zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
parki narodowe
Babiogórski PN
Biebrzański PN
Bieszczadzki PN
Bory Tucholskie PN
Drawieński PN
Gorczański PN
Gór Stołowych PN
Kampinoski PN
Karkonoski PN
Magurski PN
Narwiański PN
Ojcowski PN
Poleski PN
Słowiński PN
Świętokrzyski PN
Tatrzański PN
Ujście Warty PN
Wielkopolski PN
Woliński PN
Park Narodowy Gór Stołowych

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Park Narodowy Gór Stołowych został utworzony 16.09.1993 r. Jest on położony na terenie Sudetów Środkowych na płn.- zach. Ziemi Kłodzkiej, przy granicy polsko-czeskiej. Górami Stołowymi nazywana jest znajdująca się na terytorium Polski pd.- zach. część rozległej, piaskowcowej płyty wypełniającej nieckę śródsudecką, pomiędzy Karkonoszami a Górami Bystrzyckimi i Orlickimi. Czeski jej fragment nosi nazwę Broumovska Vrchovina i również objęty jest ochroną (CHKO - Broumovsko).Park Narodowy Gór Stołowych jest dziewiętnastym w kolejności Parkiem Narodowym utworzonym w trosce o ochronę przyrody nieożywionej w 1993 r. Jest on położony na terenie Sudetów Środkowych na płn.- zach. Ziemi Kłodzkiej, przy granicy polsko-czeskiej. Góry Stołowe zamykają od północnego- zachodu Kotlinę Kłodzką, ciągnąc się na długości 17 km w kierunku południowo- wschodnim: od granicy polsko- czeskiej po przełomową dolinę Bystrzycy Dusznickiej w okolicy Polanicy Zdroju. Stanowią one fragment rozległego (45 km długości), wyraźnie wyodrębnionego pasma górskiego, zaliczanego do Sudetów Środkowych. Znaczna część partii północno- zachodniej znajduje się na terytorium Republiki Czeskiej, gdzie nosi nazwę Wyżyny Broumowskiej (Broumovska Vrchovina). Pasmo to przechodzi ponownie na teren Polski w postaci, wznoszących się na południe od Mieroszowa nad doliną Zadrnej, Zaworów.

Park Narodowy Gór Stołowych o powierzchni 6340 ha obejmuje wierzchowinowe i centralne partie Gór Stołowych oraz północno- zachodnią część Wzgórz Lewińskich. Na północnym zachodzie Park sąsiaduje z czeskim parkiem krajobrazowym CHKO Broumovsko. Od południa i północnego- wschodu obszar Parku wyznacza linia ściany lasu biegnąca u podnóży Gór Stołowych i północno- zachodniego fragmentu Wzgórz Lewińskich. Ma on kształt trójkąta, który wyznacza granica państwa i prowadzące od niej międzynarodowe szlaki komunikacyjne: droga E 67 i droga nr 388, zbiegające się w Polanicy Zdroju. Park Narodowy Gór Stołowych przecina niezwykle malownicza, o każdej porze roku, Szosa Stu Zakrętów. Droga ta stanowi główną arterię komunikacyjną Parku. Przełamując się przez Góry Stołowe łączy leżące po przeciwnych stronach masywu miasta: Kudowę Zdrój i Radków. Park Narodowy Gór Stołowych zajmuje obszar ok. 63 km2 wierzchowinowej ich partii z najwyższymi wzniesieniami ; Szczeliniec Wielki (919 m npm) i Skalniak (915 m npm). W otulinie Parku znajdują się popularne uzdrowiska : Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój i Kudowa Zdrój.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Niewątpliwie najstarszym zabytkiem na obszarze Gór Stołowych i Wzgórz Lewińskich są pochodzące z XIII w. ruiny zamku Homole, zlokalizowane na stromym, zalesionym stożku Gomoły w pobliżu przełęczy Polskie Wrota.

Elementy późnego gotyku zaznaczają się w architekturze kościołów Radkowa i Lewina Kłodzkiego.

Liczniejsze są zabytki epoki renesansu i manieryzmu. Najcenniejszym z nich jest reprezentujący architekturę przemysłową młyn papierniczy w Dusznikach, z roku 1605 - jedyny tego typu obiekt w Europie Środkowej. Mieści się w nim muzeum papiernictwa, w którym prowadzona jest pokazowa produkcja papieru czerpanego.

Przykładem pałacowego renesansu jest będący niestety w ruinie zamek w Ratnie Dolnym.

Najbardziej rozpowszechnioną w Sudetach architekturę i sztukę baroku reprezentuje w regionie Gór Stołowych przede wszystkim bardzo ciekawe urbanistyczno-sakralne rozwiązanie Wambierzyc, zwanych „śląską Jerozolimą", prastare miejsce kultu Matki Boskiej. Założenie to powstałe w drugiej połowie XVII wieku i na pocz. wieku XVIII obejmuje, obok zbudowanego na wzór świętego miasta Jerozolimy, centrum miasteczka, ponad 70 kaplic kalwaryjnych i wspaniały kościół pielgrzymkowy (zabytek klasy I).

Styl barokowy w znacznie skromniejszym wydaniu reprezentują kościoły w Szczytnej, Brzozowiu i Pasterce, a także kaplice w Lasku Miejskim koło Lewina Kłodzkiego i św. Anny koło Batorowa. W tym stylu wybudowana jest również pochodząca z 1776 roku słynna Kaplica Czaszek w Kudowie Czermnej.

Sztuka baroku i następującego po nim klasycyzmu znalazła swe odbicie także w zabudowie miast takich jak Radków czy Lewin oraz przebudowie wielu wcześniej istniejących obiektów jak np. rezydencji hr. von Mutiusa w Jeleniowie, czy też wyposażeniu niektórych kościołów w cenne dzieła rzeźbiarskie i malarskie - np. ambona w kształcie wieloryba i obraz w ołtarzu głównym w dusznickim kościele św. Piotra i Pawła.

Do najmłodszy zabytków architektury murowanej trzeba zaliczyć piękny wiadukt kolejowy wybudowany na początku XX wieku nad doliną Bystrej w okolicy Lewina Kłodzkiego.

Na obszarze Gór Stołowych i Wzgórz Lewińskich zachowało się we wioskach wiele cennych przykładów budownictwa ludowego. Spotykane tu chaty drewniane, drewniano - murowane i murowane domy reprezentują charakterystyczne cechy wiejskiego budownictwa śląsko-czeskiego pogranicza. Niektóre z nich są rozbierane i przenoszone na teren powstającego nieopodal Kudowy w Pstrążnej skansenu budownictwa sudeckiego. Zabytkami kultury ludowej są też liczne kapliczki i krzyże przydrożne.

Unikalną wartość w skali kraju mają charakterystyczne dla śląsko- czeskiego pogranicza drewniane dzwonnice sygnałowe. Można je zobaczyć w górnej Kudowie, w Dańczowie i w skansenie w Pstrążnej. Podobnie cenne są dwie znajdujące się w Pstrążnej i w Wambierzycach ruchome  szopki - dzieła ludowych artystów.

Przykładem bardzo cennych obiektów zabytkowych, występujących w Polsce tylko na terenie Śląska, są krzyże pokutne, upamiętniające dawne zbrodnie i tragedie pomniki średniowiecznego prawa. W myśl jego przepisów obowiązujących na Śląsku w latach 1301 - 1500 wyrok sądu nakładał na mordercę: obowiązek pokrycia kosztów pogrzebu ofiary, dostarczenia kościołowi określonej ilości wosku, zamówienia mszy, nieraz odbycia pielgrzymki, łożenia na wychowanie dzieci zamordowanego, zapłacenia wypitego podczas procesu sądowego piwa, a ponadto wystawienia na miejscu zbrodni kamiennego krzyża lub kapliczki. Rodzina ofiary przy krzyżu wyrzekała się zemsty i godziła z mordercą. Pamiętający te czasy krzyż, z wyrytym w kamieniu narzędziem zbrodni, stoi niedaleko granicy Parku w Wambierzycach. Inny, zwany Krzyżem Marty świadczący o kontynuowaniu trwającej do XVIII wieku tradycji krzyży pokutnych, postawiony już nie przez zabójcę, a przez rodzinę ofiary dla uczczenia pamięci zamordowanej, znajduje się w lesie koło Batorowa niedaleko historycznej Pątniczej Ścieżki, którą pielgrzymi podążali z Dusznik do wambierzyckiego sanktuarium. Pokryty jest on napisem wyjaśniającym tragedię, jaka rozegrała się w tym miejscu. W tłumaczeniu na język polski wykuta w kamieniu inskrypcja głosi: "W roku 1628 dnia 19 marca została w morderczy sposób zabita w wieku 15 lat cnotliwa panna Marta Gorgi córka ślubna kamieniarza ze wsi Ratno Górne. Niech Bóg będzie jej łaskawy. Chwalebnego zmartwychwstania, 1644. O Boże daj jej zbawienie". Sprawcami zbrodni byli ukrywający się w lasach Gór Stołowych dezerterzy w okresie trwającej wtedy wojny trzydziestoletniej.

do góry

INNE ATRAKCJE

Góry Stołowe są obszarem bardzo atrakcyjnym i dobrze zagospodarowanym turystycznie. Obszar Parku przecina gęsta sieć pieszych szlaków turystycznych (o łącznej długości ok. 100 km), w tym odcinek głównego szlaku sudeckiego im. M. Orłowicza. Udostępniają one wszystkie osobliwości skalne masywu t.j.

 • wspaniałe "skalne miasto" na Szczelińcu Wielkim (919 m n.p.m.), najwyższym szczycie Gór Stołowych
 • skalne labirynty Błędnych Skał w masywie Skalniaka (915 m n.p.m.)
 • Skalne Grzyby i Radkowskie Skały
 • piękne widokowo Skały Puchacza
 • położone w krajobrazie przypominającym sawannę Łężyckie Skałki

 

W Górach Stołowych fantastyczne formy skalne występują nie tylko na Szczelińcu Wielkim i Małym oraz w Błędnych Skałach. Spotkać je można również w rejonie tzw. Skalnych Grzybów (północno - wschodnia część PNGS), Radkowskich Skał (przy Szosie Stu Zakrętów) czy też w okolicach Białych Skał leżących przy Narożniku. Miejsca te są mniej znane i rzadziej odwiedzane przez turystów, przez co bardzo atrakcyjne dla osób ceniących kontakt z przyrodą.

szczeliniec

Wyjątkową atrakcję stanowi przecinająca Park "Szosa Stu Zakrętów" biegnąca z Kudowy Zdroju przez Karłów do Radkowa. Karłów jest najlepszym punktem wypadowym w najatrakcyjniejszą część Gór Stołowych - Szczeliniec Wielki i Błędne Skały. Osoby zainteresowane geologiczną przeszłością Szczelińca Wielkiego mogą skorzystać z tzw. Ścieżki Skalnej Rzeźby, opisującej w terenie genezę Gór Stołowych.

Szczeliniec Wielki

Szczeliniec Wielki (919m n.p.m.) najwyższy szczyt Gór Stołowych to wyjątkowa atrakcja turystyczna w Polsce. Jest on pozostałością najwyższego poziomu Gór Stołowych, w którym erozja wyrzeźbiła wspaniałe formy skalne. Do najbardziej znanych należy np.: "Kwoka", "Mamut" (zwany także "Małpoludem"), "Wielbłąd", "Głowa Księżniczki Emilki", "Słoń" i "Kazalnica". Niezmiernie ciekawym fragmentem Szczelińca Wielkiego jest tzw. "Piekiełko". Jest to szczelina skalna o długości ok. 100 m i głębokości blisko 20 m ze specyficznym mikroklimatem o niskiej temperaturze i dużej wilgotności powietrza. Z uwagi na panujące tu warunki klimatyczne, na dnie "Piekiełka" śnieg zalega zwykle do połowy czerwca. Na szczyt Szczelińca prowadzą liczące 680 stopni kamienne schody. Zbudowane zostały one na przełomie XVIII i XIX w. przez Franciszka Pabla i z pewnymi przeróbkami służą zwiedzaniu do dziś. Szczeliniec Mały położony na południowy - wschód od Szczelińca Wielkiego i oddzielony niezbyt głęboką przełęczą, nie jest udostępniony dla zwiedzających.

Błędne Skały

Obszar ochrony ścisłej Błędne Skały ma powierzchnię ok. 22 ha. Obejmuje on swoim zasięgiem zespół osobliwych form skalnych o wysokości 6 - 11 m, wytworzonymi wskutek wietrzenia piaskowca ciosowego. Błędne Skały to labirynt szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle wąskich, oddzielających bloki skalne kilkunastometrowej wysokości. Wiele skał ma własne nazwy np.: "Skalne Siodło", "Kurza Stopka", "Labirynt", "Tunel", "Wielka Sala". W pobliżu Błędnych Skał znajduje się "Głaz Trzech Krzyży". Był to pilnie strzeżony punkt celny między hrabstwem kłodzkim a Królestwem Czech. Na głazie tym znajduje się szereg dat, które, jak mówi legenda, ryto dla upamiętnienia przyłapania przemytników (najstarsza - 1616 r.). Na terenie Błędnych Skał znajduje się punkt widokowy, na platformie o nazwie "Skalne Czasze". Widoczny stąd jest m.in. Szczeliniec Wielki i Mały, Broumovska Vrchovina, miejscowość Machov, a przy dobrej widoczności zobaczyć możemy także Karkonosze!

Łężyckie Skałki

Jest to rozległa łąka górska na wierzchowinie środkowego piętra Gór Stołowych. Leży ona na wysokości ok. 740-780 m n.p.m., na południowym zachodzie od Lisiej Przełęczy. Z rzadka rozrzucone skały i pojedyncze świerki stwarzają egzotyczne wrażenie. W połączeniu z rozległą łąką o stepowym charakterze sprawiają, że potocznie przyjęła się dla tego obszaru nazwa "Sawanna Afrykańska". Ze względu na unikatowe walory krajobrazowe i florystyczne utworzono tu obszar ochrony ścisłej.

Radkowskie Skały i Filary Skalne

Wraz z Filarami Skalnymi tworzą one północno-zachodnią krawędź środkowego piętra Gór Stołowych. Poszczególne skały lub ich grupy są porozdzielane stromymi żlebami o głębokości blisko 100 m. Potężne baszty skalne Radkowskich Skał są jednym z najbardziej atrakcyjnych widokowo miejsc w Górach Stołowych.

Wodospady Pośny

 

Obszar ochrony ścisłej o powierzchni 3,89 ha. Leży w górnej części doliny potoku Pośna, u podnóża Szczelińca Wielkiego. Teren ten ze względu na występującą tu żyzną buczynę sudecką i cenne okazy buków, wiązów górskich, jaworów i jodeł jest szczególnie cennym obszarem leśnym w Górach Stołowych.

Skalne Grzyby

Znajdują się one w północnym fragmencie stoliwa Gór Stołowych między Batorowem i Karłowem. Jest to grupa oryginalnie ukształtowanych form skalnych, rozrzuconych na długości ok. 2 km i na wysokości ok. 680-700 m n.p.m. Skałki mają kształty grzybów, maczug, baszt i bram, a nawet całych murów skalnych. Szereg form skalnych posiada własne nazwy są to np.: "Borowik", "Skalne Wrota", "Zrośnięte Grzyby", "Pingwinki", "Piętrowe Grzyby".

Białe Skały

Jest to grupa skał na północy i północnym wschodzie krawędzi stoliwa Narożnika. Wznoszą się na wysokości około 780-800 m i osiągają do 20-30 m wysokości. W tym rejonie krawędź stoliwa jest porozcinana głębokimi jarami, których zbocza tworzą skalne mury i wolno stojące baszty oraz wieżyce skalne. Białe Skały swoją nazwę zawdzięczają tworzącej je skale piaskowcowej o bardzo jasnym zabarwieniu.

 

do góry

NA WYCIECZKI

Szlaki piesze

Poniżej przedstawione zostały wszystkie piesze szlaki turystyczne na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych z ich przebiegiem oraz średnim czasem potrzebnym do ich przejścia. Czas podany został w minutach, z uwzględnieniem przewyższeń jakie należy pokonać. Podane czasy mają jedynie charakter orientacyjny. Rzeczywisty czas przejścia może różnić się w zależności od warunków atmosferycznych, pory roku oraz indywidualnej kondycji wędrujących.

Szlak czerwony

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

Kudowa Zdrój

110 >>

Błędne Skały

100 >>

Karłów

125 >>

<< 70

<< 115

<< 125

Skalne Grzyby

125 >>

Wambierzyce

<< 160

<<-- 470 min       RAZEM       460 min. -->>

Szlak zielony I

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

Kudowa Zdrój

145 >>

Błędne Skały

75 >>

Pasterka

25 >>

<< 110

<< 85

<< 25

Karłów

70 >>

Skały Puchacza

85 >>

Batorów

<< 65

<< 95

<<-- 380 min.       RAZEM       400 min. -->>

Szlak zielony II

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

Kudowa Zdrój

75 >>

Krucza Kopa

70 >>

Polana YMCA

<< 55

<< 65

<- 120 min.       RAZEM       145 min. ->

Szlak zielony III

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

Kulin Kłodzki

80 >>

Łężyckie Skałki

60 >>

Lisia Przełęcz

<< 70

<< 55

<- 125 min.       RAZEM       140 min. ->

Szlak żółty

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

Radków

135 >>

Pasterka

35 >>

Przełęcz między Szczelińcami

15 >>

<< 90

<< 25

<< 20

Karłów

35 >>

Lisia Przełęcz

15 >>

Białe Skały

85 >>

<< 30

<< 15

<<80

Skalne Grzyby

90>>

Batorówek

<< 95

<- 355 min.       RAZEM       410 min. ->

Szlak niebieski I

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

Dańczów

85 >>

Darnków

<< 70

<- 70 min.       RAZEM       85 min. ->

Szlak niebieski II

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

Radków

110 >>

Przełęcz między Szczelińcami

<< 70

<- 70 min.       RAZEM       110 min. ->

Szlak niebieski III

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

Radków

100 >>

Droga nad Urwiskiem

<< 80

<- 80 min.       RAZEM      100 min. ->

Szlak niebieski IV

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

Machowski Krzyż

40 >>

Pasterka

60 >>

Karłów

15 >>

<< 40

<< 60

<< 15

Lisia Przełęcz

65 >>

Skały Puchacza

75 >>

Duszniki Zdrój

<< 70

<< 100

<- 285 min.       RAZEM       255 min. ->

Szlak niebieski V

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

Wambierzyce

100 >>

Pielgrzym

25 >>

Skalne Grzyby

25 >>

<< 75

<< 25

<< 30

Batorówek

.

.

<- 130 min.       RAZEM      150 min. ->

Szlak niebieski VI

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

miejsce

czas i
kierunek

Polana YMCA

30 >>

Błędne Skały

<< 25

<- 25 min.      RAZEM      30 min. ->

 

Wspinaczka w Górach Stołowych

Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych wspinaczka skałkowa dopuszczona została w miejscach wyznaczonych zarządzeniem Dyrektora PNGS nr 4/2005 w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych. Miejsca te to:

 • Szczeliniec Wielki - ściany południowo wschodnie (od schodów wejściowych do południowego tarasu widokowego) - oddz. 41 h - O.O. Pasterka
 • Narożnik - oddz. 112 a - O.O. Karłów
 • Kopa Śmierci (od Narożnika do Trzmielowej Jamy) oddz. 111 a, b - O.O. Karłów
 • Pod Starym Biwakiem - oddz. 106 f, d, m - O.O. Karłów
 • Radkowskie Skały (Baszty) - ściany masywu wzdłuż zielonego szlaku z wyłączeniem skałek ostańcowych na wierzchowinie - oddz.13 - O.O. Radków
 • Filary Skalne (od Stroczego Zakrętu do Kamieniołomu) - w okresie od 15 lipca do 3 listopada - oddz. 30 a,b,o; 33 b, c - O.O. Radków

 

Trasy dojścia i powrotu do wyznaczonych miejsc wspinaczkowych będą trwale oznaczone w terenie. Oznaczenia będą w postaci malowanych piktogramów przedstawiających postać wspinacza. Uprawianie wspinaczki skałkowej możliwe jest tylko w okresie od 15 kwietnia do 3 listopada, z wyłączeniem pkt. 4 ppkt. f

Wprowadzona została opłata za udostępnianie obszaru Parku do wspinaczki. Powyższą opłatę zobowiązane są uiszczać zarówno osoby dokonujące wspinaczki jak również pozostałe osoby przebywające w rejonach wspinaczkowych PNGS.

 

Narciarskie trasy biegowe

Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, w okresie zimowym wytyczane są narciarskie trasy biegowe. Konfiguracja terenu oraz malowniczy, zimowy krajobraz sprzyjają uprawianiu w Górach Stołowych tej formy rekreacji. Wyznaczone są pętle, których przebieg umożliwia poruszanie się po całym niemal obszarze Parku. Punktem centralnym jest miejscowość Karłów, posiadająca odpowiednią bazę noclegową i gastronomiczną.

trasy

Trasy narciarstwa biegowego na terenie Gór Stołowych, utrzymywane są przez Gminę Radków. Więcej informacji na temat przetarcia szlaków oraz działalności wypożyczalni sprzętu narciarskiego w Karłowie uzyskać można w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie.

Główna pętla oznaczona jest kolorem zielonym. Jej przebieg jest następujący: Karłów - Łąki Pasterskie - Pasterka - Droga nad Urwiskiem - Skalne Grzyby - Batorówek - Karłów. Trasa ta ma długość około 26 km.

Kolorem czerwonym oznaczone zostały trasy łącznikowe. Odcinek biegnący Praskim Traktem (łącznik Karłowa ze skalnymi Grzybami) ma długość ok 4,5 km. Drugi łącznik wyznaczony tym kolorem łączy Pasterkę z przejściem granicznym na Machowskim Krzyżu. Ma on długość ok 1,5 km.

 

Trasy rowerowe w PNGS

Turyści preferujący jazdę na rowerze, skorzystać mogą z wytyczonych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, tras rowerowych. Trasy te wyznaczone zostały w sposób umożliwiający dotarcie na rowerze do najciekawszych fragmentów Gór Stołowych.

trasy

Trasa Góry Stołowe - oznakowana w terenie kolorem niebieskim tworzy pętlę biegnącą po granicy otuliny Parku. Jest to trasa międzynarodowa - prowadzi, bowiem przez teren Polski oraz Czech. Całkowita długość trasy po obu stronach granicy wynosi 126 km. Na terenie Polski trasa posiada następujący przebieg: przejście graniczne Tłumaczów - Gajów - Radków - Ratno Dolne - Wambierzyce - Studzienna - Chocieszów - Wolany - Polanica Zdrój - Szczytna - Duszniki Zdrój- Słoszów - Kulin - Gołaczów - Dańczów - Kudowa Zdrój - przejście graniczne Czermna / Malá Čermná. Łączna długość trasy po stronie Polskiej to około 65 km.

Trasa Ściany - oznakowana kolorem czerwonym biegnie przez centrum Parku Narodowego Gór Stołowych. Trasa ta tworzy pętlę prowadząca zarówno przez teren Polski jak i Czech. Na terenie Polski trasa posiada następujący przebieg: przejście graniczne Bożanov / Radków - Radków - Karłów - przejście graniczne Ostra Góra / Machovská Lhota. Łączna długość trasy po stronie Polskiej to 19 km.

Trasa Szczeliniec - oznakowana jest kolorem zielonym i w całości biegnie na terenie PNGS. Tworzy ona następującą pętlę: Karłów - Pasterka - Droga nad Urwiskiem - Skalne Grzyby - Batorów - Karłów. Łączna długość całej trasy wynosi 24 km.

Trasa im. T.G. Masaryka - to międzynarodowa trasa rowerowa wyznaczona w 2004 roku. Nadano jej imię wybitnego męża stanu i Prezydenta przedwojennej Czechosłowacji. Przebywał on w 1903r. w pobliskim Hronowie, skąd często urządzał sobie piesze i rowerowe wycieczki, odwiedzając w ioski i miasteczka u podnóża Gór Stołowych. Trasa łączy dwie przygraniczne gminy: Náchod i Kudowę. Łączna długość trasy po stronie Polskiej to blisko 18 km. Ma ona następujący przebieg: przejście graniczne Żd'árky / Pstrążna - Pstrążna (Skansen) - Rozdroże pod Lelkową - Jakubowice - Kudowa Zdrój - Czermna (Kaplica Czaszek) - Słone - przejście graniczne Kudowa Słone / Náchod.

Trasa Rtyne - Karłów - to międzynarodowa trasa łącząca miejscowość Rtyne w Czechach z Karłowem. Na terenie Polski trasa ma 17,5 km długości. W części jej przebieg pokrywa się z trasą im. T.G. Masaryka. Szczegółowy przebieg tej trasy jest następujący: przejście graniczne Kudowa Słone / Náchod - Słone - Czermna (Kaplica Czaszek) - Pstrążna - Rozdroże pod Lelkową - Polana YMCA - Szosa Stu Zakrętów - Karłów

Na terenie Gór Stołowych wyznaczone są także trasy rowerowe oznaczone kolorem żółtym. Są to trasy pełniące rolę łączników pomiędzy opisanymi wyżej szlakami.

Osoby poruszając się szlakami rowerowymi, których przebieg pokrywa się ze szlakami pieszymi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Pamiętać należy, że bezwzględne pierwszeństwo mają turyści poruszający się pieszo.

 

do góry

PRZYDATNE INFO

Przy szlakach turystycznych znajdują się parkingi samochodowe i miejsca wypoczynku. Południowym skrajem obszaru prowadzi międzynarodowa szosa E - 67 z Pragi przez Wrocław do Warszawy. Drogowe przejścia graniczne pomiędzy Republiką Czeską a Polską znajdują się w Kudowie Słonem i Tłumaczowie.

Wykaz punktów informacji turystycznej w otulinie PNGS

KUDOWA ZDRÓJ - Punkt IT Kudowskiego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji
ul. Zdrojowa 44, tel. 074 / 866 13 87, 866 35 68

DUSZNIKI ZDRÓJ - Biuro Informacji Turystycznej i Promocji Miasta
Rynek 9, tel. / fax 074 / 866 94 13

POLANICA ZDRÓJ - Informacja Turystyczna
ul. Zdrojowa 13, tel. 074 / 868 24 44

RADKÓW - Punkt Informacji Turystycznej
Rynek 17, tel. / fax 074 / 871 22 70

W sezonie turystycznym 2008 bilety wstępu na teren:

Szczelińca Wielkiego i Błędnych Skał kosztują:
2,50 zł - bilet ulgowy, 5,00 zł - bilet normalny

Wjazdy na "parking górny" przy Błędnych Skałach:
10,00 zł - bilet za samochód osobowy, 30,00 zł - bilet za autokar

Wjazdy na tzw. "parking górny" przy Błędnych Skałach o każdej pełnej godzinie od 9.00 do 19.00

UWAGA! Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 2004.92.880 z dnia 30.04.2004r.), przewodnikom, pilotom oraz opiekunom grup zwiedzających park narodowy nie przysługuje prawo do bezpłatnego wstępu na jego teren. Ww. osoby zobowiązane są do wnoszenia opłat wg obowiązującego cennika. Park Narodowy Gór Stołowych nie prowadzi rezerwacji biletów wstępu.

Uwaga! Obiekty turystyczne na terenie PNGS udostępniane są w sezonie letnim tj. od 1 maja do 31 października. W okresie od 31 października do 1 maja udostępnianie uzależnione jest od warunków pogodowych. ZE WZGLĘDU NA WSTĘPUJĄCE OKRESOWO SILNE OBLODZENIE CZĘŚĆ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W GÓRACH STOŁOWYCH W OKRESIE ZIMOWYM JEST ZAMKNIĘTA .

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój  
Udostępnianie Parku - 074/8654-923
Edukacja - 074/8654-929
Sekretariat Dyrekcji PNGS - 074/8661-436, 074/8662-097, 074/8654-914

 

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów zgromadzonych na www.pngs.pulsar.net.pl – oficjalnym serwisie Parku Narodowego Gór Stołowych. Zdjęcia: T.Mazur, archiwum PNGS.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone