zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
śląskie
Bielsko-Biała
Brenna
Chorzów
Cieszyn
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Goczałkowice-Zdrój
Katowice
Milówka
Ogrodzieniec
Powiat Bielski
Powiat Gliwicki
Powiat Kłobucki
Powiat Mikołowski
Powiat Wodzisławski
Pszczyna
Skoczów
Szczyrk
Tarnowskie Góry
Ustroń
Węgierska Górka
Wisła
Żywiec
Powiat Mikołowski

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Powiat Mikołowski pojawił się na mapie administracyjnej kraju 1 stycznia 1999 roku, gminy znajdujące się dzisiaj w jego granicach: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry. Przebiegają tu ważne arterie komunikacyjne: z Katowic do Wisły i Cieszyna oraz z Tychów do Gliwic.

Ziemie Powiatu Mikołowskiego mają piękną i bogatą historię, związaną z dziejami ziemi pszczyńskiej. Tutejsza kultura kształtowana była wpływami z różnych kręgów cywilizacyjnych. Powiat posiada przemysł, ale także rozległe tereny rolnicze i leśne.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

rynekMikołów
Ze względów praktycznych oraz na skutek uwarunkowań historycznych to Mikołów w 1999 roku stał się siedzibą władz powiatu. Sprzyjającym czynnikiem jest położenie miasta w sąsiedztwie Katowic oraz skupienie ośrodków usługowych i ważnych instytucji: sądu, banków i urzędu skarbowego.
Historia miasta, a wcześniej grodu sięga XIII wieku. Rozwój handlu na terenie Mikołowa związany był z nadaniem w 1547 roku praw miejskich i położeniem Mikołowa w węźle ważnych dróg handlowych. W XIX wieku Mikołów stał się jednym z największych centrów wydawniczych Górnego Śląska.

Mikołów jest jednym z nielicznych miast na Górnym Śląsku, które zachowało dawną starówkę z Rynkiem oraz odchodzącymi od niego ulicami. W 2002 r. centrum miasta poddano gruntownej rewitalizacji. Dzięki temu przebudowie i modernizacji uległa także płyta główna Rynku. Obecnie jego środek zajmuje piękna fontanna, symbolizująca kształtem tę część miasta. Po jej południowej stronie szare, granitowe płyty nawierzchni tworzą zarysy murów stojącego tu niegdyś Ratusza. W podobny sposób zaznaczono miejsce, gdzie przed wiekami znajdowała się najstarsza studnia miejska.

Łaziska Górne
położone są w centralnej części Powiatu Mikołowskiego. Pierwsza wzmianka pisemna o Łaziskach Górnych pojawiła się w 1287r., natomiast prawa miejskie nabyły od 1951r. Jest to najbardziej uprzemysłowiona gmina powiatu. Tradycja związana z przemysłem wydobywczy, energetyczny, hutniczy oraz chemiczny sięga tu prawie XVIII wieku.

Orzesze
Początki Orzesza oraz jego 9 dzielnic sięgają zgodnie z legendami XI wieku. Kronika z XVII przekazuje, że najstarszą dzielnicą Orzesza są Woszczyce. Obszar Orzesza znajdował się kolejno pod panowaniem dynastii Piastów, Przemyślidów, Habsburgów, historia powiązała jego losy z ziemią krakowską, księstwem raciborskim, później z księstwem pszczyńskim. Bogactwo Orzesza stanowią lasy, porastające ponad połowę jego powierzchni oraz  historia, która pozostawiła liczne zabytki: dworki, kościoły, przydrożne kapliczki. Orzesze jest miastem otwartych możliwości w zakresie gospodarczym, a także jako miejscowość o charakterze rekreacyjno -  wypoczynkowym.

rynek 2Ornontowice
Pierwsza wzmianka pisemna o Ornontowicach pochodzi z 1303 roku. Ornontowice jako gmina odrodziły się na mapie administracyjnej kraju w 1991 roku. Były wiele razy nagradzane w konkursach regionalnych i ogólnopolskich za działania proekologiczne. Przyroda odwzajemnia się człowiekowi za tę troskliwość. Ornontowickie parki i uroczyska leśne porastają piękne i rzadko spotykane gatunki drzew.

Gmina Wyry
W obecnym kształcie gmina Wyry funkcjonuje od 1991r. kiedy to po 16 latach przynależności do miasta Tychy, została reaktywowana i wyodrębniona jako oddzielna jednostka samorządowa. W skład gminy Wyry wchodzą dwie miejscowości: Wyry oraz Gostyń, położone w południowo-wschodniej części powiatu. Historia Wyr, podobnie jak całego Powiatu związana jest z losami ziemi pszczyńskiej. Pierwsza wzmianka pisemna pochodzi z 1287 roku z dokumentu księcia opolsko-raciborskiego. Ciekawa jest historia powstań śląskich oraz walk kampanii wrześniowej, stoczonych bohatersko przez polskich żołnierzy na ziemiach Wyr i Gostyni. Położenie na obrzeżach pięknych lasów pszczyńsko-kobiórskich, bliskość jezior Goczałkowickiego i Paprocańskiego oraz miasta historycznego Pszczyny sprzyja rozwojowi turystyki rowerowej i pieszej.

do góry

INNE ATRAKCJE

plantyPark Planty w Mikołowie
Park usytuowany jest pomiędzy ulicą Konstytucji 3 Maja a potokiem Aleksander. Północna część parku dochodzi niemal do centrum miasta. Ta część to tzw. Małe Planty, oddzielone od Dużych Plant ulicą Górniczą. Park został założony w XVIII wieku jako kompozycja o charakterze krajobrazowym zamkniętym, zajmująca obszar położony na skarpie opadającej w kierunku zachodnim od dzisiejszej ulicy Konstytucji 3 Maja w kierunku potoku. Jest jednym z najlepiej zachowanych, w stosunku do pierwotnego kształtu, parków w aglomeracji górnośląskiej. Od wielu pokoleń jest miejscem spacerów i spotkań mieszkańców miasta. W roku 2001 Planty zostały wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego. Planty jako pojęcie z dziedziny architektury krajobrazu, są typem ogrodu publicznego mającego swą genezę w XIX-wiecznej idei wprowadzania zieleni do centrów miast - miast o średniowiecznym rodowodzie. Najczęściej planty lokalizowane były na średniowiecznych murach obronnych miasta lub bezpośrednio za nimi. Mikołów przy obecnej lokalizacji swojego "starego miasta" nie posiadał żadnych budowli obronnych czy też umocnień ziemnych. Jedynie podania kronikarzy mikołowskich mówią o występowaniu drewnianych palisad obronnych, lecz otaczających miejsce pierwszej lokacji grodu mikołowskiego, tj. dzisiejszego wzgórza z kościołem ewangelickim św. Jana. (do końca wieku XIII). Mikołowskie planty założone w miejscu dawnych gospodarstwach rolnych, swój początek zawdzięczają komendantowi mikołowskiego szwadronu husarzy - pułkownikowi Korwin-Wierzbckiemu - który w najdalszej części "dzisiejszych plantów" (południowy-zachód), przed rokiem 1796 stworzył założenie na wzór ogrodu wypoczynkowego z kąpielnią oraz romantycznymi altanami. Architektura tych obiektów zanurzona była w wyszukanych kompozycjach zieleni. Park ten został nazwany "Charlottenthal" na cześć żony pułkownika - Szarloty. Natomiast okoliczna ludność miejsce to nazwała "Wymyślanką"- ze względu na mnogość pomysłów i "wymysłów" pułkownika Korwin-Wierzbickiego. Do dzisiaj zachował się, w tej części plantów mały obelisk na cześć żony Szarloty, z widocznym napisem.

do góry

NA WYCIECZKI

Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej

znaki: czerwone
przebieg szlaku: Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach - Wieża Spadochronowa - Ligota - Stare Panewniki - Zadole - Starganiec - Jamna - Mikołów - Goj - Mokre - Kolonia Huta - Sośnia Góra - Bujaków - zamek w Chudowie
Szlak wiedzie przez miejscowości i miejsca, w których we wrześniu 1939 r. żołnierze Wojska Polskiego, oddziały powstańców śląskich i harcerze stoczyli bitwy i potyczki z wkraczającymi na Śląsk oddziałami hitlerowskimi. Całkowita długość szlaku rozpoczynającego się pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach i kończącego się na zamku w Chudowie wynosi 38,4 km. Odcinek mikołowski szlaku przebiega w okolicy bunkrów i śladów umocnień należących do Obszaru Warownego Śląsk.

Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego

znaki: żółte
przebieg szlaku: Rybnik - Orzesze - Brada - Łaziska Górne - Mikołów - Podlesie - Kostuchna - Murcki - Dolina Trzech Stawów - Katowice - Siemianowice - Dąbrówka Wielka - Kamień Bobrowniki - Rogoźnik - Góra Łubianki
Całkowita długość szlaku, prowadzącego z Rybnika przez Mikołów i Katowice do Rogoźnika i Łubianki, wynosi 100 km. Szlak łączy miejscowości związane z historią górnictwa na Górnym Śląsku, prowadząc koło obiektów reprezentujących głównie górnictwo węgla kamiennego. Przy szlaku znajdują się m.in. tereny po małych kopalniach odkrywkowych i tzw. biedaszybach w Jaśkowicach.

Szlak Krawędziowy GOP

znaki: zielone
przebieg szlaku: Gliwice - Jamna - Kamionka - Mikołów - Gronie - Wilkowyje - Stare Tychy - Mąkołowiec - Czułów - Zamoście - Hołdunów - Smardzowice - Błędów - Chełm Śląski - Chełmek
Całkowita długość szlaku, prowadzącego z Gliwic przez Mikołów i Tychy do Chełma Śląskiego, wynosi 78 km. Szlak wyznaczający pierwotną granicę GOP-u prowadzi przez centrum Mikołowa, rynek, starówkę mikołowską, obok starego i nowego kościoła parafii św. Wojciecha. Godny polecenia jest punkt widokowy na wzgórzu Gronie, z którego roztacza się, przy dobrej widoczności, widok na Beskid Śląski.

Szlaki rowerowe
Przez teren gminy i miasta Mikołów przebiega 5 tras rowerowych, które zostały przygotowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączna długość oddanych do użytku odcinków wynosi około 30 km. Odcinki te mają następujący przebieg:

  • trasa 43.190-08 łącząca sołectwo Paniowy z sołectwem Mokre i dalej biegnąca do południowych granic gminy Mikołów (połączenie z Łaziskami Górnymi),
  • trasa 43.190-09 stanowiąca osnowę przyszłych tras rowerowych i ścieżek dydaktycznych Śląskiego Ogrodu Botanicznego powstającego na terenach sołectwa Mokre,
  • trasa 43.190-10 łącząca sołectwo Śmiłowice poprzez dzielnicę Kamionka z Katowicami w okolicach kąpieliska Starganiec,
  • trasa 43.190-12 łącząca centrum Mikołowa z sołectwem Mokre, które na obecnie stanowi punk centralny łączący trasy 43.190-08, 43.190-09 oraz 43.190-12,
  • trasa 43.190-35 biorąca swój początek na trasie 43.190-10 w dzielnicy Kamionka i poprzez Gniotek i południową część miasta łącząca się w centrum z trasą 43.190-12.

do góry

PRZYDATNE INFO

Starostwo Powiatowe w Mikołowie
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a
(032) 324-81-00

Komenda Powiatowa Policji
43 - 190 Mikołów, ul. Rymera 1
Informacja (032) 7377-200, Oficer Dyżurny (032) 7377-255

Szpital Powiatowy
ul. Waryńskiego 4, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 24 05, 226 23 89, 226 26 87

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz z www.mikolow.um.gov.pl. Szczególne podziękowania za życzliwość i współpracę dla Pana Edwarda Dawidowskiego.

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone