zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
wielkopolskie
Kalisz
Poznań
P. Czarnkowsko-Trzcian.
Powiat Gnieźnieński
Powiat Gostyński
Powiat Kaliski
Powiat Kępiński
Powiat Kościański
Powiat Krotoszyński
Powiat Leszczyński
Powiat Ostrowski
Powiat Ostrzeszowski
Powiat Poznański
Powiat Słupecki
Powiat Średzki
Powiat Śremski
Powiat Turecki
Powiat Wągrowiecki
Powiat Wrzesiński
Powiat Kępiński

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Powiat Kępiński jest najdalej wysuniętym na południe regionem Wielkopolski . Graniczy z trzema województwami : dolnośląskim , opolskim i łódzkim . W skład powiatu wchodzi 7 gmin : Kępno, Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica. Jedynym miastem powiatu jest Kępno, w którym mieszka ok. 15 500 osób. Przez tę swoistą stolicę, przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: Wrocław - Warszaw oraz Katowice - Poznań. Najbliższym większym ośrodkiem miejskim jest Ostrów Wlkp. (ok.50 km), Kalisz oraz Wrocław (ok.80 km). Odległość od Poznania - stolicy województwa wielkopolskiego - wynosi ok. 180 km.

W powiecie kępińskim dominują tereny równinne do 200 m n.p.m. Obszar jest jednak interesujący pod względem przyrodniczym, szczególnie ciekawe są rezerwaty przyrody np. "Studnica" w gminie Rychtal. Dodatkową atrakcję stanowią liczne zabytki, najcenniejsze mają charakter sakralny.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

synagogaSynagoga w Kępnie (ul. Łazienkowa) wybudowana w latach 1815-1816 przez Fryderyka i Karola Schefflerów z Brzegu. W roku 1820 liczba wiernych wynosiła 2578 osób. W roku 1923 została poddana kapitalnemu remontowi. W czasie II wojny światowej została zniszczona przez żołnierzy niemieckich. Z powodu wysiedleń kępińskich żydów do gett po wojnie synagoga stała pusta. 16 maja 1973 roku uległa pożarowi. W latach 1987-1991 poddana kapitalnemu remontowi w celu późniejszego ulokowania w niej muzeum co się nie powiodło. Aktualnie właścicielem synagogi jest Gmina Żydowska z Wrocławia. Wybudowana w stylu klasycystycznym, w rzucie prostokątnym z kwadratową salą modlitwy do której od zachodu przylega przedsionek z dwiema klatkami schodowymi. Od południa jest niewielka przybudówka.

Kościół parafialny pw. św. Marcina w Kępnie. Kościół jest murowany, neobarokowy. Zbudowany został w 1911r. przez architekta Rogera Sławskiego na miejscu poprzedniego drewnianego z 1684r., fundacji Marcina Olszowskiego z Olszowy, starosty wieluńskiego. Ze starego kościoła został zachowany ołtarz główny (XVIII w), odnowiony w 1911r.

Pałac Mańkowskich w Grębaninie. Pałac znajduje się w parku, który pochodzi ze schyłku lat XIX stulecia. Jest murowany, piętrowy, neoklasyczny z portykiem balkonowym. Od 1958r. znajduje się tu oddział rehabilitacyjny szpitala w Kępnie.

„Czerwona willa”. Dom pochodzi z końca XIX, murowany, ryzalit z trójkątnym nadprożem.W latach 1933-1939 mieszkał tu malarz Piotr Potworowski i odtąd Grębanin bywał odwiedzany przez malarzy. Wtedy to powstają m.in. litografie ilustrujące opowiadania Allana Edgara Poe’go stanowiące zupełny wyjątek w twórczości malarza w tym okresie. Kilka dzieł wykonanych w czasie pobytu w Grębaninie, znajduje się w muzeum kępińskim.

kościółKościół w Grębaninie. Kościół jest konstrukcji zrębowej, drewniany, jednonawowy. Wewnątrz można zobaczy pozorne sklepienie kolebkowe. Wnętrze kościoła zdobi późnorenesansowy ołtarz z 1629r. z późnogotycką rzeźbą matki Bożej z Dzieciątkiem z 1500 r.  czczona przez wiernych jako cudowna. Początek historii kościoła rozpoczyna się w 1310r.

Pałac Wężyków w Mroczeniu. W krajobrazowym parku zbudowano w latach 1840-1850 pałac późnoklasycystyczny. Pałac wzniesiony został przez Feliksa Wężyka . W pałacu mroczeńskim zgromadził ponad 10 tyś książek i roczników gazet. Wśród nich pierwsze wydanie „Reduty Ordona” o „Ody do młodości” Adama Mickiewicza. Od 1945 roku w budynku tym mieściła się szkoła podstawowa, w 1975 roku powołano zbiorczą szkołę gminą, a obecnie znajduje się gimnazjum.

Pałac w Laskach. Pałac wybudowany został w 1908r. w stylu neorenesansowym, posiada  elementy renesansu śląskiego i saskiego oraz neobaroku. Pałac znajduje się w  parku krajobrazowym pochodzącym z XIX w. o powierzchni 8,44 ha. przy parku zauważymy zespół budynków mieszkalnych z przełomu XIX i XX w. wykonanych z muru pruskiego.

Pałac w Siemianicach. Wybudowany w 1835r. przez Piotra Szembeka. W 894r. został całkowicie przebudowany w stylu neorenesansowym z czterokolumnowym portykiem. W pałacu znajdowały się cenne zbiory z XVII_XIX w, stare meble, szafy gdańskie, obrazy szkoły francuskiej jak również szkoły włoskiej i niderlandzkiej, akwarele Juliusza Kosaka. Zbiory te zaginęły po 1945r.

pałacKościół w Wielkim Buczku. W maju 2002 roku kościół obchodził swoje 200 urodziny. Podczas remontu świątyni odkryto na wschodniej ścianie datę 1802. Konserwator zabytków stwierdził wówczas iż data jest swoistą metryką świątyni.

Kapliczka św. Jadwigi. Biała kapliczka z XIX w. z figurką Św. Jadwigi Śląskiej we wnętrzu, znajduje się wśród łąk pod Krzyżownicami.  W 1229 roku św. Jadwiga pielgrzymowała do Krakowa i modliła się o uwolnienie swego męża Henryka Brodatego, uwięzionego przez księcia Konrada Mazowieckiego. Pod kapliczką wytryska źródełko, obok którego widnieje olbrzymi kamień, na nim – wg legendy – odciśnięta jest stopa św. Jadwigi z Trzebnicy.

Drewniany kościół odpustowy p.w. Narodzenia Najwiętszej Maryi Panny na "Pólku" pod Bralinem zbudowano w 1711r. Początki kościoła, sięgają przełomu XIII i XIV w. Związane są one z cudownym przenoszeniem się parafialnego obrazu Matki Bożej na pole pod Bralinem.
Dla upamiętnienia tych wydarzeń postawiono krzyż a później kapliczkę.

Pałac w Skoroszowie. Został wzniesiony w stylu barakowym w 1700 r., jako rezydencja biskupów wrocławskich. Pałac jest murowany, piętrowy, częściowo z piwnicami sklepionym kolebkowo. W częci środkowej elewacji frontowej znajduje się portal, na którym widnieje kartusze herbowe biskupów wrocławskich oraz data budowy.  Podczas badań odkryto wtopiony w bryłę pałacu dawny dworek z końca XVI w.

sanktuariumKościół w Proszowie. Drewniany kościół konstrukcji zrębowej z roku 1711, wznosi się na wzgórzu. Jego dach kryty gontem z okapem. Na sklepieniu oraz częściowo na ścianach – polichromia, prawdopodobnie z XVIII w. Ołtarz główny barakowy. Dwa ołtarze boczne: wczesnobarokowe, ufundowane przez dziedziców Sadogóry w roku 1665, z obrazem św. Rodziny i św. Barbary, ufundowany w roku 1716 przez kanonika Joachima Chocimierskiego z Roszkowic. Na uwagę zasługują trzy późnogotyckie rzeźby z XVI w. ambona z XVIII w. i zabytkowy dzwon 1532.

Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie. Obecny kościół został wzniesiony obok drewnianego, pochodzącego z XVIII w. Świątynia wybudowana w 1. 1927-33 wg projektu architekta Stanisława Mieczkowskiego, wykończona w 1. 1947-51, ma charakter neobarokowy. Ołtarz główny kościoła, z rzeźbą późnogotycką (ok. 1500r.) św. Idziego jest nowy z wykorzystaniem fragmentów dawnego z XVIII w.

Kościół w Krzyżownikach. Kościół późnobarokowy z roku 1751, jednonawowy z wieżą zwieńczoną hełmem piramidalnym. Bogate i cenne wyposażenia w stylu rokokowym, z drugiej połowy XVIII w. Sklepienie kolebkowe z lunetami, pokryte polichromią, wykonaną przez Józefa Langera w roku 1905r.

do góry

INNE ATRAKCJE

Rezerwat przyrody „Studnica”. Rezerwat położony jest w dolinie rzeki Studnicy. Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego z udziałem świerka. W rezerwacie znajdują się stare okazy sosny, świerka, dębu, którym towarzyszą grab, brzoza oraz jodła, buk, modrzew i osika.

Hodowla dziko żyjących koników - "Tarpanów" w Mariance Siemieńskiej - 14 km od Klasy Leśnej.

do góry

NA WYCIECZKI

Żółty szklak turystyczny - pieszo rowerowy
Mikorzyn-DOMANIN-(początek szlaku zielonego) - Myjomice- Krążkowy- Mianowice-KĘPNO-(początek szlaku niebieskiego)- Osiedle Przemysława- Osada Lipka - Grębanin - Mroczeń - Laski - Marianka Siemiańska – Siemianice. Długość około 42 km

Śląski Szlak turystyczny - pieszo rowerowy
WIELKI BUCZEK - rezerwat przyrody "Studnica" - Zgorzelec - Krzyżowniki - Proszów - Skoroszów - RYCHTAL - Darnowiec - Gierczyce - Remiszówka - Nowa Wieś Książęca – MNICHOWICE. Długość około 32 km

mapa

Niebieski szlak turystyczny -  pieszo rowerowy
KEPNO - (dworzec główny - "Kopiec" - Osiedle Przemysława) - Chojęcin - Pólko - Bralin - Utrata - Mielęcin - Marcinki - Trzy Kamienie - Kobyla Góra (połączenie ze szlakiem zielonym). Długość około 35 km.

Zielony szlak turystyczny
DOMANIN - (połączenie ze szlakiem żółtym) – Rzetnia. Długość ok. 52 km.

Na terenie Powiatu Kępińskiego znajduje się ciąg pieszo-rowerowy o długości 1681m wzdłuż drogi nr 11. Nawierzchnia bitumiczna oraz położenie ścieżki rowerowej pozwalają na bezpieczne poruszanie się między Kępnem a Hanulinem.

Łączna długość ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kępińskiego wynosi 163km

do góry

PRZYDATNE INFO

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
tel. 062 78 28 900 fax. 062 78 28 901

Komenda Powiatowa Policji
Chojęcin-Szum 8a, 63-600 Kępno
tel. (062) 58-21-200

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno
tel.(0-62) 782-73-00

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Kępnie (kepno.com.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Małgorzaty Jany.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone