zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
zachodniopomorskie
Koszalin
Powiat Gryfiński
Powiat Łobeski
Powiat Sławieński
Powiat Wałecki
Powiat Sławieński

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Na środkowym wybrzeżu Bałtyku pomiędzy Słupskiem a Koszalinem wzdłuż drogi krajowej E-6 leży piękna kraina obfitująca w skarby przyrody, gdzie na każdym kroku można spotkać się ze świadkami historii - ciekawymi miejscami oraz cennymi zabytkami. Powiat Sławieński i jego życzliwi mieszkańcy witają wszystkich przyjeżdżających gości i turystów.

Znajdziecie tu Państwo piaszczyste plaże, rozległe równiny, lesiste wzgórza, zielone łąki, pełne ryb jeziora i stawy oraz rzeki - Wieprzę i Grabową-wijące swe koryta poprzez malownicze doliny. To całe bogactwo, którym natura obdarowała Powiat Sławieński oraz wiele zabytków, głównie gotyckich, dobrze rozwinięta baza turystyczna sprzyja uprawianiu wielu form turystyki oraz sportów. Do najbardziej znanych miejscowości turystycznych należą nadmorskie Darłówko ,Jarosławiec oraz Dąbki.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

krajobrazDarłowo
* Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie– jedyny w Polsce nadmorski gotycki zamek wybudowany na planie zbliżonym do kwardatu z wieżą wysokości 24 metrów. Budowę zamku rozpoczęto w 1352 roku za panowania Bogusława V, na ten okres datuje się też początek współpracy miasta z Hanzą. W XVIII i XIX wieku w zamku znajdowały się magazyny i więzienie, od 1930 roku muzeum.
MUZEUM ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH CZYNNE JEST: od godz. 10:00 do godz. 16:00
OD 15 CZERWCA DO 31 SIERPNIA: od godz. 10:00 do godz. 18:00,
ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo, tel. (094) 314 23 51

* Ratusz miejski, przebudowany w 1725 roku, obecnie siedziba władz miejskich.

* Brama Kamienna z XIV wieku. Jest jedynym elementem dawnych murów miejskich.

* Pomnik Rybaka z 1919 roku, wystawiony ku czci ludzi morza. Ufundowany został przez rodzinę Hemptenmacherów, zaprojektowany zaś przez Wilhelma Grossa ze Sławna .

* Kamienica Jana z Maszewa znajduje się u zbiegu ulic Powstańców Warszawskich i Morskiej. Mieszkał w niej kanclerz darłowskiego zamku Jan z Maszewa.

* Rynek z okazałymi renesansowymi i barokowymi kamienicami mieszczańskimi. Bezpośrednio do rynku przylega ulica Powstańców Warszawskich nazwana wcześniej Długą. Przy tej wytyczonej w 1312 r. ulicy znajduje się również wiele zabytkowych kamienic, pochodzących głównie z XVIII i XIX w.

* latarnia morska - pierwsza wzmianka o latarni pochodzi z 1715 roku.

Sławno
* Bramy: Koszalińska z 1453r. i Słupska z 1458r ., usytuowane na osi ciągu komunikacyjnego północ - południe, są jedynymi zachowanymi pozostałościami dawnych fortyfikacji obronnych Sławna. Budowane w stylu gotyckim z cegły, na rzucie zbliżonym do kwadratu, czterokondygnacyjne, elewacje zdobione blendami.

* Budynek urzędu miasta – dawniej siedziba starostwa zbudowany na początku naszego stulecia, według projektu architekta Eduarda Kocha, wewnątrz mieszczą się witraże przedstawiające herby miast dawnego powiatu sławieńskiego oraz herby właścicieli ziemskich z terenu powiatu.

* Budynek poczty - pochodzi z początku XX wieku, zniszczony znacznie w czasie działań wojennych i później częściowo zrekonstruowany.

Jarosławiec
* latarnia morska o wysokości 33,3 m z 1836 roku.

ZABYTKOWE KOŚCIOŁY

Darłowo
- kościół Mariacki z XIV wieku , styl gotycki. W bocznej kaplicy znajdują się sarkofagi księcia pomorskiego Eryka I oraz księżnych Jadwigi i Elżbiety - żony dwóch ostatnich książąt pomorskich.

- kościół św. Jerzego z XV wieku. Związany był ze szpitalem św. Ducha, gdzie przebywali chorzy i biedni.

- kościół św. Gertrudy z XV wieku, styl skandynawski gotyk. Jest on niemalże rotundą zbudowaną na planie sześcioboku w dwunastobocznym obejściem w stylu skandynawskiego gotyku. Oryginalna dwunastoboczna budowla jedyna w Polsce.

Sławno
- gotycki kościół p.w. WNMP. - zabytek I klasy, ufundowany przez księżną Zofię, żonę Barmina IV w 1321 r. Budowany w stylu gotyckim, murowany z cegły na kamiennej Podmurówce. Bazylikowy, trójnawowy. Wskutek zniszczenia w 1945 r. nie posiada zabytkowego wystroju. Położony jest w centrum miasta, a swoim monumentalnym kształtem góruje nad pozostałymi budowlami miasta.
W kościele znajduje się tablica upamiętniająca 50. rocznicę śmierci ewangelickiego pastora Dietricha Bonhoeffera, założyciela "Kościoła Wyznającego" będącego w opozycji do ideologii III Rzeszy

- kościół p.w. św. Piotra i Pawła Apostołów - jeden z najciekawszych zabytków wiejskiej architektury gotyckiej zbudowany na przełomie XIV/XV w., Kościół murowany jest z cegły, trzynawowy. Od zachodu czteroboczna wieża, .na której znajduje się zegar. Od strony południowej kruchta. Okna ostrosłupowe, dach dwuspadowy kryty dachówką. Wnętrze ze sklepieniami gwiaździstymi w nawie głównej i krzyżowo-żebrowymi w nawach bocznych. Podczas remontu w 1966 roku odkryto tu gotyckie malowidła na sklepieniu, których dominującym motywem zdobniczym są pięcioramienne gwiazdki i roślinne wici. Podczas kolejnego remontu w 1992 roku odkryto dalsze elementy gotyckiego wystroju świątyni - ceglaną posadzkę. Fragmenty posadzki udostępnione są do zwiedzania w formie odkrywek,. Gotycki wystrój dopełnia portal oraz kamienna chrzcielnica w kruchcie wykuta z głazu narzutowego.
Młodszym elementem jest XVIII - wieczny obraz namalowany na 12 deskach sosnowych. Przedstawia on Sąd Ostateczny.

Tychowo
- kościół gotycki murowany z cegły , jednonawowy, na rzucie prostokąta, z prezbiterium zakończonym trójbocznie, zbudowany w XIV wieku, częściowo przebudowany w XIX wieku. Od strony zachodniej wieża na rzucie kwadratu, z ostrosłupowym, profilowanym portalem, zwieńczonym dachem czterospadowym. Od strony północnej zakrystia. Okna ostrosłupowe. Epitafia płk. Von Kleista z pierwszej połowy XVIII wieku i Georga Ewalda von Kleista z 1770 roku.

Żukowo
- kościół p. w. Przemienienia Pańskiego z XV wieku. przebudowany w drugiej połowie XVIII wieku. Jest to kościół salowy, murowany z cegły i kamienia polnego, tynkowany, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Od strony zachodniej wieża na rzucie kwadratu, dwukondygnacyjna.. Od strony południowej kaplica i zakrystia. Strop drewniany z polichromią w obłoki z ok. 1700 r.. Ołtarz główny z obrazami „Wieczerza” i „Złożenie do grobu” z końca XVII wieku (barok), ambona z rzeźbami czterech ewangelistów i trzech alegorii cnót (ok. 1700 r.) Barokowy chór muzyczny, prospekt organowy i chrzcielnica. Dzwon z datą 1599. Ponadto barokowe obrazy: „Wjazd do Jerozolimy”, „Chrystus i samarytanka” (olej na desce, około 1700 r.)

Rzyszczewo
- gotycki kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, wzniesiony w XIV lub XV w. Orientowany, budowany z cegły i kamienia polnego.Dach dwuspadowy, kryty dachówką. Z kalenicy wysunięta iglica pokryta blachą, zakończona kulą i krzyżem. Od strony zachodniej znajduje się wieża, na rzucie kwadratu, zwieńczona dachem czterospadowym przechodzącym w iglicę. Zabytkowy wystrój świątyni stanowią: dolna część renesansowego ołtarza z drugiej połowy XVI w. z płaskorzeźbami: Ukrzyżowanie, Chrystus przed Herodem, Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

wiatrakiPodgórki
- późnogotycki kościół p.w. św. Józefa położony malowniczo na wzniesieniu. Wzniesiono go w ok. 1500 r., a gruntownie przebudowano w 1690-1705 r. murowany z cegły, z wieżą od zachodu, z drewnianym stropem. Portal północny ostrołukowy, zamurowany. Pomimo przeróbek nadal widoczne są dawne okna ostrołukowe. Dach kościoła jest dwuspadowy, wieża zakończona iglicą, krytą gontem. We wnętrzu podziwiać można barokowy ołtarz z drugiej połowy XVII w., barokowa chrzcielnicę z ok. 1700 r., kamienna kropielnicę z 1500 r.,. W najbliższym otoczeniu kościoła rosną dorodne, stare drzewa. Nieco dalej znajdują się trzy niemieckie groby z XIX w.

Ostrowiec
- kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, z XIV w. Z tego okresu pochodzi wieża. Korpus przebudowano w 1665 r., murowany z cegły i kamienia, jednonawowy z trójbocznym zamknięciem. Od zachodu znajduje się wieża zwieńczona drewnianym, wielobocznym hełmem z iglicą z żelaznym kurkiem i krzyżem. Przy nawie od północy i południa znajdują się analogiczne dobudówki. W północnej umieszczono kaplicę, a w południowej- zakrystię. Nad wejściem do kaplicy północnej znajduje się tablica z datą 1665. Okna w kościele są prostokątne... Najciekawszymi elementami wyposażenia są: ołtarz główny w postaci tryptyku z obrazami: Ukrzyżowania, Ofiary Izaaka i Mojżesza pokazującego węża miedzianego, ambona z ok. 1700 r., empora organowa z bogatą dekoracją rzeźbiarską w postaci ornamentu akantowego i figuralnego z puttami i grającymi aniołkami, organy podarowane przez Adama v. Podewils z 1702 r., chrzcielnica z ok. 1702 r., , rzeźby: Najświętszej Panny Marii z Dzieciątkiem z XV/XVI w., Ukrzyżowania z drugiej połowy XVIII w.; barokowe epitafia: Joachima v. Podewilsa zmarłego w 1676 r., Adama v. Podewils zmarłego w 1731 r.

Malechowo
- kościół p.w. Matki Boskiej Gromnicznej. w XIV/XV w. w stylu gotyckim. Mocno uszkodzona przez uderzenie pioruna została przy odbudowie poszerzona nawa o szerokość wieży. Została ona częściowo przebudowana w 1854 roku. Jmurowana z cegły, na rzucie prostokąta, bez wieży. Ściana wschodnia zakończona jest gotyckim szczytem z blendami. Okna neogotyckie, zakończone ostrym łukiem. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Przy elewacji wschodniej wzniesiono zakrystię. Wewnątrz znajduje się renesansowy ołtarz, ambona z XVIII w. i chrzcielnica z XVIII w.

Chudaczewo
- kościół p.w. Najświętszej Marii Panny z XV w, w założeniu gotycki, ale przebudowany w 1804 r. Prawdopodobnie miał on pierwotnie konstrukcję szkieletową. Wieża pochodzi z XVI w. murowany z kamienia polnego i cegły, tynkowany, Wewnątrz strop. Dach dwuspadowy, kryty dachówką. Od zachodu wieża wyremontowana w 1785 r. i ponownie w 1890 r. zakończona dachem dwuspadowym, kryta dachówką. Okna i wejścia zamknięte łukiem ostrym. Zabytkowy wystrój świątyni stanowią: olejny obraz na desce „ Chrystus błogosławiący” z początku XVIII w., sygnowany M.D., chrzcielnica renesansowa z pierwszej ćw. XVII w. , dzwon z 1776 r., odlany przez J.M. Meyera ze Sławna.

Staniewice
– kościół p.w. św. Michała Archanioła o konstrukcji ryglowej z 1770 r. Po wcześniejszym kościele pozostała wieża gotycka. Jest on orientowany, salowy, z prezbiterium zakończonym trójbocznie. Okna zakończone są prosto. Dach dwuspadowy. Nad częścią ołtarzową trójpołaciowy, kryty dachówką. Strop płaski, z polichromią o motywach roślinnych. Na belce umieszczono datę: 1770. Oznacza on budowę nawy ryglowej.

Pieszcz
- kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z XV w, częściowo przebudowany w 1625 r. W 1906 r. kościół był odnowiony. Dobudowano do niego kaplicę północną., murowany z cegły, tynkowany, Południowa dobudówka konstrukcji ryglowej, wypełniona cegłą. Od strony zachodniej znajduje się wieża, zaś od strony południowej i północnej dwie kaplice. Południowa z kryptą grobową. Strop drewniany... Wyposażony jest on w trzyczęściowy ołtarz z XVI w z rzeźbioną grupą Trójcy Świętej, barokową ambonę z drugiej połowy XVII w

Bukowo Morskie
- kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego- położony przy drodze Darłowo- Koszalin ufundowany przez księcia gdańskiego Świętopełka. Zbudowany prawdopodobnie w I poł. XIV w. Założony na planie prostokąta o wymiarach 20,35x11,85 m. Do zachodniej ściany korpusu przylega kwadratowa w rzucie wieża, trzykondygnacyjna, dostawiona po blisko 200 latach od budowy kościoła, zwieńczona hełmem z łamanym dachem stożkowym. Przy wschodniej stronie elewacji znajduje się zakrystia. Kościół zbudowany jest w całości z cegły. Niezbyt wysoki korpus przykryty jest dwuspadowym dachem, a niższe prezbiterium oraz zakrystia mają dachy odrębne.Nawa główna przykryta jest sklepieniem gwiaździstym. Nawy boczne mają ostrołukowe okna. Ostrołukowe wejście do kościoła znajduje się na wieży typu przejazdowego.

Krupy
- kościół pw. MB. Ostrobramskiej jest jedynym zachowanym do naszych czasów gotyckim kościołem o konstrukcji szkieletowej. Pochodzi on z XIV w. Przebudowano go gruntownie w XIX i XX w. Jest on orientowany, murowany z cegły na rzucie prostokąta, z prezbiterium zakończonym trójbocznie. W 1956 r. założono nowe pokrycie dachu. Od strony zachodniej wieża czworoboczna, wyodrębniona, z profilowanym gotyckim portalem. Wewnątrz strop. W kościele znajduje się barokowy ołtarz główny z 1678 r., ambona wczesnobarokowa z 1665 r., późnogotycka grupa Ukrzyżowania z pocz. XVI w.

Cisowo
- kościół św. Stanisława Kostki. Wcześniej stał tutaj kościół drewniany należący do zakonu Joanitów. Od zachodu przylega wieża, od północy kruchta i od pn.-wsch. zakrystia ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Przebudowa świątyni nastąpiła w 1860 r. We wnętrzu znajduje się barokowy ołtarz drewniany o wymiarach 4x2,6 m z połowy XVII w., drewniany chór renesansowy z 1622 r., ambona z 1665 r., ławy drewniane z XVII w. oraz płyta nagrobna Johanesa Schlutinusa i Barbary Scheinnanin z 1739 r. Wokół kościoła położony jest cmentarz wraz z pomnikiem poświęcony tym, co zginęli w czasie I wojny światowej, otoczony murem z głazów z końca XIX w. Ze wzgórza przy kościele rozciąga się widok na Darłowo, Darłówko, morze i jezioro Kopań.

Barzowice
– kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu. gotycki, murowany, posiada wieżę z XIV-XVI w. Świątynię przebudowano w XIX w. Jest on orientowany, murowany z cegły na podmurówce kamiennej. od zachodu wybudowano wieżę wyodrębnioną na rzucie prostokąta z dachem czterospadowym. Dach jest dwuspadowy kryty dachówką. Wewnątrz strop. Chór muzyczny wystający na nawę, wsparty na czterech filarach. Obok kościoła rośnie stara lipa, uznana za pomnik przyrody.

do góry

INNE ATRAKCJE

Park Wodny Jan
76-150 DARŁOWO · ul. Północna 11, tel.: (094) 314 49 10
Basen sportowy (25m x 12,5m), basen rekreacyjny duży, basen rekreacyjny mały, połączony z basenem zewnętrznym, basen dla dzieci, dzika rzeka, dwie zjeżdżalnie 104m i 70m TURBO, dwie ślizgawki wewnętrzne, punkty gastronomiczne, sauny i Jacuzzi, gabinety odnowy biologicznej, kręgielnia, strzelnica sportowa.

Osada średniowieczna w Borkowie
Borkowo 1, 76-142 Malechowo, tel. 0-94/315-57-89
Woj Bork - Pan na Brylowie - zaprasza serdecznie do swej średniowiecznej osady malowniczo położonej wśród pól i lasów gminy Malechowo. W niej miło spędzą czas zarówno dzieci jak i dorośli. Odważni mogą spróbować swych sił w pojedynku na równoważni oraz w potyczce z Saracenem. Celność oka wyrobi strzelanie z łuku, rzuty toporem i włócznią. Ci, którzy pragną poznać klimat średniowiecza, mogą zmierzyć się z pracami kowalskimi w specjalnie wybudowanej kuźni. Miłośnicy kuchni (zapewne takich nie brakuje) prześledzą proces powstawania podpłomyków oraz chleba, wyrabianych ze zboża własnoręcznie utartego w żarnach. Zainteresowani sztuką garncarską - ulepią naczynia z gliny, a sztuką tkacką - zasiądą przed warsztatem tkackim. Kolorytu osadzie dodają stroje z epoki, w które chętnie zostaną ustrojeni woja. Niesforni goście mogą liczyć się z karą, którą będzie zakłucie w dyby. Bork oprowadzi po swojej pracowni rzeźbiarskiej, pokaże zgromadzone zbiory starych przedmiotów. Wieczory to magiczny czas spędzony przy wspólnym ognisku, czas powrotu do przeszłosci, zapomnianych gadek, legend... Uwaga - turyści zmotoryzowani i piesi !!!
Istnieje możliwość rozbicia własnego namiotu oraz obejrzenia unikalnych grobowców megalitycznych sprzed 5 tys. lat. Organizuje programy dla szkół: "Warsztaty historyczne"

do góry

NA WYCIECZKI

Koszaliński Szlak Nadmorski (czerwony), odcinek międzynarodowego szlaku E - 9 prowadzącego z Brestu (Francja) do Braniewa. Prowadzi wzdłuż Bałtyku przez nadmorskie kąpieliska od Dźwirzyna do Wicia (102 km). Przez gminę przebiega odcinek o długości około 30 km od Dąbkowic przez Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie, Darłówko do Wicia.

 

Szlak Nadmorski (czerwony) (Dąbkowice - Jarosławiec)

Wędrówkę rozpoczynamy w Dąbkowicach. Podążamy wzdłuż pasa wydm mierzeją oddzielającą jezioro Bukowo od Bałtyku. W tym miejscu licznie występuje najbardziej znana roślina wydmowa - mikołajek nadmorski.

Po przejściu plażą 4,3 krn z prawej widoczne pomosty nad wydmami do ośrodka wypoczynkowego w Dąbkowicach, 1,8 krn dalej dochodzimy do Kanału Bukowskiego łączącego jez. Bukowo z Bałtykiem. Ścieżką przez las wzdłuż kanału wychodzimy na betonową drogę dojazdową łączącą Dąbkowice z Dąbkami, skręcamy w lewo na most na kanale i dalej przez las podmokły drogą biegnącą pomiędzy pasmem wydm i brzegiem jeziora dochodzimy do Dąbek. Mijamy po prawej ośrodek turystyki wodnej i wychodzimy na szosę łączącą Koszalin z Darłowem. Idąc szosą w lewo mijamy po prawej punkty małej gastronomii i po 200 m dochodzimy do przystanku PKS. W pobliżu poczta i kilka sklepów.

Dalszą trasę do Darłowa najlepiej przebyć autobusem, gdyż ze względu na niedostępność plaży i terenów wzdłuż drogi szlak prowadzi szosą asfaltową o dużym natężeniu ruchu.

widokZa przystankiem PKS szosa skręca w prawo i wiedzie wzdłuż licznych ośrodków wczasowo-kolonijnych. Naprzeciw ostatniego z nich położony jest duży kemping. Dalej szosa prowadzi przez pola i podmokłe łąki do wsi Bobolin (przystanek PKS). Aż do Darłowa wysadzana jest okazałymi drzewami. 700 m za wsią przechodzimy przez most na rzece Leniwiec i zaraz dalej przez most na kanale odwadniającym łąki i pastwiska. Mijamy po lewej zabudowania byłego PGR Żukowo Morskie (przystanek PKS), a 800 m dalej przechodzimy przez wieś o tej samej nazwie. Tutaj most na rzece Grabowej - lewym dopływie Wieprzy. Dochodzimy do pierwszych zabudowań Darłowa, skręcamy najpierw w prawo, a następnie w lewo.

Przechodzimy ul. Sowińskiego przez tory linii kolejowej Darłowo - Sławno i dochodzimy do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego (stąd najbliżej do dworca PKS -w lewo). Szlak skręca w prawo, następnie w lewo w ul. Wojska Polskiego. Z prawej dochodzą znaki niebieskie szlaku rezerwatów. Kolejny zakręt w prawo w ul. Marii Curie-Skłodowskiej za stacją benzynową dalej most na Wieprzy. Po lewej otwiera się widok na zespół zamkowy. Na pierwszym planie widzimy czterokondygnacyjną wieżę bramną o wysokości 24 m. Obchodzimy zamek skręcając w lewo w ul. Podzamcze. Po lewej mijamy niewielki plac, z którego przez budynek bramny prowadzi wejście na dziedziniec zamku.

Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie pochodzi z XIV w., wielokrotnie przebudowywany (XV-XVIIIw.), obecnie na planie prostokąta z dziedzińcem wewnętrznym, posiada dwa skrzydła. W budynku od strony północno-wschodniej -- w salach reprezentacyjnych udostępnionych do zwiedzania mieści się muzeum regionalne. Dawniej otoczony był fosą (kanał młyński,). Historycznie znany m.in. jako siedziba księcia Eryka I - króla trzech państw skandynawskich.

Idąc dalej ul. Podzamcze przechodzimy przez główny deptak handlowy Darłowa ul. Powstańców Warszawy i wchodzimy w ul. Morską. Po lewej mijamy budynek poczty.

Skręcając w prawo deptakiem dochodzimy do rynku (pl. Kościuszki) z zabytkową zabudową. centrum Darłowa zachowało pierwotny układ urbanistyczny, w obrębie dawnych murów miejskich. Ulicę Powstańców Warszawy zamyka gotycka Brama Wysoka z pierwszej połowy XIVw., czterokondygnacyjna z ostrołukowym przejazdem. Prawie wszystkie kamienice w centrum wpisane są do rejestru zabytków. Warto zwrócić uwagę na barokowy ratusz z 1725 r., w którego portalu (1657 r.) znajduje się herb miasta. Atrakcję stanowi również Pomnik Rybaka - rzeźba z brązu (1919 r.) przedstawiająca rybaka trzymającego łódź, osadzona na fontannie z białego piaskowca. Dalej przy ul. Kościelnej kolejny gotycki zabytek- kościół trzynawowy z 1394 r., z wysoką (60 m, czterokondygnacyjną wieżą z dachem namiotowym i iglicą. W bocznej kaplicy pod wieżą w sarkofagach spoczywa książę Eryk I oraz żona Bogusława XIX - księżna Elżbieta i żona Ulryka, księżna Jadwiga. Do szlaku powracamy ul. Wenedów w lewo.

Ul. Morska wyprowadza nas do portowej części miasta. Za przystanią rybacką skręcamy w ścieżkę w lewo i wychodzimy przez park na nabrzeże portowe. Kanał portowy stanowi uregulowane koryto Wieprzy. Po lewej widoczne okazałe elewatory zbożowe wybudowane ok. 1900 r. Mając po prawej park przechodzimy nabrzeżem około 1 km, następnie skręcamy w prawo i ścieżką przez park wychodzimy na ul. Conrada mając po lewej port rybacki, po prawej kemping. Na skrzyżowaniu z ul. Słowiańską skręcamy wprawo i osiągamy przystanek PKS Darłówko Wsch.

Idąc dalej za znakami niebieskimi prosto ul. Conrada można dojść do wybudowanego w 1988 r. rozsuwanego mostu łączącego zachodnią część miejscowości ze wschodnią oraz do latarni morskiej wybudowanej w XIX w. u nasady falochronu osłaniającego wejście do portu.

Szlak początkowo prowadzi ul. Słowiańską mijając po lewej park nadmorski, po prawej ośrodki wczasowe, następnie skręplażaca w lewo w ścieżkę prowadzącą przez las skrajem wydm nadmorskich. Po przejściu 200 m wychodzimy na niedostępną dla ruchu kołowego betonową drogę prowadzącą przez las wzdłuż pasa wydm. Droga przechodzi w nieutwardzoną i wyprowadza nas na kanał łączący jezioro Kopań z Bałtykiem. Jest to już ostatnie z czterech jezior przybrzeżnych woj. koszalińskiego, które powstały w wyniku odcięcia mierzeją dawnych zatok morskich.
Kierując się w lewo 50 m przechodzimy przez drewniany mostek na kanale, mijamy budynek dawnej strażnicy granicznej i drogą leśną a następnie betonową wiodącą usypaną groblą dochodzimy do płn.-wsch. krańca jeziora Kopań. W tym miejscu mierzeja jest najwęższa, z lewej widok na Bałtyk, z prawej zaś na jezioro. Za skrajem jeziora droga betonowa odchodzi w prawo, szlak natomiast prowadzi dalej prosto przez las nadmorski aż do ośrodka wypoczynkowego we wsi Wicie, który mijamy z prawej strony. Tu przebiegała granica byłego woj. koszalińskiego z woj. słupskim. Dalej idziemy drogą umocnioną poprzecznie drewnianymi kłodami, aż do skraju pasa startowego zapasowego lotniska (1,9 km). Podążamy asfaltowym pasem przez las sosnowy. Z prawej dochodzi szosa z Darłowa. Osiągamy skraj lasu i dochodzimy do miejscowości wczasowej Jarosławiec. Mijamy po lewej ośrodki wczasowe i docieramy do latarni morskiej oraz przystanku PKS Jarosławiec. Stąd połączenia autobusowe z Darłowem, Sławnem i Słupskiem. Dalej szlak prowadzi szosą wylotową na Słupsk w kierunku wsi Jezierzany.

 

Szlak Rezerwatów (niebieski)

Długość 71,5 km. Rozpoczyna się w Darłówku kończy w Polanowie. Na trasie rezerwatu pomniki przyrody, zamki w Darłowie i Kręgu. Przez gminę przebiega odcinek około 15 km od Darłówka przez Dałowo, Zakrzewo Dolne, Zielnowo i Kowalewice.

Na szlaku występuje wiele atrakcji przyrodniczych, szczególnie na odcinku Sławno - Polanów. Szlak przechodzi obok rezerwatów przyrody Janiewickie Bagno, Wieleń i na rzece Grabowej. Występują też liczne pomniki przyrody. W północnej części szlak prowadzi przez Równinę Słupską wzdłuż dolin rzecznych Wieprzy, Rakówki i Grabowej, w końcowej części przebiega przez wzgórza Wysoczyzny Polanowskiej.

Szlak w większej części jest dostępny rowerem. Trudności mogą wystąpić na odcinku Kowalewice - Stary Kraków i Stary Kraków - Radosław oraz Ugacie - Janiewice, a także ze względu na strome podjazdy i zjazdy przed samym Polanowem (tu możliwość objazdu drogą Wielin - Polanów).

krajobrazPoczątek szlaku w Darłówku nad kanałem portowym przy (ul. Wschodnia). Zaraz obok u podstawy falochronu osłaniającego wejście do portu, wybudowana w roku 1885, latarnia morska o wysokości 23 m. Zasięg jej światła blaskowego wynosi 15 Mm. Niedaleko można przenocować na niewielkim polu biwakowym. Idąc wzdłuż kanału w kierunku południowym mijamy dwa pensjonaty i dochodzimy do rozsuwanego mostu wybudowanego w 1988 z żelaza i betonu na miejscu dawnego mostu zwodzonego, który prze pewien czas znajdował się w Krągu na trasie naszego szlaku a obecnie został przetransportowany z powrotem do Darłówka i będzie odbudowany lecz w innym miejscu. Most łączy zachodnią część Darłówka ze wschodnią. Przy moście skręcamy w lewo do ul. Conrada, którą idziemy w prawo. Po lewej stronie ulicy mijamy kilka punktów małej gastronomii, za nimi w głębi park nadmorski. skrzyżowaniu z ul. Słowiańską przystanek PKS (połączenia z Darłowem). Tutaj z prawej dochodzą znaki czerwone, które będą nam towarzyszyć aż do Darłowa. Po prawej mijamy port rybacki, z lewej duży kemping. Za mostem skręcamy z szosy do Darłowa w prawo i przez park ścieżką wychodzimy ponownie nad kanał portowy. Idąc wzdłuż kanału uregulowanego Wieprzy do Bałtyku - widzimy baseny i urządzenia tego niewielkiego portu morskiego będącego zarazem dużym portem rybackim. Po drugiej stronie kanału widoczne baseny portowe i baza przeładunkowa PZB, dalej wybudowane w 1900 roku elewatory zbożowe. Po wschodniej stronie kanału przed nami widoczna przystań rybacka na kanale. Przed bazą odchodzimy od nabrzeża w lewo ścieżką przez park do ul. Conrada i wchodzimy do Darłowa. Szlak prowadzi cały czas prosto przez miasto, przecina główny deptak handlowy i wchodzi w ul. Podzamcze.

Przy skrzyżowaniu z ul. Wenedów warto zboczyć ze szlaku, by zwiedzić zabytkowe centrum Darłowa. Przy ul. Kościelnej znajduje się wybudowany w 1394 roku trzynawowy gotycki kościół z czteroboczną, masywną wieżą o wysokości około 60 m. W bocznej kaplicy pod wieżą obok księżnej Elżbiety i Jadwigi spoczywa w sarkofagu Eryk I król trzech państw skandynawskich. Za kościołem wychodzimy na rynek z zachowaną zabytkową zabudową. Na uwagę zasługuje pomnik rybaka trzymającego łódź usytuowany na środku fontanny z białego piaskowca(1919) oraz murowany ratusz barokowy z 1725 r. i portal z 1657 r. z herbem miasta. W lewo ulicą Powstańców Warszawskich można dojść do kamiennej gotyckiej bramy zwanej Wysoką z I poł. XIV w., czterokondygnacyjnej z dachem namiotowym i ostrołukowym przejazdem. Natomiast kierując się w prawo deptakiem handlowym (ul. Powstańców Warszawskich,) dochodzimy do szlaku i skręcamy lewo w ul. Podzamcze.

Po prawej mijamy plac Zamkowy, skąd prowadzi wejście do zespołu zamkowego. W wybudowanym w XIV w. gotyckim zamku książąt pomorskich, przebudowanym w XV-XVIII W. mieści się obecnie muzeum regionalne. Zamek posiada dziedziniec wewnętrzny, na który prowadzi wejście przez budynek bramny (XVI w.) z przejazdem półkolistym. Nad zamkiem góruje 24-metrowa, czterokondygnacyjna Wieża Bramna. Za placem Zamkowym szlak skręca w prawo i obchodzi zamek ulicą M. Curie-Skłodowskiej. Przechodzimy przez most na Wieprzy i za stacją benzynową skręcamy w lewo w ul. Wojska Polskiego. Na następnym skrzyżowaniu w prawo odchodzą znaki czerwone, szlak zaś skręca 50 m dalej w lewo w ul. Leśną. Po lewej mijamy fabrykę maszyn rolniczych, po prawej osiedle domków jednorodzinnych. Ulica przechodzi w szosę wylotową w kierunku Sławna. Szlak skręca za miastem z szosy w lewo i drogą przez pola obok urządzeń wodociągów miejskich. Z prawej dochodzi betonowa droga (dojazd od szosy), zaraz za nią mostek na dopływie Wieprzy - Lękawicy. Dalej droga prowadzi wzdłuż ściany lasu. Po 300 m droga betonowa skręca w lewo w kierunku Cisowa, szlak zaś prowadzi dalej prosto przez las, następnie skrajem lasu, nadrzecznych łąk i przez pola wychodzimy na utwardzoną drogę z Zakrzewa. Skręcamy w prawo wchodząc do Zielnowa. Przechodzimy przez wieś. Za wsią droga asfaltowa skręca w prawo do m. Krupy, natomiast szlak prowadzi prosto drogą polną wysadzaną potężnymi lipami. Mijamy po lewej pojedyncze gospodarstwa rolne. Dalej szlak prowadzi skrajem młodniaka, następnie około 2 km przez tereny leśne. Wychodzimy z lasu przed Kowalewicami i przez pola dochodzimy do szosy Stary Jarosław - Sulimice. We wsi szosa skręca w lewo (tam przystanek PKS), szlak zaś prowadzi dalej drogą wiejską w kierunku wschodnim. Mijamy po prawej zabytkową zagrodę wiejską o konstrukcji szachulcowej z XIX w. następnie neogotycki kościół z 1879 r. z ciekawą wieżą z hełmem piramidalnym.

Przed wejściem kościoła obelisk kamienny z 1919 r. poświęcony poległym w I wojnie światowej parafianom. Wychodzimy ze wsi na pola - po prawej mijamy kolejno okazały dąb i pomnikowy głaz narzutowy. Następnie skręcamy w lewo w kierunku widocznej samotnej zagrody, za którą dochodzimy do ściany lasu. Wędrujemy przez las, następnie przez nadrzeczne łąki i dalej wałem wzdłuż Wieprzy i ścieżką wychodzimy na drogę z Kowalewic.
 
widokPrzechodzimy przez mostek na strumyku wpadającym do Wieprzy. Na najbliższym skrzyżowaniu dróg wychodzimy w prawo z doliny Wieprzy i 200 m dalej osiągamy skraj lasu. Drogą polną wysadzaną potężnymi wierzbami dochodzimy do zachodniego skraju Starego Krakowa. Szlak wiedzie drogą utwardzoną przez wieś mijając pojedyncze zabudowania, następnie przecina szosę Sławno - Jarosławiec w pobliżu przystanku PKS. Idziemy dalej wiejskim brukiem mijając sklep spożywczy, następnie przed wzniesieniem z zabytkowym kościołem skręca w prawo. Mijamy kolejny sklep i ostatnie zabudowania Starego Krakowa. Drogą polną dochodzimy do ściany lasu przy zabudowaniach leśniczówki Krakowiany. Stąd szlak prowadzi przez las 3,3 km częściowo zarastającą drogą leśną, następnie dochodzącą z prawej drogą utwardzoną, w kierunku południowo-wschodnim. Przez pola wychodzimy na szosę do Sławska na południowym skraju wsi Radosław. Stąd aż poza Sławno szlak prowadzi przez tereny bezleśne. Wędrujemy szosą wysadzaną pięknymi okazami drzew liściastych w prawo, przechodzimy wiaduktem nad dawnym torowiskiem kolejowymi dochodzimy do zakrętu szosy, za którym przystanek PKS Warginie (osada widoczna z prawej strony szosy). Wśród pól docieramy do Sławska. Za pierwszymi zabudowaniami z lewej kościół gotycki z pocz. XV w., murowany, przebudowywany w XIX/XX w., otoczony kamiennym murem. Przy kościele skręcamy w prawo i wychodzimy na szosę Sławno - Ustka. Z lewej dochodzą znaki zielone szlaku nr 1842 z. Mijamy przystanek PKS, dwa sklepy. Za wsią po lewej widoczne zarośla doliny Wieprzy. 1,5 km za wsią - na zakręcie szosy schodzimy z asfaltu w lewo na pola (znaki zielone idą dalej asfaltem). Po prawej mijamy niewielki zakład przetwórstwa rybnego. Początkowo droga prowadzi wśród pół, następnie skrajem nadrzecznej skarpy pomiędzy połami i nadrzecznymi łąkami. Mijamy po lewej wodociągi miejskie, stąd utwardzoną asfaltem do placu im. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego. Plac przecinamy po przekątnej. Po lewej masywna sylwetka gotyckiego kościoła z XIV/XV w. z dużą wieżą na planie czworokąta - charakterystyczną dla gotyku północnego. Ulicą Jedności Narodowej przechodzimy pod gotycką Bramą Koszalińską z pol. XV w. Po prawej za skrzyżowaniem hotel i restauracja. Stąd najbliżej do dworca PKP i PKS w Sławnie. Na rozwidleniu przed stacją benzynową skręcamy w lewo i ul. Polanowską pod wiaduktem kolejowym podążamy w kierunku południowym mając z prawej osiedle domków jednorodzinnych. Skręcamy w lewo w szosę wylotową w kierunku Ostrowca mając po lewej zakłady drobiarskie. Zbliżamy się do terenów leśnych. Na skrzyżowaniu szos odbijamy w lewo w kierunku Janiewic drogą asfaltową prowadzącą skrajem lasu do Pomiłowa. Za przystankiem PKS Pomiłowo skręcamy z szosy w drogę leśną (znaki zielone prowadzą dalej prosto), za zakrętem na skrzyżowaniu pod górę w prawo i przed porębą w lewo. Ponownie opuszczamy się do drogi leśnej dochodzącej z prawej strony i wychodzimy na drogę dojazdową z Pomiłowa do Ugaci. Przechodzimy przez tę niewielką osadę i dalej przez lasy podążamy na południe. Przekraczamy nasyp kolejowy dawnej kolejki wąskotorowej następnie schodzimy z drogi w lewo w podmokły las i 100 m dalej skręcając w prawo wychodzimy na drogę biegnącą skrajem lasu i łąk szerokiej w tym miejscu doliny Rakówki (zwanej również Reknicą), lewobrzeżnego dopływu Wieprzy. Na kolejnym skrzyżowaniu początkowo przez las, podążamy jego skrajem dalej na południe. Po lewej mijamy ruinę stodoły. Przechodzimy przez niewielki wpadający do Rakówki strumyk (miejsce to zwane jest Mirogniew) i skręcamy wprawo. Z tej drogi prowadzącej do pobliskiego Kosierzewa (1 km) zbaczamy w lewo pod górę i słabo zarysowanymi dróżkami leśnymi, częściowo na przełaj przez las (uwaga na znaki !) dochodzimy do skrzyżowania dróg leśnych.
 
Stąd w prawo można dojść wzdłuż jez. Ostrowieckiego do Ostrowca (1,3 km). Szlak prowadzi dalej prosto, następnie drogą leśną łukiem w lewo schodzi ponownie w dolinę rzeczną. Na zakręcie drogi w prawo szlak odbija w lewo i słabo zarysowaną ścieżką leśną (uwaga na znaki !) wyprowadza nas nad bagniste łąki doliny Rakówki. Mocno zniszczoną przez dziki i zarastającą drogą podążamy przez dolinę rzeczną na wschód do widocznej ściany lasu. Na środku doliny przekraczamy Rakówkę niewielkim, ułożonym z bali mostkiem. Jesteśmy na północnej granicy rezerwatu Janiewickie Bagno (zwanym też rezerwatem Ostrowiec).
 
obrazRezerwat został utworzony w 1962 r. na powierzchni 100 ha dla ochrony boru bagiennego na torfowisku przejściowym. Osobliwościq przyrodniczą jest tu reliktowa, arktyczno-borealna malina moroszka (Rubus charnaemorus,) o białych owocach. Jest to najbardziej na południe wysunięte stanowisko tej rośliny. Szczególnie dużo okazów znajduje się w części południowej rezerwatu, z tej strony niewidocznej Dochodząc do skraju lasu skręcamy w prawo i skrajem lasu i łąk odchodzimy łukiem od doliny w lewo do Janiewic. Drogą brukowaną pomiędzy gospodarstwami wchodzimy do centrum wsi (dwa sklepy, przystanek PKS - połączenia ze Sławnem), gdzie skręcamy w prawo w prowadzącą do Krągu brukowaną drogę. Początkowo przez pola (kończy się bruk), następnie przez lasy mieszane dochodzimy do gajówki Janiewice, którą mijamy w głębi po lewej. Z prawej na wyniosłej, potężnej sośnie zawieszona jest niewielka kapliczka. Za gajówką po lewej mijamy jezioro Janiewice i ośrodek wypoczynkowy (Jezioro Zakładowe Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych). Przy drodze nad jeziorem dwa okazałe dęby. Kilometr dalej po prawej mijamy zabudowania leśnictwa Janiewice. Tutaj kolejne okazy potężnych drzew: dwa dęby i cztery buki. Dochodzimy do szosy Sławno - Osowo i skręcamy w prawo. Droga asfaltowa prowadzi przez podmokły las mieszany, 150 m dalej przechodzimy przez most na Grabowej (wpadający do Wieprzy w pobliżu portu w Darłówku dopływ lewobrzeżny). Przed nami skrzyżowanie z szosą Sławno - Polanów. Nie dochodząc do skrzyżowania (50 m wcześniej) skręcamy z asfaltu w drogę leśną w lewo w kierunku południowo - wschodnim. Droga prowadzi przez młodniaki sosnowe. Mijamy przydrożną potężną brzozę. Kilometr dalej wychodzimy na skraj "lasu nad rozległe łąki nad Grabową. Skrajem lasu podążamy na południe. Z lewej dochodzi linia energetyczna. Na jej zakręcie odchodzimy od doliny Grabowej w prawo pod górę przez starodrzew sosnowo-bukowy. Po prawej okazały pomnik przyrody olbrzymi dąb. 300 m dalej wychodzimy na skraj lasu i przez pola dochodzimy do Krągu. Wychodzimy na szosę Sławno-Polanów w lewo (asfaltowa nawierzchnia aż do Buszyna). Z prawej kolejno mijamy Jezioro Zamkowe (Krąg), następnie ogrodzony kamiennym murem zespół parkowo-zamkowy.
 
Przez furtkę w ogrodzeniu można wejść na teren parku zabytkowego z poł. XIX w. u charakterze naturalistycznym. Idąc w kierunku zamku przechodzimy przez most zwodzony przeniesiony tu z Darłówka (na jego miejscu wybudowano nowoczesny, rozsuwany). Same przęsła tego zabytku techniki z poł. XIX w. przełożono przez niewielki rów przed zamkiem. Zamek Podewilsów (Podwilczów,) początkowo z 1414 roku, był wielokrotnie przebudowywany. Dobudowano też kaplicę i barokowe skrzydło zachodnie. Główna bryła jest budowlą czterokondygnacyjną zwieńczoną szczytami z czterema cylindrycznymi wieżami z bemami dzwonowymi. Zamek po remoncie pełnić może rolę ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego. Na uwagę w otoczeniu zamku zasługuje m. in. pomnikowy klon srebrzysty o obw. 280 cm i grodzisko nizinne z IX-Xw. Odchodząc sprzed frontu zamku w lewo aleją parkową możemy zwiedzić kościół fililialny 41. kaplica zamkowa) z 1580 roku bez wieży, jednonawowy z dobudowaną barokową kaplicą grobową z 1700 r. z białego piaskowca. wejściem do kościoła malowany na desce kartusz herbowy Podewilsów i Cycewitzów. Wewnątrz barokowe i renesansowe wyposażenie, przede wszystkim sarkofagi i ołtarze epitafijne z XVII i XVIII w. dawnych właścicieli zamku. Stąd wracamy do szlaku i na drogę główną. Ścieżki rowerowe
Dąbki - Dąbkowice - długość 5,5 km, przebiega wśród lasu nadmorskiego, wzdłuż brzegu jeziora Bukowo. 

do góry

PRZYDATNE INFO

Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno
tel. (0 59) 810 49 04

Komenda Powiatowa Policji
ul. Gdańska 2, 76-100 Sławno 
tel. (0 59) 810 05 11

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Sławnie (powiatslawno.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Karoliny Ściborowskiej-Wal.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone