zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
mazowieckie
Garwolin
Góra Kalwaria
Grodzisk Mazowiecki
Konstancin-Jeziorna
Kozienice
Michałowice
Nadarzyn
Płock
Powiat Białobrzeski
Powiat Ciechanowski
Powiat Gostyniński
Powiat Grodziski
Powiat Lipski
Powiat Miński
Powiat Otwocki
Powiat Przasnyski
Powiat Radomski
Powiat Sierpecki
Powiat Warszawski Zach.
Powiat Węgrowski
Powiat Żuromiński
Przasnysz
Radom
Milanówek
Mińsk Mazowiecki
Powiat Otwocki

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Powiat otwocki obejmuje 615 km2 tuż za progiem Warszawy. Trzy miasta - Otwock, Józefów i Karczew - oraz 135 wsi zamieszkuje łącznie około 115 tysięcy osób. W skład powiatu wchodzi osiem gmin: Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory oraz Wiązowna. Od północy i wschodu powiat otwocki graniczy z powiatami warszawskim i mińskim, od zachodu przez rzekę Wisłę na długości 38 km z powiatami piaseczyńskim i grójeckim, od południa zaś z powiatem garwolińskim.

Przebiegające przez obszar powiatu tranzytowe szlaki drogowe: Berlin – Warszawa - Moskwa oraz Warszawa – Lublin – Lwów - Kijów, linie kolejowe oraz niewielka odległość od Lotniska Okęcie, tworzą znakomite warunki dla komunikacji i transportu. Wysoka atrakcyjność regionu wiąże się również z planowaną budową autostrady A-2 w północnej części powiatu.

Zachodnią granicę regionu wyznacza Wisła - największa ozdoba mazowieckiego pejzażu i rarytas przyrodniczy w skali kontynentu. Takie nagromadzenie walorów środowiska tuż za progiem warszawskiej metropolii zdecydowało o utworzeniu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, licznych rezerwatów i jest atutem współdecydującym o potencjale rozwojowym całego regionu oraz magnesem dla turystów.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Gmina Karczew
To także wysokiej klasy zabytki architektury, wśród których prawdziwą perłą jest pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim, jeden z najbardziej malowniczych w Polsce, wzniesiony na sztucznej wyspie jeziora Rokola. Późnobarokowe założenie zaprojektował w latach 1696-1702 Tylman z Gameren, a rozbudował w połowie XVIII w. Jakub Fontana. Rezydencja otoczona jest parkiem, który zachował charakter naturalnego lasu łęgowego i grądowego. Zespół uzupełnia położony nad brzegiem jeziora dwór z końca XVIII w. i zabudowania gospodarcze. XIX-wieczne zespoły dworsko-parkowe posiadają także. Sobiekursk, Całowanie oraz Glinki. Wśród podmokłych łąk między Całowaniem a Podbielą, wznosi się wydma Pękatka - znana jako unikalne, wielowarstwowe stanowisko archeologiczne, które dzięki datowaniu szczątków organicznych metodą C14 pozwoliło ustalić chronologię kultur epoki kamienia na rozległych obszarach Niżu Europejskiego.
 
Cenne zabytki architektury zachowały się również w samym Karczewie. Należy do nich kościół parafi¬alny św. Wita, zbudowany w stylu baroku piemonckiego w latach 1732-1737 wg projektu Jakuba Fontany. W świątyni warte uwagi są obrazy M.E. Andriollego. Na cmentarzu znajduje się klasycystyczna kaplica grobowa rodziny Kurtzów - XIX-wiecznych właścicieli dóbr karczewskich. Warto pamiętać, że sady jabłoni w Otwocku Wielkim założone przez Zygmunta Kurtza były ponoć największymi sadami w Polsce. W granicach miasta znajdują się dwa kirkuty z wieloma zabytkowymi macewami. Ich obecność przypomina, że Żydzi w niektórych okresach tworzyli nawet do 40% miejscowej populacji. Przy mostku nad Jagodzianką stoi kapliczka przydrożna z połowy XVIII w. z rzeźbą św. Leonarda, patrona więźniów i niewolników, jak chce podanie - miejsce odpoczynku rannego Tadeusza Kościuszki w drodze do moskiewskiej niewoli.

Kołbiel
Początkowo Kołbiel była własnością rodu Kołbiel-skich, po których przejęli ją Grabiankowie, Chrzanowscy i na koniec Zamoyscy. Pamiątką po ostatnich właścicielach jest neorenesansowy pałac (poł. XIX w.) projektu Leandro Marconiego, otoczony parkiem krajobrazowym z okazałymi lipami. W nieodległym Rudnie można zobaczyć niedawno gruntownie odrestaurowany klasycystyczny pałac ( ok. 1800, proj. H. Szpilowski, obecnie własność prywatna). Na uwagę zasługują XIX-wieczne dawne zespoły dworsko-parkowe w Dobrzyńcu, Sępochowie i Sufczynie, a przede wszystkim w Radachówce, gdzie w scenerii XIX-wiecznego dworku, parku i stawów kręcono sceny do wielu znanych filmów - powstały tu m.in. „Panny z Wilka” Andrzeja Wajdy. W Radachówce znajduje się także jeden z najbardziej oryginalnych zabytków sakralnych Mazowsza - zbudowaną w stylu podkarpackich gotyckich kościołów, krytą gontem kaplicę MB Częstochowskiej z 1936 r.

Gmina Osieck
Ślady dawnej historii dają się odczytać nie tylko z zachowanego do dziś rozplanowania zabudowy, ale również historycznych obiektów - neogotyckiego kościoła (1902-1908) wzniesionego według projektu Stefana Szyllera, z barokowym wyposażeniem wnętrza, drewnianej XVI II -wiecznej kaplicy św. Rocha oraz zespołu drewnianych domów z XVIII i XIX wieku, znakomicie komponujących atmosferę staroświeckiego małego miasteczka. Pamiątką po społeczności okolicznych mariawitów jest neogotycki kościół w Pogorzeli. By zobaczyć stare wiejskie chałupy i obejścia gospodarskie warto odwiedzić pobliski Czarnowiec i Lipiny. Region znany jest z obfitości ludowych podań - wśród wielu leśnych ustroni jest tu owiane legendami uroczysko Czarcie Kościoły na północ od Osiecka, będące. według archeologów pozostałością prehistorycznego cmentarzyska grobów kloszowych.

pałacOtwock
Ogromną rolę w wykreowaniu wizerunku modnego wczasowiska odegrał znakomity rysownik Michał Elwiro Andriolli, znany ilustrator „Pana Tadeusza”, który w 1880 r. osiadł nad brzegiem Świdra, zakładając kolonię letniskowych willi. Otwock wraz z sąsiednimi miejscowościami zawdzięcza Andriollemu charakterystyczny typ zabudowy willowej, wkomponowanej w scenerię borów sosnowych. Styl architektury drewnianych pensjonatów żartobliwie przezwany przez K.I. Gałczyńskiego mianem „świdermajer”, znany też jako styl otwocki lub nadświdrzański do dziś stanowi o specyfice miejscowego krajobrazu. Najwięcej drewnianych willi, często z charakterystycznymi werandami i snycerskimi zdobieniami, można zobaczyć właśnie w Otwocku. Tu też znajduje się prawdopodobnie największy drewniany budynek w Europie - oddane do użytku w latach 20. sanatorium, zwane uzdrowiskiem Abrama Górewicza. Oprócz drewnianej architektury uzdrowiskowej pochodzącej z lat prosperity przed 1939 r., kiedy Otwock skutecznie konkurował z najsławniejszymi kurortami, do ciekawych zabytkowych obiektów architektury miasta należy otoczony parkiem neoklasycystyczny budynek dawnego Domu Zdrojowego ( planowano umieścić w nim kasyno) z przełomu lat 20. i 30. proj. znanego architekta Władysława Horodeckiego, autora wielu reprezentacyjnych budowli Kijowa. Wyróżniają się również budynek ratusza z lat 20. oraz ponad stuletni, niedawno odrestaurowany dworzec kolejowy. W najstarszym na terenie miasta kościele parafialnym pw. św. Wincentego á Paulo, w obecnym kształcie od lat 30. ubiegłego wieku, znajduje się cenny obraz Matki Bożej Swojczowskiej, czczony ze względu na liczne łaski, jakich doznają modlący się przed nim wierni. Obraz namalowany prawdopodobnie w XVII w. pochodzi ze Swojczowa w okolicach Włodzimierza Wołyńskiego. W 1943 roku w czasie rzezi wołyńskiej, gdy wymordowano polską ludność i zburzono swojczowski kościół, obraz uratowano. W następnym roku wraz z grupą ocalałych przed zagładą wołyniaków trafił do Otwocka.

muzeumGmina Sobienie Jeziory
Znajduje się tutaj kościół parafialny fundacji Karola Jezierskiego, zbudowany w roku 1806. Pozostałością dawnego założenia urbanistycznego jest zabudowa centrum osady skupiona wokół rynku pochodząca z połowy XIX w. W sąsiednich Sobieniach Szlacheckich znajduje się wzniesiony w poł. XIX w. dawny pałac Jezierskich (restaurowany, własność prywatna) w otoczeniu pozostałości parku krajobrazowego. Obok usytuowane są XIX-wieczne budynki gospodarcze dawnego folwarku. Godne wzmianki są Warszawice, jedna z najstarszych miejscowości regionu (XIII w.). W 1736 r. wzniesiono tutaj drewniany kościółek, kryjący w swym wnętrzu gotycką rzeźbę Madonny, datowaną na lata 1370-80. We wsi Siedzów na uwagę zasługuje dwór Daszewskich (obecnie własność prywatna), zbudowany w końcu XIX w. otoczony rozległym parkiem nad starorzeczem Wisły.

Gmina Wiązowna
Do wiązowskich zabytków należy klasycystyczny kościół z 1788 roku, w którym znajduje się obraz Wojciecha Gersona przedstawiający świętego Wojciecha oraz zespół pałacowo - parkowy dawnego majątku Lubomirskich z I połowy XIX wieku. Pozostałości dawnych zespołów dworsko-parkowych oglądać można w Gliniance, Gródku, Zamajdanie-Olszynach i Kącku. W Gliniance, posiadającej w przeszłości prawa miejskie, na uwagę zasługuje drewniany kościół z dzwonnicą z połowy XVIII wieku, z wnętrzem kryjącym późnogotycki krucyfiks z poł. XVI w. na belce tęczowej. Przynależność wsi do regionu kołbielskiego dokumentuje izba regionalna ze zbiorami folklorystycznymi.

do góry

INNE ATRAKCJE

Mazowiecki Park Krajobrazowy
Mazowiecki Park Krajobrazowy utworzony w 1987 roku, w granicach powiatu zajmuje 15 710 ha. Został utworzony w celu zachowania unikalnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych terenu leżącego w strefie oddziaływania aglomeracji warszawskiej. Mazowiecki Park Krajobrazowy obejmuje obszar od Marysina Wawerskiego do Osiecka i Pogorzeli. Najbardziej charakterystyczny pejzaż parku komponują pasma zalesionych wydmowych wzniesień - występują tu jedne z najcenniejszych i najciekawszych w Polsce centralnej zbiorowisk roślinności wydmowej i sąsiadujących z nimi podmokłych zagłębień, wypełnionych torfowiskami z cenną florą. Ozdobą krajobrazu są także malownicze, naturalne doliny Świdra i Mieni. Ponad 77 % ogólnej powierzchni MPK to lasy z dominującą w drzewostanie sosną, głównym składnikiem borów: suchych, świeżych, wilgotnych i bagiennych. Mniejszy areał zajmują zbiorowiska lasów liściastych: olsy, łęgi i grądy. Około 12% powierzchni stanowią łąki, pastwiska i mokradła.

Rezerwaty
- "Bocianowskie Bagno", utworzony w 1982 r., obejmuje powierzchnię 70 ha. Chroni naturalne bory sosnowe porastające wydmy i międzywydmowe torfowiska z zarastającymi jeziorkami na zachód od wsi Bocian koło Celestynowa, ostoja fauny;

- "Celestynowski Grąd", utworzony w 1987 r., o powierzchni 8,35 ha. Obejmuje płat grądu przy skrzyżowaniu kolei Warszawa-Pilawa i szosy Dąbrówka – Kołbiel;

- "Czarci Dół", utworzony w 1983 r., obejmuje 8,75 ha śródleśnych torfowisk na pd.-zach. od wsi Zabieżki;

- "Na Torfach", utworzony w 1977 r. (21 ha), położony w granicach administracyjnych Karczewa – na wschód od miasta. Obejmuje śródleśne torfowiskowe jeziorko (7 ha) i fragment lasu. Ostoja fauny;

- "Pogorzelski Mszar", utworzony w 1987 r. (35 ha), obejmuje zalesione wydmy i zanikające torfowiska w granicach Otwocka, między Jabłonną i Pogorzelą;

- "Szerokie Bagno", utworzony w 1984 r., obejmuje 77 ha torfowisk wysokich, borów bagiennych i wilgotnych między Osieckiem i Zabieżkami, na południe od rez. "Czarci Dół", ostoja fauny;

- "Świder", utworzony w 1978 r. , obejmuje 41 km naturalnego, atrakcyjnego krajobrazowo biegu Świdra od wsi Dłużew do Świdrów Wielkich oraz 5 km ujściowego odcinka Mieni (238 ha);

- "Wymięklizna", utworzony w 1996 r., obejmuje 63 ha leśnego uroczyska z bogatym gatunkowo podszytem, ostoją fauny na pd. od drogi Sobienie Jeziory-Osieck.

- "Wyspy Świderskie", utworzony w 1999 r. Obejmuje fragment koryta Wisły z licznymi mieliznami, łachami i wyspami przy ujściu Świdra - środowiskiem rzadkich gatunków ptaków;

- "Wyspy Zawadowskie", utworzony w 1999 r. Położony na północ od poprzedniego, o podobnym charakterze;

- "Żurawinowe Bagno", utworzony w 1994 r. dla ochrony niewielkich śródleśnych torfowisk na południe od Celestynowa, w pobliżu drogi Góra Kalwaria – Mińsk Mazowiecki (2,3 ha).

Gmina Wiązowna
Gmina słynie z organizacji imprez sportowych. Najdłuższą, bo ponad 20-letnią tradycją poszczycić się może wiązowski półmaraton odbywający się corocznie w ostatnią niedzielę lutego. Góraszka natomiast od 1996 roku jest gospodarzem najbardziej znanego w kraju pikniku lotniczego, rodzinnej imprezy, przyciągającej turystów, mieszkańców stolicy i okolic wieloma atrakcjami.

do góry

NA WYCIECZKI

krajobrazGmina Celestynów
Niemal cały jej obszar znajduje się w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Roślinność tego obszaru, pociętego licznymi strugami, zachowała w dużym stopniu cechy zbiorowisk naturalnych. Zachodnią część gminy obejmuje leśno-łąkowo-bagienny kompleks „Bagno Całowanie”. Najmniej przekształcone przez człowieka tereny objęto ochroną rezerwatową. Należy do nich „Bocianowskie Bagno” - obszar borów sosnowych wraz torfowiskami i jeziorkami, którego ozdobą są drzewostany ze 150-letnią sosną, „Celestynowski Grąd” - obejmujący rzadki w tym rejonie zespół lasów grądowych z bogatym runem leśnym i okazami 100-letnich lip drobnolistnych, „Czarci Dół” - niewielkie torfowisko wraz z otaczającym je borem sosnowym, mszarami i oczkami wodnymi oraz torfowisko przejściowe z kompleksem leśnym - „Żurawinowe Bagno”. Obszar gminy jest niezwykle atrakcyjny dla uprawiających turystykę pieszą lub rowerową, ceniących bliskie spotkania z przyrodą i miejscową kulturą. Warto też wiedzieć, że we wsi Ostrowik znajduje się obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie po uprzednim uzgodnieniu, można obserwować gwiazdy, zaś we wsi Lasek funkcjonuje Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN.

plażaJózefów
Zrealizowane dotychczas i wciąż podejmowane przedsięwzięcia nie zmienią charakteru miasta, które wciąż szczyci się niemałą liczbą pięknych, starych drewnianych willi w stylu świdermajer, harmonijnie wkomponowanych w krajobraz. Okolice Józefowa znane są jako znakomite miejsce do uprawiania turystyki rowerowej, zimą można uprawiać również narciarstwo biegowe, przez cały rok natomiast na miłośników jazdy konnej czekają ośrodki jeździeckie. Śródleśne ścieżki na wydmach porośniętych sosnowym borem pod Józefowem w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego należą do najbardziej popularnych terenów narciarskich Mazowsza. Do spacerów i spotkań z przyrodą zachęca też sceneria brzegów Wisły, której koryto wraz licznymi wyspami i pięknymi dzikimi plażami, będąc ostoją ptactwa o randze europejskiej objęte jest ochroną rezerwatową.

Gmina Wiązowna
Znaczna część obszaru gminy wchodzi w skład Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, obejmującego między innymi doliny Świdra i Mieni. Na terenie tym skatalogowano znaczną liczbę znanych pomników przyrody. Wśród nich wyróżniają się 400-letni dąb szypułkowy we wsi Wiązowna o obwodzie pnia wynoszącym 6 metrów oraz dąb „Bartek Mazowiecki” pod wsią Emów. Do naturalnych atrakcji należy rezerwat krajobrazowy „Świder”, obejmujący koryto rzeczne wraz z nadbrzeżnymi terenami. Meandry, bystrza, a nawet wodospady Świdra to ewenement na skalę środkowej Polski.

do góry

PRZYDATNE INFO

Starostwo Powiatowe w Otwocku
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
Tel: (0 prefiks 22) 779-32-95

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
ul. Pułaskiego 7a, 05-400 Otwock
Tel: (0-22) 779-40-91

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock
Tel: (0 prefiks 22) 779-38-76

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Otwocku (powiat-otwocki.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Anny Bętkowskiej.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone