zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
wielkopolskie
Kalisz
Poznań
P. Czarnkowsko-Trzcian.
Powiat Gnieźnieński
Powiat Gostyński
Powiat Kaliski
Powiat Kępiński
Powiat Kościański
Powiat Krotoszyński
Powiat Leszczyński
Powiat Ostrowski
Powiat Ostrzeszowski
Powiat Poznański
Powiat Słupecki
Powiat Średzki
Powiat Śremski
Powiat Turecki
Powiat Wągrowiecki
Powiat Wrzesiński
Powiat Ostrzeszowski

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Powiat Ostrzeszowski położony jest w południowej części województwa wielkopolskiego od północy graniczy z powiatami ostrowskim i kaliskim - ziemskim, od południa z powiatem kępińskim oraz powiatem wieruszowskim w woj. łódzkim. Od wschodu z powiatem sieradzkim, od zachodu z oleśnickim w woj. dolnośląskim.

Obszar Powiatu Ostrzeszowskiego to tereny kotlin - dolin i wzgórz. Od zachodniej granicy powiatu, poprzez gminy Kobyla Góra, Ostrzeszów i Mikstat rozciąga się pasmo wzniesień - Wzgórza Ostrzeszowskie, będące częścią Walii Trzebnickiego o wysokościach bezwzględnych przekraczających 200 m n.p.m. - wyznaczające zasięg zlodowacenia środkowo - polskiego i południową granicę Wielkopolski. Wzgórza Ostrzeszowskie stanowią wschodnią - najokazalszą część Wału Trzebnickiego, a ich kulminację - Kobylą Górę o wysokości 284 m n.p.m. - uznaje się za najwyższy punki Wielkopolski. Wschodnia część powiatu wchodzi w skład tzw. Kotliny Grabowskiej leżącej na Nizinie Południowo-Wielkopolskiej z charakterystyczną Doliną Prosny. Z kolei południe powiatu - gmina Doruchów jest fragmentem subregionu - Wysoczyzny Wieruszowskiej. Pod względem hydrograficznym obszar powiatu należy do dorzecza górnej Baryczy, oraz dorzecza Prosny, tylko niewielki skraj południowy należy do dorzecza Widawy.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Miasto i Gmina Ostrzeszów

Nieodłączną częścią krajobrazu Ostrzeszowa są ruiny zamku królewskiego z zachowanymi murami obwodowymi i wieżą - basztą z I poł. XIVw.. Oprócz tego cennym zabytkiem jest kościół farny p.w. NMP Wniebowziętej wybudowany w stylu późnogotyckim ok. 1337 roku.

Kolejny zabytek to klasztor bernardyński wzniesiony w XVII wieku na skraju miasta. Na uwagę zasługuje także drewniany kościół p.w. św. Mikołaja z 1758 roku oraz przebudowany w 1840 roku ratusz miejski. Obecnie mieści się w nim Muzeum Regionalne.

Miasto i Gmina Mikstat

Turyści mogą zwiedzić zabytkowe obiekty sakralne znajdujące się: w Kotłowie - z 1108r., w Mikstacie - drewniany kościółek z 1773r. i neobarokowy z 1914r. oraz w Przedborowie z 1897r.

Miasto i Gmina Grabów /n Prosną

Układ przestrzenny miasta zdradza małomiasteczkowe pochodzenie z czworobocznym Rynkiem i 5 przyległymi ulicami. Warto wspomnieć o kościele Niepokalanego Serca Maryi i św. Mikołaja z lat 1662-84 oraz o zespole budynków pofranciszkańskich z wczesno-barokowym kościołem NMP Niepokalanie Poczętej, zbudowanym w okresie 1642-58. Kolejnym cennym zabytkiem jest dwór z przełomu XVIII/XIX wieku, a przy nim park krajobrazowy. Na tutejszym cmentarzu znajduje się pomnik ku czci ofiar obu wojen światowych oraz zbiorowy grób 3 nieznanych żołnierzy armii “Łódź”, poległych w 1939 roku.

Gmina Czajków

Większość interesujących turystę zabytków znajduje się w siedzibie gminy: drewniany kościół p.w. św. Stanisława z 1919 roku, którego wnętrze zdobią dwa obrazy z ok. 1920 roku pędzla S. Rutkowskiego. Naprzeciwko kościoła postawiono pomnik ku czci zamordowanych w latach 1918-20 i podczas II wojny światowej.

Gmina Kobyla Góra

Wśród ważniejszych zabytków, oprócz obiektów sakralnych, znajdują się pomniki przyrody, oazy jałowców oraz liczne głazy narzutowe.

Gmina Kraszewice

Pozostałościami po bogatych dziejach tych ziem są liczne obiekty zabytkowe oraz pomniki i tablice pamiątkowe. Od pierwszej połowy XV w. do początku XIX w. istniała tutaj huta żelaza wytapianego z rudy darniowej, wykorzystująca energię wodną Łużycy. Na uwagę zasługuje również neogotycki kościół parafialny p. w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wybudowany w latach 1882-88. Barokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z poprzedniego kościoła z 1787r. (za datę ufundowania kościoła podaje się rok 1641r.). Przy wejściu parafialnego cmentarza znajduje się pomnik ku czci żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939r. i innych ofiar II wojny światowej oraz grób powstańca z 1863 roku.

Okolice gminy Kraszewice są bogate w liczne pomniki przyrody, wśród których najwartościowszym jest 1000 - letni cis. Na placu przed kościołem rośnie tzw. “Dąb Wolności” posadzony po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku.

do góry

INNE ATRAKCJE

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego znajduje się kilka miejsc szczególnie zasługujących na ochronę z powodu walorów przyrodniczych, krajobrazowych bądź geologicznych.

Należy do nich tzw. terasa Prosny, czyli tereny zalewowe tej rzeki w okolicy Grabowa i Bobrownik, porośnięte trawami i roślinnością terenów wilgotnych. W starorzeczu rośnie grzybień biały Nymphaea alba. Na tych obszarach mają swe stanowiska lęgowe i żerowiska ptaki chronione - czajka, sieweczka, rycyk, bocian biały, jastrząb gołębiarz, błotniak zbożowy, kruk. Żyje też wiele gatunków drobnych ssaków, płazów i gadów oraz setki gatunków owadów.
 
Inne znaczące miejsce, to lasy w pobliżu leśniczówki “Wanda” koło Przedborowa, w gminie Mikstat, z pomnikowymi dębami i bukami oraz rzadką roślinnością. Rośnie tu najpiękniejsza paproć - chroniony długosz królewski - Osmunda regalis, jedyny z rosnących w Polsce pachnący storczyk podkolan biały - Platanthera bifolia, pierwiosnka lekarska - Primula veris, marzanka wonna - Asperula odorata, bobrek trójlistkowy - Menyanthes trifoliata, miodunka plamista - Pulmonaria officinalis i wiele gatunków drzew, krzewów, grzybów, mchów i porostów.
 
Bogactwo flory przyciąga wiele gatunków zwierząt z dorodnym jeleniem europejskim na czele. Są także dziki, lisy, sarny i zające. Odwiedzają te lasy również, chociaż bardzo rzadko, młode łosie szukające ostoi. W gminie Kobyla Góra rośnie chroniony i niezwykle rzadki w Polsce grzybieńczyk wodny - Nymphoides peltata, płucnica islandzka - Cetraria islandica, bagno zwyczajne - Ledum palustre i w niespotykanej w jednym skupisku ilości paprotka zwyczajna - Polypodium vulgare. W pobliżu Rybina, nad licznymi stawami spotkać można jenota i wiele rzadkich ptaków, w tym orła bielika, żurawia i czarnego bociana. Ten ostatni gniazduje również w lasach gminy Doruchów.
 
Jednakże najbardziej przyrodniczo, krajobrazowo i geologicznie urozmaiconym jest obszar w gminie Ostrzeszów na południe od miasta, potocznie nazywany źródliskiem Złotnicy. Wypływa ona z rozległych torfowisk, mokradeł i podmokłych łąk, które znakomicie zatrzymują wodę, magazynując ją podczas opadów, a oddając podczas suszy. Jest to unikalny ekosystem torfowych łąk. Rzeczka toczy wody w pierwszej klasie czystości, między innymi za sprawą kilkudziesięciu źródeł helokrenowych, czyli wykapów i kilku źródeł limnokrenicznych, z których najbardziej znane jest Głodne Źródełko w pobliżu wsi Olszyna. Czystość i natlenienie wód Złotnica zawdzięcza ich dużej dynamice. Jest to bowiem nizinna rzeczka o charakterze górskim. Świadczy o tym znaczny spadek terenu, liczne progi, uskoki, kamienie i głazy pokrywające koryto, rwący nurt oraz głęboki wąwóz ciągnący się kilkaset metrów. Wykapy, strome zbocza i meandrująca rzeka na dnie wąwozu dodają temu miejscu uroku, a wykroty drzew w seminaturalnym olsie z unikatową florą górską - starcem kędzierzawym - Senecio rivularis i jarzmianką większą - Astrantia maior dopełniają reszty.
 
Nad potokami tworzącymi Złotnicę rośnie wiele roślin chronionych. Największy obszar, (ok. 5ha) zasiedla pełnik europejski - Trolliuis europaeus, wiele gatunków storczyków, w tym kruszczyk błotny - Epipactis palustris, pierwiosnka lekarska - Primula veris, bobrek trójlistkowy - Menyanthes trifoliata, kokoryczka wonna - Polygonatum odoratum, kopytnik pospolity - Asarum europeum.
 
W rozległych wyrobiskach po kopalni gliny rośnie rzadko spotykana paproć nasięźrzał pospolity - Ophioglosum vulgatum, widłak goździsty - Lycopodium clavatum, storczyk - Orchis strictifolia oraz rośliny ciepło - i sucholubne, kocanka piaskowa - Helicrysum arenaria, macierzanka piaskowa - Thymum serpyllum, dziewanny - Verbascum i inne.

Osobliwości fauny to ssaki - piżmak, jeż, lis, dzik i zwierzyna płowa, płazy i gady - rzekotka, traszka grzebieniasta, jaszczurka zwinka, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata, ptaki - błotniak zbożowy, jastrząb gołębiarz, sokół wędrowny, pustułka kobuz, gołąb grzywacz, jaskółka brzegówka, słonka, sieweczka.

Struktura geologiczna odkrywki w Olszynie pozwala poznać skały pochodzenia mineralnego - piasek, żwir, iły poznańskie pstre oraz organicznego - węgiel brunatny.

Z dolin roztacza się widok na wzgórza, a ze wzniesień widać źródlisko Złotnicy oraz panoramę bliższej i dalszej okolicy. W bezchmurne, pogodne dni widoczność sięga od kilku do 25km.

do góry

NA WYCIECZKI

Gmina Doruchów

Doruchów i jego okolice oprócz bogatej historii mogą poszczycić się sporą ilością obiektów zabytkowych, pomników przyrody, a także rezerwatami unikatowych gatunków roślin. Miejscem, które po dziś zachowało swój mroczny klimat, jest wyspa na stawie w parku, na której znajduje się piwnica ziemna uchodząca za więzienie czarownic. Nieopodal, przy drodze do Tokarzewa, wznosi się tzw. Wzgórze Czarownic, według tradycji miejsce spalenia 14 kobiet, niewinnie posądzonych o konszachty z siłami nieczystymi.

Miasto i Gmina Mikstat

Okolice Mikstatu nie zostały jeszcze w pełni odkryte dla celów turystyczno-wypoczynkowych. Od zachodu znajdują się w nich lasy iglaste zasobne w jagody i grzyby. Na wschód od miasta mamy dla odmiany kompleks lasów liściastych z piękną atrakcją turystyczną : bukiem - pomnikiem przyrody.

Gmina Kobyla Góra

Gmina jest współorganizatorem sportu masowego dla dzieci i młodzieży oraz wielu imprez, w tym największych w Polsce - integracyjnych biegów przełajowych o Puchar Kocich Gór.

Kobyla Góra zakwalifikowana jako obszar chronionego krajobrazu specjalizuje się w rolnictwie i agroturystyce.

do góry

PRZYDATNE INFO

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie 
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów 
tel. 062 732-00-40, 062 730-17-71 
 
Komenda Powiatowa Policji
ul. Zamkowa 27, 63-500 Ostrzeszów
tel. (0-62) 730-20-66 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Al. Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów
tel. 732-02-36

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 
ul. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów
tel. (0-62) 732-07-70 

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie (powiatostrzeszowski.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Lecha Janickiego – Starosty Powiatu.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone