zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
śląskie
Bielsko-Biała
Brenna
Chorzów
Cieszyn
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Goczałkowice-Zdrój
Katowice
Milówka
Ogrodzieniec
Powiat Bielski
Powiat Gliwicki
Powiat Kłobucki
Powiat Mikołowski
Powiat Wodzisławski
Pszczyna
Skoczów
Szczyrk
Tarnowskie Góry
Ustroń
Węgierska Górka
Wisła
Żywiec
Bielsko-Biała

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Bielsko-Biała - miasto wśród gór, gdzie urokliwe budynki secesyjne przeplatają się z zielenią; stolica podbeskidzia, dostatnia i przyjazna.

Taki obraz miasta zobaczymy również dzisiaj, gdy popatrzymy z najwyższego w okolicy, liczącego ponad 1000 metrów wysokości szczytu Klimczoka. Przed nami, na 120 kilometrach kwadratowych obejmujących dwadzieścia wzgórz, rozpościera się siedemsetletnia stolica podbeskidzia. Dzisiaj - ojczyzna dwustu tysięcy bielszczan. Niegdyś - siedziba tkaczy i sukienników, bogatych fabrykantów i nobliwych mieszczan. Polskie miasto, któremu bliżej do Wiednia niż do Warszawy. Należące po kolei do Polski, Czech, monarchii austriackiej, niemieckiej Rzeszy, by ponownie wrócić do Polski.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

Cmentarz żydowski w Aleksandrowicach, ul. Cieszyńska 92 43-300 Bielsko-Biała
Cmentarz żydowski w Aleksandrowicach założony w 1849 roku. Dom przedpogrzebowy z 1885 roku ozdobiony pięknymi polichromiami. W 1924 r. areał cmentarza podwojono. W latach 60 XX wieku umieszczono tam pomniki nagrobne z likwidowanego kirkutu w Białej. Dobrze zachowane groby wielu zasłużonych mieszkańców miasta.

Dawny Gmach Izraelickiej Gminy Wyznaniowej, Mickiewicza 22 43-300 Bielsko-Biała
Dawny Gmach Izraelickiej Gminy Wyznaniowej - budynek z czerwonej cegły i elementami dekoracyjnymi z piaskowca wybudowany został w 1904 roku wg projektu Ernesta Lindnera i Teodora Schreiera, mieścił biura i mieszkania. Obecnie swoja siedzibę ma w nim Sąd Rejonowy.

Dom Kałuży w Bielsku, Wzgórze 15 43-300 Bielsko-Biała
Dom Kałuży w Bielsku - jest to barokowa kamieniczka, jedyny tego rodzaju dom w mieście zachowany do dzisiaj. Zbudowany w 2 połowie XVIII w. Na przełomie XIX i XX wieku był własnością introligatora Karola Kałuży.

Dom Tkacza, ul. Jana III Sobieskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Dom Tkacza - parterowy, drewniany budynek z połowy XVIII w.o konstrukcji zrębowej, z galeryjką od frontu, będącą przedłużeniem strychu. Początkowo był to dom i warsztat sukiennika. Później pełnił rolę domu mieszkalnego i warsztatu szewskiego. Od 1992 r. oddział Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej.

dworzecDworzec kolejowy w Bielsku, ul. Warszawska 43-300 Bielsko-Biała
Dworzec kolejowy w Bielsku- budynek powstał dzięki decyzji ówczesnej Rady Miejskiej z roku 1887, a projektantem był bielski architekt Carl Schulz. Był to tak zwany nowy budynek dworca, który zastąpił stary, z roku 1860. Historia kolei w Bielsku sięga roku 1853, kiedy to zapadła decyzja o budowie linii kolejowej z Bogumina do Oświęcimia jako połączenia Wiednia z Galicją (Kaiser Ferdinand Nordbahn), z odgałęzieniem z Czechowic - Dziedzic do Bielska.

Grodzisko w Starym Bielsku, Pod Grodziskiem 43-300 Bielsko-Biała
Jest to pozostałość pierścieniowej osady rolniczo-produkcyjnej z XII - XIV w. o powierzchni ponad 3 ha. Przeprowadzone badania archeologiczne wskazują, że była to osada rolników, rzemieślników, prządek. Jest to najstarszy zabytek na terenie miasta.

Kamienica Pod Żabami, Pl. Wojska Polskiego 12 43-300 Bielsko-Biała
Kamienica Pod Żabami- budynek z 1905 r. stojący przy placu Wojska Polskiego 12 . Przykład architektury secesyjnej o kolorowej, bogato zdobionej elewacji z charakterystycznymi rzeźbami żab nad portalem.

Katedra św. Mikołaja, Pl. św. Mikołaja 16 43-300 Bielsko-Biała
Katedra św. Mikołaja - wzniesiona w latach 1443 - 1447 w stylu gotyckim. Na początku XX wieku gruntownie przebudowana według projektu wiedeńczyka Leopolda Bauera. Wysoka wieża (61 m), zwieńczona kilkoma kondygnacjami widokowych loggii, stała się charakterystyczną budowlą miasta. Na uwagę zasługują wspaniałe witraże z 1912 r., wykonane przez Rudolfa Harflingera z Wiednia, zdobiące wnętrze katedry. Do rangi katedry kościół podniesiony został w 1992 r., w związku z utworzeniem w Bielsku-Białej stolicy katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej.

Kościół ewangelicko-augsburski p.w. Marcina Lutra w Białej, ul. Staszica 2, 43-300 Bielsko-Biała
Kościół p.w. Marcina Lutra w Białej - ewangelicko-augsburski, zbudowany w latach 1782-88 w stylu klasycystycznym na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego. Był pierwszym kościołem protestanckim w Galicji dzięki patentowi cesarza Józefa II z 1781 r. Kościół zachował klasycystyczną architekturę i wystrój wnętrza w kolorze białym. Ozdobą kościoła są piękne organy z 1848 r., wykonane w znanej wytwórni Karola Kuttlera w Opawie, z 1550 piszczałkami i ruchomymi figurami, uznane za zabytek klasy europejskiej.

Kościół ewangelicko-augsburski pw. Jana Jana Chrzciciela w Starym Bielsku, Pod Grodziskiem 9, 43-300 Bielsko-Biała
Kościół ewangelicko-augsburski pw. Jana Jana Chrzciciela w Starym Bielsku jest to klasyczna budowla wzniesiona w latach 1818-1827, wieża odbudowana w 1850 roku. Obok kościoła znajduje się niewielki park i zabytkowy dom parafialny, dawny dwór tzw. średniego folwarku w Starym bielsku. W pobliżu cmentarz z zabytkowymi nagrobkami z przełomu XIX i XX wieku.

Kościół ewangelicko-augsburski pw. Zbawiciela, Pl. Marcina Lutra 12, 43-300 Bielsko-Biała
Kościół Zbawiciela przy placu Marcina Lutra - ewangelicko-augsburski, powstał w latach 1782-1790, odbudowany po pożarze w 1808 r., następnie gruntownie przebudowany w stylu neogotyckim według projektu wiedeńskiego architekta Henryka Ferstla. W kościele znajduje się obraz Ukrzyżowanie Chrystusa autorstwa D. Pentherma z 1867 r., organy z 1881 r., neogotyckie żyrandole, a w gablotach kolekcja polskich starodruków protestanckich.

Kościół rzymskokatolicki pw. Opatrzności Bożej w Białej, Pl. Opatrzności Bożej 19, 43-300 Bielsko-Biała
Kościół Opatrzności Bożej w Białej - zbudowany w latach 1760-69 według projektu Jana Józefa Polaczka. W latach następnych przebudowany. Reprezentuje styl późnobarokowy. Znajduje się w nim ambona w kształcie łodzi rybackiej, drewniany ołtarz neobarokowy i interesujące stacje drogi krzyżowej.

Kościół rzymskokatolicki pw. św. Stanisława w Starym Bielsku, ul. Klubowa 6, 43-300 Bielsko-Biała
Kościół św. Stanisława w Starym Bielsku - zbudowany w II połowie XIV w. na miejscu starszego kościoła z I poł. XII w. W latach 1560-1654 był świątynią protestancką, w związku z uznaniem luteranizmu za oficjalne wyznanie Księstwa Cieszyńskiego. To typowy wiejski kościółek gotycki o skromnej architekturze. Na 25 metrowej wieży znajduje się niezwykle cenny dzwon z 1555 r. z plakietką ukrzyżowania. W kościele znajdują się kamienne gotyckie portale, sklepienia krzyżowo-żebrowe i cenna polichromia. Późnogotycki tryptyk namalowany olejem na drewnie lipowym jest najpełniejszym w sztuce polskiej cyklem dokumentującym legendę św. Stanisława.

Kościół rzymskokatolicki pw. Świętej Barbary w Mikuszowicach Krakowskich, ul. Cyprysowa 25, 43-300 Bielsko-Biała
Drewniany kościółek św. Barbary w Mikuszowicach z 1690 r. jest jedną z ostatnich drewnianych budowli sakralnych w tej części Beskidów. Kościół ma obszerną nawę, sześciokątne prezbiterium, zakrystię i wieżę z prostokątnym przedsionkiem o konstrukcji zrębowej. Wieża posiada konstrukcje słupową, oszalowaną, o lekko pochylonych ścianach. Budowla nakryta jest mocno spadzistym dachem, pokrytym w całości gontem. W kościele znajdują się między innymi malowidła z 1723 r. wykonane przez Johanna Mentila. Atrakcją są także obrazy i rzeźby z XVII w. Na uwagę zasługuje lipowa, pozłacana statua Matki Boskiej z Dzieciątkiem datowana na lata 1420-1430.

Ratusz w Białej, Plac Ratuszowy 1 43-300 Bielsko-Biała
Ratusz - siedziba władz miejskich. Wybudowany w latach 1895-97 według projektu Emanuela Rosta w stylu neorenesansowym. Początkowo był siedzibą Komunalnej Kasy Oszczędności, magistratu i rady miejskiej. Budynek posiada kwadratową wieżę zegarową z loggią widokową, nakrytą wielobocznym hełmem z galeryjką i iglicą. Na bogato dekorowanej fasadzie widnieją medaliony i wizerunki pszczół symbolizujących pracowitość i zapobiegliwość.

Kościół rzymskokatolicki p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii w Hałcnowie - sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, ul. Wyzwolenia 336, 43-300 Bielsko-Biała
Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii w Hałcnowie - sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej zbudowane w latach 1777-1784 w stylu późnobarokowym. Zniszczone w czasie II wojny światowej, a w 1977 r. gruntownie odnowione. W kościele na ołtarzu jest Pieta z 1945 r. odtworzona w miejsce spalonej rzeźby z XVII w. Kościół otoczony grubym murem z kapliczkami pasyjnymi. Przed wejściem do świątyni na kolumnie z XVIII w. znajduje się polichromowana, kamienna, barokowa figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Od II poł. XVIII w. kościół znany jako sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej jest miejscem licznych pielgrzymek.

Schron bojowy typu polowego, Kaskadowa, 43-300 Bielsko-Biała
Jest to schron jednostrzelnicowy zbudowany w 1939 roku. Poniżej schronu zachowane są relikty okopów wraz ze stanowiskiem karabinu maszynowego.

Schron bojowy typu polowego, Jedwabnicza
Jest to schron jednostrzelnicowy zbudowany w 1939 roku. Zachowany w częściowej ruinie.

Schrony bojowe typu polowego, Wzgórze Trzy Lipki w Starym Bielsku
W tym miejscu zachowało się kilka schronów zbudowanych w 1939 roku.

Schron bojowy typu polowego, Antyczna
Jest to schron dwustrzelnicowy. W wyniku prac budowlanych w okresie powojennym uległ przechyleniu.

Schron bojowy typu polowego, Regera
Jest to schron dwustrzelnicowy wybudowany w 1939 roku.

Schrony bojowe typu polowego, okolice ulicy Wędrowców
Są to schrony dwustrzelnicowe i jdnostrzelnicowe zbudowane w 1939 roku. Jeden z nich znajduje się na terenie prywatnej posesji.

Teatr Polski, ul. 1 Maja 1 43-300 Bielsko-Biała
Teatr Polski - wzniesiony w latach 1889-1890 według projektu wiedeńczyka Emila Förstera. Fasada ozdobiona motywem rzymskiego łuku triumfalnego oraz posągami Apolla, Melpomeny i Talii. Budynek teatru wzorowany jest na architekturze teatrów Wiednia i Budapesztu. Zachowała się kurtyna z 1890 r. przedstawiająca Taniec Nimf wykonana w pracowni Franciszka Rottonary.

Wał na Palenicy (688 m.n.p.m.)
Niski wał o konstrukcji kamienno- ziemnej, tworzący zamknięty obwód o średnicy 60-70 m, położony wśród lasu na wierzchołku góry Palenica. Datowanie jak i przeznaczenie obiektu pozostaje nieznane.

Willa Schneidera w Bielsku, ul. Adama Mickiewicza 27 43-300 Bielsko-Biała
Willa Schneidera w Bielsku - jest to secesyjna willa zbudowana w 1904 roku dla przemysłowca Hermana Schneidera.

Willa Sixta w Bielsku, ul. Adama Mickiewicza 24 43-300 Bielsko-Biała
Willa Sixta w Bielsku - monumentalna budowla wzniesiona przez architekta Korna w 1883 roku dla Teodora Sixta przemysłowca, finansisty i filantropa, który w testamencie (1897 r.) darował ją miastu.

zamekZamek w Bielsku – Białej, Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Białą
Zamek bielski - wzniesiony przez księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka, na miejscu drewnianego gródka, w II poł. XIV w. Rozbudowany w XV - XVIII w. na dużą rezydencję magnacką o kształcie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Spalony przez Szwedów w 1645 r., a także w pożarach miasta w 1753, 1808, 1836 r., kilkakrotnie przebudowywany. Ostateczną, eklektyczną formę nawiązującą do romanizmu, gotyku i renesansu nadał mu wiedeński budowniczy Jan Pötzelmeyer w latach 1855 - 1864. Był własnością Piastów Cieszyńskich, Węgierskich Sunneghów i Książąt Sułkowskich ( do 1945 r.). Obecnie jest siedzibą Muzeum Okręgowego, miejscem stałych i czasowych ekspozycji oraz koncertów muzyki kameralnej.

Muzeum - Zamek Książąt Sułkowskich, ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 811 10 35
Zamek książąt Sułkowskich - wzniesiony przez księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka, na miejscu drewnianego gródka, w II poł. XIV w. Rozbudowany w XV - XVIII w. na dużą rezydencję magnacką o kształcie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Spalony przez Szwedów w 1645 r., a także w pożarach miasta w 1753, 1808, 1836 r., kilkakrotnie przebudowywany. Ostateczną, eklektyczną formę nawiązującą do romanizmu, gotyku i renesansu nadał mu wiedeński budowniczy Jan Pötzelmeyer w latach 1855 - 1864. Był własnością Piastów Cieszyńskich, Węgierskich Sunneghów i Książąt Sułkowskich ( do 1945 r.). Obecnie jest siedzibą Muzeum Okręgowego, miejscem stałych i czasowych ekspozycji oraz koncertów muzyki kameralnej.

Galeria Zamkowa, Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 822 06 56
Galeria jest jednocześnie zamkowa kawiarnią, proponuje sztukę użytkową, współczesne malarstwo, grafikę, rzeźbę, pamiątki, wydawnictwa muzealne.

Zespół kamienic staromiejskich przy bielskim Rynku, Rynek 43-300 Bielsko-Biała
Zespół kamienic staromiejskich przy bielskim Rynku wraz z przylegającymi ulicami z II poł. XVII. i z XVIII w. - o wąskich sieniach przechodnich, ze śladami dawnych podcieni.

Muzeum Techniki i Włókiennictwa, Pl. Żwirki i Wigury 8 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 23 67; (033) 811 10 35
Muzeum Techniki i Włókiennictwa - przedstawia historię bielskiego przemysłu, głównie włókienniczego. Dzieje pożarnictwa, wodociągów bielskich i bialskich oraz drukarstwa. Przedmioty domowego użytku z przełomu XIX i XX wieku.

Muzeum Willa Juliana Fałata, ul. Fałata 34 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 817 13 61
Muzeum Willa Juliana Fałata - zabytkowa willa, w której mieszkał w latach 1910-1929 malarz Julian Fałat, jeden z najwybitniejszych polskich pejzażystów i portrecistów.

do góry

INNE ATRAKCJE

Lotnisko sportowe - Aeroklub
Cieszyńska 321 43-300 Bielsko-Biała
tel.: (033) 815 18 79

Centrum Wspinaczkowe TOTEM
Powstańców Śląskich 6 43-300 Bielsko-Biała
tel.: (033) 828 58 80

Park Linowy GRANDA
tel.: 0 697 992 028
Park Linowy na terenie Błoni.

do góry

NA WYCIECZKI

TRASY ROWEROWE

Ścieżka rowerowa Apena - Błonia Bielsko-Biała
Ścieżka biegnie od Apeny, od ul. Karpackiej, wzdłuż ul. Partyzantów i ul. Bystrzańskiej na Błonia - ścieżka rowerowa na chodniku.

Ścieżka rowerowa Apena - Szyndzielnia Bielsko-Biała
Ścieżka biegnie od Apeny, od ul. Karpackiej wzdłuż chodnika po ul. Partyzantów, dalej ul. gen. Andersa, skręt w ul. Armii Krajowej i dalej w kierunku Szyndzielni.

Ścieżka rowerowa Straconka - Cygański Las Bielsko-Biała
Ścieżka biegnie wzdłuż potoku Straceńskiego przy ul. Górskiej, przejazd pod ul. Żywiecką, dalej ul. Piaskowa, ul. Leszczyńska, do ul. Partyzantów, fragmentem ul. Partyzantów, dalej ul. Fabryczna do ul. Olszówki

 

TRASY BIEGOWE I SPACEROWE

Trasa biegowa CYGAŃSKI LAS Bielsko-Biała
Trasa miejska. Na terenie Cygańskiego Lasu znajduje się zespół tras polecany narciarzom biegowym, nie wymagających specjalnych umiejętności; trasy wiodą alejkami, którymi można podążać w wybranym kierunku.

Trasa biegowa CYGAŃSKI LAS - KOZIA GÓRA - BYSTRA LEŚNICZÓWKA Bielsko-Biała
Trasa górska. Trasa dla nart tourowych i biegowych. Bielsko-Biała Cygański Las (370 m n.p.m.) - Kozia Góra (686 m n.p.m.) - Bysta Leśniczówka (520 m n.p.m.) Długość: 5,3 km Suma podejść: 510 m Czas podejścia: 1,5 godz. Czas zjazdu: 10 min. Trasa widokowa, jej część wiedzie zielonym szlakiem narciarskim i częściowo wzdłuż ścieżki dydaktycznej w Cygańskim Lesie. Trudny odcinek - zjazd ze zbocza Kołowrotu do Bystrej

Trasa biegowa ŁYSA PRZEŁĘCZ - MIKUSZOWICE STALOWNIK Bielsko-Biała
Trasa górska Łysa Przełęcz (640 m n.p.m.) - Bielsko-Biała Mikuszowice Stalownik (380 m n.p.m.) Długość: 1,8 km Suma podejść: 150 m Czas zjazdu: 15 min. Trasa na terenie Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego Beskidu Małego. Trasa poprowadzona czarnym szlakiem narciarskim. Trasa trudna - zalecana doświadczonym narciarzom. Punkt widokowy na Łysej Przełęczy.

Trasa biegowa OLSZÓWKA GÓRNA - DĘBOWIEC - PRZEŁ. DYLÓWKI - SZYNDZIELNIA Bielsko-Biała
Trasa górska. Bielsko-Biała Olszówka Górna (490 m n.p.m.) - Dębowiec (540 m n.p.m.) - przeł. Dylówki (720 m n.p.m.) - Szyndzielnia (1028 m n.p.m.) Długość: 6,1 km Suma podejść: 600 m Czas podejścia: 2 godz. Czas zjazdu: 20 min. Trasa biegnie po terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, czerwonym szlakiem narciarskim. Najlepsza trasa narciarska na tym terenie - zarówno dla nart tourowych i biegowych.

schroniskoTrasa biegowa OLSZÓWKA GÓRNA - PRZEŁ. DYLÓWKI - SZYNDZIELNIA Bielsko-Biała
Trasa górska. Bielsko-Biała Olsżówka Górna (490 m n.p.m.) - przełęcz Dylówki (720 m n.p.m.) - Szyndzielnia (1028 m n.p.m.) Długość: 2 km Suma podejść: 540 m Czas podejścia: 1,5 godz. Trasa biegnie po terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego; początkowo szlakiem turystycznym niebieskim, później zielonym. Zaleca się do podchodzenia na nartach tourowych, narciarze biegowi mogą mieć problem z podchodzeniem. Brak punktów widokowych.

Trasa biegowa PĘTLA W DOLINIE WAPIENICY Bielsko-Biała
Trasa górska. Długość trasy: 11,5 km Suma podejść: 180 m Czas podejścia: 1,5 godz. Czas zjazdu: 30 min. Trasa poprowadzona przez obszar - Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Park Ekologiczny Dolina Wapienicy. Bardzo łatwa trasa przeznaczona dla nart biegowych - poza górnym odcinkiem i stromym zjazdem koło zapory.

Trasa biegowa PRZEŁ. KOŁOWRÓT - CYGAŃSKI LAS Bielsko-Biała
Trasa górska. Przeł. Kołowrót (770 m n.p.m.) - Cygański Las (370 m n.p.m.) Długość: 4,3 km Suma podejść: 40 m Czas podejścia: 20 min. Czas zjazdu: 30 min. Trasa poprowadzona czarnym szlakiem narciarskim - trudna - dla doświadczonych narciarzy.

Trasa biegowa PRZEŁ. PRZEGIBEK - MAGURKA WILKOWICKA Bielsko-Biała
Trasa górska. Przełęcz Przegibek (663 m n.p.m.) - Magurka Wilkowicka (909 m n.p.m.) Długość: 4 km Suma podejść: 290 m czas podejścia: 1,5 godz. Czas zjazdu: 20 min. Trasa na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Beskidu Małego. Trasa poprowadzona niebieskim szlakiem narciarskim, bardzo łatwa. W górnym odcinku - trasa widokowa.

Trasa biegowa SIODŁO POD PRZYKRĄ - PALENICA - WAPIENICA Bielsko-Biała
Trasa górska. Siodło pod Przykrą (802 m n.p.m.) - Palenica (688 m n.p.m.) - Wapienica (415 m n.p.m.) Długość: 6 km Suma podejść: 50 m Czas zjazdu: 30 min. Trasa biegnie grzbietem zamykającym od zachodu dolinę Wapienicy za niebieskim szlakiem turystycznym. Trasa łatwa na odcinku siodło - Palenica, bardzo trudna na odcinku Palenica - Dolina Wapienica. Trasa widokowa na Dolinę Wapienicy. Dla nart tourowych i biegowych.

Trasa biegowa STRACONKA - MAŁA STRACONKA - ŁYSA PRZEŁĘCZ - MAGURKA WILKOWICKA Bielsko-Biała
Trasa górska. Bielsko-Biała Straconka (450 m n.p.m.) - Mała Straconka - Łysa Przełęcz (640 m n.p.m.) - Magurka Wilkowicka (909 m n.p.m.) Długość: 5,4 km Suma podejść: 470 m Czas podejścia: 2 godz. Czas zjazdu: 30 min. Trasa widokowa - kilka miejsc z rozległymi panoramami. Trasa wiedzie czerwonym szlakiem narciarskim. Poza kilkoma odcinkami, trasa łatwa.

Trasa biegowa SZYNDZIELNIA - KLIMCZOK Bielsko-Biała
Trasa górska. Szyndzielnia (1028 m n.p.m.) - Klimczok (1117 m n.p.m.) Długość: 2 km Suma podejść: 80 m Czas przejścia: 30 min. Czas zjazdu: 15 min. Trasa biegnie po terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego grzbietem pomiędzy Szyndzielnią a Klimczokiem. Na Klimczoku punkt widokowy. Trasa łatwa, dla nart biegowych i tourowych.

Trasa biegowa SZYNDZIELNIA - PRZEŁ. KOŁOWRÓT - OLSZÓWKA GÓRNA
Trasa górska. Szyndzielnia (1028 m n.p.m.) - przeł. Kołowrót (770 m n.p.m.) - Olszówka Górna (490 m n.p.m.) Długość: 4,3 km Czas zjazdu: 20 min. Trasa bardzo urozmaicona, mało miejsc widokowych. Trasa poprowadzona niebieskim szlakiem narciarskim. Wiele odcinków bardzo trudnych, polecana doświadczonym narciarzom biegowym i tourowym.

Wyciąg narciarski Dębowiec
W okresie zimowym wyciąg narciarski DĘBOWIEC czynny cały tydzień od 9.00 do 15.30. Dla grup powyżej 10 osób możliwość przedłużenia czasu otwarcia i jazdy po zmroku. Dane techniczne: Przepustowość - 300 osób/godz. Dojazd z centrum Bielska-Białej autobusem MZK linia nr 8 Długość trasy: Długość - 450 m Różnica wzniesień:
Różnica poziomu - 105 m Górna stacja wysokość - 620 m Dolna stacja wysokość - 515 m

Wyciąg narciarski Klimczok
W okresie zimowym wyciąg narciarski KLIMCZOK czynny cały tydzień od 9.00 do 15.30. Dane techniczne: Przepustowość - 200 osób/godz. Dojazd z centrum Bielska-Białej autobusem MZK linia nr 8, dalej Kolejką Linową na Szyndzielnię. Długość trasy: 430 m Różnica wzniesień:
Różnica poziomu - 95 m Górna stacja - wysokość - 1100 m Dolna stacja - wysokość - 1005 m

do góry

PRZYDATNE INFO

Bielsko-Biała (49°50'N, 19°04'E)

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: (033) 813 62 00

Miejskie Centrum Informacji Turystycznej
Pl. Ratuszowy 4 43-300 Bielsko-Biała
tel.: (033) 819 00 50

Szpital Ogólny im. Edmunda Wojtyły
Wyspiańskiego 26, 43-300 Bielsko - Biała
tel.: (033) 812 43 10

Bielskie Pogotowie Ratunkowe - Dyspozytor
ul. E. Plater 14, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: (033) 815 11 25

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 985

Komenda Miejska Policji
ul. Rychlińskiego 17 43-300 Bielsko-Biała
tel.: (033) 812 12 00

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej (sitbb.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Doroty Stolarczyk.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone