zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
śląskie
Bielsko-Biała
Brenna
Chorzów
Cieszyn
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Goczałkowice-Zdrój
Katowice
Milówka
Ogrodzieniec
Powiat Bielski
Powiat Gliwicki
Powiat Kłobucki
Powiat Mikołowski
Powiat Wodzisławski
Pszczyna
Skoczów
Szczyrk
Tarnowskie Góry
Ustroń
Węgierska Górka
Wisła
Żywiec
Powiat Wodzisławski

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Powiat wodzisławski położony jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Od strony południowej granica powiatu pokrywa się z granicą państwa z Republiką Czeską - biegnie wzdłuż rzeki Olzy. Trzy gminy wiejskie powiatu są malowniczo położone w dolinie rzeki Olzy i Odry oraz na otaczających ją wzgórzach. Liczne stawy i jeziorka stanowią prawdziwy raj dla ptactwa wodnego, którego stanowiska należą do unikatowych w skali kraju.

Powierzchnia powiatu wodzisławskiego wynosi 286,9 km2, liczba mieszkańców około – 156 tys. W jego skład wchodzą miasta Radlin, Rydułtowy, Pszów i Wodzisław Śląski oraz gminy wiejskie Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Wodzisław Śląski
Zespół pofranciszkański. Kościół klasztorny, pierwotnie pw. Świętej Trójcy, wzniesiony zapewne w XV w., orientowany z wysmukłą niegdyś wieżą, która runęła w 1943r. Po sekularyzacji w 1810r. zakonu franciszkanów został zakupiony przez miejscowych protestantów. Odbudowany po zniszczeniach II wojny światowej, pełni nadal funkcję świątyni ewangelickiej. Budynek klasztoru, na planie zbliżonym do kwadratu, pochodzący prawdopodobnie z pierwszej połowy XVII w. Spalony podobnie jak kościół, w 1822r.oraz w czasie działań wojennych w 1945r. po kasacie klasztoru 1810r. przeznaczony na ratusz, szkołę, więzienie i mieszkania. Obecnie mieszczą się w nim instytucje Sądu Rejonowego.

Pałac zbudowany ok.1745r. na zlecenie ówczesnego właściciela Wodzisławia i okolicznych ziem, hrabiego Guidobalda von Dietrichsteina. Pierwotnie w stylu gotyckim, ale na skutek przebudowań w wieku XVIII i jeszcze po pożarze miasta jego wygląd ma charakter klasycystyczny. Murowany na rzucie prostokąta, z lekko wysuniętymi ryzalitami na osiach dłuższych elewacji, piętrowy, nakryty czterospadowym dachem. W przeszłości stanowił rezydencję właścicieli Wolnego Mniejszego Państwa Stanowego Wodzisław. W latach 80.XIX w. został wykupiony wraz przyległym do niego parkiem przez miasto i pełnił odtąd funkcję ratusza ( do 1974r.). obecnie siedziba Muzeum oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

kościółKościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny, neogotycki zbudowany w latach 1909-1911. Niezorientowany, posiada trzynawowy korpus, połączony z dwunawowym transeptem i pięciobocznie zakończonym prezbiterium. W ołtarzu głównym obraz Wniebowzięcia Matki Boskiej, pochodzący ze stojącej na tym samym miejscu wcześniejszej świątyni gotyckiej z początków XVI w. W jednej z bocznych kaplic kościoła znajduje się rzeźba ludowa z XVIII w. Chrystusa Frasobliwego, pochodząca z dawnego kościoła franciszkanów w Wodzisławiu.

Figura św. Jana Nepomucena wykonana w 1745r. na zamówienie hr. Guidobalda von Dietrichsteina przez twórcę m.in. Kolumny Maryjnej na rynku w Raciborzu- Johanna Melchiora Oesterreicha. Pierwotnie stała na placu przed pałacem, skąd została w pierwszych latach II wojny światowej przeniesiona na cmentarz przy ulicy pszowskiej.

Wieża Romantyczna, neogotycka, będąca pozostałością po wybudowanym w połowie ubiegłego stulecia przez Eduarda Braunsa zameczku myśliwskim. Odbudowana w 1991r. staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, pełni obecnie funkcję wieży widokowej.

Buków
Kaplica Różańcowa z 1770 r., reprezentująca jednoprzestrzenny typ budowli przypominający najmniejsze kościółki archaiczne. Zbudowana z drewna w konstrukcji zrębowej na planie prostokąta z trójbocznym zamknięciem od wschodu, posadowiona na wysokim podmurowaniu kamiennym.

kaplicaSpichlerz drewniany, tzw. sypaniec, służący dawniej do suszenia (przesypywania) zboża lub przechowywania owoców, z archaicznym sklepieniem kopulastym. Nad drzwiami data 1819, dotycząca roku przeniesienia spichlerza na obecne miejsce z przygranicznej miejscowości Owsiszcze.

Gołkowice
Kościół drewniany pw. Św. Anny, wzniesiony w 1878 r. w konstrukcji słupowej, szalowany. Jednonawowy z węższym prezbiterium od wschodu i kwadratową wieżą od zachodu. Na zewnątrz kościół otoczony jest sobotami, tj. przydaszkiem zabezpieczającym przyziemne partie ścian przed opadami atmosferycznymi. Dach pobity gontem. Wieża z nadwieszoną izbicą, zwieńczona hełmem piramidalnym. Wewnątrz kościoła późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pocz. XVI w.

Gorzyce
Pałac hrabiego Larysza z XVIII w. wraz z tzw. pałacykiem myśliwskim z początku ubiegłego stulecia.

Grabówka
Dwór z pocz. XIX w., klasycystyczny, murowany z cegły, parterowy z facjatką. Wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta z dwutraktowym układem wewnątrz.

Spichlerz z XVIII w., ceglany, trójkondygnacjowy, z narożnikami wzmocnionymi masywnymi przyporami o półkolistym kształcie, sięgającymi do wysokości drugiej kondygnacji.

Figura przydrożna św. Jana Nepomucena, barokowa, pochodząca z 1783 roku. Na ozdobnym postumencie kartusz z herbem Lichnowskich, fundatorów pomnika, oraz napis z datą jego wzniesienia zawartą w chronostychu.

pałacJedłownik
Pałacyk z przełomu lat 50 i 60 XIX w., będący dawniej siedzibą dzierżawcy majątku jedłownickiego.

Kokoszyce
Kompleks parkowo-pałacowy. Barokowy pałac wzniesiony w 1783 r. przez ówczesnego właściciela Kokoszyc - Gustawa Kaspra Baltazara von Czebulka und Litoltowitz i rozbudowany w drugiej połowie XIX w. przez hr. Gustawa von Ruffera. Od roku 1923 w posiadaniu Kurii Diecezjalnej w Katowicach, obecnie Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny. Obok budynek dawnej willi wraz z przylegającą do niej obszerna kaplicą, zbudowany w pierwszych latach obecnego stulecia prze hr. Ruffera i nazywany powszechnie kościółkiem. W parku zachowane są okazy starych drzew i krzewów egzotycznych.

Kapliczka przydrożna św. Jana Nepomucena pochodząca prawdopodobnie z końca XVIII w.

Lubomia
Kaplica pw. św. Jana Nepomucena, drewniana , z 1700r., zbudowana na rzucie ośmioboku. Przykryta dachem namiotowym ośmiopolowym, pobitym gontem i zwieńczonym barokową baniastą wieżyczką na sygnaturkę. Odrzwia o cechach gotyckich, zamknięte łukiem trójlistnym. Wewnątrz nad mensą ołtarza, rzeźba św. Jana Nepomucena z poł. XIX w.

Łaziska
Kościół drewniany pw. Wszystkich Świętych, orientowany, zbudowany prawdopodobnie w połowie XVI w., gotycki, przekształcony w epoce baroku. Korpus i prezbiterium kościoła wzniesione w konstrukcji zrębowej z belek spoczywających na podwalinie z dębowych klinów, tzw. peckach, stanowiących ogromną rzadkość w drewnianym budownictwie sakralnym. Wieża słupowa, z nadwieszoną izbicą zakończona czworobocznym hełmem baniastym. Dach kościoła i ściany wieży pobite gontem. Wokół kościoła soboty. Konstrukcja dachowa wsparta na stojącej pośrodku nawy ośmiobocznej kolumnie. Wewnątrz świątyni późnobarokowy ołtarz główny z XVIII w., a w nim rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pocz. XVI w., pochodząca z dawnego tryptyku ołtarzowego wcześniejszego kościoła. Z tego samego tryptyku pochodzą także dwa luźno wiszące po obu stronach ołtarz skrzydła z płasko rzeźbionymi postaciami czterech świętych dziewic na awersach i malowidłami postaci świętych męczenników na rewersach. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się owalny obraz barokowy Wszystkich Świętych. Z dalszego wyposażenia kościoła na szczególną uwagę zasługuje m.in. ambona z dekoracyjnym kloszem i baldachimem, pochodząca z pierwszej połowy XVIII wieku. XVIII wieczna również drewniana chrzcielnica z bogato ornamentowana czaszą i przykrywą, w tym samym okresie wykonane organy, obrazy Drogi Krzyżowej, rzeźba św. Michała Archanioła i przynajmniej jeden z dwu zabytkowych krucyfiksów. Ostatni podczas prowadzenia prac remontowych w kościele odkryto na jego ścianach polichromie pochodzące z początku istnienia (co dodatkowo potwierdza zachowana data 1560). Odsłonięte dotąd fragmenty malowidła przedstawiają sceny ze Starego i Nowego Testamentu oraz nie zidentyfikowane jeszcze kompozycje figuralne.

Pszów
Kościół barokowy pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny, postawiony w latach 1743-1746, z dwiema wieżami nadbudowanymi w połowie XIX w. w retabulum ołtarza głównego obraz Matki Boskiej Pszowskiej - Pani Uśmiechniętej, uznany za cudowny, będący kopią Obrazu Jasnogórskiego, którą w 1722r. przywieźli z Częstochowy pszowscy pątnicy i przemalowaną ok. 1730r. przez wodzisławskiego malarza Fryderyka Siedleckiego. Prawie cały wystrój wnętrza kościoła w stylu barokowym.

Rogowiec
Figura przydrożna przedstawiająca św. Jana Nepomucena dającego jałmużnę żebrakowi, barokowa, pochodząca prawdopodobnie z pierwszej połowy XVIII w. i będąca być może dziełem (podobnie jak identyczna figura z Placu Długosza w Raciborzu) najwybitniejszego rzeźbiarza doby baroku na Śląsku Johanna Melchiora Oesterreicha lub któregoś z jego uczniów. Mocno już, niestety uszkodzona.

do góry

INNE ATRAKCJE

Teren gminy Lubomia jest wyjątkowy z uwagi na walory krajobrazowe i niezwykłą urokliwość poszczególnych miejscowości. Pierwsze udokumentowane ślady osadnictwa pochodzą z epoki kamienia (neolitu). Z VII wieku pochodzi osada w Syryni oraz notowane na VII-IX wiek Grodzisko w lasach koło Lubomi.

Perełką krajobrazową jest tzw. "Szwajcaria Czyżowicka", leżąca pomiędzy Czyżowicami i Bełsznicą. O wartości przyrodniczo-krajobrazowej regionu świadczy olbrzymia ilość tzw. terenów zielonych, przeczących stereotypowym wyobrażeniem o Śląsku jako obszarze zdegradowanym przez działalność przemysłową.

Na uwagę zasługuje zespół przyrodniczo- krajobrazowy „Wielikąt”, położony w dolinie Odry. Kompleks składa się z dziewięciu większych i kilkunastu małych stawów.

do góry

NA WYCIECZKI

Ścieżki rowerowe

widok24C - Jest to tzw. „Pętla Euroregionu Cieszyńskiego”, wiedzie od przejścia granicznego w Chałupkach do przejścia granicznego w Jasnowicach. Na terenie powiatu wodzisławskiego pokrywa się z odcinkiem trasy R4.

284 - Trasa czarna. Stanowi odgałęzienie trasy nr 320, prowadzi aż na teren powiatu rybnickiego. Początek bierze w Rydułtowach przy osiedlu Na Wzgórzu. Trasa biegnie w kierunku Czernicy, w której to miejscowości można zwiedzić drewniany spichlerz oraz zespół pałacowo-parkowy. Ścieżka ta łączy się ze ścieżką 320. Do ponownego rozgałęzienia dochodzi po przejechaniu ok. 1,3 km – kieruje się w stronę miejscowości: Piece i Szczerbice aż do Buzowic. Po przejechaniu prawie pięciokilometrowego odcinka dojeżdżamy ponownie do ścieżki nr 320 – jest to odcinek końcowy trasy 284.

315 - Trasa zielona. Szlak liczy ok. 14 km, na obszarze powiatu przebiega w granicach miasta Radlin. Biegnie w kierunku Niewiadomia aż do przystani w Rybniku-Orzepowicach.

316 Y - Trasa żółta – liczy sobie 52 km i przebiega przez teren 4 gmin powiatu wodzisławskiego. Umożliwia połączenie tras biegnących wokół Rybnika z pętlą rowerową Euroregionu Śląsk Cieszyński. Przebiega przez następujące miejscowości: Wodzisław Śl. – Turza – Turzyczka –Kolonia Fryderyk – Gorzyczki – Gorzyce – Osiny – Syrynka – Zawada – Pszów – Lubomia – Buków – Bluszczów – Rogowiec – Odra. Ostatnim etapem trasy 316 Y jest miejscowość Olza.

317 - Ścieżka czarna – odcinek liczący 3,7 km przebiegający w granicach miasta Pszowa

mapa

320 - Trasa czerwona. Początek bierze nad Zalewem Rybnickim przy ośrodku wodnym „Kotwica”. Następnie przez Zebrzydowice prowadzi drogą leśną do Buzowic., a w dalszej kolejności do Rydułtów. Po drodze można zwiedzić zabytkowy szyb „Dicke”. Po pokonaniu krótkiego odcinka trasy w Gaszowicach raz jeszcze wjeżdżamy na teren miasta Rydułtowy, wreszcie pokonując leśny fragment trasy jedziemy w stronę Pszowa.

321 - Trasa czarna Rydułtowy – Kalwaria Pszowska. Rozpoczyna się i początkowo nakłada się na trasę 320. W dalszej części biegnie w kierunku Kalwarii Pszowskiej (w tym - krótki odcinek biegnący schodami)

322 - Trasa zielona Rydułtowy – Pszowskie Doły - Krzyżkowice. Również bierze swój początek w Rydułtowach. Przy granicy z Pszowem łączy się z odcinkiem ścieżki 321, później kierując się w stronę Pszowskich Dołów. Stamtąd udajemy się polną drogą w kierunku Krzyżkowic, gdzie zbiega się z trasą 320.

323 - "Szlak Pielgrzymkowy" - jego długość wynosi 17,4 km rozciąga się między Pszowem a Jankowicami. Na terenie powiatu ścieżka przebiega przez miasta Pszów (odcinek długości 4,3 km) oraz Radlin (7,6 km). Na trasie w Głożynach znajduje się miejsce postoju dla rowerzystów, zwane „Ermeżoną”. Szlak łączy sieć tras powiatów: wodzisławskiego i rybnickiego.

324 - Ścieżka czarna. Rozpoczyna się w Wodzisławiu Śl. Następnie biegnie w kierunku Mszanej do Granicznego Gołkowice-Zavada oraz do przejścia turystycznego w Skrbeńsku. Po stronie czeskiej liczy jeszcze niecałe 10 km biegnie aż do miasta Karvina, łącząc się długość tzw. „Permonikovą Trasą”. Łączna długość ścieżki 324 to 25,5 km.

do góry

PRZYDATNE INFO

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.,
44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 2
Telefony: KANCELARIA: (32) 453 97 10, (32) 453 97 11

Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śl., os. 1Maja 16a
tel. (32) 7293355, oraz:
44-300 Wodzisław Śl., ul. Kokoszycka 180b
tel. (32) 453-72-00, tel. oficera dyżurnego (32) 456-16-01, 453-72-55 

Szpital w Wodzisławiu Śl.
ul. 26 Marca 51 , 44 - 300 Wodzisław Śl.
tel. (032) 4591800

Pogotowie ratunkowe
tel. (032) 4539880, (032) 4539393, 999, 998

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim (powiatwodzislawski.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Damiana Majcherka. Fotografie Sabina Czech, Patrycja Szlosarek, Dariusz Dyrszlag, Michał Błaszczyk,

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone