) - Psary Podlesie

Długość odcinka
i czas przejścia

6,3 km,
2,5 h.

Rodzaj szlaku

Pieszy

Informacja o cenach

Szlak bezpłatny

W miejscowości Zagórze nieopodal wiaduktu kolejowego wkraczamy do lasu. Wspinając się w stronę szczytu mijamy w pewnej odległości od szlaku po lewej stronie kamieniołom piaskowca "Bukowa Góra". Trawersując po "grani" Pasma Klonowskiego docieramy do granic ŚPN, o czym informuje nas tablica. Na odcinku biegnącym w granicach Parku, zwraca uwagę dominacja buka w drzewostanie, stąd prawdopodobnie wzięła się nazwa najwyższego szczytu tego pasma "Bukowa Góra". Początkowo szlak charakteryzuje się dość dużymi deniwelacjami. To za sprawą potoków przecinających szlak, które wyżłobiły malownicze dolinki. Po ostatnim podejściu mijamy po prawej stronie najwyższy szczyt pasma, Bukową Górę 483 m n.p.m. Nasz szlak łączy się ze szlakiem żółtym. W pobliżu możemy podziwiać jedną z najbardziej okazałych wychodni skalnych w Górach Świętokrzyskich. Wychodnia zbudowana jest z bardzo odpornych na niszczenie skał dewońskiego piaskowca.

Udając się dalej docieramy do drewnianej kapliczki, według tradycji ustawionej na grobie napoleońskiego żołnierza. Tuż obok mogiła partyzanta poległego w 1943 r. Ruszamy dalej w kierunku tzw. Lisiego ogona i wsi Psary Podłazy. Po wyjściu na skraj lasu rozciąga się przed nami wspaniała panorama na Pasmo Masłowskie, Świętą Katarzynę oraz Pasmo Łysogórskie z dominującą Łysicą. W dolinie dobrze widoczne jest centrum usług satelitarnych w Psarach. Podążając skrajem lasu docieramy do pomnika poświęconego pomordowanym mieszkańcom Psar, którzy stracili życie za pomoc rannym partyzantom. Kilkadziesiąt metrów dalej szlak opuszcza tereny Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 

Kolor szlaku

 

 

 

Nazwa szlaku

PTTK im. Edwarda Wołoszyna Cedzyna - Wąchock

Długość

45,5 km

Odcinek w granicach ŚPN

Bodzentyn (Miejska Góra) - Święta Katarzyna

Długość odcinka
i czas przejścia

7 km,
2,5 h.

Rodzaj szlaku

Pieszy

Informacja o cenach

Szlak bezpłatny

Wędrówkę w ŚPN tym szlakiem rozpoczynamy w szczytowej partii Miejskiej Góry (426 m n.p.m.). Jest ona zbudowana ze skał dewońskich mających około 400 mln lat. Stanowi bardzo dobry punkt widokowy na Dolinę Bodzentyńską. Wędrując na szczyt wśród lasu składającego się głównie z jodły, buka i sosny, mijamy liczne tutaj mrowiska. Po minięciu szczytu wędrujemy w kierunku doliny Czarnej Wody, oraz obszaru ochrony ścisłej Czarny Las. Utworzono go w 1954 r., a znajduje się on na lewo od szlaku. Obszar ten chroni fragment grądu subkontynentalnego, którego drzewostan składa się z jodły, dębu szypułkowego i sosny z domieszką lipy, buka, jawora i graba. W związku z niewielkim udziałem lasów grądowych w szacie Parku jest to miejsce niezwykle cenne. Malownicza dolina Czarnej Wody ukazuje nam piękno śródleśnych łąk i polan istniejących w wyniku okresowego zalewania tych terenów przez Czarną Wodę.

Po minięciu Doliny, szlak wkracza na teren zlikwidowanej w latach 50-tych XX wieku kolejki wąskotorowej, zbudowanej podczas zaboru austriackiego a służącej do transportu drewna. Szlak na tym odcinku jest bardziej monotonny, jednak znakomicie pozwala dostrzegać naturalne piękno świętokrzyskich lasów. Dalej szlak prowadzi niemal do końcowego przystanku kolejki, mieszczącej się w Świętej Katarzynie. W tym miejscu szlak niebieski łączy się z czerwonym (Gołoszyce-Kuźniaki). Zbaczając nieco w lewo możemy dotrzeć do źródełka św. Franciszka. Szlak w granicach ŚPN kończy się przed miejscowością Krajno Zagórze.

 

Kolor szlaku

 

 

 

Nazwa szlaku

PTTK Kuźniaki - Gołoszyce

Długość

105 km

Odcinek w granicach ŚPN

Święta Katarzyna - Trzcianka

Długość odcinka
i czas przejścia

18,8 km,
7h.

Rodzaj szlaku

Pieszy

Informacja o cenach

Szlak płatny

Naszą wędrówkę tym szlakiem po Świętokrzyskim Parku Narodowym możemy rozpocząć w Świętej Katarzynie, która staje się celem krótkich i dłuższych wyjazdów w Góry Świętokrzyskie. Znana jest ona między innymi z klasztoru sióstr Bernardynek, który znajduje się na lewo od szlaku, biegnącego początkowo ulicą Klasztorną. Klasztor i jego zabudowania mają wielowiekową tradycję, a ich historia ściśle wiąże się z powstaniem Świętej Katarzyny. Po minięciu bramy wejściowej gdzie można zapoznać się z regulaminem i zasadami zwiedzania docieramy do źródełka Św. Franciszka. Stąd wyruszamy dość stromym podejściem liczącym około 2,5 km w kierunku Łysicy. Po kilkudziesięciu minutowym spacerze osiągamy najwyższy szczyt Łysogór oraz całych Gór Świętokrzyskich - Łysicę 612 m n.p.m. Na szczycie możemy obserwować wychodnie skalne oraz gołoborza. Idąc grzbietem pasma Łysogórskiego mijamy szczyt Agata 608 m n.p.m. wraz z gołoborzem, a po około 3 km docieramy do drewnianej kapliczki Św. Mikołaja. W tym miejscu rozpoczyna się szlak niebieski przez Bieliny na Wał Małacentowski. Z grzbietu Pasma Łysogórskiego schodzimy w kierunku miejscowości Kakonin. Dochodząc do miejscowości Szklana Huta wkraczamy na drogę asfaltową. Tuż przed bramą wejściową do Parku w Szklanej Hucie możemy wsiąść do bryczki konnej lub kolejki turystycznej i pokonać w ten sposób 2 km odcinek na szczyt Łysej Góry. Po osiągnięciu szczytu Łysej Góry 595 m n. p. m. powinno się zobaczyć jedną z największych atrakcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego, czyli gołoborze na Łysej Górze. Prowadzi na nią zbudowana w 2005 roku galeria (platforma) widokowa pozwalająca na bezpieczne zwiedzanie tej części Parku. Wracając na szlak udajemy się w kierunku Muzeum ŚPN oraz kompleksu Klasztornego. Po lewej znajduje się wieża radiowo-telewizyjna (143 m wysokości) postawioną tutaj w 1966 r. Docierając do zabudowań na Świętym Krzyżu na pierwszy plan wysuwa się monumentalny budynek Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Po zwiedzeniu wszystkich atrakcji Świętego Krzyża powracamy na szlak, który prowadzi na południowy-wschód w kierunku miejscowości Trzcianka. Schodząc łagodnym stokiem podziwiamy naturalne drzewostany z pięknymi okazami jodły pospolitej, jednymi z najstarszych w Parku (tzw. mamucie jodły) Po przebyciu ok 2,5 km docieramy na skraj lasu, gdzie znajduje się granica ŚPN. Rozpościera się stąd przepiękny widok na Kobylą Górę (391 m n. p. m.) oraz pasmo Jeleniowskie.

 

Kolor szlaku

 

 

 

Nazwa szlaku

PTTK im. Stanisława Jeżewskiego Pętkowice - Święty Krzyż

Długość

80 km

Odcinek w granicach ŚPN

Nowa Słupia - Święty Krzyż (Łysa Góra)

Długość odcinka
i czas przejścia

2 km,
1h.

Rodzaj szlaku

Pieszy

Informacja o cenach

Szlak płatny

W granicach ŚPN znajduje się 2 km odcinek szlaku biegnący wschodnim stokiem Łysej Góry zwanym Drogą Królewską.

W Nowej Słupi - miejscowości znanej z Dymarek Świętokrzyskich, w pobliżu wejścia do ŚPN znajduje się Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. Mieczysława Radwana. Możemy w nim poznać m. in. historię wytopu żelaza w starożytności w tej okolicy. Na pobliskim "Piecowisku" możemy zobaczyć rekonstrukcje dymarki. Wchodząc na wyższe partie szlaku, stąpamy po coraz starszych skałach. Występujące tutaj na powierzchni skały piaskowca kwarcytowego, należą do jednych z najstarszych w Polsce, mają ponad 500 mln lat. Pokonując kolejne odcinki szlaku mamy możliwość obserwowania pierwotnej Puszczy Jodłowej. Wchodząc na szczyt Świętego Krzyża mijamy fragmenty kopca kamiennego poświęconego A. Czartoryskiemu. Udając się około 200 metrów ścieżką w prawą stronę docieramy do cmentarza jeńców radzieckich pomordowanych przez Niemców w obozie na Świętym Krzyżu istniejącym tu w latach 1941-42. Cmentarz jest zlokalizowany częściowo na miejscu cmentarza więziennego, na którym grzebano ciała skazańców i więźniów zmarłych w ciężkim więzieniu istniejącym na Świętym Krzyżu od 1884 do 1939 r. Wracając na szlak niebieski udajemy się wzdłuż łąk klasztornych w kierunku bramy Klasztornej. Tuż przed bramą po lewej stronie znajduje się okazała wychodnia skalna piaskowca kwarcytowego obrazująca ułożenie warstw skalnych mających ponad 500 mln lat. Szlak kończy się na szczycie Łysej Góry.

 

Szlaki rowerowe

W ŚPN nie ma odrębnych szlaków rowerowych. Ruch rowerów dopuszczono na 2,5 km odcinku czerwonego szlaku pieszego Huta Szklana - Św. Krzyż. Jest to część szlaku rowerowego, którego zasadnicza część przebiega poza parkiem. Na pozostałych odcinkach szlaków pieszych ruch rowerowy jest zabroniony.

do góry

PRZYDATNE INFO

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Ze względu na górski charakter i zróżnicowaną rzeźbę terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego, jego zwiedzanie dla osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich jest utrudnione bądź niemożliwe.

Oglądanie walorów przyrodniczych i kulturowych ŚPN jest możliwe dla osób niepełnosprawnych w następujących miejscach:

 • Na odcinku szlaku czerwonego prowadzącego z Huty Szklanej na szczyt Łysej Góry - ok. 2,0 km. Teren wznosi się łagodnie a szlak biegnie drogą asfaltową.
 • Na górnej platformie widokowej na Łysej Górze umożliwiającej zobaczenie fragmentu wału kultowego, gołoborza oraz północne przedpole Łysogór.
 • W Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Łysej Górze - parter
 • Dla niepełnosprawnych dostępny jest też budynek dyrekcji ŚPN, na parterze i piętrze, gdzie znajdują się sale do zajęć.

Świętokrzyski Park Narodowy przeprowadza również zajęcia dla zorganizowanych grup niepełnosprawnych na trasie Huta Szklana - Galeria widokowa na gołoborzu - Muzeum ŚPN. Realizacja takich programów wymaga przygotowań, dlatego konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu zajęć, do czego serdecznie zapraszamy.

 

Regulamin zwiedzania i korzystania z wartości przyrodniczo-kulturowych ŚPN
 

 • Obszar Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w Parku.
 • Świętokrzyski Park Narodowy można zwiedzać od świtu do zmierzchu bez względu na porę roku wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych.
 • Niektóre szlaki i miejsca w Świętokrzyskim Parku Narodowym udostępnione są po wykupieniu biletów wstępu według określonego cennika.
 • Wszystkie szlaki piesze w ŚPN są również trasami, na których dozwolone jest poruszanie się na nartach biegowych.
 • Ruch rowerowy oraz konny odbywa się tylko na wyznaczonych szlakach, bądź też odcinkach szlaków.
 • Ruch samochodowy na terenie ŚPN dozwolony jest wyłącznie po drogach publicznych.
 • Wprowadzanie psów na obszar ŚPN jest dozwolone tylko na smyczy i w kagańcu.
 • Na obszarze ŚPN obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 • Organizowanie imprez sportowych oraz turystycznych na terenie ŚPN jest możliwe wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku.
 • Prowadzenie badań naukowych oraz fotografowanie i filmowanie poza szlakami turystycznymi może odbywać się tylko za zgodą Dyrektora ŚPN.
 • W Świętokrzyskim Parku Narodowym zabrania się prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych oraz zamieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych.
 • W Świętokrzyskim Parku Narodowym zabrania się również:
   • Śmiecenia, zanieczyszczania wód, powietrza, gleby i zakłócania ciszy;
   • Uszkadzania, zrywania i zbierania roślin oraz grzybów;
   • Płoszenia, chwytania i zabijania zwierząt;
   • Połowu ryb;
   • Niszczenia gleby, źródeł i potoków;
   • Pozyskiwania skał, skamieniałości, minerałów;
   • Palenia ognisk oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu;
   • Biwakowania w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 • Zorganizowane grupy zwiedzające ŚPN, realizujące ten sam temat (minimum 10 osób) powinny pozostawać pod opieką przewodnika świętokrzyskiego bądź upoważnionego pracownika Parku.
 • Pracownicy Służby Świętokrzyskiego Parku Narodowego są uprawnieni do kontroli i egzekwowania przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie ŚPN.
 • Naruszenie zasad obowiązujących w Parku podlega odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów dotyczących ochrony przyrody, ochrony środowiska, rozporządzenia o utworzeniu ŚPN i zarządzeń wewnętrznych dyrektora ŚPN.
 • Udostępnianie ŚPN do zwiedzania może być czasowo zawieszone na skutek wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych, likwidacji nagłych zagrożeń, prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym.
 • Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego udostępniając teren Parku powierza zwiedzającym dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe wielkiej wartości. Dyrektor prosi w związku z tym o szczególną dbałość, o powierzone walory. Jej wyrazem będzie przestrzeganie powyższego regulaminu.

 

Świętokrzyski Park Narodowy
ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
Numer telefonu i faksu: 041 311-51-06 albo 041 311-50-25

Muzeum Przyrodnicze ŚPN na Świętym Krzyżu
Numer telefonu: 041 317-70-87

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów zgromadzonych na www.swietokrzyskipn.org.pl – oficjalnej stronie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Autorzy tekstów źródłowych: zabytki - M. Ossowska, turystyka - A. Adamczyk, M. Matysek, wstęp - S. Huruk, M. Ossowska. Zdjęcia: M. Ossowska, P. Szczepaniak, A. Adamczyk, W. Świątkowski.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone