zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoski
Powiat Chełmiński
P. Golubsko-Dobrzyński
Powiat Grudziądzki
Powiat Radziejowski
Powiat Świecki
Powiat Toruński
Powiat Tucholski
Powiat Żniński
Włocławek
Powiat Chełmiński

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Powiat chełmiński, zajmuje obszar 527,6 km2. Obejmuje swymi granicami miasto Chełmno oraz sześć gmin wiejskich: Chełmno, Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno i Unisław. Położony w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego graniczy od północy z powiatem świeckim i grudziądzkim, od wschodu z powiatem wąbrzeskim, od południa z powiatem toruńskim, a od zachodu z powiatem bydgoskim.

Przez teren powiatu przebiegają dwie drogi krajowe, nr 1 i nr 55, zapewniając doskonałe połączenie z Toruniem, Bydgoszczą oraz Gdańskiem.

Obszar powiatu chełmińskiego obejmuje Wysoczyzna Chełmińska oraz Dolina Fordońska położona na terenach wzdłuż Wisły. Ukształtowanie terenu jest bardzo urozmaicone, a obecną formę zawdzięcza ostatniemu zlodowaceniu. Najbardziej rozległymi formami ukształtowania powierzchni są płaskie i faliste wysoczyzny morenowe. Jedynie w okolicach Chełmna, Wisła wytworzyła swój własny obszar pradoliny, gdzie dominują przede wszystkim wydmy paraboliczne i wałowe.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

ratuszPrawdziwą perłę powiatu stanowi Chełmno, nazywane „polskim Carcassone", posiadające od 1233 roku prawa miejskie. Malowniczo położone na skarpie wiślanej do dziś zachowało sylwetkę grodu średniowiecznego. Najważniejszymi zabytkami są prawie w całości zachowane mury miejskie (2270 m) z przełomu XIII/XIV w., szachownicowy układ ulic, gotyckie kościoły oraz kamienice mieszczańskie. W centrum znajduje się jeden z największych rynków średniowiecznych w Polsce z głównym zabytkiem miasta, renesansowym ratuszem.

Spotkanie z historią można kontynuować na ziemiach sąsiadujących z Chełmnem. Są to obszary obfitujące w cenne obiekty kulturowe, będące pozostałością wielowiekowej historii Ziemi Chełmińskiej. Można tu wymienić choćby ruiny zamku krzyżackiego z przełomu XIII i XIV w. w Papowie Biskupim, kościoły parafialne z XIII w. w Kijewie Królewskim i Lisewie, kościół barokowy w Starogrodzie, czy też zespół dworsko-parkowy oraz kościół gotycki w Wabczu.
 
Na terenie powiatu zewidencjonowano kilkaset stanowisk archeologicznych, w których odnaleziono liczne ślady osadnictwa początków naszej historii nowożytnej. Wśród nich znajdują się grodziska z własną, szczególną formą krajobrazową, znajdujące się w Unisławiu, Płutowie, Kałdusie i Wabczu.

do góry

 

INNE ATRAKCJE

Ogromny wpływ na malowniczość krajobrazu powiatu chełmińskiego ma unikalna roślinność chroniona w pięciu rezerwatach przyrody:

jezioro- "Ostrów Panieński" (14,77 ha) - utworzony dla ochrony dużego i stosunkowo naturalnego kompleksu leśnego na siedlisku łęgu wiązowo-jesionowego w dolinie dolnej Wisły, ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin, w tym trufli letniej.

- "Łegi na Ostrpowiu Panieńskim" (34,42 ha) - położony w sąsiedztwie rezerwatu "Ostrów Panieński" ma zbliżone warunki siedliskowe. Panuje w nim podobnie wykształcony łęg wiązowo-jesionowy.

- "Płutowo" (17,96 ha) - utworzony dla ścisłej ochrony lasu mieszanego na zboczach parowu wciętego w krawędź doliny Wisły. Współpanującymi są tu okazałe graby liczące 90-120 lat, dęby ok. 200 lat i również wiekowe lipy, klony, buki i jesiony.

- "Zbocza Płutowskie" (19,49 ha) - znajduje się 15 km od Chełmna i obejmuje fragment prawego zbocza doliny Wisły. Rezerwat zabezpiecza rzadką florę, tj. zespoły roślinności stepowej tworzące niewielkie, ale prawie już reliktowe wysepki.

- "Góra Św. Wawrzyńca - (0,70 ha) - położony w południowej części Uroczyska Uść na krawędzi doliny Wisły, między Chełmnem a Kałdusem. Teren ten objęty jest ochroną nie tylko z uwagi na walory przyrodnicze, ale również z uwagi na wyjątkową wartość historyczną istniejącego tu grodziska.

Uzupełnieniem krajobrazowo-turystycznych walorów powiatu są jeziora, głównie starorzecza oraz znaczne powierzchnie mokradeł, pełniących funkcje ekologiczne i retencyjne. Najlepiej zagospodarowane turystycznie jest Jezioro Starogrodzkie, miejsce letniego wypoczynku mieszkańców Chełmna i okolic oraz odwiedzających powiat gości.

do góry

NA WYCIECZKI

Teren obecnego powiatu chełmińskiego to obszar wyjątkowo atrakcyjny dla turystów, zarówno pod względem cennych obiektów zabytkowych jak i osobliwości przyrodniczych.
Odkrycie szczególnego uroku Chełmna i jego okolic umożliwiają szlaki turystyczne:

- czerwony - "Zamków i miejsc martyrologii" - 40 km,
Chełmno - Klamry - Rybieniec - Stolno - Małe Czyste - Wielkie Czyste - Storlus - Papowo Biskupie - Wrocławki - Dubielno - Lipienek - Kornatowo,

- żółty - "Rezerwatów chełmińskich" - 46 km,
Chełmno - Góra św. Wawrzyńca - Kałdus - Starogród - Kiełp - Zbocza Płutowskie - Parów Płutowski - Płutowo - Szymborno - Gołoty - Unisław - Raciniewo - Gzin - Linie - Dąbrowa Chełmińska - Reptowo - Mózgowina - Las Mariański - Ostromecko - Strzyżawa - Wielka Kępa Ostromecka - Bydgoszcz (Fordon),

panoram- żółty - "Chełmińskie Osty" - 10 km,
Papowo Biskupie - Kucborek - Bielczyny - Chełmża,

- zielony - "Starego Chełmna" - 16 km,
Chełmno - Kępa Panieńska - Jezioro Starogrodzkie - Góra św. Wawrzyńca - Starogród Dolny - Starogród - Kałdus - Uść - Chełmno,

- zielony - szlak rowerowy dokoła Doliny Wisły - 88 km
Myślęcinek - Nowy Fordon - Topolno - Gruczno - Chełmno - Ostromecko - Fordon,

- niebieski - "Mestwina" - 9 km,
Chełmno - Głogówko Królewskie - Żurawia Kępa - Świecie (ruiny zamku),

- niebieski - "Bierzgłowski" - 20 km,
Unisław - Raciniewo - Siemoń - Słomowo - Bierzgłowo - Zamek Bierzgłowski,

- czarny - "Panoramy Chełmna" - 8 km,
Chełmno - Uść - Brzozowo - Osnowo - Dworzyska - Chełmno,

- czarny - "Historii Unisławia" - 2 km,
Unisław (PKP) - Unisław (Góra Zamkowa) - Unisław (grodzisko),

- czarny - "Pamięci września 1939 r." - 2 km,
Płutowo (pomnik) - Płutowo (PKS) - Płutowo (miejsce straceń),

- czarny - "Ofiar 1939 r." - 3 km,
Małe Czyste - Dorposz Szlachecki (żwirownia),

do góry

PRZYDATNE INFO

Starostwo Powiatowe w Chełmnie
ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno
tel. (056) 677 24 10

Komenda Powiatowa Policji
ul. Świętojerska 5, 86-200 Chełmno
tel. (056) 686 00 36

Zespół Opieki Zdrowotnej
Plac dr Ludwika Rydygiera 1, 86-200 Chełmno
tel. (056) 677-26-07

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Chełmnie (www.powiat-chelmno.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Marii Ratajczyk.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone