zwiedzajmy.pl Polska  
WYSZUKAJ W SERWISIE

strona główna
podkarpackie
Lesko
Leżajsk
Sieniawa
Lesko

    KRÓTKI OPIS     ZABYTKI I MUZEA    INNE ATRAKCJE     NA WYCIECZKI     PRZYDATNE INFO    

 

KRÓTKI OPIS

Lesko - miasto położone na prawym brzegu Sanu, na pograniczu Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego - zwane jest "Bramą Bieszczadów".

Piękne, malownicze otoczenie, warunki przyrodniczo-krajobrazowe oraz pomniki przeszłości stanowią o turystycznej atrakcyjności tego miasta i czynią z niego ważny ośrodek ruchu turystycznego w województwie podkarpackim.

Właściwie każdy odwiedzający ten region Polski w Lesku zaczyna i kończy swoją bieszczadzką przygodę. Dlatego też poznanie miasta musi być ważnym etapem w naszej podróży po małej i dużej obwodnicy bieszczadzkiej.

do góry

ZABYTKI I MUZEA

ratuszRatusz (ul. Rynek)
W XVI wieku stał w rynku drewniany ratusz, mieszczący salę zebrań Rady Miejskiej, wagę, postrzygalnię sukna, więzienie i wyszynk trunków. Obecny, eklektyczny budynek  wzniesiony został w 1896 roku. Piętrowy, pokryty stromym dachem z  zegarową  wieżą, jest obecnie jak niegdyś siedzibą burmistrza. Nad wejściem widoczny jest dawny herb Leska - Śreniawa, możnego i zasłużonego dla Bieszczadów rodu Kmitów.

Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP (ul. Kościuszki)
Wzniesiony został około   1530 roku z fundacji Piotra Kmity z kamienia i cegły, w stylu późnego gotyku. Zachował się gotycki zrąb podpartych skarpami murów jednonawowego kościoła. W świątyni zobaczyć można barokowe wnętrze z  ołtarzem z 1770 roku i piękną barokową  ambonę oraz liczne epitafia z czarnego marmuru m.in.: konfederata barskiego Franciszka Pułaskiego i właścicieli dóbr leskich Krasickich. We wnętrzu znajdują się  także dwie wspaniałe kaplice Św. Antoniego i Serca Pana Jezusa o pięknych sklepieniach. Ponadto malowidła ścienne Jana Henryka Rosena,  malarza lwowskiego, autora fresków w katedrze ormiańskiej we Lwowie i w kaplicy papieskiej w Castel Gandolfo we Włoszech. Nad portalem wejściowym do kościoła widnieje  Śreniawa - herb Kmitów. Obok kościoła znajduje się barokowa, murowana dzwonnica, budowana  czterdzieści lat (1725- 1765).

zamekZamek w Lesku (ul. Piłsudskiego)
Pierwotnie był to drewniany, obronny dwór z XV wieku. Po 1538 roku rozbudował go  Piotr Kmita, marszałek wielki koronny. Z pierwotnego zamku zachowały się mury zachodniego budynku oraz jedna z  dawnych  czterech baszt obronnych.  W latach 30-tych XIX wieku  zamek został przebudowany w stylu klasycystycznym pod kierunkiem poety Wincentego Pola. Zamek jest otoczony pięknym zabytkowym parkiem z licznymi drzewami pomnikowymi.  Wraz z miastem zamek zmieniał właścicieli:            po Kmitach władali nim Stadniccy, Mniszchowie, Ossolińscy i do 1944 Krasiccy. Kilkakrotnie był niszczony i odbudowywany. Na zamku można spotkać „postać” Czarnej  Damy, tragicznie zmarłej , wiernej żony jednego z Kmitów z XIV wieku, która ze zniszczonego Zamku Sobień za rodziną męża przeniosła się do Leska.

Synagoga (ul. Moniuszki)
Wzniesiona  została w I połowie  XVIII wieku. Jednonawowa ze ścianami szczytowymi zwieńczonymi kamiennymi wazonami. Na  zachodniej ścianie  umieszczone  tablice 10-ciorga przykazań Mojżesza, a pod nimi  hebrajski napis: „Jak przejmujące grozą jest to miejsce, lecz to  dom Boży”. Wewnątrz na ścianie wschodniej znajduje się Aron-Ha-kodesz -j szafa ołtarzowa, kopia ołtarza Złotej Róży we Lwowie. Do synagogi dobudowana  jest tajemnicza wieża,  będąca dawnym więzieniem  Gminy Żydowskiej  w Lesku.

Kirkut ( ul. Słowackiego)
Jeden z najstarszych w Polsce cmentarzy żydowskich. Położony na  wzniesieniu w otoczeniu potężnych dębów i lip, w pobliżu  synagogi, skupia ponad 2 tys. macew - stelli nagrobnych. Wśród kilkudziesięciu XVI – wiecznych macew, najstarsza datowana jest  na 1548 rok. Według legendy  na cmentarzu spoczywają sławni w średniowieczu rabini i dostojnicy żydowscy, wygnani przez Świętą Inkwizycję z Hiszpanii.

kościółKamień Leski
Dwa kilometry za Leskiem  w kierunku Soliny wznosi się owiany licznymi legendami ogromny głaz z piaskowca, tradycyjne miejsce odwiedzin wszystkich turystów. Piaskowiec ciężkowicki był opisywany przez piewcę ziemi bieszczadzkiej Aleksandra Fredrę  w poemacie "Kamień nad Liskiem". Do pomnika przyrody   prowadzi  zielony szlak turystyczny.  Można dojechać tam  dawnym traktem cesarskim wiodącym  kierunku Ustrzyk Dolnych/Lwowa.

Kościół w Średniej Wsi:
Kościół ten jest najstarszą drewnianą świątynią katolicką w Bieszczadach. Wzniesiony został w drugiej połowie XVI wieku jako kaplica dworska. Do pwtórnego uposażenia kościoła doszło w 1727 r., za sprawą Katarzyny z Oraczewskich Balową. W latach 1959-68 został gruntownie wyremontowany, wymieniono belki, wykonano oszalowanie wewnątrz i stolarkę okienną, a dach pokryto gontem. W latach 80-tych powiększono kościół poprzez dobudowę wieży oraz wycięto otaczające go stare dęby, a w latach 90-tych dobudowano drugą zakrystię. Kościół położony jest na niewielkim wzniesieniu. Zbudowany z drewna, konstrukcji zrębowej, zewnątrz obity gontami. Kamienna podmurówka osłonięta jest fartuchem gontowym.. Więźba dachowa jest storczykowa. Prezbiterium zwrócone jest na południe, stosunkowo krótkie, zamknięte trójbocznie. Przy nim od strony wschodniej znajduje sie zakrystia, zbudowana na planie kwadratu. Nawa jest szersza, prostokątna o stropach płaskich na jednym poziomie. Wnętrze oświetla sześć okien wielokwaterowych z gzymsem nad i podokiennym. Wejście do kościoła znajduje się od północy. Szczyt częściowojest szalowany deskami, częściowo gontemposiadający jedną kalenicę dla prezbiterium i nawy o lekko wklęsłych połaciach. Na środku dachu znajduje się drewniana wieżyczka, ośmioboczna, ażurowa, zwieńczona baniastym hełmem i krzyżem żelaznym, w której umieszczona jest sygnaturka datowana na XVIII w. Na kończach kalenicy znajdują się drewniane balasy datowane na XVII w. Polichromia pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku. W kościele są trzy ołtarze, sygnowane na drugą ćwierć XVIII w. Ołtarz główny poiada po bokach bramki, oba boczne ołtarze ujęte są parami kolumn.

kościółKościół w Hoczwi:
barokowy kościół św. Anny z 1745r. fundacji Fredrów, wzniesiony na miejscu starszego istniejącego tu od 1424r. Wewnątrz kościoła znajduje się płyta nagrobna Matiasza III Bala z 1581r. Jest on zabytkiem barokowym, wewnątrz znajdują się trzy ołtarze, ambona i chór. Ołtarz główny posiada obraz św. Anny. Prezbiterium na rzucie prostokąta, jednoprzęsłowe, zamknięte trójbocznie. przy nim od północy prostokątna przybudówka mieszcząca zakrystię, schodki i na piętrze skarbczyk. Nawa szersza na rzucie prostokata, dwuprzęsłowa, z kruchtą od zachodu dobudowaną w okresie późniejszy. Sklepienia w prezbiterium, zakrystii i skarbczyku krzyżowe. Kościół otoczony jest murem o zarysie ośmioboku, z czterema kapliczkami, z parawanową dzwonnicą od wschodu i bramą od zachodu. W załamaniach mury znajdują się dwie XIX-wieczne kaplice grobowe, a także dwie małe kapliczki wotywne. Dachy: nad prezbiterium trójspadowy, nad nawą i kruchtą dwuspadowe, kryte blacha. W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła zachowała się murowana plebania z drugiej połowy XVIII w. Obecna dzwonnica została wzniesiona prawdopodobnie około połowy XIX wieku, a następnie w 1956r. gruntownie wyremontowana. Dzwonnica położona jest przy murze cmentarnym, na osi prezbiterium. jest to budynek parawanowy, przepruty arkadami, w szczycie znajduje się okienko. dach dwuspadowy, łamany, kryty dachówką.

Kościół w Manastercu:
Dawna cerkiew parafialna grekokatolicka z 1820 roku, od 1968 stanowi filjalny kościół rzymskokatolicki. Pierwotna wzmianka o cerkwi pochodzi z 1761 roku. Budynek był remontowany w 1932-35 i1965roku. Jest to obiekt drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Prezbiterium w rzucie kwadratu, z dwiema zakrystiami od północy i od południa, nawa szersza -prostokątna od zachodu, znajduje się tam również babiniec i wieżami z przedsionkiem w przyziemiu. Wewnątrz prezbiterium i babińcu sklepienie zwierciadlane, nawie kopuła ośmiopolowa z latarnią. Prezbiterium otwarte do nawy łukiem segmentowym, analogiczny łuk znajduje się między nawą i babińcem oraz babińcem i wieżą. Chór muzyczny nadwieszony. Dach dwuspadowy o jednej kalenicy, kryty blacha. Nad prezbiterium i nawą ośmioboczne wieżyczki zwieńczone baniastymi latarniami, nad nawą zakończona żelaznym krzyżem

Cerkiew w Dziurdziowie
Murowana cerkiew grekokatolicka z 1899roku. W 1928 r. rozebrano babiniec i przedłużono nawę o dwie osie kamienne. Opuszczona po 1945 roku. Do 1956 r. była magazynem zboża miejscowej spółdzielni. W tym czasie zniszczeniu uległo wyposażenie. Od 1966 roku jest filialną cerkwią prawosławną. Wyposażenie tej cerkwi pochodzi  z rozebranej cerkwi w Hoczwi, a ikonostas z Muzeum Zamku w Łańcucie. Na osi cerkwi murowana dzwonnica prawosławna z trzema arkadami. Dzwon z 1966 r. z ruską inskrypcją  

Rezerwat Góra Sobień
położony na gruntach wsi Manasterzec. Obejmuje on fragmenty lasu grądowego lipowo-grabowego, buczyny karpackiej, i łęgu podgórskiego. Znajdują się tam ruiny Zamku Sobień z 1340r. - pradawnej siedziby Kmitów - założycieli Leska.

do góry

INNE ATRAKCJE

Garncarstwo
Pracownia Ceramiki mieści się u podnóża Gór Słonnych. Warsztaty organizujemy w drewnianym domku krytym trzciną. Przy chacie wybudowaliśmy piec plenerowy, w którym powstałe prace są wypalane. Zajęcia ceramiczne to jedno spotkanie lub cykl spotkań, podczas których, uczestnicy mają możliwość, zapoznać się z pracą ceramika i metodami wytwarzania naczyń z gliny. Samodzielnie wykonują pracę własnego pomysłu, która po wysuszeniu zostanie wypalona. W zajęciach uczestniczyć mogą dorośli, dzieci i młodzież.

krajobrazZ lotu ptaka

 • przelot w okolicach Leska, Soliny i innych miejsc w Bieszczadach
 • zwiedzanie górskich lądowisk [Smolnik, Teleśnica, Bezmiechowa]
 • loty szybowcowe nad Leskiem i w okolicach przełomu rzeki San pod Czulnią

Paralotnie:
Idea paralotniarstwa narodziła się w latach 60-tych w USA, ale dopiero w latach osiemdziesiątych marzenie o swobodnym i tanim lataniu urzeczywistniło się.
Dynamiczny rozwój tego sportu nastąpił w krajach alpejskich by pod koniec lat osiemdziesiątych zawitać do Polski. Od razu paralotniarstwo spotkało się z niesamowitym zainteresowaniem ze względu na swą prostotę i niewielką cenę w porównaniu do innych sportów lotniczych. Dzięki temu, paralotnia stała się najpopularniejszym urządzeniem latającym.

do góry

NA WYCIECZKI

Jeździectwo:
Bieszczady kojarzą się z polskim dzikim wschodem, koniem, kowbojami i przygodą w siodle. Powstało tutaj szereg stanic konnych posiadających afiljację [zgodę] górskiej turystyki jeździeckiej PTTK. W samych Bieszczadach mamy około 500 km. oznakowanych szlaków turystyki konnej. To tutaj rozpoczyna się i kończy transkarpacki szlak konny, który biegnie przez całe polskie Karpaty aż po Beskid Żywiecki. Mamy 3 duże hodowle zachowawcze koni huculskich. Organizowany jest szereg ciekawych imprez konnych:

 • jedyny w Polsce przepęd bydła (150 krów),
 • rajdy traperskie,
 • wędrówki dyliżansami,
 • pikniki country,
 • zawody WKKB (Wszechstronny Konkurs Konia Bieszczadzkiego)
 • organizowane są szkolenia dla przodowników górskiej turystyki jeździeckiej (są 3 ośrodki stażowe)

rezerwatWędkarstwo
Rzeka San w okolicach Leska przepływa w pięknej i malowniczej dolinie, niesie krystalicznie czyste wody zaliczane do I kl. czystości.
Rzeka ta zakwalifikowana jest do wód górskich i obfituje w ryby. Dominującym gatunkiem jest pstrąg potokowy i lipień, występuje też: głowacica, kleń, świnka, brzana i jelec. W czystych wodach Sanu żyją też gatunki chronione, takie jak: śliz, głowacz, strzebla potokowa, są raki szlachetne i minogi. Nad brzegami Sanu można spotkać wydry i bobry, a na niebie zobaczyć orły bieliki polujące na ryby. Towarzystwo wędkarzom gwarantują też zaprzyjaźnione bociany.

Trasy rowerowe:
Szlaki rowerowe "Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie" to transgraniczna sieć szlaków przyrodniczo – kulturowych. Osią trasy bieszczadzkiej jest szlak rowerowy "Zielony Rower" łączący najpiękniejsze zakątki regionu – atrakcje przyrodnicze i kulturowe, oferty ekoturystyczne, galerie oraz lokalne inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa Bieszczadów.
W Gminie Lesko wyznaczono terenowe szlaki rowerowe "Extreme – Bieszczady" przebiegające leśnymi ścieżkami i drogami polnymi.

 • Terenowy szlak rowerowy "Pogórze Leskie" (24,9 km) przebiega grzbietem Pogórza Leskiego dzielącym zlewiska Sanu i Osławy
 • Terenowy szlak rowerowy "Czarny Dział" (22,5 km) prowadzi przez las Czarny Dział i zmierza w kierunku lotniska szybowcowego na Górze Kamionce
 • Terenowy szlak rowerowy "Czulnia" (23,2 km) rozpoczyna swój bieg u podnóża Kamienia Leskiego i wznosi się na wzgórze Czulnia (576 m n. p.m.)
 • Terenowy szlak rowerowy "Góra Makowska" ( 21,2 km) Trasa prowadzi przez północne wzgórza pasma Durnej i Łopiennika.

Dla rodzinnej turystyki rowerowej przygotowano trasy łagodniejsze biegnące po drogach utwardzonych. Trasy oznakowano w taki sposób aby rowerzysta jadąc mógł wrócić do punku z którego wyjechał.

 • Z Leska na wyprawę rowerową udać się można szlakiem "Góry Słonne" (54 km) przebiegającym wokół pasma "Gór Słonnych"
 • Kolejna trasa prowadzi na "Wzgórze Gruszka" (46 km) z którego rozciąga się wspaniała panorama na masyw Chryszczatej.

do góry

PRZYDATNE INFO

Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej
38-600 Lesko, ul. Rynek, tel./fax: (13) 469 66

URZĄD MIASTA I GMINY LESKO
UL. PARKOWA 1, 38-600 LESKO,tel: (013) 469-80-01

Komenda Powiatowa Policji w Lesku
38-600 Lesko, ul. Wincentego Pola 4, tel.: (13) 468-73-05, 997

Szpital w Lesku
38-600 Lesko, ul. Kochanowskiego 2, tel. (13) 469-66-03, 469-66-93, 469-67-74
Pogotowie Ratunkowe
38-600 Lesko, ul. Kochanowskiego 2, tel.: (13) 469-63-99

Urząd Pocztowy Lesko
38-600 Lesko, ul. Parkowa 8, tel. (13) 469-65-92

do góry

Informacje zredagowane przez zespół ZWIEDZAJMY.PL na podstawie materiałów udostępnionych nam dzięki uprzejmości Centrum Informacji Turystycznej w Lesku (lesko.pl).

 
WYZNACZ TRASĘ Z


 
galeria
|| podziękowania i patronaty || redakcja serwisu || regulamin serwisu || PLIKI COOKIES ||
 
 
©2008 zwiedzajmy.pl
copyright GRUPA 2G - wszystkie prawa zastrzezone