zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
lubelskie
Kraśnik
Lubartów
Łęczna
Powiat Włodawski
Puławy
Świdnik
Zamość
Kraśnik

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Kraśnik leży na południowy zachód od Lublina. Od stolicy województwa lubelskiego znajduje się w odległości 49 km. W mieście krzyżują się dwie drogi krajowe: Lublin – Kielce i Lublin – Rzeszów.

Gmina Kraśnik leży w obrębie Wzniesień Urzędowskich oraz Roztocza Zachodniego, zwanego również Gorajskim lub Lessowym. Najwyższe wzniesienie na terenie gminy osiąga 280,5 m n.p.m. i znajduje się w jej roztoczyńskiej części, w okolicy Słodkowa III. Tutaj też ma swoje źródło rzeka Wyżnianka.

Potwierdzeniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych jest utworzenie Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu o powierzchni 293 km2 na terenie 5 gmin, rozciągającego się od zachodniego skłonu Roztocza po ujście Wyżnicy do Wisły pod Józefowem.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

kościół1. Kościół parafialny pw. WNMP wzniesiony ok. 1469r. jako budowla późnogotycka, w latach 1527-1541 przebudowany w stylu późnogotycko-renesansowym. Bryła budynku i wystrój wnętrza uległy częściowo zmianom podczas restauracji w 2 poł. XVII w.

2. Barokowy kościół św. Ducha z lat 1758 - 1761 z zachowanym przy nim drewnianym szpitalem dla ubogich z XVIII w., zwanym dziś "dworkiem modrzewiowym"

3. Dwie synagogi z XVII i XIX w z zachowaną bimą i fragmentami polichromii.

MUZEA

MUZEUM 24 PUŁKU UŁANÓW
ul. Piłsudskiego Józefa 7, 23-200 Kraśnik, tel. (81) 8845031

synagogaMuzeum 24 Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stefana Żółkiewskiego, stacjonującego w Kraśniku w latach 1922 – 1939 – oddział Muzeum Regionalnego, otwarto w dniu 6 lipca 1995 roku,  w 75 rocznicę utworzenia pułku. Zbiory wyodrębniono  z działu historycznego Muzeum Regionalnego i umieszczono w nowym budynku przy ul. J. Piłsudskiego. W trzech salach ekspozycyjnych prezentowana jest historia 24 Pułku Ułanów.

Jednostkę zorganizowano w 1920 roku  podczas wojny polsko – bolszewickiej (początkowo jako 214  Pułk Armii Ochotniczej).  W 1939 roku –  po zmotoryzowaniu  – pułk  brał  udział w zajęciu Zaolzia. We wrześniu 1939 roku, wchodząc w skład 10 Brygady Pancerno – Motorowej płk. dypl. Stanisława  Maczka, pułk walczył na południu Polski, m.in. pod Jordanowem, Wysoką, Kasiną Wielką, Rzeszowem,  Łańcutem i Lwowem. 19 września przekroczył granicę węgierską, żołnierze zostali na Węgrzech internowani. W ramach organizowanej w 1940 roku armii polskiej we Francji, pułk został częściowo odtworzony. Podczas kampanii francuskiej walczył z hitlerowcami m.in. pod Montbard. Kolejnym krajem, do którego dotarli żołnierze 24 pułku, była Anglia. Na Wyspach Brytyjskich jednostka została  zreorganizowana w pułk pancerny i w ramach 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka brała udział  w  inwazji na kontynent w czerwcu 1944 roku, wyzwalając miasta francuskie, belgijskie i holenderskie.  Pułk  wyróżnił  się  szczególnie  w krwawych walkach pod Falaise i Chambois. Szlak bojowy zakończył się w niemieckim porcie Wilhelmshaven.

parkMuzeum pułkowe posiada ponad 2 tysiące eksponatów i fotografii. Do  najcenniejszych   należą:   kolekcja kilkudziesięciu mundurów wraz z oporządzeniem, rysunki, akwarele, obrazy znanych  artystów żołnierzy; kolekcja osobistych pamiątek, odznaczeń i fotografii kilkunastu ułanów, w tym ostatniego dowódcy pułku płk. dypl. T. Wysockiego; albumy fotograficzne, srebrne  przedmioty  pamiątkowe, m.in.  świeczniki używane podczas mszy polowych, nagrody za udział w zawodach sportowych. Do Kraśnika trafiła znaczna część archiwum pułkowego, zdeponowanego wcześniej w Instytucie i  Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie (ewidencja pułkowa, liczne  dokumenty), sztance i pieczątki, replika sztandaru polowego ufundowana przez b. ułanów oraz indywidualnych ofiarodawców w 1978 roku, oryginalne mapy sztabowe terenu Normandii. Muzeum w Kraśniku stało się – obok koła pułkowego – drugim centrum integrującym byłych ułanów i sympatyków 24 Pułku. Obok typowej  działalności popularyzatorskiej, dydaktycznej i wydawniczej, muzeum jest miejscem spotkań “ułańskie wspomnienia” z udziałem weteranów. Od 1995 roku muzeum redaguje i wydaje biuletyn “Komunikat Koła 24 Pułku Ułanów”, przy dużej pomocy finansowej i merytorycznej Koła Londyńskiego. Muzeum  współorganizuje coroczne święto 24 Pułku Ułanów, obchodzone tradycyjnie w dniu 6 lipca. Przy tej okazji organizowana jest również Ogólnopolska Biesiada Ułańska "Przybyli Ułani...".

MUZEUM REGIONALNE
ul. Piłsudskiego Józefa 2a, 23-200 Kraśnik, tel. (81) 8843485

krajobrazPlacówka powstała w 1976 roku w związku z obchodami 600 – lecia Kraśnika. Bogate i ciekawe zbiory zgromadzono w trzech działach: archeologicznym, etnograficznym i historycznym. Prezentowane są one na wystawach stałych i czasowych. Zbiory archeologiczne pochodzą głównie z licznych badań  terenowych muzeum, między innymi na cmentarzyskach  ciałopalnych z epoki brązu i żelaza w Święciechowie, cmentarzyskach ciałopalnych z późnego okresu lateńskiego w Pikulach koło Janowa oraz z cmentarzysk z I i II wieku naszej ery w Kraśniku. Cenne zbiory i wiele interesujących odkryć  przyniosły badania na Zamczysku – dawnej siedzibie właścicieli Kraśnika oraz odkrycia na terenie  Starego  Miasta. W ostatnich latach zbiory muzeum wzbogaciły się 
o ogromną ilość zabytków, będącą efektem systematycznych badań powierzchniowych w Kraśniku i na terenie okolicznych gmin. Zbiory etnograficzne prezentują zabytki związane z kulturą i sztuką ludową regionu. Ich zalążkiem były dary przekazane przez Stowarzyszenie Miłośników Kraśnika. Najciekawszymi eksponatami tego działu są: kolekcja ceramiki urzędowskiej od XVIII  wieku  po czasy współczesne, duży zbiór eksponatów z zakresu kultury materialnej wsi i plastyki obrzędowej ( wycinanki, pisanki, palmy). W zbiorach historycznych największą wagę mają księgi z biblioteki  Klasztoru  Kanoników Regularnych, liczne  dokumenty z okresu okupacji (w tym kilkadziesiąt zachowanych rozporządzeń i obwieszczeń niemieckich od 1939 roku), fotografie dawnego Kraśnika i jego mieszkańców  oraz  bardzo liczna dokumentacja ruchu oporu na terenie powiatu kraśnickiego i janowskiego. Ciekawe i liczne są też zbiory militariów z I i II wojny oraz oporządzenia wojskowego.

MUZEUM ŚW. FLORIANA
ul. Obwodowa 1, 23-200 Kraśnik, tel. (81) 8264158

Placówka muzealna funkcjonowała w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Dolnym od 1978 roku. Zbiory przeniesiono do Kraśnika do nowych obiektów komendy Rejonowej PSP w 1992 roku. Obecnie znajduje się tutaj ponad 720 eksponatów: wozy konne wyposażone w sprzęt gaśniczy i pomocniczy (wiele z nich pochodzi sprzed I wojny światowej), sikawki ręczne, hełmy oraz mundury i pasy strażackie, sprzęt alarmowy, a także sztandary jednostek straży pożarnych.

do góry

INNE ATRAKCJE

Maliny
Kraśnik wraz z podległymi gminami znany jest z uprawy malin. W samym tylko Urzędowie, gminie oddalonej o 7 km od Kraśnika, plantacje obejmują 600 ha, a roczne zbiory sięgają 6000 ton.
Każdego roku, po zakończeniu zbiorów władze Powiatu Kraśnickiego organizują imprezę zwaną Maliniakami.

Wioska dziecięca
Jest jedną z form opieki całkowitej nad dziećmi osieroconymi i opuszczonymi w naszym kraju. Założenia ideowe Wiosek Dziecięcych SOS określaja cztery zasady wychowawcze. Naturalne rodzeństwa nie są rozdzielane. Rodzina wioskowa żyje we własnym domu i jest częścią społeczności wioskowej. W tych warunkach rozwija się w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i własnego miejsca.

Pierwsza Wioska Dziecięca SOS w Polsce powstała w 1984 roku w Biłgoraju. W roku 1988 rozpoczęto budowę Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku. Pierwszych czternaścioro dzieci przybyło tutaj na święta Bożego Narodzenia 1991 roku. Wioska Dziecięca SOS w Kraśniku zajmuje powierzchnię ok. 5 ha. Na tym terenie. Oprócz domków dla rodzin wioskowych są tutaj gabinety specjalistyczne dla dzieci, świetlica, mieszkania służbowe dla dyrektora, pedagoga i cioć. Domek rodzinny ma ok. 135 m kw. powierzchni użytkowej. Znajdują się w nim 3 pokoje dla dzieci, pokój matki, salon, kuchnia, łazienka i spiżarka. Każdy z domów przeznaczony jest dla matki z sześciorgiem dzieci

Wioska kraśnicka otwarta jest na współpracę ze środowiskiem. Nie jest ogrodzona, plac zabaw i boiska sportowe dla dzieci dostępne są także dla mieszkańców miasta. Kraśniczanie często odwiedzają wioskę. Dzieci z miasta korzystają z wioskowych placów zabaw i obiektów sportowych. Rodziny wioskowe przyjaźnią się z rodzinami z miasta, dzieci z wioski mają przyjaciół w mieście i wzajemnie się odwiedzają.

do góry

NA WYCIECZKI

palmyZalew w Kraśniku
Chcesz zobaczyć palmę? Wybierz się nad zalew. 13 lipca przy kraśnickiej plaży stanęło 10 palm wysokich na ponad 4 metry. Mają być namiastką śródziemnomorskiej egzotyki.

powierzchnia - 42,66 ha, pojemność - 996 tys. m3, średnia głębokość - 2,5 m
długość maksymalna - 1180 m, szerokość maksymalna 570 m
 
W skład zalewu kraśnickiego wchodzą:

  • zbiornik wstępny – posiada kształt prostokąta, jest ogroblowany, z wyjątkiem brzegu od strony południowo-zachodniej
  • zbiornik główny – kształtem jest zbliżony do prostokąta, od strony południowej jest oparty o naturalnie nachylone zbocze doliny rzecznej. Pozostałe brzegi otoczoną są wałem.

do góry

PRZYDATNE INFO

URZĄD MIASTA KRAŚNIK
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik
Tel. +48 81 825 15 20...23, 825 15 72

SZPITAL POWIATOWY - DZIELNICA FABR.
ul. Aleja Niepodległości 25, 23-210 Kraśnik
Tel.: (081) 825-48-13, Izba przyjęć – 8254813

SZPITAL POWIATOWY - DZIELNICA STARA
ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Tel.: (081) 825-13-52, Izba przyjęć - 8251352, 8251363

Najbliższe lotniska: Warszawa (200km), Kraków (229km), Jasionka k. Rzeszowa (125 km)

Ważniejsze połączenia drogowe: drogi krajowe nr 19 (Białystok-Rzeszów), nr 74 (Kielce-Zamość)

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Kraśniku (krasnik.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Agnieszki Osiniak. Zdjęcia: Jerzy Michalczyk, Waldemar Gryta.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone