zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
parki narodowe
Babiogórski PN
Biebrzański PN
Bieszczadzki PN
Bory Tucholskie PN
Drawieński PN
Gorczański PN
Gór Stołowych PN
Kampinoski PN
Karkonoski PN
Magurski PN
Narwiański PN
Ojcowski PN
Poleski PN
Słowiński PN
Świętokrzyski PN
Tatrzański PN
Ujście Warty PN
Wielkopolski PN
Woliński PN
Ujście Warty Park Narodowy

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Park Narodowy „Ujście Warty”, utworzony 1 lipca 2001r. położony jest w obrębie pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, w pobliżu ujścia Warty do Odry. Na krajobraz Parku składają się  głównie  otwarte  siedliska  łąkowe,  poprzecinane  gęstą  siecią   kanałów  i starorzeczy oraz zarośla wierzbowe. Przez środek Parku przepływa rzeka Warta, dzieląc go na część północną - tzw. Polder Północny oraz południową - położoną w obrębie Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego. Park Narodowy „Ujście Warty” to jeden z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów w kraju. Unikalne tereny podmokłe, rozległe łąki i pastwiska są jedną z najważniejszych w Polsce ostoi ptaków wodnych  i  błotnych.  Na obszarze  Parku  stwierdzono  ponad 260  gatunków  ptaków,  z czego stwierdzono lęgi u ponad 170 gatunków.

do góry

ZABYTKI I MUZEA


Dyrekcja i ośrodek edukacyjny Parku. Fot. Magda Mądrawska

Teren Parku Narodowego „Ujście Warty” to obszar nie zamieszkały. Szeroka dolina rzeki Warty, przez wiele lat pozostawała bagnistym i niedostępnym dla człowieka obszarem. Jednocześnie rozlewiska były swoistym „murem” chroniącym przed nieprzyjacielem, dostarczały pokarmu dla osiedlających się na pobliskich terenach ludzi. Tam też do dziś zostały po dawnych mieszkańcach liczne ślady.

Ruiny miasta- twierdzy Kostrzyn. Nazywane są też „Kostrzyńskimi Pompejami”. Do chwili obecnej oglądać można układ urbanistyczny miasta z czytelnymi granicami placów i przebiegiem ulic. Na terenie miasta zachowane są ruiny kościoła farnego p.w. Najświętszej Marii Panny i zamku. Częściowo zachowana jest natomiast twierdza. Obejrzeć można: bastiony „Król”, „Brandenburgia”, „Filip”, fragmenty murów kurtynowych, rawelin „August Wilhelm”, bramy: Berlińską i Chyżańską. Twierdza pierścieniowa. Tworzą ją forty wybudowane wokół Twierdzy Starego Miasta Kostrzyna. Po polskiej stronie jest ich 3: Żabice, Czarnów i Sarbinowo.  Największym  i  najefektowniejszym  z nich jest fort w pobliżu wsi Sarbinowo.
 
Zespół pałacowo- folwarczno- parkowy w Dąbroszynie. Pałac. Zbudowany został w latach 1680-1690. Pierwotnie barokowy, obecnie neogotycki. Wewnątrz zachowały się zabytkowe gipsowe sztukaterie, kominki, monochromatyczna boazeria. Aktualnie obiekt znajduje się w remoncie.
Folwark - liczne zabudowania folwarku wznoszono od pocz. XVII do pocz. XX w. Park pałacowy - podzielony drogą prowadzącą z Kostrzyna do Gorzowa, na Park Dolny i Park Górny. W Parku Dolnym zachowały się rzeźby, drzewa pomnikowe, wśród których na szczególną uwagę zasługuje miłorząb japoński. W Parku Górnym znajduje się Pawilon Cecylii. Całość tworzy park krajobrazowy.
 
Kościół p.w. Św. Józefa w Dąbroszynie. Tę neogotycką świątynię zbudowano w latach 80-tych XVII w. We wnętrzach znajduje się mauzoleum z pomnikami epitafialnymi właścicieli dóbr dąbroszyńskich. Warto również zobaczyć zabytkową, barokową chrzcielnicę, sarkofag Hansa Adama II von Schöening.
 
Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Słońsku. Budowę tego kościoła zakończono w latach 1520-1522. Była to świątynia zakonu Joannitów. Wewnątrz zachowane jest ciekawe, zabytkowe wyposażenie, m.in.: renesansowy ołtarz główny, barokowa ambona i barokowa chrzcielnica.
 
Ruiny zamku Joannitów w Słońsku. Obecnie istniejący zamek powstał w latach 1662-67, na miejscu gotyckiego zamku z XIV w. Od 1427 do 1945 r była to siedziba balliwa Joannitów. Zamek został spalony na początku lat 70-tych XX w.
 
Pompownie wody - powstały w pierwszej dekadzie XX w. Ich zadaniem jest przepompowywanie wody z polderów do gromadzącego wody zbiornika retencyjnego. Polecamy obejrzenie pompowni w Warnikach (obecnie dzielnica Kostrzyna), Słońsku i w Chyrzynie (przy siedzibie dyrekcji PN ”UW”).
 
Zabudowa mieszkalna i gospodarcza wsi Jamno, Głuchowo i Kłopotowo. Wsie te powstały w XVIII w. podczas prac regulacyjnych i melioracyjnych prowadzonych w dolinie Warty. Do dziś można tu oglądać budynki o konstrukcji szachulcowej, typowe dla regionu.
 

Muzea i wystawy
 

 • Salka edukacyjna Parku;
 • Muzeum Przyrodnicze. Czynne codziennie oprócz poniedziałków. Kostrzyn, ul. Dworcowa, tel. 095 7523673;
 • Muzeum Martylorogii i Męczeństwa. Czynne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w Urzędzie Gminy. Słońsk, tel. 095 7572230;
 • Wystawa pamiątek regionalnych w Słońsku. Czynna maj - październik, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. tel. 095 7572445, 7572640, 7572212;
 • Muzeum Chwały Oręża Polskiego. Witnica, ul. Sikorskiego 35;
 • Park drogowskazów. Witnica;
 • Izba Regionalna w Żółtym Pałacyku. Witnica, ul. Sikorskiego 6.

do góry

INNE ATRAKCJE

WĘDKARSTWO

Połów ryb na terenie Parku wymaga wykupienia zezwolenia na wstęp do PN„UW” w celu uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką. Zezwolenie można nabyć w siedzibie Parku. Wędkarz ma do wyboru kilka wariantów zezwoleń. Ich rodzaje oraz ceny określone są w decyzji dyrektora Parku Narodowego "Ujście Warty".

CO, GDZIE I KIEDY ŁOWIĆ?

Wody na terenie Parku, ze względu na doskonałe warunki rozrodcze i żerowe charakteryzują się wysokim zagęszczeniem wielu gatunków ryb. Ponadto, będąc dogodnym tarliskiem są celem wędrówek tarłowych ryb z Warty i Odry. Czynniki te sprawiają, że Park chętnie odwiedzany jest przez wędkarzy. Warto przypomnieć, że na terenie Parku dopuszczalny jest jedynie połów z brzegów akwenów. Najatrakcyjniejsze łowiska to:
 
Postomia. Doskonałe łowisko dorodnego leszcza, karasia i szczupaka. Łowione tu leszcze  przekraczają zwykle 1,5 kg masy ciała. Najczęściej łowione są tu karasie srebrzyste o przeciętnej  masie  0,5 kg., kilogramowe liny, sazany oraz szczupaki, wśród których nierzadko trafiają się osobniki kilkukilogramowe. Liczne na całej długości rzeki, lecz rzadko łowione, są jazie. Ich przeciętna masa wynosi 1,5 kg. Połów ryb w Postomii jest ograniczony do lewego brzegu tej rzeki oraz dozwolony jest  od  16 czerwca. Drogi dojazdowe do Postomii są wyłączone z ruchu samochodowego.

Atrakcyjne łowisko wędkarskie  stanowią również wody Warty. Pomimo mniejszego zagęszczenia ryb, poławiane są tu często dorodne leszcze, węgorze, sumy i rzadko spotykane w Postomii sandacze. Znajdujący się w obrębie Parku odcinek Warty słynie również z okazałych miętusów. Na prawym  brzegu  Warty, połów dozwolony  jest przez  cały rok, również  nocą, a drogi dojazdowe są dostępne dla pojazdów samochodowych. Lewy brzeg Warty udostępniony jest do wędkowania  od  III  Mostu  w  górę  rzeki  do  granic  Parku,  od 16 czerwca do 31 grudnia, wyłącznie w ciągu dnia. Zabroniony jest wjazd pojazdami samochodowymi.

Podczas wysokich stanów wód wędkarze skupiają się głównie na Kanale Czerwonym i Starej Warcie. Najczęściej poławia się tu płocie i krąpie, występujące w znacznym zagęszczeniu. W miesiącach letnich  poławiane  są też karasie srebrzyste i szczupaki. Połów na Starej Warcie i lewym brzegu Kanału Czerwonego dozwolony jest przez cały rok, natomiast na prawym brzegu Kanału Czerwonego można   łowić od 16 czerwca do 31 grudnia. Połów dopuszczalny jest jedynie z brzegów tych akwenów.

do góry

NA WYCIECZKI

Trasy oznakowane:

PTASIM SZLAKIEM
 


Czatownia obserwacyjna przy ścieżce "Ptasim szlakiem". Fot. Konrad Wypychowski

Ścieżka przyrodnicza „Ptasim szlakiem” prowadzi betonową drogą przez jedne z najbardziej  atrakcyjnych  w Parku terenów lęgowych ptaków. Dotyczy głównie sezonu ptasich lęgów, dlatego też najlepszym terminem korzystania ze ścieżki jest okres wiosenny. Na trasie umieszczono 5 tablic   informacyjnych, wiatę z ławkami oraz czatownię obserwacyjną. Wybierając się na ścieżkę warto zaopatrzyć się w lornetkę, lunetę, atlas ptaków jak również w wydany w formie książeczki przewodnik   po ścieżce (w jęz. polskim i niemieckim).
 

 • Długość trasy - około 2 km, czas przejścia: 2-3 godziny. Powrót tą samą drogą.
 • Jest to ścieżka piesza lub rowerowa. Turyści zmotoryzowani mogą zaparkować samochody na parkingu, znajdującym się na początku trasy.
 • Optymalny termin korzystania ze  ścieżki:  kwiecień - czerwiec.
 • Ponieważ poziom wody w tej części Parku podlega znacznym wahaniom,  betonowa droga czasowo może być  zalana  wodą  i  niedostępna  (głównie  w  okresie  zimowym  i wczesną wiosną). W przypadku długo utrzymującego się zalewu,  trasa  może  być  niedostępna  również  w  kwietniu,  a nawet w maju. Na okres zimowy tablice informacyjne są demontowane.
 • Dojazd:  w Słońsku dojeżdżamy do ronda, a dalej kierujemy się zgodnie ze wskazaniami drogowskazów o treści "Do ścieżki przyrodniczej "Ptasim Szlakiem". Dojeżdżamy do tzw. Betonki gdzie znajduje się początek ścieżki (patrz mapa)                                              

                                                                                            
Przykładowe atrakcje przyrodnicze, które można zobaczyć na trasie ścieżki:
•    obserwacje rzadkich lub zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków, do których należą m.in.:
ohar, ostrygojad, rycyk, bielik, rożeniec, krakwa;
•     różnorodność sposobów poruszania się i żerowania ptaków wodno-błotnych;
•     dymorfizm płciowy kaczek - upierzenie godowe kaczorów;
•     zachowania godowe: m.in. zaloty perkozów, tokowiska batalionów; 
•      życie w kolonii mew i rybitw, obrona grupowa, gniazdowanie zespołowe kilku gatunków ptaków;
•      drapieżne ptaki terenów podmokłych (np. bieliki, błotniaki stawowe);
•      wodzenie młodych przez czajki, ohary, gęsi;
•      strategie obrony lęgu u ptaków gniazdujących na terenach otwartych.
 

PRZYRODNICZY OGRÓD ZMYSŁÓW
 
„Ogród” składa się z 13 punktów przystankowych. Większość z nich została zaprojektowane w formie interaktywnych zabaw.
 

 • lokalizacja: przy siedzibie dyrekcji Parku w Chyrzynie.
 • powierzchnia: około 0,5 ha.
 • dostępny przewodnik po ścieżce.

 


Warsztaty przyrodnicze dla młodzieży. Fot. Magda Mądrawska

Wydany przez Park przewodnik po ścieżce "Przyrodniczy Ogród Zmysłów" zawiera informacje, oraz 44 zadania i zabawy edukacyjne, które umożliwiają nauczycielom przeprowadzenie w "Ogrodzie" ciekawych lekcji. Zaproponowane w przewodniku zadania są opracowane głównie dla dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej (klasy (IV-VI) oraz dla młodzieży gimnazjalnej. Nauczyciele znajdą tu też propozycje dla grup przedszkolnych i młodszych klas szkół podstawowych. Dzięki temu, każdy z nauczycieli odwiedzających nasz Park,  może samodzielnie przeprowadzić lekcje w "Ogrodzie", nie korzystając z odpłatnych zajęć oferowanych przez Park. Chętnych do skorzystania z tej formy edukacji w Parku prosimy jednak o wcześniejsze telefoniczne zgłaszanie pobytu na ścieżce, pod nr tel. 095 7524026.
 
Przystanki:
 
„Ogródek  Zmysłów”- można tutaj poznać bogactwo zapachów i form świata roślin . Przez środek Ogrodu jest przekopany tunel, aby odwiedzający z bliskiej odległości mógł powąchać, dotknąć lub posmakować posadzone tutaj rośliny.
„Ogród motyli”- zasadzono tutaj rośliny, których kwiaty przywabiają motyle.
„Jaka to ryba?”- zabawa polegająca na rozpoznawaniu ryb żyjących w okolicznych wodach.
„Zgadnij kotku, co jest w środku”- rozpoznawaniu przedmiotów przy pomocy dotyku.
„Ścieżka Zmysłów”- spacer z zamkniętymi oczami po ścieżkach wyłożonych różnymi materiałami.
„Budki lęgowe ptaków” - prezentacja różnych typów skrzynek lęgowych dla ptaków.
„Ty zostań Indianinem”- rozpoznawanie tropów występujących w Parku ptaków i ssaków.
„Orła cień”- na tym przystanku można porównać rozpiętość własnych ramion do rozpiętości skrzydeł bielika.
„Sukcesja” - „poletko doświadczalne”, na którym można obserwować i badać zjawisko sukcesji ekologicznej na łąkach. Fragment łąki został podzielony na 5 powierzchni, które są koszone z różną częstotliwością.
„Jaki to ptak?”- rozpoznawanie ptasich sylwetek na podstawie makiet.
„Odgłosy przyrody”- przy pomocy prostych przyrządów, można tu naśladować niektóre z odgłosów słyszanych w przyrodzie.
„Te co skaczą i biegają”- uczestnik tej zabawy porusza się jak zwierzęta np.: skacze jak wiewiórka czy wspina się po sieci jak pająk.
„Ścieżka rzeczy dziwnych”- wśród krzewów, traw i drzew rozmieszczono różne, nietypowe dla takiego miejsca przedmioty. Należy je odnaleźć.
„Przyrodnicza gra w klasy”- zabawa oparta na bazie popularnej, dziecięcej gry w klasy.
 

NA DWÓCH KÓŁKACH PRZEZ POLDER PÓŁNOCNY
 


 • Ścieżka przyrodnicza: "Na dwóch kółkach przez Polder Północny".
  Fot. Konrad Wypychowski

  długość: około 30 km
 • ścieżka rowerowa
 • na trasie umieszczono trzy wiaty, w tym dwie na 20 osób
 • dojazd: od Witnicy drogą w kierunku Lemierzyc (droga do promu)
 • 20 przystanków, każdy wyposażony w tablicę informacyjną
 • przy wiatach znajdują się punkty edukacyjne: "Stara Warta", "Śluza", "Niwka"
 • dostępny przewodnik po ścieżce

 
Trasa jest bardzo długa, nawet dla wytrawnych rowerzystów, a na niektórych odcinkach trudna do pokonania ze względu na charakter podłoża. Dlatego też można wybrać krótszą wersję ścieżki lub pokonywać tylko wybrane jej odcinki. Ścieżka ma charakter przyrodniczo-historyczny.
 
Przykładowe przystanki:
 „Długonogie, długodziobe....” - czyli w jaki sposób rozpoznać czaplę, bociana i żurawia?
„Z historii melioracji” – historia prac regulacyjnych i melioracyjnych w dolinie dolnej Warty.
„ Ptaki drapieżne” - rozpoznawanie podstawowych sylwetek ptaków drapieżnych.
„Te, co skaczą i kumkają” – podstawowe cechy, przy pomocy których można odróżnić żabę od ropuchy.
„Wielki świat małych zwierząt” – podstawowe gatunki bezkręgowców żyjących w wodach.
„Śladami zwierząt” – nauka rozpoznawania kilku podstawowych śladów ssaków.
„Zielona geometria”- czyli jak odróżnić od siebie: trawy, turzyce i sity?
 
Wybierając się na ścieżkę można się zaopatrzyć w kieszonkowy przewodnik. Na ścieżce prowadzone są również zajęcia edukacyjne. Grupy korzystające z tych zajęć mają do dyspozycji 20 rowerów.
 
 
MOKRADŁA
 

 • długość: około 1 km
 • ścieżka piesza
 • 8 przystanków, każdy wyposażony w tablicę informacyjną
 • ścieżka zaczyna się przy siedzibie Parku, w Chyrzynie. Pierwszy przystanek usytuowany jest na wieży widokowej, drugi w zabytkowej przepompowni wody (patrz mapa)
 • na końcu trasy znajduje się miejsce postojowe
 • dostępny przewodnik po ścieżce

 
Wydany przez Park przewodnik po ścieżce "Mokradła" zawiera propozycje 8 zadań do wykonania na trasie ścieżki.  Przy każdym z nich zaznaczone jest miejsce realizacji zadania, wiek uczestników, czas trwania oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do wykonania ćwiczenia. Dzięki temu, każdy z nauczycieli odwiedzających nasz Park,  może samodzielnie przeprowadzić lekcje na ścieżce "Mokradła", nie korzystając z odpłatnych zajęć oferowanych przez Park. Chętnych do skorzystania z tej formy edukacji w Parku prosimy jednak o wcześniejsze telefoniczne zgłaszanie pobytu na terenie Parku, pod nr tel. 095 7524026.
 
Przystanki:

„Pradolina” - czyli w jaki sposób powstała pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, oraz jakie jej fragmenty widać z chyrzyńskiej wieży widokowej.
„Historia Chyrzyna i pompowni” - historia osady Chyrzyno i umiejscowionej tu przepompowni wody.
„Mokradła- zbiorniki wody słodkiej” - właściwości retencyjne terenów podmokłych i ich znaczenie dla przyrody i człowieka.
„Bioróżnorodność” - bogactwo gatunkowe na przykładzie Parku Narodowego "Ujście Warty". Po czym poznać obecność zwierząt na danym terenie? Tropy i inne ślady.
„Skarby z terenów podmokłych” -  o wykorzystaniu roślin i materiałów pochodzących z terenów podmokłych, w gospodarce i kulturze człowieka.
„Rośliny zbiorników wodnych” - pospolite rośliny zbiorników wodnych, ich rola w procesie samooczyszczania wody.
„Ptaki wodne i błotne”- Park Narodowy "Ujście Warty" jako obszar objęty konwencją RAMSAR oraz NATURĄ 2000. Opis gatunków ptaków spotykanych w pobliżu ścieżki.
„Użytkowanie terenów podmokłych”- formy użytkowania rekreacyjnego i turystycznego terenów podmokłych na przykładzie Parku Narodowego "Ujście Warty", oraz wynikające z tego problemy.

 

Trasy nieoznakowane:
 
II Most - czatownia obserwacyjna


Krajobraz Parku jesienią. Fot. Konrad Wypychowski

Ze Słońska udajemy się do wsi Przyborów. Skręcamy w gruntową drogę  znajdująca się naprzeciwko sklepu. Po kilkudziesięciu metrach skręcamy w lewo. Mijamy most. Idąc dalej wzdłuż starorzecza Warty, docieramy do kolejnego mostu, nazywanego „II Mostem”. Przekraczamy granicę Parku  Narodowego  i  wyraźną,  gruntową  drogą  docieramy  do  kolejnego  „III mostu”. Przed nim, po prawej stronie widoczna jest czatownia obserwacyjna. Powrót tą sama trasą. Droga ta dostępna jest jedynie przy niskim stanie wody. Wokół widocznej między II, a III Mostem czatowni obserwacyjnej, tworzą się czasem płytkie rozlewiska. Przyciągają one liczne ptaki siewkowe. Zimą można tu zobaczyć łabędzie krzykliwe.
 
Wałem od Słońska do przeprawy promowej w Kłopotowie

Z przystanku autobusowego PKS w Słońsku udajemy się ul. Sikorskiego, a następnie ul. WOP. Docieramy do kościoła i ruin zamku Joannitów. Przed kościołem skręcamy w prawo i  idziemy przez  Plac  Wolności  w  kierunku mostu.  Mijamy  most  i kierujemy się w prawo ul. Poniatowskiego, a następnie w lewo ul. Chopina. Po 200 m. droga asfaltowa skręca w prawo, a my udajemy się prosto. Mijamy drewniany mostek i idąc dalej (już wałem) docieramy do pompowni. Prowadzącą szczytem wału drogą docieramy do przeprawy promowej w Kłopotowie. Trasa ta polecana jest zwłaszcza przy wyższych poziomach wody, kiedy inne drogi znajdują się pod wodą. Najlepiej pokonać ją rowerem. Wiosną na tutejszych rozlewiskach oglądać można stada kaczek, gęsi, łysek. Na drodze liczne ślady pozostawiają ssaki.
 
Przyborów - Oczyszczalnia Ścieków – Górki

Ze Słońska udajemy się do wsi Przyborów. Dochodzimy do oczyszczalni ścieków. Słabo widocznymi polnymi drogami podążamy w kierunku południowo -zachodnim. W ten sposób dotrzeć możemy do II Górki, na której znajduje się drewniana wieża widokowa. Powrót tą samą trasą.
Teren, po którym przebiega ta trasa położony jest nieco wyżej od innych części Parku, dlatego polecany jest szczególnie podczas wyższych poziomów wody. Wczesną wiosną często można tu obserwować kilka gatunków kaczek, gęgawy, ohary, perkozy, a czasem również ptaki siewkowe.
 
"Śladami bobrów"

Z Kostrzyna udajemy się do Dąbroszyna. Tu możemy zwiedzić zabytkowy zespół pałacowo – folwarczno - parkowy. Następnie drogą wiodącą obok pałacowego parku,  zgodnie z drogowskazami "do ścieżki przyrodniczej "Na dwóch kółkach przez Polder Północny" dojeżdżamy do znajdujących się po lewej stronie, mostu i wiaty. W tym miejscu można pozostawić samochód i dalej udać się pieszo. Przechodzimy przez mostek i mijając wiatę idziemy cały czas prosto. Jest to fragment ścieżki przyrodniczej "Na dwóch kółkach przez Polder Północny". Mijamy przystanek 13 (z tabliczka informacyjną). Po przejściu ok. 1 km i dojściu do przystanku 12, skręcamy w lewo przechodząc przez znajdujący się tu most. Po 400 m docieramy do kolejnego mostu, przy którym widoczne jest żeremie bobrowe. Powrót tą sama trasą. Proponowana trasa nazywana jest "Bobrowa drogą", ponieważ możemy tu obserwować liczne ślady aktywności życiowej bobrów (tamy, nory, zgryzy, żeremia) a także innych zwierząt.
 
Stara pompownia Warniki - nowa pompownia Warniki

Warniki - niegdyś wieś, obecnie dzielnica Kostrzyna. Zabytkowa dziś pompownia wody w Warnikach, została wybudowana w roku 1911. Aby tu trafić, najlepiej o drogę pytać mieszkańców Kostrzyna.  Przechodząc przez teren pompy przedostajemy się na wał przeciwpowodziowy. Idąc cały czas koroną tego wału dochodzimy do nowo wybudowanej pompowni wody (ok. 1 km). W tym miejscu droga schodzi z korony wały i dalej prowadzi u jego podnóża. Powrót ta sama trasą.
Trasa ta polecana jest zwłaszcza wczesna wiosną, podczas wysokich poziomów wody. Na tworzących się tu wówczas rozlewiskach oglądać można gęsi, kaczki, łabędzie, łyski, perkozy.
Bardziej wytrwałym piechurom polecamy kontynuowanie wędrówki - idąc dalej, po kolejnych ok. 2 km dotrzemy do wiaty. Powrót tą sama trasą.

 

Wycieczka samochodowa:

Zmotoryzowanym, chcącym zobaczyć Park i okolice w ciągu jednego dnia, polecamy rozpoczęcie wycieczki w Chyrzynie. Tu warto wejść na wieżę widokową, skorzystać z “Przyrodniczego ogrodu zmysłów”. Następnie proponujemy odwiedzić “Ścieżkę Przyrodniczą “Ptasim Szlakiem”. W Słońsku obejrzeć można kościół i ruiny zamku. Stąd udajemy się do Kłopotowa, gdzie promem przedostaniemy się na druga stronę Warty (jeśli prom nie kursuje, musimy dojechać do mostu w Świerkocinie). Dalej kierujemy się do Witnicy, gdzie można zajrzeć do Salki Edukacyjnej Parku. Jadąc do Kostrzyna, zatrzymujemy się w Dąbroszynie, aby pooglądać zespół pałacowo-folwarczny. W Kostrzynie można obejrzeć ekspozycję Muzeum Przyrodniczego. Nasza wycieczkę kończymy w ruinach Starego Kostrzyna i Twierdzy Kostrzyńskiej.

do góry

PRZYDATNE INFO

DOJAZD
 

Pociąg -  Najbliższym  węzłem  kolejowym  dla  Parku Narodowego „Ujście Warty” jest Kostrzyn. Pociągiem można tu dojechać ze: Szczecina, Zielonej Góry, Piły, Gorzowa Wlkp., Chełma, Warszawy,  Berlina. Dodatkowe  pociągi  uruchamiane w sezonie wakacyjnym kursują do: Kołobrzegu, Bielska Białej.

Autobus -  Za  pomocą  PKS  można dojechać do takich większych miast jak: Szczecin, Zielona Góra, Gorzów Wlkp. Połączeń tych jest jednak bardzo mało.

Samochód - Park usytuowany jest w pobliżu dróg: 22,132,31. Umożliwia to łatwy dojazd samochodem.
 
KOMUNIKACJA W PARKU
 
Samochód jest wygodnym środkiem dojazdu do siedzib Parku, a także do miejsc, w których można zacząć zwiedzanie Parku.
 
Pociąg umożliwia dotarcie do północnej części Parku. Na trasie Kostrzyn-Gorzów każdego dnia kursuje 8-9 pociągów.
 
Autobus kursuje w kierunku północnej części Parku pięciokrotnie w dni robocze i tylko 2 razy w dni wolne od pracy. Mało korzystnie przedstawia się sytuacja połączeń PKS z miejscowością Słońsk, położoną w pobliżu najatrakcyjniejszych części Parku. W dni robocze autobusy kursują w tym kierunku 9 razy, natomiast w dni wolne od pracy jedynie 2 razy.
 
Rower wydaje się być niezastąpionym środkiem lokomocji na całym obszarze Parku. Ze względu na znaczną długość tras, polecamy go raczej osobom przyzwyczajonym do kilkugodzinnego pedałowania.
 
GDY PLANUJEMY WYCIECZKĘ
 
Bezpośrednio przed przyjazdem do Parku, warto telefonicznie ustalić, jak wysoki w danej chwili jest poziom wody i w jakie części Parku będzie można się dostać. Osoby odwiedzające Park przekonały się już, że na otwartych przestrzeniach tego terenu mocno hula wiatr, wobec czego oprócz lornetki należy zabrać ze sobą również ciepłe ubranie. Jesienią i zimą dobrze jest mieć przy sobie termos z gorącą herbatą.
 
INFORMACJE TURYSTYCZNE, WYPOŻYCZALNIE
 
Informacja turystyczna:
- Muzeum Przyrodniczym w Kostrzynie ul. Dworcowa tel. 095 7523673;
- Biuro Turystyki Przyrodniczej „Dudek” w Słońsku tel. 095 7572212.
 
Wypożyczalnie rowerów funkcjonują w "Zielony Punktach" - miejscach w których rower można pożyczyć po to, by oddać go np. w innym "Zielonym Punkcie"
- Muzeum Przyrodnicze w Kostrzynie ul. Dworcowa tel. 095 7523673;
- Muzeum Łąki w Owczarach tel. 095 7591220;
- Biuro Turystyki Przyrodniczej „Dudek” w Słońsku tel. 095 7572212;
- gospodarstwie agroturystycznym przy ul. Puszkina 44 w Słońsku tel. 7572445.
 

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH PARK NARODOWY „UJŚCIE WARTY”
 
1.Park Narodowy „Ujście Warty” jest udostępniony do turystyki w ciągu całego roku, od świtu do zmierzchu, po ustąpieniu wody z dróg.
 
2.Turystykę można uprawiać wyłącznie na udostępnionych, wymienionych poniżej drogach:

a. Drogi udostępnione do ruchu samochodowego (pojazdy do 3,5 t):
●Obwód Ochronny Polder Północny:
-Dąbroszyn - Śluza;
-Kamieńska Grobla (droga z Kamienia Małego do Warty);
-Żółta Droga na odcinku: Kamieńska Grobla - Witnica.
●Obwód Ochronny Chyrzyno:
-Most kołowy w Kostrzynie - miejsce postojowe „Wysokie Napięcie”.
●Obwód Ochronny Słońsk:
-Kłopotowo Most - Warta
-Druga Topolowa - miejsce postojowe na II Górce

b. Ponadto motorowerami można poruszać się po drogach:
●Obwód Ochronny Słońsk:
-Droga Topolowa - Postomia;
-Wojskowy Most - Warta;
-Ownicki Most - Warta;

c. Do ruchu pieszego i rowerowego wyznacza się w/w drogi oraz:
●Obwód Ochronny Polder Północny:
-Bobrowa Droga (wzdłuż Kanału Maszówek między Dąbroszynem a Kamieniem Małym);
-utwardzone drogi między Kanałem Maszówek a Wałem Północnym;
-Krześniczka - Bobrowa Droga;
-Żółta Droga na zachód od Kamieńskiej Grobli;
-Mościczki - Żółta Droga;
-Krzyżowa Droga - Żółta Droga;
-ścieżki i drogi gruntowe wzdłuż prawego brzegu Warty.
●Obwód Ochronny Chyrzyno:
-Drogi do Postomii prowadzące od wszystkich mostków położonych na Kanale Czerwonym wzdłuż drogi nr 22 relacji Kostrzyn - Słońsk.
●Obwód Ochronny Słońsk:
-Droga Skośna;
-Droga przez Górki;
-Betonka - na całej długości;
-II Most - III Most;
-Betonka - wał Królewskiej Wyspy (wstęp wyłącznie z pracownikiem Parku, w grupach do 10 osób, wiek powyżej 7 lat);
-ścieżki i drogi gruntowe wzdłuż lewego brzegu Postomii.

d. Drogi w zarządzie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (m.in. droga na wale przeciwpowodziowym na prawym brzegu Warty" są udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami - Prawo Wodne - ustawa z dnia 18 lipca 2001r.     
 
3. Turystykę wodną można uprawiać wyłącznie na rzece Warcie oraz na Kanale Maszówek. Na Kanale Maszówek jest ona ograniczona do spływów kajakami i kanadyjkami w grupach do 20 osób.

4. W szczególnych przypadkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Parku lub potrzeb ochrony przyrody, Dyrektor Parku może wprowadzić zakaz uprawiania turystyki na całym lub wybranym obszarze Parku.

5. Grupy zorganizowane, liczące powyżej 20 osób, zobowiązane są do zgłaszania pobytu na terenie Parku w siedzibie dyrekcji w Chyrzynie lub konserwatorom odpowiednich obwodów ochronnych.
 
6. Na terenie Parku zabrania się:
●korzystanie ze sprzętu pływającego (poza rzeką Wartą i Kanałem Maszówek);
●płoszenia, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk, gniazd i wybieranie z nich jaj;
●zaśmiecania terenu, zanieczyszczania wód, gleby i powietrza;
●zakłócania ciszy;
●biwakowania, rozpalania ognia i parkowania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami;
●organizowania imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody Dyrektora Parku.
 
7. Na terenie O.O. Chyrzyno i O.O. Słońsk obowiązuje zakaz wprowadzania psów. Na terenie O.O. Polder Północny obowiązuje zakaz puszczania psów luzem.
 
8. Fotografowanie, nagrywanie, filmowanie przyrody i obiektów Parku dla celów handlowych wymaga zgody Dyrektora Parku i wniesienia opłaty.
 
9. Budowa wyróżniających się w krajobrazie ukryć, czatowni i innych obiektów służących obserwacji zwierząt i ich fotografowaniu wymaga zgody Dyrektora Parku.
 
8.Zasady udostępniania Parku do amatorskiego połowu ryb określa Zarządzenie nr 9/07 (dostępne w siedzibie Parku, na stronie www.pnujsciewarty.gov.pl  kołach wędkarskich i urzędach gmin).

 

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca
Sekretariat tel. 095 7524027, 7524016.

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Kierownictwa Parku Narodowego „Ujście Warty” (www.pnujsciewarty.gov.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Doroty Wypychowskiej - głównego specjalisty ds. edukacji i udostępniania Parku Narodowego "Ujście Warty". Zdjęcia: Magda Mądrawska, Konrad Wypychowski - archiwum Parku Narodowego „Ujście Warty”.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone