zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
lubuskie
Gubin
Kostrzyn
Powiat Sulęciński
Powiat Świebodziński
Powiat Żagański
Powiat Żarski
Zielona Góra
Powiat Sulęciński

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

W północno-zachodniej części województwa lubuskiego, w dorzeczu Odry i Warty, leży piękna i gościnna kraina – Powiat Sulęciński. Sąsiaduje od północy z powiatem Gorzowskim, od południa z Krośnieńskim i Świebodzińskim, od wschodu z Międzyrzeckim, a od zachodu z powiatem Słubickim. Jest to malowniczy, bardzo zróżnicowany teren, którego ponad 60% powierzchni zajmują lasy. Bardzo licznie występują tutaj polodowcowe jeziora, stąd częto określa się Powiat Sulęciński krainą lasów i jezior.

Siedzibą władz powiatu, jest położone w jego centralnej części miasto Sulęcin, skąd do Poznania jest ok. 140 km a do Gorzowa Wlkp. ok. 45 km. Powiat Sulęciński leży w bardzo bliskim sąsiedztwie granicy polsko-niemieckiej. Z Sulęcina do najbliższego przejścia granicznego w Kostrzynie nad Odrą jest ok. 40 km, a do Berlina ok.130 km.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

ZABYTKI GMINY SULĘCIN

 • Grodzisko w Sulęcinie

Grodzisko o konstrukcji drewniano-ziemnej , spalone w 1269 r. należało do margrabiów brandenburskich. Na jego terenie znajdował się zamek średniowieczny (murowany), cmentarz grzebalny i kaplica cmentarna z XVIII–XIX w. Dawna siedziba joannitów, którzy w latach 1318-1810 byli pełnoprawnymi właścicielami miasta. Budowla położona była tuż za murami miasta, w jego narożniku na wschód od Placu Solnego.

 • Kościół p.w. św. Antoniego w Brzeźnie
 • Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Długoszynie

W Długoszynie kościół istniał od czasów średniowiecza, obecny to wybudowany w barokowym stylu w latach 1733-36. W miejsce drewnianej wieży wybudowano nową (1907r.) okrytą dwudzielnym hełmem, w górnej części ostrosłupowym, a w części dolnej cebulastym.

 • Kościół p.w. św. Wojciecha w Drogominie

Kościół filialny p.w. św. Wojciecha położony jest we wschodniej części wsi. Pierwszą wzmiankę o budowli odnajdujemy w dokumentach z 1405 r. Na przełomie XVII/ XVIII w. świątynię przebudowano. Zmieniono otwory okienne, a miejsce drewnianej wieży zastąpiono wieżą neogotycką, ceglaną , zwieńczoną ostrosłupowym hełmem. Z wyposażenia kościoła na uwagę zasługuje barokowy, dwukondygnacyjny ołtarz.

 • Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Grochowie
 • Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Miechowie
 • Dom nr 10 w Miechowie
 • Kościół p.w. Narodzenia NMP w Ostrowie

Kościół w Ostrowie powstał w XV wieku. Wzniesiony został w zakolu rzeki Postomii, na wysokim wzgórzu. Jest to świątynia w gotyckim stylu, wymurowana z ceramicznej cegły. Prawdopodobnie świątynia ta pełniła funkcję kaplicy. W miejsce poprzedniej ryglowej wieży dobudowano w 1811 r. wieżę ceglaną, zwieńczoną latarnią z cebulastym hełmem zamkniętym gałką z krzyżem maltańskim.

 • Kościół w Rychliku
 • Dom – siedziba Joannitów w Sulęcinie
 • Kościół p.w. św. Mikołaja w Sulęcinie

Gotycki kościół p.w. św. Mikołaja w Sulęcinie wzniesiony został w XIII wieku przez templariuszy. Z tego okresu zachował się granitowy cokół trzech zachodnich przęseł. W późniejszym okresie (XVI w.) świątynia przeszła w posiadanie protestantów. Od strony zachodniej widnieje wieża kościelna. Na płd. i wsch. ścianie można zobaczyć ciekawe epitafia. Przed spaleniem, pod koniec II wojny światowej kościół posiadał przepiękny gotycki ołtarz – tryptyk z 1520 r. Po licznych zniszczeniach zachował się tylko cokół granitowy ścian oraz ostrołukowe okna, portale i blendy z profilowanej cegły. Obecnie nie jest kościołem parafialnym, jest jednak jednym z najstarszych kościołów Ziemi Lubuskiej. Ciekawostką jest jego salowa konstrukcja, która w tej wielkości budowach jest rzadkością.

 • Kościół p.w. Św. Henryka w Sulęcinie
 • Mury miejskie w Sulęcinie

Burzliwe dzieje Sulęcina nie oszczędziły zabudowań obronnych miasta. Pozostałe fragmenty średniowiecznych murów obronnych z XIV w. posiadają furtę i ślady baszt przy ul. Młynarskiej i Mariańskiej.

 • Układ Urbanistyczny miasta Sulęcin

Z dawnej zabudowy starego miasta w Sulęcinie zachowały się zabytkowe kamienice znajdujące się w centrum. Pochodzą z XVIII i XIX w. Zachował się także średniowieczny układ ulic.

 • Cmentarz żydowski w Sulęcinie
 • Kościół p.w. Stanisława Bp w Tursku
 • Kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Trzemesznie Lubuskim

Neogotycki kościół w Trzemesznie Lubuskim powstał w 1866 r. Niestety, pierwotne wyposażenie zaginęło w niewyjaśnionych okolicznościach i znajduje się w Markischer Museum w Berlinie. Są to m.in.: drewniany krzyż ze śladami polichromii z XVI w., srebrny, złocony kielich z XV w., srebrny pojemnik na hostie o średnicy 9,5 cm z ornamentem akantowym, cynowa chrzcielnica oraz fragmenty dzwonu z przełomu XIV i XV w.

 • Kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Wielowsi
 • Zbór poewangelicki w Zarzynie
 • Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Żubrowie

Kościół (XVIII w.) w Żubrowie z fundacji członka rodu von Waldów, tj. rycerza Balthazara Friedricha von Waldow. Wystrój wnętrza był dziełem rodziny von Schöning. Jest to barokowa, ośmioboczna budowla. Nakrywa ją dach w formie kopuły, zwieńczony latarnią. Na osi każdej ściany umiejscowiono otwory okienne. Bryła świątyni odwołuje się do Anastasis - świątyni Grobu Chrystusa z Jerozolimy.

 • Pałac w Żubrowie

Pałac został wybudowany najprawdopodobniej w połowie XVII w. To dwukondygnacyjny budynek umiejscowiony między dziedzińcem a parkiem. Nakrywa go uskokowy dach. Obecnie budynek nie jest użytkowany.

ZABYTKI GMINY KRZESZYCE

 • Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Kostki w Kołczynie

Kościół w Kołczynie powstał w 1776r. Wówczas był to zbór protestancki, dzisiaj jest to katolicka świątynia. Na wschód od Kościoła mieści się drewniana dzwonnica, której powstanie datuje się na XVIII wiek. Z zewnątrz pokryta pionowymi deskami. Posiada dwa dzwony, z czego mniejszy wykonano w chojeńskiej ludwisarni Fischerów w 1800 r. Formę krzyża nadają świątyni dwie kruchty. W 1972 r. pożar strawił znaczną część kościoła. Udało się zachować ryglową konstrukcję ścian, a także wygląd okien. Ponadto odtworzono wcześniej wspomniane kruchty.

 • Kościół fil. p.w. św. Kazimierza w Krasnołęgu
 • Kamienica w Krzeszycach
 • Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela wraz z terenem przykościelnym w Muszkowie
 • Kościół p.w. Św. Mikołaja w Rudnej

Kościół wzniesiony został w 1708 roku. W końcu XIX wieku dobudowano murowaną wieżę w stylu neogotyckim. Świątynia, do 1945 roku miała protestancki charakter, później przejęli ją katolicy. W wyniku uderzenia pioruna w 1962 r. pożar strawił część więźby dachowej i stropu. W kościele znajduje się barokowy ołtarz datowany na XVII w.

 • Kościół p.w. Chrystusa Króla w Przemysławiu
 • Kościół p.w. Wszystkich Św. w Rudnicy
 • Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Studzionce

ZABYTKI GMINY LUBNIEWICE

 • Grodzisko w Lubniewicach

krajobrazStanowisko znane z penetracji powierzchniowych przeprowadzonych w 1967 r. Określone wówczas jako „osada z okresu wczesnego średniowiecza (X-XI w.)” Pozyskano wtedy 82 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej. To najlepiej zachowane grodzisko z VI-VII wieku nad jeziorem Lubniewsko.

 • Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gliśnie
 • Zespół pałacowy w Gliśnie

W latach 1790-93, z inicjatywy Friedricha Wilhelma von Poser (ówczesny współwłaściciel wsi), wzniesiony został pałac w Gliśnie. Murowany pałac opiera się na podłużnej parterowej bryle, nakrytej dachem mansardowym z pomieszczeniami na poddaszu. Obecnie mamy do czynienia z wielokrotnie przebudowywaną i modernizowaną budowlą. Przed wejściem spotykamy postaci Wenus, Diany, Junony i Minerwy wyrzeźbione w piaskowcu, w stylu neobarokowym. Natomiast w centralnej części mieści się nakryta kopułowo, dwukondygnacyjna sala w owalnym kształcie. Zabytkową fasadę poprzedzają schody z tarasem. Kompleks pałacowo - parkowy wzorowany jest na poczdamskim Sanssouci, stąd też niektórzy nazywają go Małym Sanssouci. W płd.- zach. stronie mieści się park krajobrazowy z XVIII, a tam możemy odwiedzić mauzoleum rodu von der Marwitz i rodu von Wartenberg. W skład zespołu wchodzi także oficyna z przełomu XVIII i XIX w.

 • Cmentarz katolicki w Jarnatowie
 • Kościół fil. MB Szkaplerznej w Jarnatowie
 • Pałac w Jarnatowie

Budowę założenia dworskiego podjęli w XVIII wieku właściciele majątku ziemskiego w Jarnatowie: rodzina von Waldow lub von Kalckreuth. W drugiej połowie XIX wieku majątek kilkakrotnie zmieniał właścicieli, a pałac uległ w tym czasie przebudowie. Około 1910 r. nowym właścicielem wsi i pałacu została rodzina Bottinger, która przeprowadziła gruntowną przebudowę i rozbudowę pałacu i parku. Po wojnie obiekt został przejęty przez Skarb Państwa i PGR w Jarnatowie. W latach 80-tych pałac znalazł się w posiadaniu Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Gorzowie Wlkp. Obecnie stanowi własność prywatną. Budowla złożona z dwóch skrzydeł zbliżonych kształtem do odwróconej litery L, przy czym dwukondygnacyjne skrzydło boczne dobudowane zostało w 1920r. Front pałacu poprzedza ganek z tarasem. Jeśli chodzi o wystrój wnętrz, to na uwagę zasługuje sztukateria w jadalni.

 • Zespół folwarczny w Jarnatowie
 • Chata w Lubniewicach
 • Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach
 • Nowy Zamek w Lubniewicach

Po północnej stronie jeziora Lubiąż ród von Waldów zbudował monumentalny neorenesansowy zamek (1908-1910). Jest to budowla, która dziś nazywana jest Nowym Zamkiem, a niegdyś mówiono o niej Weissen Hof, czyli Biały Zamek. Wówczas była to nowoczesna, trzykondygnacyjna rezydencja o rozbudowanej bryle, z wysokim, stromym dachem. Na styku skrzydeł zamku znajduje się wieża o wysokości 35 m, zwieńczona galeryjką widokową i ostrosłupowym dachem. Bramę wjazdową z kordegardą wystawiono przy wjeździe do parku od strony wschodniej. W 1962 roku przebudowano wnętrze zamku, zachowując jednakże pierwotny, bogaty wystrój wnętrz.

 • Stary Zamek w Lubniewicach
 • Pałac w Rogach

Pałac w Rogach (z niem. Sophienwalde) powstał w latach 1906-1913. Usytuowany jest nad brzegiem jeziorka Zofiówka. Należał on do jednego z najstarszych i najświetniejszych rodów Nowej Marchii - von Waldow. Otoczony jest parkiem krajobrazowym, gdzie wykorzystano zróżnicowane gatunkowo zadrzewienie pobliskiego lasu. Urozmaicony ryzalitami i wieżyczkami, kształt pałacu nosi cechy stylu późnoromantycznego z elementami neoromańskimi i neorenesansowymi. Jak głosi legenda siedziba ta przeznaczona była dla upośledzonej umysłowo córki. Świadczyć ma o tym napis na fasadzie frontowej – „NON DORMIT QUI ME CUSTODIT” (Nie śpi, kto mnie strzeże). Ową córką, wg badaczy była urodzona w 1897 roku Elżbieta Paula Angelika. Pałac jednak nie miał charakteru miejsca odosobnienia, służącego ukryciu kłopotliwego członka rodziny. Wraz z salą balową, salonem ogrodowym i ogromnym reprezentacyjnym holem wskazywał raczej na rolę letniej rezydencji, czy zameczku myśliwskiego. W pomieszczeniach parteru i większości sal I piętra zachował się oryginalny wystrój wnętrz oparty na boazerii i sztukaterii stropów. W zach. i pn. części pałacu usytuowane są pomieszczenia reprezentacyjne.

 

ZABYTKI GMINY SŁOŃSK

 • Cmentarz katolicki w Słońsku
 • Cmentarz wojenny w Słońsku
 • Kościół p.w. MB Częstochowskiej w Słońsku

Najstarszym a zarazem najpiękniejszym zabytkiem w Słońsku jest niewątpliwie Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Pomimo, iż jego geneza sięga okresu renesansu (1474-1522) wciąż zachowany jest w bardzo należytym stanie, co niewątpliwie zawdzięcza solidnej budowie z cegły. W latach 1652- 1667 kościół był wielokrotnie przebudowywany (w szczególności wieża kościelna). Jednakże w wyniku pożaru, który strawił znaczną część świątyni, ostateczny kształt- wg projektu wielkiego architekta Karla Schinkla - został mu nadany w 1817 roku.

 • Zamek i park w Słońsku

Na Placu Zamkowym w Słońsku znajduje się ruina zamku. Ów zamek strawił w 1975 r. pożar, który miał tu miejsce podczas remontu. Sięgając do czasów odległej historii możemy sobie wyobrazić, jaką okazałą budowlę musiał stanowić pałac. Wg kart historii wzniesiony został w 1341r. przez Henninga i Arnolda Uchtenhagenów. Wówczas miał charakter obronnego dworu rycerskiego, który usytuowany był w odnogach rzeki Łęczy. W 1426 r. pałac przechodzi w ręce Zakonu Joannitów. Pierwsza rozbudowa zamku następuje za czasów mistrza Tomasza Runge (1545-64), w wyniku której wzniesione zostało od zachodu drugie skrzydło, przy częściowym wykorzystaniu murów średniowiecznego dziedzińca. Ponadto pomiędzy skrzydłami wbudowano wieżę, a zamek otoczono fosą. W wyniku spustoszeń, jakie poczyniła wojna szwedzka, dochodzi do spalenia zamku. Dopiero, gdy stanowisko mistrza zakonu obejmuje Johann Moritz von Nassau- Siegen (1652r.) dochodzi do odbudowy pałacu. Stała się ona najważniejszą inwestycją ówczesnego mistrza zakonu. Zamkowi nadano charakter barokowej rezydencji, zaprojektowanej przez holenderskich architektów, tj. Cornelius’a Rykwaert’a oraz Peter’a Post’a.

 • Budynek dawnej poczty w Słońsku
 • Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Chartowie

ZABYTKI GMINY TORZYM

 • Grodzisko w Torzymiu
 • Grodzisko w Garbiczu
 • Dwór w Bielicach

Zbudowany pod koniec XVIII – XIX w. dwór, położony jest równolegle do drogi Borówek – Boczów. Budowla o kubaturze 3300 m3 w XIX w. została przebudowana. W wystroju architektonicznym budynku wykorzystano elementy neobarokowe. Przed dworem rozciąga się podwórze gospodarcze. W 1996 roku odnowiono elewację i wymieniono pokrycie dachu. Dwór jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem.

 • Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Bobrówce
 • Kościół p.w. Matki boskiej Królowej Polski w Boczowie
 • Kościół p.w. Macierzyństwa NMP w Debrznicy
 • Pałac w Debrznicy
 • Pałac w Garbiczu

Pałac w Garbiczu powstał w drugiej połowie XVIII w. Wraz z parkiem i innymi budynkami tworzy zespół folwarczny. Położony jest w odległości 3 km od trasy A2 obok Boczowa, 25km. od przejścia granicznego w Świecku, pomiędzy dwoma jeziorami: jeziorem Głębokim i Wielkim, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów leśnych Puszczy Rzepińskiej. Na przełomie XVIII i XIX w. właścicielem była rodzina von Winterfeldt. W 1919 r. dobra kupił generał Fryderyk Wilhelm von Gaudi. 8 lat później dobra przeszły w ręce rodziny von Risselman, która otrzymała szlachectwo w 1746 r. Majątek liczył wówczas 372 mieszkańców. Po II wojnie światowej powstał tu Zespół PGR. Dzisiaj Pałac nosi nazwę „Magnat” i należy do prywatnych właścicieli. Tworzy kompleks hotelowo-rekreacyjny. Przy Pałacu jest park, w którym znajdują się pomniki przyrody. 

 • Dwór w Gądkowie Małym
 • Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gądkowie Małym
 • Kościół p.w. MP Częstochowskiej w Grabowie
 • Dwór w Kownatach
 • Kościół p.w. Bożego Ciała w Lubinie
 • Kościół p.w. Michała Archanioła w Lubowie
 • Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca w Mierczanach
 • Kościół p.w. MB Różańcowej w Pniowie

W płd. części Pniowa, w 1755 roku wzniesiono świątynię- dzisiejszy kościół filialny. Wnętrze kościoła zostało nakryte belkowym stropem, gdzie wprowadzono część malowanego stropu ze sceną Ostatniej Wieczerzy. Wśród zabytkowych elementów na uwagę zasługuje także klasycystyczny ołtarz, neobarokowa chrzcielnica oraz empora muzyczna.

 • Pałac w Pniowie
 • Dzwonnica kościelna  w Prześlicach
 • Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego w Prześlicach
 • Dom w Torzymiu
 • Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Torzymiu
 • Kościół p.w. św. Stanisława BP i Męczennika w Wystoku

Kościół usytuowany jest w centrum miejscowości Wystok. Wzniesiony został w 1699 r. w miejscu poprzedniej średniowiecznej świątyni. Ponowna modernizacja miała miejsce w 1855 r. i polegała na przemurowaniu budowli łamanym kamieniem, z zachowaniem drewnianej wieży, która wzniesiona została w 1738 r. o czym świadczy inskrypcja umieszczona na zachowanej chorągwi. Do kościelnych zabytków niewątpliwie zaliczyć trzeba barokowy ołtarz.

 • Kościół w Garbiczu

do góry

INNE ATRAKCJE

POLIGON WOJSKOWY W WĘDRZYNIE
Teren Poligonu oferuje bardzo atrakcyjne warunki do uprawiania turystyki. Znajdujące się na tym obszarze Jezioro Buszno posiada jedno z najpopularniejszych kąpielisk. Przez Poligon biegną także wytyczone szlaki turystyczne. Przede wszystkim jednak Poligony Wędrzyn tak jak i inne poligony to obszar bardzo cenny przyrodniczo. Dzięki ograniczonej penetracji człowieka zachowało się tutaj wiele zanikających ekosystemów, oraz rzadkich, ginących gatunków. Powierzchnię Poligonu Wędrzyn zajmują głównie otwarte, porośnięte niskimi trawami i bylinami siedliska. Bardzo ciekawe są również jeziora poligonu. Należą one do rzadkiego typu ubogich w związki mineralne i bardzo czystych jezior ramienicowych. To szczególna gratka dla miłośników nurkowania. Tak czyste i przeźroczyste wody spotyka się w polskich jeziorach niezwykle rzadko. Bogactwo przyrody Poligonu Wędrzyn poza Komendą Poligonu chroni także stworzony częściowo na jego terenie Łagowski Park Krajobrazowy.Wybierając się na teren Poligonu Wędrzyn lub nawet w bliskie jego okolice, należy pamiętać o obowiązujących zasadach wstępu i przebywania na terenie Poligonu w Wędrzynie. Są one określone w Warunkach udostępnienia rejonu plaży przy północnej części jeziora Buszno oraz Zasadach bezpieczeństwa podczas przebywania osób cywilnych na terenie Poligonu Wędrzyn. Poza tym na terenie Poligonu obowiązują typowe zasady ochrony środowiska, jakie obowiązują na terenach leśnych czyli: zakaz wstępu na tereny upraw leśnych o wysokości drzewostanu do 4 m, upraw doświadczalnych, szkółek i drzewostanów nasiennych, ostoi zwierząt, źródeł rzek i potoków i terenów zagrożonych erozją, oraz zakaz zaśmiecania, niszczenia jakichkolwiek urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych, biwakowania poza miejscami do tego wyznaczonymi.

U W A G A !
Przez Poligon Wędrzyn prowadzą drogi z których nie można korzystać. Będąc w pobliżu terenu Poligonu, należy zwracać szczególną uwagę, aby nie znaleźć się na zamkniętym terenie.

Wejście na szlaki turystyczne rowerowe i piesze przebiegające przez teren poligonu (teren Łagowskiego Parku Krajobrazowego) odbywać się może według następujących zasad:

 • W terminie od 01.05 do 30.09 w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy na szlakach przebywać można bez zgody oficera dyżurnego.
 • W terminie od 01.05 do 30.09 od poniedziałku do soboty wejście i wjazd rowerami uzgodnione musi być z oficerem dyżurnym Komendy Poligonu.
 • W pozostałych terminach wejście i wjazd rowerami uzgodnione musi być z oficerem dyżurnym Komendy Poligonu.

Ponadto ze względów prawnych, a przede wszystkim bezpieczeństwa, za KAŻDYM razem (nawet gdy już się posiada przepustkę np. na cały rok) przed wejściem i wyjściem z terenu Poligonu należy skontaktować się z Komendą Poligonu Wędrzyn pod numerami telefonu oficera dyżurnego – 095 755 64 44, 095 755 64 55. Niezbędnym jest także podanie celu wejścia i obszaru na którym planujemy przebywać.

 

NURKOWANIE
Liczne jeziora Powiatu Sulęcińskiego są także atrakcyjne także dla amatorów nurkowania. Wprawdzie większość popularnych jezior powiatu, nie oferuje doskonałych warunków, ze względu na niską przezroczystość wody, ale jest tutaj kilka „perełek” dla płetwonurków.
Do tych wyjątkowych miejsc należą przede wszystkim jeziora znajdujące się na terenie Poligonu Wędrzyn. Należą do nich Jezioro Buszno i Jezioro Buszenko, a także niewielkie Jezioro Rakowe, które oferuje nie tylko bardzo czystą przezroczystą wodę, ale także prawdziwą atrakcję dla płetwonurków. Na dnie jeziora jest zatopiony poniemiecki czołg. Przykryty roślinnością pojazd, co roku przyciąga amatorów podwodnych ciekawostek. Do atrakcyjnych miejsc dla płetwonurków należą także jeziora spoza obszaru powiatu Sulęcińskiego. Leżące w bardzo bliskiej okolicy Sulęcina w sąsiedniej Gminie Łagów Jezioro Trześniowskie oferuje przezroczystość wody sięgającą 10 m. Ale jego największą podwodną atrakcją jest duża głębokość (58,8 m!) i stromy uskok tzw. Ścianka węglowa. Można na niej obserwować warstwy węgla i innych warstw geologicznych. Ponadto Jezioro jest przepięknie położone u podnóża najwyższego w regionie wniesienia – Góry Bukowiec. Jeszcze większą przeźroczystość wody oferuje Jezioro Cisie w pobliżu miejscowości Skwierzyna. Widoczność podwodą sięga ponad 10 m! Jezioro w najgłębszym miejscu ma 26 m. Warto także zanurkować w wodach sąsiedniego Jeziora Chycina. Nieco płytsze ale dwukrotnie większe jezioro, oferuje także jedne z najbardziej przezroczystych wód.

Nurkowanie na terenu Powiatu Sulęcińskiego znacznie ułatwia dostęp do odpowiedniego sprzętu, a także ośrodków szkoleniowych. Na uwagę zasługuje Centrum Nurkowanie MARLIN z Gorzowa Wlkp. Można zaopatrzyć się tutaj nie tylko w podstawowy sprzęt  do nurkowania jakim jest maska, płetwy i „fajka”, ale można także nabyć najbardziej specjalistyczny sprzęt renomowanych firm, do nurkowania ekstremalnego na dużych głębokościach. Można również wypożyczyć taki sprzęt jak skafandry, jackety i automaty, a przede wszystkim butle nurkowe, które można także w CN Marlin napełnić! Poza tym Centrum organizuje obozy i kursy nurkowe w systemie LOK i PADI do stopnia Divemastera oraz 12 specjalizacji. Istnieje możliwość zorganizowania imprez i szkoleń na wybranym akwenie.

B E Z P I E C Z E Ń S T W O
Nurkując nawet w płytkich wodach należy pamiętać o niebezpieczeństwie wystąpienia wypadku nurkowego. W takim przypadku najważniejsze jest szybkie zorganizowanie pomocy poszkodowanemu. Należy oczywiście wezwać pomoc korzystając z numerów alarmowych: 112 (Ogólny Numer Alarmowy), 999 (Pogotowie) i 998 (Straż Pożarna). Zdecydowanie zaleca się jednak natychmiastowy kontakt z Krajowym Ośrodkiem Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni, pod telefonem alarmowym 058/622-51-63. Jest to jedyny w Polsce ośrodek posiadający komorę dekompresyjną. Z lekarzem dyżurnym KOMH należy ustalić dalszą procedurę postępowania. Lekarz dyżurny kraju 022/831-34-40 (16:00 do 8:00). Powyższe numery telefonów należy mieć zawsze przy sobie.

 

W KAJAKU
Powiat Sulęciński ma również sporo do zaoferowania amatorom kajaków. Poza licznymi jeziorami, ciekawe atrakcje dla kajakarzy oferują rzeki powiatu. Są one dość zróżnicowane i tak samo różne oferują wrażenia. Z wyjątkiem szlaków Warty i dolnej części Postomii, podane szlaki należą do odcinków trudnych z dużą ilością przeszkód i niebezpieczeństw. Przeznaczone są dla zaawansowanych kajakarzy. Ze względu na swe walory, są jednak warte podjęcia wysiłku.

Pliszka
Blisko 65 km długości ma szlak kajakowy na Pliszce. Ta niezwykle czysta rzeka dostarczy wiele wrażeń nawet doświadczonym kajakarzom, a także przyrodnikom. To bardzo urozmaicona trasa. Rzeka bywa miejscami bardzo dzika, a czasem nieco uciążliwa, ale na pewno nie da się zapomnieć spływu kajakowego na rzece Pliszka. Wody Pliszki są bardzo czyste. Płynąc kajakiem możemy spotkać nad brzegami oznaki bytności wielu gatunków zwierzyny leśnej takiej jak dziki, sarny, jelenie a także bobry. Trasę rzeki można pokonać zaczynając spływ w miejscowości Kosobudki lub w okolicy wsi Drzewce Kijewo. Ważniejsze miejscowości na szlaku: Kosobudki, Pliszka, Gądków Wielki, Sądów, Koziczun, Urad. Szlak kajakowy na Pliszce to oficjalny szlak, często uczęszczany przez zaawansowanych kajakarzy.

Warta
Odcinek bardzo długiego szlaku kajakowego na Warcie rozpoczyna się w Powiecie Sulęcińskim w okolicy miejscowości Studzionka i ma długość ok. 30 km. Szczególną pozycją wśród spływów Wartą są spływy kajakowe jej starorzeczami. Ok. 8 km odcinek w okolicach ujścia Warty do Odry, to prawdziwa gratka dla miłośników przyrody. Kajakiem można dopłynąć w bliskie sąsiedztwo Parku Narodowego Ujście Warty. Warunki na rzece pozwolą miło spędzić czas także początkującym kajakarzom. Szlak jest oficjalnym szlakiem kajakowym.

Postomia
Ok. 12 km szlak z Lemierzyc do Słońska biegnie przez bardzo urozmaicone leśne tereny, a także w końcowej części przez łąki. Spływ tą malowniczą i nietrudną trasą sprawi wiele przyjemności miłośnikom ptaków i wodnej przyrody. Jest to oficjalny szlak kajakowy na Postomii. Ponadto amatorów przygody zainteresuje także ok. 30 km odcinek w środkowej części Postomii - pomiędzy Sulęcinem a Krzeszycami przez Bory Postomskie.

Ilanka
Rzeka oferuje ok. 75 km wspaniałego szlaku kajakowego który jest szlakiem oficjalnym. Ważniejsze miejscowości na szlaku to Torzym, Bielice, Rzepin, Nowy Młyn, Maczków, Rybocice, Świecko.

Lubniewka
Ok. 30 km odcinek rzeki z Suszyc w Lubniewicach do Rudnej oferuje wiele wrażeń. Gratką dla miłośników przyrody jest bieg szlaku przez rezerwat Janie im. Włodzimierza Korsaka.

Bardzo atrakcyjne dla miłośników kajakarstwa są również biegnące w bliskim sąsiedztwie wschodniej granicy powiatu rzeki:

Obra
Spora, długość szlaku kajakowego bo ok. 180 km daje możliwość organizacji dłuższych i krótszych spływów. Ta popularna wśród miłośników kajakarstwa rzeka, ma bardzo zróżnicowany charakter. Dzieki temu znajdą tu coś dla siebie zarówno początkujący jak i doświadczeni kajakarze. Ważniejsze miejscowości na szlaku: Kopanica, Zbąszyń, Trzciel, Międzyrzecz, Gorzyca, Bledlew, Stary Dworek, Skwierzyna.

Paklica
Rzeka będąca dopływem Obry, oferuje szlak kajakowy o długość ok. 30 km. Wspaniała trasa na krótsze spływy, dla średnio zaawansowanych kajakarzy. Ważniejsze miejscowości na szlaku to: Lubrza, Gościkowo, Szumiąca, Skoki, Kuźnik, Międzyrzecz.

do góry

NA WYCIECZKI

SZLAKI PIESZE POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

 • Europejski Dalekobieżny Szlak Pieszy E-11, 80,1 km, łatwy
 • Szlak Czerwony, 27,6 km, trudny, Sulęcin - Uroczysko Lubniewsko - Żubrów - Przełomy Postomii - Sulęcin 
 • Szlak Czarny, 5,7 km, nieco trudny, Jezioro Głębokie - Miechów
 • Szlak Niebieski, 5,1 km, łatwy, Sulęcin - Ostrów - Jez.Ostrowskie
 • Szlak Zielony, 10,1 km, trudny, Sulęcin - Wzgórza Ostrowskie - Jez. Ostrowskie
 • Szlak Żółty, 15,3 km, nieco trudny, Sulęcin - Wędrzyn - Glisno
 • Szlak Czarny, 1,7 km, nieco trudny, Stara Gliśnienska Droga - Bukowina - Górski Młyn
 • Szlak Zielony, 12,7 km, trudny, Paprotna - Głaźnik - Lubniewki - Wąwóz Sucha Rzeka
 • Szlak Niebieski, 14 km, łatwy, Lubniewice - dookoła jeziora Lubniewsko
 • Szlak Czerwony, 8,9 km, nieco trudny, Lubniewice - dookoła jeziora Lubiąż
 • Szlak Czarny, 4,8 km, łatwy, Lubniewice - dookoła jeziora Krajnik
 • Szlak Zielony, 10,9 km, łatwy, Lubniewice - Jez. Janie
 • Szlak Czarny, 24,3 km, miejscami nieco trudny, Łagów - Torzym
 • Szlak Niebieski, 20,7 km, łatwy, Pliszka PKP - Torzym
 • Szlak Zielony, 12,7 km, łatwy, Pliszka PKP - Gądków Wielki
 • Szlak Czerwony, 13,3 km, łatwy, miejscami nieco trudny, Jezioro Buszno - Łagów
 • Szlak Czarny, 3,7 km, trudny, Jezioro Buszno - Jezioro Buszenko
 • Szlak Niebieski, 3,7 km, trudny, Rybin - Bukowiec
 • Szlak Żółty, 13,8 km, nieco trudny, Wielowieś - Łagów

 

SZLAKI ROWEROWE POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

 • Szlak Czerwony, 60,5 km, trudny, Przyborów (PN "Ujście Warty") - Słońsk - Sulęcin - Uroczysko Lubniewsko - Sulęcin 
 • Szlak Zielony, 12,3 km, 100 m przewyższeń (suma podjazdow), trudny, Sulęcin - Wzgórza Ostrowskie - Jezioro Ostrowskie - Ostrów
 • Szlak Zielony, 9,7 km, 180 m przewyższeń (suma podjazdow), trudny, Sulęcin - Żubrów - Lubniewki - Jezioro Lubniewsko
 • Szlak Czarny, 5,6 km, średnio trudny, Wąwóz Długi - Rozdroże - Grodzisko
 • Szlak Niebieski, 13,9 km, średnio trudny, Lubniewice - dookoła Jeziora Lubniewsko
 • Szlak Czerwony, 18 km, średnio trudny, Lubniewice - dookoła Jeziora Lubiąż
 • Szlak Zielony, 12,0 km, Lubniewice - Jez. Janie - Lubniewice
 • Szlak Żółty, 2,5 km, łatwy, Nasyp (skrzyżowanie) - Rogi
 • Szlak Żółty, 4,8 km, łatwy, Lubniewice - dookoła Jeziora Krajnik
 • Szlak Żółty, 52 km, trudny - dużo podjazdów, Sulęcin - Uroczysko Lubniewsko - Trzemeszno - Wielowieś - Łagów - Torzym
 • Szlak Czerwony, 8,9 km, średnio trudny, Jezioro Buszno - Jezioro Buszenko - Łagówek
 • Szlak Niebieski, 3,9 km, trudny,  Rybin - Bukowiec - Rozdroże Bukowe
 • Szlak Czarny, 15 km, trudny - końcowy odcinek łatwy, Długoszynek- Jeziorna - Wielowieś - Zarzyń
 • Szlak Czarny, 18,3 km, nieco trudny, Sulęcin - Ostrów - Grabów - Walewice
 • Szlak Czarny, 33,5 km, trudny, Torzym - Bobrówka - Jeziora Lubieńskie - Przełomy Postomii - Jez. Zimne
 • Szlak Niebieski, 32,8 km, łatwy, Krzeszyce - Bory Postomskie - Sulęcin - Jezioro Ostrowskie - Bobrówka
 • Szlak Żółty, 12,8 km, łatwy, Krzeszyce - Dwa Oka

do góry

PRZYDATNE INFO

STAROSTWO POWIATOWE w SULĘCINIE
69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 18, 18a
tel. (095) 755 52 43-46, tel./fax (095) 755 55 57

Punkt Informacji Turystycznej - Lubniewice
ul. Boh. Stalingradu 35, 69-210 Lubniewice
tel.: (095) 755 76 09

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. W. Witosa 7, 69-200 Sulęcin
Tel. (95) 755 2431 do 37, 755 3139

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SULĘCINIE
ul. Szpitalna 1, 69-200 Sulęcin
Tel. (095) 755 06 11

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Sulęcinie (www.powiatsulecinski.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Agnieszki Bartosik-Ryczkowskiej.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone