zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoski
Powiat Chełmiński
P. Golubsko-Dobrzyński
Powiat Grudziądzki
Powiat Radziejowski
Powiat Świecki
Powiat Toruński
Powiat Tucholski
Powiat Żniński
Włocławek
Powiat Grudziądzki

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Powiat grudziądzki położony jest na prawym brzegu Wisły, na północno-wschodnim krańcu województwa kujawsko-pomorskiego, granicząc od północy z powiatem kwidzyńskim (województwo pomorskie), od wschodu z powiatami: iławskim i nowomiejskim (województwo warmińsko-mazurskie), od południowego-wschodu i od południa z po wiatami: brodnickim, wąbrzeskim i chełmińskim (województwo kujawsko-pomorskie), a od zachodu, przez Wisłę, z powiatem świeckim, wchodzącym także w skład województwa kujawsko-pomorskiego.

Powiat zajmuje powierzchnię 728,4 km2 i podzielony jest na sześć gmin: od północy: gminę Rogóźno, od północnego-wschodu – gminę Łasin, od południowego- wschodu gminę Świecie nad Osą, od południa gminę Radzyń Chełmiński i od zachodu, wzdłuż Wisły, przedzieloną miastem Grudziądz – gminę Grudziądz. Pośrodku powiatu, otoczona pięcioma gminami, znajduje się gmina Gruta.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

zamekZwiedzanie ziem powiatu najlepiej rozpocząć od Grudziądza, miasta o wielowiekowych tradycjach, malowniczo położonego nad brzegiem Wisły. Zachowało się tu wiele zabytków reprezentujących różne style architektoniczne. Wspaniałą panoramę miasta współtworzy unikalny zespół 26 spichlerzy, których budowę rozpoczęto w XIV w. Charakteryzują się one wielokondygnacyjnym układem architektonicznym. Tuż obok wznosi się gotycki kościół pw. św. Mikołaja, w którego wnętrzu znajduje się min. późnogotycka chrzcielnica, barokowy ołtarz główny i późnogotycki freski. Fragmenty średniowiecznych murów miejskich najlepiej zachowały się przy ulicy klasztornej i Małogroblowej. Fragment obwarowań miejskich stanowi również Brama Wodna, która pełniła niegdyś rolę bramy wjazdowej do miasta. W barokowym budynku dawnego Klasztoru Benedyktynek mieści się obecnie Muzeum Miejskie, które zgromadziło wiele ciekawych eksponatów min. z wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie Grudziądza i Ziemi Chełmińskiej oraz XIX wieczna stodoła w Salnie.

Z innych zabytków na uwagę zasługują: pozostałości zamku krzyżackiego, barokowe kościoły pw. św. Franciszka Ksawerego i pw. św. Ducha, dawne kolegium jezuickie - obecnie siedziba Urzędu Miejskiego oraz Twierdza Grudziądzka wybudowana z rozkazu króla pruskiego Fryderyka II w XVIII w., należąca do nielicznie tak zachowanych zabytków sztuki obronnej w Polsce.

pałac w WydrznieJedną z największych atrakcji turystycznych powiatu są pozostałości średniowiecznych zamków krzyżackich w Radzyniu Chełmińskim, Rogóźnie i Pokrzywnie. Najsławniejsza z warowni w Radzyniu Chełmińskim posiada klasę międzynarodową w skali oszacowania wartości zabytków. Do naszych czasów zachowało się południowe skrzydło zamku z kaplicą i dwoma narożnymi kwadratowymi wieżami, część przyziemia a także przedzamcze w formie trapezu. Z udostępnionych do zwiedzania wież zamkowych turyści mogą podziwiać panoramę rozciągająca się na miasteczko i okolice. Z położonego na wyniosłym wzgórzu zamku w Rogóźnie pozostało czworoboczna wieża z bramą wjazdową, resztki murów, fragmenty przedzamcza oraz budynki gospodarcze z przełomu XVIII i XIX wieku. W Pokrzywnie obejrzeć można część zamkowych murów oraz trójkondygnacyjny spichlerz na przedzamczu.

Miłośnicy zabytkowej architektury mogą podziwiać wiele pozostałości po dawnych rezydencjach szlacheckich. Najcenniejszym zabytkiem tego typu jest zespół pałacowo - parkowy w Mełnie. Zbudowany on został w połowie XIX w. W nawiązującym do przeszłości stylu historyzmu pruskiego, wyróżniającym się syntezą przeróżnych form architektonicznych. W pałacowym parku znajduje się wspaniała kolekcja 39 zabytkowych drzew. Bardzo interesujący jest również zespół dworski w Salnie pochodzący z I połowy XIX w. Zachował się tutaj późnoklasycystyczny dwór oraz budynki gospodarcze (spichlerz, „Bażanciarnia”, neogotycka kuźnia). Z innych obiektów tego typu uwadze turystów polecić można zespół dworsko - parkowy w Wydrznie oraz pochodzące z XVI w. Jezioro Rudnickie, ruiny dużego dworu w Boguszewie będące rzadkim przykładem budownictwa obronnego na Ziemi Chełmińskiej.

kaplicaDo interesujących obiektów zabytkowej architektury użytkowej zaliczyć należy również funkcjonujący do dziś czteropiętrowy młyn wodny w Słupskim Młynie pochodzący z XIX w. oraz drewniane chaty rozsiane głownie na terenach nadwiślańskich (Dusocin, Wielki Wełcz, Zakurzewo, Mały Rudnik, Sztynwag), należące w przeszłości do kolonistów olęderskich, którzy osiedlali się na tych terenach w XVIII i XIX w.

Na ziemiach obecnego powiatu grudziądzkiego zachowało się wiele zabytkowych kościołów, głownie gotyckich. Świątynie w Radzyniu Chełmińskim i Łasinie są najokazalsze, posiadają bogate barokowe wyposażenie wnętrz. Do osobliwości zaliczyć można kościoły w Grucie i Okoninie. Pierwszy pochodzący z końca XIII w. posiada widoczne cechy architektury romańskiej, drugi rzadkie w wiejskich kościołach wysokiej klasy średniowieczne malowidła. Bardzo bogaty wystrój wnętrz, charakterystyczny dla epoki baroku posiadają dwie świątynie drewniane w Szembruku i Szynychu. Rzesze pielgrzymów przyciąga zespół klasztorny Kapucynów w Rywałdzie, z łaskami słynącą figurką Matki Boskiej Rywałdzkiej. Był on miejscem internowania w dniach 26 IX - 12 X 1953 r. księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydarzenia te upamiętnia sala pamięci w której obejrzeć można pamiątki z okresu pobytu Prymasa Tysiąclecia w Rywałdzie.

do góry

INNE ATRAKCJE

Teren powiatu grudziądzkiego oferuje wiele atrakcji turystom również dzięki bogactwu form morfologicznych i osobliwościom przyrody.

jezioroSpragnieni wypoczynku nad wodą, mogą zażywać kąpieli w licznych jeziorach, spośród których najlepiej zagospodarowane są: j. Rudnickie, j. Kuchnia, j. Zamkowe. Pasjonaci żeglarstwa i sportów wodnych znajdą dogodne warunki nad j. Rudnickim. Jeziora i rzeki powiatu są ponadto znakomitymi miejscami do wędkowania.

Amatorzy wycieczek pieszych i rowerowych mogą podziwiać nieskażoną przyrodę na terenach rezerwatów przyrody: "Jamy", "Dolina Osy" i "Rogóźno Zamek". Największym jest rezerwat "Dolina Osy" zajmujący 665,11 ha. Utworzony został w 1994 r. dla ochrony unikatowego krajobrazu wijącej się między stromymi zboczami rzeki. Rezerwat leśny "Jamy" o powierzchni 106,11 ha (utworzony w 1967 r.) chroni fragmenty buczyny pomorskiej oraz zbiorowiska grądowe. W pobliżu średniowiecznych ruin zamku krzyżackiego rozpościera się na obszarze 28,54 ha rezerwat "Rogóźno - Zamek". Ochronie podlega tu od 1974 r. fragment wielogatunkowego lasu liściastego z udziałem brekini. Na terenach chronionych spotkać można wiele gatunków zwierząt, uważni obserwatorzy dostrzegą Orlika Krzykliwego, Czaplę Siwą, czy Bociana Czarnego. Na obszarze powiatu grudziądzkiego zarejestrowano kilkadziesiąt pomników przyrody, spośród których wyróżnia się najstarszy na terenie dawnego Województwa Toruńskiego dąb "Chrobry", o obwodzie 923 cm i wysokości 20 m. Jego wiek oszacowano na ok. 600 lat. Rośnie on w parku nad jeziorem w miejscowości Nogat.

W przyszłości szansą dla rozwoju turystyki mogą stać się złoża solankowe odkryte w miejscowościach Marusza i Węgrowo. Posiadają one znakomite właściwości lecznicze i geotermalne.

do góry

NA WYCIECZKI

W Grudziądzu rozpoczyna swój bieg kilka znakowanych szlaków turystycznych, które przebiegają przez najciekawsze fragmenty powiatu:

Szlak czerwony wiedzie przez Nową Wieś, Wielki Wełcz, rezerwat "Jany" do Gardei. Jego druga odnoga prowadzi z Grudziądza przez Radzyń Chełmiński do Ryńska.

Szlak żółty prowadzi przez Rogóźno - Zamek, do jeziora Kudznia,

Zielony łączy Świecie nad Osą, Mełno i Radzyń Chełmiński.

Trasa oznaczona kolorem niebieskim prowadzi skrajem Wysoczyzny Chełmińskiej przez Mnirelk, Goplin i Klamry.

do góry

PRZYDATNE INFO

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz
tel. (056) 45 14 400

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pok. 23A
tel. (0-56) 45-14-420

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Grudziądzu (powiatgrudziadzki.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Bożesława Tafelskiego – Sekretarza Powiatu.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone