zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
śląskie
Bielsko-Biała
Brenna
Chorzów
Cieszyn
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Goczałkowice-Zdrój
Katowice
Milówka
Ogrodzieniec
Powiat Bielski
Powiat Gliwicki
Powiat Kłobucki
Powiat Mikołowski
Powiat Wodzisławski
Pszczyna
Skoczów
Szczyrk
Tarnowskie Góry
Ustroń
Węgierska Górka
Wisła
Żywiec
Ustroń

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Ze względu na malownicze położenie Ustronia, walory krajobrazowe oraz urządzenia sportowe Ustroń jest wymarzonym miejscem do uprawiania różnych form turystyki i dyscyplin sportowych. Turystykę można uprawiać pieszo, na rowerze i nartach. Wytyczonych jest wiele górskich szlaków turystycznych, ścieżek spacerowych i tras rowerowych. Znajdują się tu także warunki do uprawiania biegów górskich, lotniarstwa, wędkarstwa, kąpieli wodnych oraz wszelkich gier sportowych.

Jedną z najgłówniejszych atrakcji jest kolej linowa krzesełkowa oraz letni tor saneczkowy na Czantorii.  Tu z polany Stokłosicy roztacza się piękna panorama na Ustroń i okolicę, natomiast ze szczytu Czantorii przy dobrej widoczności zobaczyć można Tatry i Małą Fatrę. Nieopodal szczytu wzdłuż granicy z Czechami wyznaczono przejście graniczne do Czech. Równie wspaniałym widokiem można się napawać z polany powyżej schroniska na Równicy, gdzie dotrzemy pieszo lub samochodem.

Także turystom przybywającym do Ustronia w sezonie zimowym nie zabraknie atrakcji. Amatorzy "białego szaleństwa" mają do dyspozycji wyciągi narciarskie, urozmaicone trasy zjazdowe a wiele z nich jest sztucznie zaśnieżanych i oświetlonych na całej długości. Gdy jednak pogoda nie sprzyja uprawianiu wymienionych form turystyki i sportu zapraszamy do korzystania z krytych basenów kąpielowych, siłowni, gabinetów odnowy biologicznej, saun, solariów, sal bilardowych i gimnastycznych oraz krytych kortów tenisowych.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Kościół katolicki pod wezwaniem św. Anny w Nierodzimiu 
Niewątpliwie najstarszym spośród ustrońskich kościołów i najbardziej unikalnym jest kościół pod wezwaniem św. Anny w Nierodzimiu - jedyny drewniany obiekt sakralny w naszym mieście. Wzniesiony został w 1769 r. z fundacji Antoniego Goczałkowskiego. Wieżę nadbudowano w 1938 r. Odnawiany wielokrotnie m.in. w 1948, 1957 i 1966 r. W 1983 i 1999 r. dokonano restauracji kościelnych organów. W latach 1997 - 98 dokonano malowania elewacji i wnętrza obiektu. W 2000 r. wybudowano wolno stojącą dzwonnicę i zainstalowano 4 dzwony. Jest to budynek drewniany konstrukcji zrębowej, zwrócony prezbiterium na zachód. Okna zamknięte półkoliście, a dach dwuspadowy kryty gontem. Hełm wieży cebulasty. Na uwagę zasługuje wyposażenie wnętrza, a przede wszystkim ołtarz główny późnobarokowy z końca XVIII wieku z rzeźbą Boga Ojca w zwieńczeniu, a na ścianach apsydy umieszczono świętych Józefa i Jakuba oraz aniołów. W ołtarzu obraz św. Anny Samotrzeć z początku XVIII w., przemalowany. Ambona rokokowa pochodzi z II połowy XVIII w. Na wyposażeniu znajduje się kilkanaście obrazów olejnych z 2 poł. XVIII w. i pocz. XIX w. 

Kościół katolicki p.w. św. Klemensa
W centrum Ustronia, przy głównej ulicy imienia Ignacego Daszyńskiego znajduje się kościół parafialny p.w. św. Klemensa wzniesiony w 1787 r. Jest to obiekt zbudowany z kamienia i cegły, bez wyraźnych cech stylowych. Został zwrócony prezbiterium na zachód. Posiada nawę trójprzęsłową, a w niej i w transepcie sklepienia żaglaste o wydatnych gurtach. Okna są zamknięte łukiem segmentowym, a dach dwuspadowy obecnie pokryty jest blachą. Wieża czworoboczna o oknach zamkniętych półkoliście nakryta została kopulastym hełmem i posiada zegar. Wielokrotnie dokonywano restauracji wnętrza, m.in. na początku lat siedemdziesiątych XX. Na uwagę zasługuje ołtarz poźnobarokowy z końca XVIII w. z rzeźbami świętych Piotra i Pawła oraz ambona barokowo - klasycystyczna z połowy XIX w. Od 1997 r. znajduje się nowy zegar na wieży kościoła, a w rok później nastąpiło malowanie kościoła oraz instalacja nowego oświetlenia. Przed fasadą stoją dwie figury kamienne przedstawiające św. Józefa z Dzieciątkiem oraz św. Jana Nepomucena, wykonane w II połowie XVIII wieku przez Wacława Donaya ze Skoczowa. Od strony północnej do kościoła przylega dawny sierociniec zbudowany około 1740 r., częściowo rozebrany w latach trzydziestych. Obiekt wymurowany z kamienia i cegły w stylu późnobarokowym. Nad oknami faliście wygięte gzymsy. Dach pokryty dachówką w 1998 r., a w 2 lata później nastąpiła wymiana okien. We wnętrzach stanowiących obecnie budynek plebani zachowały się żaglaste sklepienia.

Kościół ewangelicki p.w. apostoła Jakuba Starszego
Wśród wiekowych lip i brzóz w niewielkiej odległości od głównej ulicy Daszyńskiego znajduje się największy obiekt sakralny w Ustroniu - kościół ewangelicki p.w. apostoła Jakuba Starszego, wybudowany w 1835 r. Wieża zakończona strzelistym ostrosłupem powstała w latach 1856-57. Istniejący tam zegar wymieniono w latach 1983/4. Pierwszy, drewniany kościół na tym miejscu powstał w 1785 r. Obecny, murowany z kamienia i cegły nie powsiada wyraźnych cech stylowych. Jest zwrócony prezbiterium na wschód, które zamknięto półkoliście, a dach dwuspadowy pokryty jest obecnie blachą. Obiekt trójnawowy, z tego nawę główną nakryto sklepieniem kolebkowym. W kościele znajduje się ambona o cechach rokokowych z przełomu XVIII i XIX w. oraz obraz Ostatniej Wieczerzy z początku XIX w. i kielichy, dzbany cynowe i lichtarze liczące ponad 200 lat. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. przeprowadzono wiele prac renowacyjnych, m.in.: odnowienie elewacji zewnętrznej i dachu na kościele oraz wymiana drzwi wejściowych. Wnętrze przemalowano w 1990 r. wg projektu Karola Kubali. W 2000 r. obiekt został podświetlony. W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła od strony północno - wschodniej zlokalizowana jest stara plebania, pochodząca z przełomu XVIII i XIX w. Jest to obiekt murowany z kamienia i cegły, piętrowy, posiadający sklepienia kolebkowe, nakryty dachem tzw. polskim łamanym. W zasobach bibliotecznych najcenniejszym zabytkiem jest Biblia wydana w 1692 r. w Norymberdze. W latach 1992/3 przeprowadzono remont kapitalny tego budynku. Do podwórza kościelnego od strony północnej przylega dawna szkoła ewangelicka. Obiekt wybudowano w 1827 r., natomiast w 1870 r. zburzono go i wystawiono piętrowy budynek istniejący do czasów współczesnych. W 1902 r. dobudowano do niego skrzydło od strony południowo-wschodniej. W sieniach zachowały się spłaszczone sklepienia kolebkowe na gurtach. Dach czterospadowy pokryty został blachą w latach osiemdziesiątych XX w. Pod koniec 1980 r. budynek zakupił Zakład Doskonalenia Zawodowego i przeprowadził w następnych latach jego adaptację do własnych potrzeb. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wykonano remont części hotelowej i strychu.

Kościół katolicki p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
W centrum Ustronia Lipowca znajduje się kościół wraz z plebanią. Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego powstał w latach 1808-10. Murowany z kamienia i cegły, nie posiada wyraźnych cech stylowych. Jest zwrócony prezbiterium na południe, jednonawowy ze sklepieniami na gurtach. Dach dwuspadowy został pokryty blachą miedzianą, a nad prezbiterium jest niższy, pięciospadowy. Wymianę pokrycia dachowego wykonano na początku lat osiemdziesiątych XX w. Wyposażenie wnętrza posiada cechy późnorokokowe. Na uwagę zasługuje ołtarz główny z rzeźbami świętych Piotra i Pawła z połowy XIX w., chrzcielnica kamienna z dawnego kościoła, wiszące świeczniki z II połowy XIX w. oraz obrazy z końca XIX w. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych  XX w. wykonano wiele prac remontowych kościoła: m.in. malowanie elewacji i wnętrza oraz restaurację zabytkowego wyposażenia kościoła. Parterowy budynek plebani ze sklepieniami kolebkowymi zlokalizowany został zbudowany w 1793 r. Posiada dach łamany kryty papą. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. wykonano remont kapitalny wnętrz wraz z wymianą okien. Uzyskane pomieszczenia przeznaczono na spotkania zborowników.

Muzeum etnograficzne -  Stara Zagroda
W centrum miasta, przy rynku od strony północnej zlokalizowane są zabudowania drewniane, będące od roku 1982 własnością Bronisława Palarczyka, gdzie w grudniu 1998 r. uruchomiono prywatne muzeum etnograficzne pod nazwą Stara Zagroda. Obiekty stanowią rekonstrukcję in situ. Pierwotny budynek mieszkalny konstrukcji zrębowej pochodził z 1768 r. Wykorzystano z niego odrzwia i 2 stropy. Budynek posiada dach dwuspadowy, kryty gontem. Od zachodu usytuowana jest drewniana stodoła. Wewnątrz i na podwórzu znajdują się bogate zbiory etnograficzne.

Zabytkowe obiekty fabryczne
W Ustroniu zachowało się sporo budynków pofabrycznych, związanych z długoletnią historią miejscowego hutnictwa i kuźnictwa. Niektóre z nich stanowiły hale fabryczne lub obiekty administracyjne. Do tych ostatnich należy piętowy, murowany budynek, w stylu eklektycznym pochodzący z początku XIX w. zlokalizowany przy ulicy Hutniczej, w którym pierwotnie mieściła się dyrekcja huty. Obiekt ze względu na wielokrotne zmiany funkcji przechodził częste remonty kapitalne, które zatracały jego cechy pierwotne. Po likwidacji huty, budynek zaadaptowano na mieszkania dla pracowników pozostałych zakładów, a w latach siedemdziesiątych utworzono tam pięć klas, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie, Zespołu Szkół Technicznych. Jednak podczas prac remontowo-adaptacyjnych zmierzających do uruchomienia muzeum, przeprowadzonych w latach 1984-86, oraz później w latach 1992-93 starano się zrekonstruować pierwotne detale architektoniczne. W kwietniu 1986 r. uruchomiono Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, a w 1997 r. na terenie przyległym do Muzeum skansen przemysłowy wraz z kuźnią. Instytucja gromadzi regionalne muzealia zarówno o charakterze technicznym, jak również etnograficznym oraz organizuje wiele imprez kulturalnych - wernisaże wystaw, koncerty, wieczory autorskie i imprezy okolicznościowe. Podczas 15 lat działalności zorganizowano około 210 imprez, w których uczestniczyło ponad 105   tysięcy zainteresowanych. W Ustroniu Polanie, w pobliżu stacji PKP, znajduje się kolejny budynek pofabryczny będący zabytkiem, gdzie w latach 1837-1870 funkcjonowała kuźnia "Teresa". Jest to obiekt wzniesiony pod koniec XVIII w. z przeznaczeniem na papiernię, która istniała przed uruchomieniem kuźni. Po likwidacji tej ostatniej, na początku XX w. uruchomiono tam siłownię elektryczną na potrzeby pozostałych w Ustroniu zakładów. Od 1990 r. właścicielem budynku jest Spółdzielnia Usług Rolniczych w Ustroniu, która w latach 1993-94 wykonała remont kapitalny i zlokalizowała tam wylęgarnię drobiu.

do góry

INNE ATRAKCJE

Wśród najciekawszych atrakcji Ustronia wymienić należy:

  • Kolejkę linową na Czantorię,
  • Tor saneczkowy na Czantorii,
  • Parki linowe na Czantorii i Równicy,
  • Leśny park niespodzianek,
  • Extreme Park na Równicy.

 

 

 

 

do góry

NA WYCIECZKI

Położenie miasta sprawia, że dostępność tras – zarówno spacerowych, jak i dłuższych, bardziej wymagających jest spora. Począwszy od wycieczek na znajdujące się w pobliżu Czantorię i Równicę, a na wiślańskich szlakach turystycznych kończąc.

 

 

 

 

 

do góry

PRZYDATNE INFO

Położenie:  N 49°43'  E 18°49'

Urząd Miasta Ustroń
43-450, Ustroń, Rynek 1
tel. +48 033 857 93 00

Miejska Informacja Turystyczna
Ustroń, Rynek 2,
tel. +48 033 854 26 53

Komisariat Policji w Ustroniu,
ul. 3 Maja 21,  
telefony 997, 033 854 24 13

Pogotowie ratunkowe
Wisła, ul. Dziechcinka 4,
tel. 999 lub 033 855 25 68

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów zgromadzonych na www.ustron.pl – oficjalnej stronie Urzędu Miasta. Zdjęcia: A.Giertler, K.Giertler - archiwum własne zwiedzajmy.pl.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone