zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
parki narodowe
Babiogórski PN
Biebrzański PN
Bieszczadzki PN
Bory Tucholskie PN
Drawieński PN
Gorczański PN
Gór Stołowych PN
Kampinoski PN
Karkonoski PN
Magurski PN
Narwiański PN
Ojcowski PN
Poleski PN
Słowiński PN
Świętokrzyski PN
Tatrzański PN
Ujście Warty PN
Wielkopolski PN
Woliński PN
Babiogórski Park Narodowy

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Wśród licznych w Beskidach partii górskich wyróżniających się szczególnymi walorami przyrody i krajobrazu masyw Babiej Góry (1725m n.p.m.) zajmuje czołowe miejsce. Położony jest we wschodniej części Beskidu Żywieckiego.

Babiogórski masyw stanowi drugie co do wysokości po Tatrach pasmo górskie w Polsce. Posiada zaledwie 12 km długości, a jego stoki cechuje asymetria budowy.

Po północnej stronie Babiej Góry leży głęboka dolina Skawicy, a po południowej biegną nisko wzniesione Działy Orawskie. Grzbiet masywu wygięty jest łagodnie ku południu i nieznacznie wznosi się i opada tworząc niewielkie, słabo zaznaczone szczyty. W części zachodniej jest to Mała Babia Góra, zwana także Cylem (1517 m), w części środkowej – Diablak, a w części grzbietu opadającej ku wschodowi - Główniak (1619 m), Kępa (1521 m) i Sokolica (1367 m).

Grzbietem Babiej Góry biegnie główny europejski dział wód, który oddziela zlewisko Morza Bałtyckiego od Morza Czarnego. Masyw Babiej Góry z jej najwyższym szczytem Diablakiem (1725m n.p.m.) położony jest we wschodniej części Beskidu Żywieckiego.

Administracyjnie Babiogórski Park Narodowy położony jest na terenie czterech gmin:

  • Zawoja - powiat suski, województwo małopolskie,
  • Lipnica Wielka - powiat nowotarski województwo małopolskie,
  • Jabłonka - powiat nowotarski województwo małopolskie,
  • Koszarawa - powiat żywiecki, województwo śląskie.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Babia Góra i cały rozciągający się wokół niej obszar to jedno z piękniejszych miejsc naszego kraju, gdzie swoistym bogactwem kultury duchowej i materialnej jest dziedzictwo naszych praojców.

Grzbiety górskie wokół masywu Babiej Góry tworzą miejsce styczne regionów zamieszkałych przez kilka grup etnicznych górali: od północy Babiogórcy; od południa Orawianie, od zachodu Żywczaki, od wschodu Kliszczacy. Każda z tych grup wykształciła swoisty typ budownictwa, stroju, zdobnictwa, rzeźby, malarstwa, muzyki i obrzędów. Ważnym momentem w historii osadniczej całego rejonu Babiej Góry, wspólnym zarówno dla północnych, jak i południowych jej stoków, było przybycie na ten teren pasterskiej ludności wołoskiej, której najsilniejsza fala dotarła tu w XVII wieku. Mieli oni duży wpływ na kulturę duchową i materialną górali regionu Babiej Góry.

Elementem szczególnie wyrazistym mającym charakter kulturowy jest budownictwo. Podstawowymi materiałami budowlanymi dawnej wsi były: kamienie, glina i mech i drewno. Najstarszym typem domu mieszkalnego u Babiogórców, była chata kurna o jednoizbowym wnętrzu, gdzie razem przebywali ludzie i zwierzęta. W XIX wieku budowano zagrody jednobudynkowe, mieszczące pod jednym dachem część gospodarczą i mieszkalną oddzielone od siebie tzw. boiskiem. W części mieszkalnej znajdowała się izba czarna (piekarnia) z kurnym piecem i izba biała. Niektóre chaty posiadały dodatkowo komorę (małe nieogrzewane pomieszczenie służące do przechowywania pożywienia i sprzętu). W izbie czarnej przygotowano posiłki i spędzano tam większość czasu. Z białej izby korzystano głównie w święta i z okazji ważnych uroczystości rodzinnych. Budynki nakrywał stromy dach czterospadowy (starszego typu) lub dwuspadowy przyczółkowy kryty gontem. Wzdłuż ściany frontowej biegł kamienny lub drewniany pomost – pogródka. Budowane były także wolno stojące piwnice wznoszone z polnego kamienia nakrywane drewnianą szopą, oraz letniaki – rodzaj szałasów, w których w okresie letnim przebywało bydło.

Chaty górali Orawskich były bardziej okazałe. Chaty posiadały dwie izby – czarną i białą, które przedzielała sień. Nad parterem wznosiła się ”wyżka” z balkonem, budowana była nad białą izbą, gdyż kuchnia nie posiadała komina i powałę umieszczano tam wyżej. Ułatwiało to unoszenie się dymu, który uchodził na strych otworem w suficie tzw. „woźnicą”. Najstarsze domy na Orawie posiadały dachy czterospadowe, później pojawiły się dachy dwuspadowe. Dachy kryto we wsiach słomą lub gontem. Murowane budynki wznoszono na Orawie mniej więcej od przełomu XIX i XX wieku. Budowano je z cegły wyrabianej ręcznie z miejscowej gliny, wypalanej w tutejszych cegielniach. Obok chałup pod Babią Górą, powstawały również inne budowle. Były to spichlerze, dzwonnice, karczmy, młyny, tartaki, kuźnie, folusze (miejsca, gdzie odbywało się folowanie tkaniny) oraz budowle sakralne.

do góry

INNE ATRAKCJE

Ogród roślin babiogórskich

Przy budynku Dyrekcji BgPN znajduje się Ogród roślin babiogórskich, który umożliwia zapoznanie się z gatunkami roślin występującymi na terenie Parku. Układ ogrodu zaprojektowany jest w taki sposób aby prezentował występujące na Babiej Górze zespoły i piętra roślinne. Na usytuowanych tablicach obok ogrodu znajduje się cały projekt ogrodu oraz występujące w nim rośliny. Ogród można oglądać w okresie wegetacyjnym roślin.

Wędrując po babiogórskich szlakach nie zawsze mamy możliwość spotkania na swej drodze rzadkich roślin. Podczas zwiedzania Ogrodu Roślin Babiogórskich mamy, może nawet jedyną okazję, przyjrzenia się z bliska takim roślinom. Niektóre z nich bardzo rzadkie, czy też występujące w niedostępnych miejscach nie spotkalibyśmy wędrując po szlakach. Znajdują się tu też takie, które możemy bardzo często spotkać, ale nie zwracamy na nie uwagi. Jednym z założeń Ogrodu Roślin Babiogórskich jest zaznajomienie z florą babiogórską przedstawioną w układzie reglowym. Pokazanie gatunków w układzie zespołów i pięter roślinnych wraz z opisami, stwarza możliwość poznania specyfiki flory babiogórskiej. Znajdują się tu reprezentanci wszystkich pięter roślinnych począwszy od regla dolnego, poprzez regiel górny, kosodrzewinę i halny. Znajdują się tu reprezentanci wszystkich pięter roślinnych np.:

  • piętro pogórza - dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulisPrimula officinalis), sasanka zwyczajna (Pulsatilla vulgaris),
  • regiel dolny - zespół buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum), roślinność zepołu mietlicy i mieczyka (Gladiolo Agrostietum), olszynka bafienna (Caltho-Alnetum),
  • regiel górny - z gatunków drzewiastych rośnie tu świerk ( Picea excelsa), a w runie np. liczydło górskie ( Streptopus amplexifolius ), mietlica alpejska( Athyrium alpestre )
  • piętro kosodrzewiny – kosodrzewina ( Pinus mugo), wierzba śląska ( Salix silesiaca), ziołorośla z miłosną górską ( Adenostyletum alliariae),
  • piętro halne - zespół kostrzewy pstrej (Versicoloretum babiogorense).

 

Mini Galeria pod Cylem

Od sierpnia 2002 roku w budynku Babiogórskiego Parku Narodowego, działa Mini Galeria „Pod Cylem”. Jej pomysłodawcą jest Pani Władysława Kulak - plastyk BgPN. W Mini Galerii Pod Cylem prezentowane są cyklicznie prace twórców ludowych okolic Babiej Góry jak również nagradzane prace w konkursach organizowanych przez Babiogórski Park Narodowy. Przedstawiane prace twórców związane są z tradycją i kulturą ludzi zamieszkujących tereny Babiej Góry.

do góry

NA WYCIECZKI

Szlaki turystyczne

Urodę babiogórskiego masywu, jego walory przyrodnicze można poznać korzystając z gęstej w tym terenie sieci znakowanych szlaków turystycznych.

Trasa żółta: Zawoja Czatoża - Fickowe Rozstaje - Górny Płaj - Markowe Szczawiny
Czas przejścia: 3 h 20 min., długość trasy: 5 km.

Trasa zielona: Zawoja Markowa - Pośredni Bór - Markowe Szczawiny
Czas przejścia: 1 h 20 min., długość trasy: 3,6 km.

Trasa niebieska: Zawoja Czatoża - Markowe Rówienki - Zawoja Markowa - Ryzowana - Zawoja Policzne
Czas przejścia: 3 h 30 min., długość trasy: 7,5 km.

Trasa czarna: Podryzowana - Ryzowana - Markowe Szczawiny
Czas przejścia: 2 h 30 min., długość trasy: 3,5 km.

Trasa niebieska: Zawoja Policzne - Polana Krowiarki - Markowe Szczawiny
Czas przejścia: 3 h, długość trasy: 11 km.

Trasa zielona: Górny Płaj - Sokolica
Czas przejścia: 45 min., długość trasy: 1,5 km.

Trasa żółta: Markowe Szczawiny - Sucha Kotlinka - Diablak
Czas przejścia: 1 h 30 min., długość trasy: 3 km.

Trasa czerwona: Polana Krowiarki - Sokolica - Kępa - Gówniak - Diablak - Przełęcz Brona - Markowe Szczawiny - Fickowe Rozstaje - Przełęcz Jałowiecka
Czas przejścia: 6 h. długość trasy: 14,5 km.

Trasa zielona: Przełęcz Jałowiecka - Mała Babia Góra - Przełęcz Brona
Czas przejścia: 2 h, długość trasy: 4 km.

Trasa zielona: Przywarówka - Głodna Woda - Diablak
Czas przejścia: 2 h 30 min., długość trasy: 2,3 km.

Trasa zielona: Polana Krowiarki - Hala Śmietanowa - Zubrzyca Górna
Czas przejścia: 2 h, długość trasy: 3 km*.

 

Szlaki narciarskie

Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego znajdują się trzy szlaki narciarskie:

Szlak zielony: Zawoja Markowa - Markowe Rówienki - Górny Płaj, długość 2,3 km*.

Szlak czarny: Zawoja Lajkonik - Rybna - Sulowa Cyrhel - Górny Płaj, długość 3 km*; 

Szlak czerwony: Sokolica – Krowiarki, długość 1,5 km*. 

 

Są to szlaki do uprawiania głównie narciarstwa ski-turowego, ale można również poruszać się po nich na nartach biegowych i zjazdowych.  * - długość całego szlaku (na terenie i poza obszarem BgPN)

 

Ścieżki edukacyjne

Pierwsza ścieżka edukacyjna na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego powstała w 1974 roku i została nazwana im. prof. dr Władysława Szafera.  Ścieżka liczyła około 7 km długości i w ciągu 3,5 godz. można było pokonać ponad 1025 m wysokości. Początek ścieżki znajdował się obok budynku Dyrekcji i Muzeum Przyrodniczego Parku w Zawoi – Barańcowej. Celem ścieżki było umożliwienie poznania unikalnej przyrody Babiej Góry. Prowadziła ona poprzez średni bór, Jarzębinową skałkę, Markowe Szczawiny, Szumiacą Wodę, Perć Akademików, aż po szczyt Diablak.

Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego wytyczono 8 ścieżek edukacyjnych przybliżających walory przyrody babiogórskiej, jak również kulturę, tradycję i architekturę budowlaną mieszkańców wsi podbabiogórskich.

Doliną Rybnego Potoku

Kolor znaków: zielony,  długość ścieżki: 3,5 km. Ścieżka daje możliwość zaznajomienia się z zamieszkującymi tereny BgPN ssakami, ptakami, rybami, płazami i gadami. Dowiadujemy się również o roślinności przypotokowej jak również o sukcesji wtórnej i o biologicznych oczyszczalniach. Czas przejścia: 1 h 30 min

Jak chronimy babiogórską przyrodę

Kolor znaków: zielony, długość ścieżki: 3,5 km. Babia Góra dzięki wyjątkowym walorom przyrodniczym objęta jest najwyższą formą ochrony parkiem narodowym. O występujących formach ochrony przyrody na Babiej Górze jak również o rezerwacie Biosfery Babia Góra dowiemy się podczas wędrówki ścieżką „Jak chronimy babiogórską przyrodę”. Czas przejścia: 1 h 45 min

Echa pierwotnej puszczy karpackiej

Kolor znaków: żółty, długość ścieżki: 8,4 km. Trasa ścieżki prowadzi w większości po terenie Babiogórskiego Parku Narodowego, skrajem Kniei Czatożańskiej. Pozwala zapoznać się ze zbiorowiskami roślinnymi występującymi na terenie pierwotnej puszczy karpackiej, ale także ze zbiorowiskami na terenach ukształtowanych przez działalność człowieka. Czas przejścia: 4 h.

Śladami Wawrzyńca Szkolnika

Kolor znaków: niebieski, długość ścieżki: 3,5 km. Ścieżka daje możliwość zaznajomienia się z charakterystycznymi elementami architektonicznymi budownictwa Babiogórców. Została nazwana imieniem Wawrzyńca Szkolnika, popularyzatora oświaty i turystyki w Zawoi, który był jednym z pierwszych przewodników babiogórskich. Czas przejścia: 1 h 30 min.

U źródlisk Morza Czarnego

Kolor znaków: czerwony, długość ścieżki: 3,7 km. Grzbietem babiogórskiego masywu przebiega europejski dział wodny oddzielający zlewisko Morza Czarnego od zlewiska Morza Bałtyckiego. Podczas wędrówki ścieżką dowiadujemy się o hydrologii, o pasterstwie, gospodarce leśnej, obszarach chronionych jak również o tradycji kulturze i budownictwie tych terenów. Ścieżka prowadzi od Przełęczy Lipnickiej, aż do Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Czas przejścia: 2 h 30 min.

W reglu dolnym

Kolor znaków: niebieski, długość ścieżki: 2,8 km. Podczas wędrówki ścieżką zaznajamiamy się z drzewostanem lasów babiogórskich, jak również z występującymi zbiorowiskami roślinnymi. Czas przejścia: 1 h 45 min.

Z Zawoi przez Diablak do Lipnicy

Kolor znaków: żółty od Zawoi Centrum do Lipnicy, długość ścieżki: 18,5 km. Masyw Babiej Góry posiada bardzo duże walory dydaktyczne. Podążając tą ścieżką w przeciągu kilku godzin można zapoznać się z wieloma występującymi tu zjawiskami przyrodniczymi jak również z modelowym układem piętrowym Babiej Góry. Czas przejścia: 8 h.

Babia Góra bez granic

W wyniku współpracy Babiogórskiego Parku Narodowego i Chranenej Krajinny Oblast Horna Orawa została otwarta polsko-słowackiej ścieżka edukacyjna. Ścieżka ta przebiega od Markowych Szczawin - szlakiem czerwonym przez Przełęcz Brona do szczytu Babiej Góry, a następnie do schroniska Slana Voda na Słowacji - szlakiem żółtym. Dzięki tej ścieżce możliwe jest dokładniejsze poznanie przyrody zarówno stoków północnych jak i południowych Babiej Góry w ciągu jednego dnia. Można kompleksowo poznać cały masyw, występującą tu piętrowość roślinności, czy też słowackie torfowiska.

do góry

PRZYDATNE INFO

Babiogórski Park Narodowy
Zawoja 1403, 34-223 Zawoja
telefon: (0-33) 877 51 10 lub 877 67 02

Opłaty za wstęp na teren Babiogórskiego Parku Narodowego pobierane są od 1 maja do 31 października każdego roku. Cennik - bilet jednorazowy - jednodniowy normalny 4.00 zł, bilet jednorazowy – jednodniowy ulgowy 2.00 zł.

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA

§1
1. Na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.
2. Babiogórski Park Narodowy zachowuje różnorodność biologiczną, zasoby, twory i składniki przyrody nieożywionej i walory krajobrazowe, przywraca właściwy stan zasobów i składników przyrody oraz odtwarza zniekształcone siedliska przyrodnicze, siedliska roślin, siedliska zwierząt lub siedliska grzybów.
3. Obszar Babiogórskiego Parku Narodowego jest udostępniony w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym.

§2 - Przebywający na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego zobowiązani są do przestrzegania regulaminu udostępniania turystycznego.

§3 - Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających, niektóre szlaki mogą być okresowo zamknięte dla ruchu turystycznego.

§4
1. Za wstęp do Babiogórskiego Parku Narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie Parku lub niektórych jego obszarów są pobierane opłaty.
2.Wysokość opłat o których mowa w ust.1 określa odrębne Zarządzenie dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego.
3. Opłaty o których mowa w ust.1, uiszcza się w formie wykupienia biletu wstępu w miejscach pobierania opłat lub wnosi na rachunek bankowy Babiogórskiego Parku Narodowego.

§5 - Turystyka zorganizowana (wycieczki zbiorowe) może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem uprawnionych przewodników posiadających licencje Babiogórskiego Parku Narodowego uprawniające do oprowadzania wycieczek po jego terenie, lub pod opieką pracowników Parku. Ilość osób prowadzonych przez jednego przewodnika nie może przekraczać 35 osób.

§6 - Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego zabrania się :
1. chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz miejsc ich rozrodu;
2. polowania;
3. pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
4. użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
5. pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów;
6. palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
7. prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
8. zbioru dziko rosnących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
9. amatorskiego połowu ryb;
10. ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
11. wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną;
12. wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych;
13. ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie parku narodowego, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego;
14. umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
15. zakłócania ciszy;
16. biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
17. organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora parku narodowego.

§7 - Zwiedzających Babiogórski Park Narodowy obowiązuje stosowanie się do wskazówek i poleceń pracowników Służby Parku Narodowego.

§8 - Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie podlega karze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów zgromadzonych na www.bgpn.pl – oficjalnej stronie Babiogórskiego Parku Narodowego. Zdjęcia: A. Giertler, Grzegorz Dutka, zwiedzajmy.pl

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone