zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
lubelskie
Kraśnik
Lubartów
Łęczna
Powiat Włodawski
Puławy
Świdnik
Zamość
Zamość

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Na południowo - wschodnim skraju Wyżyny Lubelskiej, w odległości 90 km za Lublinem leży Zamość, miasto Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Zamość, nazywany Perłą Renesansu, Padwą Północy, Miastem Arkad, to idealne miasto twierdza, założone w 1580 roku przez Jan Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Mornado, stanowiące wybitne osiągnięcie późnorenesansowej europejskiej myśli urbanistycznej. Układ urbanistyczny śródmieścia z zespołem ok. 120 zabytków architektury został zaliczony do zabytków o najwyższej wartości artystyczno-historycznej w skali światowej.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

ratuszRATUSZ
Zbudowany został na przełomie XVI i XVII w. wg projektu Bernarda Moranda. W latach 1639 - 1651 gruntownie przebudowany przez Jana Jaroszewicza i Jana Wolffa. Obiekt powiększono i podwyższono przez wprowadzenie trzech kondygnacji z wysoką attyką. Elewacje o manierystycznych proporcjach, rytmicznych podziałach i bogatym wystroju architektonicznym. W XVIII w. przed fasadą ratusza wybudowano odwach i dwuskrzydłowe, wachlarzowe schody wsparte na arkadach. W 1770r. wieża otrzymała smukły hełm z latarnią.

W latach 1823-1825 na zapleczu ratusza, w miejscu drewnianych jatek, wzniesiono piętrowy budynek więzienny w duchu „koszarowego" klasycyzmu wg projektu gen. J. Mallet-Malletskiego. Skrzydła boczne, łączące budynek z gmachem ratusza, powstały po 1848. O przybytku surowej Temidy przypomina monumentalna brama frontowa. Wymiar sprawiedliwości symbolizuje waga, a sędziów -atrybuty: ręka i oko, umieszczone nad wejściem.

RYNEK WIELKI
Jest jednym z piękniejszych XVI-wiecznych reprezentacyjnych placów w Europie. W każdej pierzei Rynku znajduje się zespół podcieniowych kamienic mieszczańskich. Rynek Wielki jest placem idealnie kwadratowym o wymiarach 100 x 100 m. Na rynku krzyżują się pod kątem prostym dwie główne osie zespołu staromiejskiego. Oś podłużna o długości 600 m przebiega zgodnie z kierunkiem wschód - zachód, od bastionu VII do rezydencji Zamoyskich. Oś poprzeczna licząca 400 m przebiega z północy na południe, łącząc Rynek Wielki z rynkami: Solnym i Wodnym.

rynek wielki

RYNEK SOLNY
Jeden z dwu analogicznych mniejszych rynków na poprzecznej osi miasta, prawdopodobnie nigdy nie osiągnął idealnego kształtu (50 x 50 m). Nazwa jego pochodzi od handlu składowaną tu solą, sprowadzaną z Drohobycza i Wieliczki. Był to od początku plac targowy. Posiada różnorodną zabudowę. Najciekawsze kamieniczki znajdują się wzdłuż ul. Zamenhofa. Zwraca uwagę kamienica narożna, zdobiona na całej szerokości fryzem podokiennym z motywem wici roślinnej wychodzącej z dzbana. W 1829r., po wyburzeniu kilku domów, na tyłach ratusza urządzono plac musztry.

arsenałARSENAŁ
Wzniesiony przez Bernarda Morando w latach 1582-1584 usytuowany na północ   od pałacu był jedną z pierwszych budowli publicznych w mieście. Budynek ma    dł. 63 m.
Na niskie piętro prowadzą zewnętrzne schody umieszczone nad  portalem. Obecnie siedziba - Muzeum Barwy i Oręża. Na parterze ulokowano stałą ekspozycję XVII wiecznej zbrojowni tj. białej broni palnej, uzbrojenie, armaty oraz wystawę obrazującą historię twierdzy Zamość wraz z  modelem miasta.

BRAMA SZCZEBRZESKA
Jedna z 3 bram miasta wzniesiona wg projektu Bernarda Morando w latach 1603-1605. Przebudowana w latach 1770-1771 zwana była również Floriańską od figury św. Floriana umieszczonej w attyce. Obecną formę architektoniczną zawdzięcza przebudowie klasycystycznej z lat 1821-1825. Od strony wsch. przylega do bramy dobrze zachowana kurtyna biegnąca do bastionu nr 2.

NOWA BRAMA LUBELSKA
Wzniesiona w l. 1821-1822 w stylu klasycystycznym. Zasadniczą bramę stanowi wyższa część kompleksu z monumentalną ceglano-kamienną fasadą. W niższych partiach usytuowane są skromniejsze wejścia, prowadzące do pomieszczeń sąsiadujących z bramą. Zrekonstruowano przylegające kurtyny, odkryto i zabezpieczono fragmenty kojca w fosie. W 1982r. odtworzono nad fosą drewniany most łączący otwartą bramę z nasypem ziemnym broniącym pierwotnie dostępu do bramy.

stara bramaSTARA BRAMA LUBELSKA
Wybudowana w pierwszym okresie powstawania miasta. W lutym 1588 r. przeprowadzono tędy arcyksięcia Maksymiliana wziętego do niewoli przez Jana Zamoyskiego w bitwie pod Byczyną. Na frontonie umieszczona jest alegoryczna personifikacja Polski. Brama ta spełniała jednocześnie rolę łuku tryumfalnego. W 1604 r. zamurowana. Łaciński napis w tłumaczeniu brzmi:"Witaj Życiodajna Matko Polsko! Ty nie tylko murami lecz także życiem i krwią masz być przez nas broniona. O Gwiazdo Wolności i Szlachetności Polsko witaj. Jan z Zamościa z własnych funduszów wystawił".

STARA BRAMA LWOWSKA
Wzniesiona wg proj. Bernarda Morando na przełomie XVI/XVII w. W zwieńczeniu płaskorzeźba przedstawiająca św. Tomasza Apostoła (patrona miasta) klęczącego przed Chrystusem, po bokach kartusze herbowe rodu Zamoyskich. Poniżej łacińska inskrypcja :"Zwycięzco grzechu, piekła i śmierci odeprzyj wściekłe ataki wszystkich nieprzyjaciół". W ścianach bocznych ukośne otwory strzelnicze do prowadzenia ognia czy obserwacji z przyległych kazamat.

NOWA BRAMA LWOWSKA
Wzniesiona w latach 1820-21 r. wg proj. inż. wojskowego Jana Pawła Lelewela, otrzymała monumentalną klasycystyczną fasadę. Po zniesieniu wałów stała się budynkiem wolnostojącym. Otwór bramy z półkolistym tympanonem nawiązuje wyglądem do łuku tryumfalnego Saint Denis w Paryżu. W tympanonie widoczne są inicjały Aleksandra I, cara Wszechrosji i króla Polski. Od 1980 r mieści się tu siedziba Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego.

pałacPAŁAC ZAMOYSKICH
Pierwotna rezydencja wzniesiona przez Jana Zamoyskiego w latach 1579-1586 wg projektu Bernarda Morando, zamykała od zachodu główną oś miasta, od którego oddzielona została własnymi bastejowymi obwarowaniami. Pałac stanowił jednopiętrowy budynek „przedni" o długości 60 m, który posiadał o frontu monumentalne dwuskrzydłowe schody prowadzące na I piętro. Nad pałacem górowała czworoboczna wieża - belweder z tarasem widokowym. W XVIII w. rezydencja uległa późnobarokowej przebudowie. Obniżoną i pozbawioną attyki wieżę zwieńczono trójkątnym szczytem z rzeźbami na narożach. Korpus pałacu otrzymał wyniosłe dachy mansardowe i został połączony piętrowymi galeriami z oficynami tylnymi. Od frontu dobudowano dwa boczne pawilony oraz długie parterowe oficyny. Od 1809 r zespół przestał być siedzibą ordynatów i w 1821r sprzedano go wraz z miastem Skarbowi Państwa. Bogate niegdyś wyposażenie uległo zniszczeniu w trakcie przebudowy dokonanej po 1831 r. na szpital wojskowy. Po uzyskaniu niepodległości w 1918r. pomieszczenia pałacu przekazano instytucjom sądowym.

BASTION VII
Dzieło fortyfikacyjne umieszczone na załamaniu obwarowań twierdzy. Celem jego było dodatkowe wzmocnienie obrony umocnień. Ma kształt pięcioboku, oskarpowanego murem. Czoła bastionu mają 71 i 77 m długości. W I poł. XIX w. gruntownie przebudowany. Cofnięte barki zostały zabudowane kazamatami. Wewnątrz znajdują się galerie strzelnicze. Bastion został zniszczony w 1866 r. w czasie likwidacji twierdzy. W latach 1977-1984 został zrekonstruowany do postaci XIX-wiecznej. W szpicu bastionu umieszczony był dawniej kartusz herbowy Tomasza Zamoyskiego.

nadszaniec bastionuNADSZANIEC BASTIONU VI
Nazywany też kawalerem. Wzniesiony w latach 1825-1830 budzi zainteresowanie nie tylko potężną bryłą , ale też jako cenny i rzadki na ziemiach polskich zbytek architektury militarnej. Posadowiony na szyi bastionu stworzył nowoczesny węzeł obronny Twierdzy Zamość. Wymiary: dług. 105 m, szer. 36 m i wys. 13m. Pełnił również funkcje koszarowe.

KATEDRA
Katedra (od 25 marca 1992 r., dawniej Kolegiata) ufundowana została przez Jana Zamoyskiego, I ordynata, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. Budowniczym świątyni w latach 1587-1598 był architekt włoski Bernardo Morando. Świątynia pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła /45m dł.,30m szer., wys. nawy głównej 20 m / należy do najokazalszych oraz najpiękniejszych budowli sakralnych w polskiej architekturze nowożytnej. Zachowała swój pierwotny wystrój wnętrz i bogactwo renesansowych dekoracji. Oglądamy rokokowe tabernakulum z XVIII w. w ołtarzu głównym, obrazy mistrzów włoskich i polskich oraz barokowe sztukaterie, płytę nagrobną Jana Zamoyskiego i nagrobek XIV ordynata Tomasza Zamoyskiego. Pod kaplicą w podziemiach katedry znajdują się krypty grobowe z prochami szesnastu ordynatów Zamoyskich i ich rodzin. W bocznej kaplicy od 1803r. znajduje się łaskami słynący obraz Matki Boskiej Odwachowskiej.

KOŚCIÓŁ p.w. Św. Mikołaja
Dawna cerkiew grecko-ruska i bazyliańska, wzniesiona w latach 1618 -1631 wg projektu Jana Jaroszewicza, oraz Jan Wolffa, który był autorem dekoracji. Z uwagi na lokalizację przy fortyfikacjach, świątynia miała charakter obronny. W latach 1690-98 dobudowano wieżę o wysokości 38 m, zwieńczoną późnobarokowym hełmem. Malownicza bryła dawnej cerkwi łączy elementy charakterystyczne dla cerkwi mołdawskich z elementami architektury łacińskiej. Pod masywną czworoboczną kopułą z dekoracyjną latarnią znajduje się mała kwadratowa nawa poszerzona półkolistymi absydami. Sklepienia zdobione są bogatą dekoracją sztukatorską. W kruchcie zachował się późnorenesansowy portal arkadowy z rozetami.

KOŚCIÓŁ FANCISZKANÓW
Wzniesiony w stylu barokowym z fundacji II ordynata Tomasza Zamoyskiego i jego żony Katarzyny był największą świątynią w Zamościu (56 m długości i 29 m szerokości) i jedną z wybitniejszych budowli sakralnych XVII w. w Polsce. Posiadał bardzo bogaty wystrój elewacji zaprojektowanych przez Jana Michała Linka. Po likwidacji zakonu franciszkanów w 1784r. przez Austriaków, kościół stracił na wiele lat funkcję sakralną. W 1895r. utrącono szczyty i obniżono cały gmach, a nawę główną podzielono na 3 kondygnacje. W 1993 r. przywrócono funkcję sakralną obiektu.

KOŚCIÓŁ p.w. ŚW.KATARZYNY
Wybudowany w latach 1680-1686 wg projektu J. M. Linka, pod wezwaniem św. Piotra z Alkantary. W latach 1925-1926 przeprowadzono remont kościoła, który pod nowym wezwaniem (czyli św. Katarzyny) stał się kościołem rektoralnym. W czasie ostatniej wojny w podziemiach świątyni przechowywany był obraz Jana Matejki - „Hołd Pruski", przywieziony tu z Krakowa i ukryty przed Niemcami. Obecny wygląd kościół zawdzięcza rekonstrukcji przeprowadzonej pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Odtworzono wtedy m.in. szczyty i dzwonnicę.

kojecKOJEC
Budowla forteczna pochodząca z 1837r. wzniesiona nad kanałem wodnym fosy, w celu jej obrony. Ma kształt nieregularnego pięcioboku. Ceglano-kamienna architektura zewnętrzna nawiązuje do zamojskiej architektury fortecznej z czasów gen. Mallet-Malletskiego. Wnętrze nakryte jest potężnym sklepieniem kolebkowym. W latach 80-tych odkryto także i zabezpieczono fundamenty kojców przed Bramą Lubelską Nową i furtą w kurtynie VI-VII. Ostatni tkwi w ziemi przed Bramą Lwowską Nową.

SYNAGOGA
Jedna z najpiękniejszych żydowskich świątyń w Polsce. Wybudowana ok. 1610r. w stylu późnego renesansu. Część główną stanowiła wielka sala modlitewna (11,5 x 12,2 m). Sklepienie sali tworzy wyniosła czasza z profilowanymi żebrami. Jeszcze w XVII w. dobudowano dwa babińce. W czasie okupacji niemieckiej nastąpiły poważne zniszczenia bożnicy. Babiniec północny został uszkodzony, a południowy zlikwidowany. Wnętrze bożnicy ogołocono z wyposażenia liturgicznego. Po wyzwoleniu budynek poddano generalnemu remontowi, m.in. odtworzono babiniec południowy. W latach siedemdziesiątych XX w. w ramach renowacji obiektu odtworzono attyki, poddano konserwacji sztukaterie i odsłonięto polichromie.

DAWNY DOM RABINA
Piętrowa kamienica wybudowana w XVII w. Była własnością społeczności żydowskiej do II wojny światowej. Ozdobą jest oryginalny fryz nad podcieniem (wić roślinna z dzbanem).

rotundaROTUNDA - Mauzoleum Martyrologii Zamojszczyzny
Działobitnia wzniesiona w latach 1825-31 jako stanowisko obronne wysunięte na 500 m na południe od murów miasta. Potężne mury w kształcie pierścienia o średnicy 54 m z dziedzińcem wewnętrznym są wysokie na 9,5 m i zaopatrzone w okna strzelnicze. Działobitnię łączyła z miastem osłonięta wałami droga, którą otaczała fosa o szer. ok. 6 m. Do 1939r. obiekt pełnił rolę prochowni. W 1940r. urządzono tu więzienie śledcze gestapo dla przedstawicieli inteligencji z Zamojszczyzny. Wg szacunkowych danych rozstrzelano i spalono tu ciała ok. 8 tys. więźniów. Na cmentarzu wokół Rotundy spoczywają prochy ponad 45 tys. osób. W kwietniu 1947 r. otwarto Mauzoleum Martyrologii Zamojszczyny - Muzeum Rotunda.

CELA WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO
W związku z budową Nowej Bramy Lwowskiej w 1821r. Stara Brama uległa likwidacji przez zamianę na kazamaty. Nad portalem widoczne są ślady po napisie „WIĘZIENIE" umieszczonym w czasach Królestwa Kongresowego. Na elewacji tablica z płaskorzeźbionym popiersiem Waleriana Łukasińskiego (1786 -1868), działacza patriotycznego, założyciela Wolnomularstwa Narodowego i Towarzystwa Patriotycznego, więźnia twierdzy zamojskiej w latach 1824-25 przykutego do działa z inskrypcją: „Nie ma mocy, która by zmogła miłość Ojczyzny prawdziwą".

KAZAMATY BASTIONU I
W pierwszym kształcie zbudował go Bernardo Morando w latach 1596-1600. Miał bronić dostępu od strony południowo-wschodniej. Unowocześnienia dokonał w latach 1618-1623 inż. wojskowy, który we flankach bastionu wybudował kazamaty ze strzelnicami do prowadzenia ognia wzdłuż murów kurtyny .Mimo ogromnych zniszczeń pozostały skarpy bastionu i wały ziemne nad kazamatami.

KAMIENICA "POD ANIOŁEM"
Kamienicę wystawił w latach 1632 - 1634 bogaty kupiec ormiański - Gabriel Bartoszewicz. We wnęce na I piętrze płaskorzeźba z przedstawieniem figury Gabriela Archanioła z lilią / patrona fundatora kamienicy/. Ścianę II piętra zdobią dwa lwy stojące po bokach i smok umieszczony pośrodku. Lwy symbolizują ochronę domu przed złem, które przedstawiono w postaci smoka. We wnętrzach pozostały oryginalne belkowe stropy i wspaniałe kamienne obramienia bliźniaczych okien. Izba tylna na parterze posiada bogaty późnorenesansowy wystrój rzeźbiarsko-architektoniczny z bogatą dekoracją roślinną.

kamienicaKAMIENICA "POD MAŁŻEŃSTWEM"
Nazywana też ?Szafirową", zbudowana przez kupca ormiańskiego Torosza w 2 ćw. XVII w. Dzięki zachowanej fasadzie reprezentuje typową kamienicą ormiańską w mieście. Fasadę zdobi fryz geometryczny i roślinny. Nazwa kamienicy pochodzi od przedstawienia groteskowych postaci mężczyzny i kobiety umieszczonych w strefie attyki. Wnętrza zachowały wiele cech z pierwotnego układu.

KAMIENICA "POD MADONNĄ"
Zawdzięcza swoją nazwę wczesnobarokowej płaskorzeźbie na fasadzie przedstawiającej Madonnę z Dzieciątkiem depczącą fantastycznego smoka. Wzniesiona w XVII w. przez kupca Sołtana Sachwelowicza i odrestaurowana w ostatnich latach urzeka bogatą dekoracją fasady. Kamienica zwieńczona jest wysoką attyką, którą zrekonstruowano w oparciu o zachowane stare szkice. Obecnie w kamienicy mieści się Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando.

KAMIENICA WILCZKOWSKA
Kamienica pochodzi z pocz. XVII w. Obecną formę i wystrój zawdzięcza przebudowie z lat 1665 - 1674 przez Jana Wilczka, rajcę miejskiego. Inicjały właściciela kamienicy zachowały się na elewacji i belkach stropowych wewnątrz pomieszczeń. Kamienica po przebudowie otrzymała wczesnobarokowy wystrój. W lewym górnym narożniku umieszczona została płaskorzeźba przedstawiająca św. Jana Chrzciciela, a niżej św. Tomasza Apostoła z trzema włóczniami.

TWIERDZA ZAMOŚĆ
Na przełomie XVI i XVII w. Zamość był jedną z najnowocześniejszych twierdz w Rzeczypospolitej. Miasto zostało opasane potężnymi fortyfikacjami bastionowymi, kurtynami i fosami. O walorach obronnych twierdzy zamojskiej decydowały też warunki naturalne, gdyż miasto powstało nad rzeką Łabuńką i jej dopływem Topornicą, otoczone rozległą zabagnioną doliną. Fortyfikacje dla Zamościa zaprojektował i wzniósł Bernardo Morando - architekt włoski.

twierdza

W wyniku zespolenia rezydencji i właściwego miasta, a także wykorzystując ukształtowanie terenu powstał nieregularny siedmiobok, składający się z 7 odcinków kurtyn i 7 bastionów umieszczonych w ich załamaniach.

do góry

INNE ATRAKCJE

ZOO im. Stefana Milera, JEDYNE ZOO NA WSCHÓD OD WARSZAWY
Początki ogrodu sięgają 1919 roku, gdy profesor biologii Stefan Miler założył przy Państwowym Męskim Gimnazjum w Zamościu, jakie mieściło się w budynku dawnej Akademii zooZamojskiej, pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie szkolnych ogrodów zoologicznych. Położony obok szkoły ogród zajmował 10 arów. Pierwszymi mieszkańcami zoo były żółwie i zaskrońce, które mieszkały w centralnej części stawu zrobionego z niewielkiego wózka, jakiego używa się w cukrowniach do przewożenia buraków. Pierwsza klatka dla wiewiórek powstała z austriackiej budki wartowniczej. W 1923 roku w zamojskim kinie "Stylowy", gdzie odegrano sztukę Stanisława Młodożeńca, ówczesnego nauczyciela w zamojskim gimnazjum, odbyła się zbiórka pieniędzy, za które zbudowano ptaszarnię. Pierwszymi lokatorami ptaszarni była młoda kukułka i papuga oraz kupione w późniejszym okresie przepiórki, kokoszki wodne i derkacze. Z czasem w zoo pojawiły się m.in. susły, chomiki, króliki i przywieziony z Egiptu przez polskich lotników kameleon. Wilki, które podarował rolnik z Wołynia, początkowo swobodnie biegały po ogrodzie, bawiąc się z turystami. W 1927 roku zoo odwiedził Prezydent RP Ignacy Mościcki. Od tego roku przez 3 lata ogród otrzymywał 10 000 zł dotacji z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Za dotacje wybudowano m.in. cieplarnię, pomieszczenia dla niedźwiedzi i orła. Pierwszy niedźwiedź kupiony za uzbierane przez młodzież pieniądze od poznańskiego zoo zdechł po godzinnym pobycie w zoo (przyczyn nie ustalono). W 1928 roku kupiono drugiego niedźwiedzia z zoo w Hamburgu, którego nazwano "Miś". w 1929 roku poznańskie zoo przysłało w darze 1,5-roczną niedźwiedzicę Basię. 17 stycznia jest świętem ogrodu. Od tego czasu co dwa lata przybywały młode, których łącznie było 30. W 1931 do zoo sprowadzono pierwszego lwa z Warszawy i nadano mu imię "War", lecz po trzech latach zamieniono go na parę lwiątek, z którymi uwielbiał bawić się Bolesław Leśmian. W 1934 roku do ogrodu przybył ryś z Polesia, ulubieniec prof. Milera, który zabierał go na lekcje, gdzie zwierzę było bardzo spokojne. Przed wybuchem II wojny światowej zoo w Zamościu otrzymało dwa okazałe lwy od ogrodu w Warszawie. Niedługo potem przyszło na świat ich potomstwo. Niestety pięć lwów padło w czasie wojny, gdy na ogród spadły dwie bomby.

Obecnie ogród czeka kolejna przebudowa. Zakres prac jest tak wielki, że porównuje się go do przeprowadzki zoo na ul. Szczebrzeską sprzed 25 lat. Powiększona i zmodernizowana zostanie gawra dla niedźwiedzi, powstanie także wodospad. Zostanie powiększona i przebudowana małpiarnia. Zoo powiększy wybieg dla lwów. W planach jest także budowa żyrafiarni oraz wybiegu dla kangurów. 

obrazAmritha - największy obraz świata
We wrześniu 1994 roku przez cztery dni na Rynku Wielkim w Zamościu, podczas obrad Międzynarodowego Sympozjum UNESCO na temat Światowego Dziedzictwa Kultury w Europie Środkowej i Wschodniej został namalowany, przez członków Teatru Performer, NAJWIĘKSZY OBRAZ ŚWIATA. Powierzchnia obrazu wynosiła 17 830 m2 a dzieło za pomocą 1300 kg farby emulsyjnej, 500 kg suchego pigmentu oraz 200 kg kredy tworzyło dziesięć osób (malarzy, aktorów i muzyków).

Największe w Polsce zbiory ilustracji
Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska od (ponad) 20 lat specjalizuje się w upowszechnianiu ilustracji. Gromadzi zbiory oryginałów, organizuje wystawy oraz plenery dla twórców uprawiających tę dyscyplinę sztuki.

W zbiorach BWA znajduje się ponad 3 000 ilustracji, tak znakomitych artystów jak Janusz Stanny, Olga Siemaszko, Krystyna Michałowska, Józef Wilkoń, Teresa Wilbik, Zbigniew Rychlicki. Elżbieta Gaudasińska, Tomasz Borowski, Zdzisław Witwicki, Elżbieta i Marian Murawscy, Antoni Boratyński. Wiesław Majchrzak, Waldemar Andrzejewski, Andrzej Strumiłło, Michał Bylina, Franciszek Maśluszczak i wielu innych. Rozmaitość szkół i doświadczeń, a co za tym idzie artystycznych postaw i przekonań zaowocowała tu wielką różnorodnością tematyczną, formalną  i warsztatową.                                                                                                   
Zbiory ilustracji pochodzą z zakupów, plenerów i darowizn. Coroczne Ogólnopolskie Plenery Ilustratorów odbywają się pod określonym hasłem. Dzięki temu powstało kilkanaście zestawów tematycznych m.in. prace do twórczości H.Sienkiewicza, Wł. Reymonta, A.Mickiewicza, J.Słowackiego oraz Ginącą architekturę Zamojszczyzny. Ginący świat przyrody, Biblia, Diabelski strzelec, Baśnie i legendy (itd. itp.). Posiadane zbiory prezentowane są nie tylko w Zamościu, lecz także w innych galeriach i placówkach kultury w kraju oraz za granicą.

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska jest także organizatorem i koordynatorem udziału polskiej reprezentacji w kolejnych edycjach Międzynarodowego Biennale Ilustracji w Bratysławie.
Zamojskie zbiory ilustracji stały się już bazą dla powstania kilku prac magisterskich i doktorskich.

Wieża widokowa - dzwonnicy przy Katedrze
Panoramę Starego Miasta można podziwiać z balkonu XVIII - wiecznej dzwonnicy przy Katedrze Zamojskiej. Dodatkową atrakcją jest możliwość obejrzenia jednego z większych w kraju, dzwonu zwanego "Janem". Dzwonnica udostępniona jest w godzinach: 10.00 - 16.00

Amatorzy sportów wodnych mogą spróbować swoich sił na zalewach w Józefowie, Majdanie Sopockim, Zwierzyńcu, Zamościu i Nieliszu. Adrenaliny i niezapomnianych wspomnień dostarczają spływy kajakowe Tanwią i Wieprzem. Bogatą ofertę aktywnego wypoczynku posiada także Kryta Pływalnia w Zamościu, pełnowymiarowy basen i 65 metrowa zjeżdżalnia zmęczą nawet największych zapaleńców.

 

ZAMOJSZCZYZNA I ROZTOCZE

Zamojszczyzna i Roztocze to wymarzone miejsce dla wędkarzy. Obfitujące w pstrągi rzeki Tanew i Wieprz, wspomniane zalewy, liczne łowiska oraz cisza i spokój niemalże gwarantują sukces w połowach. Na terenie Roztocza działa kilka kół łowieckich, za pośrednictwem których myśliwi mogą polować na wyznaczonym przez nie terenie. Tutejsze lasy słyną także z obfitości grzybów i jagód. Dorodne prawdziwki, podgrzybki, maślaki i kurki zachwycą gusta najwytrawniejszych grzybiarzy.

Ponadto na Roztoczu znajdują się liczne stadniny konne umożliwiające podziwianie i zgłębianie tajników roztoczańskiej przyrody w siodle.

Miłośnicy sportów zimowych mogą realizować swoje pasje na trzech wyciągach narciarskich: w Tomaszowie Lubelskim, Krasnobrodzie oraz Izbicy. Ponadto tutejsze lasy stanowią doskonałe miejsce do uprawiania narciarstwa biegowego. W sezonie zimowym w każdy weekend odbywają się tu przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym w tym tzw. „Bieg Hetmański” gromadzący co roku kilkaset biegaczy z całej Polski i zza granicy.

do góry

NA WYCIECZKI

Trasa Turystyczna Bastionu VII
ul. Łukasińskiego 2 , tel. (084) 627 07 48
Zamość jako jedyne z niewielu miast, posiada dobrze zachowane fundamenty murów obronnych. W Bastionie VII można przespacerować się trasą turystyczną zobaczyć mury od wewnątrz z otworami strzelniczymi. W dwu istniejących kazamatach odbywają się, na życzenie zainteresowanych atrakcyjne spotkania biesiadne.

ZAMOŚĆ + ROZTOCZE

1. Czas zwiedzania: 8 godz.

Wariant 1: "mała pętla"
Zamość - Rynek Wielki, Ratusz, Katedra, dawny pałac Zamoyskich, dawna Akademia Zamojska, fragmenty murów obronnych, Szczebrzeszyn - renesansowy kościół, d. Synagoga (z autokaru), Zwierzyniec - barokowy kościółek na wyspie, pałac Zarządu Ordynacji, zabytkowy browar, dawny pałac plenipotenta, Muzeum RPN lub ścieżka przyrodnicza do rezerwatu "Bukowa Góra", Guciów - skansen: XIX-wieczna zagroda, Krasnobród - barokowy kościół, Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, drewniany spichlerz z wystawą wieńców dożynkowych, kaplica na wodzie, kaplica "Św. Rocha".

Wariant 2:
Zamość-Rynek Wielki, Ratusz, Katedra, dawny pałac Zamoyskich dawna Akademia Zamojska, fragmenty murów obronnych, Szczebrzeszyn - renesansowy kościół, d. Synagoga (z autokaru), Zwierzyniec - barokowy kościółek na wyspie, pałac Zarządu Ordynacji, zabytkowy browar, dawny pałac plenipotenta, Muzeum RPN lub ścieżki: przyrodnicza do rezerwatu "Bukowa Góra" lub dydaktyczna do stawów "Echo", Górecko Kościelne - modrzewiowy kościół, Muzeum Etnograficzne, aleja pomnikowych dębów, kaplica "na wodzie", zapora wodna na rzece Szum.

Wariant 3:
Zamość - Rynek Wielki, Ratusz, Katedra, dawny pałac Zamoyskich, dawna Akademia Zamojska, fragmenty murów obronnych, Szczebrzeszyn - renesansowy kościół, d. Synagoga (z autokaru), Zwierzyniec - barokowy kościółek na wyspie, pałac Zarządu Ordynacji, zabytkowy browar, dawny pałac plenipotenta, Muzeum RPN lub ścieżki: przyrodnicza do rezerwatu "Bukowa Góra" lub dydaktyczna do stawów "Echo", Józefów - kamieniołomy, Hamernia - rezerwat "Czartowe Pole"

Wariant 4:
Zamość - Rynek Wielki, Ratusz, Katedra, dawny pałac Zamoyskich, dawna Akademia Zamojska, fragmenty murów obronnych, Krasnobród - barokowy kościół, Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, drewniany spichlerz z wystawą wieńców dożynkowych, kaplica na wodzie, kaplica "Św. Rocha", Susiec - rezerwat "Nad Tanwią" - słynne "szumy" (wodospady)

Wariant 5: "Spotkanie z przyrodą Roztocza 1 "
Zwierzyniec - Roztoczański Park Narodowy - zabytki j.w., ścieżka do rezerwatu "Bukowa Góra", ostoja konika polskiego, Muzeum Przyrodnicze RPN, Górecko Kościelne - zabytki j.w., aleja pomnikowych dębów, Józefów - kamieniołomy, Hamernia - rezerwat "Czartowe Pole", Susiec - rezerwat "Nad Tanwią" - słynne "szumy" (wodospady)

Wariant 6: "Spotkanie z przyrodą Roztocza 2"
"w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie..." - wąwozy - poszukiwanie słynnego chrząszcza, Zwierzyniec - zabytki j.w., Muzeum Przyrodnicze RPN, ścieżka po wydmie wzdłuż strumienia Świerszcz do stawów "Echo", ostoja konika polskiego, Guciów - skansen: XIX-wieczna zagroda, wystawa minerałów i skamieniałości, piękne zakola Wieprza.

 

2. Czas zwiedzania: 10 godz.
 
Wariant 7: "duża pętla"
Zamość - Rynek Wielki, Ratusz, Katedra, dawny pałac Zamoyskich, dawna Akademia Zamojska, fragmenty murów obronnych, Szczebrzeszyn - renesansowy kościół, synagoga, Zwierzyniec - barokowy kościółek, pałac Zarządu Ordynacji, zabytkowy browar, dawny pałac plenipotenta, muzeum RPN, Górecko Kościelne - modrzewiowy kościół, Muzeum Etnograficzne, aleja pomnikowych dębów, kaplica "na wodzie", Susiec - rezerwat ,Nad Tanwią" - słynne "szumy" (wodospady), Krasnobród - barokowy kościół, Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, drewniany spichlerz z wystawą wieńców dożynkowych, kaplica "na wodzie", kaplica "Św. Rocha".

Wariant 8: "Szlakiem rodu Zamoyskich"
Zamość - "miasto idealne", siedziba rodu Zamoyskich - Rynek Wielki z kamieniczkami, ratusz, Katedra, d. pałac Zamoyskich, d.Akademia Zamojska, fragmenty murów obronnych, Klemensów - XVIII-wieczny pałac - dawna rezydencja Zamoyskich, Szczebrzeszyn - miejscowość wykupiona przez Jana Zamoyskiego -renesansowy kościół, synagoga, Zwierzyniec - dawna rezydencja rodziny Zamoyskich i siedziba Zarządu Ordynacji Zamojskiej, barokowy kościółek na wyspie, dawny pałacyk plenipotenta, Józefów - miasto ordynacji, Krasnobród - miasteczko związane z Marysieńką Sobieską, wcześniej żoną Jana Sobiepana Zamoyskiego, - barokowy kościół, Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, Tomaszów Lubelski - miasto założone przez Jana Zamoyskiego - barokowy modrzewiowy kościół.

 

SZLAK ORDYNACJI ZAMOJSKIEJ
 
Wiedzie on śladami jakie pozostawiła na Zamojszczyźnie 350-letnia działalność Ordynacji Zamojskiej. Wędrówkę rozpoczniemy oczywiście w Zamościu-dawnej stolicy Ordynacji, zwanej też "Padwą Północy" lub "Miastem Idealnym".

Jego renesansowe założenie urbanistyczne wraz z licznymi wysokiej klasy zabytkami, przetrwało w dobrym stanie do dnia dzisiejszego. Z Zamościa powędrujemy przez Sitaniec, Zawadę, Nielisz, Klemensów, Radecznicę, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Górecko Kościelne, Józefów, Harmenię aż do Suśca.

Wszędzie tam spotkamy liczne zabytki jak: kościoły, pałace, obiekty przemysłowe i inne budowle powstałe w Ordynacji Zamojskiej. Wyjątkowe ich nagromadzenie zobaczymy w Zwierzyńcu, który był początkowo letnią rezydencją pierwszych ordynatów, a od początku XIX w. stał się siedzibą Zarządu Ordynacji. Dlatego oprócz Zamościa warto na dłużej zatrzymać się właśnie w Zwierzyńcu. We wszystkich miejscowościach na szlaku wybrane obiekty oznaczone zostały tablicami z ich opisem.

 

ZWIEDZANIE ZAMOŚCIA

Zamość - "perła renesansu", "Padwa Północy",
Rynek Wielki z kamieniczkami, ratusz, Katedra, dawny pałac Zamoyskich" dawna Akademia Zamojska, dawna Synagoga, fortyfikacje: bramy lwowska i lubelska, Rotunda

Zamość - prywatne "miasto twierdza",
Rynek Wielki z kamieniczkami, ratusz, katedra, dawny pałac Zamoyskich, Muzeum Barwy i Oręża "Arsenał", mury obronne, brama lwowska i lubelska, kojec, trasa turystyczna w bastionie VII, Rotunda

do góry

PRZYDATNE INFO

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
ZAMOŚĆ - RATUSZ UL. RYNEK WIELKI 13
Tel. ( 0 84 ) 639 20 84, ( 0 84 ) 639 30 54

Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej
Rynek Wielki 13 - Ratusz
tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.z o.o.
ul. Peowiaków 1,
Tel: +48 (84) 677 50 00

Loty widokowe nad Zamościem, Aeroklub Ziemi Zamojskiej
ul. Królowej Jadwigi 8, tel. (084) 638 59 53
Lotnisko Mokre: tel. (084) 616 92 59, http://www.aerozam.pl/,

Przejażdżki bryczką po Starym Mieście
Tadeusz Sołoducha, tel. (084) 611 29 60
Stanisław Żołyniak, tel. (084) 616 67 32

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Zamościu (zamosc.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Wydziału Promocji, Kultury i Spraw Społecznych. Fotografie: Marek Jawor, Wiesław Lipiec.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone