zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
podlaskie
Białystok
Powiat Augustowski
Powiat Hajnówka
Powiat Łomżyński
Powiat Moniecki
Powiat Sejneński
P. Wysokomazowiecki
Suwałki
Powiat Łomżyński

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Powiat łomżyński położony jest w zachodniej części województwa podlaskiego, leży w granicach Zielonych Płuc Polski i obejmuje tereny o niewielkim stopniu zanieczyszczenia, bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Około 26% powierzchni powiatu stanowią obszary unikalnej przyrody objęte różnymi formami ochrony prawnej.

W skład powiatu łomżyńskiego wchodzą 2 gminy wiejsko-miejskie (Jedwabne i Nowogród) oraz 7 gmin wiejskich (gm. Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna i Zbójna). Główne drogi krajowe przebiegające przez teren powiatu to:
- droga nr 61 z Warszawy do Augustowa stanowiąca główny ciąg drogowy w zachodniej części Województwa Podlaskiego
- droga nr 63 prowadząca do przejść granicznych z Ukrainą, z Lubelszczyzny na Mazury i do przejść granicznych z Obwodem Kaliningradzkim
- droga nr 64 Piątnica – Jeżewo łącząca powiat ze stolicą województwa.

Drogi wojewódzkie na terenie powiatu:
- droga Łomża – Śniadowo – Ostrów Mazowiecka stanowiąca najkrótsze połączenie powiatu z Warszawą
- droga Łomża – Nowogród – Zbójna – Myszyniec stanowiąca połączenie powiatu z Olsztynem
- droga Piątnica – Jedwabne – Przytuły – Radziłów bardzo ważna dla północnej części powiatu
- droga Łomża – Gać – Mężenin będąca alternatywnym połączeniem z Białymstokiem
- droga łącząca Nowogród z drogą nr 61
- fragment drogi Morgowniki – Stawiski – Przytuły będącej dużą obwodnicą Łomży.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

GMINA JEDWABNE

Borawskie
- cmentarz wojenny z I wojny światowej,

Burzyn
- cmentarz rzym.- kat. (część), 1 poł. XIX,

Jedwabne
- układ przestrzenny miasta,
- kościół par. p.w. św. Jakuba Ap., mur., 1926-35,
- plebania ,mur., k. XIX,
- cmentarz rzym.- kat. (4 nagrobki ), 1907-1945,
- cmentarz żydowski, 1 poł XIX,
- mogiła- pomnik, 1941,
- zespół dworski, 2 poł. XVIII- XIX:
- dwór, mur.,
- park z aleją kasztanowcowi,

Makowskie
- cmentarz wojenny z I wojny światowej,

Orlikowo
- cmentarz wojenny z I wojny światowej,

 

GMINA ŁOMŻA

Chojny Młode
- cmentarz z I wojny światowej ( żołnierzy niemieckich),
- cmentarz z I wojny światowej,( żołnierzy rosyjskich),

Czaplice
- dwór, mur., 1860,

Gać
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy niemieckich),

Giełczyn
- cmentarz pomordowanych w II wojnie światowej,

Konarzyce
- szkoła, mur., 1928,

Pniewo
- cmentarz- mogiła zbiorowa z II wojny światowej,

Puchały
- cmentarz Rzym.- kat. „ stary” ( obok kościoła), XIX,
- cmentarz rzym.- kat., 1 poł. XIX,
- kaplica I drewn., 1843,
- kaplica II, mur., pocz. XX,

Sierzputy Młode
- cmentarz żołnierzy niemieckich z I wojny światowej,

Stara Łomża
- grodzisko wczesnośredniowieczne i 2 podgrodzia,
- osada wczesnośredniowieczna,

 

GMINA MIASTKOWO

Czartoria
- cmentarz wojenny z 1920 ( żołnierzy polskich),

Drogoszewo
- spichrz, mur., poł. XIX,

Miastkowo
- kościół par .p.w. MB Różańcowej, mur., 1862-1863,
- cmentarz Rzym.- kat., XVIII/XIX,
- kaplica rodziny Grochowskich, mur., 1890,
- ogrodzenie z brama, mur.,
- dom dróżnika, tzw. konduktora, mur., 1826,

Nowosiedliny
- cmentarz wojenny z I wojny światowej ( żołnierzy niemieckich i rosyjskich),

Tarnowo
- mogiła ludności żydowskiej z II wojny światowej,
- zespół dworski, 1 poł. XIX:
- dwór, mur., XVIII/XIX,
- park,
- oficyna, mur., pocz. XIX,
- spichrz, mur., pocz. XIX,
- sześciorak, mur., poł. XIX,

Zaruzie
- cmentarz wojenny z II wojny światowej ( żołnierzy niemieckich),

 

GMINA NOWOGRÓD

Jankowo Skarbowo
- cmentarzysko Nowogród okresu wpływów rzymskich,

MĄTWICA
- cmentarzysko Nowogród okresu wpływów rzymskich,

Nowogród
- układ urbanistyczny ze skarpą i doliną Narwi,
- teren skansenu Muzeum Kurpiowskiego, 1909-1926, po 1945,
- grodzisko „Plac Ziemowita”,
- ogrodzenie cmentarza Rzym.-kat. z bramą i 4 nagrobki o znaczeniu historycznym, 1850,

 Serwatki
- cmentarz wojenny z i wojny światowej,

Sławiec
- cmentarz mogiła cywilnej z II wojny światowej,

 

GMINA PIĄTNICA

Dobrzyjałowo
- kościół par. p.w. św. Stanisława Bpa, mur., 2 poł. XIX, nr rej.: A-59 z 28.04.1980
- plebania, 1885,
- cmentarz rzym.- kat.(część), 1 poł. XIX,
- kaplica cmentarna, mur.,

Drozdowo
- kościół par. p.w. św. Jakuba, mur., 1869-78,
- plebania, mur., 1985,
- cmentarz rzym.- kat.(część),XIX,
- kaplica grobowa Lutosławskich,mur.,1870,
- zespół dworski, XVIII-XIX,
- dwór, drewn./mur,
- park,
- osada XII/XVI,

Drozdowo ( Górne)
- park dworski,

Kisielnica
- cmentarz wojenny z I wojny światowej ( żołnierzy rosyjskich),
- cmentarz wojenny z I wojny ( żołnierzy niemieckich),
- założenie parkowe, pocz. XX,

Piątnica
- kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego, mur., 1914-38, 1990,
- plebania, mur., 1880,XX,
- cmentarz rzym.- kat. (część),
- zespół fortów (ziemno-betonowych), 1882-1914,

Rakowo-Czachy
- osada wczesnośredniowieczna,

 

GMINA PRZYTUŁY

Pieńki Okopne
- cmentarzysko wczesnośredniowieczne, nr rej.A-162
- grodzisko wczesnośredniowieczne, nr rej.: A- 188

Przytuły
- plebania, mur.,1889,
- cmentarz rzym.- kat (część ), poł XIX,

Supy
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy niemieckich i rosyjskich),

 

GMINA ŚNIADOWO

Szczepankowo
- kościół par. p.w. św. Wojciecha, mur., XVI,
- cmentarz rzym.- kat.,
- kaplica cmentarna, mur., 1878,
- ogrodzenie z bramą, mur., 1927,
- dwór, mur., 1825,

Śniadowo
- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, mur., 1906-1912,
- cmentarz rzym.-kat.(4 nagrobki), 1855-1939,

Uśnik
- cmentarzysko kurhanowe,

 

GMINA WIZNA

Bronowo
- cmentarz rzym.-kat.(część), 2 poł. XIX,

Janczewo
- zespół dworski, 2 poł. XIX,
- dwór,mur,
- park,

Kramkowo
- aleja lipowa ( przy szosie Łomża-Białystok) XIX,

Nieławice – Kolonia
- cmentarz- mogiła z II wojny światowej,

Ruś
- osada wczesnośredniowieczna,
- osada przygrodowa, XI-XIII,

Sambory
- grodzisko wczesnośredniowieczne,

Stare Bożejewo
- aleja lipowa ( przy szosie Łomża- Białystok), XIX,

Wizna
- teren części miasta,
- kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, mur., 1526, 1658, zniszcz. 1944, rekontr. 1951-58
- dzwonnica, mur., k. XVII,
- kaplica rzym.- kat., ul.1 Maja / Czarneckiego, mur., 1889,
- cmentarz rzym.- kat., pocz. XIX, - kaplica, mur., 1929,

 

GMINA ZBÓJNA

Dobry Las
- kościół par. p.w. Najśw. Serca Jezusa, drewn., 1919,

Gontarze
- mogiła A. Wolskiego ( powstańca 1864),

Kuzie
- zespół kościoła par. p.w. MB. Różańcowej, - kościół, drewn., 1921
- dzwonnica, drewn., 1921
- plebania, mur., 1925

Popiołki- Cherubin
- cmentarz- mogiła powstańców 1863 r.,

Siwiki
- cmentarz wojenny z I wojny światowej,

Zbójna
- kościół par . p.w. św. Wincentego Wincentego Paulo, mur., 1889-1920,
- plebania, mur., 1920,

do góry

INNE ATRAKCJE

widokAtrakcyjność turystyczną powiatu podkreślają przede wszystkim:

- Biebrzański Park Narodowy,

- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi,

- Obszar chronionego krajobrazu doliny dolnej Narwi i Puszczy Kampinoskiej (docelowo Kurpiowskiego Parku Krajobrazowego),

- Lasy Pniewskie,

- Lasy Czerwonego Boru,

- Rzeki Biebrza, Narew i Pisa stanowiące z dopływami szlaki turystyki wodnej i miejsca rekreacji,

- Miejsca atrakcyjne dla przyrodników, szczególnie dla ornitologów, osób podglądających naturalną przyrodę, wędkarzy, myśliwych, grzybiarzy, a także dla organizacji rajdów, szkół przetrwania itp.

- Oryginalna i żywa kultura kurpiowska w gminach Zbójna i Nowogród

- Ciekawa architektura wsi od budowli z kamienia polnego do drewnianych obiektów Kurpiowszczyzny

- Tradycje związane z wydobywaniem i obróbką bursztynu na terenie Puszczy Kurpiowskiej

- Specyfika potraw kurpiowskich i regionalnej kuchni łomżyńskiej

- Średniowieczne grodziska w: Samborach, Wiźnie, Pieńkach-Grodzisku, a szczególnie w Starej Łomży (związane z 1000-letnią historia chrześcijaństwa na tych ziemiach)

- Zabytki: Wizny, Łomży, Drozdowa, Nowogrodu, Szczepankowa, Dobregolasu oraz kompleks carskich fortów w Piątnicy

- Muzea: Przyrody w Drozdowie, Północno-Mazowieckie w Łomży z największa atrakcją turystyczną powiatu Skansenem Kurpiowskim w Nowogrodzie ( z uruchomioną karczmą kurpiowską )

do góry

NA WYCIECZKI

widok1. Ścieżka: Pniewo-Utrata-Dziedziniec
(długość trasy: ok. 8 km, czas: ok.1,5 godz.)

Położona w Dolinie Narwi na lewym jej brzegu. Ścieżka rozpoczyna się na skraju wsi Pniewo. Po prawej stronie znajdują się zadrzewienia lasu olszowego, nieco dalej łąki i pastwiska. Wiosną napotkać można takie ptaki jak: rycyki, czajki, bekasy, krzyki oraz kaczki krzyżówki i cyranki. Wokół rozciągają się obszary z bogatą szatą roślinną. Można tu spotkać między innymi: strzałkę wodną, żabieńca, grzebienie białe, grążel żółty. Dochodząc do przeprawy w okolicach wsi Krzewo, która jest po drugiej stronie Narwi, spotkać można wiązówkę błotną, dziurawca skrzydełkowego i śmiałka darniowego W drodze powrotnej wchodzimy w zarośla drzew wierzbowych. Na tej ścieżce znajduje się jedno z największych starorzeczy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego – Jezioro Łabno. Przemierzając dalsze 300 m dochodzi się do miejsca wyniesionego. Spotkać tu można gorędzika kropkowanego, macierzankę piaskową i zwyczajną.

2. Ścieżka: Koty-Bronowo
(długość trasy: 6 km, czas: ok. 1,5 godz.)

Ścieżka rozpoczyna się od wsi Koty, gdzie w pobliżu płynie rzeka Gać do Narwi. Drogą gruntową podążamy w kierunku wschodnim do mostu drewnianego we wsi Bronowo. Ścieżka leży w Dolinie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Podobnie jak w Biebrzańskim Parku Narodowym zaobserwować możemy bataliona, rycyka czy płaskonosa oraz derkacza. Tuż za mostem podziwiać można rozciągający się widok na zachodnią część rezerwatu „Bagna Wizna”.

3. Ścieżka: Bronowo-Drozdowo
(długość trasy: 9 km, czas: ok. 2,5 godz.)

Największą atrakcją tej ścieżki jest Muzeum Przyrody w Drozdowie. Siedzibą tego Muzeum jest dawna rezydencja rodu Lutosławskich. Stałe wystawy to „Ssaki Kotliny Biebrzańskiej”, „Szata roślinna tej Kotliny” oraz „Trofea łowieckie”. Oprócz Muzeum warto zainteresować się działalnością gospodarczą rodziny Lutosławskich. W 1866 roku za czasów Franciszka Lutosławskiego majątek liczył 2 tys. ha, ponadto funkcjonował tu tartak, młyn i browar. Częścią przemysłową majątku zajmował się syn Franciszka – Józef, ojciec słynnego kompozytora Witolda Lutosławskiego. Groby rodziny zwiedzać można na miejscowym cmentarzu. Na trasie znajduje się również siedziba Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

4. Ścieżka: Gać-Pniewo-Łomża-Nowogród
(długość trasy: 18 km, czas: ok. 4,5 godz.)

krajobrazW znacznej części teren Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, który odznacza się urozmaiconą rzeźbą. Występują tu w wielu miejscach misy i nisze wytopiskowe, w tym głęboko wcięte doliny o bardzo różnorodnych kształtach, często o płaskich dnach, zawieszone nad dnem doliny Narwi od kilku do 15 m.
Zwiedzanie należy rozpocząć od miejscowości Gać, gdzie podmokłe łąki stanowią dno doliny ujściowego odcinka rzeki Gać do Narwi. Przy szosie do Mężenina – cmentarzystko z I Wojny Światowej. Na rzece Gać młyn wodny. Dalsza trasa prowadzi do wsi Puchały, a później do wsi Pniewo. W prawo grobla – droga, która prowadzi na rozległe łąki rezerwatu „Wielki Dział” – do dawnej bazy partyzanckiej AK z czasów II Wojny Św. Po drodze wsie Rybno, Siemień. W Siemieniu z wysokiej skarpy możemy obserwować najpiękniejsze meandry rzeki Narwi.
Dalsza część trasy prowadzi do Grodziska w Starej Łomży, które położone jest na brzegu wysoczyzny. Składa się ono z grodu właściwego i dwóch podgrodzi, które są otoczone własnymi wałami. Gród ten pełnił funkcję strategiczną i handlową. Na podgrodziu w Starej Łomży na wzgórzu św. Wawrzyńca znajdował się kościół, który powstał ok. 1000 r. Dalsza trasa prowadzi przez Starą Łomżę, ul. Zdrojową przy której w latach 1924-50 był drewniany kościół, zbudowany przez księcia Janusza Mazowieckiego. Następnie przecinając ul. Gen. Sikorskiego, w pobliżu plaży miejskiej- ul. Rybaki, po lewej stronie zobaczyć można cmentarz żydowski z charakterystycznymi nagrobkami wykonanymi z głazów narzutowych. Z ul. Rybaki skręcamy w ul. Krzywe Koło (dawniej żydowska) i po kamiennych schodkach wychodzimy na górną część ulicy. W parterowym domku przy schodkach mieszkał późniejszy Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński. Następnie – Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego – dawne kolegium św. Feliksa zbudowane w 1925 roku. Klasztor wzniesiony w latach 1770-72, kościół barokowy zbudowany w latach 1781-98 (w latach 1856-58 dobudowano do niego plebanię). Za zespołem klasztornym uliczka Kapucyńska o brukowanej nawierzchni, w XVII wieku zwana Mostową, prowadząca do parku i mostu. Następnie Muzeum Północno-Mazowieckie, które mieści się w dawnym Domu Pastora z połowy XV wieku.
Przy ul. Zjazd i Placu Kościuszki znajduje się liceum ogólnokształcące, które zostało zbudowane między 1898 – 1906 rokiem w stylu renesansowym, korpus główny jest trzykondycyjny, pięcioosiowy, a skrzydła boczne dwukondygnacyjne.
U zbiegu ul. Nowogrodzkiej i Wojska Polskiego – pomnik Stacha Konwy, straconego przez Szwedów w czasie bitwy w lesie Jednaczewskim w 1733 roku. Przy ul. Nowogrodzkiej – park miejski im. Jakuba Wagi, autora Flory Polskiej. Z ul. Piękną łączy się ul. Bernatowicza. Tutaj znajduje się gmach Liceum Ogólnokształcącego dawnego gimnazjum męskiego, które zostało wzniesione w 1914 roku. W czasach Komisji Edukacji Narodowej najlepsza tego typu szkoła w Polsce. Uczyło się tu wielu wybitnych nauczycieli m.in. ks. Wojciech Szweykowski, Jakub Falkowski, Adrian Krzyżanowski, Ksawery Dmochowski, Jakub Waga. Następnie ul. Piękną i Jednaczewską kierujemy się w stronę Grobli Jednaczewskiej. Jest to druga trasa zalewowa, obecnie w znacznej części osuszona. Po przecięciu doliny Łomżyczki jesteśmy na terenie Rezerwatu Rycerski Kierz .Następnie, idąc z Jednaczewa w kierunku wsi Szablak w stronę tzw. Lepackiej Góry. Na skarpie można zauważyć pozostałości schronów bojowych z 1939 roku. Ścieżka kończy się w miejscowości Nowogród, gdzie można tutaj zwiedzić Skansen Kurpiowski.

do góry

PRZYDATNE INFO

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel./fax (0-86) 215-69-00

Komenda Miejska Policji w Łomży
18-400 Łomża, ul Wojska Polskiego 9,
tel. (086) 216-52-71, 216-66-69

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
18 - 400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27,
tel. (086) 215-69-49

Muzeum Przyrody w Drozdowie
18 - 421 Piątnica, Drozdowo, ul. Główna 38,
tel. (086) 219-20-81

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Łomży (powiatlomzynski.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Wiesława Jemielitego.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone