zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
opolskie
Brzeg
Głogówek
Kędzierzyn-Koźle
Namysłów
Powiat Kluczborski
Powiat Prudnicki
Strzelce Opolskie
Powiat Prudnicki

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Powiat Prudnicki położony jest w południowej części województwa opolskiego, u podnóża Sudetów, na pograniczu dwóch krain geograficznych - Płaskowyżu Głubczyckiego i Gór Opawskich.

Część południowa to urozmaicony teren niewysokich gór zbudowanych ze starych utworów paleozoicznych. Ten mezoregion od 1988 roku podlega pod Park Krajobrazowy "Góry Opawskie". Walory przyrodnicze i krajobrazowe wraz z istniejącym zagospodarowaniem turystycznym czynią z Gór Opawskich niezwykle atrakcyjne miejsce do wypoczynku. Znaczna część powiatu to wysoko położone tereny równinne o łagodnym klimacie i bardzo dobrej glebie lessowej, słabo zalesione, co sprzyja wysokiemu rozwojowi rolnictwa.

Kolejny ważny czynnik to korzystne położenie komunikacyjne - dobre skomunikowanie z całym obszarem Śląskim i "trasą sudecką" z innymi częściami Sudetów oraz północną częścią Czech i Moraw.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Gmina Prudnik

1. Sanktuarium Św. Józefa wraz z Klasztorem oo. Franciszkanów, istniejące na naszym terenie od lat pięćdziesiątych XIX wieku. Przy klasztorze znajduje się Grota Ludzka wybudowana ze skały wulkanicznej wg pomysłu Filipa Roboty. Wymieniając Sanktuarium św. Józefa oraz klasztor oo.Franciszkanów jako atrakcję turystyczną nie sposób nie wspomnieć o znajdujących się w ich pobliżu drodze krzyżowej oraz cmentarzu klasztornym. Klasztor znajduje się na wzniesieniu o nazwie Kozia Góra, na którego szczycie odpocząć można pod kilkumetrowym, metalowym krzyżem, podziwiając jednocześnie panoramę Prudnika. Na szczyt Koziej Góry prowadzi Alejka Wilka z Gubbio ze stacjami prezentującymi balladę o Wilku – stacje przygotowane zostały na podstawie prac plastycznych dzieci prudnickich;

2. Pomnik Josepha von Eichendorff ulokowany na szczycie wzniesienia Kobylica z 1911r. Pomnik wzniesiono ku czci urodzonego na ziemiach prudnickich niemieckiego poety epoki romantyzmu. Pomnik znajduje się nad malowniczym stawem o nazwie „Żabie oczko”, powstałym w wyrobisku dawnego kamieniołomu. Wędrując lub jadąc do pomnika warto zatrzymać się na chwilę na granicy miasta Prudnik, na ścieżce edukacyjnej, gdzie podziwiać można przepiękne kilkusetletnie drzewa uznane za pomniki natury. Po drodze do pomnika można zatrzymać się także na terenie Stadniny Koni w Chocimiu, która oprócz nauki jazdy konnej oferuje turystom przejażdżki bryczką oraz wycieczki konne na terenie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, ogniska.

ratusz3. Miasto Prudnik, które uzyskało prawa miejskie w 1279r., będące dziś miastem powiatowym i siedzibą Euroregionu Pradziad. Na terenie miasta warto zobaczyć m.in.:
- Wieżę Zamkową zbudowaną przez marszałka czeskiego Woka z Rosenberga w XIII wieku, stanowiącą najstarszy zabytek miasta /Plac Zamkowy
- Baszty Murów Miejskich z przełomu XIV i XV wieku, w których obecnie znajduje się Muzeum Ziemi Prudnickiej /Ul.Bolesława Chrobrego
- Wieżę Bramy Dolnej z 1471r./Ul.Stefana Batorego
- Ratusz Miejski wzmiankowany od XI wieku; wielokrotnie niszczony pożarami; jego obecna forma pochodzi z osiemnastego wieku/Rynek
- Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła z XIV wieku; jego obecna forma pochodzi z osiemnastego wieku /Plac Farny
- barokową Kolumnę Maryjną postawioną w 1694r. przez notariusza miejskiego Piotra Ortmanna i jego żonę ku pamięci ofiar dżumy z 1624r. /Rynek
- barokową fontannę z XVII wieku /Rynek
- barokową Figurę św. Nepomucena będącego patronem dobrej spowiedzi, spowiedników i penitentów jako że jak głosi legenda zapłacił życiem za odmowę ujawnienia tajemnicy spowiedzi świętej królowej Zofii królowi czeskiemu Wacławowi IV. Figura pochodzi z 1734r. /Rynek
- kamieniczki mieszczańskie z XVIII wieku /Rynek
- barokowy Kościół pw. św. Piotra i Pawła wraz z klasztorem oo.Bonifratrów wzniesionym w połowie XVIII wieku /Ul.Piastowska
- Cmentarz Żydowski założony w 1806r., na którym znajduje się grób Samuela Fränkel założyciela zakładów włókienniczych istniejących do dziś na terenie miasta.

 

kościółW Dytmarowie warto zobaczyć:

kościół parafialny p. w. św. Katarzyny. Obecna architektura świątyni to efekt odbudowy zakończonej w 1864r. Pozostałością istniejącego tu wcześniej, strawionego przez ogień kościoła jest piękna, renesansowa wieża z 1600r. oraz okalający kościelny plac mur z kamienia , którego fragmenty przetrwały w niezmienionej formie od XV w. Wewnątrz świątyni warto przyjrzeć się uważniej niezwykle cennej, wykutej z kamienia, XVI wiecznej kropielnicy,

 

W Lubrzy warto zobaczyć:

 1. kościół parafialny p. w. św. Jakuba, wzniesiony w latach 1797 - 1798. Nieco starsza, bo datowana na 1600r. jest renesansowa wieża świątyni. Wewnątrz budowli uwagę zwraca kamienna chrzcielnica z XVI w. oraz obraz Świętej Rodziny z XVIII w. wysokiej klasy zabytkami są także dwa dzwony datowane na 1503 i 1555r.
 2. kapliczka przy plebani, ul. Wolności 75, murowana z 1 połowy XIX wieku,
 3. kapliczka, ul. Nowej Naprawy 42, murowana z 1812r.
 4. kapliczka, ul. Nowej Naprawy 54, murowana z połowy XIX wieku,
 5. kapliczka, ul. Wolności 65, murowana z 1 połowy XIX wieku.
 6. pomnik przyrody - Aleję Lipową na trasie Opole - Lubrza pomiędzy miejscowościami Dobroszowice - Lubrza.

 

W Nowym Browińcu znajduje się:

 1. kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych, murowany z 1845r.
 2. plebania murowana z końca XIX wieku,
 3. kapliczka przy domu nr 4, murowana z połowy XIX wieku,
 4. kapliczka przy domu nr 10, murowana z około 1840 roku,
 5. spichlerz folwarczny, murowany z XIX wieku,
 6. dom nr 1 a, murowany z 4 ćw. XIX wieku.

 

zamekW Olszynce warto zwiedzić:

 1. kościół filialny p.w. NMP, murowany z 4 ćw. XIX wieku,
 2. zabytkowy spichlerz, murowany z XIX wieku,
 3. zespół pałacowo - parkowy. Niestety do czasów współczesnych zachowały się jedynie fragmenty z XIX w. założenia,
 4. dom nr 31 (obecna poczta), murowany z 4 ćw. XIX wieku,
 5. dom nr 41, murowany z początku XIX wieku

 

Warto zobaczyć w Słokowie:

 1. kapliczka - dzwonnica z figurą św. Jana Nepomucena z XVIII w., perła architektury typowej dla późnego baroku.
 2. zabytkowy spichlerz z XVIII - XIX w.
 3. zespół pałacowo - parkowy. Niestety do czasów współczesnych zachowały się jedynie fragmenty z XVIII w. założenia

 

W Trzebinie warto zobaczyć:

Kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia N.M.P. Pierwsza wzmianka o trzebińskiej świątyni pochodzi z 1358r. Zachowana do dziś murowana budowla, utrzymana w stylu barokowym, wzniesiona została w 1726r.

Zespół pałacowo - parkowy w Trzebinie. Do czasów współczesnych zachowały się jedynie ruiny późnorenesansowego pałacu zabudowanego przez rodzinę Wachtelów około 1600r. Na uwagę zasługuje wzniesiony wiek później budynek bramy, zachowany do dziś odcinek muru obwodowego i kapliczka z 1756r. Ruiny pałacu otacza park założony w I połowie XIX w. W parku tym znajduje się również źródło wód mineralnych o cechach leczniczych odkryte w 1811r.

 • kaplica przy kościele parafialnym, murowana z XVII wieku,
 • pozostałości ogrodzenia kościoła, murowane z XV-XVI wieku,
 • figura św. Nepomucena przy zespole pałacowym z 1758r.,
 • kapliczka przydrożna przy domu nr 115, murowana z 1777r.,
 • kapliczka przydrożna przy domu nr 128, z drugiej połowy XVIII wieku,
 • budynek szkoły, murowany z początku XX wieku

do góry

INNE ATRAKCJE

Północną część obszaru gminy zajmują duże kompleksy leśne "Borów Niemodlińskich", stanowiących pozostałość dawnej Puszczy Śląskiej. Wchodzą one w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu. Istniejące tutaj rezerwaty przyrodnicze "Jeleni Dwór", "Blok" i "Nagłów" świadczą o niezaprzeczalnych walorach naturalnego środowiska przyrodniczego gminy Biała. Teren rezerwatów udostępniony jest do celów rekreacyjno - wypoczynkowych i dydaktyczno - naukowych.
1. Rezerwat Leśny Jeleni Dwór - koło wsi Chrzelice.
2. Część Borów Niemodlińskich - las Chrzelicki.
3. Stary Drzewostan - przy ruinach zamku w Chrzelicach

do góry

NA WYCIECZKI

Gmina Prudnik położona jest na południu województwa opolskiego u podnóżna Gór Opawskich, których najwyższym szczytem po stronie polskiej jest Kopa Biskupia (889m n.p.m.). Gmina znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie oraz jego otuliny, a na jej obszarze znajduje się jeden z trzech masywów górskich, którym jest masyw Długoty (457m n.p.m.) i Kobylicy (395m n.p.m.). Na kobylicy nad malowniczym stawem, powstałym w wyniku prac wydobywczych kamienia, o nazwie "Żabie oczko" stoi kilkumetrowy obelisk upamiętniający urodzonego na tych ziemiach niemieckiego poetę romantycznego Josepha von Eichendorff. Wartym zobaczenia miejscem na terenie gminy jest także klasztor oo. Franciszkanów (wraz z Sanktuarium Św. Józefa) oraz droga krzyżowa na Klasztornej Górze.

Przebieg trasy rowerowej na terenie gminy Lubrza:

Trasa rozpoczyna się przy przejściu granicznym Trzebina – Bartultovice. W tym miejscu ma swój początek żółty szlak pieszy PTTK prowadzący do Rozdroża pod Trzebiną. Pierwszy odcinek trasy będzie przebiegał razem ze szlakiem żółtym. 200 metrów jedziemy w kierunku Prudnika po czym przy krzyżu i tablicy “Park Krajobrazowy GÓRY OPAWSKIE” skręcamy w prawo. Jedziemy prosto asfaltową drogą obok budynków RSP Skrzypiec. Na końcu drogi asfaltowej skręcamy w prawo i tu polną drogą dojeżdżamy do następnej krzyżówki. Znajdujemy się na Rozdrożu pod Trzebiną (2,0 km). W tym miejscu kończy się szlak żółty, wjeżdżamy natomiast na pieszy szlak niebieski (Szlak Historyczny Lasów Królewskiego Miasta Prudnika). Jadąc w lewo kamienną drogą (bez znaków) możemy dojechać do Dębowca, gdzie biegnie Turystyczna Trasa Rowerowa Gór Opawskich (Sławniowice – Prudnik). My jedziemy prosto polną drogą. Po 400 m od rozdroża przejeżdżamy w bród Potok Trzebiniecki. W pobliżu znajduje się obszar proponowany jako częściowy rezerwat przyrody Łąki krwiściągowe. Jedziemy nieco zarośniętą drogą by po kilku minutach dotrzeć do ściany lasu. Na drzewach zauważymy czerwony szlak pieszy. My jedziemy dalej prosto, po chwili wyjeżdżamy z lasu i wkrótce na skrzyżowaniu (teren d. poligonu) skręcamy w prawo. Jesteśmy wkrótce w Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku Lesie (3,9 km). Nie wjeżdżamy pod kościół ale za dzwonnicą skręcamy w prawo, wzdłuż drogi krzyżowej (na terenie przyklasztornym nie wolno jeździć na rowerze). Mijamy zakonny cmentarzyk i na najbliższym skrzyżowaniu ścieżek skręcamy w prawo. Przekraczamy mały strumyczek i na skraju lasu skręcamy w lewo. Jedziemy prosto, by na końcu polnej drogi ponownie skręcić w prawo. Na następnym polnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, potem znów w prawo i koło zabudowań Trzebiny w lewo. Jadąc wzdłuż budynków przecinamy drogę krajową nr 41 (Nysa – Trzebina). Znajdujemy się w centralnej części Trzebiny, dawnej osady targowej. Po drodze mijamy liczne, bogato zdobione kapliczki, WDK, przystanek autobusowy i po paru sekundach docieramy do dawnego dworu Kotulińskich. Wachtelów i Blüchera. Rowerzysta ma okazję zobaczyć piękny pomnik św. Jana Nepomucena, mur z attyką, samborze, ruiny dawnego dworu oraz park. Dalej znajduje się budynek d. uzdrowiska, które korzystało ze źródeł wody mineralnej odkrytej w XIX w. w parku. Jedziemy w górę wsi wzdłuż Potoku Trzebinieckiego. Wyjeżdżamy z miejscowości kierując się prostą asfaltową drogą przez pola do Skrzypca. Po drodze mijamy po lewej stronie wyrobiska żwirowni. W Skrzypcu na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i obok dawnego młyna przejeżdżamy przez most na rzece Prudnik. Na następnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Obok drewnianego krzyża dostrzec można krzyż pokutny. Roztacza się stąd piękny widok na Góry Opawskie, Prudnik oraz dolinę rzeki o tej samej nazwie. Za przystankiem PKS skręcamy w prawo. Jadąc w lewo dojechać można do wsi Jasiona, w której znajduje się krzyż pokutny, kaplica z przełomu XIX i XX w. oraz młyn, który istniał tu już w średniowieczu.

My jedziemy na północ, przejeżdżając przez tory kolejowe (linia Prudnik – Kędzierzyn-Koźle). Za szkołą w Lubrzy skręcamy w lewo, by po kilkuset metrach skręcić w prawo (droga nr 40). Odtąd przez kilka kilometrów poruszać się będziemy ruchliwą drogą, stąd należy zachować szczególną ostrożność. Po prawej mijamy restaurację “Krystyna”. Ponownie skręcamy w prawo, docierając do centrum wsi, gdzie znajduje się kościół parafialny p.w. św. Jakuba Starszego i Urząd Gminy. We wsi jest kilka sklepów, telefon ogólnodostępny, punkt pielęgniarski, a także oddział Banku Spółdzielczego.

Wyjeżdżamy ze stolicy gminy, mijamy skrzyżowanie (w lewo do Skrzypca), by na następnym zakręcie skręcić w lewo na polną drogę. Jadąc na północny – wschód a potem na wschód mijamy uroczo położone samotne drzewo. Z drogi roztaczają się wspaniałe widoki na południe. Wkrótce stromo zjeżdżamy w wąwóz do Olszynki. Na drugim wiejskim skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Już stąd widzimy kompleks dworski złożony z zabudowań folwarcznych, parku oraz dworku należącego dziś do prudnickiej Stadniny Koni. Przed ładnym, piętrowym budynkiem skręcamy w niepozorną uliczkę w lewo, by stromo wspiąć się w okolice kościoła, który do 1945 r. należał do ewangelików. My skręcamy w prawo, by polną drogą dojechać do Laskowic. Wcześniej mijamy pozostałości ewangelickiego cmentarza oraz grodzisko zwane Szwedzkim Szańcem. W Laskowicach zobaczymy dzwonnicę z 1900 r., która trzy razy dziennie ogłasza godzinę, oraz d. folwark. Koło remizy strażackiej skręcamy w prawo i na następnym skrzyżowaniu jeszcze raz w prawo. Jadąc prosto dotrzemy do Szwedzkiego Słupa, który powstał w 1633 r., z okazji opuszczenia tych terenów przez Szwedów (wojna trzydziestoletnia). Zabytek odnowiony został w 2001r. W położonych dalej Racławicach Śląskich (gm. Głogówek) znajduje się trasa nr 34 (kolor niebieski) należąca do grupy ścieżek rowerowych OPAVICE.

Jadąc tym razem na zachód docieramy do zajazdu smażalni ryb. Jest tu skrzynka pocztowa, a także telefon publiczny oraz przystanek PKS. Wjeżdżamy na szczyt wzniesienia, gdzie ponownie widzimy Szwedzki Szaniec, ale tym razem po prawej stronie. Mijamy skrzyżowanie na Olszynkę i parking z grillem. Koło grupy zabudowań skręcamy w lewo. Przejeżdżamy przez tory kolejowe. Tu znajduje się stacja PKP Dytmarów. My udajemy się na południe, by po 2,7 km dotrzeć do właściwych zabudowań Dytmarowa. Na skrzyżowaniu, w gęstej zabudowie możemy skręcić w prawo i wówczas dojedziemy do neogotyckiego kościoła p.w. św. Katarzyny. Trasa skręca jednak w lewo. Ponownie przejeżdżamy przez rzekę Prudnik oraz kanał, który doprowadzał niegdyś wodę do młyna, po którym pozostały już tylko zabudowania. Wjeżdżamy pod górkę i docieramy do Krzyżkowic. Możemy tu zobaczyć kaplicę p.w. św. Floriana oraz dawne przejście graniczne na ruchliwym niegdyś szlaku z Prudnika przez Osobłogę do Głubczyc. Na posesji obok rzeczki znajduje się jeden z Kamieni Granicznych Królewskiego Miasta Prudnika z 1730 r. Jedziemy prosto przez Krzyżkowice. Za zabudowaniami dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo. Docieramy do skraju Lasu Trzebinieckiego, do którego jednak nie wjeżdżamy. Na polnej drodze, obok ujęcia wody skręcamy w lewo, wspinając się stromo na wzgórze o wdzięcznej nazwie Kłobuczek. Jadąc dalej docieramy do dawnego traktu z Wrocławia do Ołomuńca. Tu skręcamy w prawo i w dół, obok boiska LZS dojeżdżamy do Trzebiny. Za mostem skręcamy ostro w lewo i drogą jednokierunkową obok Baru Wiejskiego dojeżdżamy do początku trasy – przejścia granicznego.

Obiekty szczególnie interesujące na trasie
Trasa ścieżki rowerowej gminy Lubrza zaprojektowana została w ten sposób, iż prowadzi przez najatrakcyjniejsze dla cyklisty obszary. Szlak przebiega przez 7 z 11 wsi gminy (Trzebina, Skrzypiec, Lubrza, Olszynka, Laskowice, Dytmarów, Krzyżkowice). Jej okrężny charakter sprawia, że i do pozostałych miejscowości na określonych odcinkach odległość jest nie większa niż kilka kilometrów (Jasiona, Prężynka, Słoków, Nowy Browiniec).

Na terenie gminy Biała zostały wyznaczone 3 szlaki rowerowe:

SZLAK CZERWONY - długość 46,6 km
Biała - Solec - Olbrachcice - Wierzch - Wilków - Rostkowice - Mokra - Łącznik - Brzeźnica - Górka Prudnicka - Ligota - Biała. 

SZLAK ZIELONY - długość 44,5 km
Biała - Solec - Gostomia - Nowa Wieś - Moszna - Ogiernicze - Łącznik - Chrzelice - Rzymkowice - Pogórze - Brzeźnica - Górka - Ligota - Biała.
 
SZLAK NIEBIESKI - długość trasy 27,0 km
Biała - Prężyna - Miłowice - Śmicz - Brzeźnica - Grabina - Otoki - Wasiłowice - Biała.

do góry

PRZYDATNE INFO

Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. T. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
tel. 0-77 4068175-6 ; 0-77 4068180-1 ; 0-77 4068185-6

Szpital im. Świętej Elżbiety w Białej
ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała
tel. (077) 438 70 33

Prudnickie Centrum Medyczne S.A. NZOZ
ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik
tel. : 077 4067885

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
Tel. +4877 4066200-02

Urząd Gminy w Lubrzy
ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza
tel./fax. 077 4376266-67

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatu Prudnickiego (powiatprudnicki.pl) oraz stron www gmin - prudnik.pl,lubrza.opole.pl,biala.gmina.pl. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Radosława Roszkowskiego – Starosty Prudnickiego.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone