zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
opolskie
Brzeg
Głogówek
Kędzierzyn-Koźle
Namysłów
Powiat Kluczborski
Powiat Prudnicki
Strzelce Opolskie
Powiat Kluczborski

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Powiat kluczborski administracyjnie podzielony jest na cztery gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna i Lasowice Wielkie – trzy pierwsze to gminy miejsko-wiejskie, czwarta to gmina wiejska. Na powierzchni powiatu liczącej 852 km2 zamieszkuje obecnie około 69 700 ludności. Na jego terytorium krzyżują się szlaki kołowe dróg krajowych nr 11 Gliwice – Poznań oraz nr 45 Opole – Łódź, co w efekcie sprzyja rozwojowi komunikacji osobowej, a tym samym transportowej zarówno w głąb kraju jak i poza jego granice (Niemcy i Czechy). Miasto Kluczbork to również ważny węzeł kolejowy z liniami łączącymi: Katowice – Wrocław, Katowice – Poznań oraz kierunkami: Częstochowa i Opole.

Powiat kluczborski położony jest na Nizinie Śląskiej nad rzeką Stobrawą – prawym dopływem Odry, w północnej części województwa Opolskiego obejmującego południowo-zachodnią część kraju prastarej piastowskiej ziemi śląskiej. Ze względu na swe położenie pod względem ukształtowania powierzchni Powiat Kluczborski należy do terenów nizinnych. Zdecydowana część jego obszaru nie wykracza poza wysokość 250 m n.p.m. W krajobrazie dominują więc tereny nizinne, a występujące nierówności terenu - deniwelacje z reguły nie wykraczają poza wartości 20-40 m.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

GMINA BYCZYNA

Biskupice
- kościół rzym.-kat. filialny, drewniany, pw. św. Jana Chrzciciela, XVII w.
- cmentarz żydowski, połowa XIX w.
- zespół dworski, początek XIX w.: dwór, park z aleją dojazdową

Byczyna
brama- zespół urbanistyczny
- kościół parafialny pw. św. Trójcy, 1767 r.
- kościół ewangelicki pw. św. Mikołaja, koniec XIV, XIX w.
- kaplica cmentarna pw. św. Jadwigi , XIV, XVI-XVII w.
- mogiła ks. Hermana Koellinga (na cmentarzu komunalnym), ul. Kluczborska, 1902 r.
- mogiła Franciszka Lazara (na cmentarzu parafialnym), ul. Marchlewskiego, 1969 r.
- park miejski, połowa XIX w.
- mury obronne z basztą Piaskową i fosą, XV-XVI w.
- brama Niemiecka
- brama Polska
- ratusz wraz z otaczającymi domami
- spichlerz, obecnie magazyn, ul. Długa 30, 2 połowa XIX w.
- spichlerz, ul. Wąska 4, XIX w.
- zespół młyński, ul. Polanowicka 5/7/9, początek XX w . - młyn, magazyn, silos, dom mieszkalny
- kuźnia, ul. Okrężna 19, XIX/XX w.

Ciecierzyn
- park pałacowy z aleją dojazdową, XIX w.

Dobiercice
- park

Gołkowice
- kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela, drewniany, 1766-67 r.
- zespół pałacowy, XVIII-XIX w.: pałac, oficyna, park
- dom nr 6, XIX w.

Jakubowice
- kościół ewangelicki, pw. MB Królowej Polski, drewniany, XVII w.
- park, 2 połowa XIX w.
- czworak dworski, XIX w.

Kochłowice
- park pałacowy z aleją dojazdową, koniec 1920 r.

Kostów
- mogiła zbiorowa powstańców śląskich (na cmentarzu katolickim)
- zespół pałacowy, XVIII-XIX w.: pałac, park

Miechowa
- kościół filialny pw. św. Jacka, drewniany
- zespół dworski, XIX w.: dwór, park

Nasale
- kościół ewangelicki pw. św. Wawrzyńca, drewniany
- zespół dworski, 1 połowa XIX w.: dwór, park

Paruszowice
- kaplica ewangelicka XV, XIX w.
- ogrodzenie, kamienne
- park

Proślice
- kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, drewniany, 1531 r.,
- spichlerz dworski, drewniany, 1819 r.
- czworak, obecnie dom nr 61/40, drewniany, 1 połowa XIX w.
- park, 2 połowa XIX w.
- późnobarokowy pałac dworski z XVIII/XIX w.

Pszczonki
- park dworski z aleją dojazdową

Roszkowice
- kościół filialny pw. św. Antoniego, 1848-49 r.
- zespół pałacowy, koniec XIX w.: pałac, rządcówka, obora, spichlerz, park, 1 połowa XIX w.
 
 
GMINA KLUCZBORK

Bąków
kościół- kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, drewniany
- plebania, 1845 r.
- mogiła braci Augusta i Emila Bassy (na cmentarzu katolickim)
- zespół pałacowy, 1 połowa XIX w.

Biadacz
- kościół filialny, 1842 r.

Bogacica
- kościół parafialny pw. św. Trójcy
- mogiła powstańców śląskich na cmentarzu przykościelnym
- dwór, 1 połowa XIX w.
- spichlerz

Bogańczowice
- park

Kluczbork
- ratuszstare miasto
- kościół ewangelicki pw. Chrystusa Zbawiciela, XIV, XVIII w.
- dawna plebania ewangelicka, ul. Gdacjusza 3, XVIII/XIX w.
- kaplica cmentarna, 2 połowa XIX w.
- zbiorowa mogiła żołnierzy września 1939r. (na cmentarzu parafialnym)
- mogiła powstańca śląskiego Henryka Dubiela (na cmentarzu parafialnym)
- cmentarz wojenny Armii Radzieckiej, ul. Opolska
- park miejski
- mury obronne, XV/XVI w.
- Brama Krakowska
- zespół ratusza, XVIII, XIX w.: ratusz, dom - Rynek 2, dom - Rynek 3
- więzienie, ul. Katowicka 4, 1900 r.
- zakład dla ubogich, ul. Zamkowa 8, 1776 r.
- budynek gospodarczy, ul. Skłodowskiej 1
- budynek administracyjny młyna, ul. Młyńska 8, 1907 r.
- ogród willowy (park), ul. Wołczyńska 33
 
Kuniów
- kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela - 1803 r.

Ligota Górna
- kaplica cmentarna, drewniana

Łowkowice
- kościół parafialny pw. Nawiedzenia MB - XIX w.
- wiatrak - 1868 r.

Maciejów
- pałackościół ewangelicki, drewniany
- zespół pałacowy - XVIII/XIX w.: pałac, park

Smardy Górne
- dom nr 15 - XIX w.

Smardy Dolne
- zespół pałacowy, 2 połowa XIX w. - pałac, park
 
 
GMINA WOŁCZYN

Bruny
- dwór, 1 połowa XIX w.

Brynica
- dwór
- spichlerz

Brzezinki
- kościół filialny pw. Narodzenia NMP, drewniany - 1550 r.
- park, XIX w.
- dwór, spichlerz

Duczów Mały
- park, XIX w.

Gierałcice
- kościół ewangelicki, drewniany, XVII w.
- zespół dworski, początek XIX w.: oficyna, spichlerz, park

Komorzno
- kościół filialny pw. św. Jadwigi, drewniany, 1753 r.
- pozostałości zespołu dworskiego, XVIII-XIX w.: oficyna, park

Krzywiczyny
- kościół parafialny pw. św. Trójcy, drewniany, 1623 r.
- zespół pałacowy, koniec XVIII w.: pałac, park

Rożnów
- kościół filialny pw. św. Trójcy, drewniany, 1788 r.
- zespół dworski, 1 połowa XIX w.: dwór, park z aleją dojazdową

Skałągi
- kościół parafialny pw. św. Michała, koniec XVIII w.
- park

Szymonków
- ruina romantyczna z basztą, XIX w.
 
Świniary Wielkie
- kościół filialny p.w. św. Bartłomieja, drewniany
- park, XVIII/XIX w.

Wąsice
- park z aleją dojazdową, XIX w.

Wierzbica Dolna
- kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża, drewniany, 1698 r.
- park, XIX w.

Wierzbica Górna
- kościół filialny pw. św. Jacka, szach., 1719-22 r.
- zespół pałacowy, koniec XVIII, XIX w.: dwór, park, ogrodzenie przed pałacem (słupy z kulami)

Wołczyn
- Stare Miasto
- kościół parafialny pw. św. Barbary, 1770-99 r.
- park miejski, 2 połowa XIX w.

Wołczyn - Brzezinki
- cmentarz żydowski, ul. Byczyńska, początek XIX w.
 

GMINA LASOWICE WIELKIE

Chocianowice
- kościół pw. Nawiedzenia NMP, drewniany, 1662 r.

Jasienie
- spichlerz dworski, XIX w.

Laskowice
- kościół filialny pw. św. Wawrzyńca, drewniany, 1686 r.

Lasowice Małe
- kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP, 1688 r.
- dwór, XVI/XVII, XIX w.
- spichlerz, połowa XIX w.
- dom (chałupa) nr 17 XIX w.

Lasowice Wielkie
- kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, drewniany, 1599 r.
- park dworski

Tuły
- zespół kościelno-parafialny pw. MB Bolesnej, 1853 r.: kościół, kaplica grobowa, kostnica, mur arkadowy z bramą wjazdową
- zespół pałacowy, XVIII-XIX w.: pałac, spichlerz, stodoła, park

Wędrynia
- kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela, drewniany

do góry

INNE ATRAKCJE

Znajdują się tu urokliwe zakątki ukryte pośród lasów i zbiorników wodnych. Znaczna część powiatu to właśnie lasy bogate w zwierzynę: jelenie, sarny, dziki jak również zwierzęta drobne: zające, bażanty, kuropatwy, kaczki, lisy, borsuki. Licznie gniazduje tu także bocian czarny. Dziewiczy krajobraz, obfitość zwierzyny oraz bogate runo leśne zapewnia udane grzybobranie, a nad to zachęca do odpoczynku w ciszy i spokoju na łonie przyrody.

Przyjemnością mogą być wędrówki po trasach wiodących przez zagubione wśród lasów rezerwaty przyrody, do których należą m.in.: rezerwat przyrody w Szumiradzie i Bażanach. Ponadto godna uwagi jest również, niezwykle pięknie zachowana, aleja dębów na trasie Nowa Bogacica - Piec, w której wszystkie okazy liczą minimum 300-400 lat.

ZABYTKI PRZYRODY

GMINA BYCZYNA
 
Aleje:
Aleja dębowo-bukowa w Kostowie

Pomniki przyrody:
Lipa szerokolistna w Byczynie (na Rynku), obwód 280 cm
Lipa drobnolistna w Jakubowicach
Wiąz w Jakubowicach
Lipa drobnolistna w Proślicach, obwód 743, wiek 550 lat, jedna z największych w Polsce
 
 
GMINA KLUCZBORK
 
Aleje:
Aleja dębów na trasie Nowa Bogacica-Piec, obwód-od 455 do 665 cm, wysokość od 15 do 25 m, wiek 300, 400 lat
Aleja cisów pospolitych, dł. alei 50 m, obwód 80 do 145 cm, wysokość 8 do 12 m

Pomniki przyrody:
Olsza czarna w Kluczborku, obwód 390 cm, wysokość 30 m, wiek ok. 190 lat, najstarszy okaz w Polsce (koło dworca kolejowego)
Dąb szypułkowy w Kluczborku, obwód 440 cm, wysokość 23 m, wiek 320 lat

Rezerwaty leśne:
Rezerwat przyrody w Bażanach - naturalny drzewostan sosnowy z obfitym stanowiskiem jałowca, występują rośliny chronione: widlak jałowcowaty i kruszyna pospolita
Stobrawski Park Krajobrazowy - teren gminy Kluczbork (od strony Bogacicy)
 
 
GMINA WOŁCZYN
 
Aleje:
Aleja dębów szypułkowych na gruntach wsi Gierałcice w wieku około 60-270 lat

Rezerwaty leśne:
Rezerwat przyrody w Komorznie, utworzony w celu ochrony buczyny pomorskiej
Rezerwat przyrody w Krzywiczynach, las mieszany zawierający 126-letni drzewostan jodłowy z domieszką świerka, modrzewia i sosny

Pomniki przyrody:
Lipa drobnolistna w Duczowie Wielkim , wiek 170 lat, Dąb szypułkowy, wiek 270 lat - osobliwość: zrośnięte ze sobą od ponad 150 lat
Buk zwyczajny w Komorznie, wiek 320 lat
Modrzew europejski w Unieszowie
Głaz narzutowy w Wierzbicy Dolnej - blok skandynawskiego granitu różowego (przy drodze z Wierzbicy do Włoch),
Solanka wołczyńska o temp + 43,5°C - teren gminy Wołczyn

 
GMINA LASOWICE WIELKIE
 
Rezerwaty leśne:
Rezerwat krajobrazowy leśno-stawowy „Smolnik” w Szumiradzie
Lasy Stobrawsko-Turawskie - tereny gminy Lasowice Wielkie

Pomniki przyrody:
Dąb szypułkowy w Gronowicach
Dąb szypułkowy w Ciarce
Dąb szypułkowy w Lasowicach Małych
Dąb szypułkowy w Szumiradzie
Buk zwyczajny w Lasowicach Małych

do góry

NA WYCIECZKI

Szlakiem architektury drewnianej
Polecamy wędrówki rowerowe po Ziemi Kluczborskiej trasą drewnianych kościółków, które tworzą charakterystyczny i malowniczy element naszego krajobrazu, świadczący nie tylko o historii budowlanej regionu, ale przede wszystkim o losach mieszkańców tych ziem.

Biskupice
Kościół drewniany w Biskupicach zbudowany ok. 1567 r. został zniszczony w 1588 r. Obecny kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela (należący do dawnej parafii Polanowice) wzniesiono w 1626 r. Drewniany, orientowany o konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji szkieletowej z 1777 r. Budowniczym kościoła był cieśla Hans Hase. Do dnia dzisiejszego zachowały się epitafia chłopskie zawieszone na emporach.

Nasale
Kościół drewniany w Nasalach pw. św. Wawrzyńca, zbudowany został w XVI w. w Zdzieszowicach, pow. Olesno, przebudowany tamże w 1730 r. W roku 1939 został przeniesiony do miejscowości Nasale. Kościół drewniany konstrukcji zrębowej, orientowany, na podmurowaniu z cegły. W głównym ołtarzu obraz Ecce Homo z II poł. XIX w. Organy rokokowe.

Maciejów
Drewniany kościół w Maciejowie wzmiankowany był w 1446 r. W roku 1532 przejęty przez protestantów. Obecny kościół, orientowany, zbudowany został na przełomie XVI/XVII wieku w konstrukcji zrębowej na podmurowaniu ceglanym. Jest jednym z najmniejszych kościołów drewnianych powiatu kluczborskiego. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVII i XVIII wieku.

Bąków
Kościół drewniany w Bąkowie należy do najstarszych w rejonie kluczborskim. Zbudowany na przełomie XV/XVI wieku, ok. 1550 r. został przejęty przez protestantów; od 1945 r. ponownie katolicki. Kościół późnogotycki, orientowany, konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu ceglanym oszalowanym deskami. Wieża konstrukcji szkieletowo-słupowej. W kościele zachowały się polichromie ścienne z XVI wieku ze scenami Zwiastowania, Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Św. oraz tryptyk gotycki w ołtarzu głównym.

Chocianowice
Kościół pw. Nawiedzenia NMP istniał już w 1376 r. Obecny zbudowany w 1662 r. Do 1810 r. pod patronatem Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. Do 1959 r. był kościołem parafialnym. Kościół orientowany, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej na podmurowaniu. Wyposażenie wnętrza regencyjne i barokowe.

Wędrynia
Kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela, zbudowany został na przełomie XVII/XVIII wieku, wieżę dobudowano w 1818 r. Jest to klasyczny kościółek drewniany zbudowany w konstrukcji zrębowej, o malowniczych połaciach dachu, wzbogaconych nad nawą sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę, nakrytą baniastym hełmem.

Laskowice
Kościół filialny pw. św. Wawrzyńca zbudowany został w 1686 r.; data ta jest umieszczona na belce tęczowej wspartej na ozdobnie wyrzynanych kroksztynach. Prezbiterium nakryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym, zaś nawa stropem kasetonowym. We wnętrzu uwagę zwraca ołtarz barokowy z ok. połowy XVII w.

Lasowice Małe
Kościół filialny pw. Wniebowzięcia NP Marii (par. Chocianowice), wzmiankowany w 1447 r. zbudowany w 1688 r., orientowany, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej o ścianach nieznacznie pochyłych, oszalowanych deskami. Całość nakryta dachem gontowym.

Lasowice Wielkie
Kościół pw. Wszystkich Świętych istniał już w 1447 r. Po jego pożarze w 1519 r. wzniesiono nowy. Obecny drewniany kościół parafialny zbudowano w 1599 r. Jest to kościół o konstrukcji zrębowej, orientowany; wieża budowana w konstrukcji słupowej o ścianach pionowych, nakryta dachem czterospadowym z wypukłym cebulastym zakończeniem, nad nawą i prezbiterium dach siodłowy. Ściany na zewnątrz podbite gontem, od północy niskie soboty wsparte na słupach.

Jakubowice
Kościół drewniany o typowej konstrukcji zrębowo - słupowej zbudowany został w 1585 r. Od wschodu prezbiterium zakończone trójbocznie, do niego przylega zakrystia z lożą kolatorską na piętrze, otwartą do wnętrza kościoła prostokątnym wycięciem. Nawa szersza od prezbiterium, do niej od zachodu przylega kwadratowa wieża. Ołtarz główny w stylu regencji, architektoniczny z kręconymi kolumnami, pierwotnie ambonowy.

Krzywiczyny
Obecny kościół został wzniesiony w 1623 r. przez cieślę Krzysztofa Bittnera, co upamiętnia napis na belce tęczowej. W zespole form architektonicznych wyróżnia się wieża, przechodząca w górnej kondygnacji z kwadratu w ośmiobok, nakryta ośmiobocznym daszkiem namiotowym. Podobnie jak w innych kościołach ewangelickich wnętrze wypełniają empory, podparte słupami. Ołtarz klasycystyczny podobnie jak ambona z ok. 1800 r.

Świniary Wielkie
Kościół filialny pw. Św. Bartłomieja. Zbudowany w 1762 r., konstrukcji zrębowej na podmurowaniu z wieżą konstrukcji słupowej. Ołtarz główny i wyposażenie pochodzą z XVII i XVIII wieku.

Komorzno
Kościół obecny wzniesiony w 1753 r. na miejscu poprzedniego z 1623 r., z którego zachowała się tylko wieża. Od 1945 r. kościół katolicki. Wnętrze salowe, w którym wzdłuż ścian umieszczone są empory, nakryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym. Ambona późnorenesansowa, zaś ołtarz główny wczesnobarokowy z XVII w., z kolumnami o bogatej dekoracji snycerskiej.

Gierałcice
Kościół drewniany, orientowany, konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowej na podmurowaniu ceglanym, z wieżą konstrukcji słupowej. We wnętrzu ołtarz ambonowy regencyjno-rokokowy z amboną z XVII w. Organy klasycystyczne (ludowe), polichromowane w 1831 r.

Gołkowice
Już w średniowieczu istniał w Gołkowicach kościół drewniany. Od poł. XVI w. w rękach protestantów. Obecny zbudowany w miejscu poprzedniego także drewniany, orientowany o charakterystycznej konstrukcji zrębowo - słupowej powstał w latach 1766-67. Ołtarz główny barokowy typu architektonicznego, w nim tryptyk późnogotycki (ok. 1500 r.), w części środkowej przedstawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem w otoczeniu św. Piotra i Pawła.

Brzezinki
Kościół drewniany zbudowany ok. 1550 r. Usytuowany na cmentarzu, którego ogrodzenie nakryte jest daszkiem siodłowym gontowym. Kościół orientowany, konstrukcji zrębowej. Na uwagę zasługuje tryptyk gotycki z 1400-1420 r. rzeźbiony, w części środkowej święci: Paweł, Katarzyna, Barbara, na skrzydłach św. Piotr i św. Paweł. Ambona późnorenesansowa z XVI w; chrzcielnica barokowa z końca XVII w., zabytkowe sprzęty i rzeźby o charakterze ludowym.

Proślice
Kościół został zbudowany ok. 1580 r. zaś wieża w 1773 r. przez Jerzego Zająca, miejscowego młynarza. Wewnątrz zabytkowe późnobarokowe wyposażenie: ołtarz, ambona, organy, w zakrystii zachowała się późnorenesansowa szafka o bogatej dekoracji płycinowej i intarsjowanej.

Miechowa
Kościół drewniany w Miechowej zbudowany jako kaplica w 1529 r., w 1628 r. przebudowany, poewangelicki, konstrukcji zrębowej, orientowany. Wyposażenie jednolite z 1628 r. Ołtarz architektoniczny z obrazem Sądu Ostatecznego malowanego na desce, w predelli scena z Ostatniej Wieczerzy. Ambona o równie bogatej dekoracji architektonicznej z postaciami świętych Piotra i Pawła oraz czterech ewangelistów. Zabytkowe sprzęty, epitafia drewniane.

Rożnów
Kościół filialny pw. św. Trójcy, wzmiankowany w 1376 r.; w 1530 r. przejęty przez protestantów. Obecny kościół pochodzi z 1788 r. Od 1945 r. katolicki. Kościół drewniany orientowany, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej, na podmurowaniu z cegły. Wnętrze nakryte jest stropem płaskim z fasetami. W ołtarzu głównym: tryptyk gotycki z końca XV w. Obok kościoła zachował się nagrobek wystawiony w 1780 r. przez generała majora Karola Adolfa Augusta v. Eben u. Brunnen, murowany z cegły w wyjątkowym kształcie piramidy.

Wierzbica Dolna
Kościół drewniany zbudowany został w 1688 r.; w 1939 r. zrekonstruowany na wzór poprzedniego, z zachowaniem poprzedniej wieży. Kościół posiadał pierwotnie bogatą XVII-wieczną polichromią, z której zachowała się scena Sądu Ostatecznego, przeniesiona ze stropu na północną ścianę nawy.

do góry

PRZYDATNE INFO

Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
tel. 077 418-52-18, 077 418-53-81, 077 418-18-06

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kluczborku
46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1
tel. : 077 418 22 42

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Kluczborku (powiatkluczborski.pl). Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pani Marii Żurek.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone